Jan 16, 2021

Posted by in BUDDHISM IN OTHER LANGUAGES, SONG NGỮ ANH VIỆT | 31 Comments

HAPPY NEW YEAR POEM 2021 by Dr. C H Lakshmi narayan (Tantra Nirvadeda) (Lời thơ chúc mừng năm mới 2021 của Tantra Nirvadeva)

I bow my head at the lotus feet of Guruji.
Happy New year 2021

*********************************


Friends, welcome the New year , twenty twenty – one
Brings new surprises and gifts all-in bounty
Lo ! Tantra House ! Birds are singing all around
Dancing in the lunar New year with melody sound
OH ! Lo ! Sunrise ! Multiple colours and immense joy !
Bestow it’s incredible Bhodicitta on all in bounty
Teaching, ” desire nothing, appreciate everything” but
” Do highest good like me to your enemies worst”
Only a life lived for others is life worthwhile !
Be this your moto in your future work profile.
Men may come , men may go here
Everything is impermanent on earth dear
But New year is permanent, coming every year
Exception to the Nature’s law! Very rare !
What is coming is better than what is gone dear!
Start the New year with Guru’s blessings early
Walk in the field of Dharma practices slowly
Reach the goal of Enlightenment safely.!
Humbly seek myself on this auspicious day
Blessings of my venerable Guruji Thinley Nguyen Thanh
Of Song Nguyen Tantra House”
Om Mani Padme Hum.
Tantra Nirvadeva
( Dr. C H Lakshmi narayan)

Date: January 1st 2021

Tantra Nirvadeva ( Dr. C H Lakshmi narayan)

 


 

Translated into Vietnamese (the main content) by  Cao Diệu Diệu Hằng

Con cúi đầu đảnh lễ dưới chân sen của Thầy tôn kính!

Chúc mừng năm mới 2021!
*****************************************

Các đạo hữu, chào mừng năm mới 2021

Mang đến ngạc nhiên mới và những món quà mới, tất cả tiền thưởng

Ôi! Mật gia Song Nguyễn! Chim đang hót xung quanh

Đang nhảy múa cùng năm mới trong nhịp điều vui tươi

Ôi! Ngạc nhiên chưa! Khung cảnh nhiều sắc màu và niềm vui khôn xiết

Tất cả đều được ban phước từ bồ đề tâm rộng khắp

Lời dạy “Không bám chấp, hoan hỷ với mọi điều”

Nhưng “hãy làm những điều lợi lạc nhất cho chúng sanh như tôi, kể cả đối tối với kẻ thù”

Chỉ có cuộc đời sống vì mọi người mới là cuộc đời giá trị.

Hay sống theo tinh thần này mãi về sau

Con người đến rồi lại đi

Tất cả đều vô thường trên trái đất thân yêu này

Nhưng năm mới luôn thường trực vì năm nào cũng có

Điều này là ngoại lệ của quy luật tự nhiên. Rất hiếm thấy!

Những điều đang đến sẽ tốt hơn những gì đã đi

Hãy sớm đầu năm mới với sự ban phước của vị Thầy tôn kính

Bước đi trên đạo trình thực hành pháp một cách tiệm tiến

Hướng đến mục tiêu giác ngộ an toàn và viên mãn.

Con xin được khiêm cung vào ngày may mắn này

Cúi xin sự ban phước từ vị Thầy tôn kính Thinley Nguyên Thành

Ở Tịnh Trú Mật gia Song Nguyễn

Om Mani Padme Hum

Đệ tử – Tantra Nirvadeva

( Dr. C H Lakshmi narayan)

 


 

Translated into Vietnamese poem – Guru Thinley Nguyen Thanh

 

