May 8, 2017

Posted by in Lá thư người tâm đạo, SONG NGỮ ANH VIỆT | 37 Comments

Thư nước Đức: ĐÔI ĐIỀU QUÁN NIỆM VỀ XẢ LY (Commentary on renunciation)

Thư nước Đức: ĐÔI ĐIỀU QUÁN NIỆM VỀ XẢ LY (Commentary on renunciation)

Kính bạch vị Thầy tâm linh tôn quý,

Con đã được đọc một số bài trong các bài viết của Thầy trên trang mạng chanhtuduy.com. Con nhận thấy rằng Đạo Phật rất thú vị và rất lôi cuốn đối với con. Con chân thành cảm tạ ơn Thầy vì những nỗ lực của Thầy dành cho hữu tình và con muốn viết đôi điều những gì con hiểu được về đạo Phật.

Trước hết con xin phép được giới thiệu đôi điều về bản thân. Con tên là Jane, đang sống ở Đức. Con có trình độ thế gian nhưng có nhiều điều con không hiểu sâu sắc về thế giới này. Vì vậy, con tìm đọc những giáo lý Phật đà. Và con cảm nhận được sự bình an và hiểu biết sâu hơn trong những lời dạy của đức Thế Tôn. Đó là khi đạt được tĩnh thức, bản thân con sẽ có được sự an lạc trong tâm. Đức Phật đã luận giảng về bản chất của thế giới này. Điều gì là bản chất, đâu là do duyên khởi. Khi tâm phàm không nhận ra được bản chất chân thật của sự vật, hiện tượng thì niềm vui thế tục hay bất hạnh thế gian đều dẫn đến phiền não.

Hamburg – Đức

Có rất nhiều nguyên nhân làm cho tâm phàm không nhận ra được bản chất chân thật của sự vật và hiện tượng. Nhưng điều quan trọng nhất làm cho chúng sanh đau khố đó là sự bám chấp. Bất kỳ ai bám chấp vào thế giới này dù bám chấp vào niềm vui hay dính mắc, chìm trong khổ đau thì họ đều phải gánh chịu phiền não. Vì vậy, sống trong một gia đình giàu có cũng không thể mang lại cho chúng sanh niềm hạnh phúc với tâm dính mắc, đừng nói chi đến việc sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo khó, bất hạnh. Khi con người nhận ra bản tâm chân thật uyên nguyên, họ sẽ đạt giác ngộ. Mục đích của việc thực hành pháp là khai thác tiềm năng của con người để đạt được trí tuệ bát nhã.

Con hiểu rằng tu tập cần nhận biết tứ diệu đế và thực hành theo tứ diệu đế. Tứ diệu đế gồm:

– Đây là khổ

– Đây là nguyên nhân gây khổ

– Đây là cảnh giới thoát khổ

– Đây là con đường diệt khổ

Cảnh quan tại Đức

Trong tứ diệu đế, đức Phật là vị lương y chỉ ra các phương pháp để chữa bệnh tâm cho chúng sanh thông qua bát chánh đạo. Không giống như tôn giáo khác, đạo Phật chỉ ra rằng không có lợi lạc nào hơn ngoài việc tin và thực hành theo giáo lý Phật đà. Đặc biệt, đạo Phật nhấn mạng vào việc sông đúng theo pháp và đi trên hành trình giác ngộ. Nhưng con băn khoăn làm thế nào để thực hành theo bát chánh đạo?

Thế giới này thay đổi liên tục và chúng con cần phải thích ứng với nó. Khi con nhận biết sự thay đổi hàng ngày đó, con sẽ nhận ra bản chất vô thường của cõi Ta Bà. Vòng tròn luân hồi sinh tử lặp đi lặp lại không dừng nếu như chúng con không có được phương pháp đúng để thực hành theo quỹ đạo chánh pháp. Luật tắc nhân quả không bao giờ sai chạy với bất kỳ ai. Bản thân con hiểu rằng khi gieo nhân lành sẽ gặt được quả ngọt.

