May 29, 2017

Posted by in Giáo điển | 92 Comments

ĐIÊN ĐẢO TÀ THUYẾT TẬN THẾ VÀ NHỮNG KẺ GỌI LÀ THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT CHÉM GIÓ!

ĐIÊN ĐẢO TÀ THUYẾT TẬN THẾ VÀ NHỮNG KẺ GỌI LÀ THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT CHÉM GIÓ! ĐIÊN ĐẢO TÀ THUYẾT TẬN THẾ VÀ NHỮNG KẺ GỌI LÀ THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT CHÉM GIÓ! Trong thời gian vừa qua dư luận xã hội đã quên bén xuống vụ tà thuyết từ “kinh Maya” ( dạng sấm truyền của người Maya , một bộ tộc cổ của người Mexico vùng Trung Mỹ) khẳng định chính xác vào ngày 21/12/2012 sẽ xảy ra tận thế.  Giờ đây lẽ nào tôi đang dùng máy vi tính trên trời, dưới địa ngục hay ở trung giới quỷ thần? Không, chính xác là tôi đang tại một thành phố ở nước Việt Nam. Như vậy, lời tiên tri ấy tự phơi bày tính khoác lác của bộ tộc lạc hậu tin vào những điều xằng bậy của thầy tư tế cổ đại, những kẻ mượn oai danh thánh thần phán đoán, phán xét. Hiện nay lại rộ lên loại tà thuyết “tận


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers/ learners:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with your infomation to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status