Oct 30, 2014

Posted by in Giáo điển, Trang chủ | 9 Comments

ĐỐI LUẬN VỚI VIÊN MINH

ĐỐI LUẬN VỚI VIÊN MINH ĐỐI LUẬN VỚI VIÊN MINH Kính gửi đạo hữu Viên Minh! Tôi vừa nhận được ý kiến phản hồi của đạo hữu và đã liền đưa lên để bạn đọc tiện theo dõi. Đây là thái độ tôn trọng của tôi đối với đạo hữu bởi lẽ đạo hữu viết bài nghiêm túc, cho nên với những cách viết như vậy dù là ở bên kia lập trường đạo pháp, tôi vẫn hoan hỷ tiếp nhận. Tất nhiên, tôi là tác giả bài viết, sẽ không thể im lặng và giờ đây đang bắt đầu đối luận với đạo hữu. Những gì được nêu ra dưới đây, là bố cục theo lập luận của tôi với mục đích cùng nhau đưa đến những hiểu biết tâm linh. Rất mong đạo hữu theo dõi… 1/ BÀN VỀ CHỮ “THIỆN” Đạo hữu gọi tôi là “Thiện hữu” thực sự không đúng thực


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status