Sep 6, 2017

Posted by in Giáo điển | 34 Comments

Đối luận với tiến sĩ Thích Nhật Từ: TẠỊ SAO TÔI GỌI NGÀI LÀ ÔNG TRẦN NGỌC THẢO?

Đối luận với tiến sĩ Thích Nhật Từ: TẠỊ SAO TÔI GỌI NGÀI LÀ ÔNG TRẦN NGỌC THẢO?

Gửi ông Trần Ngọc Thảo (Thích Nhật Từ),

Tôi là Nguyễn Thị Thúy Nga, là Phật tử, đã quy y tại chùa Quán sứ. Tôi vừa xem video “Phật A Di Đà Là Ngụy Tạo Không Có Thật Thích Nhật Từ” (https://www.youtube.com/watch?v=kVOt1EFhUCI&feature=youtu.be), tôi thực sự thất vọng khi nghe một người đã từng xưng là đệ tử Như Lai lại có bài phát biểu phỉ báng đức Phật như ông. Là một Phật tử, tôi sẽ đưa ra những điểm không hợp lý, tiền hậu bất nhất và những điều sai lệch quỹ đạo chánh Pháp của ông.

Tôi xưng hô với ông như trên bởi vì ông không đủ tư cách là Phật tử. Đệ tử của Như Lai không đưa ra những luận điểm phỉ báng đức Phật và thánh chúng như vậy.

I,  Hành trạng “tiền hậu bất nhấ” (hành vi bán đứng lời nói”.

1, Tiền hậu bất nhất trong bài nói:

Với tên video là: “Phật A Di Đà là ngụy tạo không có thật” và ngay trong đoạn đầu video ông khẳng định đức Phật A Mi Đà là không có thật và ông đưa ra rằng truyền thống Phật giáo nguyên thủy như Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện không tin sự tồn tại của đức Phật A Mi Đà để làm bảo chứng cho quan điểm của ông. Nhưng đoạn sau của video ông lại lập luận, phân tích dựa trên tiêu chí của kinh A Di Đà. Nếu đã phản biện đức Phật A Mi Đà không tồn tại, tại sao ông ấy lấy lời dạy của ngài để phân tích, luận giảng? Cụ thể như sau:

Ở phút 3’:19” ông nói rằng: những người tu theo Tịnh độ tông, miệng thanh tịnh trì niệm: Nam mô A di đà Phật, đang tạo ra một hệ quy chiếu là: con nương tựa đức Phật A di đà; sau đó bước một bước thứ hai là con nương tựa bản tính Phật..Ở phương diện thứ hai này đức Phật A di đà như một phương tiện ….như một cam kết phát huy tiềm năng tuệ giác không giới hạn mà theo đức Phật Thích Ca là vốn sẵn có trong mọi người chúng ta.

Ở phút 4: 09”: triết lý của đạo Phật đại thừa nhằm ….. những giá trị, những đức tính cao quý mà bất kỳ ai, nương tựa vào, phấn đấu để đạt được trở thành những con người cao quý mà đức hiệu của đức Phật là phương tiện để chúng ta nương tựa vào

Ở phút 5:02, ông trình bày 5 tiêu chí trong kinh A Di Đà để được tái sanh về Tây Phương Cực Lạc, bao gồm: công đức lớn, căn lành lớn, lập đạo tràng, tạo điều kiện thuận duyên cho người khác cùng tu tập, nương vào dữ liệu của đời sống hiện thực để xây dựng tịnh độ hiện tiền, và nhất tâm bất loạn. Ông khẳng định nếu người tu đạt được 5 tiêu chí này thì sẽ có được cuộc sống Cực Lạc dù có sống ở bất kỳ không gian nào, chứ không phải chờ đến lúc chết mới được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc vì theo ông Tây Phương Cực Lạc là không có thật, đức Phật A Mi Đà là không có thật.

Tôi thấy lạ là nếu ông phản bác là không có đức Phật A Mi Đà, không có Tây Phương Cực Lạc thì tại sao ông lại dùng lời dạy của đức Phật A Mi Đà trong kinh A Di Đà để chứng minh cho luận điểm đức Phật A Mi Đà là ngụy tạo? Theo cái lý của ông suy thì nếu đã không có sự tồn tại của đức Phật A Mi Đà thì làm sao có được những lời dạy của ngài cũng nhưng 5 tiêu chí trong kinh A Di Đà để ông dựa vào đó mà luận giảng hay phản bác? Tôi chưa thấy một ai có kiểu lập luận như ông, ông phủ nhận sự tồn tại của đức Phật nhưng lại dùng luận điểm của đức Phật, dùng trí tuệ của đức Phật, dùng kinh A Di Đà để chứng minh cho quan điểm của ông.

Ông nói kinh A Di Đà không có thật, chỉ xuất hiện 500 sau khi đức Phật Thích Ca nhập diệt, tại sao ông còn dùng 5 tiêu chí để quyết định vãng sanh Tây Phương Cực Lạc mà kinh A Di Đà đã thuyết để ông chứng minh cái mà ông cho là: “đây là triết học rất có chiều sâu”. Ông còn khẳng định rằng nếu hành giả thực hành đạt được 5 tiêu chí đó khi họ còn sống thì họ đã trở thành thánh sống và bất kỳ không gian nào đối với họ cũng là Tây Phương Cực Lạc nên họ không cần thiết phải vãng sanh Tây Phương Cực Lạc nữa. Từ đó, ông phủ nhận không có Tây Phương Cực Lạc. Quả là lập luận khinh suất, vô lý! Tôi hỏi ông, nếu một người chưa từng sống ở một nơi nào đó thì họ có thể miêu tả cụ thể, chi tiết, rõ ràng nơi đó không? Nếu ông chưa từng đến Việt Nam, ông có các điều kiện cũng như những thủ tục cần thiết để đến Việt Nam như thế nào không? Chắc chắc là không. Vậy tại sao ông dựa vào 5 tiêu chí để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc mà ông lại cho rằng không có Tây Phương Cực Lạc?

Hơn nữa, ông có thực hành tu theo pháp môn Tịnh độ tông không mà ông khẳng định là người tu Tịnh độ tông chỉ trải nghiệm pháp môn này theo nghĩa đen, có nghĩa là không xây dựng sự an lạc đời này mà chờ sau khi chết mới về Cực Lạc? Đúng là tự ý lập ngôn, ngã mạn. Ông còn khẳng định người theo Phật học gốc thì trải nghiệm nó theo nghĩa bóng. Tôi hỏi ông thế nào là Phật học gốc? Trong kinh nào đức Phật thuyết về nội dung Phật học gốc? Xin ông chỉ ra giúp. Đây là lối nói chuyện tự nâng mình lên và hạ thấp, dìm hàng người khác. Trong bài nói này, ông khẳng định, đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy khả năng giác ngộ vốn sẵn có trong mỗi con người chúng ta. Vậy cái mà ông cho là Phật học gốc là gì? Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, đức Phật đã thuyết: “đừng tin vào tâm ý của mình khi chưa đắc thánh quả”.

Sự lật lọng trắng trợn, đối trắng thay đen, tiền hậu bất nhất của ông được chỉ rõ trong một video khác, ông khẳng định là nếu Phật tử đạt được 5 tiêu chí thì nhất định sẽ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, bắt đầu từ phút thứ 6:00 (https://www.youtube.com/watch?v=09sAGu0_UM4), ông khẳng định: chỉ cần làm đúng 5 tiêu chí này, không cần cầu nguyện gì chúng ta cũng được vãng sanh Tây Phương.

2, Tiền hầu bất nhất trong cả quá trình tu tập.

Trước hết, tôi sẽ sơ lược qua những sách cũng như nghi thức tụng niệm mà ông đã biên soạn để thấy rõ sự tiền hậu bất nhất của ông. Ông cho rằng, không có đức Phật A Di Đà, không có Tây Phương Cực Lạc nhưng những gì ông soạn ra lại hoàn toàn trái ngược với những gì ông nói.

Trong nghi thức tụng Đại bi thập chú, phần đảnh lễ Tam Bảo, ông soạn như sau: “Chí tâm đảnh lễ tất cả Đức Phật ba đời thường trú trong mười phương.” Vậy tất cả Đức Phật ba thời thường trú mười phương, chắc chắn là có Đức Phật A Mi Đà. Ông phủ nhận ông có sự tồn tại của Đức Phật A Mi Đà tại sao ông lại soạn cho đồ chúng đọc tụng như vậy?

Tiếp đến, trong quyển “Nghi thức trì chú Đại Bi, chú Dược Sư và niệm Phật A Di Đà” có ghi rõ: “sa môn Thích Nhật Từ biên soạn”, và còn ghi rằng: “Quyển nghi thức này là tuyển tập 3 nghi thức thông dụng mà các hành giả Mật tông và Tịnh Độ tông tại Việt Nam thường hành trì. Gộp chung 3 nghi thức lại trong một quyển là nhằm tạo sự tiện ích trong việc hành trì cho các hành giả của hai tông phái.” (http://www.daophatngaynay.com/vn/tu-sach-dao-phat-ngay-nay/16171-nghi-thuc-tri-chu-dai-bi-chu-duoc-su-va-niem-phat-a-di-da.html)

Nếu đã phủ nhận không có Đức Phật A Mi Đà, không có Tây Phương Cực Lạc, tại sao ông lại biên soạn nghi thức niệm Phật A Di Đà và còn tự cho rằng quyền nghi thức này thông dụng mà các hành giả Mật tông và Tịnh độ tông tại Việt Nam thường hành trì, trong khi ông không phải là hành giả thực hành theo pháp môn Tịnh độ hay Mật thừa. Tôi không hiểu gia tài tàm quý của ông như thế nào mà ông lại biên soạn nghi thức hành trì cho Mật tông và Tịnh độ ngay khi ông không phải là hành giả thực hành các pháp môn đó. Còn hiện tại thì ông lại phủ nhận sự tồn tại của Đức Phật A Mi Đà và cho là mình đang thực hành Phật học gốc. Trong bài nói của ông trong video này, ông cũng phủ nhận sự tồn tại của kinh điển Đại thừa, phủ nhận câu thần chú, tại sao ông lại soạn nghi thức trì chú Đại Bi, chú Dược Sư và niệm Phật A Di Đà? Tôi thực sự không hiểu ông tu học kiểu gì mà sao có kiểu cuồng ngôn loạn ngữ, tiền hậu bất nhất như vậy.