Khi đọc bài viết của Thầy, đặc biệt là bài viết “Thế nào là Yoga Tây Tạng” và “Một đời người, một câu thần chú”, con hiểu rằng việc thực hành thiền theo câu thần chú là phương pháp mang đến hạnh phúc miên viễn, tác động vào tâm của chúng sanh. Con ghi nhớ rằng: “Kinh điển Mật giáo xác quyết rằng thần chú lục tự đại minh (OM MA NI PAD ME HUM) mỗi lần được niệm thầm (học thành tiếng vừa đủ cho cổ áo nghe) là thực hiện cùng một lúc được lục độ Ba la mật. Mặc khác, Mật giáo cũng khẳng định rằng mỗi lần niệm lục tự đại minh là một cách đem lại an vui cho cùng một lúc tất cả chúng sanh trong lục đạo luân hồi. Hơn nữa, Mật giáo cũng xác quyết rằng lục tự đại minh là tiêu biểu cho toàn bộ áo nghĩa diệu thâm của 12 tạng kinh điển. Cho cho nên mỗi khi niệm lục tự đại minh là cùng một lúc đọc tụng 12 tạng kinh điển Phật môn.” (trích trong bài viết Thế nào là Yoga Tây Tạng?)

Và “Công năng của thần chú được mô tả trong nhiều kinh sách Mật giáo. Tuy nhiên, tựu trung thần chú có 5 chức năng vi diệu sau đây: 1. kính ái (ai đọc thần chú sẽ được người, trời, quỷ thần kính trọng và quý mến); 2. tăng ích (được gia tăng tiện ích đời thường như tuổi thọ, sức khỏe, thành đạt); 3. tiêu tai (tai ách sẽ dần tiêu trừ theo diễn trình từ nặng hóa nhẹ, từ nhẹ trở thành không có chi; 4. hàng phục (trừ tà, khử ma, tức là những thế lực vô hình chuyên tìm cách phá hại con người); 5. câu triệu (tập trung được những năng lực tinh tế của vũ trụ, từ các cõi giới cao diệu)”(trích trong bài Một đời người, một câu thần chú – Thần chú là gì?)

Ngoài ra, giữ ngũ giới giải thoát cá nhân, phù hợp với điều kiện sống để hân thưởng cuộc sống thì con có thể phát triển bồ đề tâm và tuệ tri Phật đà. Đọc các bài giảng của Thầy, con nhận thấy rằng con hoàn toàn có thể giữ được ngũ giới và ứng dụng chúng trong cuộc sống hàng ngày thông qua “phương pháp tu theo trạng thái động” mà Thầy đã phát kiến, cũng như việc trì niệm thần chú Om Mani Padme Hum. Nếu con có thể trì niệm thần chú, hành thiền hàng ngày thì con sẽ đạt được hiệu quả tốt.

Con xin quy y Đạo sư

Con xin quy y Phật

Con xin quy y Pháp

Con xin quy y Tăng

Con cầu nguyện Thầy trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.

Con cầu nguyện đâu khổ của tất cả chúng sanh được lắng dịu.

Om Mani Padme Hum.”

Kính

Jane


Letter from German: Commentary on renunciation

To holy Guru,

I have read some of your articles on the site of chanhtuduy.com. I find Buddhism very interesting and it is attracted with me. I would like to thankful for your all efforts as well as I would like to write about what I understand about Buddhism from my basic knowledge.

I would like to introduce something about myself. My name is Jane and I live in Germany. I studied the academic knowledge but I lacked something deeper. So I came to the doctrine of Buddhism. I became more relaxed and deeper in thinking and feeling. The gained mindfulness gave me inner wealth. Buddha explains how the world works. What is real and what is conditioned. As long as the mind does not recognize its nature which belongs to life but joy or unhappiness also leads to sufferings.

There are certain causes why the mind does not recognize its true nature. But most importantly, the attachment itself is the roof of sufferings. If everyone has attachments on either joy or unhappiness, they must be get sufferings. So living in a rich family cannot bring us happiness because of our attachment, let alone being born in a poor family with unfortunates. When everyone can recognize the nature of his spirit and thus be enlightened. The goal is the full development of the possibilities of building up knowledge leading to the Perfection of Wisdom.
I have known that recognizing the 4 Noble Truths and complete the structure of knowledge. The Four Noble Truths including:

– The truth of suffering (dukkha)
– The truth of the cause of suffering (samudaya)
– The truth of the end of suffering (nirhodha)
– The truth of the path that frees us from suffering (magga)

In the Fourth Noble Truth, the Buddha as physician prescribes the treatment for our illness: The Eightfold Path. Unlike in many other religions, in Buddhism, there is no particular benefit to merely believing in a doctrine. Instead, the emphasis is on living the doctrine and walking the path. But I wonder how to practice in accordance with the Eightfold Path.

