May 8, 2017

Posted by in Lá thư người tâm đạo, SONG NGỮ ANH VIỆT | 85 Comments

Thư nước Đức: ĐÔI ĐIỀU QUÁN NIỆM VỀ XẢ LY (Commentary on renunciation)

Thư nước Đức: ĐÔI ĐIỀU QUÁN NIỆM VỀ XẢ LY (Commentary on renunciation)

Kính bạch vị Thầy tâm linh tôn quý,

Con đã được đọc một số bài trong các bài viết của Thầy trên trang mạng chanhtuduy.com. Con nhận thấy rằng Đạo Phật rất thú vị và rất lôi cuốn đối với con. Con chân thành cảm tạ ơn Thầy vì những nỗ lực của Thầy dành cho hữu tình và con muốn viết đôi điều những gì con hiểu được về đạo Phật.

Trước hết con xin phép được giới thiệu đôi điều về bản thân. Con tên là Jane, đang sống ở Đức. Con có trình độ thế gian nhưng có nhiều điều con không hiểu sâu sắc về thế giới này. Vì vậy, con tìm đọc những giáo lý Phật đà. Và con cảm nhận được sự bình an và hiểu biết sâu hơn trong những lời dạy của đức Thế Tôn. Đó là khi đạt được tĩnh thức, bản thân con sẽ có được sự an lạc trong tâm. Đức Phật đã luận giảng về bản chất của thế giới này. Điều gì là bản chất, đâu là do duyên khởi. Khi tâm phàm không nhận ra được bản chất chân thật của sự vật, hiện tượng thì niềm vui thế tục hay bất hạnh thế gian đều dẫn đến phiền não.

Hamburg – Đức

Có rất nhiều nguyên nhân làm cho tâm phàm không nhận ra được bản chất chân thật của sự vật và hiện tượng. Nhưng điều quan trọng nhất làm cho chúng sanh đau khố đó là sự bám chấp. Bất kỳ ai bám chấp vào thế giới này dù bám chấp vào niềm vui hay dính mắc, chìm trong khổ đau thì họ đều phải gánh chịu phiền não. Vì vậy, sống trong một gia đình giàu có cũng không thể mang lại cho chúng sanh niềm hạnh phúc với tâm dính mắc, đừng nói chi đến việc sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo khó, bất hạnh. Khi con người nhận ra bản tâm chân thật uyên nguyên, họ sẽ đạt giác ngộ. Mục đích của việc thực hành pháp là khai thác tiềm năng của con người để đạt được trí tuệ bát nhã.

Con hiểu rằng tu tập cần nhận biết tứ diệu đế và thực hành theo tứ diệu đế. Tứ diệu đế gồm:

– Đây là khổ

– Đây là nguyên nhân gây khổ

– Đây là cảnh giới thoát khổ

– Đây là con đường diệt khổ

Cảnh quan tại Đức

Trong tứ diệu đế, đức Phật là vị lương y chỉ ra các phương pháp để chữa bệnh tâm cho chúng sanh thông qua bát chánh đạo. Không giống như tôn giáo khác, đạo Phật chỉ ra rằng không có lợi lạc nào hơn ngoài việc tin và thực hành theo giáo lý Phật đà. Đặc biệt, đạo Phật nhấn mạng vào việc sông đúng theo pháp và đi trên hành trình giác ngộ. Nhưng con băn khoăn làm thế nào để thực hành theo bát chánh đạo?

Thế giới này thay đổi liên tục và chúng con cần phải thích ứng với nó. Khi con nhận biết sự thay đổi hàng ngày đó, con sẽ nhận ra bản chất vô thường của cõi Ta Bà. Vòng tròn luân hồi sinh tử lặp đi lặp lại không dừng nếu như chúng con không có được phương pháp đúng để thực hành theo quỹ đạo chánh pháp. Luật tắc nhân quả không bao giờ sai chạy với bất kỳ ai. Bản thân con hiểu rằng khi gieo nhân lành sẽ gặt được quả ngọt.

Khi đọc bài viết của Thầy, đặc biệt là bài viết “Thế nào là Yoga Tây Tạng” và “Một đời người, một câu thần chú”, con hiểu rằng việc thực hành thiền theo câu thần chú là phương pháp mang đến hạnh phúc miên viễn, tác động vào tâm của chúng sanh. Con ghi nhớ rằng: “Kinh điển Mật giáo xác quyết rằng thần chú lục tự đại minh (OM MA NI PAD ME HUM) mỗi lần được niệm thầm (học thành tiếng vừa đủ cho cổ áo nghe) là thực hiện cùng một lúc được lục độ Ba la mật. Mặc khác, Mật giáo cũng khẳng định rằng mỗi lần niệm lục tự đại minh là một cách đem lại an vui cho cùng một lúc tất cả chúng sanh trong lục đạo luân hồi. Hơn nữa, Mật giáo cũng xác quyết rằng lục tự đại minh là tiêu biểu cho toàn bộ áo nghĩa diệu thâm của 12 tạng kinh điển. Cho cho nên mỗi khi niệm lục tự đại minh là cùng một lúc đọc tụng 12 tạng kinh điển Phật môn.” (trích trong bài viết Thế nào là Yoga Tây Tạng?)

Và “Công năng của thần chú được mô tả trong nhiều kinh sách Mật giáo. Tuy nhiên, tựu trung thần chú có 5 chức năng vi diệu sau đây: 1. kính ái (ai đọc thần chú sẽ được người, trời, quỷ thần kính trọng và quý mến); 2. tăng ích (được gia tăng tiện ích đời thường như tuổi thọ, sức khỏe, thành đạt); 3. tiêu tai (tai ách sẽ dần tiêu trừ theo diễn trình từ nặng hóa nhẹ, từ nhẹ trở thành không có chi; 4. hàng phục (trừ tà, khử ma, tức là những thế lực vô hình chuyên tìm cách phá hại con người); 5. câu triệu (tập trung được những năng lực tinh tế của vũ trụ, từ các cõi giới cao diệu)”(trích trong bài Một đời người, một câu thần chú – Thần chú là gì?)

Ngoài ra, giữ ngũ giới giải thoát cá nhân, phù hợp với điều kiện sống để hân thưởng cuộc sống thì con có thể phát triển bồ đề tâm và tuệ tri Phật đà. Đọc các bài giảng của Thầy, con nhận thấy rằng con hoàn toàn có thể giữ được ngũ giới và ứng dụng chúng trong cuộc sống hàng ngày thông qua “phương pháp tu theo trạng thái động” mà Thầy đã phát kiến, cũng như việc trì niệm thần chú Om Mani Padme Hum. Nếu con có thể trì niệm thần chú, hành thiền hàng ngày thì con sẽ đạt được hiệu quả tốt.

Con xin quy y Đạo sư

Con xin quy y Phật

Con xin quy y Pháp

Con xin quy y Tăng

Con cầu nguyện Thầy trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.

Con cầu nguyện đâu khổ của tất cả chúng sanh được lắng dịu.

Om Mani Padme Hum.”

Kính

Jane


Letter from German: Commentary on renunciation

To holy Guru,

I have read some of your articles on the site of chanhtuduy.com. I find Buddhism very interesting and it is attracted with me. I would like to thankful for your all efforts as well as I would like to write about what I understand about Buddhism from my basic knowledge.

I would like to introduce something about myself. My name is Jane and I live in Germany. I studied the academic knowledge but I lacked something deeper. So I came to the doctrine of Buddhism. I became more relaxed and deeper in thinking and feeling. The gained mindfulness gave me inner wealth. Buddha explains how the world works. What is real and what is conditioned. As long as the mind does not recognize its nature which belongs to life but joy or unhappiness also leads to sufferings.

