Aug 2, 2017

Posted by in BUDDHISM IN OTHER LANGUAGES, SONG NGỮ ANH VIỆT | 17 Comments

Letter from India: FOLLOWING THE FOOTPRINTS OF OUR GURUJI ON THE PREACHING JOURNEY (Rảo bước theo chân Thầy trên con đường du hóa)

Letter from India: FOLLOWING THE FOOTPRINTS OF OUR GURUJI ON THE PREACHING JOURNEY (Rảo bước theo chân Thầy trên con đường du hóa)

 

Respected Guruji, I bow my head at the Lotus feet of Guruji.

” NATURE IS THE BEST TEACHER” !

By cool and calm observation of the phenomenon going on in the Nature and contemplating on it, we understand so many good Spiritual qualities of Buddha’s Nature. For example ” Mountain and River”.If river while flowing faces a big mountain as an obstacle it will not stop, continue to flow by encircling the mountain proceeds to reach it’s goal (sea). Thus it adjusts itself in achieving it’s aim! So, adjustment in life is also a good Spiritual quality. On the other hand think of the Mountain. It will not move and stay firm whatever obstacle that may come ! Facing everything boldly in life is also a good Spiritual quality.!  Look at the river from an another angle of view. You cannot step into the same river for the second time.!. That teaches ” Nothing is permanent”. Everything in life will be changing at every moment!(law of impermanence). Another example is TREE. Although man strike stones at it and cause injury, still in return it gives fruits and shelter.! So also earth gives shelter for both good and bad people. SUN and Moon shine over all good and bad people equally and also rain fall with out any partiality!. seeing everything in generosity and  equanimity is a good Spiritual quality.!👍

Dr. C H Lakshmi narayan

Hence,we learn by taking tour-travel to different places and sight seeing places following the footprints of our Guruji who visits different places taking Buddha’s message and teachings with his disciples.( Of course Buddha followed the same thing along with his disciples  walking  by foot giving Dharma teachings in forest and jungle areas ).

There is one great saying  in Kannada language of Karnataka(India),”  Desha suthu , Kosha odu.!”  Which means  tour – travel the world to enrich your Knowledge!

The most important thing to be stressed here , wherever you be, static or ambient in your daily activities turn  and transform all your sensory and worldly pleasures into Spiritual pleasures of Buddha’s Nature.!and practice Dharma with right view.

Om Mani Padme Hum.

Long Live our Guruji for upholding Dharma.

Dr. C H Lakshmi narayan.

Song Nguyen Tantra House at night

————————————————————————————

Bản dịch Việt ngữ (dịch bởi Mật Diệu Hằng):

“Kính bạch Thầy tâm linh tôn quý!

Con xin cúi đầu đảnh lễ dưới chân sen của Thầy!

Theo con nghĩ: “quan sát các hiện tượng tự nhiên sẽ giúp chúng con học được nhiều điều”.

Khi chúng con bình tĩnh quan sát những hiện tượng xảy ra trong tự nhiên, chúng con sẽ hiểu thêm lời dạy của đức Phật. Lấy ví dụ từ “núi và sông”. Nếu dòng chảy của con sông gặp ngọn núi lớn cản trở, nó không dừng lại mà nó tiếp tục chảy quanh ngọn núi đó để đổ ra biển. Do vậy, luôn quán xét và điều chỉnh bản thân thì sẽ đạt được kết quả, biết quán xét và điều chỉnh hành vi thân ngữ tâm cũng là phẩm chất tốt đẹp của người tu. Cũng như với đối tượng là “núi”. Núi luôn đứng yên và không di chuyển dù bất cứ điều gì xảy ra. Đối mặt với mọi khó khăn trong cuộc sống cũng là một phẩm chất tốt của người tu. Nếu nhìn dòng sông theo một khía cạnh khác, con người không thể lội hai lần trên cùng một dòng sông. Điều đó dạy cho con người hiểu rằng “không có gì là thường hằng”. Tất cả mọi điều trong cuộc sống này đang thay đổi liên tục (quy luật vô thường).

SUN and Moon shine over all good and bad people equally and also rain fall with out any partiality!

Một ví dụ khác là “cái cây”. Mặc dù con người để lại mấy nhát dao vào thân cây thì nó vẫn ra lớn lên, ra hoa, kết trái và cho con người bóng mát. Tương tự vậy, trái đất cho con người nơi sinh sống dù đó là người xấu hay người tốt. Mặt trời và mặt trăng vẫn cho con người ánh sáng, không phần biệt người xấu hay người tốt. Mưa cũng vậy, vẫn rơi xuống mà không có sự phân biệt xấu tốt. Do vậy, nhìn nhận mọi việc với tâm bình đẳng và quảng độ là phẩm chất tốt của người tu.