The world is a constant change we should adopt. Knowing the changes, just as nature changes every day. The cycle of birth and death continues with no end if we do not have the right method to practice dharma. The karma with cause and effect is the same. I myself understand that do good things and it comes back to you with good result.

By reading your article including “what is Tibetan Yoga” and “one life, one mantra”, I find that mantra meditation as the practice of lasting happiness, giving is more soulful than taking. I have read that “Tantric sutra affirms that when reciting silently the six-syllabled Sanskrit mantra “OM MANI PADME HUM) (reciting loud enough for your collar to hear), we practice Six Paramitas at the same time. On the other hand, Tantric Buddhism asserts that reciting the six-syllabled Sanskrit mantra simultaneously bring happiness to all sentient beings in the cycle of deaths and rebirths. Furthermore, Tantric Buddhism also assures that the six-syllabled Sanskrit mantra is typical for profound meanings of 12 Buddhist Sutras. So when reciting the six-syllabled Sanskrit mantra, we simultaneously chant 12 Buddhist Sutras.” (What is Tibetan Yoga)

And “The function of a mantra is described differently in many Tantric books. However, in short, a mantra has five main benefits for Buddhist practitioners. They are (1) getting respect from others (including human beings, god, Asura); (2) increasing life longevity, health and material achievement; (3) reducing afflictions (descending from much to less, from less to nothing); (4) conquering (exorcizing and overcoming the forces of evil spirits to harm humans); (5) convening the pure power (gathering the subtle energies in the universe from the highest realms of Pure Land” (One life, one mantra – what is a mantra)

Besides, following the 5 rules or 5 precepts and integrate them into the life with joy and happiness, you can develop compassion and wisdom. Reading your articles, I realize that I can keep 5 precepts and integrate dharma practice with daily life by “the method of practicing dharma in daily life” as well as recite Om Mani Padme Hum. Daily meditations with the mantra Om Mani Padme Hum became for me the highest state.
I take refuge in the Guru
I take refuge in the Buddha
I take refuge in the Dharma
I take refuge in the Shanga

May the Guru live long for the benefit of all beings
May all beings be free from sufferings.
Om Mani Padme Hum.

Jane


Letter from Germany: COMMENTARY ON RENUNCIATION (Đôi điều quán niệm về xả ly) 

 1. Mật Xuân Tưởng says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này.
  Con hoan hỷ với tinh thần học hỏi, trân quý giáo pháp của đạo hữu Jane. Con cũng tán thán lòng từ bi của Thầy đã dốc tâm sức viết bài và dịch bài để tất cả bạn đọc khắp nơi trên thế giới đều có thể dễ dàng tiếp cận với giáo lý Phật đà.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyện cho đạo hữu Jane luôn tinh tấn trên con đường tu tập.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om mani padme hum

 2. Kính bạch Thầy,
  Con vô cùng hoan hỷ khi được đọc bức thư chia sẻ của đạo hữu Jane từ vùng trời xa xôi phương tây nước Đức.
  Con xin cầu nguyện Thầy , Cô sức khoẻ và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện đau khổ của tất cả chúng sanh được lắng diu.
  Om Mani Padme Hùm.

 3. Kính bạch Thầy,

  Trò hoan hỉ với thiện hạnh cảm niệm Đạo Sư, Đạo Pháp của bạn đọc Jane từ nước Đức. Trò tâm đắc sự thể hiện lòng biết hơn vị Thầy và sự tin tưởng vào Giáo Pháp, vào bản thân của bạn đọc Jane qua đoạn:”Đọc các bài giảng của Thầy, con nhận thấy con hoàn toàn có thể giữ được ngũ giới và ứng dụng chúng trong cuộc sống hằng ngày thông qua “phương pháp tu theo trạng thái động” mà Thầy phát kiến…”

  Cầu nguyện trí tuệ Đạo Sư soi sáng khắp muôn nơi!

