Oct 30, 2017

Posted by in Ứng dụng thực hành | 30 Comments

DU GIÀ THANH TRÍ (YOGA TÂY TẠNG): Khai thác tiềm năng trí huệ của con người theo quỹ đạo chánh pháp Phật đà

DU GIÀ THANH TRÍ (YOGA TÂY TẠNG): Khai thác tiềm năng trí huệ của con người theo quỹ đạo chánh pháp Phật đà Kính bạch Thầy! Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng bài pháp này để trang bị cho chúng con nhiều hiểu biết lợi lạc. Con cảm tạ Thầy đã phân tích, minh định về Yoga Tây Tạng – Du già Thanh trí giúp chúng con nâng cao tri kiến nhà Phật. Như con chim đẹp nhờ bộ lông, người đẹp nhờ hiểu biết, còn người muốn giải thoát luân hồi thì phải nhờ Trí tuệ Phật đà. Nhờ công ơn vị Thầy là bậc Du già sư với vai trò Kim cang đã nối tiếp truyền thừa mạch pháp của Du già Thanh trí từ Đại sỹ Liên Hoa Sanh, nên nay chúng con được duyên phước lành thọ nhận, được vị Thầy từ bi truyền dạy từng cấp độ thực hành Du già thích hợp. Chúng con được học với Thầy, được đào sâu Chánh tư duy để khai

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status