Jul 17, 2014

Posted by in Giáo điển, Trang chủ | 26 Comments

ĐỪNG KHOÁC ÁO “SẦU BI” CHO NGƯỜI TU!

ĐỪNG KHOÁC ÁO “SẦU BI” CHO NGƯỜI TU! ĐỪNG KHOÁC ÁO “SẦU NÃO” CHO ĐẠO PHẬT! Vừa qua Mật Diệu Hằng (Hà Nội) comment rằng “ Duyên hay Nghiệp đều do tâm mà ra. Tâm lành sẽ sinh duyên lành…”. Do nhân duyên đó, tôi nương theo oai thần của Đạo sư, Bổn tôn, Dakini luận giải đôi điều về phương diện tâm linh này. Trước tiên nên hiểu thế nào là “duyên”, thế nào là “nghiệp”. Duyên là tác động khách quan tuy là do tâm tạo tác, nhưng sự biến hiện của “duyên” nhiều lúc vượt quá ý thức chủ quan con người. Do vậy, tâm lành chưa hẳn đã sinh duyên lành. Không ít người cả đời hành thiện, tích đức nhưng luôn gặp phải ác duyên, trắc trở trong thế sự về nhiều mặt (tình duyên, gia đạo, công danh, tiền tài…). Do đâu? Đó là vì nghiệp ác đã gây tạo nhiều đời,


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status