  Trò đảnh lễ Thầy,

  Om Mani Padme Hum

 4. Mật Tấn Đạt says:

  Thưa Thầy con Mật Tấn Đạt ( Đinh Trường) đã đọc bài rồi ạ.
  Om Mani Padme Hum.

 5. Mật Khuê Minh says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ khi lại tiếp tục được đọc những dòng cảm niệm của những bạn đọc hữu tình với Chanhtuduy.com từ các nước trên Thế giới và lần này là một bạn đọc tên Jane đến từ đất nước Đức. Qua bức thư, Jane bày tỏ tấm lòng trân quý với giáo pháp và đặc biệt là lòng biết ơn đối với vị Thầy luôn nỗ lực không mệt mỏi để  tạo điều kiện cho tất cả những bạn đọc hữu tình trên thế giới trong đó có Jane, có thể dễ dàng tìm đọc được những bài giảng về Phật pháp đã được chuyển dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau trên Chanhtuduy.com. Điều kỳ diệu con thấy được ở đây là ở những nước như Đức, Canada… đều là những nước Châu Âu mà tôn giáo truyền thống của họ chủ yếu là theo đạo Công giáo vì thếnhững kiến thức  vềgiáo lý Phật đà thực không dễ gì có thể tiếp cận và hiểu được. Nhưng chỉ qua những bài giảng của Thầy trên chanhtuduy.com mà Jane đã hiểu rằng: ” không có lợi lạc nào hơn ngoài việc tin và thực hành theo giáo lý Phật đà”.

  Con tán thán những dòng cảm niệm của Jane và cả những người bạn nước ngoài đến từ nhiều quốc gia khác nhau như Bhutan, Ấn Độ, Canda… đã khiến cho chúng con thêm cảm thấy sự may mắn khi được trở thành đệ tử của một vị Đạo sư trong cùng một quốc độ, một dân tộc. Hằng ngày được được tiếp cận với giáo pháp bằng chính ngôn ngữ  của mình và được nhận những lời dạy của Thầy một cách trực tiếp trong quá trình tu tập để được an lạc đời này, cực lạc đời sau.

  Cầu nguyện cho tất thảy chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum

   

   

   

   

   

   

 6. Mật Phê Rô says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc thư nước Đức: ĐÔI ĐIỀU QUÁN NIỆM VỀ XẢ LY.
  Con hoan hỷ với sự tán thán giáo pháp của bạn đọc Jane, sự tin tưởng tuyệt đối vào giáo pháp Phật đà vì chỉ có giáo pháp nhà Phật mới đưa chúng sanh đi đến con đường giải thoát khỏi sanh tử luân hồi.

  Con xin cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường tồn vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp, làm lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!

 7. Nguyễn Văn Hùng says:
  kính bạch Thầy.
  con đã đọc bài này rồi ạ.
  con hoan hỷ với người bạn đọc ở nước Đức tin tưởng tuyệt đối vào giáo pháp Phật đà chỉ có nhà Phật mới đưa chúng sanh đi đến con đường giải thoát.
  con cầu nguyện học trò Mật Gia Sông Nguyễn và những ai là bạn đọc trên mọi miền đất nước có nhiều sức khỏe và tinh tấn tên con đường tu tập.
  con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.
  con cầu nguyện tất cả chúng sanh được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  om mani padme hum.
 8. Lê Thịnh says:

  Kính bạch Thầy !
  Con đọc bài rồi ạ
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Om mani padme hum

 9. Thưa Thầy!
  Con đa đọc xong thư nước ngoài rồi ah
  Con hoan hỉ với thiện hạnh cua bạn đọc người nước ngoài con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hùm

 10. Kính Bạch Thầy !
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con hoan hỷ cho bạn đọc Jane có duyên lành biết đến trang mạng Chanhtuduy.com , có niềm tin vào Phật pháp , lòng sùng mộ vị Thầy được thể hiện lên nào là bài pháp Tứ Diệu Đế, Bát chánh Đạo…
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy , Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