Do đó, qua bài viết của Thầy, chúng con được học nhiều bài học từ những chuyến đi của Thầy đến các nơi khác nhau, được thưởng thức những cảnh sắc khác nhau theo bước chân của Thầy khi Thầy đi độ hóa, mang ánh sáng Phật pháp đến học trò và hữu tình. (Cũng giống như hình ảnh Đức Phật và đệ tử của Ngài đã từng đi đến mọi nơi từ rừng sâu đến núi thẳm để độ hóa quần sanh).

Có một câu nói trong tiếng Ấn Độ là: “Desha suthu , Kosha odu.!” Có nghĩa là “Du lịch giúp con người mở rộng tầm mắt”. Qua bài viết của Thầy, chúng con cũng được mở rộng tầm mắt.

Điều quan trọng là dù chúng con đang ở trong trạng thái nào, trạng thái tĩnh hay trạng thái động trong các hoạt động sinh hoạt hằng ngày, chúng con đều thực hành chuyển hóa tất cả những thọ lạc thế tục sang niềm vui đạo pháp và thực hành theo đúng quỹ đạo chánh pháp.

Om Mani Padme Hum.

Con thành tâm cầu nguyện Thầy trụ thế lâu dài để ngọn đuốc chánh pháp được lan tỏa khắp muôn nơi.

Con – C H Lakshmi narayan.”

 1. Dr. C H Lakshmi narayan. says:

  Respected Guruji,

  I bow my head at the Lotus feet of Guruji.

  My heart-felt  sincere thanks for publishing  the article Guruji.

  Om Mani Padme Hum.

  Long Live our Guruji for upholding Dharma.

  Dr. C H Lakshmi narayan.

 2. Dear C H Lakshmi Narayan,

  I am delighted to read your writing. I agree with you that “tour – travel the world to enrich your Knowledge”. Though we have not chances to travel, we still enrich our knowledge when we follow the footprints of our Guru. Likewise, we do not need to travel so far with dangerous trips or undergo the hardships to learn Buddhism, we still have the wonderful methods to communicate with Sages and to practice the Dharma in  “Vimalakīrti” room” on chanhtuduy.com.

  Wherever the Guru goes about teaching and converting sentient beings, he always gives us “the spiritual gifts” through his articles with profound teachings. The light of wisdom and compassion is printed in everywhere the Guru’s footprints are passed by. And the light of his wisdom and compassion enables all sentient beings to free from suffering. We are his learners, we also get the light of his wisdom and compassion from his teaching; and with our devotion to Guru, the Buddhahood within us will be manifested clearer and clearer, which help us transform our impure mind into pure mind.

  May the Guru and his consort have a good health and live long for the sake of all sentient beings.

  May the Guru’s preaching journeys always be successful for the benefit of all sentient beings.

  Thank you so much for your sharing. I am looking forward to reading more of your writing.

  May you achieve all legitimate wishes and be happy on the path to enlightenment.

  May all sentient beings achieve the happiness of Buddha’s nature.

  Om Mani Padme Hum.

 3. Dear  C H Lakshmi narayan,

  That’s elated to read your sharing.

  We, disciples of Guru, are so lucky. Through spiritual gifts from Guru’s Dharma journeys, we can feel the beauty of the landscape in new lands without actually going there, we can learn the lively and profound lesson of Dharma that are close to life, thank to the Guru’s wisdom and compassion.

  May all of us maintain and nurture the devotion to Guru to gain the Buddhism knowledge through his teachings, to gradually transform our minds to the right path for moving forward in the way to city of liberation.

  Thank you for your writing. May you achieve your legitimate wishes.

  May the holy Guru and his consort have a good health and live long for the sake of all sentient beings.

  May all sentient beings achieve the happiness of Buddha’s nature.

  Om Mani Padme Hum.

 4. Đạo hữu CH. Lakshmi narayan quý mến !

  Thật hoan hỷ với những cảm niệm của đạo hữu, với những hình ảnh sông, núi và cái cây … đạo hữu như đã quán tưởng sâu sắc lợi vị Thầy huấn thị “ dùng mọi chất liệu như là nguyên nhân của giác ngộ”.

