Nov 2, 2017

Posted by in BUDDHISM IN OTHER LANGUAGES | 8 Comments

WHAT IS THE ESSENCE OF MEDITATION THROUGH PRAYER? (Thực chất của thiền định thông qua cầu nguyện là gì?)

Dear holy guru
Thank you very much for your article and the translation. I would like to take the time to answer. I think it is in the hands of ourselves how active we are to go the right path. Reading your articles gives me lots of food for thought and I can expand my knowledge and follow you with dedication. I learned that there are two types of people in Buddhism. First of all, those who grew up with Buddhism grew up with them, and the second group are those like myself who studied themselves and found out that Buddhism is the only true religion. That Buddhism speaks the truth and we can learn a lot to free ourselves from suffering. I am infinitely grateful for that.

Lotus Flower Estrade in Song Nguyen Tantra House

Millions of people in this world are interested in a version of meditation or yoga, or one of the many so-called spiritual activities that are now so widely marketed. A closer look at why people engage in these practices shows a goal that has little to do with the liberation from the deception, and everything to do with their desperation to escape the busy, unhappy life, and heartfelt longing for a healthy, stress-free, happy life. These are all romantic illusions. So where do we find the roots of these illusions? Mainly in our habitual patterns and their related actions. Of course, nobody of sound minds, each of us would like to live an illusion. But we are opposing beings, and although we are convinced that we would taunt a life based on self-delusion, we continue to keep the habits that are the cause of innumerable delusions
We can free ourselves through prayer, meditation that strengthens our mind and our knowledge. I work because it is our karma to use compassion for the sake of all our time here, and I am grateful for the wise articles of our holy Guru that give me fulfillment. False illusions or arrogance and lies create bad karma and we can free ourselves from this cycle with your help. May our holy guru live long with good health and all human beings. Om Mani Padme Hum

Tantra Mikaya

——————————-

Bản dịch tiếng Việt (bởi Mật Diệu Hằng)

“Kính bạch Thầy tâm linh tôn quý!

Tantra Mikaya from Berlin

Con chân thành cảm tạ ơn Thầy đã viết bài viết này, đồng thời con cảm ơn đạo hữu đã dịch bài viết của Thầy sang tiếng Anh. Con đọc và suy nghĩ rất nhiều về bài viết của Thầy và con sẽ chiêm nghiệm những lời dạy của Thầy thông qua những trải nghiệm của bản thân.

Con nghĩ rằng, khi Thầy đã chỉ cho chúng con con đường đúng để thực hành, sự tiến tu của chúng con trên con đường giác ngộ phụ thuộc vào chính sự nỗ lực tinh tấn của chúng con. Những bài viết của Thầy giúp con suy ngẫm rất nhiều, giúp con mở mang kiến thức Phật đà và con có ước nguyện được theo chân Thầy với sự tận tụy, nỗ lực hành pháp. 

Con nhận thấy rằng có hai nhóm người khi học Phật. Nhóm thứ nhất là họ lớn lên và trưởng thành trong môi trường Phật giáo; nhóm thứ hai gồm những người giống như con, họ không sinh ra trong một trường có Phật giáo nhưng họ tự tìm đến đạo Phật Phật, thông qua sự tìm tòi, học hỏi, trải nghiệm của bản thân và họ nhận ra rằng Phật giáo là con đường đúng đắn nhất họ nên thực hành theo. Bởi vì đạo Phật dạy cho con người biết đến những điều chân thật, bản chất của mọi sự vật hiện tượng và chúng con học theo để giúp bản thân thoát khỏi khổ đau, phiền não. Bản thân con cảm thấy mình thật ơn phước khi được theo Thầy học đạo Phật.

Hàng triệu người trên thế giới này khi học đạo Phật họ thích thực hành thiền định, một trong những hoạt động của đạo Phật và hiện nay các hoạt động về thiền định ngày càng được mở rộng. Khi tìm hiểu sâu về nguyên nhân tại sao con người thích hoạt động thiền định mặc dù đó chỉ là trợ hạnh mà không phải là chánh hạnh để giúp con người giải thoát tối thượng. Đó chính là do họ tuyệt vọng, họ lựa chọn thiền định để thoát khỏi sự bận rộn, sự bất hạnh và họ hành thiền vì vấn đề sức khỏe, vì mục đích giải tỏa căng thẳng để mong có cuộc sống tốt hơn.

Lotus Flower Estrade at night

Tuy nhiên, những cảm giác bình an từ thiền định mang lại cho họ chỉ là giả tạo. Vậy, làm sao biết được cảm giác bình an có được khi hành thiền là giả tạo? Hãy nhìn vào thói quen hàng ngày của họ, những hành vi trong cuộc sống  của họ, họ vẫn không thoát được khổ đau. Và rõ ràng là, không có một ai chỉ hành thiền mà có được trí tuệ, trí óc sáng suốt. Và con người đều muốn sống trong sự ảo tưởng. Nhưng con người luôn thích phản đối những điều gì trái với suy nghĩ chủ quan của họ. Mặc dù có người hiểu rằng họ không nên nhìn nhận, chê bai phiến diện mọi sự vật hiện tượng của cuộc sống theo tâm ý chủ quan của bản thân, tuy nhiên con người vẫn giữ khư khư định kiến, thói quen đó; Đây cũng do sự vô minh, ảo tưởng gây ra.

