Dec 6, 2018

Posted by in BÀI MỞ, Giáo điển, Trang chủ | 160 Comments

ĐỪNG KHOÁC ÁO “SẦU BI” CHO NGƯỜI TU!

ĐỪNG KHOÁC ÁO “SẦU BI” CHO NGƯỜI TU!

ĐỪNG KHOÁC ÁO “SẦU NÃO” CHO ĐẠO PHẬT!

Vừa qua Mật Diệu Hằng (Hà Nội) comment rằng “ Duyên hay Nghiệp đều do tâm mà ra. Tâm lành sẽ sinh duyên lành…”. Do nhân duyên đó, tôi nương theo oai thần của Đạo sư, Bổn tôn, Dakini luận giải đôi điều về phương diện tâm linh này.

Trước tiên nên hiểu thế nào là “duyên”, thế nào là “nghiệp”. Duyên là tác động khách quan tuy là do tâm tạo tác, nhưng sự biến hiện của “duyên” nhiều lúc vượt quá ý thức chủ quan con người. Do vậy, tâm lành chưa hẳn đã sinh duyên lành. Không ít người cả đời hành thiện, tích đức nhưng luôn gặp phải ác duyên, trắc trở trong thế sự về nhiều mặt (tình duyên, gia đạo, công danh, tiền tài…). Do đâu? Đó là vì nghiệp ác đã gây tạo nhiều đời, nhiều kiếp quá khứ, nay tuy gặp được thiện hữu, thân cận minh sư, nghiêm túc tu tập nhưng vẫn gặp nhiều khổ cảnh cuộc đời. Bởi vậy, phạm trù về “Nghiệp” cần phải được minh định ngõ hầu tránh hiểu lầm đối với người tu.

Thầy tiễn hai vị sư Srilanka về nước

Nghiệp gồm có nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp trung tính (không thiện không ác). Khi bàn luận về tu hành trong đạo Phật, người ta không chỉ đề cập đến “thiện nghiệp” hoặc “ác nghiệp”, mà còn nêu ra một loại nghiệp là “chánh nghiệp” (Bát chánh đạo). Một số người tu khẳng định rằng “đổ nghiệp” là những gì đó xảy ra cho mình theo chiều hướng xấu. Họ sẵn sàng “đổ thừa” cho bất kỳ hoàn cảnh bên ngoài nào để che lấp những hành vi thân, ngữ, tâm sai lệch của mình. Giả sử họ ra khỏi nhà không then cài cửa chốt, đi vào thời điểm không thích hợp rồi sau đó khi về bị mất trộm, họ cho là bị “đổ nghiệp”. Trong quan hệ xã hội, họ giao du với bạn ác nên dính vào tiếng thị phi, liền cho là “đổ nghiệp”. Ăn uống không điều độ, dùng đồ ăn không phù hợp với thể chất, bất cần theo kiểu “quân tử cầu đạo bất cầu thực” nên bị suy nhược cơ thể, đau yếu liên miên, họ cho là “đổ nghiệp”… Tựu trung, những thất bại cuộc đời gặp phải sau khi tu, họ không tự quán xét lỗi lầm của mình, đổ thừa cho một động từ duy nhất “đổ nghiệp”. Từ tâm lý “chủ bại” này, họ mất dần khả năng phấn đấu bản thân, rơi dần vào chỗ bi quan, tự ti và mặc cảm. Đời sống của họ khiến cho người khác hiểu lầm về con người họ sau khi tu tập là “bị sống khổ”, “sống nghèo”, “sống buông xuôi”, “sống thụ động”.

Pháp hội “Đền đáp tứ trọng ân”

Từ quan niệm sai kéo theo hành vi lệch chẳng khác gì kẻ không tu chứa chất bi quan trong hoàn cảnh bi đát. Họ vô tình khoác chiếc áo “sầu bi” vào đạo Phật . Khi gặp ai hỏi về tình trạng “thất bại”, “thất nghiệp”, “thất học”, “thất tình”, “thất bát” của mình, họ than vãn đủ điều và có một câu kết luận duy nhất “Tôi bị đổ nghiệp”. Theo tôi, họ không phải là người bị đổ nghiệp mà là kẻ đổ thừa siêu hạng.

Pháp hội “Tây Nguyên Nắng Gọi” tháng 2 năm 2017

Trong thuật ngữ đạo Phật không có động từ “đổ nghiệp”, đây là từ dân gian mang tính quốc độ hoặc dân tộc. Một cụm từ thường được nhắc đến trong đạo Phật liên quan đến nghiệp báo : “tu là chuyển nghiệp”, đây cũng là tựa đề của một quyển sách do hòa thượng Thích Thanh Từ viết. Nếu cho rằng tu là đổ nghiệp thì đâu là giá trị của người tu? Lẽ nào càng tu càng khổ, càng nghèo, càng xấu là “niềm tự hào” của người tu? Do vậy, người không hiểu đạo lấy câu “Đời là bể khổ” mà cay

Thay va Co

đắng với mình, với người, trái với tính từ bi và trí huệ Phật đà.

Tu là đổ nghiệp tức là xảo biện cho hành vi nông nỗi và sai lệch của mình. Theo tinh thần “Bát chánh đạo” của đạo Phật, diễn trạng “đổ nghiệp” thực chất là hành vi thân ngữ tâm trái với “chánh kiến, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tư duy, chánh niệm, chánh định, chánh tinh tấn”. Quan điểm “đổ nghiệp” là tà kiến vì phủ nhận nỗ lực cá nhân gồm chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tư duy, chánh niệm, chánh định, chánh tinh tấn. Quan điểm “đổ nghiệp” là xảo biện vì không nhận trách nhiệm bản thân đối với hành vi thân ngữ tâm của mình mà đổ thừa cho đạo pháp, đây gọi là một hình thức phỉ báng Chánh pháp Phật môn.

Theo comment Mật Diệu Hằng “ Tâm lành sẽ sinh duyên lành” chỉ đúng với bản chất, nhưng diễn trạng thực tế vẫn còn nhiều biểu hiện khác nhau. Thời Đức Phật tại thế, một tôn giả đắc thánh quả (tức là tâm địa cực lành, gọi là thanh tịnh) nhưng không được một bửa cơm no vì không ai bố thí, đến nỗi ngài bị chết đói. Ngay bản thân Đức Phật cũng bị gươm đâm chảy máu chân, bị nhức đầu dữ dội khi dòng họ Thích ca bị tàn sát. Bồ tát Long Thọ vẫn bị cắt đầu dù ngài là bậc Hoan hỷ địa. Tổ sư Bồ đề đạt ma bị đánh thuốc độc mà chết. Thành tựu giả Dromtonpa bị chết vì bệnh cùi. Tôn giả Milarepa bị chết vì thuốc độc…Những hậu quả ấy cho thấy duyên chẳng lành cho những thánh giả tâm cực lành. Giải luận về hiện trạng này, kinh văn Mật giáo và Hiển giáo đều gọi là “tịnh hóa” . Thế nào gọi là người tu được tịnh hóa, khác với cách nói tà kiến là “bị đổ nghiệp”?

Người tu thực hành đúng theo tinh thần “Bát chánh đạo” tích lũy được công đức, trí tuệ là hai bồ tư lương làm hành trang trên đường về cõi Phật. Song, hành trạng này chỉ được biết trong kiếp này còn hàng ngàn, hàng vạn kiếp trước đã gây bao ác nghiệp, người tu làm sao biết được? Cho nên, tu một kiếp lành chẳng thể bù đắp vạn kiếp ác. Song, Đức Phật từ bi, thần lực siêu việt nên người tu nhanh chóng tiêu trừ nghiệp báo mà không phải mất số kiếp tương đương. Trong diễn trình ấy người tu chịu trả nghiệp trong hiện kiếp bằng 4 hình thức sau (1) ác mộng (2) bệnh hoạn (3) hao tài (4) thị phi, tức là tai tiếng người đời, bíu rìu đàm tiếu (kinh Thánh nữ). Đây gọi là giai đoạn tịnh hóa của người tu, bắt đầu từ khi thực hành pháp cho đến khi mạng chung. Có người được tịnh hóa một lần 4 hình thức, hoặc 3,2,1. Song, diễn trình tịnh hóa sẽ vận hành theo cơ cấu giảm dần: nặng thành nhẹ, nhẹ thành không. Lúc đó mới hiểu vì sao “tâm lành mà duyên không lành”. Tuy nhiên, khi hiểu được bản chất tốt của tịnh hóa thì người tu chấp nhận, thậm chí còn hoan hỷ trả nghiệp, hoàn toàn không cho là “đổ nghiệp”.

Người tu không được nhầm lẫn giữa đổ nghiệp và tịnh hóa (trả nghiệp) vì đó là nguyên nhân sẽ bị rơi vào tà kiến và mang tội phỉ báng chánh pháp. Chiếc áo của “nghiệp báo” phải được may đúng kiểu, đúng cỡ, nếu không mặc nhầm áo ngoại đạo mà tưởng mình đang mặc áo đạo Phật. Do hiểu được công năng tịnh hóa, người tu ngày càng tinh tấn, pháp lạc gia tăng, lòng sùng mộ đạo sư ngày càng phát triển. Ngược lại kẻ đổ thừa cho nghiệp báo bằng ngôn từ ngụy tạo, tinh thần ngày càng bệ rạc, tà kiến sâu đậm dần, đời sống bi quan, làm nhân cho người khác hiểu lầm đạo Phật.

Làm sao để tránh ngộ nhận giữa “đổ nghiệp” và “tịnh hóa”? Một cách hiệu quả nhất là thực hành theo lời dạy của thánh tăng Thogme Zangpo được viết trong tác phẩm “Ba mươi bảy pháp hành Bồ tát đạo”: “Nếu không tự quán xét lỗi lầm thì chỉ là hành giả mang danh chớ không có thực hành. Bởi vậy, phải luôn quán xét và loại trừ lỗi lầm của mình. Đó là pháp hành Bồ tát đạo”. Quán xét để hiểu mình đang tịnh hóa hay đổ nghiệp. Loại trừ là để không tái phạm lại lỗi sai cũ, từ đó tâm ta dần dần chuyển hóa. Lúc đó có thể gọi “tu là chuyển nghiệp”!

Làng Phước Thành ngày 17/07/2014

THINLEY-NGUYÊN THÀNH


English version: Don’t put “sorrowful” shirts on Buddhism

 

 1. Mật Thắng - Mật Linh says:
  Kính bạch Thầy
  Chúng con cảm tạ ân đức Thầy đã ban cho chúng con bài pháp với tựa đề thật chắc chắn Đừng Khoác Áo “Sầu Bi” Cho Người Tu và khoác lên mình chúng con chiếc áo giáp kim cương có tên là Vô Úy với màu sắc lung linh huyền ảo. Bút Pháp tuyệt diệu của Thầy cho chúng con hiểu tất cả mọi người sanh ra ai cũng đã sẵn đeo mang theo mình chữ Nghiệp.Nhưng sự khác nhau giữa người tu Phật và người không tu Phật rất rõ ràng,bên là đổ nghiệp,đau khổ cứ chồng chất mà nghiệp cứ đổ hoài,bên là được tịnh hóa nghiệp chướng,nghiệp dần dần dứt sạch,cuộc sống ngày càng hanh thông và an lạc.Thầy đã từng nhắc nhở chúng con là người con Phật hãy tin tấn tu tập,không sợ bất cứ chướng ngại nào,vì dù phước hay họa đều là ơn phước của Bổn Tôn. Chúng con đảnh lễ Thầy và thành tâm cầu nguyện:
  Hỡi Đại Sĩ Liên Hoa Sanh
  Xin hướng tâm con về Phật Pháp
  Hỡi những bậc toàn giác
  Đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém
  Hỡi vị Thầy từ bi
  Đồng với các ngài chẳng khác
  Xin để tâm đến con.
 2. Mật Ngã says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con rất hoan hỷ khi đọc được bài viết này của Thầy,giúp cho con có thêm nhiều sự hiểu đúng khi tu.Và con cũng cảm ơn Thầy Cô và các đạo huynh,đạo hữu đã quan tâm đến sức khoẻ của con khi con được tịnh hoá.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô!
  Cầu nguyện cho các đạo huynh,đạo hữu Mật Gia vượt qua được những khó khăn và hanh thông.Om Ah HUm1
 3. Mật Diệu Hằng says:
  Kính Thầy!
  Con cảm ơn thầy vì những điều quý giá Thầy giảng dạy cho chúng con. Con đang chập chững bước vào ngôi nhà chung Mật Gia Song Nguyễn, con cảm thấy vô cùng ấm áp và may mắn.
  Lời Thầy dạy giúp con nghĩ được rằng: những người và việc con gặp được trong cuộc sống này đều là do duyên ( Thiện Duyên) và Nghiệp ( Ác nghiệp) từ nhiều kiếp trước để lại. Nếu con gặp được Thiện duyên thì con nên hoan hỷ đón nhận, Nếu con gặp những Ác nghiệp con cũng nên vui mừng hơn nữa nhận lấy vì khi đó con đang trả Nghiệp, và thêm vững tâm trên con đường tu học của mình.
  Con kính chúc Thầy Cô luôn mạnh khỏe để dìu dắt chúng con trên con đường chánh đạo.
 4. Mô Phật,
  Con rất hoan hỷ khi đọc bài viết của Thầy, đã luận giải rất rõ ràng về diễn trạng “đổ nghiệp” và “tịnh hoá”. Giúp con hiểu rõ hơn để tránh nghi hối trong tu tập.

  Khi chưa hiểu về Phật pháp, thấy ai đang bị đau khổ triền miên (dù người đó có tu tập hay không), con đều phán rằng họ bị đổ nghiệp. Đâu biết rằng bất kỳ ai cũng sẽ bị “đổ nghiệp” nếu sống phóng túng, phá giới, trái với bát chánh đạo,…do ác nghiệp đời trước đã gieo cộng với ác thiệp đời này.

  Thật may mắn khi chúng con được tu tập theo đúng quỹ đạo chánh pháp. Nhờ tích luỹ công đức một cách nhanh chóng, mà nghiệp chướng sẽ bị tịnh hoá dần. Chúng con sẽ luôn hoan hỷ chấp nhận vì người tu khổ trước vui sau, và dù phước hay hoạ đều là ơn phước của Bổn tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy.

  Thế nhưng dù cho tu tập chân chính, với người căn cơ thấp và tâm niệm bất chánh vẫn còn đầy trong tâm thức như con, sẽ rất dể nghi hối khi gặp nghịch cảnh do tịnh hoá. Chính vì vậy, khi những tâm niệm nghi hối của con nỗi lên, con xin cầu nguyện :
  ” Hỡi Đại Sỹ Liên Hoa Sanh : xin hướng tâm con về Phật Pháp
  ” Hỡi những bậc Toàn Giác : đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém
  ” Hỡi vị Thầy từ bi : đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm đến con. ”

  Om Ah Hum.

