Sep 6, 2017

Posted by in Giáo điển | 34 Comments

Đối luận với tiến sĩ Thích Nhật Từ: TẠỊ SAO TÔI GỌI NGÀI LÀ ÔNG TRẦN NGỌC THẢO?

Đối luận với tiến sĩ Thích Nhật Từ: TẠỊ SAO TÔI GỌI NGÀI LÀ ÔNG TRẦN NGỌC THẢO? Gửi bạn đọc chanhtuduy.com Tôi là Nguyễn Thị Thúy Nga, là Phật tử, đã quy y tại chùa Quán sứ. Tôi vừa xem video “Phật A Di Đà Là Ngụy Tạo Không Có Thật Thích Nhật Từ” (https://www.youtube.com/watch?v=kVOt1EFhUCI&feature=youtu.be), tôi thực sự thất vọng khi nghe một người đã từng xưng là đệ tử Như Lai lại có bài phát biểu phỉ báng đức Phật như ông. Là một Phật tử, tôi sẽ đưa ra những điểm không hợp lý, tiền hậu bất nhất và những điều sai lệch quỹ đạo chánh Pháp của ông. Tôi xưng hô với ông như trên bởi vì ông không đủ tư cách là Phật tử. Đệ tử của Như Lai không đưa ra những luận điểm phỉ báng đức Phật và thánh chúng như vậy. I,  Hành trạng “tiền hậu bất nhấ” (hành vi bán đứng lời nói”. 1, Tiền hậu bất nhất trong


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status