Oct 14, 2014

Posted by in Giảng Pháp | 10 Comments

Bài giảng: DUYÊN LÀNH VỚI SỐ 13

DUYÊN LÀNH VỚI SỐ 13 – Bài giảng của Đạo sư Thinley Nguyên Thành ngày 13/10/2014

 

Thầy giảng bài “Duyên lành với số 13” tại MGSN Vũng Tàu

Mời quý đạo hữu bấm vào đường dẫn bên dưới để nghe:


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status