 11. Kính bạch Thầy !
  Con hoan hỷ khi đọc bài” Thư nước Đức: Đôi Điều Quán Niệm Về Xả Ly” của bạn đọc Jane. Con hoan hỷ khi ngày càng có nhiều bạn đọc ở trong và cả nước ngoài biết đến Phật pháp thông qua trang mạng chanhtuduy.com. Những dòng cảm niệm chân thành của những bạn đọc ngoại quốc cho con thấy được bản thân mình may mắn hơn nhiều bạn đó là được làm học trò của vị Thầy ở cùng quốc độ, không bị giới hạn bởi ngôn ngữ cũng như khoảng cách địa lý, cho con thấy trân quý những gì mình đang có.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam bảo.
  Om mani padme hum.

 12. MẬT HẠNH TÂM says:
  Kính Bạch Thầy ,
  Con đã đọc bài này rồi ạ
  Con vô cùng hoan hỉ với bức thư ‘ đôi điều quán niệm về xả li ‘của đạo hữu JANE
  Cầu nguyện cho chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.
  OM MANI PADME HUM.
 13. Hồ thị loan says:
  Kính bạch thay con đã đọc bài này rồi ạ.con cảm ơn thầy ạ
  • Chánh Tri says:

   Trò nên đọc tiếp và Thầy muốn biết trò ở đâu để dễ hỗ trợ tâm linh!

 14. Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỷ với thiện hạnh cảm niệm của bạn đọc Jane đến từ nước Đức đới với vị Đạo sư Mật giáo và giáo lý Phật Đà. Con hoan hỷ với lòng tin và biết ơn đến vị Thầy sau khi được đọc các bài viết lợi lạc trên Chanhtuduy.com của bạn đọc Jane.
  Nguyện cầu Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.
  Nguyện cầu trí tuệ Đạo sư soi sáng khắp muôn nơi.
  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.
   
  Om Mani Padme Hum.

 15. Mật Liễu Tâm says:

  Thưa Thầy
  Con đã đọc xong thư từ nước Đức
  Con rất hoan hỉ trước bức thư của bạn đọc Jane đã có lòng tin tuyệt đối vào giáo pháp Phật Đà
  Con cầu cho sức khỏe Thầy Cô vì lộ lạc chúng sanh
  Om mani padme hum

 16. Mật Diệu Linh says:
  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của bạn đọc Jane đến từ nước Đức xa xôi đã viết cảm niệm tán thán giáo pháp Phật đà, đặc biệt là bạn đọc Jane đã tin và bày tỏ lòng biết ơn đến vị Thầy khi đạo hữu ấy được tiếp cận với ánh sáng chánh Pháp Phật đà, ánh sáng trí tuệ của vị Thầy qua căn phòng Duy Ma Cật chanhtuduy. com.
  Con hoan hỷ khi ngày càng có nhiều bạn đọc nước ngoài đến với căn phòng Duy Ma Cật.
  Con cầu nguyện Thầy cô mạnh khỏe trường thọ trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng học trò và chúng sanh hữu duyên.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!
 17. Mật Hồng Liên says:
  Kính Bạch Thầy
  Bài này con đã đọc rồi ạ
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Om mani padme hum
 18. Mô Phật!

