Aug 11, 2016

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 62 Comments

GỬI ĐẾN BẠN ĐỌC – ĐẠO HỮU PHÁP ĐỨC

 

GỬI ĐẾN ĐẠO HỮU PHÁP ĐỨC

1/ Dẫn đề:

Một bạn đọc chanhtuduy.com pháp danh là Pháp Đức, trước đây đã viết một comment ngụ ý cho rằng nên tổ chức đưa tiết học chữ Hán- Nôm vào dạy cho người dân để họ hiểu hơn về nội dung trên những câu đối liễn, phướng tự ở chùa, tịnh xá… Tôi buồn cười bởi vì mọi sự đã được tôi luận giải minh bạch trong bài viết về chùa Tây Tạng, đừng lấy tâm ý mình áp đặt vào thực tiễn vốn mang tính thực tế, không bị chi phối bởi  một nhóm hoặc cá nhân nào. Bởi lẽ, nước nhà độc lập, người dân đã có chữ viết vào thế kỷ 19, hà cớ gì đi ngược thời gian chỉ vì những gì được viết ở chùa? Trong khi đó nên ngẫm lại đạo  Phật không phải là quốc giáo ở Việt Nam, tiết chế chính trị là dân chủ chớ không phải thời Phật giáo Quân vương như triều đình bên Trung Quốc thời Trung đại? Quả thật tôi cảm thấy Pháp Đức nên nghĩ lại “sáng kiến” của mình có được phổ chiếu hay không so với thực tế văn học và văn hóa tâm linh Việt Nam thời hiện đại!

Mới đây, không hiểu vì sao nào đưa Pháp Đức đến chanhtuduy.com với một comment như sau:

Trong nhiều ngôi tự viện ở VN từ xưa đến nay vẫn có những ban thờ Thần Linh, Tứ Phủ. Điều này mâu thuẫn với lời Phật dạy là ko nên thờ quỷ thần. Tuy nhiên con hiểu rằng hiện tượng thờ cúng trên là sự dung hòa mâu thuẫn mà chư tăng ni vẫn chấp nhận nhằm đưa giáo pháp của Phật đến gần hơn quần chúng bởi quần chúng ko phải ai cũng nhất tâm tu tập mà họ vẫn có niềm tin vào giới siêu nhiên để cầu xin cho cuộc sống hiện tại.
Thầy cũng có thể cho con biết sự vãng sinh cõi Tây phương cực lạc của những người tu Tịnh độ liệu có thật ko ạ? Hòa thượng Pháp chủ Thích Phổ Tuệ cũng từng giảng rằng vãng sinh rồi ko có nghĩa là được an nghỉ luôn mà còn phải tiếp tục tu tập để từng bước tiến lên cảnh giới Phật.
Án ma ni bát minh hồng!


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status