Jan 2, 2015

Posted by in Giảng Pháp | 14 Comments

ĐÔI LỜI ĐẦU NĂM

Quang cảnh Mật gia Song Nguyễn Trung Tâm

Mời quý đạo hữu nhấp vào đường link sau để nghe:


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status