Sep 9, 2015

Posted by in BÀI MỞ | 97 Comments

GỐC RỄ TU TRÌ NẰM Ở ĐÂU?

sung kinh dao suThánh tăng Mã Minh đã xác quyết trong 50 kệ tụng sùng kính đạo sư, thi kệ thứ 49: “Sùng kính vị Thầy là nền tảng giác ngộ”, tôi rất hiểu điều đó, và qua thời gian dài tôi hành trì nghi quỹ và đọc tụng 50 kệ sùng kính đạo sư, tôi càng cảm nhận rõ cơn mưa ơn phước từ Bổn tôn được truyền qua kênh vận chuyển của vị Thầy đến với tôi nhiều như thế nào. Và cũng bắt nguồn từ duyên lành đó, tôi được Thầy giao việc lành dịch bài “thư gửi học trò thứ 22: Thế nào là sự truyền pháp đích thực”. Tôi biết Thầy đang dành cho tôi cơ hội tích tập thêm công đức nên Thầy giao cho tôi việc lành như vậy mặc dù khả năng của tôi chưa thực sự đủ để đảm nhiệm tốt trọng trách này.

Cũng bắt nguồn từ duyên lành đó, tôi đi tìm hiểu và đọc các quyển sách liên quan đến chủ đề “truyền pháp đích thực” nhằm bổ sung cho bài dịch của mình. Tâm thức tôi như vỡ òa khi đọc được những dòng chữ này trong tác phẩm “The Heart of the Path: Seeing the Guru as Buddha” của Lạt Ma Zopa“Why is guru devotion the root of the path to the heart of the pathenlightenment? Enlightenment is like a ripe fruit, the path to enlightenment is like the trunk of a tree, and guru devotion is like the root of the tree. From the root of guru devotion, the trunk of the path grows in our mind and bears the fruit of enlightenment. Whether or not we can start to develop the path to enlightenment in our mind in this life is determined by our practice of guru devotion. Proper devotion to the guru, or virtuous friend, is the root of all success, from success in this life up to enlightenment, just as the trunk, branches, leaves and fruit of a tree depend upon its root. Or we can think that guru devotion is like the fuel in a car or a plane, without which the vehicle cannot take us where we want to go. Without guru devotion, nothing happens— no realizations, no liberation, no enlightenment—just as without the root of a tree there can be no trunk, branches, leaves, or fruit. Everything, up to enlightenment, depends on guru devotion. Guru devotion is the root not only of ultimate success, achieving full enlightenment and bringing sentient beings to the ultimate happiness of liberation and enlightenment, but also of temporary success and happiness.”

Tôi xin tạm dịch như sau:“Tại sao lại nói sùng kính vị thầy là nền tảng giác ngộ? Giác ngộ ở đây giống như quả chín, con đường giác ngộ được xem như thân cây, sùng kính đạo sư chính là cái gốc của thân cây đó, từ gốc là sùng kính vị thầy thì sẽ có được thân cây khỏe mạnh và vững chắc cho con đường giác ngộ và trổ quả lành là sự giác ngộ. Chỉ cần thực hành pháp tu sùng kính đạo sư là chúng ta đã bắt đầu bước vào con đường giác ngộ. Sùng kính vị thầy là nền tảng của mọi thành công trong cuộc đời này và dẫn đến giác ngộ tối thượng, giống như cành, là, thân cây và hoa của cây giác ngộ đều phụ thuộc vào gốc rễ của sự sùng kính đạo sư. Hay sùng kính đạo sư cũng có thể hình tượng hóa giống như xăng để cho các động cơ giác ngộ chạy, nếu không có xăng thì động cơ này không thể chạy được. Không có sự sùng kính đạo sư thì không có gì hết, không có được giác ngộ, không có giải thoát tối thượng và không có sự giác ngộ viên mãn; giống như cây không có gốc thì không thể nào có thân, cành và lá được. Sự giác ngộ của bạn đều phụ thuộc vào lòng sùng kính đạo sư. Sự sùng kính đạo sư không chỉ mang lại sự giác ngộ tối thượng, niềm hạnh phúc miên viễn của sự giải thoát khỏi sinh tử luân hồi mà sự sùng kính đạo sư còn là gốc mang lại sự an lạc đời này”

Đọc những dòng này làm tâm can tôi thực sự chấn động. Nhiều người như tôi bước vào cánh cổng mật giáo, ngày đêm tinh tấn thực hành pháp, tụng niệm nghi quỹ hàng nhiều lần nhưng lại bỏ quên đi cái gốc của cây giác ngộ, không nhìn thấy được vai trò kim cang sư của vị Thầy mật giáo. Làm sao có thể tạo ra được thân cây khỏe mạnh nếu gốc cây đang bị yếu ớt, đừng nói chi đến đạt được quả ngọt của giác ngộ.

goc re cua thanh cong

“Nếu bạn thực hành tốt pháp tu sùng kính vị thầy, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn”

Do vậy mà thánh tăng Serkong Dorje Chang trong một lần huấn thị đồ chúng đã nói rằng “Nếu bạn thực hành tốt pháp tu sùng kính vị thầy, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn thậm chí bạn không cần phải thực hành pháp. Bạn chỉ cần thư giãn và nghỉ ngơi, bạn sẽ được tận hưởng mọi điều tốt đẹp trong cuộc đời”.

His Holiness Serkong Dorje Chang once told his monks, “If you do the practice of devoting yourself to the virtuous guru well, everything will be fine, even if you don’t study. You can relax and have a good time, just eating and sleeping. You can enjoy life.”

Như vậy, thánh tăng đã nhấn mạnh rằng nếu như chúng ta chỉ cần tu pháp tu sùng kính đạo sư, chúng ta sẽ có được cuộc sống tốt nhất và sự giác ngộ tối thượng bởi vì pháp tu sùng kính đạo sư mang lại sự an lạc đời này và dừng mọi ác nghiệp của chúng ta để chúng ta đạt được giác ngộ tối thượng.

Ngoài ra, sùng kính vị Thầy là luôn tuân lời dạy của vị Thầy. Khi tuân lời vị Thầy thực hiện những pháp tu tối thượng để đạt giải thoát thì người học trò được nhận ơn phước từ Bổn tôn thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy và dần tìm về được với bản chân tâm của mình nhằm đạt được giác ngộ.

Những phẩm chất của vị Thầy sẽ được truyền qua học trò một cách tự nhiên do có sự liên thông đường truyền tâm linh với vị Thầy, như thánh tăng Mã Minh đã xác quyết:

“Bạn muốn đào luyện phẩm chất diệu kỳ,

Khoan dung, giới đức, nhẫn nhục, từ bi …

Nên xem Thầy là Bổn tôn thiền quán.” (thi kệ 22, “50 kệ tụng sùng kính đạo sư”)

Thánh tăng Atisha

Thánh tăng Atisha

Như vậy, rõ ràng theo chân một vị Thầy Mật giáo mang rất nhiều lợi lạc, và chỉ một pháp tu sùng kính vị Thầy là đủ cho mọi pháp tu khác. Nhưng sùng kính đạo sư không phải để hô hào theo phong trào cho hay, mà sùng kính đạo sư được thánh tăng Atisha cụ thể hóa rất rõ ràng trong đen soi nẻo giác thi kệ thứ 64:

“Muốn thọ pháp đạo sư gia trì

Phải tìm đến một vị Thầy thánh thiện

Rồi hầu hạ, cúng dường dâng báu vật

Tuân lời, và làm vui lòng vị ấy”

Khi luận về 50 kệ sùng kính đạo sư, ngài Geshe Ngawang Dhargyey cũng đã cụ thể hóa sự sùng kính đạo sư như sau: “sùng kính đạo sư được thể hiện bằng thái độ sùng kính hết mực và sự cúng dường tứ sự cho vị Thầy, điều đó sẽ giúp bạn tích tập công đức nhiều vô số, để đạt được giác ngộ, giải thoát khỏi luân hồi sinh tử. Những sự chăm lo cho vị đạo sư như vậy không phải vì bản thân ngài mà là vị lợi ích của chính học trò. Giống như khi bạn gieo trồng một mầm hạt nào đó trên mặt đất, mặt đất không hề có lợi, mà chính bạn là người thu hoạch thành quả đó. Do đó, với tâm thành kính sùng kính đạo sư – sùng kính ngài như vị phật- bạn sẽ được nhận nhiều sự gia trì từ ngài, đó là cách bạn tiếp cận gần hơn với bản chân tâm của mình. Ngược lại, nếu bạn không sùng kính vị Thầy và có những xúc tình tiêu cực với vị Thầy, thì bạn chính là người tự đưa mình ra xa với con đường giác ngộ. Kết quả là, bạn sẽ chịu sự đau khổ nặng nề. Do vậy, nếu bạn nhìn thấy lỗi của vị Thầy và bất kính ngài thì hãy luôn nhớ rằng tâm ý của bạn không đáng tin cậy và bạn sẽ chịu bất hạnh vì đã coi thường hạnh phúc chân thật hiện hữu nơi vị Thầy”

“Through devotion to your guru, showing him respect and making offerings, you accumulate the merit necessary to attain liberation from all suffering. Such service is done not to benefit your guru but for your own sake. When you plant seeds in a field, it is not to benefit the earth—you’re the one who harvests the crops. Therefore, with the proper devotional attitude towards your guru—seeing him as a buddha—the more positive energy you exert in his direction, the closer you come to buddhahood yourself. Likewise, if you hate your guru and generate negative energy towards him, you are deliberately distancing yourself from his enlightened state and freedom from pain. As a result you bring intense suffering upon yourself. Therefore, if you see faults in your guru and tend to belittle him, remember that your opinions are unreliable and that only unhappiness can result from despising the states of happiness he represents.”

Lama Zopa Rinpoche

Lama Zopa Rinpoche

Cùng quan điểm này mà Lạt Ma Zopa đã nói “sùng kính vị Thầy là cách nhanh nhất để tích tập công đức vô lượng, phương tiện để đạt được giác ngộ” Lạt Ma Zopa cũng giải thích với học trò của mình rằng: “điều quan trọng là sùng kính vị Thầy với tâm thanh tịnh, không khởi lên bất kỳ niệm tưởng bất chính hay suy nghĩ tiêu cực về vị Thầy của mình, điều đó sẽ tạo ra nghiệp rất nặng”.

Bất kỳ một ý niệm sai lệch về vị Thầy ví dụ như chỉ khởi lên ý nghĩ là không tôn kính vị Thầy, nghi ngờ giáo pháp của vị Thầy thì tạo ra nghiệp rất nặng vì phạm tội bất kính với vị Thầy. Khi bất kính với Thầy thì bệnh tật, khó khăn và những tai ương sẽ tìm đến học trò. Nếu còn mất niềm tin vào vị Thầy thì phạm phải trọng tội không gì có thể tha thứ được. Điều quan trọng nhất là đừng phạm giới bất kính vị Thầy”

“Guru devotion is the quickest way to collect the most extensive merit, the means to achieve enlightenment,” Lama Zopa Rinpoche once told a group of students at Kopan Monastery. “Of course, the main thing is having the right motivation, bodhicitta, but having a pure mind of guru devotion, with no negative mind arising toward the guru – which is very heavy negative karma – is also very important.

“A negative attitude, such as a thought of giving up respect, even just thinking, ‘What is the use of this teaching?’ creates negative karma; one breaks the samaya vows. A kind of pollution comes, and whatever you offer becomes negative and can invite sickness or obstacles. So, I think, the most important thing is keeping samaya, not doing any wrong thing, not letting heresy arise, having negative thoughts, or losing faith. Lost faith is very heavy. Also, it is important not to break the root pratimoksha vows.

Đọc đến đây tôi cảm thấy rùng mình, hóa ra bấy lâu nay vì vô minh mà tôi không nhận thực được sâu sắc vài trò kinh cang sư của vị Thầy, nên đôi khi trong tôi còn lãng vãng những niệm tưởng không đúng về vị Thầy. Nếu cứ đúng theo lời dạy của Lạt Ma Zopa thì bao nhiêu công đức tích tập của tôi từ trước đến nay đều bị tan biến trong ngay thời điểm tôi có niệm tưởng không đúng về vị Thầy, nhất là khi Thầy nộ pháp, làm sao tôi có được sự hanh thông trong đời sống thế sự và tinh tấn trên con đường đạo pháp được?

Vậy mới biết Thầy tôi từ bi biết dường nào! Trong các bài giảng của Thầy, dù Thầy có nhắc đến pháp tu sùng kính vị Thầy và rất nhiều lần Thầy dạy chúng tôi sùng kính vị Thầy, nhưng những điều Thầy dạy chỉ dừng lại “vị Thầy mật giáo được coi là kênh vận chuyển ơn phước của Bổn tôn đến học trò”, chứ Thầy không nhấn mạnh sự phạm giới nghiêm trọng của chúng tôi ngay trong suy nghĩ lệch lạc về vị Thầy sẽ làm công đức của chúng tôi tan thành mây khói “uổng cả công tu bao tháng ngày” và chúng tôi còn gặp bao nhiêu tai ương khác nữa.

Vị Thầy khi thấy “tâm phàm phu” của chúng tôi mang so sánh với “tâm từ bi vô lượng” của vị Thầy, Thầy đã dùng mọi phương tiện thiện xảo để “cứu vớt” công đức của chúng tôi thông qua việc nộ pháp, sám hối, cúng dường, lễ lạy và Thầy cùng học trò “cộng nghiệp”, Thầy dang đôi tay ra để gánh đỡ ác nghiệp cho chúng tôi bao lần khi chúng tôi phạm lỗi bất kính thông qua việc nộ pháp, nhận cúng dường của học trò. Thế nhưng chúng tôi nào hay biết, đôi khi còn mang dạ tiểu nhân so đo với tấm lòng bi mẫn của vị Thầy.

vun dap long sung mo

Chăm bón, vun trồng lòng sùng mộ vị Thầy

Hóa ra bấy lâu nay, tôi đã không chăm bón đúng cách cho gốc cây giác ngộ của mình, tôi cố thực hành pháp hàng ngày nhưng lại để những niệm tưởng không đúng về vị Thầy thỉnh thoảng còn dấy lên trong tâm trí tôi dụ như tôi vô tình tự bắt thêm sâu vào phá hủy gốc cây giác ngộ vốn còn yếu ớt của tôi. Và Thầy tôi chính là người phải âm thầm, lặng lẽ đi bắt những con sâu đang ăn mòn gốc cây đó bằng những viên kim cương nộ pháp từ lòng bi mẫn của vị Thầy. Giờ tôi mới thấm lời dạy của thánh tăng Atisha “Thầy từ bi hơn Phật, lời Thầy quan trọng hơn kinh sách”

Do đó, kinh điển đã chỉ rõ rằng: “bất kỳ hành giả nào theo chân một vị thầy đều không bị rơi xuống 3 cõi thấp, bất kỳ hành giả nào nhận được sự bảo vệ của vị Thầy không bao giờ bị các thế lực tà đạo lôi kéo, không bị chiêu cảm bởi các xúc tình tiêu cực. Bất kỳ hành giả nào được vị thầy chỉ dạy không bao giờ rời xa pháp khí đại thừa và bồ đề tâm. Bất kỳ hành giả nào được vị Thầy dạy dỗ sẽ vượt qua mọi khó khăn, chướng ngại và biến họ từ một chúng sanh vô minh tầm thường thành một bậc giác ngộ”

“But even in sutra for example, it is described that “Any bodhisattva who has a Guru will never fall into lower realms. Any bodhisattva who is protected by a Guru will never be lured by negative companions, or unbecoming companions. Any bodhisattva who is, like somebody is your protégé, you raise them. So any bodhisattva who is raised by a Guru will never fall back from the Mahayana, from bodhichitta. And any bodhisattva who is held by a Guru will definitely overcome and reach above the bhumi of an ordinary sentient being, will be uplifted from an ordinary sentient being to an enlightened one.”

Tôi thật sự may mắn khi gặp được vị Thầy mật giáo trong kiếp này. Thầy không những chỉ tôi con đường đến với chánh pháp, đến với giác ngộ tối thượng mà Thầy còn bảo vệ công đức ít ỏi do vẫn còn vô minh mà tôi vô tình làm rơi rớt. Đến phút này tôi mới hiểu Mật điển “Tantra-Hiện thân quý báu” xác quyết về lợi lạc không thể nghĩ bàn khi quán tưởng vị Thầy: “Nghĩ tưởng tới vị Thầy của ta chỉ trong chốc lát, thì tốt hơn việc thiền định về một trăm ngàn Bổn tôn trong mười triệu kalpa (kiếp).” Chỉ cần một pháp tu sùng kính đạo sư đúng quỹ đạo chánh pháp là tôi được tự tại trong đời sống thế tục và thong dong trên đạo lộ giảo thoát.

Con xin cúi đầu sám hối với vị Thầy vì những suy nghĩ không đúng về vị Thầy, con hứa sẽ luôn quán xét và điều chỉnh hành vị thân ngữ tâm đúng theo quỹ đạo chánh pháp để luôn được theo bước chân Thầy trên con đường giác ngộ.

Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.

Con cầu nguyện cho bản thân con luôn trưởng dưỡng lòng sùng mộ đạo sư hết mực để thoát khỏi sự kiềm tỏa của luân hồi sinh tử.

Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

Om Mani Padme Hum.