  Mật Quốc Sanh hoan hỷ với những cảm niệm từ nước Đức qua bài viết này của đạo hữu Jane. Qua chia sẻ của đạo hữu, Mật Quốc Sanh càng hiểu rõ thêm lời dạy của đức Phật trong kinh Bát đại nhân giác, ở ngay điều giác ngộ thứ nhất là “Thế gian là vô thường”. Những gì thuộc về thế gian thì luôn thay đổi theo quy luật Thành, Trụ, Hoại, Diệt và như đạo hữu viết trong bài, do không có thể thấy bản chất chân thật của sự vật, hiện tượng nên con người thường bám chấp và phiền não sinh khởi, dẫn đến trôi lăn nơi luân hồi sinh tử. Vậy nên người giàu cũng khóc bởi họ còn bị lôi cuốn vào việc gom giữ tài sản, bởi việc sinh nhai tà mạng, bởi lòng tham đắm nên không ghi nhớ biết đủ. Nói chi những người nghèo thì bất hạnh hơn bởi sự đố kị, mặc cảm tự ti và thường xuyên phải đối mặt với cơm ăn, áo mặc,… Vậy nên, trong Đại nguyện của Quán Thế Âm Bồ tát cũng dạy rằng: “Đừng bám chấp vào đời này, nó giống như một giấc mộng dễ chịu/ Tránh xa cám dỗ của cái xấu, điều ác sẽ không chấm dứt”. Dù bài viết này của đạo hữu Jane chỉ là đôi điều quán niệm về xả ly nhưng Mật Quốc Sanh có cảm niệm rằng “đôi điều” ấy nếu được nương tựa và tuân thủ thực hành theo lời dạy của vị Thầy tâm linh sẽ trở nên thong dong, tựa như chú chim đã “xả ly những gì đáng xả ly” để rồi nhẹ nhàng tung cánh bay lên bầu trời giải thoát!
  Cám ơn đạo hữu với bài viết lợi lạc này, mong rằng sớm tiếp tục đọc những bài viết, kèm theo những hình ảnh về nước Đức từ đạo hữu!
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!

 19. Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc được những dòng cảm niệm của đạo hữu từ một đất nước xa xôi , nơi mà tưởng chừng như giáo lý Thiên Chúa ngự trị toàn năng. Nhưng thật bất ngờ và hãnh diện, ánh sáng Chánh Pháp Phật Đà đã được chiếu rọi đến những đất nước mùa đông băng tuyết nhiều hơn mùa xuân bằng căn phòng Duy Ma Cật của Chanhtuduy.com.
  Thật hoan hỷ khi ngày càng nhiều các đạo hữu ở các nước Nga, Mỹ, Canada, Đức… biết đến chanhtuduy.com để đọc bài, chua sẻ, tu tập để Chánh pháp ngày càng rộng mở và thấm đẫm đến mọi chúng sinh!
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ!
  Om Mani Padme Hum!

 20. Mật Khả Tuệ says:

  Thưa Thầy! Con đã đọc bài này rồi.

  Thật cảm ơn và hoan hỷ với những dòng cảm niệm mang đầy niềm tin tuyệt đối và sự trân quý giáo pháp Phật đà của bạn đọc Jane.

  Con cầu nguyện sẽ có thật nhiều bạn đọc khắp nơi trên thế giới biết chanhtuduy để ánh Phật đà có thể soi sáng muôn nơi.

  Con cầu nguyện sức khoẻ của Thầy Cô vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu trạng thái tuyệt đối.

  Om mani padme hum!

 21. Mật Tuyết Mai says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết rồi ạ.
  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!

 22. Kính Bạch Thầy
  Con hoan hỷ với những chia sẻ của bạn đọc Jane đến từ nước Đức qua bài dịch tiếng việt. Thật hoan hỷ với thiện hạnh của Jane khi có duyên lành biết đến Phật pháp trên đất nước Đức xa xôi.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.
  Cầu nguyện cho chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.
  Om anh hum

 23. Đào Quang Trung says:
  Thưa Thầy,
  Con đã đọc bài của Đạo Hữu Jane viết, thật hoan hỉ với các đạo hữu ở khắp nơi trên thế giới.
  Kính thầy sức khoẻ.
  Om mani padme hum!
 24. Kính thưa Thầy.
  Con thật hoan hỷ khi đọc bài bài thư nước Đức ạ.
  Om mani padme hum.