 5. Mật Quốc Ninh says:
  Con hoan hỷ khi đọc được bài viết của thầy.
 6. Mật Thiện Thanh says:
  A Di Đà Phật!

  Con cảm tạ Thầy đã từ bi giảng giải!

  Sau mỗi bài Pháp của Thầy, lòng con vô cùng hoan hỷ, vui lạ thường.

  Nguyện Thầy từ bi sức khỏe để ánh sáng Phật Pháp được chiếu soi; để thầy tiếp tục dẫn dắt con và chúng sinh hữu duyên.

  A Di Đà Phật!

 7. Mật An says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con rất hoan hỷ khi được đọc bài giảng của thầy. “Quán xét để hiểu mình đang tịnh hóa hay đổ nghiệp”, đó chính là con đường chân chính mà người tu hành phải luôn ghi nhớ.
  Con cầu nguyện vị Thầy từ bi của con sức khỏe tiếp tục dẫn dắt con và chúng sinh hữu duyên trên con đường giác ngộ.
  Om ah hum!
 8. ngọc anh says:
  Thưa Thầy!
  Khi đọc xong bài này con mới hiểu rỏ hơn thế nào là đổ nghiệp,thế nào là tịnh hóa nghiệp.Trước kia con bị thất bại trong công việc,trong đời sống lứa đôi nhiều việc thất bại khó khăn dồn dập con nghĩ”dậu đổ bìm leo”rồi sau đó con nghĩ do nhiều kiếp trước mình đã gây ra ghê gớm lắm nên kiếp này mới vậy,dầu cho kiếp này mình đang cố gắng làm tốt hơn.Có những lúc buồn chán nản con nói thôi có đúng vậy cho trả hết trong kiếp này ,nhưng thái độ trả là của kẻ bất mãn.Đến khi con có đức tin về Phật ,mà đại diện để nương tựa là Quan Âm Bồ Tát (con gọi Người là Mẹ Quan Âm) thì những việc xấu vẫn đến nhưng trong con lại nghĩ mình nợ thì phải trả .Cũng như mình mắc nợ người đời này khi chưa có tiền thì không ai đòi chứ đến khi mình có thì họ đòi là lẽ đương nhiên ,và rồi từ đó con vui vẻ hơn với những lúc có việc gì xấu xảy ra,và cũng từ đó mọi việc.cũng nhẹ nhàng hơn .Qua bài giảng này của Thầy con mong được nhiều người được đọc để hiểu mà không bị nhầm lẫn giữa đỗ nghiệp và tịnh hóa nghiệp.
  Cúi đầu đảng lễ tri ân Thầy.Con chúc Thầy,Cô có được sức khỏe trường thọ để dìu dắt chúng sanh hiểu hơn Phật pháp và giúp chúng sanh giác ngộ trên đường giải thoát.
  Om Mani Padme Hum.
 9. Mật Nguyên Tánh says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đọc bài này rồi ạ.

  Kính Thầy,

  Om Mani Padme Hum

 10. Mật Giác Phương says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này ạ. Qua bài viết, con hiểu được rằng tâm lành trong hiện kiếp chưa hẳn đã sinh duyên lành bởi nghiệp ác đã gây tạo nhiều đời, nhiều kiếp quá khứ. “Ngay bản thân Đức Phật cũng bị gươm đâm chảy máu chân, bị nhức đầu dữ dội khi dòng họ Thích ca bị tàn sát. Bồ tát Long Thọ vẫn bị cắt đầu dù ngài là bậc Hoan hỷ địa. Tổ sư Bồ đề đạt ma bị đánh thuốc độc mà chết. Thành tựu giả Dromtonpa bị chết vì bệnh cùi. Tôn giả Milarepa bị chết vì thuốc độc…”.

  Trong thuật ngữ đạo Phật không có động từ “đổ nghiệp”, mà chỉ có “chuyển nghiệp” và “tịnh hóa”. Người tu hiểu được ý nghĩa của tịnh hóa thì sẽ hoan hỷ trả nghiệp.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om Ah Hum.

 11. Mật Giác Hương (CAM HUONG) says:
  THƯA THẦY CON ĐÃ ĐỌC BÀI NÀY RỒI CON CÁM ƠN THẦY
 12. Mật Đan says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đọc xong bài viết này rồi ạ. Qua bài viết con đã biết được làm sao để tránh ngộ nhận giữa “đổ nghiệp” và “tịnh hóa”.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.
 13. Mật Diệu Ánh says:
  Kính bạch thầy, con đã đọc bài này rồi a.
 14. Nguyên Ân says:
  Bạch thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ !
 15. Mật Hà Tiến. says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này.
  Om Mani Padme Hum.
 16. Vũ Thị Thu says:

  Kính bạch Thầy con là Mật Thuận Nguyên con đã đọc xong bài này. Cầu nguyện Thầy sức khoẻ và trường thọ. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu Phật tánh.

 17. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết rồi thưa Thầy.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng luận rất rõ ràng cho chúng con hiểu hơn về diễn trạng ” đổ nghiệp “và” tịnh hoá “.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om mani padme hum!

 18. Mật Xuân Tưởng says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho chúng sanh thấm đẫm hồng ân tam bảo.
  Om mani padme hum

 19. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài viết “DỪNG KHOÁC ÁO “SẦU BI” CHO NGƯỜI TU!. Qua diễn trạng hiện hữu trong đời sống, những lúc thăng trầm không phải được đổ thừa vào nghiệp do bản thân còn thiếu chuẩn bị, tính toán, sao nhãng. Và trong quá khứ thông qua những bậc thành tựu giả, những bậc được xác nhận có nhiều thành quả tâm linh song vẫn còn vướng mắc vào nhiều “oan trái” trong đời sống . Bởi dòng lưu chuyển không dứt của nghiệp báo từ muôn vạn kiếp. Song là người tu Phật chân chính phải hiểu được rằng, nhờ tu tập mà bản thân hiện thời dù đã tính toán, cố gắng và chuẩn bị chu toàn vẫn vướng bận vào những điều “không thể ngờ” song diễn trạng đó chỉ là một sự tịnh hóa theo chiều hướng giảm nhẹ, nặng thành nhẹ, nhẹ thì không. Và thực tế là khi đã gieo nhân thì ắt nhận quả song biết tích tập công đức và gieo thiện nghiệp thì nghiệp quả sẽ nhẹ nhàng và có cơ hội để tiếp tục hành trình tu tập.

  Kính bạch Thầy, con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải chi tiết cho đường đi của dòng chạy nhân duyên, nghiệp quả. Để mỗi người tu tập như chúng con có được hàng rào vững tâm trước các sóng gió cuộc đời, cơ hội không trở thành những người đổ thừa, yếm thế và biết mình trở thành những kẻ “sầu bi” làm mất đi tính ưu việc của đạo Phật với lòng từ bi và trí tuệ của Ngài.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của hữu tình.

  Cầu nguyện cho sự nghiệp hoằng dương chánh pháp của Thầy Cô sớm thành công viên mãn.

  Cầu nguyện ánh sáng chánh pháp của Đức Thế Tôn lan tỏa khắp muôn phượng đem lại lợi lạc cho khắp mọi chúng sanh hữu tình.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 20. Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ah. Con rất hoan hỉ với công hạnh luận giải của vị Thầy con cảm tạ ơn vị Thầy qua bài này con hiểu rằng bản thân con rằng phải luôn quán xét  mọi hành quy thân ngử tâm của mình con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hum

 21. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ đọc được bài viết :ĐỪNG KHOÁC ÁO ” ẦU BI ” CHO NGƯỜI TU rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con hiểu về diễn trạng ” đổ nghiệp ” giúp chúng con, chúng sanh tránh rơi vào nhầm lẫn giữa đổ nghiệp và tịnh hoá ( trả nghiệp)  ” Quan điểm đổ nghiệp là xảo biện vì không nhận trách nhiệm bản thân đối với hành vi thân ngữ tâm của mình mà đổ thừa cho đạo pháp, đây gọi là một hình thức phỉ báng Chánh pháp Phật môn “.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy cho chúng con hiểu và không bị rơi vào quan niệm sai kéo theo hành vi lệch như những người không tu chất chứa bi quan, tự ti, mặc cảm và họ vô tình khoác chiếc áo “sầu bi”  vào đạo Phật, “làm trái với tính từ bi và trí tuệ Phật đà”, con hoan hỷ khi Thầy ban cho chúng con phương pháp để tránh rơi vào tình trạng ngộ nhận giữa đổ nghiệp và tịnh hoá bằng cách ” phải luôn quán xét và loại trừ lỗi lầm của mình ” theo lời dạy của Thánh tăng Thogme Zangpo được viết trong tác phẩm ” Ba mươi bảy pháp hành Bồ tát đạo “.
  Con cầu nguyện Thầy, Cô trường thọ trụ thế lâu dài vì lợi lạc của mọi chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum!

 22. Kính bạch Thầy

  Con hoan hủy  được đọc bài  viết  của Thầy

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng  cho chúng con hiểu rỏ ràng

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh

  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ

  Om mani padme hum

 23. Mật Khánh Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con vô cùng hoan hỷ được đọc bài “ĐỪNG KHOÁC ÁO “SẦU BI” CHO NGƯỜI TU” ạ!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn ạ!

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh!

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh!

  Om Mani Padme Hum!

 24. Mật Nhẫn Hoà says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết,con cảm ơn Thầy đã khai thị ạ.

  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 25. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài viết tựa ” ĐỪNG KHOÁC ÁO “SẦU BI” CHO NGƯỜI TU!”. Con cảm tạ ơn Thầy đã minh định thực nghĩa  “tịnh hóa” , ” tu là chuyển nghiệp” trên tinh thần tích cực của người tu tập theo đúng quỹ đạo chánh pháp. Không đổ thừa theo kiểu “độ nghiệp” trước khi quán xét lại hành vi có tương ưng của mình hay không. Thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh, vì vô minh, vô tâm, phóng túng trong hành vi thân ngữ tâm của mình rồi vin vào đó là do đổ nghiệp. Chẳng cố gắng vượt khó, không chú tâm giải quyết dứt điểm các tác nhân gây tổn hại đến tiền tài, sức khỏe, quan hệ rồi là vin vào đó là do nghiệp trổ thì thực hóa ra thành kẻ đổ thừa, đổ vấy. Là người con Phật, hiểu rõ hơn ai hết nhân duyên , nhân quả và cũng thường xuyên trải nghiệm lại sự quán xét tự thân. Cũng vì lẽ đó, mà cảm nhận đúng hơn sự tịnh hóa theo đúng quỹ đạo chánh pháp, nặng hóa nhẹ, nhẹ hóa không và cũng đồng nghĩa rằng đã gieo nhân bất thiện tất gặt quả báo, nhân thiện lành sẽ nhận công đức, phước báu. Song trong vòng xoay luân hồi, tựa như một bộ máy lập trình nhân quả, không sai chạy song bản thân còn mê ám trong vô minh chất ngất, tất không thể rõ quả thiện lành sẽ ra sao cũng như ác báo sẽ thế nào. Vậy đâu mới là sự “chuyển nghiệp” là sự “tịnh hóa” nếu thân, ngữ và tâm không bám theo một trục chánh pháp, là tiêu chuẩn để quán xét sự vật, hiện tượng, trạng thái đúng như nó đang là, không vương bận tâm ý chủ quan của bản thân, để rồi vướng vào thói quen xấu, hành vi bất nhất, lỗi “đổ thừa” có hạng.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài. Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 26. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu cho tất cả chúng sanh được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 27. Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc bài Đừng khoác áo “Sầu Bi”cho người tu rồi ạ
  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải một cụ thể rõ ràng để chúng con phân biệt được ” đổ nghiệp ” và ” tịnh hóa ”
  Khi gặp phải những khó khăn bất trắc trong cuộc sống hiệ n tại thì không nên tự đổ tại nghiệp mà ra, bình tâm tự quán xét lại bản thân hành vi xem vì lí do nguyên nhân bản thân sai chỗ nào để dẫn đến hậu quả hiện tại.
  Con cầu nguyện cho sứ c khỏe Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Con cầu nguyện chúng sanh được thành tựu hạnh phúc Phật tánh
  Om Mani Padme Hum

 28. Mật Từ Quang says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Om mani padme hum.

 29. Mật Tấn Giác says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc xong bài viết của vị Thầy  “Đừng khoác áo sầu bi cho người tu”. Con hoan hỷ tán thán trí tuệ và Bồ Đề tâm của vị Thầy đã luận giảng chi tiết những góc cạnh về “duyên nghiệp”, về sự tịnh hóa (trả nghiệp) trong quá trình tu tập của người hành giả và cảnh tỉnh chúng con về tư duy tà kiến “khoác áo sầu bi cho người tu” – “đổ nghiệp”. Con cảm ơn Thầy về bài viết ý nghĩa và lợi lạc ạ.

  Kính bạch Thầy! Qua bài viết của vị Thầy, con hiểu sâu sắc hơn rằng “Duyên là tác động khách quan, tuy là do tâm tạo tác, nhưng sự biến hiện của duyên nhiều lúc vượt qua ý thức chủ quan của con người” và “Nghiệp gồm có nghiệp thiện, nghiệp ác và nghiệp trung tính”. Và sẽ là tà tư duy, tà kiến nếu “đổ thừa cho nghiệp” (đổ nghiệp) khi những hành vi thân, ngữ tâm của mình sai lệch hay trái quỹ đạo chánh pháp. Như vị Thầy đã dạy “Tựu trung, những thất bại cuộc đời gặp phải sau tu, họ không tự quán xét lỗi lầm của mình, đổ thừa cho một động từ duy nhất là “đổ nghiệp”. Từ tâm lý “chủ bại” này, họ mất dần khả năng phấn đấu, bản thân rơi dần vào chỗ bi quan, tự ti, mặc cảm”… và khoác áo “sầu bi” cho đạo Phật”. Con cảm ơn vị Thầy đã từ bi phân tích, cảnh tỉnh chúng con. Qua đó con hiểu được nghiệp quả tích tập từ vô lượng kiếp trước và cả hiện đời và nhất định con sẽ phải “trả nghiệp”, và khi tinh tấn thực hành pháp, có được thần lực gia trì của Bổn tôn thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy mà có sự “chuyển nghiệp” theo diễn trình từ nặng hóa nhẹ, từ nhẹ thành không. Từ đó không mang nặng tâm lý “mặc cảm”, thất bại và với tinh thần vô úy, niềm kiêu hãnh linh thánh của người con Phật, đối diện và quán xét những chướng ngại mình đang gặp phải trên đường đời và đường đạo, quán xét các hành vi thân ngữ tâm và loại trừ những lỗi lầm của mình theo đúng quỹ đạo Chánh pháp.