Mật Diệu Hằng

 1. Mật Nhị Khang says:
  Mô phật!
  Pháp đệ xin tán thán thiện hạnh của Đạo huynh Mật Diệu Hằng với bài viết về ý nghĩa tối thượng của sùng kính vị Thầy. Khi vị Thầy là cội gốc của mọi sự tinh tấn của mỗi hành giả theo Thầy. Sùng kính vị Thầy là nền tảng của mọi thành công trong cuộc đời này và dẫn đến giác ngộ tối thượng. Con hứa sẽ luôn điều chỉnh và quán xét hành vi Thân, Ngữ, Tâm đúng theo quỹ đạo chánh pháp để luôn được theo bước chân Thầy trên con đường giác ngộ.
  Con xin cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô để chúng sanh được theo bước chân Thầy Cô về nẻo giác.
  Cầu chúc Đạo huynh Mật Diệu Hằng tin tấn tu tập, hanh thông thế sự. Mong sớm đọc được các bài dịch, và bài viết mới của Đạo huynh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Ah Hum.
  • Mật Diệu Hằng says:
   Why is guru devotion the root of the path to the heart of the path to enlightenment? Enlightenment is like a ripe fruit, the path to enlightenment is like the trunk of a tree, and guru devotion is like the root of the tree. From the root of guru devotion, the trunk of the path grows in our mind and bears the fruit of enlightenment. Whether or not we can start to develop the path to enlightenment in our mind in this life is determined by our practice of guru devotion. Proper devotion to the guru, or virtuous friend ,is the root of all success, from success in this life up to enlightenment, just as the trunk, branches, leaves and fruit of a tree depend upon its root. Or we can think that guru devotion is like the fuel in a car or a plane, without which the vehicle cannot take us where we want to go. Without guru devotion, nothing happens— no realizations, no liberation, no enlightenment—just as without the root of a tree there can be no trunk, branches, leaves, or fruit. Everything, up to enlightenment, depends on guru devotion. Guru devotion is the root not only of ultimate success, achieving full enlightenment and bringing sentient beings to the ultimate happiness of liberation and enlightenment, but also of temporary success and happiness.
   * Vocabulary: Từ vựng
   – Devotion /dɪ.ˈvoʊ.ʃən/ (n): lòng sùng kính
   – Guru devotion: sùng kính đạo sư
   – root /ˈruːt/ (n): gốc rễ
   – path /ˈpæθ/ (n)con đường
   – The path to + N: con đường dẫn đến
   – Enlightenment /enˈlaītnmənt/ (n): sự giác ngộ
   Eg: Why is guru devotion the root of the path to the heart of the path to enlightenment? (Tại sao nói sùng kính vị Thầy là gốc của mọi con đường đến với giác ngộ?
   – ripe /ˈrɑɪp/ (adj): chin
   – A ripe fruit: quả chín.
   – Like /ˈlɑɪk/ (adj): giống như là
   – Trunk /ˈtrəŋk/ (n): thân cây
   – Grow /ˈɡroʊ/ (v); mọc lên, lớn lên, phát triển
   Eg: Enlightenment is like a ripe fruit, the path to enlightenment is like the trunk of a tree, and guru devotion is like the root of the tree (Giác ngộ giống như quả chin, con đường giác ngộ được ví như thân cây, và sùng kính vị Thầy là gốc của cây đó)
   – mind /ˈmɑɪnd/ (n): tinh thần
   – Mind (v): bận tâm
   – bear /ˈbɛr/ (v): ra quả, sinh lãi
   Eg: From the root of guru devotion, the trunk of the path grows in our mind and bears the fruit of enlightenment. (Từ gốc là sùng kính vị Thầy, thân cây giác ngộ phát triển trong tâm trí chúng ta và sẽ kết trái giác ngộ)
   – whether or not /ˈʍɛ.ðɜː/ cho dù là ( dù điều kiện thế nào đi nữa)
   – develop /dɪ.ˈvɛɫ.əp/ (v): phát triển, mở rộng
   – Start /ˈstɑːrt/ (v): bắt đầu
   – Start to + V: bắt đầu làm gì
   – determine /dɪ.ˈtɜː.mən/ (v): xác định
   – Practice /’praktəs/ (n): sự thực hành
   – Practice (v): thực hành
   Eg: Whether or not we can start to develop the path to enlightenment in our mind in this life is determined by our practice of guru devotion (Thực hành pháp tu sùng kính đạo sư thì thế nào chúng ta cũng tiến bộ trên con đường giác ngộ trong đời này)
   – proper /ˈprɑː.pɜː/ (adj): đúng đắn, phù hợp
   – virtuous /ˈvɜː.tʃə.wəs/ (adj): đức hạnh
   – success /sək.ˈsɛs/ (n): sự thành công
   – branch /ˈbræntʃ/ (n): cành cây
   – leaves /li:vz/ (n): lá số nhiều của danh từ leaf
   – depend /dɪ.ˈpɛnd/ on/upon: phụ thuộc vào
   Eg: Proper devotion to the guru, or virtuous friend ,is the root of all success, from success in this life up to enlightenment, just as the trunk, branches, leaves and fruit of a tree depend upon its root. (sùng kính vị Thầy theo đúng quỹ đạo chánh pháp là gốc của mọi sự thành công, từ thành công trong đời sống thế tục đến việc gặt hái thành quả tâm linh trên con đường giác ngộ, giống như cành, lá và quả của cây đều phụ thuộc vào gốc cây)
   – fuel /ˈfjuː.əl/ (n): chất đốt, xăng, dầu
   – plane /ˈpleɪn/ (n): máy bay
   – vehicle /ˈvi.ə.kəl/ (n): xe cộ, phương tiện
   – take /ˈteɪk/ (v): mang đi, cầm đi
   Eg: Or we can think that guru devotion is like the fuel in a car or a plane, without which the vehicle cannot take us where we want to go (hoặc chúng có có thể hình dung sùng kính đạo sư giống như nhiên liệu cho các động cơ như xe ô tô và máy bay, không có nhiên liệu, các động cơ này không thể đưa chúng ta đi đến nới mà chúng ta muốn đi được)
   – nothing /ˈnə.θɪŋ/: không có gì
   – happen /ˈhæ.pən/(v): xảy ra
   – realization /ˌri.ə.lə.ˈzeɪ.ʃən/ (n): nhận thức, giác ngộ
   – liberation /ˌlɪ.bə.ˈreɪ.ʃən/ (n): sự giải thoát
   – ultimate /ˈəl.tə.mət/ (adj): tối thượng, tột cùng
   Eg: Without guru devotion, nothing happens— no realizations, no liberation, no enlightenment—just as without the root of a tree there can be no trunk, branches, leaves, or fruit. (không có sự sùng kính đạo sư thì người tu không đạt được thành quả gì: không có sự giác ngộ, không có sự giải thoát và không có sự giác ngộ viên mãn- giống như việc không có gốc thì không thể có thân cây, cành cây và quả trái)
   – Not only…..but…: không những…mà còn..
   – achieve /ə.ˈtʃiv/ (v): đạt được, hoàn thành
   – Achieve full enlightenment: đạt được giác ngộ viên mãn.
   – sentient beings/ˈsɛnt.ʃi.ənt ‘b.iiɳ/ (n): chúng sanh
   – bring /ˈbrɪŋ/ (v): mang lại
   – Bring sb to sth: mang lại cho ai điều gì
   – temporary /ˈtɛm.pə.ˌrɛr.i/ (adj): tạm thời
   – happiness /ˈhæ.pi.nəs/ (n): hạnh phúc
   Eg: Everything, up to enlightenment, depends on guru devotion. Guru devotion is the root not only of ultimate success, achieving full enlightenment and bringing sentient beings to the ultimate happiness of liberation and enlightenment, but also of temporary success and happiness. (để đạt được giác ngộ, tất cả đều phụ thuộc vào việc sùng kính đạo sư. Sùng kính đạo sư không những mang lại thành công tối thượng là đạt được giác ngộ viên mãn và giúp chúng sanh có được hạnh phúc miên viễn, mà còn giúp họ có được sự thành công và hạnh phúc trong đời này).
   *Grammar:
   Present simple ( Thì hiện tại đơn)
   + Thì hiện tại đơn dùng để chỉ thói quen hằng ngày:
   My Guru practices dharma every day.
   + Thì hiện tại đơn dùng để chỉ 1 sự việc hay sự thật hiển nhiên:
   Buddha’s teachings is absolutely true.
   Guru devotion is the most important practice for disciples in Tantric Buddhism.
   + Thì hiện tại đơn dùng để chỉ suy nghĩ và cảm xúc tại thời điểm nói (Tuy những suy nghĩ và cảm xúc này có thể chỉ mang tính nhất thời và không kéo dài chúng ta vẫn dùng thì hiện tại đơn chứ không dùng hiện tại tiếp diễn.)
   They don’t ever agree with us. Họ chưa bao giờ đồng ý với chúng ta.
   I think you are right. Tôi nghĩ anh đúng.
   She doesn’t want you to do it. Cô ấy không muốn anh làm điều đó.
   Do you understand what I am trying to say? Anh có hiểu tôi đang muốn nói gì không thế?
   * Cấu trúc của thì hiện tại đơn
   Câu khẳng định:
   S + V(s/es) + (O)
   Nếu chủ ngữ là ngôi thứ 3 số ít ( He, She, it) thì thêm s/es sau động từ (V)
   Vd :
   + I use internet everyday.
   + She often goes to school at 7 o’ clock.
   Câu phủ định:
   S + do not/don’t + V + (O)
   S + does not/doen’t + V + (O)
   Vd :
   I don’t think so
   She does not like it
   Câu nghi vấn:
   (Từ để hỏi +) Do/does + S + V + (O)?
   Vd: What does she do ?
   (Từ để hỏi +) Don’t/doesn’t + S + V + (O)?
   Vd: Why don’t you study Enghlish ?
   (Từ để hỏi +) Do/does S + not + V + (O)?
   Vd: Why does she not goes to beb now ?
   LƯU Ý: Khi chủ từ là số nhiều hoặc là I, WE, YOU,THEY, thì động từ ta giữ nguyên.
   Ví dụ 1: I go to school every day.
   Ví dụ 2: Lan and Hoa go to school every day. ( Lan và Hoa là 2 người vì vậy là số nhiều)
   Khi chủ từ là số ít hoặc là HE, SHE, IT thì ta phải thêm “S” hoặc “ES” cho động từ. Với những động từ tận cùng là o, s, sh, ch, x ,z, ta thêm “ES”, những trường hợp còn lại thêm “S”. Ví dụ: watch → watches, live → lives
   Riêng động từ tận cùng bằng “Y” mà trước ý là một phụ âm thì ta đổi “Y” thành “I” rồi thêm ES. Ví dụ: study → studies, carry → carries, fly → flies.
   * Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn
   1. Thì hiện tại đơn dùng để diễn tả những sự việc mà bạn thường xuyên làm, hoặc thói quen của bạn ở hiện tại. Ví dụ: I go to school every day.
   2. Một số dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn:
   Câu với chữ “EVERY”: Every day (mỗi ngày), every year (mỗi năm), every month (mỗi tháng), every afternoon (mỗi buổi trưa), every morning (mỗi buổi sáng), every evening (mỗi buổi tối)…
   Câu với chữ : Once a week (một lần 1 tuần), twice a week (2 lần một tuần), three times a week (ba lần một tuần), four times a week (bốn lần một tuần), five times a week (5 lần một tuần), once a month, once a year…
   Câu với những từ sau: always, usually, often, sometimes, never, rarely…
   *Mẫu câu:
   1, S + to be + like + N/ V-ing ( S giống N)
   Dharma practice is like playing the Sitar.
   2, From + N/ V-ing, S + grow in one’s mind ( từ…, S phát triển trong tâm trí)
   From reading the Guru’s article, the knowledge of Buddhism grows in your mind.
   3, Whether or not + S + V + O is determined by + N ( xác nhận bằng cách làm gì thì kiểu gì cũng…)
   Whether or not you can get the wisdom of enlightenment is determined by the practice of Guru devotion
   Whether or not you get benefit is determined by mantra recitation.
   4, from +N up to +N: từ… lên đến…
   From success in this life up to enlightenment ( từ việc thành công trong cuộc sống thế tục đến việc giác ngộ.
   5, Just as + S + depend on/upon + N ( giống như ai đó phụ thuộc vào điều gì)
   Just as the disciples depend upon our Guru’ wisdom. (giống như đệ tử dựa vào trí huệ của Đạo sư)
   6, Just as without + N, there can be no + N (giống như không có.. thì không thể có…)
   Just as without Guru devotion, there can be no success in the path to enlightenment.
   7, S + V + N, without which S1+ V1+ N1 ( điều gì xảy ra, không có điều này thì..)
   + Đại từ quan hệ which ở mẫu câu này mang ý nghĩa thay thế cho danh từ trước nó, thường dịch là: điều này, sau which là một câu đơn.
   we can think that guru devotion is like the fuel in a car or a plane, without which the vehicle cannot take us where we want to go. (which mang ý nghĩa thay thế cho danh từ fuel)
   The disciples all need to practice the Guru devotion, without which they cannot achieve the full enlightenment.
   8, Without N, nothing happens ( Không có điều gì thì không có gì xảy ra cả)
   Without the practice of Guru devotion, nothing happens.
   9, S is the root not only of + N1, but also of + N2 ( việc gì đó không những là gốc của…mà còn là gốc của…)
   Guru devotion is the root not only of ultimate happiness, but also of temporary happiness.
   • Mật Quốc Sanh. says:
    Mô Phật!

    Pháp đệ tán thán thiện hạnh của Đạo huynh Mật Diệu Hằng đã giải thích tường tận không chỉ về từ vựng mà còn về ngữ pháp đoạn trích tác phẩm “The Heart of the Path: Seeing the Guru as Buddha” của Lạt Ma Zopa. Qua đó giúp chúng đệ hiểu rõ hơn lời dạy của ngài Lạt Ma Zopa: “sùng kính đạo sư là nền tảng giác ngộ” và trang bị cho bản thân kiến thức về ngoại ngữ Phật giáo.

    Pháp đệ cám ơn Đạo huynh Mật Diệu Hằng và mong sớm đọc được những bài phân tích tiếp theo của Đạo huynh. Chúc Đạo huynh cùng gia đình vạn sự cát tường, đạt thành tựu pháp sự, hanh thông thế sự!

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh!
    Om mani padme hum!

   • Mật Nhị Khang says:
    Mô Phật!
    Pháp đệ Mật Nhị Khang xin lần nữa tán thán bài viết đầy luận cứ, luận điểm kèm các trích dẫn ý nghĩa của các vị lama chứng đắc về gốc rễ cội nguồn của lòng sùng mộ Đạo sư. Song song với đó là bản dịch nghĩa chi tiết cho các đoạn trích với nhiều cấu trúc từ, ngữ nghĩa phật pháp, giúp pháp đệ có cơ hội tích tập thêm vốn tiếng anh cũng như ôn lại các dạng cấu trúc câu ngữ pháp trong văn cảnh thực tế, điều này thật lợi lạc.
    Cầu chúc Đạo huynh sẽ có nhiều bài viết lợi lạc nữa.
    Om Ah Hum.
  • Mật Diệu Hằng says:

