Sep 2, 2019

Posted by in Giáo điển, Lá thư người tâm đạo | 68 Comments

GỬI ĐẾN KẺ “KHÓC MƯỚN” VÀ “CHỬI THUÊ”, KHOÁC LỚP ÁO “ĐẠO ĐỨC GIẢ”

Mô Phật! Kính bạch Thầy! Con đã đọc comment của Dharma Dipo Nyingmapa. Con muốn có đôi lời đối luận với ông ta, xin Thầy từ bi chấp thuận. Gửi Dharma Dipo Nyingmapa, tôi là Mật Hạnh Giác, đệ tử Đạo Sư Thinley Nguyên Thành, muốn có đôi lời đối luận với ông. Thứ nhất, vui lòng Dharma Dipo Nyingmapa trồng lại cái gốc của mình trước khi trao đổi. Vì dường như cái gốc Việt của ông nó đã lung lay lắm rồi. Đầu tiên đó là văn hóa “Lời chào cao hơn mâm cỗ”, “Tiên học lễ, hậu học Văn” dường như đã bị ông quẳng vào sọt rác. Ông nhảy bổ vào nói chuyện một cách trống không như chốn không người, không cần biết đây là trang mạng của ai, ở đâu, như thế nào. Ở thế gian, khi muốn vào một cơ quan, ông cònĐối với bạn đọc:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status