  Sông cho lời dạy về sự liên tục mà mềm dẻo linh hoạt “ luôn quán xét  và điều chỉnh bản thân để để đạt được kết quả” . Núi cho lời dạy về sự định tĩnh đối mặt  trước khó khăn “ đối mặt khó khăn trong cuộc sống cũng là một phẩm chất tốt của người tu”. Cái cây dù bị chặt nó vẫn cho trái hoa là lời dạy về tính bất diệt của sức sống, và khả năng chuyển hóa tình thức “ trái đất cho con người nơi sinh sống dù đó là người tốt hay xấu. Mặt trời và mặt trăng vẫn cho con người ánh sáng không phân biệt  người tốt hay người xấu … Do vậy , nhìn nhận mọi việc với tâm bình đẳng và quảng độ là phẩm chất tốt của người tu

  Do nhờ có những phẩm chất này mà niềm vui luôn hiện hữu trong đời sống, nó hoàn toàn tự nhiên phơi mở niềm hạnh phúc, nó không bị quản chế bởi không gian, thời gian … mà ở đó mọi hiện hữu đều quay lại phục vụ cho nó. Nó có được nhờ sự thâu gom tinh ba Phật pháp từ lăng kính Vị Thầy.

  Cảm ơn đạo hữu đã chia sẻ những điều lợi ích, cầu nguyện đạo hữu thân tâm an lạc đời đạo song viên

  Cầu nguyện Thầy cô trụ thế lâu dài vì lợi ích chúng sinh !

  OM MANI PADME HÙM !

 5. Dear C H Lakshimi narayan!

  I am delighted with your article.

  Example of Tree: “Although man strke stones at it and cause injury, still return it gives fruits and shelter”. It does not “hate” him.  It is the “nature of life” of the tree. Similarly, the “tree” of the Guru’s bodhicitta is sometimes “harmed” by his disciples’ stubbornness and impure thoughts. But the “tree” of the teacher’s bodhicitta is still strong and developing. That is the true nature of bodhicitta.

  I hope to read more of your sharing.

  I am elated by Mat Dieu Hang’s translation, too.

  May all sentient beings achieve the happiness of Buddha’s nature. Om Ah Hum!

   

 6. Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con hoan hỷ với bài viết của đạo hữu CH. Laksh minarayan nhận biết quy luật vô thường , quan sát sự vật hiện tượng để hiểu thêm nhiều điều.

  Con cảm tạ Thầy đã tạo ra căn phòng ” Duy Ma Cật” giúp cho chúng sanh hiểu biết về chánh kiến, tích tập được nhiều công đức.

  Con cầu nguyện cho tất cả các bạn đọc trong và ngoài nước đều biết đến trang mạng chanhtuduy .com thời @ .

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy , Cô.

  Nguyện cho ngọn đuốc trí tuệ được thắp sáng muôn nơi.

  Om Mani Padme Hum.

 7. Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc những dòng cảm niệm của đạo hữu C H Lakshmi narayan thông qua bài dịch của đạo huynh Mật Diệu Hằng. Con hoan hỷ với những dòng cảm niệm của đạo hữu C H Lakshmi narayan khi nhìn những cảnh vật tự nhiên(sông, núi) mà liên hệ đến pháp để điều chỉnh hành vi thân, ngữ, tâm theo quỹ đạo chánh pháp.

  Mật Thiệu tán thán thiện hạnh đạo huynh Mật Diệu Hằng đã chuyển ngữ bài này sang tiếng Việt.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam bảo.

  Om mani padme hum.

 8. Dear C H Lakshmi narayan,

  I am delighted to read your sharing.

  I agree with you that “see everything in generosity and equanimity is a good spiritual quality”

  In my opinion, not only nature but also all phenomena in our lives can teach us lots of lessons. However without venerable Guru’s teachings, the way we see or judge them may be wrong when we do not have foundation of “right view”.  Guru experiences, contemplating and finally he transforms them into writings. Thanks to Guru’s articles, we are able to travel to many destinations by following his footprints and learn precious lessons revolving around many various topics, what are not out of term “Dharma is life” and “life is Dharma”.

  Thank you for your sharing once again.

  May the holy Guru and his consort live long for sake of all sentient beings.

  May all sentient beings achieve happiness of Buddha’s nature.

  Om ah hum.

 9. leebeeley says:

  Dear Guru,

  I am delighted  to read your article and learn al thr true.

   

   

 10. Tantra Upatissa says:

  Dear Guru thanks for sharing this article.

  It’s well explained about the nature which shows compassion to all beings on earth even though we harm them, nature functions constantly without showing partiality to good or bad people.

  Similarly river’s change their direction whenever required but finally merges into ocean as it’s ultimate goal and no matter what happens mountain stay firm and do not change their path facing all difficulties like people strictly following Dharma path inspite of many challenges in their life.