Chúng con có thể thoát khỏi khổ đau nhờ cầu nguyện và thiền định nhưng chỉ khi chúng con được thực hành cầu nguyện và thiền định để chuyển hóa tâm, để nâng cao tuệ tri Phật đà. Cũng như vậy, con làm việc bởi vì đó là nghiệp quả của con và khi học đạo Phật, con làm việc với sự từ tâm vì lợi ích của mình và tha nhân.

Con cảm tạ ơn Thầy vì đã viết những bài viết trí tuệ giúp con được thực hành pháp để chuyển hóa tâm, có được sự hanh thông trong công việc và làm việc vì lợi mình, lợi người. Ảo vọng, vô minh và lừa dối tạo ra ác nghiệp và nhờ sự dạy dỗ, giúp đỡ của Thầy tôn quý, chúng con thoát khỏi vòng lẩn quẩn của ác nghiệp.

Con cầu nguyện Thầy tôn quý khỏe mạnh, trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

Om Mani Padme Hum.”

Tantra Mikaya


THỰC CHẤT CỦA THIỀN ĐỊNH THÔNG QUA CẦU NGUYỆN LÀ GÌ? – Tantra Mikaya

 1. Dr.C H Lakshmi narayan says:

  Respected Guruji I bow my head at the lotus feet of Guruji.

  I am Tantra Nirvadeva

  Meditation or yoga or Spiritual activities like Dharma practices can not be marketed as noted in the body of this letter,as it involves individual personal efforts of Dharma practice and they are proved methods of obtaining Bodhicitta and wisdom in the path of Liberation, of course approved scientifically too !  As such it Should not be so lightly one should not consider. !

  Further, every living being longs for a healthy, stress free, and happy life and it is wrong to say they are all romantic illusions!

  In fact to find the cause and remedy from suffering and to have a healthy, stress free, happy life for Mankind, Buddha renunciated everything, went to the forest, meditated to gain Bodhicitta and Wisdom for Liberation for the benefit of the whole Mankind. !

  We can free ourselves no doubt through  meditation but not through prayer ( which desires or demands  some thing, as the meaning of Prayer is itself self-explanatory)

  Om Mani Padme Hum.

  Long live our Guruji for upholding Dharma.

  Dr C H Lakshminarayan.

   

 2. Dear Tantra Mikaya,

  Thank you so much for sharing your thought with us. I agree with you if someone only have attachment on meditation, they do not have right view, it is very difficult for them to get the wisdom. And as you wrote, looking at their daily actions of body, speech and mind, they can not be free themselves from suffering.

  They want to escape from stress, unhappiness, they sit on meditation. Because they do not have right view, after meditation, they still feel suffering when facing with numberless worldly difficulties. If you do not have happiness inwards, you will never feel happy even you live in a very luxurious life. Practice the Dharma with right view helps you change impure mind into pure mind; negative thoughts into possitive thoughts; unhappiness into happiness.

  In addition, meditation is only one among the six perfections, one of ten Buddhist activites. It is only one of  the good aids. With only meditation, the Buddhist can not get the ultimate liberation. Only wisdom can help practitioner free from the samsara. Therefore, in The Thirty-Seven Practices of All the Bodhisattvas, Gyalse Tokme Zangpo wrote:

  “Without wisdom, the five perfections
  Are not enough to attain full awakening.
  Cultivate wisdom, endowed with skill
  And free from the three domains — this is the practice of a bodhisattva.”

  We are so lucky to learn from the Guru who teaches us right view with right method to get wisdom. Day by day, we practice the dharma, we are closer to wisdom. It is the good chance to come to the liberation castle filled with true happiness.

  May the holy Guru and his consort have a good health and live long for the sake of all sentient beings.

  I am looking forward to reading more of your writing.

  May Tantra Mikaya achieve all legitamate wishes and get joyful that arises on the path to enlightenment.

  May all sentient beings get the happiness of Buddha’s nature.

  Om Mani Padme Hum.

 3. Mật Kính says:

  Dear Tantra Mikaya

  Im glad to read your sharing, I agree with you that “ we are free ourselves through prayer, meditation that trengthens our mind and our knowledge, “ and “ I am grearful for the wise articles for our holy Guru that give me fulfillment “ that we so happy when we have the Vimalakirti’s room in chanhtuduy and we can read and comment every day and we have the golden chance to Reading – Contemplating- Practice and connect with Guru and also important for us to pray to Guru because Dilgo Khyentse confirms “Praying to the Guru is the essence of chanting, constant combination with the teacher’s mind is the essence of the practice” And “When the rain falls on the roof, the gutter pipe collects all water. Likewise, if we pray to our own Guru that isn’t separated from the Liberator, we will collect all blessings (The Expected pearl ) “ therefore we can free ourselves from the bad karma and arrogance. Thanks for your article and look forward to reading your next sharing.