There are certain causes why the mind does not recognize its true nature. But most importantly, the attachment itself is the roof of sufferings. If everyone has attachments on either joy or unhappiness, they must be get sufferings. So living in a rich family cannot bring us happiness because of our attachment, let alone being born in a poor family with unfortunates. When everyone can recognize the nature of his spirit and thus be enlightened. The goal is the full development of the possibilities of building up knowledge leading to the Perfection of Wisdom.
I have known that recognizing the 4 Noble Truths and complete the structure of knowledge. The Four Noble Truths including:

– The truth of suffering (dukkha)
– The truth of the cause of suffering (samudaya)
– The truth of the end of suffering (nirhodha)
– The truth of the path that frees us from suffering (magga)

In the Fourth Noble Truth, the Buddha as physician prescribes the treatment for our illness: The Eightfold Path. Unlike in many other religions, in Buddhism, there is no particular benefit to merely believing in a doctrine. Instead, the emphasis is on living the doctrine and walking the path. But I wonder how to practice in accordance with the Eightfold Path.

The world is a constant change we should adopt. Knowing the changes, just as nature changes every day. The cycle of birth and death continues with no end if we do not have the right method to practice dharma. The karma with cause and effect is the same. I myself understand that do good things and it comes back to you with good result.

By reading your article including “what is Tibetan Yoga” and “one life, one mantra”, I find that mantra meditation as the practice of lasting happiness, giving is more soulful than taking. I have read that “Tantric sutra affirms that when reciting silently the six-syllabled Sanskrit mantra “OM MANI PADME HUM) (reciting loud enough for your collar to hear), we practice Six Paramitas at the same time. On the other hand, Tantric Buddhism asserts that reciting the six-syllabled Sanskrit mantra simultaneously bring happiness to all sentient beings in the cycle of deaths and rebirths. Furthermore, Tantric Buddhism also assures that the six-syllabled Sanskrit mantra is typical for profound meanings of 12 Buddhist Sutras. So when reciting the six-syllabled Sanskrit mantra, we simultaneously chant 12 Buddhist Sutras.” (What is Tibetan Yoga)

And “The function of a mantra is described differently in many Tantric books. However, in short, a mantra has five main benefits for Buddhist practitioners. They are (1) getting respect from others (including human beings, god, Asura); (2) increasing life longevity, health and material achievement; (3) reducing afflictions (descending from much to less, from less to nothing); (4) conquering (exorcizing and overcoming the forces of evil spirits to harm humans); (5) convening the pure power (gathering the subtle energies in the universe from the highest realms of Pure Land” (One life, one mantra – what is a mantra)

Besides, following the 5 rules or 5 precepts and integrate them into the life with joy and happiness, you can develop compassion and wisdom. Reading your articles, I realize that I can keep 5 precepts and integrate dharma practice with daily life by “the method of practicing dharma in daily life” as well as recite Om Mani Padme Hum. Daily meditations with the mantra Om Mani Padme Hum became for me the highest state.
I take refuge in the Guru
I take refuge in the Buddha
I take refuge in the Dharma
I take refuge in the Shanga

May the Guru live long for the benefit of all beings
May all beings be free from sufferings.
Om Mani Padme Hum.

Jane


Letter from Germany: COMMENTARY ON RENUNCIATION (Đôi điều quán niệm về xả ly) 

 1. Mật Xuân Tưởng says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này.
  Con hoan hỷ với tinh thần học hỏi, trân quý giáo pháp của đạo hữu Jane. Con cũng tán thán lòng từ bi của Thầy đã dốc tâm sức viết bài và dịch bài để tất cả bạn đọc khắp nơi trên thế giới đều có thể dễ dàng tiếp cận với giáo lý Phật đà.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyện cho đạo hữu Jane luôn tinh tấn trên con đường tu tập.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om mani padme hum

 2. Kính bạch Thầy,
  Con vô cùng hoan hỷ khi được đọc bức thư chia sẻ của đạo hữu Jane từ vùng trời xa xôi phương tây nước Đức.
  Con xin cầu nguyện Thầy , Cô sức khoẻ và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện đau khổ của tất cả chúng sanh được lắng diu.
  Om Mani Padme Hùm.

 3. Kính bạch Thầy,

  Trò hoan hỉ với thiện hạnh cảm niệm Đạo Sư, Đạo Pháp của bạn đọc Jane từ nước Đức. Trò tâm đắc sự thể hiện lòng biết hơn vị Thầy và sự tin tưởng vào Giáo Pháp, vào bản thân của bạn đọc Jane qua đoạn:”Đọc các bài giảng của Thầy, con nhận thấy con hoàn toàn có thể giữ được ngũ giới và ứng dụng chúng trong cuộc sống hằng ngày thông qua “phương pháp tu theo trạng thái động” mà Thầy phát kiến…”

  Cầu nguyện trí tuệ Đạo Sư soi sáng khắp muôn nơi!

  Trò đảnh lễ Thầy,

  Om Mani Padme Hum

 4. Mật Tấn Đạt says:

  Thưa Thầy con Mật Tấn Đạt ( Đinh Trường) đã đọc bài rồi ạ.
  Om Mani Padme Hum.

 5. Mật Khuê Minh says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ khi lại tiếp tục được đọc những dòng cảm niệm của những bạn đọc hữu tình với Chanhtuduy.com từ các nước trên Thế giới và lần này là một bạn đọc tên Jane đến từ đất nước Đức. Qua bức thư, Jane bày tỏ tấm lòng trân quý với giáo pháp và đặc biệt là lòng biết ơn đối với vị Thầy luôn nỗ lực không mệt mỏi để  tạo điều kiện cho tất cả những bạn đọc hữu tình trên thế giới trong đó có Jane, có thể dễ dàng tìm đọc được những bài giảng về Phật pháp đã được chuyển dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau trên Chanhtuduy.com. Điều kỳ diệu con thấy được ở đây là ở những nước như Đức, Canada… đều là những nước Châu Âu mà tôn giáo truyền thống của họ chủ yếu là theo đạo Công giáo vì thếnhững kiến thức  vềgiáo lý Phật đà thực không dễ gì có thể tiếp cận và hiểu được. Nhưng chỉ qua những bài giảng của Thầy trên chanhtuduy.com mà Jane đã hiểu rằng: ” không có lợi lạc nào hơn ngoài việc tin và thực hành theo giáo lý Phật đà”.

  Con tán thán những dòng cảm niệm của Jane và cả những người bạn nước ngoài đến từ nhiều quốc gia khác nhau như Bhutan, Ấn Độ, Canda… đã khiến cho chúng con thêm cảm thấy sự may mắn khi được trở thành đệ tử của một vị Đạo sư trong cùng một quốc độ, một dân tộc. Hằng ngày được được tiếp cận với giáo pháp bằng chính ngôn ngữ  của mình và được nhận những lời dạy của Thầy một cách trực tiếp trong quá trình tu tập để được an lạc đời này, cực lạc đời sau.

  Cầu nguyện cho tất thảy chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum

   

   

   

   

   

   

 6. Mật Phê Rô says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc thư nước Đức: ĐÔI ĐIỀU QUÁN NIỆM VỀ XẢ LY.
  Con hoan hỷ với sự tán thán giáo pháp của bạn đọc Jane, sự tin tưởng tuyệt đối vào giáo pháp Phật đà vì chỉ có giáo pháp nhà Phật mới đưa chúng sanh đi đến con đường giải thoát khỏi sanh tử luân hồi.

  Con xin cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường tồn vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp, làm lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!

