Sep 5, 2014

Posted by in Giáo điển | 18 Comments

ĐỐI LUẬN VỚI QUẢNG LONG

Gửi đến Quảng Long! Tôi đã đọc thư gửi của cậu bằng comment. Trước hết tôi cảm ơn cậu đã đọc chanhtuduy.com, và qua đó cậu cũng muốn giới thiệu facebook của cậu để tôi vào đọc. Còn bây giờ tôi sẽ giải đáp khúc mắc của cậu nhưng trước hết tôi cũng không thể chấp nhận một loại văn phong xấc xược như cậu vì cậu viết “Con có việc riêng rồi, tạm dừng tại đây”. Vậy, có nghĩa là cậu muốn đặt vấn đề nghiêm túc này với một thái độ “vui đâu chúc đấy” sao? Lại nữa, cậu gọi tôi bằng chú là sai, là vô lễ vì cậu đã đọc bài “Thư gửi các trò số 115″ thì hiểu tôi là người tu không phải là người đời mà gọi bằng “chú”, “bác”, “anh”, “dượng”? Đành rằng cậu không gọi tôi bằng “thầy” vì không phải


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status