Oct 18, 2014

Posted by in Giáo điển | 19 Comments

GÓP THÊM LUẬN CHỨNG VỀ ĐỒNG VÀ VÀNG

14 Thất bại trầm trọng: Bài 1: Đôi điều về “14 thất bại trầm trọng” – Dẫn đề Bài 2: Đôi điều cảm nghĩ về “14 thất bại trầm trọng”: TOA THUỐC ĐẮNG Bài 3: ĐỪNG TRỞ VỀ TAY KHÔNG! Bài 4: ĐỪNG TRỞ LẠI VỚI ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH Bài 5: CHẾT KHÁT BÊN CẠNH HỒ NƯỚC MÁT Bài 6: RÌU BÉN BÊN CẠNH GỐC CÂY Bài 7: THẰNG BỜM VÀ KẺ ĐẠO ĐỨC GIẢ Bài 8: CON VẸT CHỈ BIẾT ĐỌC TỤNG Bài 9: GIẶT ÁO DA CỪU TRONG NƯỚC VÀI CẢM NIỆM VỀ BỐ THÍ, TỪ THIỆN CHO THA NHÂN, CÚNG DƯỜNG TAM BẢO Bài 10: CHO NGƯỜI MẸ THỊT CỦA CHÍNH ĐỨA CON BÀ Bài 11: MÈO GIẾT CHUỘT Bài 12: TỪ SỰ KIỆN CHÙA BỒ ĐỀ SUY GẪM LẠI LỜI DẠY CỦA TÔN GIẢ GAMPOPA. Bài 13: BÁC SĨ GIỎI BỊ BỆNH KINH NIÊN ĐÁNH


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status