Rạo rực mùa xuân năm mới đến

Thân chào đạo hữu khắp gần xa

Những món quà đem lại ngạc nhiên hơn tất cả

Những phước lành hiện hữu ở tương lai

Ôi Mật gia Song Nguyễn, nắng ban mai

Ríu rít tiếng chim hòa cùng nhân loại

Nhịp điệu vui tươi trong sự thoải mái

Sắc màu khung cảnh ngời vẻ thần tiên

Mọi nơi đều được ban phước từ những bậc Thánh hiền

Song, lợi lạc hơn cả là phụng sự chúng sanh

Vì cuộc sống mong manh nên mới ẩn tàng giá trị

Đến rồi đi mạng sống như hơi thở chẳng khác gì

Bởi vô thường luôn hiện hữu khắp nơi

Và năm mới luôn thường hằng ngày mới

Có ai nhận thấy ngoại lệ này không?

Đầu năm mới con thỉnh cầu Đạo sư ban phước

Trên đạo trình từng bước đi lên

Hướng đến mục tiêu giác ngộ hoàn toàn

Con muốn được đảnh lễ trong ngày đầu năm mới

Đón nhận từ Thầy, từ Tịnh trú thân thương

Con bày tỏ đôi lời đến vị Thầy tôn kính: Thinley Nguyên Thành

Đệ tử – Bác sĩ C H Lakshmi narayan (Tantra Nirvedeva)

Ngày 01 tháng 01 năm 2021

Con  bày tỏ đôi lời đến vị Thầy tôn kính: Thinley Nguyên Thành

 

 1. Tantra Tanshami says:

  thank you for sharing.

  • Tantra Yashami says:

   Respected Gurujis I bow my head on the lotus feet of my Guruji.Happy new year 2021 Respected Guruji.May you live long so as to guide us and teach us Buddhism to the core of our hearts.
   May the effects of Corona be ended soon from this earth.All human beings live healthy and peaceful and poverty be eliminated from this earth.
   Om mani padme hum.

 2. Tantra Upashiti says:

  A very wonderful Poem. Thank you for sharing.

 3. Ashok Verma says:

  Wishing a very happy new year to everyone.
  Thank you for sharing such beautiful article.

 4. Dr. C H Lakshmi narayan says:

  I bow my head before the feet of Guruji.
  Words are insufficient to express my heartfelt joy and gratitude to Guruji for Guruji’s incessant love and compassion showering on me.I wish Happy New year to Guruji and seek blessings in the beginning of this New year and for ever.
  Om Mani padme Hum
  ———–Tantra Nirvadeva.

 5. Shankar k jadhav says:

  Nice wording…..of poem

  Thx

 6. paul yawney says:

  Happy New Year Holy Guru, What a beautiful way to explain Your teachings and the wonderful surroundings in which to see and live it Thank you. May this co-vid end. Long Life to Holy Guru. OM MANI PADME HUM.
  Tantra Himataru

 7. Dean says:

  I appreciate this message, and it is a well written piece.

 8. Robert Clayton Jr says:

  Thank you for writing and sharing this beautiful poem. I am truly grateful. Many blessings to you 🙏

 9. Tantra Suramitra says:

  Venerable Guru.
  My name is
  Tantra Suramitra.
  Very nice poem I really liked, compliments to the Doctor.
  And a very Happy New year to all Dharma Friends in Tantra House, and Specially to the Venerable Guru.
  Happy New year.
  OM MANI PADME HUM
  🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹♥️

 10. Tantra Ashihata (Simon Michael) says:

  Dear Holy Guru,
  my name is tantra ashihata.
  I thank you for this new year message and for always being there to encourage us to practice diligently .
  May Guru live long for the benefit of all sentient beings and may all sentient beings be free from covid 19
  May all sentients being enjoy the blessings of Guru.
  Om Mani padme hum

 11. Tantra Aradhana says:

  Thank you guru
  For sharing this beautiful poem with us I can’t wait to see what the new year has in store us all especially with covid-19 and the vaccine now that it is out now
  Om Mani Padme Hum

  Thank you again

 12. Charles Wentland says:

  Dear Holy Guru,

  Thank-you for sharing such a nice poem.

