May 16, 2020

Posted by in SONG NGỮ ANH VIỆT | 124 Comments

HELPING OTHERS TO HELP YOURSELF (VÌ NGƯỜI TỨC LÀ VÌ MÌNH)

A horse rider was going to somewhere on a hilly way. At a distance, he saw  some soldiers were trying to keep a wooden log aside which was lying across the road  and an another person standing by their side and giving instructions to those soldiers who are putting their strong efforts to lift that log and keep aside. They couldn’t lift it because of its heavy weight !

The horse rider approached that spot, got down from horse back and enquired what is the problem ?.After knowing the matter, he asked that man who was in uniform dress and giving instructions to soldiers : what is the problem ?. After coming to know all the matter and situation and told, “Why don’t you join them and give your helping hand to lift the log?”. The man replied in turn, “Sorry sir. I am a Sargent, supervising their work. My job is only to give orders and supervise their work.” On hearing this, the horse rider kept silent and did not talk. On the other hand, he joined those soldiers to give his helping hand  and at last they succeeded in lifting the log and kept it aside.!

Then, the horse rider told those soldiers:

“Please note my phone number  and call me, the army chief of your  unit  recently assumed charges whenever you come across such troubles in future without any hesitation.”. After giving his phone number, continued his further journey on horse back. The officer who was meant for giving orders and supervision, felt ashamed before the  action of his official superior!

This is a good example of action Bodhichitta and help in need is help indeed.!

The second story is as follows :

A man in England sitting in front of post office and used to write addresses to the letters whoever does not know to write and need his help. He was economically  not good being poor and that is the only means to earn his bread and butter.

After writing addresses, he used to return those letters saying ,”  May the Almighty bless you!”

Like this, he used to wish them and say good words. In those days, his life was in critical condition but by his Bodhichitta and Buddha’s Nature, and with his  strong determination , efforts and diligent work  one day  he became the Prime minister of Britain. He is none other than James Mac Donald !

James Mac Donald

These two stories teach the benefit and good results of developing  bodhichitta and Buddha’s Nature!

Sarve janaha Sukhino Bhavanthu.

Dharmo rakshathi  rakshithaha

Om Mani Padme Hum.

Tantra Nirvadeva

……………………………………………………………………………………………………………………

Một người đang cưỡi ngựa trên con đường đồi. Từ xa, ông ấy nhìn thấy một vài người lính đang cố gắng kéo thanh gỗ nằm chắn ngang đường và một người khác đứng bên cạnh họ, hướng dẫn những người lính này cách nâng thanh gỗ lên và để sang bên cạnh. Dù cố gắng hết sức, họ không thể nâng nó lên được vì nó quá nặng.

Người cưỡi ngựa nhìn thấy cảnh này, liền xuống ngựa và hỏi thăm chuyện gì đang diễn ra. Sau khi biết chuyện, ông ta liền hỏi người đàn ông mặc quân phục và đang chỉ đạo binh lính: “chuyện gì vậy?”

Sau khi nắm được tình hình, ông ta liền nói: “tại sao ông không cùng họ nâng thanh gỗ ấy lên?”

Người giám sát trả lời: “thưa ngài, tôi là người giám sát công việc của họ. Nhiệm vụ của tôi là ra lệnh và giám sát”

Sau khi nghe người giám sát nói như vậy, ông ta im lặng, không nói gì. Mặc khác, ông ta đến giúp những người binh sĩ kia cùng nâng thanh gỗ lên và cuối cùng họ đã thành công, nâng được thanh gỗ và để nó sang bên đường.

Sau đó, ông ta nói với những người lính như sau:

“Hãy lưu số điện thoại của tôi và gọi cho tôi bất kỳ lúc nào các anh gặp khó khăn. Tôi là chỉ huynh trưởng của đơn vị này.” Sau khi đưa cho những người lính số điện thoại, ông ta lên ngựa và tiếp tục cuộc hành trình. Người giám sát chỉ biết ra lệnh và giám sát cảm thấy xấu hổ trước hành động của vị tướng cấp trên của mình. Đây là tấm gương về tâm bồ đề, giúp người hoạn nạn là sự giúp đỡ thật tâm.

Câu chuyện thứ hai như sau:

Có một người đàn ông ở nước Anh ngồi trước bưu điện và thường viết địa chỉ trên thư cho những ai không biết viết và cần sự giúp đỡ. Về mặt kinh tế, ông ta không giàu, ông ta nghèo và đó là cách duy nhất để ông ta kiếm tiền mua bánh mì và bơ mỗi ngày.

Sau khi viết xong địa chỉ trên lá thứ, ông ta thường nói: “cầu nguyện đấng tối cao ban phước cho bạn”

Cứ như vậy, ông ta cầu chúc cho họ với  những lời tốt đẹp. Vào những ngày đó, cuộc đời ông ta cực kỳ khốn khó nhưng chính lòng tốt và Phật tánh trong ông ta, cùng với sự quyết tâm mạnh mẽ, nỗ lực hết mình và chăm chỉ làm việc, một ngày ông ấy đã trở thành thủ tướng nước Anh. Không ai khác, đó là James Mac Donald.

James Mac Donald

Hai câu chuyện trên cho thấy lợi ích cũng như kết quả tốt đẹp khi phát triển tâm từ và Phật tánh.

Sarve janaha Sukhino Bhavanthu.

Dharmo rakshathi  rakshithaha

Om Mani Padme Hum.

Con – Tantra Nirvadeva

 

 

 1. Mật Huệ Bích (8 tuổi) says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ,

  Con cảm ơn Thầy ạ,

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh,

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ,

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh,

  Om Mani Padme Hum.

 2. Mật Chi says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ!

  Qua bài viết này con cảm niệm rằng khi thực hành  lục diệu pháp môn mà Thầy đã phát kiến mang lại lợi lạc cho bản thân và tha nhân thực hành   bồ đề tâm định quán là   cầu nguyện cho chúng sanh ,đọc bài comment trên chanhtuduy. com cũng mang lại lợi ích cho tha nhân,  cũng là vì mình.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ.

  Om mani pedme hum

 3. Mật Tuệ Tín says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với những dòng chia sẽ của đạo hữu Tantra Nirvadeva. Qua đó con hiểu rõ hơn lợi lạc không thể nghĩ bàn của tâm pháp Bồ đề tâm định quán mà vị Thầy đã phát kiến vì cầu nguyện cho vô lượng vô biên chúng sanh trong pháp giới.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy.