 7. Nguyễn Văn Hùng says:
  kính bạch Thầy.
  con đã đọc bài này rồi ạ.
  con hoan hỷ với người bạn đọc ở nước Đức tin tưởng tuyệt đối vào giáo pháp Phật đà chỉ có nhà Phật mới đưa chúng sanh đi đến con đường giải thoát.
  con cầu nguyện học trò Mật Gia Sông Nguyễn và những ai là bạn đọc trên mọi miền đất nước có nhiều sức khỏe và tinh tấn tên con đường tu tập.
  con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.
  con cầu nguyện tất cả chúng sanh được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  om mani padme hum.
 8. Lê Thịnh says:

  Kính bạch Thầy !
  Con đọc bài rồi ạ
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Om mani padme hum

 9. Thưa Thầy!
  Con đa đọc xong thư nước ngoài rồi ah
  Con hoan hỉ với thiện hạnh cua bạn đọc người nước ngoài con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hùm

 10. Kính Bạch Thầy !
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con hoan hỷ cho bạn đọc Jane có duyên lành biết đến trang mạng Chanhtuduy.com , có niềm tin vào Phật pháp , lòng sùng mộ vị Thầy được thể hiện lên nào là bài pháp Tứ Diệu Đế, Bát chánh Đạo…
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy , Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

 11. Kính bạch Thầy !
  Con hoan hỷ khi đọc bài” Thư nước Đức: Đôi Điều Quán Niệm Về Xả Ly” của bạn đọc Jane. Con hoan hỷ khi ngày càng có nhiều bạn đọc ở trong và cả nước ngoài biết đến Phật pháp thông qua trang mạng chanhtuduy.com. Những dòng cảm niệm chân thành của những bạn đọc ngoại quốc cho con thấy được bản thân mình may mắn hơn nhiều bạn đó là được làm học trò của vị Thầy ở cùng quốc độ, không bị giới hạn bởi ngôn ngữ cũng như khoảng cách địa lý, cho con thấy trân quý những gì mình đang có.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam bảo.
  Om mani padme hum.

 12. MẬT HẠNH TÂM says:
  Kính Bạch Thầy ,
  Con đã đọc bài này rồi ạ
  Con vô cùng hoan hỉ với bức thư ‘ đôi điều quán niệm về xả li ‘của đạo hữu JANE
  Cầu nguyện cho chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.
  OM MANI PADME HUM.
 13. Hồ thị loan says:
  Kính bạch thay con đã đọc bài này rồi ạ.con cảm ơn thầy ạ
  • Chánh Tri
   Chánh Tri says:

   Trò nên đọc tiếp và Thầy muốn biết trò ở đâu để dễ hỗ trợ tâm linh!

 14. Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỷ với thiện hạnh cảm niệm của bạn đọc Jane đến từ nước Đức đới với vị Đạo sư Mật giáo và giáo lý Phật Đà. Con hoan hỷ với lòng tin và biết ơn đến vị Thầy sau khi được đọc các bài viết lợi lạc trên Chanhtuduy.com của bạn đọc Jane.
  Nguyện cầu Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.
  Nguyện cầu trí tuệ Đạo sư soi sáng khắp muôn nơi.
  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.
   
  Om Mani Padme Hum.

 15. Mật Liễu Tâm says:

  Thưa Thầy
  Con đã đọc xong thư từ nước Đức
  Con rất hoan hỉ trước bức thư của bạn đọc Jane đã có lòng tin tuyệt đối vào giáo pháp Phật Đà
  Con cầu cho sức khỏe Thầy Cô vì lộ lạc chúng sanh
  Om mani padme hum

 16. Mật Diệu Linh says:
  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của bạn đọc Jane đến từ nước Đức xa xôi đã viết cảm niệm tán thán giáo pháp Phật đà, đặc biệt là bạn đọc Jane đã tin và bày tỏ lòng biết ơn đến vị Thầy khi đạo hữu ấy được tiếp cận với ánh sáng chánh Pháp Phật đà, ánh sáng trí tuệ của vị Thầy qua căn phòng Duy Ma Cật chanhtuduy. com.
  Con hoan hỷ khi ngày càng có nhiều bạn đọc nước ngoài đến với căn phòng Duy Ma Cật.
  Con cầu nguyện Thầy cô mạnh khỏe trường thọ trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng học trò và chúng sanh hữu duyên.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!
 17. Mật Hồng Liên says:
  Kính Bạch Thầy
  Bài này con đã đọc rồi ạ
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Om mani padme hum
 18. Mô Phật!

  Mật Quốc Sanh hoan hỷ với những cảm niệm từ nước Đức qua bài viết này của đạo hữu Jane. Qua chia sẻ của đạo hữu, Mật Quốc Sanh càng hiểu rõ thêm lời dạy của đức Phật trong kinh Bát đại nhân giác, ở ngay điều giác ngộ thứ nhất là “Thế gian là vô thường”. Những gì thuộc về thế gian thì luôn thay đổi theo quy luật Thành, Trụ, Hoại, Diệt và như đạo hữu viết trong bài, do không có thể thấy bản chất chân thật của sự vật, hiện tượng nên con người thường bám chấp và phiền não sinh khởi, dẫn đến trôi lăn nơi luân hồi sinh tử. Vậy nên người giàu cũng khóc bởi họ còn bị lôi cuốn vào việc gom giữ tài sản, bởi việc sinh nhai tà mạng, bởi lòng tham đắm nên không ghi nhớ biết đủ. Nói chi những người nghèo thì bất hạnh hơn bởi sự đố kị, mặc cảm tự ti và thường xuyên phải đối mặt với cơm ăn, áo mặc,… Vậy nên, trong Đại nguyện của Quán Thế Âm Bồ tát cũng dạy rằng: “Đừng bám chấp vào đời này, nó giống như một giấc mộng dễ chịu/ Tránh xa cám dỗ của cái xấu, điều ác sẽ không chấm dứt”. Dù bài viết này của đạo hữu Jane chỉ là đôi điều quán niệm về xả ly nhưng Mật Quốc Sanh có cảm niệm rằng “đôi điều” ấy nếu được nương tựa và tuân thủ thực hành theo lời dạy của vị Thầy tâm linh sẽ trở nên thong dong, tựa như chú chim đã “xả ly những gì đáng xả ly” để rồi nhẹ nhàng tung cánh bay lên bầu trời giải thoát!
  Cám ơn đạo hữu với bài viết lợi lạc này, mong rằng sớm tiếp tục đọc những bài viết, kèm theo những hình ảnh về nước Đức từ đạo hữu!
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!

 19. Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc được những dòng cảm niệm của đạo hữu từ một đất nước xa xôi , nơi mà tưởng chừng như giáo lý Thiên Chúa ngự trị toàn năng. Nhưng thật bất ngờ và hãnh diện, ánh sáng Chánh Pháp Phật Đà đã được chiếu rọi đến những đất nước mùa đông băng tuyết nhiều hơn mùa xuân bằng căn phòng Duy Ma Cật của Chanhtuduy.com.
  Thật hoan hỷ khi ngày càng nhiều các đạo hữu ở các nước Nga, Mỹ, Canada, Đức… biết đến chanhtuduy.com để đọc bài, chua sẻ, tu tập để Chánh pháp ngày càng rộng mở và thấm đẫm đến mọi chúng sinh!
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ!
  Om Mani Padme Hum!

 20. Mật Khả Tuệ says:

  Thưa Thầy! Con đã đọc bài này rồi.

  Thật cảm ơn và hoan hỷ với những dòng cảm niệm mang đầy niềm tin tuyệt đối và sự trân quý giáo pháp Phật đà của bạn đọc Jane.

  Con cầu nguyện sẽ có thật nhiều bạn đọc khắp nơi trên thế giới biết chanhtuduy để ánh Phật đà có thể soi sáng muôn nơi.

  Con cầu nguyện sức khoẻ của Thầy Cô vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu trạng thái tuyệt đối.

  Om mani padme hum!

 21. Mật Tuyết Mai says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết rồi ạ.
  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!

 22. Kính Bạch Thầy
  Con hoan hỷ với những chia sẻ của bạn đọc Jane đến từ nước Đức qua bài dịch tiếng việt. Thật hoan hỷ với thiện hạnh của Jane khi có duyên lành biết đến Phật pháp trên đất nước Đức xa xôi.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.
  Cầu nguyện cho chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.
  Om anh hum

 23. Đào Quang Trung says:
  Thưa Thầy,
  Con đã đọc bài của Đạo Hữu Jane viết, thật hoan hỉ với các đạo hữu ở khắp nơi trên thế giới.
  Kính thầy sức khoẻ.
  Om mani padme hum!
 24. Kính thưa Thầy.
  Con thật hoan hỷ khi đọc bài bài thư nước Đức ạ.
  Om mani padme hum.