Ngoài ra, ông còn biên soạn “Nghi thức cầu siêu – Kinh A Di Đà”, điều này đã chứng tỏ sự tiền hậu bất nhất của ông trong việc phủ nhận không có đức Phật A Mi Đà cũng như không có Tây Phương Cực Lạc. Bên cạnh đó, đã có bài ông phủ nhận không có địa ngục, nhưng chính ông lại mời Phan Thị Bích Hằng để nói về ma quỷ, chùa của ông còn tiến hành cầu siêu cho các vong hồn, chữa bệnh ma quỷ. Ông tin có sự tồn tại của ma quỷ những lại phản bác địa ngục với cách suy luận rất vô lý.

Đó là một vài nghi thức ông đã biên soạn mà tôi lược ra để thấy rõ sự tiện hậu bất nhất của ông trong việc nghiên cứu kinh điển, hành trì Phật pháp. Ngày trước ông thực hành đàn trai cầu siêu, cầu an thì ông dùng kinh A Di Đà để phục vụ cho mục đích liên quan đến ma quỷ của ông. Hiện giờ Phan Thị Bích Hằng đã “thất thế”, ông liền dùng chiêu khác để “nổi tiếng”, bằng cách phủ nhận sự tồn tại của đức Phật A Mi Đà, sự tồn tại của Tây Phương Cực Lạc. với lý luận ông gắn cho là “triết học rất có chiều sâu”. Cũng phải thôi, ông là tiến sỹ triết học chứ không phải tiến sỹ tôn giáo nên ông mới mang cái tâm thế gian luận giảng về Phật giáo.

II, Không kính trọng người trên:

Tuy nhiên, tiền hậu bất nhất của ông còn thể hiện rõ đối với Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Trong video, ông khẳng định Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh là tấm gương sáng để ông và mọi người noi theo (https://phatphapungdung.com/truong-lao-hoa-thuong-thich-tri-tinh-huyen-trang-ve-kinh-dien-dai-thua-thich-nhat-tu-47709.html), nhưng giờ đây ông phát biểu không có Đức Phật A Mi Đà, không có Tây Phương Cực Lạc trong khi đó Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh tu tập theo pháp môn Tịnh độ. Khi ngài còn sống, ngài đã từng niệm 5,000 lần hồng danh đức Phật A Mi Đà trong ngày. Hơn nữa, bài giảng của ngài về pháp môn niệm Phật để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc vẫn còn được đăng tải trên trang chủ chùa Giác Ngộ. Ông còn khẳng định đó là những pháp liệu quý báu cho chính trang nhà của ông.  (http://chuagiacngo.com/duong-ve-cuc-lac/duong-ve-cuc-lac-01-loi-noi-dau). Phải chăng bây giờ Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh đã viên tịch nên ông đã quên đi những lời ông đã tán dương ngài, ông quên giới “kính trọng người trên”?

Nói về pháp môn niệm Phật, không ai không biết hòa thượng Tịnh Không. Chắc hẳn ông Thích Nhật Từ biết rõ hòa thượng Tịnh Không thực hành pháp môn niệm Phật. Vậy, ông Thích Nhật Từ thử nghĩ mình là ai mà dám khẳng định Đức Phật A Mi Đà không có thật và không có Tây Phương Cực Lạc; nói như vậy chẳng khác nào bác bỏ pháp môn niệm Phật của các bậc trưởng lão. Hòa thượng Tịnh Không đã khẳng định:“Trong Kinh Di Ðà dạy chúng ta trì danh niệm Phật. Kinh Vô Lượng Thọ cũng dạy chúng ta trì danh niệm Phật. Trong Quán Kinh Vô Lượng Thọ nói nhiều hơn, ngoài trì danh niệm Phật ra còn có Quán Tượng Niệm Phật, Quán Tưởng Niệm Phật. Như vậy chúng ta thấy rõ trong ba bộ Kinh Di Ðà, Vô Lượng Thọ, Quán Kinh, Phật đều khuyên chúng ta giữ phương pháp chấp trì danh hiệu Phật. Chính vì thế chúng tôi lựa chọn và đề xướng pháp này. Qua phương pháp Trì Danh Niệm Phật, những người được lợi ích rất nhiều, kết quả vãng sanh vô số kể.” (Khai Thị Hòa Thượng Tịnh Không Thuyết Giảng Cho Phật Tử Dự Phật Thất Trong Niệm Phật Ðường)

Thích Nhật Từ khẳng định Phật A Di Đà là ngụy tạo

Quay lại với “Nghi thức trì chú Đại Bi, chú Dược Sư và niệm Phật A Di Đà” có ghi rõ: “sa môn Thích Nhật Từ biên soạn”, mở đầu nghi thức có ghi: “Quyển nghi thức này là tuyển tập 3 nghi thức thông dụng mà các hành giả Mật tông và Tịnh Độ tông tại Việt Nam thường hành trì.”. Khi nhắc đến Mật tông, ông Thích Nhật Từ chắc chắn biết sơ tổ Mật tông Tây Tạng là ngài Đại Sỹ Liên Hoa Sanh. Và những kinh sách Mật giáo đặc biệt là “Trung ấm văn giáo cứu độ đại pháp” của đại sĩ Liên Hoa Sanh…” khẳng định có sự xuất hiện của 5 vị Phật thiền, có Phật A Mi Đà trong những ngày đầu thân trung ấm. Hơn nữa, khi nhắc đến Mật tông Tây Tạng, ai cũng biết phương pháp đặc trưng của Mật tông là thiền quán Bổn tôn, và biết đến ngũ trí Như Lai hay ngũ trí Phật bao gồm: Đức Phật Đại Nhật Như Lai, Đức Bất Động Phật A Súc Bệ, Đức Phật Bảo Sinh, Đức Phật A Di Đà, Đức Bất Không Thành Tựu Phật. Ông biên soạn “nghi thức trì chú Đại Bi, chú Dược Sư và niệm Phật A Di Đà” và khẳng định là nghi thức thông dụng mà các hành giả Mật tông hành trì nhưng ông lại phản bác sự tồn tại của đức Phật A Mi Đà.

III, Không đưa ra được tiêu chuẩn trong việc xác định kinh Phật chính thống và phạm lỗi phê bình giáo pháp:

1, Không đưa ra được nguyên tắc thẩm định kinh Phật chính thống:

Trong video “Phật A Di Đà Là Ngụy Tạo Không Có Thật Thích Nhật Từ” (https://www.youtube.com/watch?v=kVOt1EFhUCI&feature=youtu.be), ông khẳng định kinh Phật đại thừa là không đúng, không chính thống nhưng ông không đưa ra được tiêu chí để xác định rõ đâu là kinh Phật chính thống, đâu là kinh ngụy tạo. Thời gian sau 500 năm hay sau 200 năm khi Phật nhập Niết Bàn không phải là tiêu chí để xác quyết kinh nào là chính thống hay ngụy tạo. Để xác định tính chính thống của kinh Phật, thì Phật tử cần dựa và tứ ý cứ, tứ pháp ấn, ba tinh yếu giác ngộ.

“Nguyên tắc thẩm định: Kinh được gọi là chính thống khi phản ánh được những nguyên lý Phật gia được nêu ra trong đạo Phật:

1/ 3 yếu tính giác ngộ (yếu tố cốt lõi) XẢ LY, BỒ ĐỀ TÂM, TÁNH KHÔNG

2/ Tứ pháp ấn: (1) Pháp vô ngã (2) Thọ thị bất tịnh (3) Tâm vô thường (4) Niết bàn tịch tĩnh. Có thể hiểu (1) và (2) là quán chiếu Tánh không (3) quán chiếu Xả ly (4) quán chiếu Bồ đề tâm.

Pháp vô ngã: mọi sự vật hiện tượng đều không độc lập, không thường hăng, không tự có

Tâm vô thường: những ý niệm của chủ thể khởi phát đều bất định, thay đổi theo tính duyên khởi

Thọ thị bất tịnh: đã cảm nhận bằng tri giác đều bị nhiễm ô dù lạc hay khổ

Niết bàn tịch tĩnh: do vậy tâm bậc thánh thuộc trạng thái tuyệt đối (Niết bàn) luôn bình lặng, không xao động, không móng lên niệm tưởng thế tục.

3/ Tứ y cứ (Bốn căn cứ quy chuẩn biện chứng): (1) Y pháp bất y nhân, (2) Y nghĩa bất y ngữ (3) Y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa (4) Y trí bất y thức. Sau đây là Thầy giải thích theo thánh giáo lượng:

Y pháp bất y nhân: nghe theo yếu nghĩa Phật pháp, không phải vì ai mà nghe theo (kinh Kalama chỉ rõ điều này)

Y nghĩa bất y ngữ: dựa vào yếu nghĩa mà hiểu kinh văn, không chấp nhặt từ ngữ bởi vì có nhiều trường hợp kinh văn bị thêm vào, cắt xén, chỉnh sửa lệch quỹ đạo Chánh pháp, gọi là ngụy kinh, ngụy thư.

Y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa: theo yếu nghĩa giải thoát rốt ráo, mục đích tối thượng, cứu cánh Niết bàn, chớ đừng bám chấp và dừng lại ở ý nghĩa phàm tình là nhân của quả làm Người, Trời, Quỷ, Thần

Y trí bất y thức: Trí là tuệ tri giải thoát, Thức là phân biệt mang tính chất thế gian, gây nhân luân hồi. Do vậy, hiểu kinh văn chính thống phải hiểu theo Trí, đừng dùng tâm phàm phu mà ngợi ca hay phỉ báng

4/ Kết luận: Theo những tiêu chí đạo pháp như trên mà các trò thẩm định đâu là kinh chính thống, đâu là kinh ngụy tạo chớ không phải ở đó dán mác “Nguyên thủy”, “Đại thừa” hay “Mật thừa”.

(http://chanhtuduy.com/thu-gui-cac-tro-137-the-nao-la-kinh-phat-chinh-thong/)

2, Phạm lỗi phê bình giáo pháp:

Đức Phật có 84,000 pháp môn để giúp chúng sanh tu tập nhằm mục đích giải thoát. Dù là tông phái nào đi nữa, đó cũng chỉ gồm giáo pháp và phương tiện giúp phật tử  tu tâm tịnh ý để được an lạc và giải thoát. Vì vậy, phật tử chỉ nên hiểu rõ nguồn gốc và hoàn cảnh lịch sử trong tiến trình phát triển các bộ kinh điển và tông phái, để có được sự nhận thức, hòa đồng và tương kính. Trong kinh Pháp Hoa, Phật có nói: “Chư Phật chỉ dùng một cỗ xe duy nhất đưa đến giải thoát (Nhất thừa Phật đạo), không có hai mà cũng chẳng có ba”, và trong Tiểu Bộ và Tăng Chi Bộ của kinh tạng nguyên thủy, Ngài cũng dạy rằng: “Như tất cả các đại dương đều có cùng một vị mặn, các giáo pháp của Ta cũng chỉ có một vị duy nhất, đó là vị giải thoát.”