   Why is guru devotion the root of the path to the heart of the path to enlightenment? Enlightenment is like a ripe fruit, the path to enlightenment is like the trunk of a tree, and guru devotion is like the root of the tree. From the root of guru devotion, the trunk of the path grows in our mind and bears the fruit of enlightenment. Whether or not we can start to develop the path to enlightenment in our mind in this life is determined by our practice of guru devotion. Proper devotion to the guru, or virtuous friend ,is the root of all success, from success in this life up to enlightenment, just as the trunk, branches, leaves and fruit of a tree depend upon its root. Or we can think that guru devotion is like the fuel in a car or a plane, without which the vehicle cannot take us where we want to go. Without guru devotion, nothing happens— no realizations, no liberation, no enlightenment—just as without the root of a tree there can be no trunk, branches, leaves, or fruit. Everything, up to enlightenment, depends on guru devotion. Guru devotion is the root not only of ultimate success, achieving full enlightenment and bringing sentient beings to the ultimate happiness of liberation and enlightenment, but also of temporary success and happiness.
   * Vocabulary: Từ vựng
   – Devotion /dɪ.ˈvoʊ.ʃən/ (n): lòng sùng kính
   – Guru devotion: sùng kính đạo sư
   – root /ˈruːt/ (n): gốc rễ
   – path /ˈpæθ/ (n)con đường
   – The path to + N: con đường dẫn đến
   – Enlightenment /enˈlaītnmənt/ (n): sự giác ngộ
   Eg: Why is guru devotion the root of the path to the heart of the path to enlightenment? (Tại sao nói sùng kính vị Thầy là gốc của mọi con đường đến với giác ngộ?
   – ripe /ˈrɑɪp/ (adj): chin
   – A ripe fruit: quả chín.
   – Like /ˈlɑɪk/ (adj): giống như là
   – Trunk /ˈtrəŋk/ (n): thân cây
   – Grow /ˈɡroʊ/ (v); mọc lên, lớn lên, phát triển
   Eg: Enlightenment is like a ripe fruit, the path to enlightenment is like the trunk of a tree, and guru devotion is like the root of the tree (Giác ngộ giống như quả chin, con đường giác ngộ được ví như thân cây, và sùng kính vị Thầy là gốc của cây đó)
   – mind /ˈmɑɪnd/ (n): tinh thần
   – Mind (v): bận tâm
   – bear /ˈbɛr/ (v): ra quả, sinh lãi
   Eg: From the root of guru devotion, the trunk of the path grows in our mind and bears the fruit of enlightenment. (Từ gốc là sùng kính vị Thầy, thân cây giác ngộ phát triển trong tâm trí chúng ta và sẽ kết trái giác ngộ)
   – whether or not /ˈʍɛ.ðɜː/ cho dù là ( dù điều kiện thế nào đi nữa)
   – develop /dɪ.ˈvɛɫ.əp/ (v): phát triển, mở rộng
   – Start /ˈstɑːrt/ (v): bắt đầu
   – Start to + V: bắt đầu làm gì
   – determine /dɪ.ˈtɜː.mən/ (v): xác định
   – Practice /’praktəs/ (n): sự thực hành
   – Practice (v): thực hành
   Eg: Whether or not we can start to develop the path to enlightenment in our mind in this life is determined by our practice of guru devotion (Thực hành pháp tu sùng kính đạo sư thì thế nào chúng ta cũng tiến bộ trên con đường giác ngộ trong đời này)
   – proper /ˈprɑː.pɜː/ (adj): đúng đắn, phù hợp
   – virtuous /ˈvɜː.tʃə.wəs/ (adj): đức hạnh
   – success /sək.ˈsɛs/ (n): sự thành công
   – branch /ˈbræntʃ/ (n): cành cây
   – leaves /li:vz/ (n): lá số nhiều của danh từ leaf
   – depend /dɪ.ˈpɛnd/ on/upon: phụ thuộc vào
   Eg: Proper devotion to the guru, or virtuous friend ,is the root of all success, from success in this life up to enlightenment, just as the trunk, branches, leaves and fruit of a tree depend upon its root. (sùng kính vị Thầy theo đúng quỹ đạo chánh pháp là gốc của mọi sự thành công, từ thành công trong đời sống thế tục đến việc gặt hái thành quả tâm linh trên con đường giác ngộ, giống như cành, lá và quả của cây đều phụ thuộc vào gốc cây)
   – fuel /ˈfjuː.əl/ (n): chất đốt, xăng, dầu
   – plane /ˈpleɪn/ (n): máy bay
   – vehicle /ˈvi.ə.kəl/ (n): xe cộ, phương tiện
   – take /ˈteɪk/ (v): mang đi, cầm đi
   Eg: Or we can think that guru devotion is like the fuel in a car or a plane, without which the vehicle cannot take us where we want to go (hoặc chúng có có thể hình dung sùng kính đạo sư giống như nhiên liệu cho các động cơ như xe ô tô và máy bay, không có nhiên liệu, các động cơ này không thể đưa chúng ta đi đến nới mà chúng ta muốn đi được)
   – nothing /ˈnə.θɪŋ/: không có gì
   – happen /ˈhæ.pən/(v): xảy ra
   – realization /ˌri.ə.lə.ˈzeɪ.ʃən/ (n): nhận thức, giác ngộ
   – liberation /ˌlɪ.bə.ˈreɪ.ʃən/ (n): sự giải thoát
   – ultimate /ˈəl.tə.mət/ (adj): tối thượng, tột cùng
   Eg: Without guru devotion, nothing happens— no realizations, no liberation, no enlightenment—just as without the root of a tree there can be no trunk, branches, leaves, or fruit. (không có sự sùng kính đạo sư thì người tu không đạt được thành quả gì: không có sự giác ngộ, không có sự giải thoát và không có sự giác ngộ viên mãn- giống như việc không có gốc thì không thể có thân cây, cành cây và quả trái)
   – Not only…..but…: không những…mà còn..
   – achieve /ə.ˈtʃiv/ (v): đạt được, hoàn thành
   – Achieve full enlightenment: đạt được giác ngộ viên mãn.
   – sentient beings/ˈsɛnt.ʃi.ənt ‘b.iiɳ/ (n): chúng sanh
   – bring /ˈbrɪŋ/ (v): mang lại
   – Bring sb to sth: mang lại cho ai điều gì
   – temporary /ˈtɛm.pə.ˌrɛr.i/ (adj): tạm thời
   – happiness /ˈhæ.pi.nəs/ (n): hạnh phúc
   Eg: Everything, up to enlightenment, depends on guru devotion. Guru devotion is the root not only of ultimate success, achieving full enlightenment and bringing sentient beings to the ultimate happiness of liberation and enlightenment, but also of temporary success and happiness. (để đạt được giác ngộ, tất cả đều phụ thuộc vào việc sùng kính đạo sư. Sùng kính đạo sư không những mang lại thành công tối thượng là đạt được giác ngộ viên mãn và giúp chúng sanh có được hạnh phúc miên viễn, mà còn giúp họ có được sự thành công và hạnh phúc trong đời này).
   *Grammar:
   Present simple ( Thì hiện tại đơn)
   + Thì hiện tại đơn dùng để chỉ thói quen hằng ngày:
   My Guru practices dharma every day.
   + Thì hiện tại đơn dùng để chỉ 1 sự việc hay sự thật hiển nhiên:
   Buddha’s teachings is absolutely true.
   Guru devotion is the most important practice for disciples in Tantric Buddhism.
   + Thì hiện tại đơn dùng để chỉ suy nghĩ và cảm xúc tại thời điểm nói (Tuy những suy nghĩ và cảm xúc này có thể chỉ mang tính nhất thời và không kéo dài chúng ta vẫn dùng thì hiện tại đơn chứ không dùng hiện tại tiếp diễn.)
   They don’t ever agree with us. Họ chưa bao giờ đồng ý với chúng ta.
   I think you are right. Tôi nghĩ anh đúng.
   She doesn’t want you to do it. Cô ấy không muốn anh làm điều đó.
   Do you understand what I am trying to say? Anh có hiểu tôi đang muốn nói gì không thế?
   * Cấu trúc của thì hiện tại đơn
   Câu khẳng định:
   S + V(s/es) + (O)
   Nếu chủ ngữ là ngôi thứ 3 số ít ( He, She, it) thì thêm s/es sau động từ (V)
   Vd :
   + I use internet everyday.
   + She often goes to school at 7 o’ clock.
   Câu phủ định:
   S + do not/don’t + V + (O)
   S + does not/doen’t + V + (O)
   Vd :
   I don’t think so
   She does not like it
   Câu nghi vấn:
   (Từ để hỏi +) Do/does + S + V + (O)?
   Vd: What does she do ?
   (Từ để hỏi +) Don’t/doesn’t + S + V + (O)?
   Vd: Why don’t you study Enghlish ?
   (Từ để hỏi +) Do/does S + not + V + (O)?
   Vd: Why does she not goes to beb now ?
   LƯU Ý: Khi chủ từ là số nhiều hoặc là I, WE, YOU,THEY, thì động từ ta giữ nguyên.
   Ví dụ 1: I go to school every day.
   Ví dụ 2: Lan and Hoa go to school every day. ( Lan và Hoa là 2 người vì vậy là số nhiều)
   Khi chủ từ là số ít hoặc là HE, SHE, IT thì ta phải thêm “S” hoặc “ES” cho động từ. Với những động từ tận cùng là o, s, sh, ch, x ,z, ta thêm “ES”, những trường hợp còn lại thêm “S”. Ví dụ: watch → watches, live → lives
   Riêng động từ tận cùng bằng “Y” mà trước ý là một phụ âm thì ta đổi “Y” thành “I” rồi thêm ES. Ví dụ: study → studies, carry → carries, fly → flies.
   * Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn
   1. Thì hiện tại đơn dùng để diễn tả những sự việc mà bạn thường xuyên làm, hoặc thói quen của bạn ở hiện tại. Ví dụ: I go to school every day.
   2. Một số dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn:
   Câu với chữ “EVERY”: Every day (mỗi ngày), every year (mỗi năm), every month (mỗi tháng), every afternoon (mỗi buổi trưa), every morning (mỗi buổi sáng), every evening (mỗi buổi tối)…
   Câu với chữ : Once a week (một lần 1 tuần), twice a week (2 lần một tuần), three times a week (ba lần một tuần), four times a week (bốn lần một tuần), five times a week (5 lần một tuần), once a month, once a year…
   Câu với những từ sau: always, usually, often, sometimes, never, rarely…
   *Mẫu câu:
   1, S + to be + like + N/ V-ing ( S giống N)
   Dharma practice is like playing the Sitar.
   2, From + N/ V-ing, S + grow in one’s mind ( từ…, S phát triển trong tâm trí)
   From reading the Guru’s article, the knowledge of Buddhism grows in your mind.
   3, Whether or not + S + V + O is determined by + N ( xác nhận bằng cách làm gì thì kiểu gì cũng…)
   Whether or not you can get the wisdom of enlightenment is determined by the practice of Guru devotion
   Whether or not you get benefit is determined by mantra recitation.
   4, from +N up to +N: từ… lên đến…
   From success in this life up to enlightenment ( từ việc thành công trong cuộc sống thế tục đến việc giác ngộ.
   5, Just as + S + depend on/upon + N ( giống như ai đó phụ thuộc vào điều gì)
   Just as the disciples depend upon our Guru’ wisdom. (giống như đệ tử dựa vào trí huệ của Đạo sư)
   6, Just as without + N, there can be no + N (giống như không có.. thì không thể có…)
   Just as without Guru devotion, there can be no success in the path to enlightenment.
   7, S + V + N, without which S1+ V1+ N1 ( điều gì xảy ra, không có điều này thì..)
   + Đại từ quan hệ which ở mẫu câu này mang ý nghĩa thay thế cho danh từ trước nó, thường dịch là: điều này, sau which là một câu đơn.
   we can think that guru devotion is like the fuel in a car or a plane, without which the vehicle cannot take us where we want to go. (which mang ý nghĩa thay thế cho danh từ fuel)
   The disciples all need to practice the Guru devotion, without which they cannot achieve the full enlightenment.
   8, Without N, nothing happens ( Không có điều gì thì không có gì xảy ra cả)
   Without the practice of Guru devotion, nothing happens.
   9, S is the root not only of + N1, but also of + N2 ( việc gì đó không những là gốc của…mà còn là gốc của…)
   Guru devotion is the root not only of ultimate happiness, but also of temporary happiness.

 2. Mật Ngã says:
  Mật Ngã cảm động với bài viết của Đạo huynh Mật Diệu Hằng!
  Mật Ngã nghĩ rầng đây là điều mà nhiều huynh đệ Mật gia cũng còn phạm phải,trong đó không thể thiếu hình bóng Mật Ngã. Mặc dù biết rằng sùng kính vị Thầy là nền tảng giác ngộ, nhưng giữa sự biết và sự hành lại còn một khoảng cách quá xa. Bản thân Mật Ngã cũng không ít lần tự trách,dằn vặt mình sao không thể tri hành hợp nhất được. Nhưng điều mà Mật Ngã có thể làm hiện giờ là “xúi giục”, hoan hỷ những ai có lòng sùng kính vị Thầy.
  Mật Ngã cũng cầu nguyện thời gian sẽ giúp cho mình và nhiều huynh đệ Mật gia tri hành được hợp nhất.Om Ah Hum!
 3. nguyenthanh says:

  Các trò thân mến!
  Thầy nhận được bài viết của Mật Diệu Hằng khi đang ở Bà Rịa. Để tránh mưa, Thầy Cô vào café Angel ngồi. Tại đây Thầy đọc cho Cô nghe nội dung như thế nào. Thú thật với các trò, Thầy Cô chẳng hẹn mà đều thấy nhau ở khóe mắt đỏ hoe. Các trò cũng từng thấy cảm xúc của Thầy khi nói về các đạo sư chân chánh như thế nào, nhưng đây là một trong số ít lần Thầy đọc bài mà trào dâng cảm xúc. Ngoài trời mưa như trút nước, tiếng sét giáng xuống cõi trần rền vang cả một góc trời, bất kỳ ai nghe cũng phải giật mình, thảng thốt, hoảng sợ. Thầy nghĩ rằng chắc Mật Diệu Hằng cũng vậy, khi đọc những huấn thị của các bậc thánh giả hiện đang còn sống trong thế giới này, đặc biệt là Lama Zopa. Tâm thức của trò ấy chấn động như lời kể trong bài.
  Các trò thân mến!
  Giờ đây các trò đã được biết những bậc Đạo sư chân chánh khẳng định tầm quan trọng tuyệt đối trong tu tập Kim cang thừa, và chắc chắn lời dạy của các ngài ấy nhấn mạnh hơn vai trò Kim cang sư của vị Thầy hơn nhiều lần mà Thầy giảng thuyết với các trò qua bài giảng “Quan hệ Nhân-Quả giữa Đạo sư và Đệ tử”, “Cách khai thác năng lượng tâm linh từ vũ trụ” (chanhtuduy.com) và bàng bạc ở nhiều giảng và bài viết khác nhau nữa. Song, Thầy không đề cập đến nguy cơ tiềm ẩn phạm Mật giáo giới số 1 (bất kính với vị Thầy) và hậu quả không lường được từ đó. Có thể các trò đọc và hiểu qua trước tác “50 kệ tụng sung kính Đạo sư” của thánh sư Mã Minh, nhưng có lẽ tâm thức của các trò vẫn đó đây còn nghi hối. Thầy biết, hiểu điều ấy, nhưng không muốn đưa vào những khai thị sâu sắc có sức nặng công phá thành trì bất kính của các trò thành tro bụi bởi quan ngại các trò nhầm lẫn vàng là cặn (giữa sùng kính với nô lệ tâm linh). Nay Mật Diệu Hằng do một duyên lành mà viết bài này, khiến cho vấn đề trở nên khách quan, Thầy không còn gì phải luận giải thêm!
  Các trò thân mến!
  Thầy các trò không như các vị Thầy khác, ít chịu nhẹ nhàng bằng lời êm, tiếng ngọt. Thầy sẵn lòng nộ pháp vì mục đích tiêu trừ nghiệp xấu cho các trò. Thầy cảm động vì biết được Mật Diệu Hằng bị nhận những viên kim cương nộ pháp nhỏ như hạt gạo mà về thiền phòng cúi lạy 108 lần suốt 1 tuần để sám hối. Mật Ba, Mật Lễ khóc suốt 2 ngày trong tâm trạng thống hối, chớ chưa bao giờ hờn oán vị Thầy nặng lời. Còn Mật Ngã luôn sợ Thầy nộ pháp vì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của Thầy như trường hợp do Mật Giác Phương gây ra vừa rồi! Năm xưa, ở Miền Trung, bị Thầy khiển trách Mật Hải và Mật Hiền quỳ xuống sám hối trước đạo chúng 37 người. Trò Mật Kiên và Mật Ý quỳ hương suốt 1 tháng ròng vì thống trách bản thân mình đã làm sai lời dạy của Thầy.
  Các trò thân mến!
  Chẳng biết các trò khác có mang nỗi niềm thống hối như vậy không khi Thầy nộ pháp, hay là đan tâm hờn oán, nghĩ xấu về Thầy mình? Giờ đây, có lẽ sau khi đọc sau bài viết của Mật Diệu Hằng, các trò không khỏi lo sợ cho bản thân mình bởi không ít lần nảy sinh niệm tưởng lệch lạc, bất kính, vô lễ đối với vị Thầy của mình, nhất là khi bị nộ pháp, khi bị đụng chạm cái tôi đầy quỷ tính của mình. Thầy khuyên các trò đừng sợ hãi bởi vì Thầy đã phát nguyện nhận hết hậu quả ấy vì lỗi lầm giáo huấn bất nghiêm, bất túc của Thầy, chớ không phải vì các trò bất kính. Chỉ mong sao các trò tĩnh thức hơn về sau này để luôn giữ được chánh niệm (Thầy- Phật- Pháp- Tăng) mà phòng hộ tâm mình trước những xúc tình tiêu cực. Và đó là cách thể hiện sung kính Đạo sư, vun bồi gốc rễ tâm linh vậy!
  Thôi, điều gì đã chia sẻ, Thầy đã làm hết rồi! Chỉ còn một cách duy nhất là chúng ta cầu nguyện:
  HỠI ĐẠI SỸ LIÊN HOA SANH, XIN HƯỚNG TÂM CON VỀ PHẬT PHÁP
  HƠI CÁC BẬC TOÀN GIÁC, XIN ĐỪNG ĐỂ CON LẠC VÀO TÀ ĐẠO THẤP KÉM
  HỠI VỊ THẦY TỪ BI ĐỒNG VỚI CÁC NGÀI CHẲNG KHÁC, XIN ĐỂ TÂM ĐẾN CON
  Thinley- Nguyên Thành

  • Mật Quốc Sanh. says:
   Kính bạch Thầy!
   Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giáo huấn! Con xin Thầy ban cho con vũ khí tỉnh thức và chánh niệm để con phòng hộ tâm mình trước những điều bất thiện. Con xin nguyện y giáo phụng hành và vun bồi gốc rễ tâm linh.

   Noi gương Thầy, con xin cầu nguyện:
   “Hỡi Đại sĩ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật pháp
   Hỡi các Bậc toàn giác, xin đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém.
   Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm tới con”.
   Om Ah Hum Vajra Guru Padme Siddhi Hum!

  • Mật Nhị Khang says:
   Kính bạch Thầy!
   Con Mật Nhị Khang con xin sám hối trước Thầy về hành vi thân, ngữ, tâm của con không đúng, con xin Thầy, Đạo sư, Bổn tôn, Dakani tịnh hóa cho con những lỗi lầm này. Từ sau con sẽ không tái phạm nữa.
   Con xin cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
   Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
   Hỡi Đại sĩ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật pháp
   Hỡi các Bậc toàn giác, xin đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém.
   Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm tới con.
   Om Ah Hum!
  • Mật Diệu Hằng says:
   Kính bạch Thầy!
   Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi vì chúng con mà “cộng nghiệp” với chúng con để chúng con không bị tai ương kéo đến khi có niệm khởi “bất kính vị Thầy”. Khi con được Thầy ban cho con những viên kim cương, hàng ngày con luôn quán xét hành vị thân ngữ tâm của mình và đọc tụng “50 kệ tụng sùng kính đạo sư” với một phát nguyện duy nhất “xin cho con được theo chân Thầy đến khi đạt được giác ngộ tối thượng”.
   Càng ngày con càng hiểu được sự từ bi của Thầy với chúng con, những học trò còn nhiều vô minh lắm nghiệp chướng, và luôn gây ra “sự công nghiệp” cho Thầy.
   Đọc những lời huấn thị của Thầy làm tâm can con chấn động hơn nhiều lần những gì con đã viết trên bài. Thật ơn phước cho con được theo chân vị Thầy từ bi đến vậy!
   Con xin luôn quán xét hành vi thân ngữ tâm để xứng đáng là học trò của Thầy, tu đúng pháp tu gốc rễ “sùng kính đạo sư” theo đúng quỹ đạo chánh pháp để luôn giữ được chánh niệm và đạt được giác ngộ tối thượng như tâm huyết của Thầy nhập thế để độ hóa chúng sanh.
   Con kính xin cúi đầu đảnh lễ tri ân Thầy!
   Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợ lạc của chúng sanh.
   Cầu mong tất các chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
   Om Mani Padme Hum.
  • Mật Hồng Tuyến says:
   Kích bạch Thầy,
   Con đã đọc bài chia sẻ của Đạo huynh Mật Diệu Hằng và những lời giáo huấn của Thầy. Qua đó con được hiểu sâu sắc hơn về câu kệ:”Sùng kính vị Thầy là nền tảng giác ngộ” trong trước tác “50 kệ tụng sùng kính Đạo Sư” của Thánh tăng Mã Ninh. Con cũng vô cùng cảm tạ ơn Thầy đã từ bi vì chúng con mà phát nguyện nhận hết những tội lỗi bất kính do chúng con gây ra.
   Kính bạch Thầy,
   Con tự nhận thấy bản thân con vẫn còn đó một khoảng cách khá xa giữa tri và hành. Vì vậy con cầu nguyện Bổn Tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy gia hộ cho con luôn tỉnh thức, chánh niệm để có thể phòng hộ tâm mình trước những điều bất thiện.
   Hỡi Đại sĩ Liên Hoa Sanh, xin hướng têm con về Phật pháp.
   Hỡi các bậc toàn giác, xin đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém.
   Hỡi vị Thầy từ bi đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm đến con.
   Om Mani Padme Hum.
  • Diệu Viên Nguyên says:
   Kính bạch Thầy!
   Đọc được comment của Thầy khiến con vô cùng cảm động. Con xin được sám hối với Thầy vì những sai lầm vô minh con gây ra trước đây. Con cũng xin sám hối với Thầy những khi con có những niệm tưởng bất kính với Thầy. Bạch Thầy, đúng là bản thân con có sự sợ hãi khi đọc những lời huấn thị từ Lạt ma Zopa “điều quan trọng là sùng kính vị Thầy với tâm thanh tịnh, không khởi lên bất kỳ niệm tưởng bất chính hay suy nghĩ tiêu cực về vị Thầy của mình, điều đó sẽ tạo ra nghiệp rất nặng”. Nhưng khi con đọc đến đoạn “Thầy khuyên các trò đừng sợ hãi bởi vì Thầy đã phát nguyện nhận hết hậu quả ấy vì lỗi lầm giáo huấn bất nghiêm, bất túc của Thầy, chớ không phải vì các trò bất kính.” con thực sự xúc động vì tấm lòng từ bi của Thầy. Lỗi lầm là của trò nhưng sao Thầy lại nhận hết hậu quả được. Noi gương Đạo huynh Mật Thuỷ, con xin nhận hết những hậu quả xấu do mình gieo, trong quá khứ, hiện tại và vị lai nếu như con bất kính với Thầy, dù vô tình hay cố ý. Con cầu xin Thầy, Chư Phật, Bồ Tát, xin hãy ban cho con vũ khí tỉnh thức và chánh niệm, để con luôn phòng hộ tâm mình trước những điều bất thiện. Xin cho con được cầu nguyện:
   HỠI ĐẠI SỸ LIÊN HOA SANH, XIN HƯỚNG TÂM CON VỀ PHẬT PHÁP
   HƠI CÁC BẬC TOÀN GIÁC, XIN ĐỪNG ĐỂ CON LẠC VÀO TÀ ĐẠO THẤP KÉM
   HỠI VỊ THẦY TỪ BI ĐỒNG VỚI CÁC NGÀI CHẲNG KHÁC, XIN ĐỂ TÂM ĐẾN CON
   Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
   Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và một ý thức hổ thẹn.
   Om Mani Padme Hum.
  • Mật Nguyên Tánh says:
   Kính bạch Thầy,

   Con cám ơn Thầy đã nhân cơ hội này cho con biết thêm về thiện hạnh, sự sùng kính Đạo sư của các đạo huynh. Con vô cùng hoan hỷ và tán thán.