 25. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bản dịch bài viết của đạo hữu Tantra Mikaya (Jane) từ nước Đức. Con hoan hỷ với thiện hạnh dịch bài viết này. Như những gì đạo hữu Tantra Mikaya cảm niệm, cuộc sống chúng sanh là một chuỗi khổ đau nếu bám chấp vào hiện thực. Song vòng sanh tử vốn không chừa một ai thế nên tìm được một con đường mà từ đó thoát dần những cảnh khổ thì Đức Phật hơn hai nghìn năm trăm năm đã trải nghiệm. Những giáo lý của Ngài để lại để giúp chúng sanh có được cơ hội như thế. Tuy nhiên bản chất của vô thường trong cõi ta bà này vốn không được định nghĩa như một định luật mà ai cũng như ai. Mỗi người phải nhận, lãnh những nhân quả mà bản thân mình tạo tác từ trong quá khứ và hiện tại để vị lại nhận quả báo tương ưng. Vậy hành động hiện tại sẽ làm gì nếu cứ bám chấp vào hiện tại mà không biết tận dụng cơ hội dành cho một tương lai tốt đẹp hơn. Những cảm niệm rõ ràng có được từ đọc bài viết ” Thế nào là Yoga Tây tạng” từ nội dung trong “Một đời người, một câu thần chú” của vị Thầy đã đem đến một cách nhìn thấu đạt về cơ hội được thực hành Phật pháp trong kiếp nhân sinh này, được trì tụng thần chú Mani đem đến những lợi lạc không nghĩ bàn. Qua việc diễn tập thực hành những gì đã chỉ nêu ra trong các bài viết đã, đang và sẽ trở thành cơ hội tốt để tích tập công đức, hóa giải những khó khăn trong cuộc sống, thong dong trong quá trình tu hành Phật pháp.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Tantra Mikaya (Jane) tinh tấn tu tập, trưởng dưỡng được lòng sùng mộ vào Thầy, Tam bảo để tiến tu trên đạo lộ giải thoát.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 26. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc được Thư nước Đức :Đôi Điều Quán Niệm Về Xả Ly. Của bạn đọc Jane.
  Con hoan hỷ với bạn đọc ở nước Đức với những dòng cảm niệm chân thành, niềm tin vào giáo Pháp Phật đà . đặc biệt là lòng biết ơn vị Thầy khi được tiếp cận với ánh sáng chánh Pháp Phật đà thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy căn phòng Duy Ma Cật chanhtuduy.com.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thẫm đẫm hồng ân Tam Bảo.
  Om mani padme hum.

 27. Mật Mỹ Lạc says:

  Kính bạch Thầy,

  Con Mật Mỹ Lạc hoan hỉ và tán thán thiện hạnh của đạo hữu Jane qua bài viết Đôi Điều Quán Niệm Về Xả Ly. Theo con nếu  Đức Phật là vị lương y với lòng bi mẫn sâu dầy với chúng sinh, là nhà khoa học, nhà sáng chế tài ba đã tìm ra phương thuốc chữa bệnh tâm cho chúng sinh đó là bát chánh đạo, thì vị Thầy cũng là vị lương y vĩ đại nhất bởi vì thuốc thì có nhiều, nhưng thuốc có hợp với bệnh tình của từng bệnh nhân hay không lại là một việc khác. Triết lý cao diệu của Đức Phật không phải ai cũng hiểu được nếu không có vị Thầy dạy đạo công tâm, trí tuệ. Chúng con thật may mắn khi cùng được nghiền ngẫm giáo lý Phật đà một cách dễ dàng qua tuệ tri của vị Thầy, không bị ngăn ngại bởi ngôn ngữ như nhiều bạn đọc nước ngoài đang gặp phải.

  Con tán thán công hạnh của vị Thầy không quản ngại thân sơ tiếp nhận những lời thỉnh cầu học đạo của các đạo hữu nước ngoài, con tán thán công hạnh của các đạo huynh đạo hữu dưới sự chỉ đạo của vị Thầy đã thông dịch, là cầu nối đưa ánh sáng chánh pháp Phật đà đến từng ngõ ngách tại các thành phố xa xôi.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp hóa độ chúng sinh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum,

 28. Mật Định Châu says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi tiếp tục được đọc bài viết từ các đạo hữu người nước ngoài. Thật hoan hỷ biết bao khi càng ngày càng nhiều các đạo hữu ở khắp năm châu biết đến căn phòng Duy Ma Cật. Con hoan hỷ khi đọc những dòng cảm niệm chân thành, sự trân quý giáo pháp của đạo hữu Jane đến từ nước Đức trong bài chia sẻ Thư nước Đức: Đôi điều quán niệm về xả ly. Cảm ơn đạo hữu Jane với bài viết hay.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 29. Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài này rồi

  Con hoan hỉ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Jane đã có những cảm niệm chân thực về Đạo Phật. Và càng ngày càng có nhiều bạn đọc ở nước ngoài biết đến trang chanhtuduy.com để được đọc những bài viết ngút ngàn Chánh Pháp

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp

  OM MANI PADME HÙM.

 30. Mật Sơn Tâm says:

  Kính Bạch Thầy..!!!

  Con Mật Sơn Tâm ( Tùng Lâm) đã đọc xong bài này rồi ạ. Con thấy hoan hỷ và vui mừng khi các huynh và đao hữu ở nước ngoài đọc và thành tâm nhu vậy, đọc và thực hành , với những lời lẽ chân thật và cảm xúc thật

  đáng quý.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum

 31. Mật Quảng Lượng (Lê Tùng) says:

  Bạch Thầy, con đã đọc thư gửi Thầy của đạo hữu Jane!

  Con hoan hỉ tán thán đạo hạnh của huynh ấy!

  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an lạc và trụ thế lâu dài vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp!

  Cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om Mani Pahme Hum!

 32. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 33. Mật Thái Xuyên says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết “ Đôi điều về quán niệm về xả ly”

  Con hoan hỷ với những chia sẻ cảm niệm của bạn Jane khi đọc hai bài viết “ Thế nào là Yoga Thanh Trí và Một đời người một câu thần chú” của vị Thầy. Con hoan hỷ với duyên lành của Jane khi được biết đến vị Thầy, biết đến chanhtuduy.com từ đó biết được tầm quan trọng của Phật pháp đối với cuộc sống và công năng vi diệu của thần chú sáu âm “ Om Mani Padme Hum”.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc và hạnh phúc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 34. Nguyễn Hà Liên says:
  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên (Nguyễn Hà Liên) đã đọc bài viết của bạn đọc Jane từ nước Đức rồi ạ. Con hoan hỷ với cảm niệm của bạn đọc Jane đã tìm thấy những điều lợi lạc sau khi tìm hiểu đạo Phật và đọc các bài Pháp của Thầy trên chanhtuduy.com. Bạn đọc ấy đã hiểu được sự vô thường của cõi Ta Bà và sự bám chấp sẽ gây ra đau khổ, đồng thời hiểu được công năng vi diệu của thần chú Lục tự đại minh. Con hoan hỷ với duyên lành của bạn đọc Jane với vị Thầy và Phật Pháp cao quý. Cầu nguyện bạn đọc ấy sẽ tinh tấn đọc bài và comment để giữ được duyên lành này và đạt được nhiều lợi lạc. Con cũng hoan hỷ tán thán thiện hạnh dịch bài của huynh đệ Kim Cang.

  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh và trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 35. Mật Hạnh says:
  Kinh bạch Thầy! Con đã đọc xong bài này rồi.

  Con hoan hỷ với bài chia sẻ của bạn đọc Jane từ nước Đức xa xôi. Chúc mừng bạn đã đến với trang mạng chánh tư duy, kể từ đâycuộc đời bạn sẽ không còn phiền não nữa.