  Cầu nguyện Thầy Cô khoẻ mạnh và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo hữu Tantra Nirvadeva luôn tinh tấn & thành tựu mọi ước nguyện.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện bệnh dịch Covid-19 sớm tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 4. Mật Bình says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của đạo hữu Tantra Nirvadeva “Vì người tức là vì mình”. Qua đó con hiểu rằng khi một người luôn sẵn sàng hành động vì người khác thì sẽ luôn nhận được kết quả tốt đẹp. Điều đó cũng tương ưng theo luật Nhân – Quả là gieo nhân nào gặt quả đó. Hai câu chuyện được đạo hữu trích dẫn là  những tấm gương rất đáng để cho người đọc suy ngẫm và noi theo với tinh thần vì người tức vì mình. Bài viết cũng khiến con liên tưởng đến hình ảnh vị Thầy, bậc Đạo sư Thanh trí với Bồ đề tâm rộng lớn, đã không bao giờ dừng nghỉ để phổ truyền Yoga Thanh trí vì lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình.

  Cảm ơn đạo hữu Tantra Nivadeva đã chia sẻ bài viết, cầu nguyện đạo hữu viên thành những ước nguyện chính đáng.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu cho dịch bệnh Covid 19 sớm bị tiêu trừ.

  Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 5. Mật Tấn Sơn (Đỗ Trường Giang) says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này ạ. Con đãhiểu được mình cần mở rộng tấm lòng, giúp đỡ, trao đi yêu lương với mọi người.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 6. Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này của đạo hữu Tantra Nirvadeva. 2 câu chuyện trên cho con thấy lòng tốt xuất phát từ thật tâm đã mang lại những kết quả tốt lành, đúng theo luật tắc Nhân – Quả. Con hoan hỷ với hành động đẹp của 2 nhân vật trong bài viết đối với những người họ gặp, nhưng con hoan hỷ hơn khi nghĩ đến những tu pháp của vị Thầy đem lại lợi lạc cho tất cả chúng sanh trong 6 nẻo luân hồi, trong kiếp hiện tại và vị lai. Con nghĩ tới tu pháp Bồ đề tâm định quán, giúp con người phát triển lòng từ bi với chúng sanh, cầu nguyện cho chúng sanh những kết quả tối thượng. Con cảm tạ ơn Thầy đã phát kiến lục diệu pháp môn vì lợi ích cho muôn loài chúng sanh.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 7. Mật Định Châu says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này ạ.

  Con hoan hỷ với thiện hạnh chia sẻ pháp của đạo hữu Tantra Nirvadeva. Hai câu chuyện trong bài viết của đạo hữu cho con thấy được giá trị của hành động cho đi là còn mãi, vì người tức là vì mình. Qua đây giúp con hiểu sâu sắc hơn sự lợi lạc của tu pháp Bồ đề tâm định quán mà vị Thầy phát kiến. Cảm ơn đạo hữu Tantra Nirvadeva đã viết bài.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo hữu Tantra Nirvadeva mạnh khỏe, hanh thông thế sự.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Cầu nguyện cho dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum

 8. Mật Ánh Dương says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ với hai câu chuyện ý nghĩa mà đạo hữu Tantra Nirvadeva chia sẻ trong bài viết này.

  Hai tấm gương trong câu chuyện một lần nữa nhắc nhở chúng con bài học về tinh thần vị tha, tấm lòng từ bi, yêu thương, quan tâm chân thật dành cho người khác. Hai nhân vật với hai vị thế khác nhau, một người là chỉ huy trưởng của một đơn vị, một người lại chẳng có gì ngoài sự nghèo khó nhưng ở họ đều có một điểm chung đáng quý là tấm lòng chân thật, nhân ái, luôn biết nghĩ và hành động cho người khác. Như vậy, dù là biểu hiện ra bên ngoài như thế nào, dù chỉ là một niệm tưởng bé nhỏ vì người hay một hành động cụ thể giúp người, chỉ cần xuất phát từ tấm lòng chân thật, đều được nhận lại kết quả tốt đẹp.

  Trước đây con từng nghĩ rằng, mình vì người chắc gì người ta đã vì mình nên đôi khi để bản thân rơi vào sự “sòng phẳng” quá mức trong các mối quan hệ. Rồi cũng đôi khi, vì mong cầu sự “sòng phẳng” từ người khác, mà sự “vị tha” của con bỗng trở thành một sự “vị tha” có điều kiện. Bài toán cho-nhận vốn không thể có đáp số rõ ràng đó đã bao lần khiến con mệt nhoài, phiền não đến kiệt sức vì vô tình đẩy bản thân vào hố thẳm của ngọn gió được-mất, vinh-nhục. Chỉ cho đến sau này, khi con được đọc Chanhtuduy.com, được chứng kiến tấm gương Bồ đề sống động của Thầy, được hiểu rằng “tất cả khổ đau đều do sự ước muốn hạnh phúc cho bản thân” (Thánh tăng Thogme Zangpo) và rằng mọi sự đều vận hành theo luật nhân quả, con mới dần thay đổi bản thân để rời xa chủ nghĩa cho-nhận bấy lâu, giải thoát mình từng phần khỏi những ngọn gió độc của thế gian.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luôn thân giáo cho chúng con bài học “mình vì chúng sanh, chúng sanh vì mình”. Cầu nguyện Thầy từ bi gia hộ cho chúng con được lan tỏa phẩm tánh từ bi từ vị Thầy và luôn ý thức nuôi dưỡng tấm lòng Bồ đề với tất cả chúng sanh vì sự thức tỉnh Phật tánh của chính mình.

  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe và trường thọ.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 nhanh chóng tiêu trừ.

  Om Mani Pad Me Hum

 9. Mật Ly says:

  Kính Bạch Thầy

  Con hoan hỷ thiện hạnh của đạo hữu Tantra Niardeva chia sẻ cảm niệm lợi lạc bồ đề tâm,”vì người tức là vì mình ” qua bài viết con hiểu được vi diệu pháp giáo pháp từ bộ môn yoga thanh trí,làm lợi cho bản thân và cho tất cả chúng sanh.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô,vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ

  Om mani padme hum

 10. Mật Thanh Luật says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi được đọc bài viết chia sẻ của đạo hữu Tantra Nirvadeva với 2 câu truyện thật ý nghĩa, giúp con hiểu thêm được về hành động xuất phát từ Bồ đề tâm, giúp người là giúp chính mình. Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con cơ hội tự quán xét hành vi thân, ngữ, tâm theo quỹ đạo chánh pháp.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện đạo hữu Tantra Nirvadeva sức khoẻ, hanh thông thế sự.

  Cầu nguyện cho đại dịch Covid- 19 sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 11. Mật Mai says:

  Kính Bạch Thầy  !

  Con đã đọc bài viêt này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với những dòng chia sẽ của đạo hữu  Tantra Nirvadeva,  qua 2 cái chuyện với sự giúp đỡ người khác bằng tấm lòng của minh thì nhận được kết quả tốt. Con cảm niệm về lợi ích của bồ đề tâm định quán mà vị Thầy đã từ bi phát lồ  không thể nghĩ bàn.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ.  Om Mani Padme Hum  !