Pháp môn Tịnh độ là 1 trong 10 pháp môn giúp Phật tử hành trì để tu tâm tịnh ý, có đầy đủ giáo pháp, phương pháp hành trì và phương tiện để thực hành  và có những thánh tăng đã đắc pháp. Ngay bản thân ông Thích Nhật Từ cũng thuộc làu 5 tiêu chí của pháp môn niệm Phật, vậy mà ông phủ nhận không có đức Phật A Mi Đà, không có Tây Phương Cực Lạc. Sự phủ nhận này khác nào ông phê bình giáo pháp của pháp môn Tịnh độ? Đồng thời ông cản trở người có ý nguyện tu học để đạt giải thoát? Vậy mà trong các nghi thức hành trì ông biên soạn, ông vẫn có phần hồi hướng công đức để tất cả chúng sanh đều trờ thành Phật đạo. Chính ông đã làm cản trở người có ý nguyện tu học bằng những bài phát biểu tiền hậu bất nhất, tự ý lập ngôn, tư suy luận theo tâm ý của mình mà không đưa ra bất kỳ được luận cứ, luận chứng Phật đà.

IV, Không minh bạch về pháp môn tu tập:

Thích Nhật Từ tự khẳng định Tây Phương cực lạc không có thật

Tôi đang tự hỏi ông tu hành theo pháp môn nào, theo tông môn nào? Tôi chưa thấy ông giới thiệu một cách rõ ràng minh bạch về pháp môn mình tu tập. Khi đọc về tiểu sử của tỳ kheo Thích Nhật Từ trên tranghttp://www.daophatngaynay.com (http://www.daophatngaynay.com/vn/thichnhattu.html), tôi thấy thông tin là: trường phái: Đại thừa (Mahayana), nhánh: Thiền Lâm Tế (thế hệ 43), pháp môn: Bốn chân lý thánh (Tứ thánh đế).  Hôm nay, ông nhắc đến Phật học gốc trong bài nói của ông trong video trên nhưng thực sự tôi không biết ông thuộc tông phái nào trong 10 tông phái của đạo Phật. Tôi thấy pháp môn nào ông cũng dài tay vào nhưng không hiểu rõ thực chất của vấn đề, tiền hậu bất nhất. Tịnh độ tông thì ông cho là không có Tây Phương Cực Lạc, không có đức Phật A Mi Đà nhưng ông soạn nghi thức cầu siêu – kinh A Di Đà, và trong một video khác ông khẳng định hành giả thực hành đủ 5 tiêu chí thì nhất định vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Mật tông thì ông phản bác kinh Đại Thừa, không có Bồ tát, thần chú nhưng ông lại soạn nghi thức tụng Đại bi thập chú, nghi thức trì chú Đại Bi, chú Dược Sư và niệm Phật A Di Đà và khẳng định hành giả Mật tông thường hành trì. Đối với thiền tông, ông còn nêu luận điểm sai bét về thiền định: “Chính định gồm có bốn cấp độ: Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Cốt lõi của sơ thiền là chuyển hóa tính dục (ly dục sinh hỷ lạc). Không có người tại gia nào đang sống với tình yêu và tính dục có thể đạt được sơ thiền. Do đó, người tại gia không giác ngộ được, không giải thoát được. Ngoại trừ, những người tại gia độc thân, quyết tâm tu giống như các tu sĩ, đúng phương pháp Phật dạy thì có khả năng chứng đắc được sơ thiền, để từ đó đạt được tứ thiền, trên nền tảng này, chứng được Tam minh, trở thành A-la-hán” và ông phủ nhận khả năng đạt giác ngộ của Phật tử cư sĩ trong khi đó tuyên ngôn của đạo Phật là “duy tuệ thị nghiệp”. Hơn nữa, thiền định chỉ là 1 trong sáu ba la mật, là 1 trong 10 hoạt động tâm linh. Thiền định chỉ là phương tiện chứ không phải là cứu cánh, thiền định chỉ là trợ hạnh chứ không phải chánh hạnh. Tương tự vậy, trong pháp môn Tịnh độ, niệm Phật là chánh hạnh, bát chánh đạo là trợ hạnh. Ngoài việc niệm Phật, hành giả Tịnh độ tông con thực hành các hoạt động tâm linh khác. Ông không phải là hành giả Tịnh độ tông thì làm sao ông có thể tưởng tận mà ông lại nhắm vào pháp môn niệm Phật của Tịnh độ tông để “đánh bóng tên tuổi”. “giương oai” với những luận điểm tiền hậu bất nhất như vậy?

Ông không có pháp môn tu tập rõ ràng, không thực hành các pháp môn khác như Tịnh độ, Thiền tông, Mật tông …thì ông không có quyền chê bai hay bình luận các pháp môn của hành giả Phật tử chân chính. Tôi thiết nghĩ, ông không còn ở độ tuổi trẻ trâu mà thích nói gì thì nói, nói không suy nghĩ. Ông cũng đã 48 tuổi rồi nên phát ngôn cho đúng, nhất quán đừng để cả đời tu tập mà bị người khác phản đối, các Phật tử coi thường vì các kiểu lật mặt như lật bàn tay: hôm qua nói khác, hôm nay nói khác, ngày mai nói khác. Ông đi đến đâu là làm cho người khác phản đối, bức xúc như ở Mỹ, Úc Châu và ngay ở Việt Nam cũng vậy. Ông thử nhìn xem trong bài nói này, có 59 comment phản hồi thì chỉ có 4 comment đồng tình với ông, còn những người khác họ đều phản đối vì cách nói tiền hậu bất nhất của ông. Dân gian có câu: “Lao động là vinh quang. Lang thang là chết đói. Hay nói là ở tù”. Tôi thiết nghĩ ông nên ngồi tĩnh lặng mà suy nghĩ những gì mình đã làm, ông hãy tập trung tu tập đừng tự ý lập ngôn, tin theo tâm ý mình, không luận chứng, luận cứ mà mang khẩu nghiệp. Luật tắc nhân quả không bao giờ sai chạy.

Trong Chuyện Ngạ Quỷ, kinh Tiểu Bộ, đức Phật có nhắc đến quỷ tỳ kheo (peta bhikṣu), mang danh tỳ kheo, đầu tròn áo vuông nhưng phỉ báng đức Phật và gieo rắc tà kiến cho chúng sanh. Hành trạng của ông rất giống ngạ quỷ vì lật lọng, trở mặt, trước sau bất nhất. Chỉ nghĩ chiêu trò vì lợi ích của bản thân.

Ngoài ra, khi nhìn hình tướng bên ngoài của ông theo lời Phật dạy trong kinh Nhân Quả Ba Đời thì:

“Đời nay lùn bé do nhân gì?

Kiếp trước khinh khi người xem kinh.”

Lùn bé là nhân khinh khi, cống cao ngã mạn, xem thường người có tài đức, không biết tôn trọng, kính lễ một ai. Việc khinh thường người xem kinh bị quả báo lùn bé thì không thể chối cãi được. Người đọc kinh, xem sách để học hỏi những điều hay lẽ phải mà biết cách tu tập để chuyển hoá phiền não tham-sân-si, ta lại vì tâm hẹp hòi, ích kỷ mà chê bai, coi thường, không những chịu quả lùn thấp mà còn bị quả ngu si, mê muội vì không chịu học hỏi và chỉ trích người khác. Người phật tử không nên xem thường việc học của mình, nhưng cũng chớ khinh ai mà phải hay khích lệ mọi người tu học để cùng nhau sống bằng trái tim yêu thương và hiểu biết. (Thích Đạt Ma Phổ Giác luận giảng)

Cầu nguyện đau khổ của tất cả chúng sanh được lắng dịu.

Om Mani Padme Hum.

Mật Diệu Hằng – Nguyễn Thị Thuý Nga.

(Trường hợp không trả lời qua email, nếu muốn phản hồi trực tiếp vui lòng liên hệ theo số điện thoại 0988086169)


THƯỢNG TỌA THÍCH NHẬT TỪ KHẲNG ĐỊNH KHÔNG CÓ PHẬT A MI ĐÀ, TÔI PHẢN BIỆN VÀ XIN NÓI ĐÔI ĐIỀU VỚI KẺ “BIẾT THÌ THƯA THỐT, KHÔNG BIẾT THÌ DỰA CỘT MÀ NGHE!”

Đối luận với tiến sĩ Thích Nhật Từ: TẠỊ SAO TÔI GỌI NGÀI LÀ ÔNG TRẦN NGỌC THẢO?

Mật Hạnh Giác đối luận với tiến sĩ Triết học Thích Nhật Từ (Bài 1): THẦY NGỢI CA TỊNH ĐỘ, TRÒ BÀI BÁC VÀ PHỈ BÁNG, TẠI SAO?  

Đối luận với tiến sĩ Triết học Thích Nhật Từ bài 2: LẬP LUẬN MÂU THUẪN, LUẬN ĐIỂM PHẢN KHOA HỌC BIỆN CHỨNG TÂM LINH, TIẾN SĨ THÍCH NHẬT TỪ BỘC LỘ MƯU ĐỒ CÁ NHÂN LÀ KHÍCH BÁC TÔNG PHÁI KHÁC VÀ CHIA RẼ TĂNG ĐOÀN, TỰ MÌNH “MÚA GẬY GIỮA VƯỜN HOANG”

Đối luận với tiến sĩ Triết học Thích Nhật Từ (bài 3): TẠI SAO MỘT CÂU HỎI NGU XUẨN, VÔ LỄ, ĐẠI BẤT KÍNH MÀ TIẾN SĨ THÍCH NHẬT TỪ LẠI CHO RẰNG RẤT HAY?

 1. Nguyên Thành says:

  Thường thì bậc chân tu luôn hành trì theo những tu pháp của một tông môn hoặc một trường phái; nay tôi được biết thượng tọa Thích Nhật Từ tự giới thiệu mình thuộc dòng thiền tông Lâm tế mà lại dạy người tu về Mật tông và Tịnh độ tông ngang qua biên soạn nghi thức hành trì về tông môn này!? Điều này cũng giống như bác sĩ Nha khoa mà đòi giảng huấn cho sinh viên ngành Y về cơ chế vận hành của nhãn cầu (mắt)?! Hậu quả hay kết quả cho sinh viên nghe giảng thì ai cũng biết rồi.