  Con thành tâm cảm ơn Thầy đã giảng luận và ban giáo huấn cảnh tỉnh chúng con, cho phép con diễn tập, thực hành các tu pháp trong Lục diệu pháp môn Mật gia Song Nguyễn và những phương tiện thiện xảo khác để con nhanh chóng tích lũy hai bồ tư lương công đức và trí tuệ, “chuyển nghiệp và chuyển hóa tâm” để trở về với thành phố Giải thoát.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế laao dài vì sự lợi lạc của tất cả hữu tình. Cầu nguyện sự nghiệp hoằng dương Chánh Pháp của Thầy Cô sớm được viên thành.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh uống được tinh túy Cam Lồ.

  OM MANI PADME HUM

 30. Mật Bích Thuỷ says:

  Kính bạch Thầy! 

  Con hoan hỷ được đọc bài viết :” Đừng khoác áo  “ sầu bi “ Cho người tu rồi ạ .

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con hiểu giữa “ Đổ nghiệp “ và tịnh hoá “ trả nghiệp “ để từ đó chúng con biết quán xét và loại trừ lỗi lầm của mình để không rơi vào tà kiến và mang tội phỉ báng chánh pháp .

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong mọi trạng thái giác ngộ .

  Om Mani Padme Hum! 

 31. Kính bach Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài này.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy đã luận giảng cho chúng con hiểu được thế nào là “Duyên”, thế nào là “Nghiệp”. “Duyên” là tác động khách quan tuy là tâm tạo tác nhưng sự biến hiện của duyên nhiều khi vượt quá ý thức chủ quan của con người. Còn “Nghiệp” gồm có nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp trung tính do bản thân đã gây tạo từ nhiều đời, nhiều kiếp quá khứ và hiện tại. “Đổ nghiệp” không có trong thuật ngữ đạo Phật, đây là từ dân gian mang tính quốc độ hoặc dân tộc. Từ này xuất phát từ tâm lý “chủ bại”, từ những thất bại của cuộc đời gặp phải sau khi tu, họ không quán xét lỗi lầm của mình, đổ thừa cho hoàn cảnh rồi dần dần rơi vào bi quan, mặc cảm cũng như khoác cho đạo Phật chiếc áo “sầu bi”từ hành vi sai lệch của mình.  Trong khi sự thực “Tu là chuyển nghiệp” nhờ  Đức Phật từ bi, thần lực siêu việt mà người tu theo đúng quỹ đạo chánh pháp sẽ tích tập công đức, trí tuệ, nhanh chóng tiêu trừ nghiệp báo. Riêng trong Mật tông, nhờ thực hành pháp, cùng với sự gia hộ từ Bổn Tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy mà chúng con được “chuyển nghiệp” từ nặng hóa nhẹ, từ nhẹ thành không qua 4 hình thức (1)Ác mộng,  (2)Bệnh hoạn, (3)hao tài ,  (4)thị phi hay còn gọi là “Tịnh hóa”.

  Ở Mật gia Song Nguyễn, vị Thầy với nhiều phương tiện thiện xảo là Lục Diệu Pháp Môn trong  Yoga Thanh Trí đã giúp chúng con không những được tiếp cận đúng chánh pháp,  có được tinh thần vô úy trước bát phong cuộc đời, tích tập được công đức và trí tuệ, chuyển hóa tâm để cuộc sống hiện tại là “hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội” còn tiếp theo “đời sau cực lạc”. Con xin ghi nhớ lời Thầy dạy  nên thực hành theo lời của thánh tăng Thogme Zangpo “Nếu không có tự quán xét lỗi lầm thì chỉ là hành giả mang danh chớ không có thực hành. Bởi vậy phải luôn quán xét và loại trừ lỗi lầm của mình. Đó chính là pháp hành Bồ tát đạo”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe và an tịnh vì sự nghiệp hoàng dương chánh pháp, lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu ánh sáng chánh kiến soi sáng muôn nơi.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 32. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết: “Đừng khoác áo “Sầu bi” cho người tu”. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu về phạm trù “Duyên”, “Nghiệp” và “Tịnh hoá”. Sau khi đọc bài viết con đã hiểu được rằng: Duyên là tác động khách quan do tâm tạo tác, sự biến hiện của duyên nhiều lúc vượt quá ý thức chủ quan của con người. Nghiệp gồm có nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp trung tính. Và tịnh hoá là hiện trạng người tu trả nghiệp trong hiện kiếp bằng 4 hình thức: ác mộng, bệnh hoạn, hao tài, thị phi sau một thời người tu thực hành theo đúng quỹ đạo chánh pháp. Chúng con cần phải ghi nhớ và hiểu rõ đổ nghiệp và tịnh hoá để tránh bị nhầm lẫn gây nên nhân tà kiến. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban cho chúng con bài pháp hết sức quý báu, ý nghĩa và lợi lạc, giúp cho chúng con ngày càng tự hào là những hành giả chân chính luôn vững bước trên con đường giải thoát với niềm hoan hỷ cảm niệm ơn phước của Tam Bảo.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 33. Mật Phê Rô says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết : ĐỪNG KHOÁC ÁO SẦU BI CHO NGƯỜI TU .

  Con cảm ơn vị Thầy đã viết bài luận giải cho chúng con hiểu được sự khác biệt giữa “đổ nghiệp” và “trả nghiệp ( tịnh hóa) ”

  Con cảm ơn vị Thầy đã luận giải vì sao lại có những người cả đời hành thiện, tích đức nhưng luôn gặp phải ác duyên , trắc trở trong thế sự về nhiều mặt như ( gia đạo, tình duyên, tiền tài..) .  Là do người ấy đã tạo nghiệp ác nhiều đời, nhiều kiếp trong quá khứ , tuy gặp được thiện hữu, thân cận minh sư, nhưng vẫn gặp nhiều khổ cảnh cuộc đời .

  Con hiểu rằng quan điểm “đổ nghiệp” là xảo biện vì không nhận trách nhiệm bản thân đối với hành vi thân ngữ tâm của mình mà đổ thừa cho đạo pháp, đây là một hình thức phỉ báng Chánh pháp Phật môn .

  Trả nghiệp ( tịnh hóa ) là khi người tu thực hành đúng theo tinh thần “Bát chánh đạo” tích lũy được công đức và trí tuệ làm hành trang về cõi Phật . Trong diễn trình ấy người tu chịu trả nghiệp theo 4 hình thức : bệnh tật, hao tài, ác mộng, thị phi theo diễn trình từ nặng hóa nhẹ, nhẹ thành không có chi.  Vì hiểu được bản chất tốt của tịnh hóa nên người tu hoan hỷ trả nghiệp, hoàn toàn không cho là đổ nghiệp .

  Người tu không được nhầm lẫn giữa “đổ nghiệp” và tịnh hóa (trả nghiệp) vì đó là nguyên nhân sẽ bị rơi vào tà kiến và mang tội phỉ báng chánh pháp .

  Con xin ghi nhớ lời dạy của vị Thầy :” để tránh ngộ nhận giữa ” đổ nghiệp” và “tịnh hóa” người tu nên thực hành theo lời dạy của Thánh tăng Thogme Zangpo : Nếu không tự quán xét lỗi lầm thì chỉ là hành giả mang danh chứ không có thực hành . Bởi vậy, phải luôn quán xét và loại trừ lỗi lầm của mình . Đó là pháp hành Bồ tát đạo .”

  Con cảm ơn vị Thầy đã viết bài, con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp, làm lợi lạc tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa bóng lành Thầy, Phật, Pháp, Tăng.

  Om Mani Padme Hum !

 34. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết “Đừng khoác áo “sầu bi” cho người tu” rồi ạ.

  Qua những lời dạy của Thầy, con hiểu thêm thế nào là “duyên”, “nghiệp”, đặc biệt là sự khác biệt giữa một bên là  “đổ nghiệp” – một từ dân gian mang tính quốc độ, là cách nói tà kiến mà mọi người dùng để “đổ thừa” khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn, bi đát ; và một bên là “tịnh hoá” – diễn trạng khi người tu được nhanh chóng tiêu trừ nghiệp báo qua 4 hình thức là ác mộng, bệnh hoạn, hao tài, thị phi.

  Từ đây con mới thêm thấm thía tầm quan trọng của chánh kiến, của việc trang bị trạch pháp nhãn. Nếu không được vị Thầy chỉ dạy, chúng con như người mù giữa đêm tối, khó lòng tránh được việc ngộ nhận giữa “đổ nghiệp” và “tịnh hoá”. Hành vi thân, ngữ, tâm sai lệch quỹ đạo chánh pháp, không có sự quán xét trí tuệ..đổ thừa cho mọi hoàn cảnh, khó khăn xảy ra là vì đang “đổ nghiệp”. Như vậy vừa khiến bản thân rơi vào sự bi quan, mặc cảm, vừa khiến người đời không khỏi nghi ngờ giáo pháp Phật đà vì chiếc áo “sầu bi” mà mình khoác lên. Trong khi nếu hiểu được bản chất tốt của “tịnh hoá” thì chúng con sẽ chấp nhận, hoan hỉ trả nghiệp khi những nghịch cảnh xảy tới và hiểu rằng “càng nhiều khó khăn, càng đầy ơn phước”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con được rõ.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Om ah hum.

 35. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy một bài học thực tế về tinh thần mà một người hành giả phật giáo cần rèn luyện, chính là biết quán xét hành vi thân, ngữ, tâm của mình để bản thân không rơi vào tâm thế “đổ lỗi”.

  Từ lời chỉ dạy của Thầy trong bài viết: “Quan điểm đổ nghiệp là xảo biện vì không nhận trách nhiệm bản thân đối với hành vi thân ngữ tâm của mình mà đổ thừa cho đạo pháp, đây gọi là một hình thức phỉ báng Chánh pháp Phật môn” khiến con suy ngẫm về thêm về cách thức để bản thân không bị rơi vào tâm thái “đổ lỗi”, không rơi vào tội phỉ báng Chánh Pháp. Và từ lời dạy của Thánh tăng Thogme Zangpo trong “Ba mươi bảy pháp hành Bồ tát đạo” đã chỉ dẫn cụ thể để cho người hành giả biết cách quán xét để từ đó loại trừ lỗi lầm của mình thông qua việc đặt câu hỏi cho chính bản thân mình rằng: “Tâm ta đang ở trạng thái nào?”. Cụ thể hơn nữa là ta đặt câu hỏi cho chính bản thân rằng những việc xảy ra với mình là do hành động hiện tại của mình gây ra hay bản thân đang trả nghiệp (tịnh hóa) mặc dù đã cố gắng làm tốt hết mức có thể.

  Đối với trường hợp thứ nhất khi người hành giả quán xét, hiểu được những sự việc xảy ra là do hành vi thân ngữ tâm hiện tại của mình gây ra, thì diễn trạng tâm thái tiếp theo đó nên hướng tới những suy nghĩ, tư duy tích cực. Bởi vì đại sĩ Liên Hoa Sanh đã chỉ dạy “Đừng nhìn bất cứ sự vật, hiện tượng nào như là khuyết điểm”. Và trong bài viết “Thư gửi các trò 220: Đừng coi mọi sự như là khuyết điểm”, Thầy cũng đã chỉ dạy đệ tử, học trò chúng con rằng: “có nghĩa là nó sẽ tốt nếu thành quả, nếu không vẫn tốt vì là trải nghiệm. Thầy dạy các trò rằng hành trì giáo pháp Phật đà không có tốt hay xấu chỉ có trải nghiệm, trải nghiệm, và trải nghiệm gọi là thiền “làm quen dần với đối tượng”. Là người Phật tử, bản thân con hiểu rằng mình nên nghe và làm theo lời dạy của Đức Phật, và các bậc Thánh Đức, tức là tuân theo Thánh giáo lượng mà hành xử. Bên cạnh đó, việc nghe theo lời dạy của vị Thầy cũng là hành động quan trọng để rèn luyện tấm lòng sùng kính Đạo sư, là nền tảng giác ngộ như Thánh giả Mã Minh đã khẳng định. Vì vậy, tâm lý bi quan, mặc cảm nếu như nhận biết được các sự việc do hành vi thân, ngữ, tâm của mình gây ra là không nên mà coi đó như là trải nghiệm để mình rút kinh nghiệm, trở nên tốt hơn về sau.

  Còn đối với trường hợp sau khi người hành giả quán xét, biết rằng những sự việc xảy ra là mình đang trả nghiệp (tịnh hóa) dưới 4 hình thức (1) ác mộng, (2) bệnh hoạn, (3) hao tài, (4) thị phi thì tâm lý sau đó cũng không nên tỏ ra lo sợ, bi quan. Bởi vì Mật điển Tây Tạng Phật giáo cũng đã xác quyết rằng: “Ai tìm giải thoát luân hồi thì ngay nơi đó họ cũng được gia tăng thịnh vượng”. Đức Phật cũng đã hứa khả rằng: “Ta không cần trải qua 500 kiếp là Chuyển luân vương mà cũng viên thành đạo quả. Do vậy, hồi hướng công đức ấy cho những ai là đệ tử của ta, sẽ không bao giờ đói khổ dầu thời buổi ấy đắt đỏ như là gạo châu củi quế”. Bên cạnh đó, vị Thầy cũng chỉ dạy rằng diễn trình tịnh hóa sẽ vận hành theo cơ cấu giảm dần: từ nặng thành nhẹ, từ nhẹ thành không. Và việc trả nghiệp (tịnh hóa) chính là khi bản thân người hành giả tích tập được công đức, tiến dần hơn tới thành phố Giải thoát, là điều tốt. Do đó, từ những lời dạy, lời hứa khả của Đức Phật và luận giải của vị Thầy, con hiểu được rằng tâm lý bi quan, chiếc áo “sầu bi” là không hề có đối với người tu tập đúng Chánh Pháp.

  Bên cạnh đó, việc tinh tấn thực hành những tu pháp trong bộ môn Yoga Thanh Trí mà vị Thầy từ bi cho phép thực hành, diễn tập cũng giúp cho đệ tử, học trò và bạn đọc hữu duyên không để các suy nghĩ, tư duy bi quan, tiêu cực có “thời gian” len lỏi vào trong tâm trí bởi khi đó chúng con hướng suy nghĩ của mình tới sự lợi lạc cho chúng sanh thông qua việc cầu nguyện cho chúng sanh, trì niệm thần chú cho lợi lạc của chúng sanh.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy ạ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 36. Kính bạch Thầy

  Con rất hoan hỷ khi được đọc  bài viết của Thầy rồi ạ

  Con cảm tạ ơn Thầy  đã giảng giải  cho  chúng con  hiểu nhiều về điều đúng khi tu

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức  khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Ommani padme hum

 37. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết này của Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy và con xin ghi nhớ lời Thầy dạy “tu là chuyển nghiệp” và luôn biết quán xét và điều chỉnh hành vi thân ngữ tâm theo đúng quỹ đạo chánh pháp để luôn có được hiện trú lạc pháp, khởi phát niềm kiêu hãnh thiêng liêng và luôn cảm nhận ơn phước của Bổn tôn thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy để thong dong trên đạo lộ giải thoát.