   Hỡi Đại sỹ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật Pháp
   Hỡi những bậc toàn giác, xin đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém.
   Hỡi vị Thầy từ bi đồng với các Ngài không khác, xin để tâm đến con.

   Kính Thầy,

   Om Mani Padme Hum

  • matkinh says:
   Kính Bạch Thầy !
   Con đã đọc bài của Đạo huynh của Mật Diệu Hằng và lời giáo huấn của Thầy và con rất xúc động khi đọc những lời của Thầy đã từ bi khi nhận những hậu quả lỗi lầm của học trò ương ngạnh, đầy chất quỷ và bản ngã to lớn của chúng con. Chúng con với tâm phàm phu, đầy tính chấp thủ xin sám hối những hành vi dù vô tình hay cố ý đã gây tổn hại đế sức khỏe của Thầy, xin Thầy, Đạo sư, Bổn tôn, Dakani tịnh hóa cho con những lỗi lầm và ban cho chúng con vũ khí tỉnh thức, chú tâm và chánh niệm để con phòng hộ tâm mình trước những điều bất thiện.
   Noi gương Thầy, con xin cầu nguyện:
   HỠI ĐẠI SỸ LIÊN HOA SANH, XIN HƯỚNG TÂM CON VỀ PHẬT PHÁP
   HƠI CÁC BẬC TOÀN GIÁC, XIN ĐỪNG ĐỂ CON LẠC VÀO TÀ ĐẠO THẤP KÉM
   HỠI VỊ THẦY TỪ BI ĐỒNG VỚI CÁC NGÀI CHẲNG KHÁC, XIN ĐỂ TÂM ĐẾN CON
   OM AH HÙM
  • Mật Hoàng Mai says:
   Kính bạch Thầy,
   Con đã đọc bài viết này của Đạo huynh Mật Diệu Hằng và lời huấn thị của Thầy.Con vô cùng xúc động trước comment của Thầy, con xin cảm tạ ơn đức to lớn của vị Thầy từ bi. Không những Thầy giáo huấn chúng con về Phật pháp để chúng con không lệch Quỹ đạo chánh pháp mà còn dùng mọi phương tiện thiện xảo để cứu vớt công đức của chúng con thông qua việc nộ pháp, xám hối, cúng dường…khi chúng con khởi lên một niệm tưởng sai lệch với Quỹ đạo chánh pháp.
   Con cũng xin tán thán thiện hạnh của Đạo huynh Mật Diệu Hằng, nhờ bài viết của huynh mà con hiểu được sâu sắc hơn về câu kệ: “Sùng kính vị Thầy là nền tảng giác ngộ”. Con xin nguyện vun bồi gốc rễ tâm linh của mình.
   Thông qua kênh vận chuyển là vị Thầy, con cầu xin Bổn Tôn gia hộ cho con có vũ khí tỉnh thức, chánh niệm, chú tâm để phòng hộ tâm con trước những điều bất thiện.
   Noi gương Thầy, con xin cầu nguyện:
   “Hỡi Đại sĩ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật pháp
   Hỡi các Bậc toàn giác, xin đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém.
   Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm tới con”.
   Om Mani Padme Hum!
  • Mật Hoàng Hạ says:
   Kính bạch Thầy,
   Con đã đọc bài viết “Gốc rễ tu trì nằm ở đâu”của Đạo huynh Mật Diệu Hằng và lời huấn thị của Thầy cho con hiểu hơn về cách thể hiện sùng kính Đạo sư, vun bồi gốc rễ tâm linh . Con không khỏi xúc động, con xin cảm tạ ơn đức to lớn của vị Thầy từ bi sẵn lòng nộ pháp vì mục đích tiêu trừ nghiệp xấu cho chúng con mà nhiều khi chúng con còn mang tâm phàm phu chưa hiểu hết ý nghĩa.
   Vì vậy con cầu nguyện Bổn Tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy gia hộ cho con tĩnh thức hơn về sau này để luôn giữ được chánh niệm (Thầy- Phật- Pháp- Tăng) mà phòng hộ tâm mình trước những xúc tình tiêu cực.
   Con xin cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
   Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
   Noi gương Thầy, con xin cầu nguyện:
   “Hỡi Đại sĩ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật pháp
   Hỡi các Bậc toàn giác, xin đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém.
   Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm tới con”.
   Om Mani Padme Hum!
  • Mật Hải says:
   Mô Phật.
   Con đảnh lễ tạ ơn Thầy và nguyện khắc ghi lời Thầy dạy để trưởng dưỡng tâm sùng kính đạo sư từ đây cho đến khi giác ngộ tối thượng. Con nguyện nhận về phần mình những nghiệp quả xấu từ thân, khẩu, ý bất tịnh mà mình đã gieo có liên quan đến Đạo sư và chúng sanh hữu tình. Lỗi lầm là do bản thân con chưa biết thúc liễm thân tâm mà tinh tấn tu tập, hành trì theo lời dạy của vị Thầy, chư Thánh đức chứ hoàn toàn không phải do giáo pháp không vi diệu, vị Thầy không nghiêm huấn.
   Chính tâm thức cong quẹo, vẫn đục đã đẩy chúng con đến cái nhìn méo mó, sai kệch khi đứng trước công hạnh của bậc Tuệ (Thiện) Tri Thức.
   Điều đó thật sai lầm. Xin cho con luôn biết noi theo tấm gương của thánh tăng Zopa Rinpoche và những bậc Thầy đáng kính mà loại trừ chúng và biết vun bồi gốc rễ tâm linh, nền tảng giác ngộ. Xin cho con luôn tỉnh thức để không nhầm lẫn ‘cặn’ là “vàng”, siêu vượt cảm thức tiêu cực của lề thói nô lệ tâm linh để đến với tín tâm sùng kính thanh tịnh. Và trong mối tương quan với đạo pháp chân chánh của Phật gia siêu vượt tính chất tôn giáo thường tình, xin cho con luôn nhận thấy vai trò Kim cang sư tôn qúy của vị Thầy mà được sự tri hành hợp nhất.

   Như lời Pháp vương Gyalwang Drukpa dạy: Nếu bậc Đạo sư kim cang của bạn có đang cố hủy hoại cả thế giới này thì cũng chẳng sao. Cứ để Ngài làm nếu có thể và đừng đan tâm phỉ báng. Đó không phải việc của bạn. Việc của bạn là tập trung tu dưỡng thực hành giáo pháp, những gì Thầy bạn đã dạy, kiểm soát những xúc tình tiêu cực của mình, chuyển hóa chúng và trưỡng dưỡng theo hướng tích cực để cuối cùng làm lợi lạc cho vô lượng chúng sanh. Xin cho con và các huynh đệ kim cang luôn ghi nhớ những lời này và vĩnh viễn xa rời những ý nghĩ, lời nói, hành vi tiêu cực về vị Thầy tâm linh mà dần xa hẳn mọi vọng tưởng điên đảo…
   Con kính lễ Thầy, Bổn tôn, chư Dakini.
   Om Mani Paadme Hum.

  • Mật Tuệ Tín says:
   Kính bạch Thầy,

   Con đã đọc lời huấn thị của Thầy. Sau khi được Thầy chỉ ra lỗi lầm và quán xét bản thân mình thời gian qua, con nhận thấy mình đã phạm nhiều lỗi lầm nghiêm trọng như bất tuân lời Thầy, xa rời Bồ đề tâm, không giữ được nhiệt tâm đối với đạo pháp,… Lỗi lầm là do bản thân con không giữ được chú tâm, tỉnh thức và chánh niệm trước những điều bất thiện. Con thành tâm sám hối và xin tự nhận lấy nghiệp quả xấu mà mình đã gieo từ đây cho đến khi giác ngộ tối thượng.

   Con thành tâm cầu nguyện Thầy cô trường thọ.
   Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
   Om mani padme hum.

  • Mật Hồng Vân says:
   Mô Phật.
   Kính bạch Thầy!
   Con đã đọc bài của Đạo huynh Mật Diệu Hằng và những lời huấn thị của Thầy. Con vẫn luôn miệng nói rằng sùng kính đạo sư là nền tảng giác ngộ. Nhưng khi đọc bài chia sẻ này của huynh Mật Diệu Hằng, con mới hiểu ra việc sùng kính đạo sư quan trọng như thế nào. Muốn có quả ngọt là sự giác ngộ thì con phải vun bồi gốc rễ là sùng kính đạo sư. Con vẫn ngày ngày thực hành pháp đều đặn để tích tập công đức nhưng không hề biết rằng có đôi lúc có những niệm tưởng không tốt về Thầy là bao công đức nhỏ bé lại ấy tiêu tan hết.
   Kính bạch Thầy.
   Khi đọc những lời giáo huấn của Thầy khiến con thật sự xúc động. Thầy đã từ bi phát nguyện nhận hết lỗi lầm mà do chính chúng con gây ra. Thưa Thầy từ đó con biết được rằng có những lần Thầy bị cộng nghiệp từ chúng con, có những lần Thầy bị đau họng hay bị đau bụng sau những lần pháp hội, pháp sự. Điều này khiến học trò chúng con không khỏi chạnh lòng khi Thầy là người đi bắt những con sâu do chúng con thả vào cây giác ngộ ấy.
   Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giáo huấn chúng con. Con xin Thầy ban cho con vũ khí tỉnh thức và chánh niệm để con phòng hộ tâm mình trước những điều bất thiện.
   Hỡi Đại sĩ Liên Hoa Sanh xin hướng tâm con về Phật pháp
   Hỡi những bậc toàn giác đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém.
   Hỡi vị Thầy từ bi đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm đến con.
   Om Mani Padme Hum.
 4. Mật Quốc Sanh. says:
  Mô Phật!

  Pháp đệ hoan hỉ tán thán thiện hạnh của Đạo huynh Mật Diệu Hằng đã viết bài chia sẻ. Bài viết của Đạo huynh quả thực gây chấn động trong tâm pháp đệ. Hóa ra bấy lâu nay đệ chỉ đọc tụng 50 kệ tụng sùng kính Đạo sư mà chỉ như con vẹt đọc tụng. Hiểu rằng “sùng kính Đạo sư là nền tảng Giác ngộ” nhưng không rõ thực chất yếu nghĩa này như lời Lạt ma Zopa đã giảng: Giác ngộ là quả chín, con đường giác ngộ là thân cây và sùng kính Đạo sư là gốc của thân cây đó! Đây cũng là nội dung chủ đạo trong bài giảng của Thầy về tính nhân quả trong quan hệ Thầy – trò (tại đường dẫn: http://chanhtuduy.com/tinh-nhan-qua-trong-quan-he-thay-tro/). Từ bài giảng này của Thầy, pháp đệ hiểu rằng: nhân là sùng kính Đạo sư, quả sẽ đạt giác ngộ tối thượng. Khi đệ tử sùng kính vị Thầy như sùng kính đức Phật thì người đó sẽ nhận được ơn phước từ đức Phật ban cho. Khi đệ tử sùng kính đạo sư như sùng kính vị Bồ tát thì người đó sẽ được ơn phước từ vị Bồ tát ban cho. Khi đệ tử sùng kính đạo sư như sùng kính một vị thánh tăng thì người đó được thánh tăng ban ơn phước. Và ngược lại, khi đệ tử không sùng kính đạo sư thì người đó không nhận được gì cả.

  Bằng minh chứng là lời dạy của Thánh tăng Serkong Dorje Chang rằng: “Nếu bạn thực hành tốt pháp tu sùng kính vị thầy, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn thậm chí bạn không cần phải thực hành pháp” càng khẳng định rằng pháp tu sùng kính vị Thầy là gốc của tất cả các pháp. Pháp đệ hiểu rằng khi thực hành pháp tu này bằng cách: “hầu hạ, cúng dường dâng báu vật” (trích Đèn soi nẻo giác – Thánh giả Atisha) không phải đem lợi lạc cho vị Thầy mà là cho chính người đệ tử. Bởi lẽ, Đạo huynh đã trích dẫn lời dạy của ngài Geshe Ngawang Dhargyey: “Giống như khi bạn gieo trồng một mầm hạt nào đó trên mặt đất, mặt đất không hề có lợi, mà chính bạn là người thu hoạch thành quả đó”. Chỉ khi người đệ tử không thực hành đúng tu pháp sùng kính Đạo sư, đó là khi bình chứa bị dơ, thậm chí úp ngược khiến không thể nhận được tinh túy cam lồ từ vị Thầy.

  Cám ơn Đạo huynh đã tìm và trích dẫn, phân tích về lời dạy của Lạt ma Zopa: “điều quan trọng là sùng kính vị Thầy với tâm thanh tịnh, không khởi lên bất kỳ niệm tưởng bất chính hay suy nghĩ tiêu cực về vị Thầy của mình, điều đó sẽ tạo ra nghiệp rất nặng”. Pháp đệ sẽ ghi nhớ và quán xét bản thân, thực hành tu pháp sùng kính Đạo sư đúng pháp. Cám ơn Đạo huynh vì bài viết lợi lạc.

  Kính bạch Thầy!
  Con xin sám hối về những hành vi thân, ngữ, tâm chưa đúng quỹ đạo chánh pháp, nhiều lúc còn những niệm tưởng bất kính với vị Thầy, tri hành bất nhất về tu pháp sùng kính Đạo sư. Con mong Thầy từ bi cho con được tịnh hóa những lỗi lầm này.
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh hữu duyên.
  Cầu nguyện Thầy, Bổn tôn gia hộ cho con luôn thực hành đúng tu pháp sùng kính Đạo sư.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh!
  Om mani padme hum!

 5. Mật Hạnh Giác says:
  Kính Bạch Thầy, con vô cùng hoan hỷ với bài viết của huynh Mật Diệu Hằng. Bài viết đã làm con chấn động trước những xác quyết vô cùng chân thực của các Bậc Đạo Sư Mật Giáo. Bài viết đã tái hiện lại trong con rất nhiều rất nhiều những hành vi bất kính và những niệm tưởng tiêu cực về vị Thầy Mật Giáo. Mặc dù đã mang danh là hành giả nhưng nhiều lần con đã buông lung với cái Ngã của mình, khởi tâm phân biệt và thiếu đi sự quán xét cần thiết về vai trò tối hậu của việc sùng kính Đạo Sư. Đúng như huynh Mật Ngã nói, giữa sự học và sự hành của con thực sự là còn một khoảng cách quá xa vời. Bài viết cũng làm con tự nhận thấy những lần bất kính hay khinh chê vị Thầy vì thiếu hiểu biết, chính là chúng con đang tự đốn hạ gốc cây Giác Ngộ của mình, đang tự “rút ruột” móng công trình tâm linh của mình đến khi nó sup đổ hoang tàn xơ xác.
  Con cũng nhận thấy khiếm khuyết của bản thân là viết thì hay nhưng hành động hay bán đứng lời nói mình. Vị Thầy đã từ bi Nộ Pháp hết lần này đến lần khác để rèn giũa cho con, giữ cho con không xa rời Chánh Pháp. Bạch Thầy, Thầy đã luôn để tâm đến chúng con như thế mà vị Thầy vẫn nhận hậu quả vì giấu huấn bất nghiêm khi chúng con giãi đãi bất kính, thực làm con thấy hổ thẹn vô cùng. Xin cho con được sám hối những nghi hối vô minh và những niệm tưởng bất chánh của “chủ nghĩa Bổn Sư” trước vị Thầy. Con xin luôn ghi nhớ lời Thầy dặn phải luôn tỉnh thức để phòng hộ tâm mình trước những điều bất thiện.
  HỠI ĐẠI SỸ LIÊN HOA SANH, XIN HƯỚNG TÂM CON VỀ PHẬT PHÁP
  HƠI CÁC BẬC TOÀN GIÁC, XIN ĐỪNG ĐỂ CON LẠC VÀO TÀ ĐẠO THẤP KÉM
  HỠI VỊ THẦY TỪ BI ĐỒNG VỚI CÁC NGÀI CHẲNG KHÁC, XIN ĐỂ TÂM ĐẾN CON
  Om Ah Hum.
 6. Mật Thủy says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đọc đi đọc lại những đoạn trích của Đạo huynh Mật Diệu Hằng và lời comment của Thầy mà trong lòng dậy sóng, dâng trào nỗi niềm thống hối và lòng xúc động trước tấm lòng bi mẫn của Thầy. Về nguyên lý, Thầy đã dạy chúng con từ lúc mới bắt đầu bước vào cửa đạo. Nhưng đến hôm nay, với bài viết của huynh Mật Diệu Hằng, ở góc độ một người huynh đệ kim cang đã trải nghiệm và chia sẻ những cảm nhận qua lời dạy của các bậc đạo sư trên thế giới, con mới thật sự thấm thía và bàng hoàng. Dù được duyên lành kề cận vị Thầy, được thường xuyên trực tiếp nghe lời giáo huấn của ngài, nhận được từ trường an lạc từ Thầy, nhưng lòng sùng mộ trong con vẫn không được ổn định, lúc trồi lúc sụt, lắm lúc thả tâm ý đi lệch lạc, con thật lấy làm hổ thẹn và không thôi tự trách bản thân mình. Dù bản thân ít khi bị vi phạm lỗi lầm trầm trọng, ít khi nhận nộ pháp từ Thầy, con vẫn đau nhói lòng và tự dằn vặt mình vì những khi không làm Thầy vui lòng, hoặc làm sai giáo huấn của Thầy, phạm lỗi bất kính vị Thầy. Đó là lỗi lầm do chính bản thân con gây ra do bản tính ương ngạnh, chấp thủ, do những quỷ tính trong người trỗi dậy, hoàn toàn không liên quan gì đến vị Thầy. Con xin tự nhận hết những quả xấu do mình gieo, trong quá khứ, hiện tại và tương lai, dù cố tình hay vô ý. Con cầu mong Thầy chứng minh, gia hộ để con chiến thắng được kẻ thù của chính mình là bản thân con. Con thật sự mong muốn và quyết tâm trở thành người tối thượng thứ hai, vun trồng chăm bón gốc rễ lòng sùng mộ thật vững chắc.
  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của vị Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng trò và chúng sanh!
  Hỡi Đại sĩ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật pháp!
  Hỡi những bậc toàn giác, xin đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém!
  Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm đến con!
  Mật Thủy cảm ơn huynh Mật Diệu Hằng đã chia sẻ bài pháp thật chấn động tâm thức những người với vai trò là đệ tử, để nhận ra hố sâu, vực thẳm trước mặt mình mà sợ hãi quay đầu lại!
 7. Mật Thanh Ngân says:
  Kính thưa thầy,
  Bài viết của Mật Diệu Hằng giúp chúng con hiểu rõ hơn gia´ trị to lớn của việc sùng kính vị thầy của mình, trong tâm can chúng con lan man những trăn trở xem co´ một phút giây nào đó mà mình thoáng nảy sinh những y´ niệm không đúng hay bất tôn kính vị thầy của mình hay không. Nếu có, trăm ngàn lần xin thầy cho chúng con được quán xét lỗi lầm của mình vì tâm phàm của chúng con gây ra. Chúng con thật sự thấu hiểu sâu sắc tấm lòng từ bi bao la khôn tả của thầy đã dành cho chúng con mà không một ngòi bút nào co´ thể tả xiết .
  Con nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô. !
 8. Mật Giác Phương says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của Đạo huynh Mật Diệu Hằng và comment của Thầy và các đạo huynh, đạo hữu. Con vô cùng hổ thẹn và hối hận. Vì từ bi dùng nộ pháp với con, giúp con tịnh hóa nghiệp xấu, nhận ra lỗi sai để tiến bộ và không mắc sai lầm, vị Thầy đã bị ảnh hưởng sức khỏe. Con hối hận vô cùng, xấu hổ và thống trách bản thân. Đọc comment Thầy viết mà lời dạy của thánh tăng Atisa lại vang vọng trong con: “Vị Thầy từ bi hơn Đức Phật. Lời Thầy quan trọng hơn kinh sách”.
  Con xin Thầy từ bi chấp thuận cho con được sám hối. Con nguyện quán xét hành vi thân, ngữ, tâm của mình thật kỹ trước khi nói hay làm bất kể việc gì.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng con luôn giữ được sự chú tâm, tỉnh thức và chánh niệm.

