Jan 25, 2013

Posted by in BUDDHISM IN OTHER LANGUAGES, Giáo pháp, Trang chủ | 11 Comments

Eng.1: Something about my Dharma’s day

Eng.1: Something about my Dharma’s day

I often sit on the chair at the valley of  Song Nguyen’s Tantra House in the morning or the evening. I like this place very much because it’s so quiet. That’s why I left HCM city to return to Phước Thành small village. Here I can see swimming fishes, hear songs of different birds, and write my first book “Sunyata”. I was born in a big city, where’s too many noises, so  I like a quiet life in a village.

But I still have another life: study and pratise Dhamar. Every day I practise a meditation of Tibet. What is it? For example, I read Sutras about Budhism, I recite the mantra in whispers, I recite the mantra with the breath (in and out), I recite the mantra in the footsteps. Of course, I don’t forget to look at the photograph of Avalokiteshvara – my fantastic Yidam-.

After going out from LOTUS meditation’s room , I use method to apply Dharma into the daily life for Generation of Bodhicitta:

–         When I drink, I bless the sentient beings drink Dharma’s water

–         When I eat, I bless the sentient beings use Dharma’s food

–         When I stand up, I bless the sentient beings have a Budha’s style

–         When I sit down, I bless the sentient beings sit on the Dharma’s chair

–         When I open the door, I bless the sentient beings open the door to the Dharma’s city

–         When I close the door, I bless the sentient beings close the door to the Hell…

There are the 16 actions that connect to practice Dharma. I usualy improve it every day until I become a Guru of Vajra Yana. At the moment I’m teaching this method to many people, some of them are my students.

Eng.1: Something about my Dharma’s day

I wrote one famous book for the Guru Puja that’s named “One life One mantra”. If you are free, let’s read it in the website chanhtuduy.com or you can buy it at every Buddhist bookstore. I hope that it will give you a special method, and much benefit for you in this present life and after death. One Tantra says: “One mantra can help you very much from now until you come to Great Bliss, if you have an excellent method and nice belief in Avalokiteshvara.

          We seek you blessings to become adept in Bodichitta!   

                     Phuoc Thanh village 25/01/2013

                                             By Thinley Nguyên Thành

 1. Mật Phổ says:

  when I read posts of Guru, I bless the students of Guru will to be like in the future. Om Ah Hum

 2. matkinh says:

  We’re so happy when we have a great Guru. We’re so proud of him. I bless more and more person would be have the change to meet Guru and study from him. That’s the shortest way to attain the enlightenment…
  OM AH HUM

 3. Mật Ngã says:
  You are a Guru very good.I am very proud of you.
 4. Mật Hải says:
  I refuge on Guru from now to enlightenment. I pray for his long life, because it offers the benefit of all beings.
  OM AH HUM.
 5. Bội Ngọc says:
  I’m happy when read the ” something about my Dharma’s day”
 6. Mật Hạnh Giác says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con xin được dịch đôi dòng pháp nhũ của Thầy sang tiếng Việt. Con vô cùng ngưỡng mộ và tán thán trình độ Sinh Ngữ của Thầy, có nhiều từ chuyên môn và cách sử dụng đầy mới lạ với con. Con cảm tạ ơn đức của các Ngài luôn vì chúng sanh bất kể xa gần, trong nước hay ngoài nước mà thuận bề giáo hóa. Con xin được dịch lại bằng ngôi thứ ba để dễ cảm thụ cho người đọc hơn.

  “ĐÔI ĐIỀU VỀ MỘT NGÀY TỊNH TU

  Đạo Sư của chúng tôi thường lặng ngồi nơi triền dốc đưa lối vào mái nhà Mật Gia Song Nguyễn vào lúc rạng sáng hay chiều tà. Thầy nặng lòng với nơi đây vì cái tịch mịch khẽ khàng của nó. Đó là căn nguyên vì đâu Thầy “xả ly” thành phố Hồ Chí Minh mà vân du đến ngôi làng Phước Thành bé nhỏ. Nơi đây vẳng vẳng bên tai là tiếng róc rách cá lội, tiếng chim kêu rì rào muôn sắc muôn thanh, cũng là nơi Thầy chắp bút cho tác phẩm đầu tiên mang tựa đề “Tánh Không” của mình. Cũng vì rằng Thầy được đến từ nơi chốn thị thành náo nhiệt, ồn ào nên giờ đây Thầy tìm an trú tại một vùng quê man mác bình yên thế này.