  Đọc bài viết của Thầy con suy ngẫm về chánh nghiệp trong cuộc sống hàng ngày. Hành giả khi luôn biết quán xét và điều chỉnh hành vi thân ngữ tâm,  có chánh kiến trước mọi sự vật hiện tượng,  tránh xa tà kiến,  ác hữu,  tà sư và tinh tấn hành pháp,  luôn tuân lời vị Thầy thì dù phước hay họa đều là ơn phước của Bổn tôn thông qua kênh vạm chuyển của vị Thầy. Còn nếu hành giả không có chánh kiến, không có chánh nghiệp,  chánh ngữ mà giao du với ác hữu,  tà kiến,  tà sư thì dù mang danh là Phật tử khi nghiệp quả đến thì đó không phải là tịnh hóa,  mà đó chính là quả báo do gieo nhân tà kiến gây ra. Vì vậy,  Phật tử không thể đổ thừa cho việc tu tập gây đổ nghiệp. Thực hành không đúng chánh pháp thì hậu quả đến là điều tất yếu.

  Qua đó,  con hiểu rõ được khi Phật tử thực hành theo đúng quỹ đạo chánh pháp,  hành giả kim cang thừa thực hành tốt nền tảng giác ngộ,  nương tựa vị Thầy chân chính thì chắc chắn được thành công thế gian và thành tựu xuất thế gian. Những minh chứng sống động về sự vi diệu trong thành công của các đạo huynh,  đạo hữu Mật gia khi thực hành giáo pháp yoga thanh trí như đạo huynh Mật Hải,  Mật Thủy,  Mật Từ,  đạo hữu Mật Hồng Tuyến,  Mật Nhuận Quang …thời gian gần đây cho thấy “thực hành pháp mọi sự hanh thông”. Mật gia Song Nguyễn luôn giương cao ngọn cờ đả tà xây chánh và thực hành yoga thanh trí với tinh thần “thọ lạc là thọ pháp”,  xóa bỏ những định kiến sai lệch,  tà kiến “khoác áo sầu bi” cho đạo Phật mà nhiều người thường lầm nghĩ do bị “nhồi nhét” tư tưởng bi quan,  tu là phải nghèo,  phải khổ,  tu là khổ hạnh. Chánh báo rực rỡ của Mật gia Song Nguyễn ngày nay đã cho thấy rõ ràng “tu là chuyển nghiệp”,  có được hai bồ tư lượng công đức và trí tuệ với sự sùng kính vị Thầy thì nhất định sẽ được đời đạo hanh thông.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 38. Mật Dũng Tâm says:

  Thưa Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy cho chúng con một bài học quý giá về sự khác biết giữa ” đổ nghiệp” và “trả nghiệp” ạ.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 39. Kính bạch Thầy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải, qua bài con hiểu được cuộc sống vẫn còn gặp khó khăn ta nên quán xét lỗi lầm của mình, mình đã cố gắn chưa, nếu đã cố gắn hết sức rồi, thì ta nên hiểu đây là tịnh hóa mà hoan hỷ chấp nhận và giữ vững niềm tin vào Thầy, Phật, Pháp, Tăng từ đây cho đến khi giác ngộ tối thượng.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 40. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài “Đừng khoác áo “Sầu bi” cho người tu!” của Thầy rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con hiểu thế nào là “duyên”, “nghiệp”, “tịnh hóa” và “tu là chuyển nghiệp”. Qua bài con hiểu người tu cần phải luôn quán xét lại hành vi thân ngữ tâm của mình theo đúng quỹ đạo Chánh pháp. Không nên vì bị vướng mắc hay gặp khó khăn, thất bại trong đời sống thế sự thì lại lấy lý do là mình “bị đổ nghiệp”, như vậy là tà kiến, là đổ thừa cho đạo pháp và là một hình thức phỉ báng Chánh pháp.

  Con hiểu khi đã tìm mọi cách để giải quyết vấn đề, đã làm hết sức, hết khả năng có thể rồi mà vẫn bị thất bại thì đó chính là trả nghiệp (tịnh hóa). Và tịnh hóa được thể hiện ở 4 hình thức (1) ác mộng, (2) bệnh hoạn, (3) hao tài, (4) thị phi. Qua đó con cảm niệm học trò, đệ tử chúng con thật quá ơn phước khi được diễn tập, thực hành các tu pháp của bộ môn Yoga Thanh Trí mà vị Thầy chỉ dạy giúp cho sự tịnh hóa được giảm dần và chuyển nghiệp: nặng thành nhẹ, nhẹ thành không để đạt được hạnh phúc tự tâm, thế sự hanh thông, thành đạt xã hội và vững bước đi trên con đường đến thành phố Giải thoát.

  Con xin ghi nhớ lời Thầy dạy “Người tu không được nhầm lẫn giữa đổ nghiệp và tịnh hóa (trả nghiệp) vì đó là nguyên nhân sẽ bị rơi vào tà kiến và mang tội phỉ báng Chánh pháp”.

  Con cảm tạ ơn Thầy về bài viết lợi lạc và ý nghĩa.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 41. Kính Bạch Thầy

  Bài này con đã đọc rồi ạ

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu

  Qua bài này cho con hiểu thế  nào  là  ‘duyên ‘,’nghiệp ‘ và  cho con  phân  biệt  giữa  đổ  nghiệp và  tịnh  hóa

  con  xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  om Mani padme hum

 42. Mật Khánh Liên says:
  Kính bạch Thầy!
  Con vô cùng hoan hỷ được đọc bài “ĐỪNG KHOÁC ÁO “SẦU BI” CHO NGƯỜI TU ạ!
  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc ạ!
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và cô vì lợi lạc chúng sanh!
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!
  Om Mani Padme Hum!
 43. Khương Duy says:
  Thưa Thầy,

  Con đã đọc bài, và hiểu được rằng không nên đổ thừa hoàn cảnh bên ngoài cho thất bại của mình, vì tu là chuyển nghiệp.

  Cám ơn Thầy.

 44. Mật Tấn Pháp says:

  Kính bạch Thầy .

  Con hoan hỷ đọc bài viết “ĐỪNG KHOÁC ÁO “SẦU BI ” CHO NGƯỜI TU ” ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc ạ .

  Con cầu  nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  OM mani padme hum.

 45. Mật Pháp Khánh says:

   Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này và con xin cảm tạ Thầy đã từ bị ban pháp để các bạn đọc, học trò ai có duyên lành đến với chanhtuduy.com không bị vướng vào suy nghĩ sầu bi khi là người đã và đang tu Phật. Ở Mật Gia Song Nguyễn, với bộ môn thực hành Yoga Thanh Trí, thầy cũng đã từ bi ban pháp quy y cho nhiều đệ tử, trong đó việc tịnh hóa là không thể tránh khỏi sau khi quy y, tùy theo nghiệp và phước của mỗi người mà tịnh hóa nặng hay nhẹ khác nhau. Bản thân đệ tử Mật Pháp Khánh cũng đã được ơn phước Bổn tôn, vị Thầy ban cho “bát pháp quy y” trong buổi lể quy y, sau đó đệ tử cũng trãi nghiệm tịnh hóa là gì và cảm nhận đó là việc trả nghiệp sớm trên đại lộ giải thoát nên con suy nghĩ rất lạc quan, tâm được quân bình vì trong tịnh hóa lại được nhiều hanh thông thế sự, hạnh phúc gia đình và công việc ngày càng tốt hơn.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy và Cô trụ thế vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum!

   

 46. Mô Phật

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết của Thầy với chủ đề “Đừng khoác áo sầu bi cho người tu”. Qua đây con hiểu rằng “tâm lành chưa hẳn đã sinh duyên lành” vì “Duyên là tác động khách quan tuy là do tâm tạo tác, nhưng sự biến hiện của “duyên” nhiều lúc vượt quá ý thức chủ quan của con người. Do vậy tâm lành chưa hẳn sinh duyên lành. Còn nghiệp gồm có nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp trung tính (không thiện không ác). Riêng trong đạo Phật còn đề cập đến một loại nghiệp nữa là chánh nghiệp. Khi đã được học và hành giáo lý Phật đà, hiểu được nguyên lý Nhân-quả, duyên khởi, người hành giả cần giữ vững niềm tin và thái độ tích cực, phân định rõ ràng, quán xét lại hành vi thân ngữ tâm khi gặp chuyện khổ đau thay vì đổ thừa cho nghiệp hay còn gọi là “đổ nghiệp”. Họ cần hiểu rằng dù tu tập tinh tấn nhưng vẫn bị vướng mắc khó khăn có nghĩa rằng họ đang được “tịnh hóa” theo diễn trình nghiệp nặng thành nhẹ, nghiệp nhẹ thành không có gì. Học trò chúng con tuy căn cơ chậm lụt nhưng chúng con vẫn cảm niệm ơn phước được theo học Thầy “thực hành pháp để chuyển nghiệp” trong tương lai bởi nhờ ơn Bổn tôn thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy cùng với sáu pháp môn tuyệt diệu mà Thầy đã dạy chúng con, bởi nhờ đó mà các nghiệp bất thiện của chúng con từ vô thủy kiếp trước lẫn hiện kiếp sẽ sớm được tiêu trừ. Là hội viên Viện Nghiên cứu tâm lý học và Ứng dụng  Yoga Thanh trí, nhờ ơn Thầy chỉ dạy, trang bị cho chúng con chánh kiến và lăng kính trạch pháp mà chúng con ngày càng tinh tấn, pháp lạc gia tăng, lòng sùng mộ đạo sư ngày càng phát triển, từ đó đạt được ba mục tiêu trong hiện kiếp: hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự và thành đạt xã hội. Chính kết quả đạt được từ giáo pháp này là minh chứng sống động xóa tan định kiến nặng nề rằng đời sống tu tập là “bị sống khổ”, “sống nghèo”, “sống buông xuôi”, “sống thụ động”, đồng thời khẳng định hơi thở thời đại và tính khoa học biện chứng tâm linh của bộ môn Yoga Thanh trí mà Thầy đã phát kiến thông qua sáu phát kiến tâm linh.

  Con xin ghi nhớ lời Thầy rằng người hành giả cần “Quán xét để hiểu mình đang tịnh hóa hay đổ nghiệp. Loại trừ để không tái phạm lỗi sai cũ, từ đó tâm ta dần dần chuyển hóa. Lúc đó có thể gọi “tu là chuyển nghiệp”

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện chúng sanh tìm về nương tựa nơi Thầy, Phật, Pháp, Tăng để “chuyển nghiệp”, nhằm an lạc đời này cực lạc đời sau

  Om Ah Hum

 47. Mật Phước says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc bài viết “Đừng Khoác Áo “Sầu Bi” Cho Người Tu” mà vị Thầy đã khai thị.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã luận giải chỉ ra cho chúng con hiểu được thực nghĩa giữa “tịnh hóa” và “đổ nghiệp”, để tránh nhầm lẫn khi mặc áo sầu bi ngoại đạo mà tưởng mình đang mặc áo từ bi trí tuệ nhà Phật.
  Qua đó con hiểu rằng; động từ “đổ nghiệp” không có trong thuật ngữ đạo Phật, mà đó là một hành động xảo biện cho hành vi nông nỗi và hành động sai lệch trái với Bát Chánh Đạo nhà Phật. Và đây còn là một cách đổ thừa tà kiến của người tu ; khi không nhận trách nhiệm bản thân đối với hành vi thân, ngữ, tâm của mình mà đổ thừa cho đạo Pháp, là một hình thức phỉ báng Chánh Pháp Phật môn.
  Con hiểu rằng; “tịnh hóa” chỉ khi người tu thực hành theo tinh thần Bát Chánh Đạo để tích lũy công đức và trí tuệ, và được tịnh hóa theo 4 hình thức : (1) ác mộng (2) bệnh hoạn (2) hao tài (4) thị phi.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy chỉ dạy chúng con tránh nhần lẫn giữa tịnh hóa và đổ nghiệp bằng cách làm theo lời dạy của thánh tăng Thogme Zangpo được viết trong tác phẩm “Ba mươi bảy pháp hành Bồ tát đạo : Nếu không tự quán xét lỗi lầm thì ta chỉ là mang danh hành giả chớ không có thực hành. Bởi vậy, phải luôn quán xét và loại trừ lỗi lầm của mình. Đó là Pháp hành Bồ tát đạo” .
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 48. Mô Phật!

  Kính bạch Thầy con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm tạ vị Thầy đã giảng luận cho chúng con hiểu rõ phạm trù về Nghiệp để không rơi vào ác kiến về “đổ nghiệp”, dẫn đến tình trạng “khoác áo sầu bi cho người tu”.

  Bạch Thầy, con hiểu rằng đạo Phật không phải là tôn giáo, mà là một hành trình Giác Ngộ. Vì vậy đạo Phật chú trọng quay vào bên trong để tự chuyển hóa chính mình. Con tán thán vị Thầy dạy chúng con quay vào bên trong tự quán xét chính mình khi tình huống xảy ra. Con hiểu rằng khi đang tu tập tinh tấn mà gánh chịu khổ đau thì đó chính là tịnh hóa, từ nặng thành nhẹ, từ nhẹ trở thành không có chi.

  Tuy nhiên, khi tâm thức người ta không có sự chuyển hóa. Hành vi Thân-Ngữ Tâm không đúng Chánh Pháp, những tai họa xuất hiện thì liền “đổ thừa” cho việc tu Phật. Đây là quan kiến khinh suất và sai lầm, gây ra phỉ báng Chánh Pháp. Con liên tưởng đến hình ảnh hai người đi đường bị bể bánh xe. Người thứ nhất nghĩ rằng “May quá! Mình có cơ hội thay bánh xe tốt hơn để đoạn đường còn lại đi dễ dàng hơn.” Người thứ hai thì nghĩ tiêu cực rằng :”Trời ạ, tại con đường này mà xe tôi bể bánh, tôi không đi nữa!”. Và thế là người họ “Đổ” kia không đi đến đâu thật.

  Con hiểu thêm rằng hành vi đổ thừa ấy ngoài phỉ báng ra còn phủ nhận toàn bộ các nỗ lực cá nhân gồm chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tư duy, chánh niệm, chánh định, chánh tinh tấn. Tựa như đem gia tài công đức đi đổ sông đổ bể. Đã vậy, nhiều người còn “tự hào” rằng “tu là phải nghèo, phải khổ”. Thực tế họ vừa tu vừa phá bởi  ác kiến như vậy thì khổ là tất yếu, tất cả do chính họ tạo nên.