  Đệ xin được hoan hỷ tán thán thiện hạnh của Đạo huynh Mật Diệu Hằng. Đệ cảm ơn huynh đã viết bài và chia sẻ.

  Om ma ni pad me hum.

 9. Mật Tuệ Thanh says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài của đạo huynh Mật Diệu Hằng. Con đã hiểu tại sao xuyên suốt tất các bài giảng của Thầy, thầy luôn nhắc chở chúng con về vai trò Kim cang sư của một bậc Đạo sư Mật Giáo. Vị Thầy chính là kênh vận chuyển ơn phước từ cõi thù thắng của Bổn tôn đến với chúng con. Điều tiên quyết, quyết định tất cả, thật thù thắng, thật giản đơn nhưng con lại ngu si, mê mờ không thấu hiểu. Lại nữa, vai trò kim cang sư của một bậc đạo sư chân chính luôn thường trực không gián đoạn dù là trong không gian linh thánh hay bên ngoài.

  Kính bạch Thầy,

  Nếu như chúng con bất kính với vị Thầy thì đường truyền, kênh vận chuyển trung gian sẽ bị đứt. Vậy thì bao nhiêu thực hành, tinh tấn sẽ có ý nghĩa gì! Con thật thấy xấu hổ khi tri hành chưa hợp nhất, còn giãi đãi buông lung, còn hời hợt và còn đó đây những phóng tưởng sai lệch, bất kính vị Thầy. Con xin được sám hối và xin Thầy cho con được tịnh hóa lỗi lầm để được làm người tối thượng thứ hai.

  Con kính đảnh lễ tri ân Thầy. Cầu nguyện Bổn tôn gia hộ cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và tính hỗ thẹn.

  Hỡi Đại Sĩ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật pháp!
  Hỡi Những Bậc Toàn Giác, xin đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém!
  Hỡi Vị Thấy Từ Bi, đồng với các ngài chẳng khác, xin để tâm đến con!

  Om Mani Padme Hum!

 10. Mật Viễn says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của Đạo huynh Mật Diệu Hằng và những lời huấn thị của vị Thầy về “gốc rễ tu trì c là sùng kính Đạo sư” đã được các bậc Thánh tăng và các bậc Đạo sư chân chính khẳng định.

  Bản thân con quán xét thấy hành vi thân, ngữ, tâm của con còn nảy sinh niệm tưởng lệch lạc, không tuân lời vị – bất kính vị Thầy, tri hành chưa hợp nhất. Con nguyện gánh chịu tất cả hậu quả mà con đã gây ra mà không làm ảnh hưởng đến vị Thầy.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy từ bi cho con được tịnh hóa lỗi lầm, ban cho con vũ khí tỉnh thức, chánh niệm, chú tâm để phòng hộ niệm tà bất chánh và vun trồng gốc rễ tu trì là “sùng kính Đạo sư”

  Con thành tâm cầu nguyện:

  “ Hỡi Đại sỹ Liên Hoa Sanh xin hướng tâm con về Phật Pháp.
  Hỡi những bậc toàn giác, xin đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém
  Hỡi vị Thầy từ bi đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm đến con”.

  Mật Viễn cảm ơn Đạo huynh Mật Diệu Hằng với bài viết chân thành, lợi lạc, giúp Mật Viễn tỉnh thức trong mê lầm vô minh

  OM MA NI PAD ME HUM

 11. Diệu Viên Nguyên says:
  Mô Phật!
  Đệ xin cảm tạ Đạo huynh Mật Diệu Hằng đã viết nên một bài viết sâu sắc, ý nghĩa. Đệ xin được tán thán công sức của Đạo huynh khi huynh tìm đọc nhiều Pháp liệu để thực hiện tốt vai trò Thầy giao là dịch bài Pháp sang Tiếng Anh. Và từ quá trình tìm đọc ấy, huynh đã mang đến cho chúng đệ một bài viết thật hay về “gốc rễ tu trì”, đó là nằm ở sự sùng kính Đạo sư thuần thành. Huynh đã giúp cho đệ hiểu về Pháp tu “Sùng kính Đạo Sư” một cách sâu sắc hơn qua những ví dụ cụ thể được huynh dịch ra từ các tác phẩm về Mật Giáo từ các bậc Đạo sư, như là “Giác ngộ ở đây giống như quả chín, con đường giác ngộ được xem như thân cây, sùng kính đạo sự chính là cái gốc của thân cây đó, từ gốc là sùng kính vị thầy thì sẽ có được thân cây khỏe mạnh và vững chắc cho con đường giác ngộ và trổ quả lành là sự giác ngộ.”
  Đệ thực sự hoan hỷ và cảm tạ Đạo huynh vì bài viết lợi lạc. Đệ cầu chúc cho Đạo huynh sức khỏe dồi dào, thế sự hanh thông, thân tâm an lạc và luôn thực hiện tốt sứ mệnh cao cả mà Thầy giao phó.
  Con cầu nguyện Thầy, Chư Phật, Bồ Tát, xin cho con luôn trưởng dưỡng lòng sùng mộ Đạo sư thuần thành, để con luôn hoan hỷ và biết ơn dù nhận được tinh tuý cam lồ giáo Pháp hay những viên kim cương nộ pháp từ vị Thầy.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 12. Mật Tuệ Tín says:
  Mô Phật,

  Pháp đệ hoan hỷ và tán thán đạo huynh Mật Diệu Hằng với bài viết này. Qua đó đệ được biết đến lời dạy của các bậc thánh giả về lợi lạc bất khả tư nghị của pháp tu sùng kính Đạo sư trong Kim Cang thừa :

  + Hanh thông thế sự.
  + “Sùng kính đạo sư còn là gốc mang lại sự an lạc đời này”.
  + Những phẩm chất diệu kỳ sẽ tự động lộ xuất ở hành giả.
  + Nhận được ơn phước của Bổn tôn thông qua kênh vận chuyển là vị Thầy.
  + “Cách nhanh nhất để tích tập công đức vô lượng”.
  + “Mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn thậm chí bạn không cần phải thực hành pháp. Bạn chỉ cần thư giãn và nghỉ ngơi, bạn sẽ được tận hưởng mọi điều tốt đẹp trong cuộc đời”.
  + Và đặc biệt “Sùng kính vị thầy là nền tảng của mọi thành công trong cuộc đời này và dẫn đến giác ngộ tối thượng”.

  Không có lý do gì để huynh đệ chúng ta bỏ qua hoặc thực hành hời hợt bên ngoài khi đã phát nguyện theo chân Kim Cang sư, tu tập vượt qua luân hồi sinh tử để giải thoát tất cả chúng sanh.

  Pháp đệ xin cảm tạ Đạo huynh. Cầu chúc gia đình huynh hanh thông thế sự và hiện trú lạc pháp.

  Kính bạch Thầy,

  Trong thời gian qua con đã buông lung, giãi đãi nên đã không ít lần bất tuân lời Thầy. Sẽ là phóng đại

  Sẽ là thói đạo đức giả, hành giả mang danh khi con luôn viết “Cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy cô” nhưng phạm giới, phá huỷ lời thề nguyện. Con xin sám hối và xin Thầy từ bi cho con tịnh hoá để làm người tối thượng thứ hai.

  Cầu mong con luôn tỉnh thức và chánh niệm để phòng hộ tâm mình trước những điều bất thiện.
  Hỡi Đại Sỹ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật pháp
  Hỡi những bậc Toàn giác, đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém.
  Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các Ngài chẳng khác xin để tâm đến con.
  Om mani padme hum.

 13. Mật Nguyên Tánh says:
  Mô Phật!

  Pháp đệ hoan hỷ tán thán bài viết và thiện hạnh của huynh Mật Diệu Hằng!

  Om Mani Padme Hum

 14. Mật Lễ says:
  Mô Phật!
  Pháp đệ thật hoan hỷ và xúc động với bài chia sẻ của Đạo huynh Mật Diệu Hằng về gốc rễ của tu trì nằm ở đâu?
  Qua bài viết này đệ được biết thêm nhiều những gì mà mình chưa biết từ những câu nói của các vị Thánh tăng về sùng kính Đạo sư trong các tác phẩm bằng tiếng nước ngoài, cảm ơn Đạo huynh đã chia sẻ vấn đề cốt lõi của tu trì cho mọi người biết.

  Kính bạch Thầy, khi đọc comment của Thầy con thật xúc động, con thành tâm sám hối với Thầy về những lỗi lầm mà con đã phạm phải, con xin Thầy từ bi ban cho con vũ khí thức tỉnh phòng hộ tâm mình.
  Mỗi lần được Thầy dùng nộ pháp, con mít ướt nên không thể không khóc, khóc rồi suy nghĩ tại sao bị Thầy la? Tại vì mình phạm lỗi , rồi tự hỏi tại sao Thầy la mình mà Thầy không im hơi lặng tiếng bỏ qua? Vì Thầy muốn mình tốt hơn, chỗ đó có gai Thầy chỉ ra và bảo đừng dẫm lên, nếu Thầy không la mình, sau này gặp không chỉ một hai cây gai mà nguyên một rừng gai. Vậy mà có đôi lúc con ngu si nào đâu biết tấm lòng của Thầy bao la dang rộng vòng tay che chở chúng con, tự gánh nhận hết bao lỗi lầm mà học trò ương ngạnh phạm phải, xin cho con được gánh những lỗi lầm mà chính mình gây ra, không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của vị Thầy.
  Con cầu nguyện cho con luôn tỉnh thức và bồi đắp thêm lòng sùng mộ vị Thầy, biết tri hành hợp nhất.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!
  Om Ah Hum!

 15. Mật Tịnh Giác says:
  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết của Đạo huynh Mật Diệu Hằng.
  Con rất hoan hỷ và tán thán Đạo huynh Mật Diệu Hằng đã viết nên một bài viết rất hay, ý nghĩa và súc động.
  Nhờ bài viết của huynh ấy mà con đã hiểu được nhiều hơn nữa về thực nghĩa của sùng kính Đạo sư.
  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ, trụ thế dài lâu.
  Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  OM MANI PADME HUM
 16. Mật Bình says:
  Mô Phật!
  Mật Bình vô cùng hoan hỷ với bài viết của Đạo huynh Mật Diệu Hằng, thực sự cũng như các huynh đệ kim cang khác Mật Bình cũng cảm thấy chấn động tâm can, bởi ý nghĩa của Pháp tu sùng kính vị Thầy mà Đạo huynh đã nghiên tầm từ các vị Thánh tăng.
  Kính bạch Thầy!
  Con cũng đã đọc lời huấn thị từ vị Thầy. Bản thân con cũng luôn nhìn vào ý nghĩa mà vị Thầy đem lại cho học trò của mình là điều quan trọng nhất, song con cũng chỉ là học trò sơ cơ, căn cơ chậm lụt, tập khí ương nghạnh vẫn còn nhiều, cho nên vô tình hay cố ý con vẫn còn chưa kiểm soát được những cảm xúc tiêu cực của bản thân. Con xin sám hối những hành vi thân, ngữ, tâm của con bởi những niệm tưởng bất chánh, xin các Ngài từ bi cho con tịnh hóa những lỗi lầm này. Con cầu nguyện thông qua kênh vận chuyển vị Thầy, Bổn Tôn gia hộ, ban cho chúng con vũ khí tỉnh thức và chánh niệm để phòng hộ tâm mình trước những điều bất thiện.
  Con xin cầu nguyện:
  Hỡi Đại Sĩ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật Pháp.
  Hỡi những Bậc Toàn giác, đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém.
  Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các Ngài chẳng khác xin để tâm đến con.
  Con xin cầu nguyện Thầy, Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!
 17. Mật Hòa says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Trước đến nay, bàng bạc trong các bài viết, bài giảng của Thầy trên chanhtuduy.com đã có nói về tinh thần “sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ” trong tu tập Mật tông Tây Tạng. Thế nhưng, đến hôm nay, khi đọc được bài viết của Đạo huynh Mật Diệu Hằng cùng với những dòng comment của Thầy, nhìn vào tâm thức phi đạo đức của mình, con vô cùng hổ thẹn. Con thấy rằng từ đọc đến hiểu đã là một vấn đề lớn, còn từ hiểu đến thực hành lại là cả một quãng đường dài nếu như chúng con không thực sự nghiêm túc trong tu tập. Vì hiểu chưa thấu đáo lời dạy: “sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ” qua xác quyết của các Thánh tăng, các Đạo sư đi trước, nên có những lúc con đã mang tâm thức phàm phù của mình để đi so sánh với tâm từ bao la của Thầy, cho những xúc tình tiêu cực có cơ hội trỗi dậy phá hủy những công đức vốn rất ít ỏi đã tích tập được. Thông qua kênh vận chuyển vị Thầy, con xin Bổn Tôn chứng minh những sai phạm của bản thân con trong việc vi phạm trọng lỗi bất kính vị Thầy, xin cho con được sám hối nhận hết những hậu quả từ lỗi lầm đó mà không để ảnh hưởng đến vị Thầy. Con cảm tạ Thầy đã luôn dành hết tâm lực, trí lực và sức lực của mình để sử dụng Nộ Pháp đúng thời điểm, mỗi khi chúng con sai phạm, giúp cho chúng con được tịnh hóa nghiệp chướng và có cơ hội sửa đổi bản thân mình.
  Pháp đệ xin được cảm ơn Đạo huynh Mật Diệu Hằng vì bài viết.
  Hỡi Đại sĩ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật pháp!
  Hỡi những bậc toàn giác, đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém!
  Hỡi vị Thầy từ bi đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm đến con!
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!
  Om Ah Hum!
 18. Mật Thiệu says:
  Mô Phật!
  Pháp đệ thật hoan hỷ và tán thán bài viết của Đạo huynh Mật Diệu Hằng qua bài viết”Gốc rễ tu trì nằm ở đâu?”Cảm ơn Đạo huynh đã có bài viết rất hay và qua đó chúng đệ tự quán xét lại hành vi thân,ngữ,tâm của mình.
  Kính Bạch Thầy!Con xin thành tâm sám hối những lỗi lầm do con gây ra và cho con được tịnh hóa lỗi lầm.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy,Cô vì sự nghiệp giáo hóa chúng sanh.
  Om mani padme hum.
 19. Mật Tịnh Tâm says:
  Kính bạch Thầy,
  Trò đã đọc lời huấn thị của Thầy, bài của huynh Mật Diệu Hằng và chia sẽ comments của huynh đệ Kim Cang.
  Trò xin ghi nhớ lời Thầy.
  Cầu nguyện cho chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn!
  Om Mani Padme Hum
 20. Mật Phước says:
  Mô Phật
  Đệ hoan hỷ với bài chia sẽ”Gốc rễ tu trì nằm ở đâu”của huynh Mật Diệu Hằng.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi huấn thị,con xin y giáo phụng hành.
  Hỡi Đại Sĩ Liên Hoa Sanh,xin hướng tâm con về Phật Pháp.
  Hỡi Những Bậc Toàn Giác,đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém.
  Hỡi Vị Thầy Từ Bi,đồng với các ngài chẵng khác,xin để tâm đến con.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy,Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh uống được tinh tuý cam lồ.
  Om Ah Hum.
 21. Mật Thái Dương says:
  Kính bạch Thầy,
  Con vô cùng hoan hỉ được đọc những lời huấn thị của Thầy cũng như bài chia sẻ của huynh Mật Diệu Hằng.
  Những trích dẫn từ kinh điển, thánh ngôn của các bậc Thánh giả mà huynh Mật Diệu Hằng đưa ra một lần nữa khiến chúng đệ tử càng thêm thấm thía những lời mà Thầy đã luôn giáo huấn.

  Bạch Thầy,
  Con vô cùng xúc động khi đọc những lời chỉ dạy vô cùng ân cần, tràn đầy sự từ bi mà Thầy dành cho chúng con.
  “Thầy khuyên các trò đừng sợ hãi bởi vì Thầy đã phát nguyện nhận hết hậu quả ấy vì lỗi lầm giáo huấn bất nghiêm, bất túc của Thầy, chớ không phải vì các trò bất kính. Chỉ mong sao các trò tĩnh thức hơn về sau này để luôn giữ được chánh niệm (Thầy- Phật- Pháp- Tăng) mà phòng hộ tâm mình trước những xúc tình tiêu cực. Và đó là cách thể hiện sung kính Đạo sư, vun bồi gốc rễ tâm linh vậy!”