 12. Kevin says:

  Dear Guru,

  Thank you for a great article and the reminder to help our fellow man.

 13. Tantra Mashita says:

  To our honorable and compassionate guru,

  Thank you so much for sharing this article with us. In fact the two stories are fabulous and unique. I really liked them. What goes around comes back around, “says the proverb” thank you so much again !

  May you have a good health and life long for the benefit of all sentient beings.
  May all sentient beings attain the happiness of Buddha’s nature.
  May the pandemic caused by corona virus soon end

  Om Mani Padme Hum

 14. Mật Nhẫn Hoà says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ với những câu chuyện mà đạo hữu Tantra Nỉvadeva chia sẻ ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 15. Cao Diệu Mật Thủy
  Mật Thủy says:

  Dear Tantra Nirvadeva,

  Thank you for your sharing. Those two stories remind me of what we’re learning and practising at Song Nguyen Tantra House through Guru’s guidance: (1) Maintain the precept of doing things for the benefits of sentient beings (benefits regarding enlightenment, not worldly benefits) and (2) The beneficial “Meditation on Bodhicitta”, which is one of the six marvellous spiritual methods invented by Guru. We are helping others by practising Thanh Tri Yoga every day, for the desire of enlightenment for ourselves and others.

  May the pure fragrance of Thanh Tri Yoga pervade every direction.

  May Guru and your consort good health and longevity for the benefit of all sentient beings.

  May the Covid-19 epidemic will soon come to an end and may all sentient beings be free from suffering.

  Om mani padme hum!

 16. Mật Huệ Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết của đạo hữu Tantra Nirvadeva.

  Con hiểu được sự cho đi thật tâm là còn mãi, luật nhân quả luôn đúng.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo hữu Tantr Nirvadeva viên thành mọi ước nguyện chánh đáng.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh.

  Cầu nguyện đại dịch Covid19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 17. Dr C H Lakshminarayan says:

  Holy Guru,

  I bow my head at the lotus feet of Guru.

  Please give the English translation of the comments side by side so that we could also read.

  Yours sincerely

  Tantra Nirvadeva

 18. Mật Chân Tính(13 tuổi) says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho virus corona sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh
  Om Mani Padme Hum

 19. Mật Tường Vân says:

  Kính bạch Thầy.

  Con Mật Tường Vân đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết của đạo hữu Tantra Nirvadeva ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho Thầy, Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đại dịch Covid 19 sớm bị tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 20. Mật Bích Thủy. says:

  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh viết bài chia sẻ và cảm niệm sâu sắc của đạo hữu Tantra Nirvadeva .
  Thông qua câu chuyện nói về những đức tính tốt đẹp và đầy lòng nhân ái của 2 nhân vật trong bài viết ” Vì Người Tức Là Vì Mình ” mà đạo hữu Tantra Nirvadeva đã chia sẻ , con càng cảm niệm sâu sắc hơn về tấm lòng từ bi cao cả của vị Thầy và niềm ân phước lớn lao mà vị Thầy đã dành tặng cho hết thảy chúng sanh .Vì thương xót cho vận mệnh của chúng con, chúng sanh hữu tình mà Thầy đã phổ truyền bộ môn Yoga thanh trí cùng với 6 phát kiến tâm linh vĩ đại ,trong đó có tu pháp bồ đề tâm định quán giúp chúng con phát triển lòng từ bi với chúng sanh , và loại trừ tham ,sân, si mạn ,đố,và gieo nhân lành để gặt quả phước .
  Cảm ơn đạo hữu Tantra Nirvadeva đã viết bài chia sẻ .
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .
  Cầu nguyện cho đạo hữu Tantra Nirvadeva hanh thông thế sự viên thành mọi ước nguyện chính đáng.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu, hạnh phúc của Phật Tánh.
  Cầu nguyện cho đại dịch virus corona sớm được tiêu trừ.
  Om Mani padme Hum!

 21. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con hoan hỉ với hai câu chuyện ý nghĩa của đạo hữu Tantra Nirvadeva về lòng tốt, lòng nhân hậu thương người của hai nhân vậy chính  với mọi người xung quanh dù chỉ bằng một lời cầu nguyện hay một sự giúp đỡ nhỏ cũng sẽ tạo lên được một hạt giống tốt  gặt hái quả ngon. Và vị Thầy với Bồ Đề tâm rộng lớn đã ban cho chúng con những phương tiện thiện xảo để mọi hành động, mọi bước đi hay từng nhịp thở đều hướng tới chúng sanh xuất phát từ Bồ Đề Tâm để giờ đây chúng con được giao nhân Bồ Đề và quả sẽ là giải thoát khi chúng con hàng ngày chăm sóc vun bồi nhờ vào sự tinh tấn thực hành pháp của chúng con.
  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh . Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 22. Mật Bảo Châu says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với hai câu chuyện mà đạo hữu Tantra Nirvadeva chia sẻ trong bài viết này.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cảm ơn đạo hữu Tantra Nirvadeva đã viết bài. Cầu nguyện cho đạo hữu Tantra Nirvadeva hanh thông thế sự, viên thành những ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Cầu nguyện cho đại dịch virus corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 23. Mật Minh Nguyện says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Cầu nguyện Thầy Cô khoẻ mạnh và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện bệnh dịch Covid-19 sớm tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 24. Uzodinma Philip chilo says:

  That nice I enjoyed reading it

 25. Mật Phước says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ với bài chia sẻ của Tantra Nirvadeva.
  Qua hai câu chuyện đều giúp người khác với lòng thật tâm, đã cho con thấy kết quả nhận lại thật không thể ngờ. Giúp con thêm cảm nhận tâm pháp Thanh Trí “Bồ đề tâm định quán” mà vị Thầy đã phát kiến, thật không nghĩ tưởng.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.
  Cầu nguyện cho bệnh dịch Covid 19 sớm bị tiêu trừ.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc hạnh Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 26. Dare King says:

  thanks Guru for this great stories
  this is a great lessons for us all
  may your days be long

   

 27. Tena says:

  Dear Guru, Thank you for the lessons in “Helping Others ….” I have enjoyed the outcome of these  two stories very much.  May I remember them in my heart.

 28. Mật Khả Phúc says:

  Dear Tantra Nirvadeva,

  Thank you for your sharing. The two stories are beautiful and meaningful with good deed people and amazing results. The army chief got off the horse and helped those soldiers to remove heavy log despite of his high position. In the second story, the address writer always wish people well with good thoughts although he is poor. The two stories remind me about Guru’s Bodhicitta, he has not only devoted his own life for the true happiness of beings, but also descend himself similar to us as reading and replying most comments or giving award in order to encourage and inspirit us practice Dharma diligently for the sake of ourselves. Your sharing also remind me about Guru method to apply Dharma in daily life and its benefit. Thanks for sharing. May you have good health and attain all the righteous wishes.