  Con cảm tạ vị Thầy đã căn dặn chúng con tránh khỏi những quan kiến lầm lạc như vậy.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc và hạnh phúc chúng sanh.

  Om Ah Hum.

   

   

 49. Mật Khánh Thảo says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài rồi ạ. Con xin cám ơn Thầy ạ.

  Cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đạt được hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 50. Mô Phật!

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã dạy cho con hiểu thế nào là” duyên” và ” nghiệp” với những luận giải sâu sắc giúp cho chúng con hiểu rõ hơn.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.

  Cầu nguyện cho tất cả các bạn đọc gần xa đều biết đến căn phòng” Duy Ma Cật” thời @ của vị Thầy vì sự nghiệp hoành dương chánh pháp.

  Om Mani Padme Hum.

 51. Mật Quảng Lượng says:
  Kính Bạch Thầy, con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị, giáo huấn cho chúng con và bạn đọc hữu tình về “đổ nghiệp” và “tịnh hoá” để chúng con không mắc phải sai lầm nghiêm trọng này ạ!

  Nhờ căn phòng Duy Ma Cật chanhtuduy.com mà hằng ngày chúng con có được chánh kiến Quang minh Tam muội, tích tập công đức trên con đường tầm cầu học đạo!

  Con cầu nguyện Thầy Cô luôn thân tâm an lạc và trụ lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sinh!

  Con cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om Mani Pahme Hum!

 52. Mật Đức says:
  Kính Bạch Thầy
  Con hoan hỷ khi đọc được bài viết này.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải để chúng con có sự hiểu đúng giữa đổ nghiệp và tịnh hóa (trả nghiệp) tránh đi sự nhầm lẫn tai hại là đổ thừa cho việc tu tập gây ra đổ nghiệp, là nguyên nhân sẽ bị rơi vào tà kiến và mang tội phỉ báng chánh pháp.
  Qua đó con hiểu được rằng Duyên là tác động khách quan do tâm tạo tác cùng với nhiều yếu tố tạo thành và  tâm lành chưa hẳn đã sinh duyên lành .
  Nghiệp là những nhân xấu ác đã gây tạo nhiều đời, nhiều kiếp quá khứ, nhưng cho dù hiện kiếp với người cả đời hành thiện, tích đức nhưng luôn gặp phải ác duyên, trắc trở trong thế sự về công danh, tiền tài tình duyên .
  Đối với người Phật tử  tu tập đúng chánh pháp với chí nguyện quyết giải thoát trong kiếp này thì nghiệp cần phải trả trong hiện kiếp và được gọi là tịnh hóa nhưng Pháp Phật quá siêu diệu và diễn trình của trả nghiệp trong hiện kiếp sẽ bằng 4 hình thức : ác mộng , bệnh hoạn , hao tài , thị phi và diễn trình là từ nặng thành nhẹ từ nhẹ thành không có chi.
  Qua đó con cảm niệm sự ơn phước khi được hạnh ngộ vị Thầy trong kiếp này được Thầy chỉ dạy bộ môn Yoga Thanh Trí mang lại lợi lạc không thể nghĩ bàn với những phương pháp thực hành đơn giản nhưng giúp người thực hành tích tập được công đức và trí tuệ nhanh chóng giúp tiêu trừ nghiệp xấu để bản thân ngày càng đạt được hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội và cuối cùng là an lạc đời này cực lạc đời sau.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài viết này.
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong cho ánh sáng của chánh pháp được soi sáng khắp muôn nơi thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy
  Om Mani Padme Hum.

 53. Mật Đức says:
  Kính Bạch Thầy
  Con hoan hỷ khi đọc được bài viết này.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải để chúng con có sự hiểu đúng giữa đổ nghiệp và tịnh hóa (trả nghiệp) tránh đi sự nhầm lẫn tai hại là đổ thừa cho việc tu tập gây ra đổ nghiệp, là nguyên nhân sẽ bị rơi vào tà kiến và mang tội phỉ báng chánh pháp.
  Qua đó con hiểu được rằng Duyên là tác động khách quan do tâm tạo tác cùng với nhiều yếu tố tạo thành và tâm lành chưa hẳn đã sinh duyên lành .
  Nghiệp là những nhân xấu ác đã gây tạo nhiều đời, nhiều kiếp quá khứ, nhưng cho dù hiện kiếp với người cả đời hành thiện, tích đức nhưng luôn gặp phải ác duyên, trắc trở trong thế sự về tình duyên công danh tiền tài .
  Đối với người Phật tử với chí nguyện quyết giải thoát trong kiếp này thì nghiệp cần phải trả trong hiện kiếp và được gọi là tịnh hóa nhưng Pháp Phật quá siêu diệu và diễn trình của trả nghiệp trong hiện kiếp sẽ bằng 4 hình thức :ác mộng , bệnh hoạn , hao tài , thị phi và diễn trình là từ nặng thành nhẹ từ nhẹ thành không có chi.
  Qua đó con cảm niệm sự ơn phước khi được hạnh ngộ vị Thầy trong kiếp này được Thầy chỉ dạy bộ môn Yoga Thanh Trí mang lại lợi lạc không thể nghĩ bàn với những phương pháp thực hành đơn giản nhưng tích tập được công đức và trí tuệ nhanh chóng giúp tiêu trừ nghiệp xấu để bản thân người thực hành  ngày càng đạt được hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội và cuối cùng là an lạc đời này cực lạc đời sau.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài viết này.
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong cho ánh sáng của chánh pháp được soi sáng khắp muôn nơi .
  Om Mani Padme Hum.

 54. Mật Phước says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con cảm tạ ơn vị Thầy từ bi sách tấn cho con.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 55. Mật Hồng Nhật says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi được đọc bài viết: “Đừng khoác áo “sầu bi” cho người tu!”.

  Qua bài viết, con đã được hiểu về phạm trù “duyên”, “nghiệp” và “tịnh hóa”. Theo đó, Duyên là tác động khách quan do tâm tạo tác, sự biến hiện của duyên nhiều lúc vượt quá ý thức chủ quan của con người. Nghiệp gồm có nghiệp thiện, nghiệp ác và nghiệp trung tính. Còn tịnh hóa là hiện trạng người tu trả nghiệp trong hiện kiếp bằng 4 hình thức: ác mộng, bệnh hoạn, hao tài, thị phi sau một thời gian người tu thực hành theo đúng quỹ đạo chánh pháp. Việc phân định rõ đâu là đổ nghiệp, đâu là tịnh hóa giúp chúng con không bị nhầm lẫn dẫn đến gây ra nhân tà kiến.

  Con cảm tạ ơn Thầy về bài pháp lợi lạc, ý nghĩa.

  Cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 56. Mật Chân Tính says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết của Thầy rồi ạ. Nhiều người nói mình bị ”đổ nghiệp” khi bị ăn trộm, ăn cướp,….đó là phỉ báng Phật pháp.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh tỉnh thức ở trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

   

 57. Nguyễn Thanh Xuân says:
  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tấn Lực hoan hỷ được đọc bài viết: “Đừng khoác áo “sầu bi” cho người tu” của vị Thầy rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ, Bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi luận giải, giúp chúng con hiểu được Phạm trù về “duyên”, “nghiệp” và đặc biệt là sự khác biệt giữa “đổ nghiệp” và “trả nghiệp”(tịnh hóa). Theo đó con hiểu rằng: “Duyên” là tác động khách quan do tâm tạo tác,”sự biến hiện của duyên nhiều lúc vượt quá ý thức chủ quan của con người”. “Nghiệp bao gồm: Nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp trung bình. “Đổ nghiệp” là xảo biện vì không nhận trách nhiệm của bản thân đối với hành vi Thân – Ngữ – Tâm của mình mà đổ thừa cho đạo pháp, phạm lỗi phỉ báng Chánh pháp Phật môn. Còn “trả nghiệp” là người tu thực hành đúng theo “Bát chánh đạo” tích lũy công đức, trí tuệ và được trả nghiệp theo bốn hình thức: (1) Ác mộng, (2) bệnh hoạn, (3) hao tài, (4) thị phi, theo diễn trình từ nặng hóa nhẹ, nhẹ thành không có chi. Khi người tu “hiểu được bản chất tốt ” của “tịnh hóa” thì chấp nhận và “thậm chí hoan hỷ trả nghiệp”. Từ đó người tu cần tránh bị rơi vào tà kiến  và mang tội phỉ báng chánh pháp khi nhầm lẫn giữa “đổ nghiệp” và “trả nghiệp”(tịnh hóa).

  Con ghi nhớ lời chỉ dạy của vị Thầy : “Để tránh ngộ nhận giữa “đổ nghiệp” và “tịnh hóa” một cách hiệu quả nhất là thực hiện lời dạy của Thánh tăng Thogme Zangpo…:”Nếu không tự quán xét lỗi lầm thì chỉ là hành giả mang danh chớ không có thực hành. Bởi vậy, phải luôn quán xét và loại trừ lỗi lầm của mình. Đó là pháp hành Bồ tát đạo”.

  Con tạ ơn vị Thầy về bài pháp quý báu và lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp, vì thành tựu của Viện nghiên cứu tâm lý học và ứng dụng YOGA Thanh trí Việt Nam, vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Ma Ni Pad Me Hum!

 58. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết của Thầy, con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 59. Hà Thị Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy

  Con Mật Nguyệt Hà hoan hỉ khi đọc bài viết của Thầy

  Con cảm ơn Thầy giúp con hiểu được chánh đổ nghiệp luôn giữ thân ngữ tâm để dần dần trả hết nghiệp tịnh hoá

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Con cầu cho chúng sanh hạnh phúc thành tựu của Phật tánh

  om mani padme hum

 60. Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Theo luận giải  của vị Thầy Mật giáo qua lăng kính nhà Phật con hiểu được, ” tâm lành sẽ sinh duyên lành ” câu nói này chưa đúng với thực nghĩa giải thoát của đạo Phật vì đạo Phật luôn tôn trọng luật tắc Nhân quả mà đây là phạm trù  duyên nghiệp theo quy luật Nhân quả nhà Phật. Theo quan kiến đạo Phật nghiệp có 3 loại: ác nghiệp, thiện nghiệp và trung tính nghiệp, cho nên tất cả chúng sanh sẽ theo nghiệp lực của mình mà được thọ hưởng  nghiệp quả tương ưng theo luật Nhân quả.  Như những người ở thế gian có tâm hiền lành nhưng thế sự vẫn gặp khó khăn, có người bị tai nạn nằm im một chỗ, hay các bậc tu đạo phật đã chứng đắc với tâm từ bi vô lượng  nhưng vẫn gặp hiểm họa như: Bồ tát Long thọ bị cắt đầu khi Ngài là bậc Hoan hỷ địa, thành tựu giả Dromtonpa chết vì bệnh cùi, tôn giả Milarepa bị chết vì thuốc độc…Do đó, cho dù là chúng sanh bình thường có tâm hiền lành hay các bậc chứng đắc với tâm từ bi nhưng chưa chắc họ sẽ gặp  được duyên lành vì còn phụ thuộc vào nghiệp lực, nghiệp duyên  của bản thân họ đã tạo ra trong vô lượng kiếp theo luật tắc nhân quả nhà Phật.
  Theo kinh điển của Mật giáo và Hiển giáo nói về hậu quả chẳng lành xảy ra ở các bậc thánh giả với tâm cực lành được gọi là sự “tịnh hóa”. “Tịnh hóa” có nghĩa là người tu đạo Phật, khi thực hành pháp tích lũy được nhiều công đức và nghiệp chướng được dần tiêu trừ ( còn gọi là trả nghiệp ở hiện kiếp)  theo 4 hình thức ( Ác mộng, bệnh hoạn, hao tài, thị phi) và vận hành theo cơ cấu giảm dần từ nặng hóa nhẹ, nhẹ hóa không vì tu Phật là để chuyển nghiệp. Tuy nhiên, nhiều người tu đạo Phật lại cho là tu là “đổ nghiệp”, “đổ nghiệp” thực chất là hành vi thân, ngữ, tâm trái với  “chánh kiến, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tư duy, chánh định, chánh niệm, chánh tinh tấn”. “Đổ nghiệp”  là sự xảo biện cho hành vi nông nổi và sai lệnh của mình, là hành vi tà kiến vì phủ nhận sự nỗ lực của cá nhân theo tinh thần “Bát chánh đạo”, là sự xảo biện cho hành vi không nhận trách nhiệm của bản thân đối với hành vi thân, ngữ, tâm của mình mà đổ thừa cho đạo pháp. Đây gọi là hình thức phỉ báng chánh pháp Phật môn.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho ước nguyện hoằng dương chánh pháp của Thầy Cô tại chân trời Âu luôn được thành công viên mãn.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 61. Mật Thái Xuyên says:
  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ đọc bài viết “ Đừng khoác áo sầu bi cho người tu” ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã từ bi giảng luận cho chúng con một bài pháp quý báu về duyên, nghiệp và sự khác nhau giữa “đổ nghiệp” và “tịnh hoá (trả nghiệp)” . Qua bài viết con hiểu được rằng trong đạo Phật không có từ “đổ nghiệp” và trong quá trình hành giả tu tập theo đúng quỹ đạo chánh pháp khi gặp khó khăn thì phải hiểu rằng bản thân mình đang được tịnh hoá mà hoan hỷ trả nghiệp. Nhưng một số người tu khi gặp phải những khó khăn họ luôn đổ thừa vào nghiệp, để che lấp những hành vi thân, ngữ, tâm sai lệch của mình, gây hiểu lầm cho  người khác về con người của họ sau khi tu tâp, đặc biệt là họ đã rơi vào tà kiến, mang tội phỉ báng chánh pháp. Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con bài pháp lợi lạc.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc và hạnh phúc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum

 62. Mật Tuệ Viễn says:
  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài rồi ạ

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 63. Nguyễn Hà Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên (Nguyễn Hà Liên) đã đọc bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ và cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con được hiểu thế nào là “duyên” và “nghiệp”, tránh sự ngộ nhận giữa “đổ nghiệp” và “tịnh hóa”. Từ sự giảng luận của vị Thầy, con hiểu rằng “đổ nghiệp” là lối suy nghĩ tà kiến, người cho rằng mình bị “đổ nghiệp” là người không biết quán xét lỗi lầm của bản thân mình. Thực tế, những gì họ trải qua đều là quả do họ đã gieo nhân từ vô lượng kiếp trước và cả kiếp này. Nếu không tu tập, họ sẽ gánh nhận hậu quả tương ưng những gì họ đã gieo. Nhưng khi đã tu tập, nghiệp chướng sẽ được “tịnh hóa” theo diễn trình từ nặng thành nhẹ, từ nhẹ thành không có chi. Đại sỹ Liên Hoa Sanh có dạy rằng: Khi con đang tinh tấn tu tập mà gánh chịu khổ đau ngập tràn thì sự thật là con đang được tịnh hóa nghiệp chướng. Con hiểu rằng tịnh hóa mang bản chất tốt, vì nghiệp chướng được tiêu trừ dần dần và đến lúc lâm chung, người tu sẽ được thanh nhẹ mà về cõi Tịnh Độ. Do vậy, người tu tập chân chính sẽ hoan hỷ trả nghiệp chứ không sầu não, không đổ thừa cho hoàn cảnh hay yếu tố nào khác.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con một bài pháp lợi lạc. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 64. Mật Tịnh Mai says:
  Kính bạch Thầy!