  Trong cuộc sống, giàu hay nghèo đều phải khổ đau ,bởi vì mọi người cứ mãi mê bám chấp vào ” bát phong ” và họ cũng không bao giờ hiểu được vì sao mình khổ hoặc là mãi lận đận không lối thoát .

  Hôm nay, đạo hữu Jane đã và đang đọc những bài viết trên chánh tư duy của Thầy, tất sẽ hiểu được nhiều hơn giáo pháp đạo Phật. Quan trọng là đạo hữu đã tìm được cho mình một người Thầy kính ái ,từ bi và hết lòng dẫn dắt chúng sanh xa lìa màn đêm tăm tối của cuộc đời.

  Con xin chân thành cầu nguyện cho Thầy Cô được trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp .

  Con cầu mong cho Jane được hanh thông hơn nữa trong việc tu tập giáo pháp nhà Phật. Và tất cả chúng sanh đều được thành tựu Phật tánh.

  OM MA NI PAD ME HUM.

   

 36. Mật Hồng Phương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết “Quan niệm về xả ly” từ bạn đọc Jane. Con hoan hỉ với những chia sẻ của tác giả trong bài viết, hạnh phúc cho tác giả khi tìm thấy sự an lạc từ Phật pháp.

  Con cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khỏe vì lợi ích chúng sanh. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 37. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con hoan hỷ với bài viết của bạn đọc Jane . Đáng mừng khi mà Jane đã đặt niềm tin vào Phật Pháp, vào những phát kiến tâm linh cao diệu của vị Thầy.Cuộc sống này nhiều đau khổ quá rồi giờ là lúc để phân chia xem những gì nên làm và không nên làm. Con cảm ta Thầy đã luôn từ bi với chúng con, chúng sanh bất kể người nước nào giàu hay nghèo, xấu hay đẹp mà luôn cứu giúp theo ý nguyện bồ đề của Thầy.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh !

  Om mani padme hum !

 38. Mật Chân Tính says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho virus corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thánh tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 39. Mật Ba says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này.

  Qua bài viết này con hiểu được: với cuộc sống thế gian dù giàu hay nghèo đều khổ khi vướn vào sự bám chấp. Thế gian vốn dĩ vô thường, vô lượng khổ vây quanh mà Đức Phật đã dạy trong Kinh Bát Đại Nhân Giác.

  Tuy nhiên, lời dạy của Ngài Tilopa “Ngũ dục  vốn dĩ không nguy hại,nguy hại chăng khi con người bám chấp vào chúng”. Ngoài ra, lời dạy của Ngài  Chagdud Tulku Rinphoche “Không ai muốn khổ đau, nhưng dù cố gắng hết sức chúng ta vẫn phải chịu đau khổ vì vậy chúng ta cần có vị Thầy hướng dẫn thoát khổ”. Vì vậy, muốn thoát khỏi khổ đau cần thực hành theo sự hướng dẫn của vị Đạo sư dạy đạo.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã giúp chúng con biết đến chánh pháp. Thầy đã  phát kiến ra “lục diệu pháp môn” là phương pháp siêu việt giúp chúng con ứng dụng pháp vào cuộc sống. Đối với cư sĩ chúng con trong cuộc sống hiện tại vẫn còn quan hệ xã hội, công việc, gia  đình dòng tộc không thể “cách ái li gia”.  Nhờ vào phương pháp thực hành pháp trong trạng thái động, kết hợp với  nguyên liệu sẵn có “ngũ dục” của thế gian. Chúng con sử dụng dung làm chiếc bè qua sông, tích tập công đức chuyển hóa ngũ dục thành ngũ trí Như lai.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum!

 40. Mật Xuyến says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi.

  Có nhiều người cũng muốn tìm đến cánh cửa Phật môn nhưng tâm lý ngại xả ly nên chỉ hoan hỷ đứng nhìn từ xa. Tuy nhiên, thông qua chanhtuduy.com nhiều người có thể san bằng tâm lý ấy vì biết được xả ly những gì đáng xả ly. Không phải ăn chay, không phải thường xuyên đến chùa…. và có thể thực hành pháp ở bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào mà không bị rào cản của không gian, thời gian nếu được sự chỉ dạy của vị Thầy.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ. Om mani padme hum.

 41. Mật Hạnh
  Mật Hạnh says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc xong bài : Thư Nước Đức : ĐÔI ĐIỀU QUÁN NIỆM VỀ XẢ LY của đạo hữu Jane .

  Con hoan hỷ với thiện hạnh chia sẻ bài viết của đạo hữu Jane , kể từ khi được đọc những bài pháp trên trang mạng Chanhtuduy đã giúp cho đạo hữu thấu hiểu sâu sắc hơn về con đường tầm cầu học đạo , ngõ hầu tìm đến sự an bình cho cuộc sống , thoát khỏi vô lượng khổ vây quanh .

  Từ những bài giảng của Thầy, đạo hữu và ngay cả chúng con cũng vậy , đã thấu hiểu triệt để về ” Tứ diệu đế ” mà Đức Phật đã di giáo , giàu cũng khổ , nghèo cũng khổ , mọi cái đều khổ , nếu như ta mãi bám chấp vào tính ngã mạn , vào bát phong , vào ngũ dục , như một con thiêu thân lao vào ngọn lửa luân hồi , khiến cho tâm tư ta luôn bị phiền não , bất an .

  Chúng con may mắn được hạnh ngộ vị Thầy, bậc Đạo sư Thanh Trí với 6 phát kiến tâm linh , với Lâu đài Duy Ma Cật hơn 2500 bài pháp tinh túy từ kinh điển nhà Phật, dựa vào Thánh giáo lượng Phật đà là nền tảng giúp chúng con tìm đến ” Đích ” của con đường giải thoát khổ , một cách nhanh chóng và hiệu quả vô song , sớm lìa mê về giác .

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô luôn trường thọ vì sự nghiệp Hoằng dương chánh pháp.

  Con cầu cho tất cả chúng sanh và các huynh đệ Mật gia đều được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Con cầu cho đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  OM MA NI PAD ME HUM.

   

 42. Hà Thị Nguyệt says:
  Kính Bạch Thầy

  Con hoan hỷ khi đọc được những dòng cảm niệm mang đầy niềm tin tuyệt đối , sự trân quý giáo pháp và lòng sùng kính đạo sư của bạn đọc người Đức Jane

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy , Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Con cầu nguyện cho chúng sanh hạnh phúc thành tựu Phật tánh

  Om mani padme hum

   

   

 43. Mật Đoan Hạnh says:
  Kính Bạch Thầy
  Con Mật Đoan Hạnh đã đọc bài viết ” Quan Niệm Về Xả Ly ” từ bạn đọc Jane rồi ạ .
  Con hoan hỷ với tác giả trong bài viết , sự tin tưởng tuyệt đối vào giáo pháp Phật Đà vì chỉ có giáo pháp nhà Phật và được tu tập chánh pháp dưới sự hướng dẫn của một vị Đạo sư chân chánh mới đưa chúng sanh đến con đường giải thoát khỏi sanh tử luân hồi .
  Con cảm tạ ơn Thầy
  Cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường tồn của Thầy , Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện cho covid- 19 sớm được tiêu trừ

  Om mani padme hum

 44. Mật Thái Lâm says:
  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết và hoan hỉ v ới bạn đọc Jane đến từ nước Đức ạ.

  Con vui mừng vì bạn đọc Jane đã tìm đọc được những nội dung tuyệt vời trên chanhtuduy.com. Con cũng vui mừng khi bạn đọc Jane đã cảm nhận được sự nhiệm màu của Phật pháp, được sự kì diệu của Thần chú “Om Mani Padme Hum”.

  Con cảm ơn Thầy Cô đã xây dựng và phát triển chanhtuduy.com để các đệ tử, học trò cùng bạn đọc từ khắp nơi trên thế giới hưởng lợi lạc.