  I sincerely pray for the health and longevity of Guru and his consort for the sake of all sentient beings.

  May Covid-19 pandemic will eliminate soon.

  May all sentient beings attain the Buddha’s nature happiness.

  Om Mani Padme Hum.

 29. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh. Cầu nguyện cho đại dịch corona sớm bị tiêu trừ. Om mani padme hum.

 30. Mật Thúy says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ .

  Mật Thúy hoan hỉ với bài viết chia sẻ của Tantra Nirvadeva , qua bài này Mật Thúy hiểu thiêm về sự cầu nguyện kính Bạch Thầy con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi phát kiến ra lục diệu pháp môn để cho huynh đệ chúng con và chúng sanh hữu tình với ngày  thực hành viễn tập hằng ngày chúng con cầu nguyện cho chúng sanh thành Phật lợi mình lợi người . Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh con cầu nguyện cho vi khuẩn corona xóm ngày được tiêu trừ Om Ah Hùm.

 31. Tantra Ashihata (Simon Michael) says:

  Dear Guru,

  My name is Tantra Ashihata

  I appreciate you for this wonderful article you have given to us, you made me to understand that never should one used his position not to do what is needful.

  May Guru live long for the seek of all sentient beings and may all sentient beings be free from suffering.

  May end of corona virus come to an end soon.

  Om Mani padme hum.

   

 32. Mật Ba says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này.

  Mật Ba hoan hỷ với bài chia sẻ của đạo hữu Tantra Nirvadeva.

  Qua hai câu chuyện trên con hiểu được khi con người đem lòng nhân hậu đến cho người khác bằng hành động hoặc chỉ qua lời cầu nguyện. Mặc dù không mong cầu được đền đáp nhưng kết quả gieo nhân lành sẽ gặt được quả lành tương ưng. Tuy nhiên, trong phạm trù thế gian cũng chỉ nhận được kết quả thế gian.

  Tịnh tiến sang đạo pháp, nếu như với Bồ đề tâm giúp đỡ chúng sanh tu Phật và cầu nguyện cho chúng sanh thành Phật thì đương nhiên cũng sẽ đạt được kết quả tương ưng xuất thế gian.

  Con cảm tạ Thầy đã phát kiến cũng như thân chinh thực hiện Bồ đề tâm làm tấm gương cho chúng con hiểu và hành Bồ đề tâm.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum!

   

 33. Phan thị Bạch Tuyết says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Phong Tuyết (Phan thị Bạch Tuyết) đã đọc bài viết này rồi ạ.Con hoan hỉ và tán thán thiện hạnh của đạo hữu Tantra Nirvadeva đã chía sẻ hai câu chuyện thật ý nghĩa .Hành động của hai nhân vật trong truyện đã nhắc nhỡ chúng con những bài học về lòng vị tha ,sự quan tâm giúp đỡ chân thành đối với những người đang cần sự giúp đỡ của mình ,thì dù chỉ là một hành động nhỏ như cầu nguyện cho người đó ,cũng mang lại kết quả tốt đẹp cho người và cho mình ,đúng như luật tắc nhân quả.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Tantra  Nirvadeva viên thành mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của phật tánh.

  Cầu nguyện cho dịch covid 19 được tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

   

 34. paul yawney says:

  Dear Holy Guru, I bow head to feet. Thank you for another great article. this article shows that by helping you aid your fellow man and lighten the load. It also shows that when you give your help you get respect and they will do for you what you ask because you showed respect for their efforts. I wish the Holy Guru and His consort a long and wonderful life. May this virus end soon. OM MANI PADME HUNG.   Tantra Himataru.

 35. Saliu Abdulmumin says:

  Dear holy guru

  I bown my head to your feet.thank you for this motivational article!

  They do say ” no leg is too short to torch the ground” .

  May my helper locate me .

  I don’t have much to say, but I understand the article.

  My name is Tantra sumaka.

  I pray for quick end to Corona viruse.

  May Guru live long and have good health for the sake of beings.

  May beings be free from suffering and have enlightenment.

 36. Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ thiện hạnh chia sẻ của đạo hữu Tantra Nirvadeva.

  Qua bài viết con ấn tượng với câu chuyện của thủ tướng nước Anh James Mac Donal, ông ấy chỉ giúp đỡ mọi người bằng cách viết giùm và cầu nguyện mọi sự tốt lành mà còn nhận được quả báo lớn như vậy, phương chi sự cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành Phật qua 16 động tác sinh hoạt hằng ngày mà vị Thầy dạy chúng con diễn tập/thực hành thì lợi lạc đến nhường nào.

  Con cảm ơn đạo hữu Tantra Nirvadeva đã viết bài. Cầu nguyện cho đạo hữu luôn hạnh phúc, hanh thông, viên thành mọi ước nguyện chính đáng.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, làm lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum!

 37. Mật Tuyết Hoa says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này.

  Con hoan hỷ với những chia sẽ của đạo hữu Tantra Nivardeva qua hai câu chuyện trong bài. Qua đó, con hiểu rằng khi mình vì người thì sẽ nhận được kết quả tốt đẹp dù chỉ trong ý nghĩ hay hành động, điều này tương ưng với sự vận hành của luật tắc Nhân Quả. Đồng thời qua đó, con hoan hỷ tán tán và cảm tạ ơn Thầy đã từ bi trí tuệ, không chỉ ban cho chúng con, chúng sanh phương tiện thiện xảo mà còn từ bi kham nhẫn, thân giáo qua bộ môn Yoga Thanh Trí dựa trên giáo pháp Phật đà đầy lợi lạc, để chúng con không chỉ hiểu mà có thể diễn tập thực hành mỗi ngày trong cuộc sống này.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe, thân tâm thanh tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo hữu Tantra Nivardeva sức khỏe và ước nguyện chánh đáng sẽ viên thành.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 38. Mật Lưu Ly says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài viết chia sẻ của đạo hữu Tantra Nirvadeva. 2 câu chuyện về lòng tốt, giúp đỡ mọi người xung quanh dù chỉ là hành động nhỏ hay lời cầu nguyện cũng sẽ đem lại kết quả tốt đẹp. Bài viết khiến con nghĩ đến hình ảnh vị Thầy, với Bồ đề tâm rộng lớn không dừng nghỉ phổ truyền Yoga Thanh trí vì lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình. Vị Thầy ban cho chúng con những phương tiện thiện xảo để mọi hoạt động nhỏ hàng ngày của chúng con như: đi, đứng, ngồi… đều hướng đến chúng sanh. Từ đây chúng con gieo nhân Bồ đề và nếu chăm chỉ vun trồng chăm sóc thì chúng con sẽ gặt được quả Giải thoát.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 39. Mật Như Pháp says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc những chia sẻ của đạo hữu Tantra Nirvadeva rồi ạ. Có là những câu chuyện có thật trong cuộc sống khi làm việc, giúp đỡ người khác với tâm của Phật. Dù nghèo khó hay là một quan chức cấp cao, hành xử với những gì diễn ra với tâm thế của người con Phật luôn nhận được những sự đền đáp xứng đáng.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm bị tiêu trừ.