  Von Mật Tịnh Mai đã đọc bài viết của Thầy a.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con hiểu được như thế nào là “ duyên “ và “ nghiệp” và tránh nhầm lẫn giữa đổ nghiệp và tịnh hoá. Trong cuộc sống khi đã tu phật mà trải qua khó khăn chính là tịnh hoá, trả nghiệp kiếp trước đó mình đã gây ra, một khi đã tu Phật, việc trả nghiệp sẽ ơ mức độ nhẹ đi, và dần sẽ hết. Bản thân mỗi người phải rèn luyện và quán xét hành vi thân , ngữ , tâm của mình theo đúng quỹ đạo chánh pháp, tránh  rơi vào tà kiến phỉ báng chánh pháp. Tịnh hoá mang bản chất tốt, nghiệp chướng được tiêu trừ khi con người gần thân trung ấm sẽ được nhẹ nhàng về cõi Tịnh Độ.

  Con cảm tạ ơn Thầy về bài pháp quý báu.

  Con thành tâm cầu nguyện cho Thầy, Cô mạnh khỏe, trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh luôn thức tỉnh ở trạng thái giác ngộ nhất.

  Om Mani Padme Hum!

 65. Mật Phương Mai says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Phương Mai đã đọc xong bài viết: “Đừng khoác áo sầu bi cho người tu” của Thầy rồi ạ.

  Con vô cùng hoan hỷ với những lời chỉ dạy của Thầy để giúp con hiểu được thế nào là “duyên” và thế nào là “nghiệp”. Sự khác nhau giữa “đổ nghiệp” và “tịnh hóa”.

  Con cảm tạ ơn Thầy về bài viết vô cùng lợi lạc bày ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô, vì lợi lạc của chúng sinh.

  Om mani padme hum!

 66. Kính bạch Thầy

  Con là mật ấn . con đã đọc xong bài viết

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Om mani padme hum

 67. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cầu nguyện Thầy Cô thật nhiều sức khõe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc và Phật tánh

  Om Mani Padme Hum

 68. Mật Thi La says:

  Kính bạch Thầy!

  Con rất hoan hỉ với bài viết. Con cảm ơn Thầy đã luận giải cho con hiểu đúng về ” duyên” và “nghiệp”.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi ích chúng sanh. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 69. Mật Cao Thái says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết ‘ Đừng khoác áo “sầu bi” cho người tu.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con. Qua bài con hiểu được là tâm lành chưa hẳn đã sinh duyên lành. Dù cho tâm có lành nhưng chúng ta vẫn phải trả nghiệp bởi những ác nghiệp chúng ta gây ra từ nhiều kiếp trước. Đối với người tu thì được gọi là quá trình tịnh hoá. Nếu tu mà là “ đổ nghiệp” là tà kiến. Người tu được tịnh hoá nên vui mừng vì đó là ta đang được trả nghiệp.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 70. Mật Thanh Ngân says:

  Kính bạch Thầy

  Con rất hoan hỉ đọc bài viết : ” Đừng khoác áo sầu bi cho người tu ”

  Con đã hiểu đúng hơn bản chất của hiện tượng tâm thiện mà không gặp duyên lành, sự tịnh hoá và các hình thức tịnh hoá trong quá trình tu tập. Tu là chuyển nghiệp chứ không phải đổ nghiệp như một số phát ngôn  tiêu cực không theo đúng tinh thần chánh pháp làm ảnh hưởng xấu tới sự phát triển của chánh pháp. Ngoài ra còn gây tâm lý hoang mang lo sợ không tốt đến những chúng sanh muốn tìm về chánh pháp.

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh luôn tỉnh thức trước những hành vi bất thiện.

  Om Mani Padme Hum.

 71. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 72. Mật Khải Nguyên says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này. Con cảm tạ Thầy đã viết bài, cho con và các bạn đọc có thể phân biệt được hai phạm trù “chuyển nghiệp” và “đổ nghiệp”, từ đó có thể có cái nhìn đúng đắn, tránh rơi vào tà kiến và mang tội phỉ báng chánh pháp.

  Thưa Thầy, qua bài viết, con cũng phần nào hiểu được và càng thêm tâm đắc với lời dạy “đừng xem mọi sự như là khuyết điểm”. Đường đi của nghiệp báo vốn khó đoán biết vì duyên nghiệp chúng sanh trùng trùng qua vô thủy kiếp, huống gì lại được nhìn với con mắt thiển cận của người thế gian. Bên cạnh những người sáng suốt nhìn nhận được nghiệp báo không phải là cái có thể dễ dàng nhìn thấy và dễ dàng lạm bàn, là một thực tế đáng buồn khi con nhận thấy rất nhiều người hay “lợi dụng” thuyết nhân quả và nghiệp báo để biện hộ cho cái sai của bản thân bằng cách đổ thừa, hoặc để khẩu nghiệp khi thấy người khác gặp bất trắc, và nhất là như vị Thầy đã chỉ ra: để khoác chiếc áo sầu bi cho người tu Phật. Con đã từng rất bối rối khi thấy nghịch lý này, nay được vị Thầy chỉ rõ, con đã có cái nhìn phải trái rõ ràng. Con cảm tạ Thầy.

  Con hiểu được với người tu thực hành đúng tinh thần “Bát chánh đạo”, tích lũy công đức và trí tuệ là hai bồ tư lương làm hành trang về cõi Phật, thì những nghiệp báo từ vô thủy kiếp sẽ được chuyển hóa từ nặng thành nhẹ, từ nhẹ thành không theo quy tắc bù trừ. Như vậy, với người tu tinh tấn, gặp bất trắc không bao giờ là “khuyết điểm” được, mà chính là sự chuyển hóa với tình thần hoan hỷ trả nghiệp.

  Con cảm tạ Thầy vì bài viết đầy tri kiến bổ ích.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh được tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 73. Mật Hồng Nguyện says:

  Kính Bạch Thầy

  con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  con tán thán thiện hạnh bồ đề tâm của vị Thầy đã giảng luận cho con hiểu rõ về tịnh hoá nghiệp, những sai lầm cần tránh mắc phải trên con đường bước đến thành phố giải thoát.

  con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  om mani padme hum

 74. Mật Xuyến says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum!

 75. Mật Liễu Nguyên says:
  Kính bạch Thầy .

  Con hoan hỉ đọc xong bài viết này rồi ạ .

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của tất cả các chúng sinh .

  Cầu nguyện cho tất cả các chúng sinh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ .

  Om Mani Padme Hum .

   

   

   

   

 76. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết “Đừng khoác áo sầu bi cho người tu”.

  Qua bài viết, con hiểu rằng người tu không sầu bi mà hoan hỷ bởi người tu đúng pháp sẽ được tịnh hóa (bằng bốn hình thức: hao tài, bệnh tật, thị phi, ác mộng) và tu là chuyển nghiệp. Một người không tu, nghiệp họ vẫn phải trả nhưng người tu may mắn hơn người thường khi tu rồi thì nghiệp nặng hóa nhẹ, nhẹ thành không có chi.

  Nghiệp không cố định nhưng chỉ có tu tập tinh tấn đúng pháp mới có thể chuyển được nghiệp theo chiều hướng tích cực.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con. Qua bài viết, con có được cái nhìn đúng về nghiệp. Ai đó tu Phật mà đổ thừa, không chịu trách nhiệm về cuộc đời mình, cho rằng mình bị “đổ nghiệp” (một từ dân gian) thì người đó không hiểu gì về đạo Phật, là nhân cho chúng sanh cười chê và hiểu sai về đạo Phật.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô luôn mạnh khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum.

 77. Mật Diệu Hằng says:

  Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của bạn đọc Roy sang tiếng Việt như sau:

  Con cảm tạ ơn Thầy đã dạy cho con những điều này.

  Om Mani Padme Hum.

 78. Mật Diệu Hằng says:

  Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của đạo hữu Tantra Sagovana sang tiếng Việt như sau:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con được đọc bài viết này.

  Bài viết của Thầy luận giảng rõ về nghiệp và các loại  nghiệp khác nhau.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đoạn trừ khổ đau và đạt được giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

  Con – Tantra Sagovana (Ahmed Khan).

 79. Mật Diệu Hằng says:

  Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của Abrar Bhatti sang tiếng Việt như sau:

  Kính bạch Thầy!

  Conn cảm tạ ơn Thầy vì đã dạy cho con hiểu đúng về nghiệp, đây là một trong những điều cơ bản trong đạo Phật.

  Thưa Thầy, đúng là chúng con hay băn khoăn tại sao người tốt lại gặp nhiều điều xấu trong cuộc đời. Và chúng con thường đổ lỗi cho người khác khi điều xấu đến với mình. Nhưng khi con có được chánh kiến, hiểu rõ về nghiệp quả và biết tự quán xét bản thân mình thì chúng con sẽ hiểu hơn về nguyên nhân cũng như điều kiện tạo ra nghiệp. Con hiểu rằng thực hành pháp thì có thể chuyển nghiệp, tịnh hóa nghiệp xấu ác.

  Con – Abrar Bhatti.

 80. Mật Diệu Hằng says:

  Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của đạo hữu Tantra Mahavita sang tiếng Việt như sau:

  Kính bạch Thầy tâm linh tôn quý!

  Con luôn cảm thấy ơn phước khi được đọc những bài viết tuyệt vời của Thầy.

  Con hiểu rằng thực hành pháp là để chuyển nghiệp. Khi chúng con hiểu được lợi lạc của việc tịnh hóa nghiệp chướng, hành giả càng thực hành tinh tấn và được tiến tu trên đạo trình giải thoát. Nếu hành giả biết quán xét lỗi lầm của bản thân thì họ mới có thể loại bỏ những lỗi lầm đó. Chúng con cần phải luôn biết quán xét lỗi lầm tránh mắc lại những lỗi lầm tương tự để tâm dần được chuyển hóa.

  Con cầu nguyện Thầy thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 81. cao thị chính says:
  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết của thầy…(đừng khoác áo sầu bi cho người tu

  Cin hoan hỷ khi đọc bài viết của thầy.

  con cầu nguyện cho sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc tất cả chúng sinh

  con cầu nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc phật tánh.

  om mani padme hum !

 82. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài “Đừng Khoác Áo Sầu Bi Cho Người Tu”.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy minh định đúng thực nghĩa “tịnh hóa” tu  là tịnh hóa được “chuyển nghiệp” nặng thành nhẹ và nhẹ hóa không. Chứ không phải theo kiểu quan niệm “đổ nghiệp” hay đổ thừa cho việc tu tập.  Vì dưới lăng kính nhà Phật quán chiếu nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ vì biết đâu ta đã tạo các nghiệp xấu ác. Nay tu tập thực hành nghiêm túc được tinh hóa trả các nghiệp đã tạo ra trước kia, thay vì sẽ gặt một cách nặng nề hơn và không đúng thời điểm thì những tai nạn rủi ro xuất hiện một cách nhẹ nhàng và đúng thời điểm mà mình có thể vượt qua được một cách dễ dàng. Đại Sĩ Liên Hoa Sanh xác quyết “Rủi ro, bệnh tật, tai nạn xãy ra là cơ hội tịnh hóa nghiệp chướng khi hành giả  tinh tấn thực hành pháp”.Vì vậy khi hành giả thực hành tu tập nghiêm túc, tỉnh thức trong mọi hành vi thân ngữ tâm luôn tạo nghiệp thiện lành mà gặp nhiều khó khăn trắc trở cần nên hoan hỷ đón nhận vì đã trả được món nợ năm xưa.

  Còn ngược lại nếu như ta không tỉnh thức, ra ngoài không khóa cửa để kẻ trộm lấy mất đồ, đi đường không tuân thủ luật giao thông gây  tai nạn thì cũng nên là đấng trượng phu can đảm đón nhận chịu trách nhiệm trước bản thân là ta gây nên thì ta chấp nhận đừng đổ thừa cho việc tu tập nên “đổ nghiệp”. Đây là quan niệm sai lầm phỉ báng đạo Phật. Nếu nói rằng tu tập nên đổ nghiệp đời sống ngày càng khó khăn, làm cho người tu sẽ mang tư tưởng cam chịu, sống thụ động không phấn đấu lao động, sống vui sống khỏe, sống có ích cho xã hội. Mặc khác còn nguy hại sẽ làm cho người khác hiểu sai về đạo Phật tu sẽ buồn sẽ khổ thì người ta sợ không dám tu  Phật vô tình làm cho người người rời xa đạo Phật và không có ý thức về việc tu tập để giải thoát. Mọi người mang tư tưởng đó sẽ  sống một cách buông lung phóng dật hoặc nương tựa vào bọn “xã hội đen tâm linh” tà linh, tà quyền thì quả thật uổn phí cho thân người quý hiếm.

  Con cảm tạ Thầy đã minh định làm sáng tỏ về việc tu Phật luôn hoan hỷ vui vẻ không mang màu sắc bi quan yếm thế.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om ah hum!

 83. Lương Ngọc Kiên says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện sức khoẻ và trụ thế dài lâu của Thầy và cô vì lợi lạc chúng sanh!
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!
  OM MANI PADME HUM!
 84. Đỗ Cường says:
  Kính Bạch Thầy con đã đọc bài. Cảm ơn Thầy đã viết bài.
 85. Mật Hoàng Như says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con tạ ơn Thầy đã luận giải ý comment của huynh Mật Diệu Hằng để giúp chúng con cùng bạn đọc sáng rõ được sự khác nhau giữa:” đổ nghiệp” và “tịnh hóa”. Người tu Phật cần luôn quán xét lại lỗi lầm để tránh đổ nghiệp và rơi vào tà kiến.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh

  Om Mani Padme Hum.

 86. Mật Thanh Luật says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết của Thầy: “Đừng khoác áo “sầu bi” cho người tu”.

  Con cảm tạ ơn Thầy, con luôn cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 87. Mật Diệu Hằng says:

  Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của bạn đọc Denise Latremouille sang tiếng Việt như sau:

  Kính bạch Thầy tâm linh tôn quý!

  Con vô cùng hoan hỷ khi được đọc bài viết tuyệt vời này của Thầy. Con chân thành cảm tạ ơn Thầy!