  Những gì Mật Diệu Hằng Nguyễn Thúy Nga minh định về những phát ngôn và bài giảng của thượng tọa Thích Nhật Từ đã quá rõ! Những cơ quan chức năng, chức trách sẽ nghĩ gì khi một Phật tử thay vì nêu cao tinh thần lục hòa thì Thích Nhật Từ làm ngược lại! Thay vì “khu khiển, quở trách, cử tội” đúng theo tinh thần chánh kiến (kinh Đại bát Niết bàn) thì thượng tọa Thích Nhật Từ cố ý “dìm hàng” các tông môn, trường phái khác của đạo Phật. Đây là hành trạng của một tỳ kheo chân chính ư? Thay vì tự thúc liễm thân tâm, xiển dương chánh pháp trên nền tảng chánh kiến, Thích Nhật Từ dài tay vươn ra thọc gậy bánh xe một cách hồ đồ bởi những lập luận khinh suất theo tâm ý của mình mà Đức Phật cho đó là điều tối kỵ (kinh Tứ thập nhị chương). Đây không phải một lần mà nhiều lần, ông cùng với tỳ kheo Thích Phước Tiến, Thích Thiện Thuận bày tỏ thái độ và hành vi bài bác và chỉ trích Tịnh độ tông, phủ nhận Đức Phật A mi đà và Tây phương Cực lạc. Bây giờ tôi hiểu vì sao Mật Diệu Hằng gọi ngài Thích Nhật Từ là ông Trần Ngọc Thảo.
  Hành trạng của thượng tọa Thích Nhật Từ trái với Luật Tôn giáo và chủ trương hòa hợp của Nhà nước hiện nay.

  • Kính bạch Thầy!

   Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy.

   Con hoan hỷ tán thán công hạnh và bồ đề tâm của Thầy luôn giương cao ngọn cờ đả tà xây chánh vì lợi lạc của tất cả hữu tình với tinh thần bất bộ phái, tứ chúng đồng tu.

   Con được biết rất nhiều Phật tử Tịnh độ tông và cả các hành giả tông môn khác đều rất bức xúc về những điều mà thượng tọa Thích Nhật Từ đã giảng. Những gì Thích Nhật Từ giảng còn là duyên khởi cho rất nhiều chúng sanh vì vô minh, chưa biết thực hư thế nào, không nghiên tầm giáo điển, không thực hành pháp nghiêm túc phỉ báng đức Phật, gieo nhân đọa vào các cõi thấp. 

   Nhờ bồ đề tâm và trí tuệ của Thầy mà ngọn đuốc chánh pháp lan tỏa khắp nơi, đánh tan thế lực tà kiến, giúp chúng sanh lìa mê về giác.

   Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả hữu tình.

   Cầu nguyện đau khổ của tất cả chúng sanh được lắng dịu.

   Om Mani Padme Hum.

  • Kính bạch Thầy!

   Con đã đọc nội dung bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng và lời dạy của Thầy phía dưới bài viết này. Trước những hành vi bài bác, chỉ trích Tịnh độ tông, phủ nhận đức Phật A mi đà và Tây Phương Cực lạc của TT Thích Nhật Từ thì bản thân ngài ấy cũng phủ nhận về danh phận Phật tử cao quý của mình. Vậy nên, con tán đồng với việc đạo huynh Mật Diệu Hằng về cách gọi tên thế tục là ông Trần Ngọc Thảo ấy. Bỗng chốc, con nhận ra sự cay đắng tột cùng như trong lời dạy của thánh tăng Gampopa rằng “Đã đến cổng chánh pháp mà trở về với đời sống gia đình cũng như con thiêu thân lao vào ngọn lửa. Đây là một thất bại trầm trọng“. Ngài ấy đã từng trở về đời sống gia đình khi lao vào đón mũi tên độc thanh danh, cung kính, lợi dưỡng (làm tiến sĩ triết học ở trường đại học ngoài thế tục, với những chức vụ, bằng cấp đầy mình). Và giờ đây, ông trở lại đúng lúc sinh ra với tên thế tục Trần Ngọc Thảo bởi không còn chút gì xứng đáng là một người Phật tử, bởi sự tiền hậu bất nhất, bởi sự lật lọng trong câu từ và đại vọng ngữ, phê bình giáo pháp như bài viết đăng tải với đầy đủ luận chứng, luận cứ Phật môn. Thậm chí với thất bại trầm trọng ấy, hai bàn tay ông ấy không phải trắng nữa mà sẽ đầy những ác nghiệp nặng nề và sẽ chịu sự phán xét của luật tắc Nhân – Quả không sai biệt, không loại trừ một ai.

   Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy. Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh. 

   Pháp đệ cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng với bài viết sắc bén này. Cầu nguyện cho đạo huynh cùng gia đình Phật tử tinh tấn tu tập, thong dong về thành phố giải thoát.

   Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

   Om Mani Padme Hum.

    

 2. Mật Huệ Pháp says:
  Mô Phật

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy và thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã tác pháp chiếu quang cho bài giảng hết sức xằng bậy của Thích Nhật Từ. Nếu nói là bài giảng thì mất đi ý nghĩa tốt đẹp của hai từ này, đúng ra chỉ nên gọi là giọng điệu tuyên truyền mà thôi. Các luận cứ, luận chứng xác đáng mà Thầy và đạo huynh Mật Diệu Hằng đưa ra trong bài khiến chúng con vừa giận (vì có kẻ phỉ báng Chánh pháp, chia rẽ tăng đoàn) vừa buồn cười (vì thấy ông ta không khác một anh hề cố gắng lôi kéo sự chú ý của khán giả bằng những chiêu trò rẻ tiền). Buồn thay cho những đồ chúng nhẹ dạ kẻ tin, thiếu trạch pháp nhãn, nghiệp chướng sâu dày mà gặp phải hạng tà sư này. Trong bài đầu tiên của loạt bài Quỷ sự, Thầy có khuyến cáo chúng con về đặc điểm của loài Quỷ thần là thường chuộng hình thức bên ngoài, háo danh và tham lam vô độ. Những ai tu hành hoặc mang danh hành giả, mặc áo cà sa mà thể hiện tính chất như vậy thì gọ là có nhiều “chất quỷ” trong người. Chẳng trách Đức Phật đã từng nhắc đến một loại quỷ mang tên Bhiksu (Quỷ Tỳ kheo) là vậy.

  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện đạo huynh Mật Diệu Hằng và gia đình sức khỏe, đạt thành tựu những ước nguyện chính đáng

  Nguyện chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn

  Om Ah Hum

 3. Mô Phật!

  Kính Bạch Thầy, con đã đọc bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng và lời của vị Thầy rồi ạ. Pháp đệ tán thán đạo huynh Mật Diệu Hằng đã chỉ ra sai lầm trầm trọng của ông Trần Ngọc Thảo (Thích Nhật Từ) khi ông ấy phỉ báng kinh A Mi Đà, phỉ báng Tịnh Độ Tông bằng những lời lẽ hết sức khinh suất.

  Pháp đệ tán đồng lời huynh rằng chỉ cần nhìn 59 comment, chỉ có 4 cái khen, còn lại đều bức xúc là đủ biết khả năng gieo thị phi của ông ấy như thế nào. Bởi thực sự bài giảng này là một đòn vô cùng hiểm độc nhắm vào Tịnh Độ Tông. Pháp đệ trộm nghĩ nếu các hành giả Tịnh Độ cũng có các bài viết “tác pháp chiếu quang” vấn đề này thì lợi lạc cho chúng sanh quá. Đã 3 năm trôi qua từ bài viết “đối luận với Tiến Sỹ Thích Nhật Từ” của vị Thầy Mật Giáo, con tán thán vị Thầy với đầy đủ Bi-Trí-Dũng đã không ngần ngại mà đả phá những mũi dùi nhắm vào Tịnh Độ Tông dù không phải tông phái mình. Không phải Mật Gia Song Nguyễn “lo chuyện bao đồng” mà là tinh thần “kiến nghĩa bất vi, vô dũng giả”, Thầy dạy chúng trò không thể khoanh tay đứng nhìn khi những “con trùng ăn thân Sư Tử” đang ngày đêm tàn hại Phật Pháp, bất kể tông phái nào mà không ai dám ra tay diệt trừ chúng. Đó cũng là tinh thần “biết ơn và biết trả ơn” của người Phật Tử đối với Huệ Mạng Phật Pháp. Mong lắm thay một ngày nào đó các hành giả Tịnh Độ Tông cũng chung tay góp sức cho tinh thần “người hiếm gặp thứ 3” ấy.

  1/ Bài giảng của ts. TNT hết sức nguy hại bởi nó góp phần chia rẽ giữa Tiểu Thừa và Đại Thừa bởi những lập luận khinh suất của ông ấy. Cụ thể rằng, ông ta cho rằng Kinh A Mi Đà và các Kinh điển Đại Thừa chỉ xuất hiện khoảng 500 năm sau khi Phật nhập diệt, tức là vào thế kỷ thứ 1 sau Công Nguyên. Điều này khác nào phỉ báng toàn bộ kinh điển Đại Thừa là không phải Phật thuyết. Đây là một lập luận hết sức thâm độc của Ts. TNT, nhưng luận chứng ở đâu ra thì ông ta trả lời hết sức bang quơ, không có nguồn gốc.  Kính Bạch Thầy, con tìm được những dẫn chứng chứng minh rằng kinh điển Đại Thừa có nguồn gốc lâu đời hơn sự áp đặt của Ts. TNT như sau:

  Trong tác phẩm “Đại Thừa và sự liên hệ với Tiểu Thừa”, nguyên tác Nalinaksha. Dutt. Dịch bởi HT. Thích Minh Châu, trong Chương 4, trang 313 có xác định rằng:

  “Rất gần đây, một mảnh bản thảo của một tập Bát nhã ba la mật đa (18 tờ) được tìm thấy ở Trung Á và được đăng ở tập (Memoirs of the Archaeological Survey of India”(số 32). Ông Bidyabinod, cho in mảnh bản thảo, tin rằng mảnh bản thảo này thuộc về một thời đại trước kỷ nguyên 580 năm vì viết bằng chữ Gupta đứng”

  Ngay trong kinh điển Phật Giáo Nguyên Thủy cũng đã xuất hiện những khái niệm về Đại Thừa. Kinh Tăng Nhất A Hàm, quyển 10, phẩm thứ 19, kinh số 8 có đoạn:

  “Thiện thệ có trí này
  Chất trực không tỳ vết

  Dũng mãnh, đã chiến thắng
  Cầu nơi hạnh Đại thừa.”

