Jun 6, 2017

Posted by in Ứng dụng thực hành | 102 Comments

ĐIỀU GÌ KHIẾN CHO HÀNH ĐỘNG TRỞ NÊN TỐT HAY XẤU? ĐIỀU GÌ KHIẾN CHO NGỌC NHƯ Ý BỊ HOÁN CHUYỂN THÀNH ĐỐNG PHÂN DÊ?

ĐIỀU GÌ KHIẾN CHO HÀNH ĐỘNG TRỞ NÊN TỐT HAY XẤU? ĐIỀU GÌ KHIẾN CHO NGỌC NHƯ Ý BỊ HOÁN CHUYỂN THÀNH ĐỐNG PHÂN DÊ? ĐIỀU GÌ KHIẾN CHO HÀNH ĐỘNG TRỞ NÊN TỐT HAY XẤU? ĐIỀU GÌ KHIẾN CHO NGỌC NHƯ Ý BỊ HOÁN CHUYỂN THÀNH ĐỐNG PHÂN DÊ? 1/ DẪN ĐỀ: Qua bài viết của Thầy “Đôi điều về thọ lạc từ góc nhìn người tu Mật tông”, trò Mật Từ góp thêm một luận kiến “chuyển hóa” về yếu tính Bồ đề tâm qua sự “thọ lạc tức là thọ pháp”. Nhận thấy bút pháp linh động với tư duy như lý tác ý, Thầy giới thiệu cùng các trò. Tuy nhiên, quan trọng hơn nữa cần tri hành hợp nhất chớ không chỉ là đọc tụng như con vẹt… 2/ NỘI DUNG CHI TIẾT Kính bạch Thầy, Con hoan hỷ khi đọc bài viết này. Qua bài viết của Thầy, con hiểu hơn điểm khác biệt chính trong quan điểm thọ lạc dưới góc nhìn người tu Mật Tông với những

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status