  Con không khỏi hổ thẹn về những sự giãi đãi, buông lung của bản thân trong quá trình tu tập, cũng như có khi chưa làm theo những lời vị Thầy đã huấn thị, đây đó vẫn khởi lên trong tâm những niệm tưởng sai lệch về vị Thầy của mình. Con cầu nguyện xin Thầy từ bi cho con tịnh hóa những lỗi lầm này.

  Con thành tâm cầu nguyện:
  “Hỡi Đại sĩ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật pháp
  Hỡi những bậc toàn giác, đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém.
  Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm đến con”

  Cầu nguyện chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Om ah hum.

 22. Mật Giác Đăng says:
  Mô Phật,
  Pháp đệ xin cảm ơn Đạo huynh Mật Diệu Hằng đã chia sẻ bài viết thật hay và xúc động. Pháp đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh của Đạo huynh, chúc huynh ngày thêm gặt hái nhiều thành tựu cả thế sự lẫn đạo pháp, và mong huynh có thêm nhiều bài chia sẻ bổ ích cho chúng đệ học hỏi.
  Kính Bạch Thầy,
  Con đã đọc huấn thị của Thầy. Những lời của Thầy khiến con chấn động tâm can, con thật hổ thẹn khi nhìn lại tâm thức phi đạo đức của mình, những lúc thiếu đi chánh niệm, tỉnh thức, không tri hành hợp nhất. Con thành tâm sám hối, mong Thầy cho con được tịnh hóa lỗi lầm.
  Cầu nguyện cho mỗi huynh đệ kim cang chúng con đều vun trồng thật tốt gốc rễ tâm linh của mình, luôn giữ được tấm lòng sùng kính vị Thầy chân thành, không lay chuyển.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.
  Om mani padme hum.
 23. Mật Ba says:
  Mô Phật!
  Pháp đệ thật hoan hỷ khi đọc bài viết “Gốc rễ tu trì nằm ở đâu”. Đệ cảm ơn Đạo huynh đã chia sẽ và đưa ra những huấn thị của các bậc thánh giả về tầm quan trọng của việc sùng kính Đạo sư.
  Kính bạch Thầy!
  Con vô cùng xúc động khi đọc comment của Thầy. Con cầu nguyện cho con cùng các huynh đệ luôn chú tâm tỉnh thức trong mọi hành vi thân ngữ tâm,kéo ngắn sợi dây cột hai đầu tri và hành lại gần nhau để không,hạn chế làm Thầy phải hao mòn sức khỏe.
  Con xin thành tâm sám hối và nhận tất cả những nghiệp xấu dù là nhỏ nhất do con vô tình phạm phải để không ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ của Thầy.
  Hỡi Đại Sĩ Liên Hoa Sanh xin hướng tâm con về Phật pháp
  Hỡi những Bậc Toàn Giác đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém
  Hỡi vị Thầy từ bi đồng các Ngài chẳng khác xin để tâm đến con.
  Om Ah Hum!
 24. Mật Hảo says:
  Kính bạch Thầy con đã đọc bài này rồi thưa Thầy
  Cảm ơn Đạo huynh Mật Diệu Hằng đã có một bài viết thật cảm động về những vấn đề xoay quanh lòng Sùng kính Đạo Sư. Và cảm xúc như vỡ oà khi con đọc được những lời giáo huấn của Thầy.
  “Thầy khuyên các trò đừng sợ hãi bởi vì Thầy đã phát nguyện nhận hết hậu quả ấy vì lỗi lầm giáo huấn bất nghiêm, bất túc của Thầy, chớ không phải vì các trò bất kính”.
  Con Cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy Cô
  Cầu mong chúng sanh thắm đẵm hồng ân Tam Bảo
  om ah hum
 25. Mật Mạnh Hùng says:
  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết của Đạo huynh Mật Diệu Hằng và những lời huấn thị của Thầy con hiểu được rằng giác ngộ ở đây giống như quả chín, con đường giác ngộ được xem như thân cây, sùng kính đạo sự chính là cái gốc của thân cây đó. Nếu không sùng kính vị Thầy thì chẳng được gì. Vì nhân là sự sùng vị Thầy thì sẽ được quả là giác ngộ . Đôi lúc con còn mắc những lỗi lầm để thầy bị cộng nghiệp Thầy thật từ bi với những lỗi lầm của học trò khi “Thầy đã phát nguyện nhận hết hậu quả ấy vì lỗi lầm giáo huấn bất nghiêm, bất túc của Thầy, chớ không phải vì các trò bất kính”.
  Con xin sám hối với Thầy vì nhiều lúc còn niệm tưởng chưa đúng về Thầy, con hứa sẽ luôn quán xét và điều chỉnh hành vị thân ngữ tâm đúng theo quỹ đạo chánh pháp. Con xin Thầy từ bi cho con được tịnh hóa những lỗi lầm này.
  Hỡi Đại sĩ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật pháp.
  Hỡi những bậc toàn giác, xin đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém.
  Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm đến con.
  Om Ah Hum.
 26. Mật Diễm says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi .
  Mật Diễm xin tán thán bài viết “Gốc rễ tu trì nằm ở đâu” của Đạo huynh Mật Diệu Hằng .
  Kính bạch Thầy
  Con rất cảm động khi đọc commen của Thầy.
  Con xin xám hối những lỗi lầm về thân ngữ
  tâm chưa đứng với quỷ đạo chánh pháp dù
  la con vô tình hay cố ý .Con xin Thầy từ bi
  cho con xám hối trở thành người tối thượng
  thứ hai.Con xin Thầy Bổn Tôn những lỗi lầm
  mà con ngu muội đã mắc phải cho con tự
  nhận lấy không làm ảnh hưởng sức khỏe vị
  Thầy .Con cầu nguyện Bôn Tôn thông qua
  kênh vận chuyển vị thầy ban cho con vũ khí
  tỉnh thức chú chánh niệm phòng hộ tâm con
  trước những điều bất thiện .Con cầu nguyện
  Bổn Tôn thông qua kênh vận chuyển là vị
  Thầy gia hô cho con mõi ngày qua di cho
  con đọc bài ,nghe đĩa giảng của Thầy cho
  con hiểu ,có được trí tuệ sáng suốt ứng dụng
  pháp vào cuộc sống tiêu trừ được tính quỷ
  trong người con .Dân dần trưỡng dưỡng
  được lòng sùng kính Đạo Sư làm nền tản
  giác ngộ .
  Hỡi Đại Sĩ Liên Hoa Sanh ,xin hướng tâm con về phật Pháp!
  Hỡi những bật toàn giác,đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém!
  Hỡi vị Thầy từ bi đòng với các ngày chẳng khác,xin để tâm đến con!
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh .
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của phật tánh.
  OM AH HUM
 27. Mật Từ says:
  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết của huynh Mật Diệu Hằng, những lời giáo huấn của Thầy cũng như comment của các huynh đệ Kim Cang rồi ạ.
  Nhờ bài viết của huynh Mật Diệu Hằng, con hiểu rõ hơn về vai trò đạo sư kim cang của vị Thầy Mật giáo và ý nghĩa lời dạy của thánh tăng Mã Minh “Sùng kính đạo sư là nền tảng giác ngộ”. Giờ đây qua những lời dạy bằng hình ảnh sống động của Lạt ma Zopa con mới nhận rõ rằng một khi bước vào con đường tu tập Mật giáo kim cang thừa, hành giả vừa có khả năng tích tập công đức và trí tuệ nhanh nhất (Mật chú thừa có tốc độ tiến tu nhanh hơn Hiển giáo Đại thừa cả một A tăng tỳ kiếp – xác quyết của đại sĩ Tông Khách Ba, tổ sư dòng truyền thừa Geluk) song ngược lại cũng có thể một lúc mất hết những công đức mà mình tích tập được, thậm chí còn về con số âm. Tất cả đều phụ thuộc ở lòng sùng kính vị Thầy của người học trò, và sự sùng kính ấy phải xuất phát từ “ tâm thanh tịnh, không khởi lên bất kỳ niệm tưởng bất chính hay suy nghĩ tiêu cực về vị Thầy của mình”. Nghĩ về số lượng chúng sanh đang mê muội trong tà kiến vô minh nhiều gấp vô số lần so với chánh kiến, đó là chưa nói tới những chúng sanh không hề quan tâm và không biết gì đến Phật pháp mới thấy số ít những người học trò như con đây thực sự có được may mắn hy hữu. Song có lẽ vì Thầy mình với hình tướng của một người Thầy cư sĩ hết sức gần gũi với chúng con, luôn đau đáu về giới số 42 “quan tâm đến học trò”, lại tạo những điều kiện tốt nhất để chúng con được tích tập công đức, lại từ bi với những tập khí xấu của chúng con nên bản thân con chưa có được sự nhận thức đúng đắn về vai trò đạo sư kim cang, về sự hy hữu trong đời này mà mình có được, con chưa hiểu và phân biệt được giữa “Sùng kính đạo sư” và “chủ nghĩa Bổn sư”. Bởi vậy sự thể hiện với tâm phàm phu đó chỉ là cách thể hiện thô tháo tầm thường của thế gian, chẳng thể nào thông qua kênh vận chuyển là vị Thầy kết nối với từ trường thanh tịnh với cõi giới thù thắng của Bổn Tôn.
  Con ngưỡng mộ vô cùng tấm lòng sùng kính đạo sư chân chính, thuần khiết của các huynh đệ Kim Cang như Đạo huynh Mật Hải, Đạo huynh Mật Kiên, Đạo huynh Mật Ngã, Đạo huynh Mật Ba, Đạo huynh Mật Diệu Hằng, huynh Mật Lễ và huynh Mật Ý, huynh Mật Hiền. Một học trò không thể nào hiểu hết được nguyên do những lần nộ pháp, những lời huấn thị của vị Thầy, thay vì cách tốt nhất là làm theo mà không nghĩ suy, toan tính thì bản thân con có những lúc suy diễn bằng tâm phàm phu của mình, có những niệm tưởng bất chánh về vị Thầy. Thánh giả Mã Minh đã xác quyết trong “50 Kệ tụng sùng kính Đạo sư”:
  “Chư Phật mười phương của ba thời,
  Cũng tỏ lòng kính trọng đạo sư Mật giáo
  Bởi các Ngài được nhận lễ điểm đạo
  Như cánh cửa giải thoát ta đang bước vào”
  Cho dù vị Thầy hiện thân dưới hình tướng một con người, song vai trò Đạo sư Kim cang của Thầy là thanh tịnh, kết nối trực tiếp với từ trường của chư Phật. Bởi vậy “Phật và Thầy chẳng phải khác nhau”. Giờ đây con mới thấy sự thiêng liêng khi cảm nhận sự giao hòa tinh túy giữa vai trò của vị Thầy và cõi giới của Đức Phật, và vì sao vị Thầy là tượng trưng cho Tam Bảo. Dùng thân tâm đầy nghiệp chướng nhiễm ô mà nhìn nhận về vị Thầy thì không thể nào có thể nhận ra được điều đó.
  Bài viết của huynh Mật Diệu Hằng không chỉ mang lại sự xúc động thường thấy như bất kỳ bài viết nào khác. Đọc bài con vừa cảm thấy hổ thẹn, vừa nuối tiếc, cũng vừa thấy hạnh phúc và may mắn là mình vẫn còn được đọc và cho dù còn cách xa muôn trùng khơi với sự tri hành hợp nhất, con vẫn hoan hỷ xúc động vô cùng khi cuối cùng con đã nhận ra thế nào là “vai trò Đạo sư Kim Cang”. Con vô cùng hối hận với những lỗi lầm trong quá khứ đã vô tình hay cố ý bất kính với vị Thầy. Trong tâm thức con vẫn còn đầy rẫy những tính quỷ của bản ngã có thể trỗi dậy bất cứ lúc nào, những lúc như vậy con cầu nguyện Bổn Tôn gia hộ thông qua kênh vận chuyển vị Thầy để con được nghĩ nhớ đến vị Thầy trong vai trò Đạo sư Kim cang của Ngài.
  Cầu nguyện Bổn Tôn gia hộ thông qua kênh vận chuyển vị Thầy để một ngày con xứng đáng được làm người tối thượng thứ hai. Con cầu nguyện những lỗi lầm của con sẽ do con tự gánh chịu lấy hậu quả mà không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của vị Thầy.
  Noi gương Thầy, con xin cầu nguyện:
  Hỡi Đại sĩ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật pháp,
  Hỡi những bậc toàn giác, đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém,
  Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm đến con.
  Mật Từ vô cùng cảm ơn bài viết sâu sắc và ý nghĩa của huynh Mật Diệu Hằng. Mật Từ rất hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh. Mật Từ thực sự ngưỡng mộ lòng sùng kính đạo sư và sự tín tâm đối với giáo pháp của huynh và coi đó là tấm gương sáng để noi theo. Cầu chúc huynh cùng gia đình luôn tinh tấn và an lạc.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 28. Mật Phụng says:
  Mô Phật!
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài của Đạo Huynh Mật Diệu Hằng về”GỐC RỄ TU TRÌ NẰM Ở ĐÂU ” con rất hoan hỷ với thiện hạnh của Đạo Huynh.
  Qua bài này con thấy mình còn quá đơn sơ về phật pháp chưa được chuyên sâu lại quá thờ ơ. Tự bản thân lệch lạc đi ngọc như ý trong tay, con xin Thầy cho con sám hối những lỗi làm của con từ trước đến nay là không đọc bài comment thường, tâm con còn lệch lạc con cuối đầu xuống xin sám hối trước vi Thầy.
  Từ bài đọc con nhận được” Sùng Kính Đạo Sư là nền tảng giác ngộ, xem Thầy như vị Phật, Thầy đã dùng mọi phương tiện thiện xảo để “cứu vớt” công đức của chúng con thông qua việc nộ pháp, sám hối, cúng dường, lễ lạy và Thầy cùng học trò “cộng nghiệp”
  luôn nghe theo lời dạy của Thầy theo bước chân Thầy thì sẽ không rơi vào 3 cõi thấp. Con cảm ơn Thầy đã giảng cho chúng con nhiều bài pháp quý báo , để quán xét lại hành vi Thân- ngữ – tâm con cầu xin:
  Hỡi Đại Sĩ Liên Hoa Sanh xin hướng tâm con về Phật Pháp
  Hỡi Những Bậc Toàn Giác đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém
  Hỡi Vị Thầy Từ Bi Đồng với các Ngài Chẳng Khác xin để tâm đến con.
  Pháp đệ cảm ơn Đạo Huynh về bài” gốc rễ tu trì nằm ở Đâu” chúc gia đình Đạo Huynh có nhiều sức khỏe mọi việc được hanh thông pháp hội lẫn pháp sự.
  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô vì sự nghiệp giáo hóa chúng sanh.
  Nguyện tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân của Tam Bảo.
  Om Mani Padme Hum.
 29. Mật Huấn says:
  Mô Phật!
  Mật Huấn rất hoan hỷ đọc và tán thán bài viết của Đạo huynh Mật Diệu Hằng. Nhờ Đạo huynh sưu tầm các bài viết của các Đạo sư chân chánh về tầm quan trọng của việc “sùng kính Đạo sư” là nền tảng giác ngộ mà các huynh đệ chúng ta được tỉnh thức.
  Kính Bạch Thầy!
  Trong không gian linh thánh với vai trò Kim cang sư, chúng con luôn nhận thấy “Thầy và Phật chẳng phải khác nhau”; nhưng khi ở môi trường bên ngoài Thầy đã “hóa thân đồng dạng với chúng sanh” làm chúng con mất tỉnh thức.
  Con xin sám hối trước Thầy về những hành vi bất kính về thân ngữ tâm.
  Cầu mong Thầy và Bổn tôn ban cho con vũ khí tỉnh thức và chánh niệm để con phòng hộ tâm mình trước những điều bất thiện.
  Hỡi Đại Sĩ Liên Hoa Sanh xin hướng tâm con về Phật pháp
  Hỡi những Bậc Toàn Giác đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém
  Hỡi vị Thầy từ bi đồng các Ngài chẳng khác xin để tâm đến con.
  Om Ah Hum!
 30. Mật Mai says:
  Mô Phật!
  Pháp đệ hoan hỷ với bài viết của Đạo huynh Mật Diệu Hằng.Cảm ơn Đạo huynh Mật Diệu Hằng đã viết một bài viết thật là ý nghĩa.
  Kính Bạch Thầy!
  Đọc comment của Thầy mà con vô cùng xúc động.Do tâm phàm phu và sự ngu muội của mình nên phạm phải lỗi lầm và làm ảnh hưởng đến sức khỏe của Thầy.Con xin gánh nhận hết hậu quả mà con đã phạm phải để không ảnh hưởng đến sức khỏe của Thầy.Con cầu nguyện Bổn Tôn gia hộ qua kenh vận chuyển vị Thầy gia hộ cho con mỗi ngày trôi qua tri hành được hộ nhất và trưỡng dưỡng lonhf sùng mộ vị Thầy.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô.
  Hỡi Đại Sĩ Liên Hoa Sanh xin hướng tâm con về Phật pháp
  Hỡi những Bậc Toàn Giác đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém
  Hỡi vị Thầy từ bi đồng các Ngài chẳng khác xin để tâm đến con.
  Om Ah Hum.
 31. mật ấn says:
  Kính bạch thầy con đã đọc bài viết này rồi
  Om ah hum
 32. mật chi says:
  Mô phật
  Con đã đọc bài viết của huynh Mật Diệu Hằng và những lời huấn thi của Thầy
  Con cầu nguyện sự gia hộ của bổn tôn thông qua kênh vân chuyển của vị thầy để con luôn chánh niệm, tỉnh thức trong mọi hành vi thân ngu tâm của mình, và khi có những niệm tưởng nào bất chánh trái với chánh pháp nổi lên trong tâm thức của con thì
  Hơi Đại Sĩ Liên Hoa Sanh xin hướng tâm con về phật pháp
  Hơi những bậc toàn giác đừng để con lạc vào ta đạo thắp kém
  Hơi vị thầy từ bi đồng với các ngày chẳng khác xin để tâm đến con
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh
  Om ah hum
 33. Mật Ngữ says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết của Đạo huynh Mật Diệu Hằng, và những lời giáo huấn của Thầy.
  con xin được sám hối với vị Thầy về ,thân ,ngữ ,tâm,con còn giãi đãi buông lung và tri hành chưa hợp nhất.
  con thành tâm cầu nguyện Thầy cho con được tịnh hóa lỗi lầm này, ban cho con vũ khí tĩnh thức, chánh niệm, chú tâm để phòng hộ tâm mình trước những điều bất thiện.
  con thành tâm cầu nguyện.
  Hõi Đại Sĩ Liên Hoa Sanh! xin hướng tâm con về Phật Pháp.
  Hõi Những Bậc Toàn Giác! đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém.
  Hõi Vị Thầy Từ Bi !đồngvới các Ngài chẳng khác xin để tâm đến con.
  Om Mani Padme Hum.
 34. mattrinh says:
  Kinh Bach Thay.con doc bai nay roi.
 35. Mật Hải says:
  Mật Hải xin được hoan hỷ tán thán bài viết, tán thán công đức của đạo hữu Mật Diệu Hằng. Là Đạo huynh của Mật gia Hà Nội, Mật Diệu Hằng đã làm một tấm gương sáng chói để Mật Hải và các huynh đệ noi theo: từ việc nghe, đọc bài, phản hồi, viết bài chia sẻ đến dịch bài viết sang Anh ngữ không gián đoạn, không nhàm mỏi trên trang mạng chanhtuduy.com; từ việc tự lực tinh tấn hành trì giáo pháp đến nhiệt tâm giúp đỡ, Phật hóa gia đình và hướng dẫn đạo chúng trong các hoạt động tâm linh; từ việc xả ly tà kiến để đến với chánh kiến, trưỡng dưỡng Bồ đề tâm, đến trí huệ tổng hợp, biện tài.. dần thành tựu thông qua sự sùng kính Đạo sư và phụng sự cho các hoạt động pháp sự của vị Thầy, của đạo tràng…
  Là giảng viên, Thạc sỹ, doanh nhân thành đạt đồng thời cũng là một người con Phật, đệ tử chân chánh của vị Thầy, đạo hữu sở hữu nhiều ‘Thất thánh tài’ nhưng chẳng chút lộ vẻ tự hào. Mật Hải ‘ganh tỵ’ với đạo hữu quá!
  Chúc mừng đạo hữu Mật Diệu Hằng đã có được những thành tựu này nhé!
  Mong được lắng nghe, đọc thêm nhiều bài chia sẻ kinh nghiệm tâm linh quý báu từ đạo hữu và các huynh đệ kim cang.