 25. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bản dịch bài viết của đạo hữu Tantra Mikaya (Jane) từ nước Đức. Con hoan hỷ với thiện hạnh dịch bài viết này. Như những gì đạo hữu Tantra Mikaya cảm niệm, cuộc sống chúng sanh là một chuỗi khổ đau nếu bám chấp vào hiện thực. Song vòng sanh tử vốn không chừa một ai thế nên tìm được một con đường mà từ đó thoát dần những cảnh khổ thì Đức Phật hơn hai nghìn năm trăm năm đã trải nghiệm. Những giáo lý của Ngài để lại để giúp chúng sanh có được cơ hội như thế. Tuy nhiên bản chất của vô thường trong cõi ta bà này vốn không được định nghĩa như một định luật mà ai cũng như ai. Mỗi người phải nhận, lãnh những nhân quả mà bản thân mình tạo tác từ trong quá khứ và hiện tại để vị lại nhận quả báo tương ưng. Vậy hành động hiện tại sẽ làm gì nếu cứ bám chấp vào hiện tại mà không biết tận dụng cơ hội dành cho một tương lai tốt đẹp hơn. Những cảm niệm rõ ràng có được từ đọc bài viết ” Thế nào là Yoga Tây tạng” từ nội dung trong “Một đời người, một câu thần chú” của vị Thầy đã đem đến một cách nhìn thấu đạt về cơ hội được thực hành Phật pháp trong kiếp nhân sinh này, được trì tụng thần chú Mani đem đến những lợi lạc không nghĩ bàn. Qua việc diễn tập thực hành những gì đã chỉ nêu ra trong các bài viết đã, đang và sẽ trở thành cơ hội tốt để tích tập công đức, hóa giải những khó khăn trong cuộc sống, thong dong trong quá trình tu hành Phật pháp.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Tantra Mikaya (Jane) tinh tấn tu tập, trưởng dưỡng được lòng sùng mộ vào Thầy, Tam bảo để tiến tu trên đạo lộ giải thoát.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 26. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc được Thư nước Đức :Đôi Điều Quán Niệm Về Xả Ly. Của bạn đọc Jane.
  Con hoan hỷ với bạn đọc ở nước Đức với những dòng cảm niệm chân thành, niềm tin vào giáo Pháp Phật đà . đặc biệt là lòng biết ơn vị Thầy khi được tiếp cận với ánh sáng chánh Pháp Phật đà thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy căn phòng Duy Ma Cật chanhtuduy.com.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thẫm đẫm hồng ân Tam Bảo.
  Om mani padme hum.

 27. Mật Mỹ Lạc says:

  Kính bạch Thầy,

  Con Mật Mỹ Lạc hoan hỉ và tán thán thiện hạnh của đạo hữu Jane qua bài viết Đôi Điều Quán Niệm Về Xả Ly. Theo con nếu  Đức Phật là vị lương y với lòng bi mẫn sâu dầy với chúng sinh, là nhà khoa học, nhà sáng chế tài ba đã tìm ra phương thuốc chữa bệnh tâm cho chúng sinh đó là bát chánh đạo, thì vị Thầy cũng là vị lương y vĩ đại nhất bởi vì thuốc thì có nhiều, nhưng thuốc có hợp với bệnh tình của từng bệnh nhân hay không lại là một việc khác. Triết lý cao diệu của Đức Phật không phải ai cũng hiểu được nếu không có vị Thầy dạy đạo công tâm, trí tuệ. Chúng con thật may mắn khi cùng được nghiền ngẫm giáo lý Phật đà một cách dễ dàng qua tuệ tri của vị Thầy, không bị ngăn ngại bởi ngôn ngữ như nhiều bạn đọc nước ngoài đang gặp phải.

  Con tán thán công hạnh của vị Thầy không quản ngại thân sơ tiếp nhận những lời thỉnh cầu học đạo của các đạo hữu nước ngoài, con tán thán công hạnh của các đạo huynh đạo hữu dưới sự chỉ đạo của vị Thầy đã thông dịch, là cầu nối đưa ánh sáng chánh pháp Phật đà đến từng ngõ ngách tại các thành phố xa xôi.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp hóa độ chúng sinh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum,

 28. Mật Định Châu says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi tiếp tục được đọc bài viết từ các đạo hữu người nước ngoài. Thật hoan hỷ biết bao khi càng ngày càng nhiều các đạo hữu ở khắp năm châu biết đến căn phòng Duy Ma Cật. Con hoan hỷ khi đọc những dòng cảm niệm chân thành, sự trân quý giáo pháp của đạo hữu Jane đến từ nước Đức trong bài chia sẻ Thư nước Đức: Đôi điều quán niệm về xả ly. Cảm ơn đạo hữu Jane với bài viết hay.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 29. Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài này rồi

  Con hoan hỉ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Jane đã có những cảm niệm chân thực về Đạo Phật. Và càng ngày càng có nhiều bạn đọc ở nước ngoài biết đến trang chanhtuduy.com để được đọc những bài viết ngút ngàn Chánh Pháp

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp

  OM MANI PADME HÙM.