  Con nếu như Ngài TNT bảo rằng các nhà Tiểu Thừa phủ nhận các khái niệm về Phật A Mi Đà và các Bồ Tát thì cũng là sai lầm. Bởi lẽm trong kinh Bổn Sanh, hàng trăm lần Đức Phật đã gọi các tiền kiếp của mình là Bồ Tát (Bohdisattva) đó sao. Và cả Ngài cũng đã nhận trước khi nhập bào thai mẹ, Ngài là Bồ Tát tên Hộ Minh ở cung trời Đâu Suất đó sao? Như vậy vì sao các nhà Tiểu Thừa chấp nhận Đức Phật trong các kiếp quá khứ là Bồ Tát mà lại không chấp nhận các Bồ Tát nào khác? Tin rằng chẳng phải nhà nào nói mà chính Ts. TNT tự ngoa ngôn, lộng ngữ mà thôi.

   

  Ngài Vô Trước trong tác phẩm Đại Trang Nghiêm đã đả phá sự nghi hoặc về Đại Thừa rằng:

  “Cũng không đúng khi nói rằng Đại Thừa được một vị không phải là Đức Phật diễn giảng, vì Đại Thừa không xuất hiện trong kinh luật của ngoại đạo, và nếu các ngoại đạo được giảng dãy Đại Thừa, họ cũng không tin. Nếu chúng ta công nhận Đại Thừa được một vị không phải Phật Thích ca diễn giảng, như vậy, vị ấy phải là vị đã chứng Bồ Đề.

  Trong trường hợp này, Đại Thừa cũng phải được xem là lời Phật dạy, vì ai đã chứng được Bồ Đề và đã giảng dạy thời vị ấy là một vị Phật . Nếu sự hiện hữu của Đại Thừa bị phủ nhận, như vậy sẽ không có Thanh Văn Thừa vì Thanh Văn Thừa là lời Phật dạy.”

   

  Vị Thầy Mật Giáo tóm gọn lại vấn đề rằng, kinh nào có đầy đủ ba yếu tố Xả Ly-Bồ Đề Tâm-Tánh Không cùng với Tứ Pháp Ấn, Tứ Y Cứ thì đó là kinh Phật chính thống, không phân ra kinh Nguyên Thủy, Đại Thừa hay Mật Thừa. Bởi lẽ nếu không phải từ lời bậc Chánh Đẳng Chánh Giác và những Thành Tựu Giả thì không thể nào có chứa vị Giải Thoát trong đó được. Đức Phật cũng dạy rằng “Như tất cả đại dương có cùng một vị mặn. Giáo Pháp của Ta cũng chỉ có duy nhất một vị là Giải Thoát.” (Tăng Chi Bộ Kinh)

  Từ đây có thể thấy Ts. TNT dựa vào lịch sử mà không dựa vào nội dung và thực nghĩa Phật Học mà phán là hành vi “bới lông tìm vết”, nặng nề hơn nữa đó là phỉ báng Đại Thừa, chia rẽ Tăng Đoàn, một trong 5 tội Ngũ Nghịch đưa vào địa ngục vô gián!

  2/ Một luận điểm cũng hết sức “tào lao” mà Ts. TNT đưa ra là Phật A Mi Đà không phải…con người bằng xương bằng thịt, không phải một vị Phật lịch sử. Ý ông hẳn là vì không có hiện diện cụ thể nên không đáng tin. Đây là một lập luận hết sức khinh suất. Bây giờ thử hỏi có ai đó cho ông một cái bánh, ông ăn thấy ngon, vậy cái bánh đó là từ trên trời rơi xuống sao? Phải có người làm ra nó chứ. Tương tự như vậy, những hành giả Tịnh Độ Tông nhận được lợi lạc từ pháp môn niệm Phật của mình, ví dụ như Thế sự hanh thông, bệnh tật thuyên giảm, nội tâm chuyển hóa,…thì nghĩa là có đối tượng đã tạo ra pháp môn ấy cho họ chứ không phải từ trong hư không mà ra. Giống như một người đi ngửi hoa giấy ngửi mãi không có mùi thơm thì biết ngay đó là hoa giả, nhưng có mùi thơm thì biết là hoa thật. Hoặc như ăn cơm mà chẳng thấy ngon, chỉ thấy đau bụng thì biết ngay đó là gạo dỏm. Nhưng ăn thấy ngon, thấy no, thấy khỏe ra thì biết đó là gạo thật, có nguồn gốc xuất xứ đàng hoàng. Về những hanh thông của pháp môn Tịnh Độ thì người tu tập pháp môn ấy là người biết rõ nhất, Ts. TNT không tìm hiểu mà đã vội lập luận phiến diện là Pháp Môn này không xuất xứ, Phật A Mi Đà không có thật là một điều vô lý.

  3/ Tiếp theo ông TNT còn hết sức chủ quan khi sử dụng 5 tiêu chí để vãng sanh Tây Phương trong kinh A Mi Đà để bảo về cho luận điểm chống…Phật A Mi đà, chống lại Tậy Phương Cực Lạc của mình. Pháp đệ bó tay với trường hợp này.

  Giống như ông ta sử dụng định lý toán học, công thức hóa học, nguyên tắc vật lý để chứng minh…chúng không hề tồn tại vậy. Pháp đệ phải tự hỏi ông ấy khi nói có đang bị kích động hay trạng thái thần kinh bất ổn hay không? Chưa kể ông ta còn cống cao ngã mạn khi nói rằng người tu Tịnh Độ chỉ thực hành theo nghĩa đen, không lo cho đời này mà chỉ lo cho đời sau về Cực Lạc. Đây cũng là một điều xuyên tạc trắng trợn Giáo Pháp, phỉ báng người tu hành chân chính trong khi ông ta còn chẳng phải hành giả Tịnh Độ. Chẳng khác chi người hàng xóm mà đi ba hoa chuyện trong nhà, đi chê bai này nọ, đi rêu rao rằng gia đình đó không hạnh phúc trong khi họ vẫn hạnh phúc an lạc. Thật đúng là hạng “bà Tàm”, “ngồi lê đôi mách”.

  Pháp đệ tán thán đạo huynh Mật Diệu Hằng đã liên tiếp vạch ra những lỗi lầm hết sức nguy hại của ông Trần Ngọc Thảo (TNT) đến chúng sanh. Ông ta quả là thuộc dạng “cái lưỡi không xương, nhiều đường lắt léo; cái miệng không vành méo mó tứ phương”. Lúc thì nói thế này, lúc thì xọ cái kia, lúc thì cổ súy, lúc thì phỉ báng, lúc thì tâng bốc, lúc thì chà đạp. Chẳng khác chi cô gái sáng nắng, chiều mưa, buổi trưa thất thường. Thảo nào chẳng ai biết ông ta theo pháp môn gì vì giống như con lươn “bóng” quá, chỗ nào cũng luồn lách được. Pháp đệ nhớ đến lời Phật dạy trong kinh Trường A Hàm về 4 loại Sa Môn rằng:

  1/ Hạng hành đạo thù thắng

  2/ Hạng khéo giảng đạo nghĩa

  3/ Hạng nương đạo để sống

  4/ hạng làm ô uế đạo.

  Hạng làm ô uế đạo thì bất cứ giá nào cũng phải đưa ra khỏi hàng ngũ Tăng.”

  Lại nữa, trong kinh Tiểu Bộ, chương 5, Phật dạy rằng:

  “Này các tỳ kheo, biển lớn không dung nạp tử thi. Nếu có tử thi nào trong biển lớn, lập tức bị đẩy vào bờ hay hất lên đất liền. Cũng vậy, này các Tỳ kheo, người nào phạm ác giới, theo ác pháp, sở hành bất tịnh, không phải Sa môn, không sống phạm hạnh, nội tâm hôi hám, chứa đầy tham dục. Chúng Tăng không sống chung với người, lập tức hội họp lại và để người ấy ra khỏi Tăng Đoàn.”

  Luật tắc Nhân Quả chắc chắn không chừa những kẻ như vậy. Những kẻ đã chia rẽ tông phái, làm ô uế Phật Giáo sớm muốn gì cũng sa vào biển khổ luân hồi ác đạo. Chỉ thương thay cho những chúng sanh nào đã tin lầm vào chúng mà cũng tiêu hủy đi Thân Căn Huệ mạng của mình.

  Cầu nguyện cho ông TNT còn có chút nào Tàm Quý thì hãy tháo gỡ những bài viết này cũng như có lời sám hối với Tam Bảo.

  Cầu nguyện đạo huynh MDH ngày càng tinh tấn, thành tựu những ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện sức khỏe Thầy Cô trường thọ vì hạnh phúc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh khổ đau lắng dịu.

  Om Ah Hum.

 4. Mô Phật!

  Kính bạch Thầy! Con hoan hỷ với bài tác pháp chiếu quang của đạo hữu Mật Diệu Hằng và comment của Thầy. Đây không phải là lần đầu tiên Mật gia Song Nguyễn lên tiếng những điểm tiền hậu bất nhất, những điểm mang tính chất phỉ báng đạo Phật, chia rẽ tăng đoàn trong những bài viết, bài giảng, phát ngôn của tiến sĩ Thích Nhật Từ. Trước đây vị Thầy đã từng có bài đối luận với Tiến sĩ Thích Nhật Từ, không những một bài mà là 3 bài (http://chanhtuduy.com/doi-luan-voi-tien-si-thich-nhat-tu/, http://chanhtuduy.com/cai-bay-cua-tam-thuc/, và http://chanhtuduy.com/thu-gui-cac-tro-158-anh-huong-va-vay-muon/ ). Tuy nhiên từ bài đầu tiên vào tháng 11/2014 đến nay năm 2017 vẫn không hề lên tiếng hay bất cứ một lời nào đối lại, và rồi ông vẫn “mặt dày mày dạn” tiếp tục đều đặn thuyết giảng những điều trái với chánh kiến Phật Đà, trái ngược với những luận điểm, những lời phát ngôn trước đây của mình! Con thầm nghĩ kể cũng lạ, một người “hôm qua nói khác, hôm nay nói khác, ngày mai nói khác”, không rõ có bị vấn đề gì không? Chỉ riêng điểm này thôi ông đã làm một trò hề, sao có thể là đại diện cho Phật, pháp, tăng để dẫn dắt chúng sanh? Ông tu Phật nhưng lại bác bỏ Phật A Mi Đà, phủ nhận Tây Phương Cực Lạc. Ông tu tập chẳng rõ tông môn, nhưng tông phái nào cũng muốn nhúng tay vào hướng dẫn. Ông sống trong tăng đoàn nhưng lại làm đủ chuyện xào xáo, khích bác, gây chia rẽ. Con thiết nghĩ goi ông là TNT cũng đúng, vì ông chẳng khác nào loại thuốc nổ nguy hại phá hoại chánh pháp, tăng đoàn, làm hại chúng sanh!

