Oct 18, 2014

Posted by in Giảng Pháp, Giáo điển, Trang chủ | 48 Comments

Bài giảng: DIỄN TRÌNH CỦA THÂN TRUNG ẤM

Bài giảng: DIỄN TRÌNH CỦA THÂN TRUNG ẤM

BÀI GIẢNG DIỄN TRÌNH CỦA THÂN TRUNG ẤM BỞI ĐẠO SƯ THINLEY-NGUYÊN THÀNH

Mời quý đạo hữu bấm vào đường dẫn bên dưới để nghe DIỄN TRÌNH THÂN TRUNG ẤM:


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status