  Cầu nguyện chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 40. Mật Hoàng Trúc says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ được đọc bài viết chia sẻ của đạo hữu Tantra Nirvadeva với 2 câu chuyện thật ý nghĩa.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 41. Mật Ngữ says:

  Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ đọc hai 2 câu chuyện của đạo hữu Tantra Nirvadeva chia sẻ.

  Qua 2 câu chuyện con hiểu được rằng giúp đỡ mọi người xung quanh bằng tấm lòng chân thật, cho đi không cần báo đáp, theo quy luật nhân – quả  thì ta hái được quả lành.

  Qua đạo pháp con tán thán tấm lòng Bồ đề của vị Thầy đã phát kiến ra lục diệu pháp môn, giúp chúng con mỗi ngày đều thực hành, diễn tập yoga Thanh Trí nhầm lợi mình, lợi người.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện dịch corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum

 42. Mật Diễm says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với những chia sẻ của đạo hữu Tantra Nivardeva. Con hoan hỷ với hai nhân vật trong câu chuyện đã có những hành động tốt đẹp xuất phát từ tâm chân thành giúp người là giúp mình theo diễn trình của luật tắt nhân – quả.Qua đó giúp cho con càng ngưỡng phục hơn công hạnh bồ đề tâm của vị Thầy đã vì lợi lạc chúng sanh mà sáng lập bộn môn yoga Thanh Trí cùng với nhiều phương tiện thiện sảo giúp cho chúng con dễ dàng ứng dụng pháp vào cuộc sống làm lợi mình, lợi người  và có được cuộc sống an lạc đời này cực lạc đời sau.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho tất cả thấm đẫm hồng ân Tam Bảo thông qua kênh vận chuyển vị Thầy.

  Cầu nguyện cho bệnh dịch corona sớm được tiêu trừ.

  OM AH HUM

 43. prem lal says:

  Respected Guruji Namaskar

  The Article sent is very beautiful.The advice given by the Horseman is great.We should be practical.The great advice given by the past Prime Minister of England is life and heart changing.James Mac Donald showed us a very important path of Life.How a great person one time sitting outside Postoffice and helping those who cant write Address on their Letter andAt second time becoming the Prime Minister of his country.Sucha a great a achievement.

  Regards Guruji.

 44. Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm ơn vị Thầy sách tấn.

  Om Mani Padme Hum!

 45. Tantraupatissa says:

  Dear Guru thanks for sharing this article. Also many thanks to Dharma brother Tantra Nirvadeva for keeping this article short and meaningful with two examples. Hope all Dharma brothers get enough favourable conditions to practise deligiently and always be mindful and do actions with boddhichita mind.

  May Guru and his consort live long for sake of other beings.

  May all beings be free from suffering and get enlightened.

  May COVID 19 come to an end.

  Om Mani Padme Hum…

 46. Thu Hà says:

  Thưa Thầy! Con đã đọc bài ạ. Vậy con đã hiểu là mình muốn được Phước thì trước hết mình phải tạo Phước! Con cảm ơn Thầy! Om Mani Padme Hum!

 47. Mật Thái Hòa says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đọc bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Tantra Nirvadeva đã chia sẻ hai câu chuyện mang một bài học quý báu đó là khởi phát và trưởng dưỡng Bồ đề tâm vì người tức là vì mình.
  Qua đó, con liên tưởng đến sự công bằng của luật tắc Nhân – Quả mà Đức  Phật và các bậc Thánh đức đã dạy. Tất cả chúng sanh đều phải  chịu sự điều hành của luật tắc Nhân – Quả theo nghiệp quả của mỗi chúng sanh, ai gieo nhân xấu sẽ nhận quả xấu, ai gieo nhân lành sẽ nhận quả lành, ai gieo nhân Phật pháp sẽ thành tựu Phật quả.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
   

 48. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con hoan hỷ đọc bài viết của đạo hữu Tantra Nirvadeva,  qua hai câu chuyện con hiểu được rằng hành động tốt đẹp xuất phát từ tấm lòng chân thật, sẽ nhận được kết quả tốt đẹp. Điều đó tương ưng theo luật nhân quả,  gieo nhân nào gặt quả đó.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 49. Mật Khánh Thảo says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài rồi ạ . Con hoan hỷ với 2 câu chuyện của đạo hữu Tantra  Nirvadeva đã chia sẻ. Qua bài viết con hiểu được gieo nhân nào sẽ gặt được quả đó. Việc giúp đỡ mọi người xung quanh, cho đi không cần trả lại nhưng đó là xuất phát từ tâm sẽ giúp cho bản thân được hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum

 50. Nguyễn Hoàng Thơ says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Om Mani Padme Hum

 51. Mật Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc bài này.
  Hai câu chuyện đạo hữu Tantra Nivadeva chia sẻ trong bài viết khiến con ấn tượng và thêm cơ sở để con cảm niệm về lợi lạc không thể nghĩ bàn từ tâm pháp Bồ đề tâm định quán mà vị Thầy cho phép chúng con diễn tập, thực hành.
  Một người đàn ông khốn khó nhưng vẫn dành những lời cầu nguyện tốt đẹp cho những người khác và rồi trở thành vị thủ tướng Anh được nhiều người ngưỡng mộ. Chúng con, những chúng sanh dẫu con chất ngất vô minh nhưng được nương theo phương pháp đúng của vị Thầy, những lời cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành Phật cùng những tâm pháp cao diệu khác, theo dòng chảy bồ đề không ngừng lưu chảy mãi mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm chúng con sẽ nhận về bao lợi lạc chẳng thể đong đếm… Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con được như thế.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Cầu nguyện nạn dịch Covid 19 mau chóng được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum

 52. Rajat Subhra Mitra says:

  Dear Guruji,
  My friend Violet has been sending me short stories to help me study and learn Buddhism.
  Today’s lesson taught me the fact, which I already knew, that by helping others you can also help yourself. Every act of your kindness is repaid back to help you achieve your aim.