  Con tán thán công hạnh của vị Thầy đã vì vận mệnh chung của giáo pháp đức Phật, vì chúng sanh mà lên tiếng cảnh tỉnh những trường hợp “con sâu làm rầu nồi canh”! Con hoan hỷ với đạo hữu Mật Diệu Hằng đã noi gương Thầy, chỉ ra những điểm phỉ báng Đức Phật và Thánh chúng của ông Trần Ngọc Thảo. Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và một ý thức hổ thẹn!

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh!

  Om mani padme hum!

 5. Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài viết này và conment của Thầy, con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy và thiện hạnh của huynh Mật Diệu Hằng đã tác pháp chiếu quang cho tiến sĩ thích Nhật Từ, con cảm thấy rất “sốc ” với những phát ngôn của ông ấy về “phật A Di Đà là nguỵ tạo “là người con phật mang trách nhiệm hoàng dương chánh pháp giúp chúng sanh tìm về bờ giác nhưng ông ta lại cuồn ngôn tinh vào tâm ý của mình không có luận chứng luận cứ gì cả huỷ bán chánh pháp, phá hoại sự hoà hợp của tăng đoàn ,phê bình giáo pháp luật tắc nhân quả sẽ không bao giờ sai chạy với ông đâu
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có được đức tín khiêm tốn và một ý thức biết hỗ thẹn
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì sự nghiệp hoàng dương chánh pháp
  Om ah hum

 6. Mật Giu Se says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Om mani padme hum.
 7. Mật Phê Rô says:
  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Diệu Hằng với bài chia sẻ của ông Trần Ngọc Thảo đang được đăng trên youtobe .

  Con tán thán công hạnh vị Thầy cùng thiện hạnh đạo huynh Mật Diệu Hằng đã giương cao ngọn cờ chánh kiến đã phá thành trì tà kiến bởi những con người như ông Trần Ngọc Thảo gây nên . Con hoàn toàn đồng ý với huynh Mật Diệu Hằng rằng :” ông Trần Ngọc Thảo còn không đủ tu cách là một Phật tử bởi vì đệ tử Như Lai không đưa ra những luận điểm phỉ báng Như Lai và Thánh chúng như vậy “.

  Pháp đệ cầu nguyện đạo huynh Mật Diệu Hằng luôn được hanh thông trên thế sự, đời đạo song hành.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe , trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp, làm lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đóng cánh cửa vào các cõi thấp .

  Om Mani Padme Hum !

 8. Mật Ba says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Diệu Hằng về việc TT Thích Nhật Từ đã khẳng định Phật A Di Đà Là Ngụy Tạo Không Có Thật và comment của Thầy.
  Con xin tán thán công hạnh của Thầy, thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã giương cao ngọn cờ đả tà xây chánh, bày trừ những “con trùng ăn thân sư tử”. Trong bài tác pháp chiếu quang này với đầy đủ những luận chứng, luận cứ chứng minh TT Thích Nhật Từ là một người mặc áo thầy tu đạo Phật nhưng không hành theo những gì Phật dạy. Ông tự tin vào tâm ý của mình, phê bình giáo pháp của pháp môn Tịnh Độ, chia rẽ tăng đoàn, ngăn cản người có ý nguyện tu học giải thoát.
  Trong khi Đức Phật để lại 84000 pháp môn tu học giải thoát, tùy theo căn cơ của mỗi người mà tu học pháp môn phù hợp với mục đích đạt đến sự giải thoát về Tây Phương Cực Lạc ” Như tất cả các đại dương điều có một vị mặn, các giáo pháp của Ta cũng có một vị duy nhất, đó là vị giải thoát.” (Tăng Chi Bộ của kinh Tạng Nguyên Thủy). Thì hà cớ gì TT Thích Nhật Từ phê bình pháp môn Tịnh Độ Tông. Trong khi TT Thích Nhật Từ tu Thiền Tông. Vậy ông đủ trình độ để thẩm định về pháp môn tu học của Tông phái khác? Cũng như đồng thời là bác sĩ với công việc và mục đích chữa bệnh cho bệnh nhân. Nhưng bác sĩ nha khoa cũng không có khả năng phẩu thuật chữa trị bệnh mắt và lên giọng giảng dạy cho sinh viên nhãn khoa.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Con cầu nguyện cho ông TT Thích Nhật Từ cơ may còn xót lại một ít tàm quý một tài sản có được chỉ ở loài người. Mong ông dẹp bỏ những lập luận trái chìu, gây hoang mang cho người tu Phật.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om ah hum!
 9. Kính bạch Thầy
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy và thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã tác pháp chiếu quang cho bài giảng của tỳ kheo Thích Nhật Từ, thế danh Trần Ngọc Thảo. Qua bài viết con thấy một người đang nói lời tiền hậu bất nhất, tự ý lập ngôn, tự suy luận theo tâm ý của mình mà không đưa ra bất kỳ được luận cứ, luận chứng Phật đà. Bài giảng này thì nói có, bài giảng sau thì nói không. Đặc biệt lấy 5 tiêu chí xác quyết Đức Phật A Mi Đà để rồi lại nói không có Đức Phật A Mi Đà và không xác nhận có cõi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thứ nữa vốn bản thân được giới thiệu là trường phái: Đại thừa (Mahayana), nhánh: Thiền Lâm Tế (thế hệ 43), pháp môn: Bốn chân lý thánh (Tứ thánh đế) song lại dài tay vào trường phái Tịnh Độ, Mật Tông. Qua đó cũng thể thấy rõ không thể thấu hiểu, kiểm chứng và trải nghiệm thực tế thế thì sao có thể nhận định, phát ngôn như bài giảng đã nêu. Phải chăng thói xấu tự tin vào tâm ý mình mà tỳ kheo Thích Nhật Từ tùy ý giảng theo tâm ý mình.
  Con xin tán thán công hạnh vị Thầy trong công cuộc đả tà xây chánh, xiểng dương Phật Pháp. Kiên cường, dũng khí trước các thế lực tà đạo, những kẻ mang danh là tỳ kheo, tiến sỹ triết học mà sẵn mầm tâm lý kèn cựa, biểu hiện tà kiến đang cản trở người có ý nguyện tu học.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện đạo huynh Mật Diệu Hằng viên thành mọi ước nguyện chính đáng.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.
  Om Mani Padme Hum.

 10. Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài này và comment của Thầy rồi ạ! Con xin tán thán công hạnh của Thầy, thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã tác pháp chiếu quang cho T.T Thích Nhật Từ. Bản thân ông T.T Thích Nhật Từ mang danh là đệ tử của Phật mà lại giảng, nói sai chánh pháp, cho rằng không có cõi Tây phương Cực lạc. Thật đúng là một lập luận khinh suất chủ quan gây chia rẻ tăng đoàn, mất đoàn kết giữa các tông phái trong đạo Phật. Con nghi ngờ ông ta có vấn đề khi thì thừa nhận, khi thì phủ nhận gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của các Phật tử nhất là Tịnh độ tông.

  Cầu nguyện đạo huynh Mật Diệu Hằng hanh thông mọi việc.

  Cầu mong đau khổ của tất cả chúng sanh được lắng dịu.

  Om mani padme hum.

 11. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài và comment của Thầy rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy và thiện hạnh, công đức của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã tác pháp chiếu quang theo tấm gương của vị Thầy.

  Có lẽ Thích Nhật Từ không khỏi khiến cho người khác hoa mắt, chóng mặt vì tốc độ lật lọng “quá nhanh quá nguy hiểm” của ông ta. Ông ta cho rằng Phật A Di Đà không có thực mà lại biên soạn nghi thức niệm Phật A Di Đà, cho rằng cõi giới Tây Phương cực lạc không có thực mà trong 1 clip khác lại khẳng định sẽ được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc khi hành giả thực hiện được những tiêu chí mà ông ấy đưa ra… Hơn nữa, những phát biểu của Thích Nhật Từ mang tính chất bài bác, cố ý “dìm hàng” những tông phái khác, làm trái với tinh thần lục hoà, tứ chúng đồng tu mà Đức Phật đã dạy. Nhưng thật tội nghiệp cho ông ta vì mỗi khi cố gắng “dìm hàng” tông phái khác thì ông ta lại không khác gì đang tự “dìm hàng” chính mình vì có những hành vi bán đứng lời nói.

  Giờ đây nhìn bộ dạng nhỏ thó như con chim sẻ của ông Trần Ngọc Thảo (Thích Nhật Từ) con lại nhớ đến loại quỷ tỳ kheo mà Đức Phật đã dự báo trước và lời kệ trong Kinh Pháp Cú:

  “Kẻ ngu mà cho mình trí

  Ấy chính là kẻ chí ngu”.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

  Cầu mong cho ánh sáng chánh pháp soi rọi khắp muôn nơi để không còn ai bị gieo rắc tư tưởng tà vạy của ông Trần Ngọc Thảo.

  Cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 12. Mật Thái Xuyên (Trịnh Thị Hiền) says:
  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ và tán thán công hạnh của Thầy và thiện hạnh  của đạo huynh Mật Diệu Hằng với tinh thần “tác pháp chiếu quang ” đả tà xây chánh dành cho ông Thích Nhật Từ .

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum

 13. Mật Phước says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con hoan hỷ với thiện hạnh “Tác Pháp chiếu quang” của đạo huynh Mật Diệu Hằng và comment khai thị của Vị Thầy ạ.
  Con cũng thật không thể hiểu nổi với một người tự xưng là đệ tử Như Lai mà lại trực tiếp phĩ báng Đức Phật khẳng định ” Phật A Mi Đà là ngụy tạo không có thật ” .
  Người tu Phật luôn nằm lòng với 4 khía cạnh Chánh tư duy rằng:
  1. Chánh kiến trong thờ tự.
  2. Chánh kiến về tôn kính.
  3. Chánh kiến về luận điểm.
  4. Chánh kiến về giải thoát.
  Thử hỏi ông Thích Nhật Từ là người tu Phật nhưng mà không có Chánh kiến, lại cố ý phi báng Phật pháp cố tình phủ nhận không có Phật A Mi Đà và cõi Tây Phương Cực lạc thì có khác gì bọn tà ma ngoại đạo, vậy không biết ông tu Phật để làm gì? Con thiết nghĩ, hay ông chỉ gắn mác hình tượng của Đức Phật để dối gạt đồ chúng tín tâm ngầm hoạt động kinh danh của thế gian mà trục lợi chăng?
  Qua sự “tiền hậu bất nhất” trong bài nói với những điều sai lệch quỹ đạo Chánh Pháp của ông Thích Nhật Từ như đạo huynh Mật Diệu Hằng đã nêu hiện trạng như trên thì có khác gì là bọn tà ma ngoại đạo. Mà Phật với Ma chỉ khác nhau một điều duy nhất: Ma là tà có nghĩa là nói viết một đường, hành động một nẻo; Phật là chánh có nghĩa là tri hành hợp nhất. Thấy biết của Phật là chánh tri, nhằm ứng dụng vào đạo nghiệp Bồ đề tâm và Giải thoát. Thấy biết của Ma là tà tri, nhằm đưa ra thủ đoạn trục lợi, vị kỹ dù biết hành vi đó trái với chánh lý. Vì vậy đúng là ông không xứng đáng để mang danh phận là người con Phật vốn cao quý.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh đóng lại cánh cửa đi vào cõi thấp.
  Om Mani Padme Hum.
 14. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy và thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã tác pháp chiếu quang cho tỳ kheo Thích Nhật Từ, thế danh là Trần Ngọc Thảo.

