Oct 18, 2014

Posted by in Giảng Pháp, Giáo điển, Trang chủ | 52 Comments

Bài giảng: DIỄN TRÌNH CỦA THÂN TRUNG ẤM

Bài giảng: DIỄN TRÌNH CỦA THÂN TRUNG ẤM

BÀI GIẢNG DIỄN TRÌNH CỦA THÂN TRUNG ẤM BỞI ĐẠO SƯ THINLEY-NGUYÊN THÀNH

Mời quý đạo hữu bấm vào đường dẫn bên dưới để nghe DIỄN TRÌNH THÂN TRUNG ẤM:



Đối với bạn đọc:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status