   

 53. Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này ạ. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh chia sẻ pháp của đạo hữu Tantra Nirvadeva . Hai câu chuyện trong bài viết đã cho con thấy được ý nghãi và lợi lạc của việc phát Bồ đề tâm với chúng sanh, không chỉ lợi người mà bản thân mình cũng nhận lại được quả tốt do luật Nhân-Quả không sai chạy.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc và hạnh phúc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện nạn dịch covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum

 54. Admin
  Mật Diệu Hằng says:

  Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của đạo hữu Tantra Himataru (Paul Yawney) sang tiếng Việt như sau:

  Kính bạch Thầy tôn quý!

  Con cúi đầu đảnh lễ dưới chân sen của Thầy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con đọc thêm một bài viết hay.

  Bài viết này nói lên rằng khi giúp người khác nhẹ bớt nỗi khổ chính là giúp bản thân mình. Đồng thời, con cũng hiều rằng khi giúp đỡ người khác thì sẽ nhận được sự tôn trọng từ người khác vì mình đã tôn trọng sự nỗ lực của họ.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài.

  Cầu nguyện nạn dịch covid 19 nhanh chóng tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

  Con – Tantra Himataru.

  ………………………………………………………………………………….

  Dear Holy Guru, I bow head to feet. Thank you for another great article. this article shows that by helping you aid your fellow man and lighten the load. It also shows that when you give your help you get respect and they will do for you what you ask because you showed respect for their efforts. I wish the Holy Guru and His consort a long and wonderful life. May this virus end soon. OM MANI PADME HUNG.

  Tantra Himataru.

   

 55. Mật Bích Liên says:

  Kính bạch Thầy
  Con hoan hỉ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Tantra Nirvadeva qua bài viết “Vì người tức là vì mình.”
  Sự giúp đỡ người khác bằng tấm lòng chân thành, cởi mở của 2 nhân vật chính trong chuyện đã mang lại nhiều lợi ích tốt đẹp cho bản thân và cho những người xung quanh. Đồng thời nhắc nhở chúng con nên noi theo tinh thần ” Vì người tức là vì mình ” trong đời sống thế sự. Qua đó, chúng con càng hoan hỉ cảm niệm ơn phước và trân qúy cơ hội khi được diễn tập, thực hành Lục diệu pháp môn vị Thầy ban. Trong đó có 16 động tác sinh hoạt đời thường được thực hành không xao nhãng kết hợp với cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh…đã mang lại nhiều lợi lạc cho bản thân chúng con và cho tha nhân ngay trong hiện đời và cả  vạn kiếp sau. Cảm ơn đạo hữu Tantra Nirvadeva đã viết bài. Cầu nguyện cho mọi ước nguyện của đạo hữu được viên thành.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh. Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm tiêu trừ. Om Mani Padme Hum.

 56. Mật Thuận Tâm says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ đọc hai câu chuyện đầy ý nghĩa của đạo hữu Tantra Nirvadeva. Cho thấy tâm từ, tâm bồ đề xuất phát từ đáy lòng chân thật vô cùng vĩ đại. Con tin rằng gieo nhân lành sẽ gặt quả lành

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh

  Om mani padme hum

 57. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con hoan hỷ những dòng cảm niệm chia sẻ của đạo hữu Tantra Nivadeva qua hai câu chuyện thật là sâu sắc và lợi lạc .

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy và Cô thật nhiều sức khỏe và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 mau chóng được tiêu trừ

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om Mani Padem Hum

 58. Mật Bích Hạnh (Nguyễn Ngọc Anh) says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc hết bài viết và hiểu ra rằng sự cho đi từ thật tâm mình là còn mãi đúng với luật nhân quả “gieo nhân nào gặt quả đó”, vì người khác chính là vì mình. Hơn hết con hiểu được rằng muốn có phước lành thì trước hết mình phải là người nên tạo phước. Con cảm tạ Thầy ạ.

  Con cầu cho Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu cho đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 59. Mật Thiệu says:

  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy.

  Con hoan hỷ với bài viết của đạo hữu Tantra Nirvadeva. Qua câu chuyện trong bài, con thấy được những hành động tốt đẹp dù là nhỏ thôi cũng mang đến lợi lạc cho người và cho mình. Qua đây, con càng cảm niệm được lợi lạc không thể nghĩ bàn của tâm pháp Bồ đề tâm định quán thông qua 16 động tác sinh hoạt hàng ngày. Con cảm tạ ơn Thầy đã phát kiến ra tâm pháp này và cho chúng con được diễn tập, thực hành vì lợi mình, lợi người.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 60. Mật Hồng Liên says:

  Kính Bạch Thầy

  Bài này con đã đọc rồi ạ

  Con xin hoan hỷ với những chia sẻ chân thành của đạo hữu Tantra Nirvadeva

  Con xin hoan hỷ và tán thán công hạnh Bồ đề tâm của vị Thầy đã sáng lập  ra  bộ môn yoga  Thanh Trí vì lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình

  Con xin  cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid19 sớm được tiêu trừ

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  om mani padme hum

 61. Mật Phụng says:

  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ với bài chia sẻ của đạo hữu Tantra Nirvadeva về hai câu chuyện. Qua hai câu chuyện trên con hiểu được là phát tâm vì mọi người vì chúng sanh hữu tình , giúp cho mọi người có được niềm vui và hạnh phúc, còn tịnh tiến sang đạo pháp con hoan hỷ tán thán công hạnh , trí tuệ ,với tấm lòng bồ đề tâm của vị Thầy đã bỏ biết bao công sức, trí lực và nguyện lực để phát kiến ra lục diệu pháp môn mở ra con đường giải thoát cho chúng sanh, với những phương tiện thiện xảo đơn giản giúp cho chúng con và chúng sanh thực hành/ diễn tập được dễ dàng hơn .
  Cảm ơn đạo hữu Tantra Nirvadeva đã chia sẻ.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy , Cô vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 62. Tantra Mashinaga says:

  Dear Guru,

  Thank you for sharing these stories from our dharma brother. We must always try to practice bodhichitta. By being kind to others but also being kind to ourselves.

  May Guru and his consort live a long and happy life

  May all sentient beings be free from suffering and attain happiness

  I’m Mani Padme Hum

  Tantra Mashinaga (Mark Hamilton)

   

 63. Mật Đức says:

  Kính Bạch Thầy

  Con hoan hỷ khi đọc được bài chia sẻ của đạo hữu Tantra Nirvadeva.

  Qua đó giúp cho con được hiểu rõ hơn sự lợi lạc tâm pháp mà vị Thầy từ bi lộ xuất.

  Con hoan hỷ và tán thán công hạnh của vị Thầy đã từ bi phát kiến Bộ môn Yoga Thanh Tri ́mang lại lợi lạc chúng sanh không thể nghĩ bàn giúp người hành giả diễn tập, thực hành vừa mang lại lợi lạc cho mình và cho người.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Tantra Nirvadeva ngày càng tinh tấn luôn được hanh thông trên đường đời lẫn đường đạo và những ước nguyện chính đáng sớm được viên thành .