  Những lời Thầy dạy trong bài đã giải tỏa cho con những khúc mắc trong thời điểm con cần nhất.

  Con đảnh lễ Thầy!

  Con – Denise Latremouille.

 88. Mật Diệu Hằng says:

  Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của đạo hữu Tantra Mahadeva sang tiếng Việt như sau:

  Kính bạch Thầy tâm linh tôn quý!

  Bài viết tuyệt vời này của Thầy nhắc nhở chúng con rằng thực hành pháp là để chuyển nghiệp. Khi kiên định trên con đường hành pháp thì chúng con có thể vượt qua mọi khó khăn, phiền não.

  Conn chân thành cảm tạ ơn Thầy vì đã chỉ dạy chúng con được bước đi trên con đường chánh pháp.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được hạnh phúc và bình an.

  Om Mani Padme Hum.

 89. Mật Hoàng Phương says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết “ĐỪNG KHOÁC ÁO SẦU BI CHO NGƯỜI TU”. Qua bài viết, con hiểu được về tịnh hóa nghiệp. Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài. Con cầu nguyện Thầy, Cô luôn mạnh khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 90. Mật Diệu Hằng says:

  Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của bạn đọc Chris Larson sang tiếng Việt như sau:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã dạy cho con bài học về đổ nghiệp và tịnh hóa nghiệp chướng. Và trong bài viết này,  Thầy luận giảng rõ về nghiệp quả do gieo nhân nhiều từ đời trước và việc tịnh hóa nghiệp chướng khi tích tập công đức trong đời này.

  Bài viết rất hay và lợi lạc ạ.

 91. Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi.

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô luôn khỏe mạnh.

  Om mani padme hum.

 92. Mật Thanh Quang says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu về “duyên” và “nghiệp”. Qua bài viết con cảm nhận được thái độ nhìn nhận sự việc xung quanh có tác động đến bản thân vô cùng quan trọng. Với thói quen coi “đổ nghiệp” như một phương tiện bám víu hời hợt lúc xảy ra chuyện không như ý, người than trách tại trời tại đất tại số sẽ vẫn mãi chỉ là người than trách trong phiền não. Cũng là một tình huống không mấy tốt đẹp, con hiểu được rằng nên coi là niềm vui vì bản thân đang được trải qua tịnh hoá. Kết quả là sinh tâm hoan hỷ, phiền não cũng tiêu trừ.

  Con xin cầu nguyện sức khoẻ Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 93. Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ah. Con rất hoan hỉ với công hạnh luận giải của vị Thầy, qua bài này con suy nghĩ và hiểu được rằng khi con tu tập thì con là Phật tử là con của Phật  đã có niềm kiêu hãnh  thiên liên thì dù có nhiều chuyện sẩy ra như gia đình bắt hòa bịnh hoạn hao tài ÁC mộng thì con phải quán sét lại côi đó là do bản thân con hây con   được  tịnh hóa, cứ không được đổ thừa là chỗ nghiệp  được . Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hum

 94. Mật Thủy says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài viết “Đừng khoác áo “sầu bi” cho người tu” của Thầy.

  Bài viết của Thầy đã giúp con nhận ra sắc màu chiếc áo khổ hạnh, bi quan mà người tu lấy đó làm niềm tự hào để khoác vào là một điều vô cùng sai lầm, đồng thời là một sự phỉ báng đạo Phật vì họ đã góp phần làm cho người khác hiểu lầm, hiểu sai về đức Phật và con đường của Ngài. Trong khi đạo Phật là đạo trung dung, không tạo ác, không làm thiện mà hành chánh nghiệp, cũng không bắt người tu sống nghèo, sống khổ mà “đơn sơ” tùy nghi thọ dụng trong phạm vi hoàn cảnh, khả năng của mình. Con đường của Ngài đã bị những người hiểu sai, làm theo ý mình bóp méo, gây nên màu sắc sầu thảm và ảm đạm.

  Ở Mật gia, những học viên của Viện Tâm lý học và Ứng dụng Yoga Thanh Trí nhờ sự hướng dẫn của vị Đạo sư Viện trưởng vui thực hành Yoga Thanh Trí với tâm thái hoan hỷ vì hiểu được thọ lạc là thọ pháp, không xem mọi sự là khuyết điểm, khi gặp duyên lành thì hoan hỷ cảm niệm ơn phước của Bổn tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy, khi nghịch cảnh xảy đến thì quán xét và loại trừ lỗi lầm của mình. Con cảm tạ Thầy đã minh định cho chúng con phạm trù về “nghiệp” để tránh hiểu sai và giáo huấn chúng con nên “Quán xét để hiểu mình đang tịnh hóa hay đổ nghiệp. Loại trừ là để không tái phạm lỗi cũ, từ đó tâm ta dần dần chuyển hóa. Lúc đó có thể gọi “tu là chuyển nghiệp”!”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã giúp chúng con, giúp những người tu đạo Phật cởi bỏ chiếc áo “sầu bi” đã bị mặc định khoác lên cho đạo Phật từ bấy lâu nay và thay bằng chiếc áo với sắc màu tươi vui, sáng ngời niềm kiêu hãnh thiêng liêng của người con Phật, thái tử của đấng Pháp vương Hoàn Vũ. Cũng qua đây con càng hiểu được tầm quan trọng của chiếc áo chánh kiến mà Thầy đã trang bị cho chúng con qua căn phòng Duy Ma Cật Chanhtuduy.com để tránh bị gió chướng quỷ ma. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi dùng nhiều phương tiện để nhắc chúng con thường xuyên khoác áo cũng là tự bảo vệ thân căn, huệ mạng của chúng con!

  Con thành tâm cầu nguyện cho tất cả chúng con, chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ!

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh!

  Om mani padme hum!

   

 95. Mật Ỷ Nguyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Thái Xuyên, con đánh máy comment giúp mẹ con.

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ. Qua bài viết giúp cho con có thêm sự hiểu đúng về Phật pháp. Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

   

   

 96. Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con  cảm tạ ơn Thầy đã bồ đề tâm luận giảng cho chúng con hiểu được đổ nghiệp và tịnh hóa nghiệp người tu .Đọc xong bài viết con vững chắc tinh thần trong cuộc sống thực tế hơn và  cảnh tĩnh bản thân  về thân ngữ tâm

  Cầu nguyện cho Sức khỏe Thầy Cô trường thọ vì lọi lạc cho tất cả chúng sanh

  Om mani padme hum

 97. Mật Bích Liên says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài “Đừng khoác áo sầu bi cho người tu” rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con hiểu được sự “đổ nghiệp” là 1 sự đổ thừa, che dấu những hành vi sai lệch thân ngữ tâm của mình theo chiều hướng xấu, trái với chánh kiến Phật đà. Điều này chỉ có ở những người ngoại đạo, tà kiến. Qua những chứng minh sống động của vị Thầy về Đức Phật và các bậc thánh Đức đã nói lên “tu 1 kiếp lành chẳng thể bù đắp vạn kiếp.” Với thần học siêu việt của Đức Phật từ bi đã giúp người tu nhanh chóng tiêu trù những nghiệp báo được gọi là tịnh hoá theo 4 hình thức 1. Ác mộng, 2. Bệnh tật, 3. Thị phi, 4. Hao tài.

  Con hoan hỉ và cảm tạ ơn Thầy đã cho con hiểu được sự lợi lạc của tịnh hoá (nặng thành nhẹ, nhẹ thành không có gì). Những gì mà con đã nhận được hôm nay – thiện duyên hay ác nghiệp thì con cũng có thể hoan hỉ đó nhận vì đó là ơn phước của Bổn tôn.

  Con hoan hỉ và cảm tạ ơn Thầy đã luôn nhắc nhở chúng con phải thực hành tinh tấn, thực hành pháp để loại trừ lỗi lầm không tái phạm lỗi cũ, tâm được chuyển hoá thì con mới vững bước trên con đường tiến tu đến thành phố giải thoát.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy và Cô vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 98. Mật Tất Kiểm says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết “Đừng khoác áo sầu bi cho người tu” rồi ạ. Khi đọc bài tự nhận thấy bản thân đã từng có lúc không phân biệt được rõ thế nào là “Đổ nghiệp” và “trả nghiệp” và chính bài viết này đã cho con hiểu.

  Rất nhiều người tu hiểu lầm hoặc không được chỉ dẫn rõ ràng nên không phân biệt được nên bị rơi vào “phỉ báng chánh pháp” mà không hay biết từ đó chính bản thân thiếu động lực và lòng tin bị lung lay. Đây cũng là vấn đềlớn của sự hiểu “không thấu đáo”.

  Tại Mật Gia chúng con được hiểu từng chi tiết và kèm theo ứng dụng cuộc đời để luôn hân thưởng và tinh tấn trên con đường tu. Và từ chiếc áo sầu não, u mê chúng con được mặc trên mình chiếc áo của Phật pháp với chánh kiến từ sự chỉ dạy chi tiết từ Thầy.

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô.

  Cầu cho chúng sanh hạnh phúc với thành tựu Phật tánh.

  OM MANI PADME HUM !

 99. Mật Thanh Trúc says:

  Kính bạch Thầy,

  Dạ con đã đọc bài này rồi ạ! Con xin cảm kích vị Thầy đã giảng luận bài pháp hay và cô đọng để chúng con có thể ghi nhớ làm hành trang cho mình.

  Con được hiểu thế nào là “tâm lành mà duyên không lành” vì không biết được còn hàng ngàn, hàng vạn kiếp trước đã gây bao ác nghiệp? Cho nên tu một kiếp lành chẳng thể bù đắp vạn kiếp ác. Song, Đức Phật từ bi, thần lực siêu việt nên cho người tu nhanh chóng tiêu trừ nghiệp báo mà không phải tốn chừng ấy kiếp tương đương. Có 4 hình thức tịnh hoá đó là 1/ ác mộng, 2/ bệnh tật, 3/ hao tài, 4/ thị phi và chúng con phải tỉnh thức để nhận biết, không đổ cho “đổ nghiệp” một cách sai lệch, đó là tà kiến, vô tình gây thêm tội lỗi vì đã phủ nhận con đường tu giải thoát theo tinh thần “Bát chánh đạo” của đạo Phật!

  Chiếc áo của nghiệp báo phải được may đúng chánh kiến, đúng cỡ nếu không mặc áo ngoại đạo mà cứ ngữ là áo đạo Phật. Khi hiểu được công năng tịnh hoá, chúng con sẽ ngày cảng tinh tấn, pháp lạc gia tăng, và lòng sùng mộ Đạo sư càng phát triển. Để không bị ngộ nhận giữa “đổ nghiệp” và “tịnh hoá”, con nên thực hành theo lời dạy của thánh tăng Thogme Zangpo được viết trong tác phẩm “Ba mươi bảy pháp hành Bồ tát đạo” là “Nếu không tự quán xét lỗi lầm thì chỉ là hành giả mang danh chớ không có thực hành. Bởi vậy, phải luôn quán xét và loại trừ lỗi lầm của mình. Đó là pháp hành Bồ tát đạo.” Phải quán xét để hiểu mình đang làm lỗi và không tái phạm sai lầm, từ từ tâm con mới có thể chuyển hoá, lúc đó mới có thể gọi là “tu là chuyển nghiệp.”

  Con xin cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 100. Mật Huệ Chi says:
  Kính Bạch Thầy ,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy .

 101. Ngô Văn Hoàn says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi. Con cám ơn Thầy đã khai thị.

  Om mani padme hum.

 102. Mật Nhẫn Hoà says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết,con cảm ơn Thầy đã từ bi khai thị ạ.

  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 103. Mật Như Ý says:
  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ được đọc bài Pháp của Thầy:”Đừng khoac áo ” sầu bi” cho người tu”
  Con rất tán thán công hạnh ,trí tuệ . và Bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con hiểu rõ và phân biệt được ” đổ nghiệp” và ” tịnh hoá”( trả nghiệp).” Quan điểm đổ ngiệp là xảo biện vì không chịu quán xét trách nhiệm bản thân đối với hành vi thân, ngữ, tâm của mình mà đổ thừa cho đạo Pháp,đây gọi là một hình thức phỉ báng Chánh pháp Phật môn”
  Đối với mọi người chúng con,trong cuộc sống nhiều khi gặp nhiều khó khăn như: công việc trắc trở,tình duyên,ốm đau,bệnh tật,…Mặc dù người tu vẫn thực hành theo đúng Chánh pháp.Qua bài giảng của Thầy ,con hiểu rõ những sự vụ đó là do mỗi người chúng ta còn có nghiệp từ kiếp trước,tuỳ người nghiệp nặng hay nhẹ mà gặp trắc trở nhiều hay ít,kiếp này ta đang trả nghiệp tịnh hoá bớt những lỗi lầm của mình.Vì vậy chúng con vẫn đón nhận vui vẻ,không một lời oán thán dần bước qua những khó khăn đó từng bước hoá giải nặng thành nhẹ,nhẹ thành không có.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài viết lợi lạc này,giúp chúng con tránh rơi vào ngộ nhận giữa ” đổ nghiệp” và ” tịnh hoá” bằng cách ” phải luôn quán xét và loại trừ lỗi lầm của minh” thông qua ” Ba mươi bảy pháp hành Bồ Tát Đạo”
  Con cầu nguyện Thầy, Cô trường thọ trụ thế dài lâu vì lợi lạc của tất cả chúng sanh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ
  Om Mani Padme Hum

 104. Nguyễn Thùy Linh ( Quảng Ninh ) says:
  Kính Bạch Thầy con đã đọc xong bài Đừng khoác áo “sầu bi ” cho người tu !  rồi ạ .

  Con cảm ơn Thầy rất nhiều ạ .

  Con cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khỏe và sự trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh .

  Um Mani Padme Hum .

 105. Nguyễn Thùy Linh ( Quảng Ninh ) says:
  Kính Bạch Thầy con đã đọc xong bài Đừng khoác áo ” sầu bi ” cho người tu ! rồi ạ .

  Con cảm ơn Thầy rất nhiều ạ .

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và sự trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh .

  • Um Mani Padme Hum .
 106. Nhớ Nguyễn says:
  Kính Bạch Thầy .

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cảm ơn lời Thầy dạy. Qua đó con hiểu được đối với người tu tập không lên khoác chiếc áo sầu bi lên người mình. Đừng bao giờ đổ thừa vì tu tập mà mình khổ mà luôn phải quán xét lỗi lầm của mình mà hoan hỉ đón nhận nó, từ đó tâm ta dần dần chuyển hóa không còn chiếc áo sầu bi nữa . Qua bài viết từ Thầy con như được tiếp thêm kiến thức và hiểu được thế nào là đổ nghiệp ,thế nào là tịnh hóa ạ.

