Mar 16, 2019

Posted by in Giáo điển | 109 Comments

Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 4: CÚNG DƯỜNG VÀO NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO?

Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN  Bài 4: CÚNG DƯỜNG VÀO NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO? Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 4: CÚNG DƯỜNG VÀO NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO? Trước tiên Thầy nghĩ rằng cần phải trích luận chứng để chứng minh vì sao người học trò, đệ tử nên cúng dường bậc Đạo sư của mình và các bậc thầy tu khác thuộc 1/12 đối tượng xứng đáng? Trong kinh “Phân biệt cúng dường” Đức Phật dạy rằng “Khi một đệ tử nhờ bậc Đạo sư của mình mà biết Quy y Tam bảo, ta nói rằng khó lòng sánh được công ơn đó bằng cách tỏ thái độ cung kính, đứng dậy tiếp rước, cúng dường những nhu cầu thiết yếu”. Đoạn văn tiếp theo thay vào đó là “thọ được 5 giới; niềm tin tuyệt đối vào Thầy, Phật, Pháp, Tăng; tường tri về tứ diệu đế.”. Tuy nhiên, nếu chẳng may nhầm lẫn “đồng”Đối với bạn đọc:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status