  Cầu nguyện cho cho dịch bệnh covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum

 64. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con hoan hỷ với bài viết của đạo hữu Tantra Nirvadeva. Làm lợi ích cho người khác cũng tức là đang tốt với chính bản thân mình, do đó con hiểu rằng Thầy luôn dạy chúng con hãy biết quý trọng chúng sanh. Chỉ cầu nguyện cho người khác như thế lại được lợi lạc vậy, huống chi là nguyện ước cho tất cả hữu tình thành Phật, lại còn thực hành chánh pháp cho việc đó thì sẽ còn lợi lạc thế nào đây. Con cảm tạ Thầy đã cho chúng con được có cơ hội phát triển bồ đề tâm, những lợi ích to lớn của nó hiển bày đã cho thấy sự khéo léo trong phương tiện của Bậc Đạo Sư Thanh Trí, thật tuyệt vời.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona được tiêu trừ!

  Om mani padme hum !

 65. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ với chia sẻ của đạo hữu Tantra Nirvadeva.
  Qua 2 câu chuyện trong bài viết đã nói lên giá trị của tấm lòng nhân ái giúp đỡ người khác bằng thực tâm mình sẽ đem lại kết quả tốt đẹp bởi sự vận hành của luật tắc nhân-quả .
  Qua đây cho con cảm niệm sâu sắc về sự lợi lạc không thể nghĩ bàn của tâm pháp Bồ đề tâm định quán do vị Thầy phát kiến giúp chúng con phát triển tâm từ bi nhưng không hạn cuộc giữa con người với con người mà chúng con được lan tỏa tâm bồ đề rộng lớn từ vị Thầy phát tâm cầu nguyện cho tất cả chúng sanh trong vô lượng vô biên của sáu nẻo luân hồi, từ đó giúp chúng con phát triển tâm bồ đề, tuân lời Thầy dạy, giảm trừ ngã mạn,tăng trưởng gia tài,khiêm cung,tàm-quý .
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh,trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi phát kiến nên lục diệu pháp môn, giúp chúng con có được sự chuyển hóa tâm theo đúng quỹ đạo chánh pháp mang lại lợi lạc cho bản thân và tha nhân.
  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe trường thọ thân tâm an tịnh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 66. Mật Tuyết Mai says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết rồi ạ. Con hoan hỷ với bài chia sẻ của đạo hữu Tantra Nirvadeva ạ. Qua 2 câu chuyện con hiểu rằng  ngay cả những hành động giúp đỡ nhỏ nhặt hàng ngày với tâm hướng Phật thì lợi lạc không chỉ cho riêng mình mà còn cho mọi người xung quanh. Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã sáng lập ra bộ môn Yoga Thanh Trí không chỉ giúp chúng sanh hữu tình thấy được ánh sáng Chánh Pháp mà còn giúp cuộc sống trở lên ý nghĩa hơn. Con xin cảm tạ ơn Thầy đã luôn từ bi Bồ đề tâm vì lợi lạc của chúng sanh.

  Con xin cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Pamde Hum.

 67. Mật Thuận Liên_ Trịnh Thị Phương Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con hoan hỷ khi được đọc hai câu truyện từ bài viết của Tantra Nivadeva.

  Qua câu truyện con hiểu rằng khi giúp đỡ ai với tấm lòng bồ đề tâm, luôn cố gắng trong cuộc sống thì sẽ có được cuộc sống hạnh phúc, ngay cả trong khó khăn cũng sẽ có những hanh thông đang chờ đón. Qua câu truyện đầu tiên con biết được Thầy_ Đại sư trí tuệ không phân biệt học trò, hay đệ tử ở địa vị nào trong xã hội, hay học thức ra sao thì vị Thầu vẫn luôn bi mẫn dạy chings con học Pháp và thực hành Pháp vào cuộc sống để có đueowcj hanh thông xã hội, hạnh phúc tự tâm.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy, Cô luôn mạnh khỏe, trụ thể lâu dài vì lợi lạc mọi chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tự hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

   

 68. Nell Sethu says:

  What a nice story I love motivational stories like this but I love the first one when the man felt ashamed

   

 69. Mật Tấn Thành says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi!

  Con cám ơn 02 câu chuyện của Thầy đã chỉ dạy. Con nhận thức được rằng, mọi việc mình làm đều phải xuất phát từ tâm, không được sa ngã vào lợi ích của cá nhân và phải hướng tới những điều tốt đẹp nhất cùng với tất cả mọi người.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy, Cô luôn sức khỏe.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu Phật tánh.

   

   

 70. Phú Quý says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc xong bài viết này rồi ạ.

  Con cảm ơn thầy, con cầu nguyện cho Thầy Cô sức khỏe và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 71. Mật Tấn Pháp says:

  Kính bạch Thầy .

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện cho đại dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

   

 72. Mật Thanh Tâm says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với bài chia sẻ của đạo hữu Tantra Nirvadeva. Cảm ơn đạo hữu đã viết bài chia sẻ . Cầu nguyện cho đạo hữu hanh thông thế sự, đời đạo song hành, thành tựu mọi ước muốn của mình.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 73. George says:

  It Worth reading and Emulating as well… This LEADERSHIP by example.like Do what I do

 74. Nguyễn Thiên Hương ( 7 tuổi ) says:

  Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ được đọc bài này viết này ạ.

  Con cảm ơn Thầy ạ.

  Con rất thích  bài viết này ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường  thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

   

 75. Mật Hoa Tâm (Nguyễn Huỳnh Ngọc Phụng 9 tuổi) says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ!

  Con xin cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh

  Cầu nguyện dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ

  Om mani pedme hum

 76. Anael says:

  The good energy you give out always come backs in greater dimensions.

 77. Mật Chánh Cần says:

  Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ.

  Con cảm ơn huynh Tantra Nirvadeva đã viết bài chia sẻ ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho bệnh dịch Corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 78. Dương Hằng says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết “Vì người tức là vì mình”. Bài viết súc tích mà ý nghĩa.

  Con cảm tạ ơn Thầy!

  Cảm ơn tác giả Tantra Nirvadeva đã chia sẻ bài viết!

  Cầu mong những điều thiện lành, tốt đẹp sẽ không ngừng lan tỏa.

 79. Oanh Nguyễn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết và càng thêm động lực để cố gắng giúp đỡ người khác nhiều hơn nữa vì cho đi là còn mãi, giúp đỡ người khác cũng là mở lối cho mình.

  Con cầu chúc sức khoẻ cho Thầy và tất cả chúng sanh.

   

 80. Mật Thái Lâm says:

  Kính bạch Thầy  !