 30. Mật Sơn Tâm says:

  Kính Bạch Thầy..!!!

  Con Mật Sơn Tâm ( Tùng Lâm) đã đọc xong bài này rồi ạ. Con thấy hoan hỷ và vui mừng khi các huynh và đao hữu ở nước ngoài đọc và thành tâm nhu vậy, đọc và thực hành , với những lời lẽ chân thật và cảm xúc thật

  đáng quý.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum

 31. Mật Quảng Lượng (Lê Tùng) says:

  Bạch Thầy, con đã đọc thư gửi Thầy của đạo hữu Jane!

  Con hoan hỉ tán thán đạo hạnh của huynh ấy!

  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an lạc và trụ thế lâu dài vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp!

  Cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om Mani Pahme Hum!

 32. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 33. Mật Thái Xuyên says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết “ Đôi điều về quán niệm về xả ly”

  Con hoan hỷ với những chia sẻ cảm niệm của bạn Jane khi đọc hai bài viết “ Thế nào là Yoga Thanh Trí và Một đời người một câu thần chú” của vị Thầy. Con hoan hỷ với duyên lành của Jane khi được biết đến vị Thầy, biết đến chanhtuduy.com từ đó biết được tầm quan trọng của Phật pháp đối với cuộc sống và công năng vi diệu của thần chú sáu âm “ Om Mani Padme Hum”.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc và hạnh phúc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 34. Nguyễn Hà Liên says:
  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên (Nguyễn Hà Liên) đã đọc bài viết của bạn đọc Jane từ nước Đức rồi ạ. Con hoan hỷ với cảm niệm của bạn đọc Jane đã tìm thấy những điều lợi lạc sau khi tìm hiểu đạo Phật và đọc các bài Pháp của Thầy trên chanhtuduy.com. Bạn đọc ấy đã hiểu được sự vô thường của cõi Ta Bà và sự bám chấp sẽ gây ra đau khổ, đồng thời hiểu được công năng vi diệu của thần chú Lục tự đại minh. Con hoan hỷ với duyên lành của bạn đọc Jane với vị Thầy và Phật Pháp cao quý. Cầu nguyện bạn đọc ấy sẽ tinh tấn đọc bài và comment để giữ được duyên lành này và đạt được nhiều lợi lạc. Con cũng hoan hỷ tán thán thiện hạnh dịch bài của huynh đệ Kim Cang.

  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh và trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 35. Mật Hạnh says:
  Kinh bạch Thầy! Con đã đọc xong bài này rồi.

  Con hoan hỷ với bài chia sẻ của bạn đọc Jane từ nước Đức xa xôi. Chúc mừng bạn đã đến với trang mạng chánh tư duy, kể từ đâycuộc đời bạn sẽ không còn phiền não nữa.

  Trong cuộc sống, giàu hay nghèo đều phải khổ đau ,bởi vì mọi người cứ mãi mê bám chấp vào ” bát phong ” và họ cũng không bao giờ hiểu được vì sao mình khổ hoặc là mãi lận đận không lối thoát .

  Hôm nay, đạo hữu Jane đã và đang đọc những bài viết trên chánh tư duy của Thầy, tất sẽ hiểu được nhiều hơn giáo pháp đạo Phật. Quan trọng là đạo hữu đã tìm được cho mình một người Thầy kính ái ,từ bi và hết lòng dẫn dắt chúng sanh xa lìa màn đêm tăm tối của cuộc đời.

  Con xin chân thành cầu nguyện cho Thầy Cô được trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp .

  Con cầu mong cho Jane được hanh thông hơn nữa trong việc tu tập giáo pháp nhà Phật. Và tất cả chúng sanh đều được thành tựu Phật tánh.

  OM MA NI PAD ME HUM.

   

 36. Mật Hồng Phương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết “Quan niệm về xả ly” từ bạn đọc Jane. Con hoan hỉ với những chia sẻ của tác giả trong bài viết, hạnh phúc cho tác giả khi tìm thấy sự an lạc từ Phật pháp.

  Con cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khỏe vì lợi ích chúng sanh. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status