Sep 9, 2015

Posted by in BÀI MỞ | 102 Comments

GỐC RỄ TU TRÌ NẰM Ở ĐÂU?

Thánh tăng Mã Minh đã xác quyết trong 50 kệ tụng sùng kính đạo sư, thi kệ thứ 49: “Sùng kính vị Thầy là nền tảng giác ngộ”, tôi rất hiểu điều đó, và qua thời gian dài tôi hành trì nghi quỹ và đọc tụng 50 kệ sùng kính đạo sư, tôi càng cảm nhận rõ cơn mưa ơn phước từ Bổn tôn được truyền qua kênh vận chuyển của vị Thầy đến với tôi nhiều như thế nào. Và cũng bắt nguồn từ duyên lành đó, tôi được Thầy giao việc lành dịch bài “thư gửi học trò thứ 22: Thế nào là sự truyền pháp đích thực”. Tôi biết Thầy đang dành cho tôi cơ hội tích tập thêm công đức nên Thầy giao cho tôi việc lành như vậy mặc dù khả năng của tôi chưa thực sự đủ để đảm nhiệm tốt trọng trách này.


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers/ learners:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with your infomation to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status