  Từ những luận cứ, luận chứng rõ ràng đã cho thấy được sự “tiền hậu bất nhất” của ông Trần Ngọc Thảo ngay trong bài nói của mình khi ban đầu ông ta phủ nhận sự tồn tại của đức Phật A Mi Đà nhưng ở sau lại sử dụng chính những tiêu chí, những luận điểm từ kinh A Di Đà để khẳng định quan điểm sai lầm của mình. Không chỉ có hành vi “tiền hậu bất nhất” trong bài nói của mình, mà việc đưa ra những lời khẳng định như “Đây là triết học rất có chiều sâu” mà không hề thấy ông ta giải thích rõ ràng ra sao, chiều sâu như thế nào, cụ thể như thế nào hay đây chỉ là lời nói để đánh bóng bản ngã thích khoe mẽ của ông ta.

  Không chỉ dừng ở đó, hành vi tiền hậu bất nhất và cuồng ngôn loạn ngữ của ông ta còn thể hiện ở hành vi biên soạn nghi thức hành trì cho Mật Tông và Tịnh độ Tông trong khi ông ta không phải là hành giả thực hành theo pháp môn Tịnh độ hay Mật thừa. Điều này chẳng khác gì là bảo bác sĩ chữa mắt đi khám răng. Bản thân ông ta đã phủ nhận sự tồn tại của Đức Phật A Mi Đà và sự tồn tại của Tây Phương Cực Lạc nhưng lại biên soạn nghi thức hành trì cho Mật Tông và Tịnh độ Tông thì thực sự hành vi và lời nói của ông ta quả là mắc bệnh “tiền hậu bất nhất” nặng nề. Theo lời dạy của thánh tăng Gampopa trong “14 điều thất bại trầm trọng”:  “Tìm cách dạy Giáo pháp cho người khác mà tự mình không trải nghiệm, cũng giống như một người mù dẫn dắt một người mù. Đây là một thất bại trầm trọng”. Chính bản ngã thích khoe mẽ, ngã mạn của mình đã khiến ông Trần Ngọc Thảo biến mình thành một kẻ “mù lòa”, cuồng ngôn loạn ngữ, phỉ báng Phật pháp. Từ chính những nhân xấu đã gieo như vậy, bản thân ông ta sẽ phải nhận lãnh những hậu quả nặng nề bởi luật tắc Nhân-Quả không bao giờ sai chạy.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Diệu Hằng hanh thông thế sự, tinh tấn tu tập, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum.

 15. Kính Bạch Thầy!

  Con rất hoan hỷ đọc bài tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Diệu Hằng cho tỳ kheo Thích Nhật Từ và lời dạy của Thầy. Con thấy đúng như huynh Mật Diệu Hằng nhận xét, mặc dù đã 48 tuổi, tu tập lâu năm lên được chức sắc Thượng tọa nhưng lời nói và hành động của Thích Nhật Từ giống như trẻ trâu, tiền hậu bất nhất rất nhiều lần; một người tu tập nghiêm túc theo một tông môn hoặc một trường phái đạt được trình độ tâm linh cao mới đủ khả năng biên soạn giáo trình tu tập cho môn phái của mình mà Thích Nhật Từ trẻ trâu dám dài tay biên soạn nghi thức tụng niệm cho các tông phái khác. Trình độ tâm linh tu tập mấy mươi năm của Thích Nhật Từ là con số 0 tròn trĩnh khi khẳng định Đức Phật A Mi Đà không có thật . Rõ ràng Thích Nhật Từ là dạng quỷ tỳ kheo (peta bhiksu) mà Đức Phật có nhắc đến trong chuyện ngạ quỹ, kinh Tiểu Bộ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sinh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh có đức tính khiêm tốn và ý thức biết hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum!

 16. Mật Khuê Minh says:
  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy và thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã tác pháp chiếu quang cho bài giảng của tiến sĩ Thích Nhật Từ ( Trần Ngọc Thảo ).

  Lần đầu tiên con được nghe Thầy giảng về quỷ tỳ kheo trong bài http://chanhtuduy.com/bai-giang-giang-luoc-50-ke-tung-sung-kinh-dao-su/ đó là: “Thiên ma có thể giả ra hình của Đạo sư, hình của Đức Phật, các trò cũng biết trong 36 loài quỷ thì có một loài tên là quỷ tỳ kheo, gọi là peta bhiksu là một loại quỷ thần thượng đẳng giả giống y như tỳ kheo, đầu tròn, áo vuông, ở chùa, nói lời Phật.” Qua bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng, con nhận thấy rằng một kẻ đầu tròn áo vuông như Thích Nhật Từ, mang danh người con Phật nhưng những lời nói và hành động thì xằng bậy, tiền hậu bất nhất, gieo nhân cho chúng sanh phỉ báng chánh pháp, phỉ báng Đức Phật thông qua bài phát biểu trong video có tiêu đề: ” Phật A Di Đà là ngụy tạo không có thật”. Những hành trạng của Thích Nhật Từ ( Trần Ngọc Thảo ) thật chẳng khác gì một tên ” quỷ tỳ kheo” đội lốt nhà sư giả bộ tu hành để phá hoại chánh pháp, chia rẽ tăng đoàn, gieo rắc nhân tà kiến cho chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh sớm thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum.

   

 17. phuong Ngân says:
  Om Mani padme Hum
 18. Mật Hồng Vân says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng và lời dạy của Thầy rồi ạ. Qua đây mặt nạ tâm thức của thượng tọa Thích Nhật Từ- Trần Ngọc Thảo đã bị rơi rụng trước những luận chứng, luận cứ rõ ràng, chặt chẽ mà đạo huynh Mật Diệu hằng đã đưa ra. Mặc dù là tiến sĩ triết học, là một vị thượng tọa đã tu tập lâu năm nhưng tiền hậu bất nhất, tu tập Phật pháp nhưng lại cho rằng không có cõi Tây Phương Cực Lạc. Trong khi mục đích của tu tập là giải thoát, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc như vậy không hiểu ông ta tu tập để làm gì. Hơn nữa bản thân là tu Thiền Tông Lâm tế nhưng lại đi “dạy khôn” những hành giả đang tu Mật Tông  và Tịnh Độ. Vừa là chia rẽ tăng đoàn vừa là cản trở người tu tập.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng có đức tính khiêm tốn và môttj ý thức hổ thẹn.

  Om mani padme hum.

   

 19. Mật Hạnh Dung says:
  Mô Phật!
  Kính bạch Thầy! con đã đọc lời dạy của Thầy và bài viết tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Diệu Hằng đối với tiến sĩ triết học Thích Nhật Từ. Qua luận giảng của vị Thầy và những lập luận dựa trên luận cứ, luận chứng Phật môn của đạo huynh Mật Diệu Hằng, chúng con và bạn đọc hữu duyên được nhìn thấy rõ hơn bản chất thật từ những phát ngôn của vị thượng toạ này. Là một người con Phật mang trên mình sứ mệnh Như Lai, thay vì noi gương chư Phật, Bồ Tát và Thánh chúng để giương cao ngọn cờ hoằng dương chánh pháp vì lợi lạc của hữu tình thì thượng toạ Thích Nhật Từ lại lộ rõ chân dung của một con trùng đang ăn thân Sư tử. Chẳng phải hành giả Tịnh độ tông nhưng ông ta lại đăng đàn để phủ nhận trước đồ chúng rằng không có Phật A Mi Đà và Tây Phương cực lạc, rồi chính ông lại dựa vào những lời dạy của Ngài để làm cơ sở lập luận cho mình; chẳng phải hành giả Mật tông nhưng ông lại mạnh mồm phản bác kinh Đại thừa, cho là không có Bồ Tát, thần chú, rồi nực cười thay cũng chính ông ta lại soạn nghi thức tụng Đại bi thập chú, nghi thức trì chú Đại bi, chú Dược sư…và khẳng định hành giả Mật tông thường hành trì. Hành động tráo trở, lật lọng một cách trắng trợn, lập luận tiền hậu bất nhất như thế, thậm chí ông ta còn ngã mạn đến mức phủ nhận Phật A Mi Đà, Bồ Tát rồi tự mình đặt ra khái niệm “Phật học gốc”, “ triết học rất có chiều sâu”. Con tự hỏi một người như thế, tại sao đến nay vẫn còn đăng đàn trên diễn đàn Phật học, một bài diễn thuyết trái với chánh kiến Phật đà hòng mục đích dìm hàng người khác và đánh bóng bản thân mình như vậy sao tới nay vẫn chưa bị gỡ xuống? Vai trò của ban Tôn giáo, ý kiến phản biện của những hành giả Tịnh độ tông sao đến nay vẫn chưa lên tiếng? Ông Thích Nhật Từ là một tiến sĩ triết học, không phải tiến sĩ tôn giáo, nhưng ngay cả tư cách tiến sĩ triết học đó, những phát ngôn của ông cũng khiến người nghe phải hoài nghi, con bất giác đồng cảm với nỗi niềm chua xót của nhà thơ Nguyễn Khuyến trước thực trạng nhiễu nhương vàng thau lẫn lộn ngày trước khi hạ bút viết bài thơ Tiến sĩ giấy: “ Tưởng rằng đồ thật hoá đồ chơi”.
  Pháp đệ cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng về bài viết ý nghĩa này.
  Cầu nguyện chúng sanh có được đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.
  Om mani padme hum.

   

 20. Kính Bạch Thầy

   

   

   

   

   

   

   

  nh Bạch Thầy

  Con hoan hỷ với bài viết tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Diệu Hằng và comment của Thầy rồi thưa Thầy.