  Con nguyện Thầy Cô khỏe  mạnh và trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu cho chúng sanh thành tự hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu cho đại dịch covid 19 sớm tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum

 45. Mật Tuệ Vân says:
  Kính bạch Thầy
  Con Mật Tuệ Vân đã đọc xong bài Thư nước Đức: ĐÔI ĐIỀU QUÁN NIỆM VỀ XẢ LY của bạn đọc Jane.
  Qua bài chia sẽ này con có nhiều cảm niệm giống bạn đọc Jane, tìm thấy ánh sáng, sự lợi lạc, có thêm niềm tin vào giáo Pháp Phật đà sau khi tìm hiểu và đọc các bài Pháp của Thầy trên trang web chanhtuduy.com mà vị Thầy tạo ra.
  Con cảm tạ ơn Thầy.
  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
 46. Mật Ngữ says:
  Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ đọc bài cảm niệm của bạn đọc Jane. Niềm tin vào Thầy, Phật, Pháp, Tăng khi được duyên lành đến với chanhtuduy. com và đọc các bài viết của Thầy.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện dịch corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

   

 47. Mật Chân Tính(13 tuổi) says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho virus corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 48. Mật Phê Rô says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ thiện hạnh chia sẻ bài viết: ĐÔI ĐIỀU QUÁN NIỆM VỀ XẢ LY của bạn đọc Jane.

  Con cảm nhận cho dù là một người có địa vị và học thức của thế gian nhưng với một cái tâm dính mắc mà không thể thấu suốt được bản chất chân thật của sự vật, sự việc thì lâu ngày dễ dẫn đến căn bệnh trầm cảm. Qua đây con cảm nhận được hiệu quả của Yoga Thanh Trí mà vị Thầy mang đến cho chúng sanh trong đó có chúng con là lợi lạc vô cùng. Con xin được cảm ơn Thầy .

  Con cảm ơn bạn đọc Jane đã viết bài. Cầu nguyện cho đạo hữu hanh thông, viên thành những ước nguyện chính đáng.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, làm lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum!

 49. Mật Thuận Nguyên says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con hoan hỉ với những chia sẻ của đạo hữu Jane qua bài viết ” Đôi điều quán niệm về xả ly” .
  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trưởng thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 50. Mật Bích Thủy. says:

  Kính bạch Thầy  !
  Con đã đọc Thư Nước Đức : ” ĐÔI ĐIỀU QUÁN NIỆM VÀ XẢ LY ” của bạn đọc Jane rồi ạ .
  Con hoan hỷ với những dòng cảm niệm chân thành bày tỏ tấm lòng sùng kính vị Thầy ,trân quý giáo pháp của bạn đọc Jane sau khi có duyên lành được tiếp cận với trang mạng Chanhtuduy. com để có thể đọc và hiểu sâu sắc hơn những lời dạy của Đức Phật thông qua sự chuyển tải của vị Thầy  .Và có thể nhận biết được bản chất chân thật của sự vật hiện tượng mà quán xét cuộc sống vô thường trong cõi ta bà, cũng như vòng tròn luân hồi sanh tử ,để từ đó tìm ra một sự bình an , một chân lý đích thực đó là sự giác ngộ và giải thoát .
  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã không quản ngại gian nan vất vả luôn nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi giúp cho chúng sanh hữu tình ở khắp nơi trên thế giới được tiếp cận với ánh sáng chánh pháp .Con mong sao ngày một nhiều bạn đọc có duyên lành được tiếp cận với giáo lý Phật Đà.
  Cảm ơn bạn đọc Jane đã viết bài chia sẻ.
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho bạn đọc Jane hanh thông thế sự viên thành mọi ước nguyện chính đáng.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu,hạnh phúc của Phật Tánh.
  Cầu nguyện cho đại dịch virus corona sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum!

 51. Mật Hải Như (9 tuổi ) says:
  Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy , Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho virus corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum

 52. Mật Hoàng Như says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ với những cảm niệm và sự hiểu về Phật pháp thông qua chanhtuduy của bạn đọc Jane. Qua đây càng minh chứng rõ hơn trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy. Căn phòng Duy ma cật với những bài viết đầy trí tuệ, xúc tích dễ hiểu đã giúp được nhiều bạn đọc ở khắp nơi trên thế giới được tiếp cận chánh kiến Phật đà.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu trong trạng thái Giác ngộ

  Cầu nguyện dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ

  Om Mani Padme Hum.

 53. Mật Phước says:
  Kính Bạch Thầy !
  Co đã đọc “Thư nước Đức : ĐÔI ĐIỀU QUÁN NIỆM VỀ XẢ LY” của bạn đọc Jane rồi ạ.
  Con hoan hỷ với đạo hữu Jane khi nhờ đọc được những bài viết vị Thầy đã khai thị trên Chanhtuduy.com mà hiểu được về đạo Phật. Nhất là với cảm niệm rằng ; khi tâm phàm không nhận ra được bản chất chân thật của sự vật và hiện tượng thì niềm vui thế tục hay bất hạnh thế gian đều dẫn đến phiền não.
  Qua đó giúp con thêm nhận ra Chanhtuduy.com giúp chúng con trang bị “Trạch pháp nhãn” nhà Phật để nhìn sự vật, sự việc và hiện tượng đúng theo quỹ đạo Chánh pháp. Cũng giống như một loại vũ khí sắc bén chặt đức cây phiền não giúp cho chúng con “đời này an lạc, đời sau cực lạc”.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.
  Cầu nguyện cho bệnh dịch Corona bị tiêu trừ.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 54. Mật Mai says:
  Kính Bạch Thầy  !

  Con đã  đọc bài viết này rồi ạ

  Con hoan hệ khi đọc những dòng chia sẽ cảm niệm của bạn đọc Jean với tấm lòng sùng kính vị Thấy và trân quý giáo pháp nhờ duyên lành tiếp cận được chanhtuduy.com  để hiểu đích những lời dạy của Đức Phật thông qua kênh vạn chuyển của vị Thấy.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.  Om Mani Padme Hum!

 55. Mật Thúy says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ .

  Mật Thúy hoan hỉ với bài viết chia sẻ của bạn đọc Jane , qua bài này Mật Thúy hiểu được rằng dù giàu hay nghèo ai nấy đều có nỗi khổ riêng vì  thế gian vô lượng khổ vây quanh nên quáng niệm vô thường và không bám chậc vào danh lợi và tà kiến  những  điều này trước kìa Mật Thúy không hề biết và cũng không ai dạy cả dù trước kia Mật Thuý đi chùa rất nhiều cho đến khi được hạnh ngộ vị Thầy Mật Thuý đọc bài comment thường xuyên trên chanhtuduy dần dần bỏ hẳn tà kiến và trang bị chánh kiến cho bản thân . Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh con cầu nguyện cho vi khuẩn corona sớm ngày được tiêu trừ Om Ah Hùm.

   

 56. Mật Hoa Pháp( Phan Ngô Thùy Dung 9 tuổi ) says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con Mật Hoa Pháp đã đã đọc xong bài này rồi ạ!

  Con cảm tạ Thầy.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 57. Mật Hoa Pháp( Phan Ngô Thùy Dung 9 tuổi ) says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con Mật Hoa Pháp đã đọc xong bài này rồi ạ!

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Corona được tiêu trừ.

  Om Mani Padme HUM.

 58. Mâtchi says:
  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ khi đọc những dòng chia sẻ của bạn đọc Jane về những cảm nhận  đọc hiểu giáo lý của  chư Phật được Thầy hạ tầng ngữ nghĩa qua những bài viết  trên chanhtuduy.com phù hợp với tính  quốc độ,dân tộc.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ.

  Om mani pedme hum

 59. Mật Định Kiên says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết “Đôi điều quán niệm về xả ly” rồi ạ. Qua bài viết chia sẻ của bạn đọc Jane con hiểu được điều quan trọng của một hành giả tu Phật đó là “xả ly”. Cảm ơn bạn đọc Jane đã chia sẻ những cảm niệm của mình.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sinh.

  Cầu nguyện chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum!