  Mô Phật
  Chúng con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giáo hóa chúng con. Cầu mong Thầy Cô trường thọ để thật nhiều chúng sanh được cứu vớt khỏi biển khổ luân hồi.
  Om Mani Padme Hum.

  • Mật Diệu Hằng says:
   Mô Phật!
   Pháp đệ Mật Diệu Hằng cảm ơn Đạo huynh Mật Hải đã sách tấn pháp đệ. Pháp đệ thực sự không được như những gì Đạo huynh nói. Pháp đệ cảm thấy rất xấu hổ với những gì mà Đạo huynh vì từ bi mà ban cho pháp đệ, nhằm giúp pháp đệ tinh tấn thực hành pháp để lợi mình lợi người.
   Chính những tấm gương như Đạo huynh Mật Hải, Đạo huynh Mật Thủy, Đạo huynh Mật Kiên, Đạo huynh Mật Ngã, Đạo huynh Mật Ba, Đạo huynh Mật Từ, huynh Mật Tuệ Thanh, huynh Mật Hạnh Giác, huynh Mật Giác Đăng, huynh Mật Thái Dương, đạo hữu Mật Hồng Tuyến, đạo hữu Mật Quốc Sanh, đạo hữu Mật Huệ Pháp…và nhiều huynh đệ kim cang khác giúp pháp đệ luôn trưởng dưỡng lòng sùng mộ vị Thầy và trân quý giáo pháp Thầy ban.
   Đạo huynh Mật Hải và Đạo huynh Mật Thủy với trí tuệ và tấm lòng luôn hướng về vị Thầy, phụng sự cho đạo pháp và giúp đỡ các pháp đệ trong đạo tràng không mệt mỏi làm pháp đệ thực sự rất ngưỡng mộ, biết ơn và luôn lấy đó là những tấm gương sáng mà quán chiếu hành vi thân ngữ tâm để không đi lệch quỹ đạo chánh pháp. Từ những tấm gương luôn tri hành hợp nhất của các huynh, pháp đệ mới dần hiểu về “thất thánh tài” của nhà phật. Pháp đệ càng trân quý hơn nữa những gì mình đang có: hành giả Mật tông Tây tạng, dòng phái Ninh Mã, pháp hệ Quán Thế Âm, đạo tràng Mật gia song Nguyễn, dưới sự dẫn dắt và dạy bảo của Thầy.
   Thầy chính là người tạo cảm hứng và là tấm gương vĩ đại để học trò noi theo. Thầy luôn luôn nghĩ cho học trò và cho lợi ích của chúng sanh. Thầy luôn mang ngọn đuốc chánh pháp để soi sáng những tâm thức vô minh trong học trò. Vị Thầy với tấm lòng bi mẫn và trí huệ xuất thế gian, nhưng luôn sẳn sàng ban tặng lời khen ngợi với tất cả học trò dù học trò chỉ thực hiện được các hoạt động tâm linh rất nhỏ bé và bình thường theo đúng quỹ đạo chánh pháp.
   Pháp đệ được theo chân vị Thầy và được sự trợ giúp của các Đạo huynh, đạo hữu đã giúp pháp đệ diệt trừ dần tính quỷ trong tâm thức của pháp đệ. Những khi tính quỷ ấy có nhen nhúm khởi phát thì chính ánh sáng trí huệ và tấm lòng từ bi của vị Thầy cùng với những tấm gương của các Đạo huynh buộc nó phải rút lui, hoảng sợ bỏ chạy.
   Pháp đệ rất tự hào với danh phận là đệ tử của Thầy và là thành viên trong ngôi nhà Mật gia song Nguyễn, được đồng tu với những thiện tri thức, những phật tử chân chính chánh kiến ngút ngàn, trí tuệ và luôn khởi phát bồ đề tâm vì mình vì người. Pháp đệ nguyện theo chân vị Thầy và các Đạo huynh cho đến khi giác ngộ tối thượng.
   Pháp đệ cầu chúc Đạo huynh và người phối ngẫu tâm linh của Đạo huynh thành tựu đạo pháp và hanh thông thế sự.
   Con cảm tạ ơn Thầy đã vì từ bi mà giáo hóa cho con cũng như các huynh đệ kim cang khác thấy được ánh sáng chánh pháp và ngày đêm dìu dắt chúng con trên đạo lộ giải thoát.
   Con cầu nguyện cho Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.
   Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
   Hỡi Đại sĩ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật pháp
   Hỡi các Bậc toàn giác, xin đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém.
   Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm tới con
   Om Mani Padme Hum.
 36. Mật Kiên says:
  Kính bạch Thầy!
  Qua bài viết thống thiết của Đạo hữu Mật Diệu Hằng, đệ tử chúng con lại đọc được lời dạy từ comment đầy xúc động của Thầy. Con rất hoan hỉ khi được Thầy “đề tên bảng vàng” nhắc lại việc sám hối quỳ hương cùng thời gian với Đạo hữu Mật Ý. Bây giờ con vẫn còn nhớ rõ như là một cơ hội Thầy ban để chúng con tiêu trừ nghiệp chướng. Thầy nhắc việc đó thì con rất vui, mà các huynh đệ Kim cang tán thán trong các comment trên thì con thấy thật xấu hổ, vì không hề xứng đáng chút nào. Bởi với tâm vô thường, không lúc này thì lúc khác, con đã để cho “tâm phàm vẫn dấy động bởi thế sự da đoan”, phải liên tục “uống thuốc an thần” bằng những bài Pháp Thầy giảng thì mới tạm không chao đảo! Thời gian qua đã vậy, thời gian tới càng khó thể nói trước được gì, chỉ biết rằng trong hiện tại chúng con luôn được Thầy để tâm dù bản tánh con vẫn còn nhiều ương ngạnh.
  Thầy đã vì lòng từ bi rộng lớn mà khi thì sách tấn tu tập, khi thì ban nộ pháp cho chúng con để được tịnh hóa lỗi lầm; đặc biệt là Thầy đã phát nguyện nhận thay cho chúng con những lỗi lầm do vô minh mà chúng con gây ra, để tránh cho chúng con những mặc cảm mà bỏ qua cơ hội tu tập!
  Bài học sùng kính Đạo sư là không bao giờ cũ. Qua lời Thầy dạy, qua “phát hiện” Pháp liệu của Đạo hữu Mật Diệu Hằng, qua comment đầy thống hối của các Đạo huynh và Đạo hữu, mỗi người đều có cách hiểu và lòng sùng mộ của mình, nhưng chung quy lại, như lời dịch của Đạo hữu Mật Diệu Hằng:
  “Giống như khi bạn gieo trồng một mầm hạt nào đó trên mặt đất, mặt đất không hề có lợi, mà chính bạn là người thu hoạch thành quả đó. Do đó, với tâm thành kính sùng kính đạo sư – sùng kính ngài như vị Phật- bạn sẽ được nhận nhiều sự gia trì từ ngài, đó là cách bạn tiếp cận gần hơn với bản chân tâm của mình. Ngược lại, nếu bạn không sùng kính vị Thầy và có những xúc tình tiêu cực với vị Thầy, thì bạn chính là người tự đưa mình ra xa với con đường giác ngộ”.
  Sùng kính thanh tịnh không nhiễm ô là điều mà đệ tử chúng con luôn hướng đến.
  Con cảm ơn bài viết của Mật Diệu Hằng.
  Con đảnh lễ tri ân Thầy.
  Hỡi Đại sĩ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật Pháp.
  Hỡi các bậc toàn giác, đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém.
  Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các ngài chẳng khác, xin để tâm đến con.
  Om Ah Hum Vajra Guru Padma Siddi Hum!
 37. Mật Thạnh says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài của Huynh diệu Hằng và com ment của Thầy.con xin ghi nhớ và quán xét về thân ngữ tâm nhiều hơn
  Cầu nguyện sự trường thọ Thầy cô
  Um Ah Hum
 38. thanh thuy says:
  Thua thay con da doc song bai nay roi ah
 39. thu trang says:
  Kính thưa thầy
  Con đọc bài viết này rồi
 40. Mật Thu Hà says:
  Kính bạch Thầy!
  Thưa Thầy con đã đọc bài viết này!
  Cầu nguyện tất cả đạo hữu Mật gia giác ngộ bài học này.
  Om Mani Padme Hum.
 41. Mật Minh Toàn says:
  Muốn có trái ngon ngọt để ăn, phải vun trồng từ bây giờ.

  Cám ơn bài viết sư huynh. Thật sâu sắc

 42. Nguyễn Hoàng Trường says:
  Kính bạch Thầy!
  Thưa Thầy con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Cảm ơn bài viết thật ý nghĩa đối với con. Cảm ơn đạo huynh.

  Om Mani Padme Hum.

 43. nguyen kim van says:
  kính bạch thầy
  con đã đọc bài này rồi thầy , càng ngày con càng hiểu hơn, con nguyện tu tập để không còn vô minh. con cảm tạ ơn thầy.
 44. Mật Tuyết Hoa says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Qua bài này con càng hiểu được sự quan trọng của Mật giới số 1 “Sùng kính Đạo Sư”. Đồng thời qua comment của Thầy con lại càng biết tấm lòng của vị Đạo Sư đáng kính của Mật Gia Song Nguyễn thật đúng như lời dạy của thánh tăng Asita ” Vị Thầy từ bi hơn đức Phật, lời Thầy quan trọng hơn kinh sách”.
  Con xin hoan hỉ, tán thán công hạnh bài viết này của Đạo huynh Mật Diệu Hằng. Cầu mong cho huynh luôn hanh thông trong đời cũng như đạo, luôn trưởng dưỡng lòng sùng mộ để các đệ noi theo.
  Con xin nguyện cầu sức khỏe và sự trường thọ đến Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Nguyện cầu chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Kính Thầy.

 45. Mật Tuệ Phúc says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này ạ!
 46. Mật Diệu Hương says:
  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh!
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh!
  Om mani padme hum
 47. Mật Như Pháp says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con thấy thật hổ thẹn khi đôi lúc còn nghi ngờ về vị Thầy, con xin sám hối với Thầy về những suy nghĩ lệch lạc và sai lầm của mình. Cũng nhờ duyên lành mà con biết đến vị Thầy qua chanhtuduy.com từ đó con được giác ngộ và hanh thông về cuộc sống. Và cũng nhờ những bài viết trên chanhtuduy.com mà con biết mình vẫn còn nhiều thiếu sót từ đó sửa chữa những sai lầm của mình. Con cầu nguyện cho sức khỏe, trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Om mani padme hum
 48. Mật Như Pháp says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con thấy thật hổ thẹn khi đôi lúc còn nghi ngờ về vị Thầy, con xin sám hối với Thầy về những suy nghĩ lệch lạc và sai lầm của mình. Cũng nhờ duyên lành mà con biết đến vị Thầy qua chanhtuduy.com từ đó con được giác ngộ và hanh thông về cuộc sống. Và cũng nhờ những bài viết trên chanhtuduy.com mà con biết mình vẫn còn nhiều thiếu sót từ đó sửa chữa những sai lầm của mình. Con cầu nguyện cho sức khỏe, trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Om mani padme hum
 49. Maria Mật Thủy Tiên says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ
  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô
  Con cầu nguyện cho chúng sanh được sống trong hồng ân tam bảo
  Om mani padme hum
 50. Mật Thái Hòa says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài viết của Đạo huynh Mật Diệu Hằng rồi. Đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh đã có bài viết thật ý nghĩa, sâu sắc , đệ cảm ơn huynh đã cho đệ nhiều lợi lạc trong bài viết này.

  Con đã đọc xong lời dạy của Thầy rồi ạ. Con cảm ơn Thầy.

  Qua bài viết của huynh Mật Diệu Hằng con hiểu được, sùng kính Đạo sư là pháp tu tích lũy rất nhiều công đức. Sùng kính Đạo Sư là con đường ngắn nhất đi đến sự giác ngộ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hùm.

 51. Mật Hạ Thanh says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ
  Con cầu nguyện cho Thầy ,Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh
  Om mani padme hum
 52. Mật Giác Đức says:

  Con thưa Thầy Cô
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh của Huynh Mật Diệu Hằng, con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh
  Om mani padmehum

 53. Mật Pháp Duyên(Đỗ Thụ Duyên) says:
  kinh bạch Thầy
  con đã đọc bài này rồi ạ
  Om mani padme hum
 54. Mật Nhẫn Hòa (Phạm Vũ Chiến) says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài rồi ạ
 55. Đào tùng lâm says:
  Kính bạch Thầy..!!
  Con là đào tùng lâm , con ở quảng ninh. Con đã đọc xong bài này rồi ạ
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của phật táng
 56. Mật Hồng Nguyên says:

  Kính thưa Thầy!
  Con đã đọc bài của Đạo huynh Mật Diệu Hằng rồi ạ. Với Pháp tu sùng kính Đạo sư chúng ta sẽ có được cuộc sống tốt đẹp nhất và sự giác ngộ tối thượng. Để được truyền Pháp và giác ngộ cần có vị Thầy truyền dạy, các phương pháp tu tập không có vị Thầy huớng dẫn thì mãi mãi không thành công.
  Thánh tăng Atisha đã cụ thể hoá rất rõ ràng trong đèn soi nẻo giác thi kệ thứ 64.
  “Muốn thọ pháp Đạo sư gia trì
  Phải tìm đến một vị Thầy thánh thiện
  Rồi hầu hạ, cúng duờng dâng báu vật
  Tuân lời, và làm vui lòng vị ấy”.
  Bài học sùng kính Đạo sư là bài học cơ bản đầu tiên mà học trò cần ghi nhớ mãi mãi.
  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự truờng thọ của Thầy,cô vì lợi ích của chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

 57. Mật Khánh Tâm says:

  Kính thưa Thầy còn đã đọc bài viết ” Gốc rễ tu trì nằm ở đâu?” của Đạo huynh Mật Diệu Hằng rồi ạ.
  Đệ hoan hỷ với những chia sẻ của đạo huynh Mật Diệu Hằng. Đệ đọc từ đầu bài về những trích dẫn của Đạo huynh và rồi khi đọc đến những dòng cảm niệm sâu sắc của huynh, đệ gần như rơi nước mắt.
  Những dòng cảm niệm ấy không chỉ làm đệ cảm động mà còn làm cho đệ nhận ra vị Thầy đã từ bi đối với các học trò dường nào. Thầy không ngại cho sức khoẻ của mình mà nộ pháp để hướng học trò đi đúng trên con đường giải thoát, Thầy không ngại ” phát nguyện nhận hết mọi hậu quả” chỉ mong các học trò “tỉnh thức hơn về sau để luôn giữ được chánh niệm mà phòng hộ tâm mình trước những xúc tình tiêu cực”.
  Tấm lòng từ bi của vị Thầy đệ vẫn nhận thấy qua những bài tác pháp chiếu quang hay qua những bài viết của vị Thầy trên trang chanhtuduy.com. Vậy mà phải đến khi đọc bài của Đạo huynh Mật Diệu Hằng, đệ mới thực sự cảm nhận được rằng chính bản thân mình đã may mắn như thế nào khi có duyên lành gặp được vị Thầy, nhận được những lời giáo huấn của Thầy và được Thầy truyền pháp. ” Vị Thầy từ bi hơn Đức Phật, lời Thầy quan trọng hơn kinh sách.”
  Con Cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

 58. Kính Bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết này rồi,
  Con cầu nguyện sức khỏe Thầy ,cô luôn trường thọ vì sự lợi lạc của chúng sanh.
  OM MANI PADME HUM

 59. Hà Giang (Hải Phòng) says:

  Kính bạch Thầy

  Mật Khuê Minh con đã đọc bài ” Gốc rễ tu trì nằm ở đâu”, lòng con trào dâng xúc động nghẹn ngào. Con tán thán thiện hạnh của Đạo huynh Mật Diệu Hằng đã viết một bài viết thật sự rất sâu sắc và cảm động.

  Qua bài viết của Đạo huynh chúng con mới thấy hết được sự lợi lạc và may mắn đến nhường nào khi được trở thành học trò của một vị Đạo sư Mật giáo, vị thiện tri thức, với lòng tư bi không ngằn mé, trí tuệ và đạo hạnh tuyệt vời như Thầy Thinley Nguyên Thành của chúng con.

  Con lại nhớ lại hai lần con mắc lỗi khiến cho Thầy nộ pháp để giáo huấn lỗi lầm con gây ra, thực ra lúc đó con không hề biết là Thầy ” nộ pháp” để giúp con tiêu trừ nghiệp xấu nhưng trong lòng con luôn cảm thấy vô cùng hối hận khi những sự ngu dốt của mình khiến Thầy phiền lòng và ảnh hưởng đến sức khỏe. Giờ đây khi đọc bài viết của Đạo huynh và comment của Thầy, lòng con trào dâng lên một sự ân hận vầ biết ơn vô hạn. Thầy đã luôn vì chúng con mà hy sinh, lại vì chúng con mà  nguyện nhận hết hậu quả do lỗi sai mà chúng con gây ra để mong cho chúng con tỉnh thức hơn về sau này để luôn giữ được chánh niệm.