  Bằng những luận chứng , luận cứ xác đáng đạo huynh Mật Diệu Hằng đã chỉ ra những điều nguy hại xuất phát từ ông  Thích Nhật Từ này ,  làm bong tróc và rơi rụng đi những lớp mặt nạ tâm thức đầy sự  xảo trá , lật lọng và sự  loạn ngôn của ông ta.

  Qua đó đã làm lộ rõ bản chất vô cùng nguy hại của  ông ta đối với Phật Pháp,  thay vì mang trên mình sứ mệnh của Như Lai mang đến cho chúng sanh những tri kiến Phật học để tu tập giải thoát  thì ngược lại với  danh nghĩa là người tu Phật đầu tròn áo vuông nhưng mang trong người đầy chất quỷ đang giăng bẫy để chia rẽ tăng đoàn phá hoại chánh pháp . Từ những bài giảng mang hàm ý xuyên tạc phỉ báng của ông ta đã làm hiện rõ nguyên hình” con trùng trên thân sư tử ”   Như lời của Đức Phật đã từng nhắc đến về một loài quỷ tỳ kheo Nhiksu.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Diệu Hằng và gia đình được nhiều sức khỏe luôn hanh thông trên đường đời lẫn đường đạo và vạn sự kiết tường.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh dừng lại những hành vi bất thiện.

  Om Mani Padme Hum

 21. Mật Diễm says:
  Kính  bạch Thầy.

  Con  đã đọc  bài viết  ” tác pháp chiếu quang” của đạo huynh Mật Diệu Hằng  và comment của Thầy rồi ạ.

  Con xin tán thán công hạnh bồ đề tâm  của vị Thầy luôn giơ cao ngọn cờ  đã tà xây chánh vì lợi lạc chúng sanh.

  Con xin tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã   nói gương Thầy “tác pháp chiếu quang ”  cho ông Trần Ngọc Thảo (TT Thích Nhật Từ)  .

  Con  cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ  .

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô Vì lợi ích chúng sanh.

  Cầu nguyện cho ngọn đuốc trí huệ  thắp sáng muôn nơi thông qua  kênh vận chuyển vị  Thầy     .

  OM  AH HUM

 22. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này và comment lời dạy của thầy rồi ạ.

  Con xin tán thán công hạnh của Thầy  và thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã “Tác pháp chiếu quang” cho bài giảng của Trần Ngọc Thảo tỳ kheo Thích Nhật Từ . mang danh đệ tử Như Lai thay vì mang đến cho chúng sanh những tri kiến Phật học để tu tập giải thoát nhưng lại tiền hậu bất nhất , cuồng ngôn loạn ngữ , gây chia rẽ tăng đoàn, gieo rắc nhân tà kiến cho chúng sanh, ngăn cản người có ý nguyện tu học để giải thoát.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp làm lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo huynh Mật Diệu Hằng hanh thông thế sự viên thành mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum!

   

 23. Kính Bạch Thầy

  Con hoan hỷ với bài viết tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Diệu Hằng và comment của Thầy rồi thưa Thầy.

  Bằng những luận chứng , luận cứ xác đáng đạo huynh Mật Diệu Hằng đã chỉ ra những điều nguy hại xuất phát từ ông  Thích Nhật Từ này ,  làm bong tróc và rơi rụng đi những lớp mặt nạ tâm thức đầy sự  xảo trá , lật lọng và sự  loạn ngôn của ông ta.

  Qua đó đã làm lộ rõ bản chất vô cùng nguy hại của  ông ta đối với Phật Pháp,  thay vì mang trên mình sứ mệnh của Như Lai mang đến cho chúng sanh những tri kiến Phật học để tu tập giải thoát  thì ngược lại với  danh nghĩa là người tu Phật đầu tròn áo vuông nhưng mang trong người đầy chất quỷ đang giăng bẫy để chia rẽ tăng đoàn phá hoại chánh pháp . Từ những bài giảng mang hàm ý xuyên tạc phỉ báng của ông ta đã làm hiện rõ ” con trùng trên thân sư tử ”   Như lời của Đức Phật đã từng nhắc đến về một loài quỷ tỳ kheo Nhiksu.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Diệu Hằng và gia đình được nhiều sức khỏe luôn hanh thông trên đường đời lẫn đường đạo và vạn sự kiết tường.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh dừng lại những hành vi bất thiện.

  Om Mani Padme Hum

   

   

   

   

 24. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Diệu Hằng cho ông Thích Nhật Từ – Trần Ngọc Thảo và lời dạy của Thầy rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh và Bồ đề tâm của Thầy đã luôn giơ cao ngọn cờ đả tà xây chánh vì lợi ích của tất cả chúng sanh.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã dùng những luận chứng, luận cứ rõ ràng và xác đáng “phơi bày” sự tiền hậu bất nhất trong lời nói và trái với quỹ đạo Chánh pháp của ông Thích Nhật Từ.

  Cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng về bài viết lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Diệu Hằng tinh tấn, hanh thông thế sự, đời đạo song hành.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum!

 25. Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ah. Mật thúy rất hoan hỉ với thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Diệu Hằng dành cho ông  Thích Nhựt Từ Mật thúy rất hoan hỉ với  đọn huynh tích  dẫn  kinh nhân qủa ba đời  cầu nguyện cho ông Thích Nhựt Từ sớm tỉnh thức con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hùm

 26. Vũ Thị Thu says:
  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Thuận Nguyên con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con hoan hỉ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của huynh Mật Diệu Hằng cho TT Thích Nhật Từ. Thật hoan hỉ được sự dùi dắt của Thầy Mật Gia Song Nguyễn luôn dơ cao ngọn cờ chánh pháp đả tà xây chánh.

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 27. Mật Thái Hoà says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong   bài đối luận với tiến sĩ Thích Nhật Từ của đạo huynh Mật Diệu Hằng và lời dạy của Thầy rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã có bài đối luận với tiến sĩ Thích Nhật Từ nhằm minh định lại  chánh kiến Nhà Phật mà ông tiến sĩ Thích Nhật Từ khẳng định là không có Đức Phật A Di Đà và cõi Tây phương cực lạc với luận chứng không thuyết phục và nói theo tâm ý của mình.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

   

 28. Mật Mai says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này và comment của Thầy rồi ạ

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh bồ đề tâm của Thầy đã tác pháp chiếu quang đả tà xây chánh đem ánh sáng chánh pháp vì lợi lạc của chúng sanh.

  Mật Mai hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hànge đã tâc pháp chiếu quang với T.T  Thích Nhật Từ. Mang danh nghĩa là phật tử đầu tròn áo vuông và mang sứ mệnh như lai đem giáo pháp truyền lại cho chúng sanh mà đằng này ông làm ngược lại hoàn toàn và tin vào tâm ý của mìn phủ nhận Đức Phật A Mi Đà và cõi Tây Phương Cực Lạc là không có thật, muốn chia rẽ tăng đoàn và hủy hại chánh pháp

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh

  Cầu nguyện đạo huynh Mật Diệu Hằng cùng gia đình sức khỏe, hanh thông đường đạo và đường đời

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ. Om Ah Hum!

 29. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng cùng comment lời dạy của Thầy rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, bồ đề tâm của vị Thầy đã luôn vì chúng sanh mà giương cao ngọn cờ đả tà xây chánh.

  Con hoan hỷ tán thán công đức tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Diệu Hằng với đầy đủ luận chứng, luận cứ cụ thể đã chỉ thẳng ra sự lật lọng, tráo trở, tiền hậu bất nhất, đại ngã mạn, đại vọng ngữ, phê bình giáo pháp, chia rẽ tăng đoàn của ông Thích Nhật Từ, nay chỉ đáng gọi là ông Trần Ngọc Thảo, ông ta không sứng đáng là Phật tử.

  Con cầu nguyện những ác nghiệp nặng nề mà ông Trần Ngọc Thảo đã gây tạo gây cản trở chúng sanh tiến tu giải thoát , sẽ sớm gặt hậu quả nặng nề bởi luật tắc ( NHÂN QUẢ)  không bỏ xót một ai, để của Phật môn được sạch sẽ không còn thứ rác dưởi tà sư đội lốt tu hành, phá hoại chánh pháp.

  Pháp đệ cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng về bài viết lợi lạc. Cầu nguyện đạo huynh đời đạo song hành thành tựu đạo Pháp.

  Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 30. Mật Định Châu says:
  Mô Phật!

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc lời dạy của Thầy và bài viết : Đối luận với tiến sĩ Thích Nhật Từ: Tại sao tôi gọi ngài là ông Trần Ngọc Thảo? của đạo huynh Mật Diệu Hằng rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy, thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Diệu Hằng cho bài giảng của ông Thích Nhật Từ. Với đầy đủ những luận chứng, luận cứ, sự phân tích sâu sắc của đạo huynh đã cho thấy ông Thích Nhật Từ là một người mặc áo thầy tu nhưng lại không làm theo lời Phật dạy. Thật đáng buồn cho những ai gặp phải hạng tà sư này.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Diệu Hằng luôn hanh thông thế sự, thành tựu đạo pháp.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

 31. Mật Thanh Quang says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Diệu Hằng chỉ ra sai lầm của tiến sĩ Thích Nhật Từ. Với cái danh tiến sĩ, phải chăng ông đã nghĩ ra được một phương pháp lập luận mới tự dùng tay chân tấn công cơ thể mình. Sự không liền mạch và thiếu logic trầm trọng trong lập luận cho thấy rằng cái danh thế sự chỉ là cái biển vô giá trị mà thôi. Huống chi là luận bàn những điều đi ngược với chánh kiến đạo Phật, ông ấy đã quá coi thường luật tắc nhân quả rồi.

  Con xin cầu nguyện sức khoẻ Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 32. Mô Phật!

  Mật Ngã hoan hỷ với bài tác pháp chiếu quang của Mật Diệu Hằng cho Thích Nhật Từ (Trần Ngọc Thảo).

  Qua những gì Mật Diệu Hằng phân tích chỉ ra những sai trái tiền hậu bất nhất của ông ta Mật Ngã chợt nghĩ ông ta quên vị trí của mình khi thuyết giảng là ai hay sao? Từ vị trí là một tỳ kheo, một tiến sĩ mà lại chối bỏ vị trí ấy để đi xuống vị trí là một “bà tám” muốn “chém gió” cho thỏa thích, đặc biệt lại lấy đề tài Phật pháp ra để “chém”. Quả thật rất “chuẩn” khi gọi ông là Trần Ngọc Thảo chứ không phải là tỳ kheo, tiến sĩ Thích Nhật Từ!

  Cầu nguyện chúng sanh dừng lại các ý niệm bất thiện. Om Ah Hum!

Leave a Reply to Mật Hạnh Giác Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status