Oct 9, 2017

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 9 Comments

Đối luận với tiến sĩ Thích Nhật Từ: ĐÔI ĐIỀU VỀ “BẠO LỰC”

Đối luận với tiến sĩ Thích Nhật Từ: ĐÔI ĐIỀU VỀ “BẠO LỰC” “Hận thù diệt hận thù Đời này không thể có Từ bi diệt hận thù Là định luật nghìn thu” Trích dẫn một kệ từ kinh Pháp Cú, tôi muốn thay lời cầu nguyện chung cho những người đã mất đi sự sống, không phân chia quốc tịch và không phân chia mầu sắc chính trị. Đồng thời khẳng định như một thái độ của đạo Phật trên con đường Nhập thế. Với tinh thần trên, tôi muốn trao đổi đôi điều với ông Thích Nhật Từ, về cái mà ông đã rao giảng mang tên “Bạo lực và chia rẽ”. Bài giảng “Bạo lực và chia rẽ” đăng trên youtube kênh Thuyết Pháp (ảnh chụp màn hình Youtube) Trước hết, chúng ta hiểu rằng, ngôn ngữ chính là biểu tượng hóa của thực thể, biểu tượng


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status