Feb 17, 2020

Posted by in BUDDHISM IN OTHER LANGUAGES | 7 Comments

Guru- Director of ITA institute- Thinley Nguyen Thanh gives the sermon: THE LAST LEAF (Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG)

 

Guru bought the last leaf at Sweden

 1. Mật Chân Tính(12 tuổi) says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi nghe bài giảng này ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho virus corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

   

 2. Mật Minh Ánh (7 tuổi) says:

  Dear Guru

  I have heard the lecture

  I think it is good.

  Thank you Guru for teaching the lesson

  I pray for longevity of Guru and your consort for the sake of sentient beings.

  I pray for the sentient beings to drink the nectar essence.

  Om Ah Hum.

 3. Reverend Guru

  I am delighted to listen to your sermon titled “The Last Leaf”. This is a humanistic story about the sacrifice of an old painter named Berhman for the young girl Johnsy who got heavy sickness. For the painter, the success of an art work does not lie in how much money it gains but in how it sends vibration through the viewers with a special message. Old Berhman with his masterpiece: the sole green leaf hanging on the ivy vine in the hospital yard, gave a ray of hope and belief in life for Johnsy, helping her escape from depression and crazy thought caused by the illness. But when we close the book, can we find out anyone or any painter in real life who is kind enough to sacrifice themselves to save such a girl like Johnsy? Suppose there is but that number is very small and is nothing compared to the “ocean of stress and depression” accumulated by all kinds of suffering in this Saha world. But luckily, we have found that “old painter” with the sole leaf that represents for “six spiritual inventions” that help many people overcome hindrances towards a better life. That leaf still hangs steadily on the branch among the samsara storm or the whirl wind of eight worldly concerns, radiating the light of wisdom and compasison, bringing the warmth to our life in the long-lasting cold night. From the story of young girl and the old painter, I

  come to give more appreciation to what I’ve got at present: having gained rare, precious human body, presence of Buddha’s teachings which are of eternal value, opportunity to meet and follow an authentic Guru with six wonderful mind dharmas. They are considered as necessary conditions. And the sufficient conditions should come from us, i.e the nurturing of a steady belief as well as the devotion to Guru, Buddha, Dharma and Sangha so as to fully get the spring of blessings from them.

  I vow to diligently practice Dharma bestowed by you as a gratitude toward your Bodhicitta. May Guru and Yidam help me keep mindfulness and always feel gratefulness and know how to repay as the teaching of Buddha in the “Three Hardly Met Persons” sutra.

  May Guru and your consort live long for the sake of all sentient beings

  May all sentient beings be surrounded by the blessings of the Trinity

  May Corona epidemic soon be rooted out

  Om Ah Hum

 4. Mật Ba says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã nghe bài giảng “Chiếc lá cuối cùng”.

  Con cảm tạ Thầy đã giảng cho chúng con hiểu được từ giá trị trong bài học cuộc sống dẫn đến đạo Pháp. Qua bài này con hiểu được “niềm tin” thật quan trọng. “Có được niềm tin là thành công một nửa” mà Đức Liên Hoa Sanh đã khẳng định.

  Qua câu chuyện “chiếc lá cuối cùng” cô Johnsy đã bế tắc trong tâm thức nên trao gởi thân căn minh một cách mù quáng vào sự sống của những chiếc lá. Thế nhưng cũng may mắn cho cô được bác Behrman đã thấu hiểu hi sinh mạng sống của minh để cứu sống cô bằng cách nuôi dưỡng niềm tin của cô bằng chiếc lá không rơi rụng (đó là chiếc lá giả vẽ một cách sống động như chiếc lá thật để đánh lừa cô Johnsy). Nhờ vào chiếc lá không rơi của bác Behrman đã cứu sống cô Johnsy. Cô Johnsy cũng thật may mắn, và hy hữu để được bác Behrman cứu sống. Nếu như không gặp bác thì cô cũng sẽ chết vì căn bệnh hoành hành mà tinh thần suy giảm, mặc định sự sống của minh vào những chiếc lá.

  Qua đây con hiểu được chúng con thật may mắn, khi đặt niềm tin của minh vào vị Thầy, Phật pháp, Tăng. Thầy đã tặng cho chúng con cả 6 “chiếc lá” không bao giờ rơi rụng, không bao giờ hủy hoại đó là “lục diệu pháp môn”. Chỉ cần chúng con còn niềm tin vào vị Thầy vào 6 “chiếc lá” này thì chúng con sẽ được cứu sống cả thân căn và huệ mạng của minh trong cõi sinh tử rực lửa này. Cũng như cô Johnsy, chúng con may mắn gặp vị Thầy chân chánh trong thời mạt Pháp tà sư nhiều như cát sông Hằng. Thầy đã hướng dẫn cho chúng con biết nơi nương tựa vững chắc để đặt niềm tin vào đó. Nếu như đặt niềm tin sai đối tượng vào tà sư dẫn dắt sai đường thì cũng sẽ chẳng những không được kết quả gì mà còn thiệt hại thêm.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Con cầu nguyện cho dịch bệnh do virut Corona sớm được tiêu trừ.

  Om ah hum!

 5. Tantraupatissa says:

  Dear Mat Hue Phap thank you for sharing sharing Guru’s speech. Though I can’t understand it completely,  by reading your comment I came to importance of this article The Last Leaf

 6. Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được nghe lại bài giảng Pháp “Chiếc lá cuối cùng” của vị Thầy ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng cho chúng con bài Pháp lợi lạc, hun đúc gia tài niềm tin trong chúng con ngày càng thêm vững chắc. Câu chuyện “Chiếc lá cuối cùng” tuy giàu ý nghĩa nhân văn nhưng đó vẫn chỉ là câu chuyện hư cấu, các nhân vật đều không có thật. Nhưng vị Thầy, Đức Phật và các bậc Giác Ngộ, những lời giáo huấn của các Ngài ngày xưa và Tâm pháp Yoga Thanh Trí của vị Thầy ngày nay là thật. Nhờ có vị Thầy, chúng con sẽ không mê muội như cô Gôn xi, tự mình rơi vào bẫy tâm thức của mình và đặt niềm tin vào nguyên tố thô mong manh đánh cược cho cả sự sống. Chúng con đặt niềm tin vào vị Thầy, vào giáo pháp Phật Đà vi diệu, vào tâm pháp Yoga Thanh Trí, là nguyên tố tinh túy trường tồn bất biến theo thời gian. Con không thể nhớ nổi vị Thầy đã khai thị cho chúng con, động viên sách tấn chúng con về gia tài niềm tin, về sự vi diệu của giáo pháp Phật Đà biết bao nhiêu lần, qua bao nhiêu bài viết và bài giảng của vị Thầy. Và con hiểu rằng đó là những điều quan trọng vô cùng mà chúng con cần khắc sâu trong tâm khảm, trưởng dưỡng mỗi ngày và biến thành hành động, đó là tuân lời vị Thầy, tinh tấn thực hành và không mảy may nghi hối.

  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi tạo nên sáu “chiếc lá cuối cùng” là Lục diệu pháp môn, để chúng con được dựa vào sáu chiếc lá tinh túy mà vượt qua mọi chướng ngại, an lạc đời này và thong dong trên hành trình Giác ngộ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 7. Mật Tịnh Giác says:

  Dear Guru!
  I have heard this Dharma lecture again. I really enjoyed listening it.
  I’m grateful for your teachings!
  May Guru and your consort have good health and live long for the sake of all sentient beings.
  May all sentient beings achieve the happiness of Buddha’s nature.
  May Covid-19 pandemic soon be rooted out.
  OM MANI PADME HUM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status