Nov 27, 2012

Posted by in Trang chủ, Ứng dụng thực hành | 76 Comments

Gia tài của Phật là tiền?

Gia tài của Phật là tiền? Tôi thấy đúng là hiện nay có hàng trăm, hàng ngàn ngôi chùa ở khắp các nơi từ Nam chí Bắc vẫn có kiểu thờ tự lôm côm, trái chánh kiến như vậy. Nó nhan nhãn trước mắt mọi người, đến nỗi người ta đã thấy việc thờ cúng tà kiến, mê tín đó là điều “bình thường” mất rồi! Thậm chí ngày nay có nhiều người còn đến chùa, thay vì thỉnh tranh tượng đức Phật để tôn thờ, lễ bái, cúng dường… họ lại làm ngược lại là thỉnh các vị thần tài, thổ địa, quan công, địa mẫu… về thờ!!! Ác hại thay, họ lại nhận tranh tượng các vị quỹ thần này ngay tại chùa, từ chính tay mấy ông “Thầy”, bà “Sư” đầu tròn, áo vuông, giả dạng Tăng tướng, đội lốt nhà sư, làm bộ tu hành… “gia trì” nữa mới đau đớn làmĐối với bạn đọc:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status