 60. Mật Khánh Thảo says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài rồi ạ. Con hoan hỷ khi đọc những dòng chia sẻ bạn đọc Jane. Qua bài viết con cảm nhận được bàn thân thật ơn phước và đủ duyên lành được hạnh ngộ vị Thầy và được vị Thầy chỉ dạy.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum

 61. Mật Pháp Ngân says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ!

  Con hoan hỷ khi đọc bài chia sẻ của bạn đọc Jane. Con hoan hỷ với tấm lòng sùng kính vị Thầy và sự trân quý giáo pháp của bạn đọc Jane sau khi có duyên lành được biết đến trang chanhtuduy.com. Qua bài viết, giúp con thấy được tấm lòng Bồ đề tâm của vị Thầy luôn vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum!

 62. Mật Như Pháp says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Bài viết cho con thấy được những lợi lạc khi trì niệm thần chú theo đúng quỹ đạo chánh pháp tích tập công đức, hanh thông thế sự. Đó là những sự vi diệu mà người trải qua mới cảm nhận được, những người bình thường được0 nghe kể lại thì cũng sẽ đem lòng hoài nghi, nhưng lại một lòng tin vào tà kiến, không chịu tỉnh thức. Thật đáng tiếc cho những ai chưa có duyên lành biết đến chanhtuduy.com và vị Thầy tâm linh tôn quý.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm bị tiêu trừ.

  Cầu nguyện chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 63. Mật Tuyết Hoa says:
  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài này.

  Con hoan hỷ và cảm ơn những dòng cảm niệm chân thành của bạn đọc Jane khi có được cơ hội hạnh ngộ và theo học vị Thầy. Qua những chia sẽ ấy, con càng thấy thêm trân quý ơn phước hiện tại được theo học vị Thầy từ bi trí tuệ với nhiều phương tiện thiện xảo thông qua Yoga Thanh Trí giúp chúng con,chúng sanh được trang bị trạch pháp nhãn, nhìn rõ bản chất chân thực của sự vật hiện tượng để có thể đi đúng quỹ đạo chánh pháp. Cũng như cảm niệm về những điều xả ly là một trong ba yếu tố giác ngộ giúp chặt đứt những nỗi phiền não, nếu không có những lời vị Thầy “truyền thụ với lòng bi mẫn” dựa trên thánh giáo lượng Phật đà thì chúng con sẽ thay cho “xả ly những gì đáng xả ly” sẽ là “làm những điều không đáng làm” để rồi phiền não chất chồng. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe, thân tâm thanh tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 64. Phan Thanh Xuan says:
  Thua Thay!

  Con doc bai nay roi, Con cam on Thay!

 65. Mật Hồng Thức says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con hoan hỷ đọc những dòng cảm niệm của đạo hữu Jane. Con hoan hỷ với đạo hữu có được duyên lành tiếp cận Chanhtuduy.com đến với chánh pháp, hiểu thêm về sự vi diệu của giáo pháp cũng như công năng của thần chú Mani. Những lợi lạc mà bộ môn Yoga Thanh Trí mang lại giúp cho nhiều hữu tình có được hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự,  thành đạt xã hội, an lạc đời này, đời sau cực lạc.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 66. Mật Tích says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ

  Con hoan hỷ với những dòng cảm niệm chân thành của đạo hữu Jane biết đến phật pháp thông qua trang mạng chanhtud.com

  Con thành tâm tán thán công hạnh của vị Thầy đã từ bi nhận lời thỉnh cầu học đạo của các đạo hữu nước ngoài đã đặt niềm tin vào phật pháp vào những phát kiến tâm linh của vị Thầy

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp

  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh

  Om mani padme hum

 67. Mật Phụng says:
  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ với những dòng cảm niệm của Jane về” Đôi Điều Quán Niệm Về Xả Ly” với những cảm niệm của Jane khi đã được đọc bài viết của Thầy ,hiểu được thế gian là vô thường không có gì bền vững chỉ có khi đọc bài, comment thực hành giáo pháp mới có được nơi nương tựa vững chắc, có niềm tin vào Tam Bảo( Thầy , Phật , Pháp ,Tăng) , hiểu được giáo pháp qua việc đọc bài, comment trên căn phòng “Duy Ma Cật ” thời @. Qua đó con cảm thấy may mắn biết bao ở kiếp này được hạnh ngộ vị Thầy ( Bậc tuệ trí thức) với cùng ngôn ngữ, cùng dân tộc , giúp chúng con dễ hiểu dễ tiếp thu hơn.
  Con xin tán thán công hạnh của Thầy đã vì chúng sanh mà phát bồ đề tâm phát kiến ra “lục diệu pháp môn” làm lợi lạc cho chúng sanh ở mọi miền đất nước.
  Cảm ơn Jane đã chia sẻ.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy , Cô.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.
 68. Mật Minh Nguyện says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Cầu nguyện Thầy Cô khoẻ mạnh và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện bệnh dịch Covid-19 sớm tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 69. Mật Tuấn ( Nguyễn Thanh Thái) 12 tuổi says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã được đọc xong bài viết này rồi ạ

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh

  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh

  Om Mani padme hum

 70. Mật Tường.Nguyễn Văn Mười says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã được đọc xong bài viết này rồi ạ

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh

  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh

  Om Mani padme hum

   

 71. Mật Tấn Giác says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết “Đôi điều quán niệm về xả ly” của đạo hữu Tantra Mikaya (Jane) từ nước Đức. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh và công đức chia sẻ pháp của đạo hữu. Sau khi đọc một số bài viết trên lâu đài Duy Ma Cật chanhtuduy.com, đạo hữu Tantra Mikaya đã hiểu được những giá trí cốt lõi của đạo Phật đối với cuộc sống đầy hạn cuộc của đời người, cũng như những lợi ích không thể nghĩ bàn khi gặp được vị Tuệ tri thức cũng những phương pháp thực hành hoàn hảo để được giải thoát khỏi vô minh và khổ đau luân hồi. Con thành tâm cảm tạ vị Thầy, bậc Đạo sư Thanh Trí đã cho chúng con biết đến chánh pháp, được diễn tập thực hành các tâm pháp Thanh Trí (Lục diệu pháp môn) để giúp chúng con ứng dụng Phật pháp vào cuộc sống đời thường mà nhanh chóng tích lũy công đức và trí tuệ và đạt được những mục tiêu “hạnh phúc tự tâm, thế sự hanh thông, thành đạt xã hội” cùng thong dong trên đạo lộ Giải thoát. Con tán thán công hạnh to lớn của vị Thầy, người nối gót Như Lai, không ngừng lan tỏa tuệ quang và từ quang Phật đà vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình.

  Cầu nguyện đạo hữu Tantra Mikaya, bản thân con và hữu tình trân quý thân người quý báu, trân quý cơ hợi được lân cận Tuệ tri thức, tinh tấn thực hành pháp, trưởng dưỡng tấm lòng sùng kính đạo sư để được giải thoát trong tương lai. Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái Giác ngộ. OM MANI PADME HUM

 72. Lê Đình Trung says:
  Con xin Kính bạch Thầy,

  Con xin đội ơn Thầy và cám ơn đạo hữu từ nươac Đức đã chia sẻ bài viết rất hay về khái niệm cơ bản của hỉ xả và ý nghĩa của phương phâp niệm Lục Tự Đại Minh.

   

  Trân trọng.

  Lê Đình Trung

 73. Mật Thanh Quang says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Hoan hỷ với những cảm niệm của đạo hữu Tantra Mikaya ( Jane ) về xả ly.

  Qua bài viết con hiểu được rằng mọi sự bán chấp vào thế gian vô thường đều là khổ. Điều này giống như mang niềm vui hạnh phúc đặt vào những thứ mỏng manh, dễ vỡ. Khi những thứ mà bản thân cố chấp cho rằng là vui, là hạnh phúc không tồn tại nữa thì bản thân cũng không còn vui hay hạnh phúc nữa. Nếu cứ giữ mãi những thứ đó và coi đó là của mình thì mãi mãi ôm nỗi khổ thế gian mà không thoát ra được. Vậy nên điều cần làm là xả ly nỗi khổ đó.

