Oct 18, 2014

Posted by in Giảng Pháp, Giáo điển, Trang chủ | 49 Comments

Bài giảng: DIỄN TRÌNH CỦA THÂN TRUNG ẤM

Bài giảng: DIỄN TRÌNH CỦA THÂN TRUNG ẤM

BÀI GIẢNG DIỄN TRÌNH CỦA THÂN TRUNG ẤM BỞI ĐẠO SƯ THINLEY-NGUYÊN THÀNH

Mời quý đạo hữu bấm vào đường dẫn bên dưới để nghe DIỄN TRÌNH THÂN TRUNG ẤM:

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status