  Trước đây khi còn u minh tăm tối, cũng vì quay cuồng trong sự khổ thế gian mà con nghe và làm theo những chỉ dẫn, yêu cầu của các bà đồng, thầy cúng, đến cả các vị sư tu trong các chùa nổi tiếng nhưng sau này qua các bài giảng của Thầy thì còn biết rằng đó chỉ là các tà sư ” mượn đạo tạo đời”.  Cho nên dù làm theo lời họ nhưng trong đầu con luôn bán tín bán nghi về tất cả những việc họ làm. Con cứ tìm kiếm mãi câu trả lời cho mình đến khi con đọc được bài trên Chanhtuduy.com, từng bài từng bài viết của Thầy như những tia sáng rọi vào cái đầu u mê tăm tối của con,” Niềm tin” của con đây rồi, ” chân lý giải thoát ” đây rồi,  con reo lên trong nỗi vui mừng và sung sướng. Thầy đã chỉ ra cho chúng con được con đường để giải thoát đó chính là tu tập Chánh pháp, chỉ có tu tập Chánh pháp con người mới có thể giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Và những việc làm đầu tiên trong việc tu tập đó là chăm chỉ đọc bài và comment trên Chanhtuduy.com, qua việc đọc và comment để thể hiện sự đọc và sự hiểu của mình, bởi có đọc và có hiểu thì niềm tin mới thực trọn vẹn.

  Và đến hôm nay khi đọc bài của Đạo huynh Mật Diệu Hằng và đang viết những comment của mình con thực sự cảm nhận rằng mình đã may mắn đến cỡ nào khi duyên lành đưa con đến với Chanhtuduy và vị Thầy từ bi.

  Con tán thán thiện hạnh của Đạo huynh Mật Diệu Hằng về tinh thần sùng kính Đạo sư và quyết tâm học tập theo gương của các Đạo huynh.

  Con cầu nguyện cho Đạo huynh Mật Diệu Hằng hanh thông thế sự, đời đạo song hành. Cám ơn Đạo huynh đã giúp con cải thiện thêm về vốn tiếng anh ít ỏi của mình thông qua các bản dịch và diễn giải chi tiết các nghĩa từ, cấu trúc ngữ pháp.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Hỡi Đạo sĩ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật pháp

  Hỡi các Bậc toàn giác, xin đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém

  Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm tới con

  Om mani padme hum

 60. Hà Giang (Hải Phòng) says:

  Kính bạch Thầy

  Do sai lỗi gõ văn bản nên con xin được xám hối với lỗi chưa kiểm tra kỹ càng đã đăng comment. Con xin phép được đăng lại comment của mình.

  Con xin Thầy từ bi xá tội cho con ạ.

  Con Mật Khuê Minh

 61. Hà Giang (Hải Phòng) says:

  Kính bạch Thầy

  Mật Khuê Minh con đã đọc bài ” Gốc rễ tu trì nằm ở đâu “, lòng con trào dâng xúc động nghẹn ngào. Con tán thán thiện hạnh của Đạo huynh Mật Diệu Hằng đã viết một bài viết thật sự rất sâu sắc và cảm động.

  Qua bài viết của Đạo huynh chúng con mới thấy hết được sự lợi lạc và may mắn đến nhường nào khi được trở thành học trò của một vi Đạo sư Mật giáo, vị thiện tri thức, với lòng tư bi không ngằn mé và đạo hạnh tuyệt vời như Thầy Thinley Nguyên Thành của chúng con.

  Con nhớ lại hai lần con mắc lỗi khiến cho Thầy nộ pháp để giáo huấn lỗi lầm con gây ra, thực ra lúc đó con không hề biết Thầy ” nộ pháp” để giúp con tiêu trừ nghiệp xấu nhưng trong lòng con luôn cảm thấy vô cùng hối hận khi những sự ngu dốt của mình khiến Thầy phiền lòng và ảnh hưởng đến sức khỏe. Giờ đây khi đọc bài viết của Đạo huynh và comment của Thầy, lòng con trào dâng lên một sự ân hạn và biết ơn vô hạn. Thầy luôn vì chúng con mà hy sinh, lại vì chúng con mà nguyện nhận hết hậu quả do lỗi sai mà chúng con gây ra để mong chúng con tỉnh thức hơn về sau này để luôn giữ được chánh niệm.

  Trước đây khi còn u minh tăm tối, cũng vì quay cuồng trong sự khổ thế gian mà con nghe và làm theo những chỉ dẫn, yêu cầu của các bà đồng, thầy cúng, đến cả các vị sư tu trong các chùa nổi tiếng nhưng sau này qua các bài giảng của Thầy thì con biết rằng đó chỉ là các tà sư ” mượn đạo tạo đời”. Cho nên dù làm theo lời họ nhưng trong đầu con luôn bán tín bán nghi về tất cả những việc họ làm. Còn cứ tìm kiếm mãi câu trả lời  cho mình đến khi con đọc được bài trên Chanhtuduy.com, từng bài viết của Thầy như những tia sáng rọi vào cái đầu u mê tăm tối của con, ” niềm tin ” của con đây rồi, ” chân lý giải thoát” đây rồi, con reo lên trong vui mừng và sung sướng. Thầy đã chỉ ra cho chúng con được con đường giải thoát đó chính là tu tập Chánh pháp, chỉ có tu tập Chánh pháp mới có thể giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Và những việc làm đầu tiên trong việc tu tập đó là chăm chỉ đọc bài và comment trên Chanhtuduy.com, qua việc đọc và comment để thể hiện sự đọc và sự hiểu của mìn, bởi có đọc và có hiểu thì niềm tin mới thực trọn vẹn.

  Và đến hôm nay khi đọc bài của Đạo huynh Mật Diệu Hằng và đang viết những comment của mình con thực sự cảm nhận rằng mình đã may mắn đến cỡ nào khi duyên lành đưa con đến với Chanhtuduy và vị Thầy từ bi.

  Con tán thán thiện hạnh của Đạo huynh Mật Diệu Hằng về tinh thần sùng kính Đạo sư và quyết tâm học tập theo gương của các Đạo huynh.

  Con cầu nguyện cho Đạo huynh Mật Diệu Hằng hanh thông thế sự, đời đạo song hành. Cảm ơn Đạo huynh đã giúp con cải thiện vốn tiếng anh ít ỏi của mình thông qua các bản dịch và diễn giải chi tiết các nghĩa từ, cấu trúc ngữ pháp.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Hỡi Đại sỹ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật Pháp

  Hỡi các Bậc toàn giác, xin đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém

  Hởi vị Thầy từ bi đồng với các ngài chẳng khác, xin để tâm đến con.

   

  Om mani padme hum

 62. Lê Thịnh says:

  Kính bạch Thầy !
  Con Mật Tuệ Viễn ( Lê Thịnh) con đã đọc bài rồi ạ. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy , Cô vì lợi lạc chúng sanh .
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh luôn thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ .
  Om mani padme hum

 63. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng và comment lời giáo huấn của vị Thầy rồi thưa Thầy.
  Đọc bài viết chia sẻ của đạo huynh Mật Diệu Hằng con đã hiểu hơn được, việc sùng kính Đạo sư là điều vô cùng quan trọng, học trò muốn có được quả ngọt lành của sự giác ngộ, thì phải luôn vun bồi gốc rễ là sùng kính Đạo sư, để có được thân, cành, lá, hoa của quả, được khỏe mạnh, tất cả đều phụ thuộc vào gốc rễ của thân cây, đó là sùng kính Đạo sư.

  Con xúc động và cảm nhận rõ được tấm lòng từ bi của vị Thầy khi con đọc được lời giáo huấn của Thầy, Thầy đã từ bi nhận hết những lỗi lầm mà chúng con gây ra, chúng con vì thiếu hiểu biết mà đã để Thầy phải ” cộng nghiệp “. Con cầu nguyện Thầy, Bổn Tôn gia hộ và trao cho con vũ khí tỉnh thức, chánh niệm, chú tâm, để phòng hộ tâm mình trước những hành vi bất thiện, biết tự quán sét hành vi thân, ngữ, tâm của bản thân soay quanh trục Thầy, Phật, Pháp, Tăng.
  Con cảm tạ ơn Thầy về những lời dạy quý báu và lợi lạc.
  Pháp đệ cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng về bài viết ý nghĩa này ạ.
  Con cầu nguyện Thầy cô mạnh khỏe trường thọ trụ thế lâu dài vì lợi lạc của mọi chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!

 64. Mật Tấn Giác says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết ” Gốc rễ tu trì nằm ở đâu? ” do đạo huynh Mật Diệu Hằng viết và những lời chỉ dạy của vị Thầy về “sùng kính đạo sư” và “nộ pháp kim cang”.
  Bản thân con thực sự xúc động khi được hiểu rõ hơn về pháp tu “sùng kính đạo sư” qua lời dạy của các Thánh giả và Thánh tăng qua các pháp liệu được đạo huynh Mật Diệu Hằng đưa ra. Về điều này Thầy đã thường xuyên chỉ dạy qua các bài pháp, bài giảng. Nhưng đến khi đọc bài này con dâng lên niềm xúc động. Con hiểu rõ được “Gốc rễ tu trì” chính là lòng “sùng kính Đạo sư”, sùng kính vị Thầy tâm linh của mình và cách thực hiện “sùng kính đạo sư” theo đúng quỹ đạo chánh pháp. Con cảm ơn Thầy đã chỉ dạy cho chúng con những điều ý nghĩa và đầy lợi lạc như thế.
  Kính bạch Thầy.
  Qua lời chỉ dạy của người, con nhận ra những lần phạm lỗi, được Thầy tư bi “nộ pháp” để được tịnh hóa đó là lúc sự vô minh, chấp ngã của bản thân đã làm vị Thầy phải “cộng nghiệp”. Con thành tâm sám hối trước vị Thầy vì những tà kiến và những lỗi lầm bản thân đã gây ra do thiếu quán xét các hành vi “Thân -Ngữ- Tâm” mà trước hết là ở việc tuân lời vị Thầy, tinh tấn thực hành pháp, đọc bài và comment trên chanhtuduy.com.
  Con tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng về bài viết nhiều lợi lạc và tinh thần sùng kính Đạo sư của các đạo huynh Kim Cang.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sinh.
  Cầu nguyện con và các huynh đệ Kim Cang Mật gia Song Nguyễn luôn tuân lời vị Thầy, trưởng dưỡng niềm tin và lòng sùng mộ vào Thầy, Phật, Pháp, Tăng, tinh tấn thực hành pháp để có được hạnh phúc gia đình, thế sự hanh thông, thành đạt xã hội và thong dong trên đạo lộ giải thoát.
  Cầu nguyện chúng sinh uống được tinh túy Cam Lồ.
  Om Mani Padme Hum.

 65. Mật Tường Niệm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết của huynh Mật Diệu Hằng và những lời giáo huấn của Thầy rồi ạ.
  Thầy luôn luôn nghĩ cho các học trò của mình, những lỗi lầm mà học trò mắc phải Thầy nguyện chịu thay. Vậy mà đôi lúc con lại có những hành vi thân, ngữ, tâm bất tuân với lời vị Thầy, hậu quả là quá trình tu tập của con ít có sự hanh thông, vô tình tự đẩy mình ra xa khỏi quá trình tu tập. Nay con đã hiểu sâu sắc thêm về “gốc rễ tu trì” không đâu xa chính là lòng sùng kính vị Thầy của mình mà hành động cụ thể chính là tuân lời vị Thầy.
  Con xin tán thán công đức của Thầy đã hướng dẫn chúng con từng bước một bước trên con đường tu tập để giải thoát.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có ý thức khiêm tốn và hổ thẹn.
  Om Mani Padme Hum.

 66. Trần Thị Lê says:

  Kính bạch thầy,

  Con hoan hỉ khi được đọc bài viết này của đạo huynh Mật Diệu Hằng. Bài viết  rất sâu sắc.

  Con cầu nguyện cho tất thảy chúng sanh thành tựu, hạnh phúc, Phật tánh!

  Om mani padme hum!

 67. Hoàng Nguyên says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết ”Gốc rễ tu trì nằm ở đâu?” của huynh Mật Diệu Hằng. Bài viết khai thị rất nhiều lời chỉ bảo về nguồn cội cót lõi của người tu.

  Con được hiểu và biết thêm về những lời dạy của các ngày Thánh tăng về việc sùng kính đạo sư, vị Thầy.

  Con cầu nguyện sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh!

  Cầu mong tất cả chúng sanh hạnh phúc thành tựu của Phật tánh!

  Om Mani Padme Hum!

 68. Mật Từ Quang (Bùi Tất Sơn) says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 69. Minh Tâm says:
  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài rồi ạ! Con xin cảm ơn Thầy ạ!

  Om Mani Padme Hum!

 70. Mật Giu Se says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ .
  Om mani padme hum .
 71. Lan Trần says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài viết và hiểu được gốc rễ của việc tu trì. Chẳng phải chỉ riêng người viết, bản thân con cũng nhiều khi bảng lảng những ý nghĩ sai lệch về vị Thầy (cụ thể là tìm lỗi sai nơi vị Thầy) mà không ý thức được vai trò kim cang sư của vị Thầy, vì thế mà cây giác ngộ vốn non nớt lại thêm thân bệnh, cứ dặt dẹo mãi không lớn thêm được. Đúng là chẳng phải tại đất không dung dưỡng, mà bởi nơi người chăm cây không ý thức vun bồi, chăm sóc cẩn thận.

  Con cảm ơn Thầy đã cho đăng bài.

  Cảm ơn Mật Diệu Hằng đã viết bài.

  Om Mani Padme Hum.

 72. thuần Đinh says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con đã hiểu được gốc rễ của việc sùng kính đạo sư- vị Thầy.

  Đệ cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng đã chia sẻ bài viết rất ý nghĩa này.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ

   

 73. Ngô Ngọc Thúy says:
  Kính bạch Thầy .

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô mãi trường thọ vì lợi lạc cho chúng sanh .

  Cầu cho chúng sanh sớm được giác ngộ và giải thoát .

  Om Mani padme hum !

 74. Mô Phật,

  Kính Bạch Thầy con đã đọc lại bài viết “Gốc rễ tu trì nằm ở đâu” của đạo huynh Mật Diệu Hằng.

  Pháp đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng với những chia sẻ cảm động và ý nghĩa này, thực cảm ơn đạo huynh.

  Con thành tâm cảm tạ ơn Thầy đã từ bi, nhọc công giáo hóa chúng con. Con cầu nguyện thông qua kênh vận chuyển vị Thầy, Bổn Tôn gia hộ cho bản thân con và các huynh đệ luôn giữ được tỉnh thức, chánh niệm để phòng hộ tâm mình trước những xúc tình tiêu cực, gia hộ cho chúng con luôn vun bồi gốc rễ tâm linh, trưởng dưỡng lòng sùng kính vị Thầy chân thật.

  Con cầu nguyện Thầy và Cô thật khỏe mạnh và trường thọ vì lợi ích chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Diệu Hằng ngày một tinh tấn, hanh thông, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện chúng sanh thức tỉnh trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 75. Mô Phật,

  Mật Từ hoan hỷ tán thán bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng. Thông qua những lời dạy của các bậc thành tựu giả, các bậc thánh đức với những phân tích của huynh một lần nữa đã khẳng định gốc rễ của việc tu trì là lòng sùng kính Đạo sư. Ngẫm nghĩ lời dạy của thánh tăng Serkong Dorje Chang: “Nếu bạn thực hành tốt pháp tu sùng kính vị Thầy, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn thậm chí bạn không cần phải thực hành pháp. Bạn chỉ cần thư giãn và nghỉ ngơi, bạn sẽ được tận hưởng mọi điều tốt đẹp trong cuộc đời” và lời dạy của lạt ma Zopa rằng: “Giác ngộ ở đây giống như quả chín, con đường giác ngộ được xem là thân cây, sùng kính Đạo sư chính là cái gốc của thân cây đó, từ gốc là sùng kính Đạo sư sẽ có được thân cây khoẻ mạnh và vững chắc cho con đường giác ngộ và trổ quả lành là sự giác ngộ”, Mật Từ nhận thấy rằng lời dạy của các Ngài đã bổ nghĩa hài hoà và giúp chúng ta hiểu được vì sao khi không cần phải làm gì cả mà mọi điều tốt đẹp vẫn sẽ đến. Một khi có gốc rễ khoẻ mạnh, đầy đủ chất dinh dưỡng rồi thì không cần làm gì cả vẫn có một thân cây vươn lên đón nắng, và vẫn sẽ tự nhiên có hoa thơm trái ngọt trong tương lai. Còn cho dù có dùng nhiều kỹ thuật để uốn nắn thân cây thật nhiều, thật đẹp song không xuất phát từ rễ cây mạnh khoẻ cũng không có được hoa và quả trong tương lai. Mật Từ nhớ trong bài giảng “Không ngăn cách” của Thầy có dạy rằng chính lòng sùng kính theo đúng quỹ đạo chánh pháp của người học trò giúp cho người ấy được kết nối với Thầy và nhận được những ơn phước chứ không phải vì người ấy thể hiện nhiều, thực hành nhiều mà muốn là được. Có nghĩa là chỉ có lòng sùng kính Đạo sư chân chính mới giúp cây đạo pháp của hành giả được thành tựu đơm hoa kết trái.

  Cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng vì bài viết hay và ý nghĩa. Cầu nguyện đạo huynh luôn tinh tấn và được thành tựu những ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 76. Mật Tịnh Như says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng và lời huấn thị của Thầy rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã viết bài lợi lạc, giúp cho chúng con hiểu sâu hơn về câu kệ:Sùng kính Đạo Sư là nền tảng giác ngộ.Nếu cho một thân cây phát triển lớn mạnh mà không vun bồi chăm sóc thì e rằng dù cho lớn , có nhiều cành lá cũng khó mà ra quả ngọt .

  Vị Thầy luôn từ bi nhắc nhở và nộ pháp để học trò và đệ tử kịp tỉnh thức mà điều chỉnh hành vi thân, ngữ , tâm theo quỷ đạo không khởi lên những niệm tưởng bất kính mà phạm trọng giới gieo nhân khổ đau.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om mani padme hum!

 77. Nguyen Thanh Van says:
  Kinh bach Thay, dao Huynh!

  Tro da doc bay nay roi. Om mani padme hum

 78. Lê Văn Co says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài rồi ạ.con rất hoan hỷ bài viết cũa đạo huynh Mật diệu Hằng ạ.con đã hiểu bài rồi Thầy

  Con cầu nguyện Thầy Cô thật nhiều sức khõe và trường thọ để lợi lạc chúng sanh ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status