Oct 7, 2013

Posted by in Giảng Pháp | 17 Comments

Đạo sư Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: DUYÊN SỰ VỢ CHỒNG

Đạo sư Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: DUYÊN SỰ VỢ CHỒNG

Bài giảng: DUYÊN SỰ VỢ CHỒNG

Bài giảng mới nhất ngày 06/10/2013 tại Mật gia Vũng Tàu:


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status