  Happy New Year

  May Guru live long healthy life for the benefit of all sentient beings

  May Covid 19 end soon

  Om Mani Padme Hum

 13. Tantra Mishataru says:

  Dear Holy Guru,
  I am so thankful for this wonderful poem. Happy new year to you and all Dharma brother and sisters.

  Om Mani Padme Hum.

 14. Tantra Mashita says:

  Dear holy guru,

  Thank you so much for sharing this article with us, it’s the best gift I have ever received, when I saw your photo under the crystal my mood suddenly changed and I felt that I’m happy, no words can describe you, I really appreciate you and respect you endless efforts to teach us dharma, thank you so much dear compassionate guru

  I bow my head down to your lotus feet
  I devote myself to you

  May you have a good health and live long for the benefit of all sentient beings
  May all the sentient beings attain the happiness of Buddha’s naturemay the pandemic caused by corona virus soon end
  Om Mani padame hum

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Thank you for your comment! I am glad that you found positive vibe by connecting to me through images.

 15. Catleyah says:

  Wauw what an amazing poem and pictures and little video, thank you so much for sharing dear Guru!
  I love flowers so much and aspecially Orchid’s and there is a special Orchid art in Colombia by name Cattleya and that one is my absolutely favourite one. It is so beatiful.

 16. Tantra Yashami says:

  Happy new year 2021 respected Guruji.MAY Lord Buddha grant you a long life to guide us for a long time.I bow my head on the lotus feet of Gurujis.Let the effects of covid 19 be come to an end.Peace be prevail in the whole world.Let the whole humanity be free from all fears.

  Om mani padme hum.

 17. Tantra Midhita says:

  Thank you!

 18. Sati Singh says:

  Awesome Poem!ALL the BEST for 2021.

 19. TantraMikaya (jane) says:

  Dear holy Guru Thank you for this Happy New Year article. After the silence, I will give you and the Sangha my best wishes for the new year. I would also like to express my thoughts here, combined with prayers for all of you. In Germany, it is now winter time and it has become very cold. A new time has begun, a new year and we learned again that nothing is permanent. And we wish and pray that this virus will never be a permanent companion with all its consequences. Some people want more warmth and sun. You pay more attention to your health again and dedicate yourself to the important things like family and more compassion for one another. That is, here people believe that they are suffering because they are afraid of losing their job or a loved one. Through the Dharma I learned that nothing is permanent. In any situation, we should be thankful that we wake up and have 24 hours to breathe in order to organize our daily lives with a calm, clear mind. From your wise article, I have learned that I can calm my mind and see the value in any situation. I myself live alone and the hard lockdown only allows me to go to work and buy something to eat. Some people were and are close to depression, but I have learned to meditate more and to be more mindful. In a book I try to describe what I have learned, to pass it on and to remain positive, no matter how many weeks we have to hold out and not see our children and grandchildren or hug them. I am grateful for your wise articles and the comfort the Dharma gives me. Let us all pray together that no sentient being has to suffer, that we can think clearly and have no bad thoughts and feelings and that we will successfully walk the path to enlightenment. May our holy Guru live long for the sake of all sentient beings. stay all safe and healthy wherever you are. Namo Buddhaya 🙏🙏🙏

 20. Mật Huệ Bích (9 tuổi) says:

  Dear Guru,

  I have read the whole article,

  Thank you Guru,

  I pray for the health and longevity of Guru for the sake of all sentient being,

  I pray for the Coronavirus disease soon over,

  I pray that all sentient being attain the happiness of Buddha nature,

  Om Mani Padme Hum.

 21. Mật Tích . says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã được đọc xong bài này rồi ạ
  Con hoan hỷ với những dòng thơ chúc đầu năm của đạo hữu TantaNirvadeva với tấm lòng sùng kính vị Thầy trong ngày đầu năm mới
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ và đau khổ chúng sanh được lắng dịu
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh
  Om mani padme hum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status