  Con xin cảm tạ vị Thầy từ bi đã cho chúng con được tiếp xúc với chánh kiến, ánh sáng trí tuệ Thầy ban tỏa khắp muôn nơi, dù ở xa hay gần nếu bén duyên lành sẽ được hân hưởng trong niềm hạnh phúc “pháp là cuộc sống”.  Trước khi đến với chanhtuduy.com, con từng nghĩ tu là khổ hạnh, chưa bao giờ con nghĩ có một nơi vui tu như vậy. Vị Thầy sách tấn thấy vui, vị Thầy nộ pháp cũng vui, vị Thầy nhắc nhở cũng vui,… Vì chí ít chúng con biết rằng mọi điều Thầy làm vì vận mệnh tâm linh của chúng con tốt hơn, tấm lòng từ bi của Thầy cao vời vợi che chở chúng con trên con đường hướng đến sự giải thoát, một niềm hạnh phúc không vô thường như thế gian.

  Con xin cầu nguyện sức khỏe Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện đại dịch corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 74. Thu Hà says:
  Bạch Thầy ! Con đã đọc bài viết ạ. Om Mani Padme Hum!
 75. Mật Như Pháp says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Qua bài viết con hiểu được những vi diệu của thần chú, cầu nguyện dưới sự hướng dẫn của vị Thầy. Mỗi lần gặp phải vướng mắc trong thế sự, những học trò lại cầu cứu vị Thầy của mình bằng cách cầu nguyện và niệm thần chú, để từ đó gặp những hanh thông bất ngờ từ những ước nguyện chính đáng. Xả ly những gì đáng xả ly, không bám chấp vào những thứ dễ đánh mất trong cuộc sống như tiền tài, danh vọng để rồi đến khi mất đi lại ôm nuối tiếc, phiền muộn, tự mang bệnh cho bản thân từ đó làm vị Thầy phải phiền muộn vì chúng con.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm bị tiêu trừ.

  Cầu nguyện chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 76. Mật Thanh Phương says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc những dòng chia sẻ của đạo hữu Jane, thật hoan hỉ vì ở đất nước xa xôi cách trở về ngôn ngữ và địa lý mà đạo hữu vẫn có duyên biết đến vị Thầy, đón nhận ánh sáng chánh kiến từ vị Thầy. 

  Con cảm tạ ơn Thầy, con hoan hỉ tán thán công hạnh và bồ đề tâm của Thầy. 

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo hữu Jane luôn tinh tấn thực hành pháp. 

  Cầu nguyện chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Con cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 77. Mật Bích Liên says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài Thư nước Đức: ” Đôi điều quán niệm về xả ly “.
  Con hoan hỉ tán thán thiện hạnh bạn đọc Jane, từ nước Đức đã chia sẻ chân thành về niềm tin giáo pháp Phật đà và tỏ lòng biết ơn vị Thầy, sùng kính vị Thầy. Từ những bài viết của vị Thầy trên CTD. com đã giúp cho Jane có cái nhìn tích cực về cuộc sống. Nhận ra bản chất vô thường của cuộc sống. Nguyên nhân gây ra phiền não chính là sự bám chấp. Bám chấp trong niềm vui cũng như trong khổ đau của bản thân làm cho tâm luôn mệt mỏi. Vì vậy, để có được tâm an lạc thì Jane hiểu ” không có lợi lạc nào hơn ngoài việc tin và thực hành theo giáo lý Phật đà “. Bản thân con cảm thấy rất may mắn và ơn phước biết bao khi được vị Thầy cho phép thực hành giáo pháp Yoga Thanh Trí giúp con bảo vệ được thân căn huệ mạng cũng như làm lợi cho bản thân và tha nhân để an lạc đời này, cực lạc đời sau. Con cảm tạ ơn Thầy.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho mọi ước nguyện của Jane được viên thành. Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh. Om Mani Padme Hum.
 78. Mật Bảo Châu says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ với bài viết chia sẻ của đạo hữu Jane.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Jane hanh thông thế sự, viên thành những ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Cầu nguyện cho đại dịch virus corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 79. Mật Diệu Linh says:
  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ khi ngày càng có nhiều bạn đọc nước ngoài được biết đến và tìm hiểu về đạo Phật, có được sự chuyển hóa tâm đem lại hạnh phúc chân thật cho bản thân khi ứng dụng pháp vào cuộc sống nhờ vào phương pháp sư phạm cùng nhiều phương tiện thiện xảo của Thầy.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã tạo dựng lên vườn hoa đạo pháp chanhtuduy.com giúp chúng sanh hữu tình ở khắp năm Châu được tiếp cận với ánh sáng chánh kiến Phật đà,ánh sáng trí tuệ của vị Thầy thông qua các bài giảng, bài viết đã được vị Thầy hạ tầng ngữ nghĩa giúp chúng sanh lìa mê về giác.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh và cảm ơn đạo hữu Jane với những dòng cảm niệm tán thán bày tỏ niềm tin với Phật pháp cùng sự biết ơn vị Thầy sau khi được đọc các bài pháp lợi lạc trong căn phòng Duy Ma Cật.
  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe trường thọ trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.
 80. Mật Tuệ Tín says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ với những dòng cảm niệm của đạo hữu Jane từ nước Đức.

  Con cầu nguyện ngày càng nhiều bạn đọc nước ngoài tiếp cận chanhtuduy.com để an lạc đời này cực lạc đời sau.

  Cầu nguyện Thầy Cô khoẻ mạnh và an tịnh.

  Cầu nguyện đạo hữu Jane luôn tinh tấn và hanh thông thế sự.

  Cầu nguyện bệnh dịch Covid-19 sớm tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

   

 81. Mật Tấn Sơn (Đỗ Trường Giang) says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu mong sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu mong chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu mong đại dịch covid19 sớm bị tiêu trừ.

  Om mani padme hum

 82. Mật Thái Hòa says:
  Kính bạch Thầy.
  Con đọc bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của bạn đọc tên là Jane, đang sống ở nước Đức, đã có những dòng chia sẻ về sự xả ly thế sự và cảm nhận sự lợi lạc của giáo pháp Phật đà, cũng như sự vi diệu của thần chú Lục tự đại minh (Om Mani Padme Hum) khi đọc những bài viết trên chanhtuduy.com.
  Con tâm đắc với lời chia sẻ của đạo hữu ấy là:” Bất kỳ ai bám chấp vào thế giới này dù bám chấp vào niềm vui hay dính mắc, chìm trong khổ đau thì họ phải gánh chịu phiền não”. Qua đó, con nhớ đến lời dạy của ngài Thogme Zangpo rằng:” Thân bằng quyến thuộc lâu năm rồi sẽ phải chia tay. Tài sản tạo dựng bằng mồ hôi nước mắt rồi cũng phải bỏ lại.Thần thức là khách trọ  trong căn nhà thân xác rồi sẽ phải ra đi. Đừng bám víu vào kiếp sống này. Đó là pháp hành Bồ tát đạo”.
  Chính vì vậy nên Đức Phật đã từ bi chỉ ra “Tứ diệu đế” nhằm giúp cho chúng sanh thấy rõ được bản chất chân thật của sự đau khổ trong  luân hồi sáu cõi mà thực hành theo con đường giải thoát mà Ngài đã chỉ ra.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
   

   

 83. Mật Hữu Tâm says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con hoan hỷ những dòng cảm niệm của đạo hữu Jane đến từ nước đức ạ. Nguyện cho tất cả chúng sanh được tiếp cận với chanhtuduy.com để được giác ngộ tối thượng để đời này an lạc, đời sao cực lạc. Con tạ ơn vị Thầy đã từ bi cho chúng con được có duyên đến đạo Phật để chúng con thức tỉnh và giác ngộ trên cõi Bà ta này

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy và Cô thật nhiều sức khỏe và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh

  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 mau chóng được tiêu trừ

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om Mani Padem Hum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status