  Con cầu nguyện Thầy sức khỏe vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 107. Mật Diệu Hằng says:

  Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của đạo hữu Tantra Upatissa sang tiếng Việt như sau:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con được đọc bài viết này.

  Con hiểu rằng đối diện với khó khăn, luôn biết quán xét lỗi lầm và không đổ lỗi cho người khác là pháp hành bồ tát đạo. Khi hành giả gặp khó khăn trong cuộc sống đó là lúc tịnh hóa nghiệp chướng trong đời này, và hành giả nên hiểu rằng được tịnh hóa nghiệp chướng ngay trong đời này là một điều tốt đẹp.

  Trong bài này Thầy luận giảng rõ ràng rằng thực hành pháp là chuyển nghiệp.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đoạn trừ khổ đau và đạt được giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 108. LÊ ĐỨC TÙNG says:
  Kính bạch Thầy!

  Con là LÊ ĐỨC TÙNG, con đã đọc bài này. Thầy đã cho con   hiểu thế nào là duyên, thế nào là nghiệp, hiểu trong Phật pháp không có đổ nghiệp, hiểu tịnh hoá (trả nghiệp)

  con cảm ơn Thầy! Kính chúc Thầy cô, kính chúc các bạn hữu sức khoẻ ạ!

 109. LÊ ĐỨC TÙNG says:
  Kính bạch Thầy!

  Con là Lê Đức Tùng, con đã đọc xong bài này của Thầy, qua đó con cũng đã hiểu chút ít về duyên, về nghiệp, hiểu thế nào là đổ nghiệp, hiểu được tịnh hoá.

  Con cảm ơn Thầy! Kính chúc Thầy, cô và các vị huynh đệ, bạn hữu sức khoẻ, vì lợi lạc chúng sanh.

 110. LÊ ĐỨC TÙNG says:
  Kính bạch Thầy!

  Con là Lê Đức Tùng, con đã đọc xong bài này của Thầy, qua đó con cũng đã hiểu chút ít về duyên, về nghiệp, hiểu thế nào là đổ nghiệp, hiểu được tịnh hoá.

  Con cảm ơn Thầy! Kính chúc Thầy, cô và các vị huynh đệ, bạn hữu sức khoẻ, vì lợi lạc chúng sanh.

 111. Lê Đức Tùng says:
  Kính bạch Thầy! Con xin đọc tiếp ạ
 112. Trịnh Văn Lâm says:
  Kính Bạch Thầy .

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ .

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .

  Om Nanii Padme Hum

 113. Phạm Văn Khang says:
  Kính bạch Thầy. Con là Phạm Văn Khang. Con ở Quảng Ninh. Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy ạ.
 114. Huỳnh Quang Phát says:
  Con Kính Thầy,

  Con đã đọc bài.

 115. Đào Văn Tuấn says:
  Kính bạch Thầy.  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy ạ.
 116. Mật Pháp Ngân says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ! Qua bài viết giúp con hiểu được thế nào là “tịnh hóa” và “đổ nghiệp”. Con xin cảm tạ ơn Thầy!

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 117. Do Thi Ngoc Yen says:
  Thưa Thầy!

  Con đã đọc bài viết của Thầy rồi! Con cảm ơn Thầy.

 118. nguyễn thị thanh says:
  Kính bạch Thầy! Con đã đọc xong bài này rồi ạ
 119. Ashley Pham says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ. Con cảm tạ thầy đã chỉ cho con pháp hành Bồ Tát đạo, luôn tự quán xét lỗi lầm của mình, nhận trách nhiệm bản thân đối với hành vi thân ngữ tâm của mình, mang tâm hoan hỉ tịnh hóa để không phải phạm sai lỗi cũ.

  Om Mani Padme Hum.

 120. Vân Chi says:
  Dạ em đã vào được rồi ạ
 121. Vũ Lê Ngọc Hương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết của Thầy rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giảng giải cho chúng con hiểu, phân biệt được “đổ nghiệp” và “tịnh hoá”.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 122. Hoàng Thi Thuy Nga says:
  Kính bạch Thầy

  con đã đọc bài này

  con cám ơn Thầy  ạ

 123. Thanh Xuân says:
  Bài viết của Thầy hay quá. Con từng được nghe câu “ Học Phật là hạnh phúc lớn nhất đời người”. Con cảm thấy quả thật đúng vậy.Hồi trước con cũng tự mang lấy nghiệp vào người bởi tâm đầy giận dữ, oán trách. Nhưng rồi tình cờ được gặp những người bạn học và làm theo lời Phật, tự mình nghiệm lấy những bài học từ kinh sách và sai lầm của đời mình, thì con mới thấy nhờ học Phật, làm theo Phật, con đã “tịnh hoá nghiệp” của mình tạo nên cho chính mình. Bao nhiêu đó thôi cũng là hạnh phúc lớn lao tự mình giải thoát cho tâm trí của mình.
 124. Mật Tịnh Duyên says:
  Kính bạch Thầy!!!

  Con Mật Tịnh Duyên

  Con đã đọc xong bài này

  Chúc Thầy và cô có nhiều sức khỏe và trường thọ

  Om mani padme hum!!

 125. Mật Hòa says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giảng luận, giúp chúng con phân định được rõ ràng giữa khái niệm “đổ nghiệp” ( tà kiến, tà tư duy dựa trên tâm lý “đổ thừa), với khái niệm “tịnh hóa” ( chánh kiến, chánh tư duy dựa trên quy luật “chuyển nghiệp” đối với những hành giả thực hành pháp chân chính).

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô để làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh!

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om mani padme hum!

 126. Nguyễn Đức Duy says:
  Kính Thầy! Con đã đọc bài viết rồi ạ. Cảm ơn Thầy rất nhiều.
 127. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết” Đừng khoác áo sầu bi cho người tu” của Thầy. Con hoan hỷ tán thán công hạnh , Bồ đề tâm và trí huệ vị Thầy. Qua sự luận giải chi  tiết của Thầy, về những hành vi thân, ngữ, tâm sai lệch của người tu, cùng với những minh chứng cụ thể trong thời Phật tại thế như vị Tôn giả nhưng lại không được một bữa cơm no, cuối cùng bị chết đói do không có ai bố thí và ngay cả Đức Phật cũng bị gươm đâm chảy máu chân, bị nhức đầu dữ dội khi dòng họ Thích Ca bị tàn sát. Bồ Tát Long Thọ vẫn bị cắt đầu dù ngài là bậc Hoan hỷ địa. Tổ sư Bồ đề đạt ma bị đánh thuốc độc mà chết. Qua đó để chúng con luôn cảm niệm được “mọi việc đều là ơn phước của Bổn tôn, thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy dù phước hay họa”, mà không bị rơi vào trường hợp của kẻ “đổ thừa siêu hạng” như người ngoại đạo khi cho rằng đó là là sự “đổ nghiệp” và hiểu được đó là sự “tịnh hóa” của người tu, bởi hàng ngàn, hàng vạn kiếp trước đã gây bao ác nghiệp. Mỗi lần như vậy là mỗi lần người tu được “tịnh hóa’ từ nặng thành nhẹ, từ nhẹ thành không.

  Con tạ ơn Thầy với bài viết ý nghĩa, nhiều lợi lạc. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

   

 128. Phan Thị Trúc Linh says:
  Kính bạch Thầy

  Con thật hoan hỷ khi đọc xong bài viết này ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giảng dạy cho chúng con hiểu giữa khái niệm “đổ nghiệp” và “tịnh hóa “.

  Cầu cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

  Om mami padme hum.

 129. Nguyễn Cát says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này. Con cảm ơn Thầy đã luận giải thấu đáo bản chất của duyên, nghiệp cũng như phân biệt khái niệm “đổ nghiệp” và “tịnh hóa” để phản bác nhận thức sai lệch vốn đã “cố hữu” cho người tu đạo Phật là “sống nghèo”, “sống khổ”, “sống buông xuôi”, “sống thụ động”.

  Đức Phật là bậc toàn giác với lòng từ bi vô lượng, lẽ nào Ngài lại từ bỏ cung vàng điện ngọc để tìm con đường khổ ải cho mình và khuyến tấn chúng sanh theo con đường đó. Do vậy, bài viết của Thầy đã lấy lại công bằng cho những hành giả đạo Phật chân chánh, thể hiện rốt ráo tính từ bi và trí tuệ của đạo Phật.

  Con thật hoan hỷ với những điều được Thầy khai thị qua bài viết này. Con cảm ơn Thầy.

  Om Mani Padme Hum

 130. Dương Thu Hằng says:
  Kính bạch Thầy!

  Qua bài viết của Thầy, Con đã có câu trả lời cho câu hỏi của nhiều người và nhiều lần con được nghe: “Tại sao tôi sống phúc đức thế, không bao giờ làm hại ai,… mà tai hoạ vẫn cứ đeo bám,…”

  Con đã hiểu TỊNH HOÁ là gì, ĐỔ NGHIỆP là gì.

  Con biết ơn Thầy.

  Kính chúc Thầy sức khoẻ, tinh anh!

 131. Trang Nguyễn says:
  Kính Bạch Thày, con đã đọc bài viết: Đừng khoác áo “ sầu bi” cho Người Tu.

  Con hoan hỷ giác ngộ lời giảng của Thầy về tịnh hoá và đổ nghiệp. Lâu nay, con và gia đình luôn oán trách tại sao mình tu tập, đối xử tốt, luôn giang tay ra giúp đỡ người thân khô sở mà đến khi mình quỵ ngã không ai giúp, chúng con quy ra đó là đổ nghiệp. Nhưng thực ra là chúng con đang được tịnh hoá cho những gì mà đã làm không phải ở kiếp này mà cả ở những kiếp trước.

  Chúng con nên hoan hỷ đón nhận Thiện nghiệp và Ác nghiệp, vì đó là duyên lành giúp con được tịnh hoá thay vì oán trách, than thở.

  Con cầu mong sức khoẻ và trường thọ đến Thầy, Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.

 132. kim Minh Trí says:

  kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài này xong rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và trường thọ của Thầy Cô.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 133. Phuonghp Pham says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài  Đừng khoác áo “sầu bi” cho người tu!

  Con cảm tạ ơn Thầy!

   

 134. Phạm Thị Thuận says:
  Kính bạch Thầy .

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 135. Lê Văn Dương says:
  Kính bạch Thầy

  Con là Lê Dương con ở Hà Nội.

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy!

 136. Mai Bảo Trọng says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài Thầy viết. Con cám ơn Thầy

  Kính chúc Thầy sức khỏe và trường thọ

 137. John Mruk says:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban lời chỉ dạy.

  Những lời dạy bảo của Thầy rất ý nghĩa với con và giúp con rất nhiều.

  ……………………………………………………………………………………………………………

  Thank you for your words, Guru. They have meant so much to me and help me so much.

   

 138. Mật Nhị Khang says:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài. Bài viết đã chỉ ra được phần khía cạnh diễn tiến thực tế từ “tu là chuyển nghiệp” chứ không khoác mang “đổ nghiệp” hay đổ thừa vào những biến cố hiện thời. Bởi trên diễn trình nhân qua, kết qua và hiện trạng của đời sống hiện tại trong kiếp nhân sinh này không chỉ tạo tác từ nhân duyên hiện kiếp, bởi tâm thức thiện lành lẽ thường không chỉ đơn giản như vậy. Chính vì thế thấy người hiện kiếp có những hành động tốt, thiện hữu song không chắc đã thấy được cuộc sống đầy đủ hiện thời, đôi khi còn vướng mắc vô số những khó khăn, vất vả. Song không lấy đó làm cớ đổ thừa cho người tu, vì lẽ nhân duyên còn kéo dài trong nhiều kiếp. Song người bi quan thì lấy đó làm cơ hội để đổ thừa, nhu nhược và rồi chính cuộc sống hiện tiền trở thành “địa ngục” trần gian. Với người hiểu đúng, tu chuyển nghiệp theo hướng tịnh hóa, nặng thành nhẹ, nhẹ thành không và thực tế diễn trạng theo lý nhân duyên, nhân quả.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã chia sẻ. Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế dài lâu vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp đem lại lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo hữu Mật Hoàng Phức thác sanh vào cõi lành.

  Om Mani Padme Hum!

 139. Mật Như Pháp says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện Mật Hoàng Phúc thác sanh vào cõi lành.

  Cầu nguyện chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

 140. Tantra Sagovana (Ahmed Khan) says:

  Kính bạch Thầy!

  Con là Tantra Sagovana.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.

  Trong bài viết này,  Thầy luận giảng chi tiết về nghiệp quả và sự tịnh hóa. Con hiểu rằng chúng con nên tinh tấn hành pháp để chuyển nghiệp và tích tập hai bồ tư lương công đức và trí tuệ.

  Chúng con nên luôn biết quán xét lỗi lầm và từ bỏ chúng.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh khỏe mạnh và đoạn trừ khổ đau.

  Om Mani Padme Hum.

  Con – Tantra Sagovana (Ahmed Khan).

  ………………………………………………………………………..

  Dear Guru,

  My name is Tantra Sagovana.

  Thank you for sharing this article.

  In this article you explain about karma in detail and also purification.

  That we should practice Dharma to change our karma, we accumulate merit and wisdom.

  And that we should continually examine our mistakes and abandon them.

  May all sentient beings be healthy and well and be free from suffering.

  May Guru be healthy and live long for the benefit of all beings.

  Om Mani Padme Hum.

  Tantra Sagovana (Ahmed Khan)

 141. Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết này ạ.

  Con cảm tạ Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu và phân biệt được “đổ nghiệp” và “tịnh hoá” để chúng con không rơi vào tà kiến và mang tội phỉ báng Chánh pháp. Con cảm niệm ơn phước khi được vị Thầy chỉ dạy theo quỹ đạo Chánh pháp mà chúng con hiểu được thọ lạc là thọ pháp, không xem mọi sự như là khuyết điểm, dù phước hay họa đều là sự sắp xếp của Bổn tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy, phước là ân sủng thì họa là tịnh hoá, cả hai đều là trải nghiệm tâm linh giá trị.
  Con xin ghi nhớ giáo huấn của vị Thầy “hành giả phải luôn quán xét và loại trừ lỗi lầm của mình. Quán xét để hiểu mình đang tịnh hoá hay đổ nghiệp. Loại trừ là để tâm không tái phạm lại lỗi sai cũ, từ đó tâm ta dần dần chuyển hoá. Lúc đó có thể gọi “tu là chuyển nghiệp”.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe, sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Mật Hoàng Phúc thác sanh vào cõi lành.

  Cầu nguyện cho tất ca chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 142. Nguyễn Thị Tuyết Nhung says:
  Kính thầy

  Con đã đọc và hiểu, và cũng có thể lý giải đc vài vấn đề mà con thấy trong cs qua bài giảng của thầy

  con cảm ơn thầy!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status