  Nhưng Vị Thầy vẫn còn một cuộc đời để cống hiến: cho sự lĩnh hội và sự thực hành Pháp. Hằng ngày, Thầy thực hành các pháp tu Mật Thừa. Chúng gồm những gì? Ví dụ, Thầy nghiên cứu kinh điển Phật Môn, Thầy trì niệm chú thầm miên mật, Thầy trì niệm thần chú theo nhịp thở (hít vào-thở ra), Thầy trì niệm thần chú trong từng bước chân. Đồng thời, Thầy hoàn toàn không quên ngắm nhìn linh ảnh của Ngài Quán Âm Tứ Thủ_Đức Bổn Tôn linh thiêng nhiệm mầu_

  Sau khi dời gót sen ra khỏi Liên Hoa Đài, Vị Đạo Sư thực hiện các phương tiện áp dụng Phật Pháp vào đời sống sinh hoạt hằng ngày cho sự Phát Bồ Đề Tâm:
  @. Khi uống nước: “Cầu mong tất cả chúng sanh uống được tinh tuý cam lồ”.
  @. Khi ăn : “Cầu mong tất cả chúng sanh được dùng thực phẩm thiền định”
  @. Khi đứng dậy: “Cầu mong tất cả chúng sanh có được thân tướng một vị Phật”.
  @. Khi ngồi xuống : “Cầu mong tất cả chúng sanh đạt được Kim cang toà”
  @. Khi mở cửa: “Cầu mong tất cả chúng sanh mở cửa vào thành phố giải thoát”.
  @ Khi đóng cửa: Cầu mong tất cả chúng sanh đóng lại cánh cửa đi vào coi thấp”.

  Tất cả đây là 16 động tác kết nối với sự Thực Hành Pháp. Thầy luôn thực hành tinh tấn chúng hằng ngày cho đến khi Thầy thành tựu Bậc Thầy Kim Cang Thừa. Hiện nay, Thầy đang giảng dạy những pháp tu này đến cho nhiều chúng sanh, trong đó có những học trò của mình.
  Một trong số những trước tác nổi tiếng của Vị Thầy có tên là “Một đời người, một câu thần chú”. Những độc giả thong dong có thể tìm đọc tác phẩm tuyệt vời này ngay tại trang mạng Chanhtuduy. com hoặc bàn có thể tìm mua tại bất cứ cửa hàng sách Phật Giáo nào. Thầy tôi hy vọng rằng, nó có thể đem lại cho độc giả một phương tiện đặc biệt, đem lại lợi ích lớn lao cho chúng sanh được “an lạc đời này, cực lạc đời sau”. Mật Điển đã truyền rằng: “Chỉ một câu thần chú có thể đem lại lợi lạc vô biên cho những ai tầm cầu từ đây cho đến khi Giác Ngộ Tối Thượng , chỉ khi bạn có một phương tiện thiện xảo và niềm tin tuyệt đối vào Ngài Quán Âm Tứ Thủ “
  We seek you blessings to become adept in Bodichitta! (Câu này con không dịch được ạ)
  Làng Phước Thành ngày 25/01/2013
  Đạo Sư Thinley Nguyên Thành.”

  Con xin đảnh lễ tri ân Thầy vì bài viết ngoại ngữ rất tuyệt vời này. Tri kiến Anh Ngữ của con còn hạn hẹp, nếu có gì sai sót, mong Vị Thầy tư bi chỉ ra giúp con.
  Nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.
  Om Ah Hum.

 7. Mat Kha Phuc says:
  Dear Guru,
  I am so happy to read the sharing your Dharma’s day. You have enlighten me everyday through your speech and posts as well as your caring.
  Thank so much for teaching us everyday, leading us to the right way.
 8. Karma Sonam Yeshe says:
  I really enjoyed reading this Guru. Very inspiring.
 9. Mật Đăng Tâm says:
  Dear Guru
  I ‘ve read this lesson. It is wonderful.
  I bless people on over the world would have lucky change to know chanhtuduy.com and find his truly place to lean on.
  I bless you and your consort are healthy and long-lived for the benifit of sentient being.
  Om Mani Padme Hum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status