Jul 26, 2014

Posted by in Giáo điển, Trang chủ | 12 Comments

ĐỐI LUẬN VỚI HOÀNG ANH

ĐỐI LUẬN VỚI HOÀNG ANH   Hoàng Anh: Submitted on 2014/07/26 at 01:47 [email protected] 117.0.178.208 “Bạch thầy; con nghĩ thầy nói có điều đúng và cũng có điều sai. Con thử hỏi thầy; thế nào là chánh pháp còn thế nào là tà pháp. Thầy đã có duyên xem Đạo tạng Thiên Thư của Huyền Môn chưa? Sao thầy lại phán thầy pháp là tà giáo nhanh vậy. Thần chú do tâm sinh ra nên có chánh có tà. Mong thầy đừng vội phản bác Chư Thiên Tiên Thánh Chúng như vậy mà mắc vào lỗi chấp tướng. Tam giáo tuy chia Ba nhưng rồi cũng lại thành một. Kẻ học Tiên giáo thì cũng có thể học thần chú Mật Tông Phật giáo và người học Mật Tông Phật Giáo cũng có thể học chú của Tiên Giáo vậy. Còn việc các bạn nghĩ đeo tràng hạt thần chú mà tai qua nạn khỏi thì mọi


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status