  May the Guru and his consort long live  for benefil for all sentient being

  May Tantra Mikaya ,the blessing all the wishes and ultimate in next life

  May all sentient being achieve the happiness of Buddha’s nature

  OM AH HUM

 4. Tantra Upatissa says:

  Dear Guru thanks for sharing this article.

  We are trying our best to overcome greed and false illusion with help your teachings.

  May Guru live long for sake of other beings and protected.

  May all beings be free from suffering and get enlightened.

  Om Mani Padme Hum..

 5. Dear Tantra Mikaya

  I am delighted with your article.

  It is said that: “The purpose of life is to contribute in some way to making human beings better than others”. Also, In Buddhism the purpose of true Buddhists is to practice the Dharma for their enlightenment and liberation.

  I agree with you that “We can free ourselves through prayer, meditation that strengthens our mind and our knowledge”.

  I hope you will read more articles on Chanhtuduy.com and share your thoughs with us.

  I am elated by Mat Dieu Hang’s translation, too.

  May all sentient beings achieve the happiness of Buddha’s nature. Om Ah Hum!

 6. Tantra Mahavita says:

  Querido Santo Guru : Muchas Gracias por compartir tus pensamientos con nosotros .Si alguien solo tiene la meditacion , no tiene la vision correcta , ya que es muy dificil de obtener la sabiduria .Y al observar sus acciones cotidianas de cuerpo, palabra y mente , no pueden liberarse del sufrimiento . Practicar el Dharma con la vista correcta te ayuda a cambiar la mente impura en la mente pura , pensamientos negativos en pensamientos positivos , la infelicidad en la felicidad . Ademas con solo la meditacion , no podemos obtener la maxima liberacion . Solo la sabiduria  puede ayudar al practicante liberarse del samsara . Somos muy afortunados de aprender del Guru que nos enseña la vision correcta con el metodo correcto para obtener sabiduria . Dia tras Dia practicando el Dharma estamos mas cerca de la sabiduria .Que nuestro Amado Guru pueda vivir muchos años para beneficio de todos los seres sintientes .Que todos los seres sensibles encuentren la felicidad y la raiz de la felicidad . Puedan ser libres de sufrimiento y de la raiz del sufrimiento . Que habiten en la ecuanimidad libre de apego y aversion. Que la preciosa Bodhichita haya nacido en aquellos donde no lo es. Puede que bodhichita una vez que nazca no decaiga y se expanda mas y mas . Que el precioso espiritu del despertar nazca en aquellos donde no esta . Que una vez que nazca , no se deteriore y aumente cada vez mas . OM MANI PADME HUM

 7. Tantra Ashihata (Simon Michael) says:

  Dear holy Guru,

  my name is Tantra Ashihata .

  It please me to show my gratitude for sharing this article to us. May you help us to believe more in buddahism as a new practitional. Because since I started with buddahism through violent tran (mrs) every day I enjoy it may you give us the spirit to enjoy the essences of our prayers and meditation with all the blessing that comes with it.

  May Guru live long for the seek of happiness of all sentient.

  Om mani padme hum.

 8. Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên hoan hỷ đọc bài viết này của đạo hữu Tantra Mikaya. Bài viết của đạo hữu ấy giúp con mở rộng tư duy về thiền. Hiện nay có nhiều người theo học các khóa thiền, thực hành thiền để giải tỏa stress, hỗ trợ điều trị bệnh. Dù thiền có đem lại lợi ích cho họ nhưng tác dụng chỉ là nhất thời, tựa như liều thuốc an thần. Sau khi kết thúc thời thiền và trở về với guồng quay thế sự, tâm họ vẫn bị chao đảo bởi bát phong và hành vi của họ vẫn không thay đổi. Bởi vì họ hành thiền với động cơ thế tục nên không thể thoát khỏi khổ đau, phiền não.

  Ngược lại, phương pháp thiền Yoga Thanh Trí của vị Thầy thực hành không gián đoạn, không xao lãng, người hành giả dù đi, đứng, nằm, ngồi đều không rời mạch thiền và tâm thức của họ được chuyển hóa theo quỹ đạo chánh Pháp. Nhờ được nối kết với nguyên tố tinh túy, mục đích thực hành là Giác ngộ tối thượng nên khi thực hành cầu nguyện và thiền Yoga thanh trí, người hành giả dần có được trí tuệ Phật đà và thoát khỏi khổ đau.

  Con hoan hỷ và tán thán thiện hạnh viết bài của đạo hữu Tantra Mikaya và thiện hạnh dịch bài của đạo huynh Mật Diệu Hằng.

  Con cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khỏe, thân tâm an tịnh và trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status