  It’s a good article with interesting examples thanks for sharing this.

  May Guru and his consort live long and protected and get enlightened.

  May all beings be free from suffering and get enlightened.

  Om Mani Padme Hum..

 11.  Tantra Mahavita says:

  Querido Santo Guru : Siempre agradecidos por compartir sus interesantes articulos. Respetado Guru , Doblo mi cabeza a los pies del Loto del Guru. Observando la naturaleza podemos ver como se desarrolla las buenas cualidades de la naturaleza de Buda. Montaña y rio …Si el rio fluye y tiene como obstaculo una montaña , la rodeara , pero seguira su curso, hasta llegar al mar . Mientras que la montaña no se movera y mantendra a la compañia de ese obstaculo , que puede surgir . Tambien nos enseña , la Impermanencia , nada es permanente . Todo en la vida , cambia , continuamente . Por eso enfrentar todas las dificultades en la vida es una buena cualidad del cultivador. Tambien el sol y la luna , todos iluminan a la gente , sin distincion de personas , buenas o malas personas. La misma lluvia sigue cayendo , sin discriminacion. Sin importar en que estado nos encontremos , la transfromacion de todos los sentimientos mundanos, en alegria del Dharma. Que nuestro Amado Guru , viva feliz , para beneficio de todos los seres sintientes. Que todos los seres encuentren la naturaleza de Buda. OM MANI PADME HUM

 12. Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên hoan hỷ đọc bài viết của đạo hữu bác sĩ C H Lakshminarayan. Các bài viết của đạo hữu ấy thường có những ví dụ, câu chuyện liên hệ sinh động từ cuộc sống đến Pháp ý nghĩa sâu sắc. Khó khăn trong cuộc sống tựa như ngọn núi vững chãi mà ta không thể thay đổi, tuy nhiên ta có thể lựa chọn cách đối mặt và xử lý khó khăn 1 cách uyển chuyển như con sông kia, len qua ngọn núi để đổ ra biển. Nếu cứng nhắc hoặc đầu hàng trước khó khăn thì không bao giờ có kết quả tốt đẹp, dòng chảy con sông sẽ không tới đích là biển cả. Dòng sông cũng tượng trưng cho sự vô thường, luôn luôn thay đổi không ngừng. Hình ảnh thí dụ tiếp theo của đạo hữu ấy cho con cảm niệm về Bồ đề tâm, tấm lòng quảng đại, bình đẳng với tất cả chúng sanh không phân biệt. Đó là những phẩm chất chúng con hướng tới khi được vị Thầy thân giáo và chỉ dạy. Vị Thầy đi khắp nơi mang ánh sáng Phật Pháp tới cho chúng sanh và chúng con được nhận nhiều bài Pháp lợi lạc, được mở rộng tầm mắt về cảnh sắc thế gian trên mỗi bước đường du hóa của vị Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy Cô luôn luôn khỏe mạnh và trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh viết bài của đạo hữu bác sĩ CH Lakshminarayan và thiện hạnh dịch bài của đạo huynh Mật Diệu Hằng. Cầu nguyện đạo huynh, đạo hữu tinh tấn vui tu và hanh thông thế sự.

  Cầu nguyện đạo hữu Mật Tịnh Pháp vượt qua khó khăn hiện tại, hanh thông trong tương lai.

  Om Mani Padme Hum.

 13. Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con.

  Cầu nguyện đạo hữu Mật Tịnh Pháp vượt qua khó khăn hiện tại, hanh thông trong tương lai.

  Om Mani Padme Hum.

   

 14. Mật Chi says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ khi đọc bài cảm niệm của đạo hữu CH lakshminarayan giữ tâm quân bình thái độ hân thưởng vì cuộc sống luôn thay đổi liên tục ,chúng con phải biết thực hành pháp để có được sự chuyển hóa tâm thức.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ.

  Om mani pedme hum

 15. Mật Pháp Ngân says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ!

  Con hoan hỷ khi đọc những dòng cảm niệm chân thành của đạo hữu CH Lakshmi Narayan qua bài “Rảo bước theo chân Thầy trên con đường du hoá”. Qua bài viết giúp con hiểu được cần phải giữ tâm quân bình, thực hành pháp và chuyển hoá tâm theo đúng quỹ đạo chánh pháp. Con hoan hỷ với thiện hạnh của huynh Mật Diệu Hằng đã chuyển ngữ bài viết sang tiếng Việt.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện đại dịch Covid-19 nhanh bị tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum!

 16. Mật Tấn Sơn (Đỗ Trường Giang) says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status