Mar 26, 2015

Posted by in BÀI MỞ | 108 Comments

HÃY QUẲNG ĐI GÁNH NẶNG TÂM LÝ MẶC CẢM!

HÃY QUẲNG ĐI GÁNH NẶNG TÂM LÝ MẶC CẢM +++++++++++++++++++++++++++++++ Dẫn đề: Nhân có sự kiện tâm linh liên quan đến tác hại của tâm lý mặc cảm trong tu tập, tôi muốn góp một tiếng nói vào tinh thần Bát nhã “tâm không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn mộng tưởng điên đảo”. Tôi cảm ơn trò hoptrung và Mật Tâm Bi đã làm nguyên cớ để tôi hoàn thành bài viết này…. “KIÊN QUYẾT” KHÔNG QUY Y Mới đây khi Mật X.. từ Hà Nội vào Mật gia Trung tâm quy y, thọ pháp, nhận quán đảnh gieo duyên Mật giáo, tôi được nghe câu chuyện về một cặp vợ chồng ở Hà Nội thường mời thầy tu đạo Phật đến tụng kinh cầu an, cầu siêu cho gia đình mình, rồi thỉnh thoảng họ đi làm từ thiện trên cả nhiệt tình. Có điều lạ

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status