  Con đã đọc bài viết rồi ạ.  Con hoan hỉ với những cảm niệm của huynh Tantra  Nirvadeva về 2 câu chuyện ý nghĩa. Những câu chuyện thường ngày của cuộc sống nhưng ẩn chứa niềm Giác Ngộ lớn lao.  Bồ đề tâm là ánh sáng kì diệu, tươi đẹp và quý hiếm, là hương thơm ngào ngạt lan toả khắp bốn phương. Con hiểu rằng, khi chúng sanh có Bồ đề tâm thì cuộc sống sẽ trở lên tốt đẹp vô cùng. Từng việc nhỏ nhất trong cuộc sống nếu xuất phát từ Bồ đề tâm đều trở lên đẹp đẽ và mang lại  hạnh phúc vô biên cho chúng sanh.  Và, với chiếc võng Bồđề mà vị Thầy tôn quý ban tặng  cho chúng con, là tài sản vô giá giúp chúng con thong dong trên con đường giải thoát khổ bi.

  Con cảm tạ ơn Thầy, con cầu nguyện sức khoẻ đến Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu cho đại dịch Covid 19 sớm tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 81. Mật Thuận Lễ says:

  Kính bạch Thầy ! 

  Con đọc xong bài này rồi ạ . Con hoan hỷ với những dòng chia sẻ của đạo hữu TanTra Nirvadeva”vì người tức là vì mình”. Qua hai câu chuyện trong bài đã cho con hiểu và thấy được sự lợi lạc khi giúp đỡ mọi người và cầu nguyện bằng tấm lòng từ bi chân thật thì sẽ nhận được kết quả tương ưng theo luật Nhân -Quả . Con xin tán thán công hạnh của vị Thầy đã phát kiến ra bộ môn Yoga Thanh Trí và dùng nhiều phương tiện thiện xảo để chúng con  cầu nguyện qua 16 động tác hàng ngày để đem lại lợi lạc cho mình và tha nhân.

  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khoẻ và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh 

  Cầu nguyện đạo hữu TanTra Nirvadeva viên thành mọi ước nguyện chính đáng 

  Cầu nguyện đại dịch virus Corona được tiêu trừ 

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh 

  Om mani padme hum !

 82. Mật Đoan Hạnh says:

  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con hoan hỷ thiện hạnh chia sẻ Pháp của đạo hữu Tantra Nirvadeva . Qua 2 câu chuyện trong bài viết đã cho con hiểu được ý nghĩa vô cùng lợi lạc của việc phát Bồ đề tâm . Khi bản thân mình cho đi những điều tốt đẹp trong cuộc sống thì sẽ nhận được kết quả tương đương , đó là luật nhân quả .

  Con tán thán Bồ đề tâm rộng lớn của vị Thầy từ bi tạo ra trang mạng chanhtuduy.com vô cùng lợi lạc, đem lại ánh sáng chánh Pháp lan toả đến với đệ tử, học trò  chúng con và các bạn đọc hữu duyên khắp thế giới .

  Con cảm tạ ơn Thầy

  Cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy , Cô vì lợi lạc chúng sang

  Cầu nguyện đại dịch covid-19 sớm được tiêu trừ

  Om Mani Padme Hum

 83. Mật Thái Lâm says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con cảm tạ ơn Thầy từ bi sách tấn con ạ !

  Con Cầu nguyện  sức khoẻ và trường thọ đến Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu cho đại dịch Covid 19 sớm tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 84. Lê Đình Trung says:

  Kính bạch Thấy,

  Còn xin tri ân Thầy đã chia sẻ bài viết với triết lý quá tham đắm: ” giữ người thì trời giúp mình”. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Màu Ni Phật!

  Còn Lê Đình Trung

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Không trời còn thấp so với người tu Phật nên họ chẳng giúp được gì, chỉ có mình giúp họ thôi!

 85. Donald kekeke says:

  Thanks guru for your constantly teachings about serving and making other people to be happy at all times. It depict the true love of Buddhism, and it shows the true path of spiritual happiness. Thanks Guru for your help and support towards our spiritual life,

   

 86. Millicent Noluv says:

  Bodhichitta is something that everyone should know and understand

   

 87. Mật Nhã Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với những chia sẻ của đạo hữu Tantra Nirvadeva . Qua hai câu chuyện trong bài viết đã giúp con thấy được những việc làm tốt , sự giúp đỡ mọi người và lời cầu nguyện nếu xuất phát từ thật tâm của mình sẽ mang lại cho chúng con những quả ngọt xứng đáng.

  Con cảm tạ ơn Thầy với Bồ đề tâm rộng lớn  luôn vì vận mệnh tâm linh của chúng sanh mà sáng lập ra bộ môn Yoga Thanh Trí với những lợi lạc vô song , đưa chúng sanh tới bến bờ giải thoát .

  Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Câug nguyện cho đại dịch Covid19 sớm bị tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 88. Mật Khánh Văn says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này của đạo hữu Tantra Nirvadeva rồi ạ.

  Thông qua hai câu chuyện được đề cập trong bài viết đã nhắc nhở chúng con thêm về sự từ bi và luật tắc nhân – quả. Dù là một niệm tưởng nhỏ, một hành đồng nhỏ nhằm giúp đỡ các chúng sanh khác cũng mang lại kết quả tốt đẹp.

  Vị Thầy luôn là tấm gương cho chúng con noi theo về tấm lòng từ bi, Bồ đề tâm vì chúng sanh hữu tình. Chúng con cảm tạ ơn Thầy.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Cầu nguyện cho đại dịch virus corona sớm được tiêu trừ!

 89. Lê Bằng says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết này của đạo hữu Tantra Nirvadeva rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Cảm ơn đạo hữu Tantran Nirvadeva về bài viết.

  Om mani padme hum

 90. Mật Chân Tính (13 tuổi) says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi được đọc bài viết này ạ. Con hoan hỷ với tấm lòng Phật tánh của 2 người trong 2 câu truyện trên ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho virus corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 91. mattringuyen says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ .

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô . vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện cho virus corona sớm được tiêu trừ .

  Om Mani Padme Hum

 92. Mật Huệ Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ trước 2 câu chuyện đạo hữu Tantra Nirvadeva chia sẻ trong bài viết này. Qua bài viết con thấy được hành động cho đi là còn mãi, luôn chân thành, vì người tức là vì mình.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 93. Mật Hạnh
  Mật Hạnh says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc xong bài : VÌ NGƯỜI TỨC LÀ VÌ MÌNH của đạo hữu Tantra Nirvadeva.

  Con hoan hỷ và tán thán thiện hạnh chia sẻ của đạo hữu Tantra Nirvadeva, qua hai mẫu chuyện , đều thể hiện tâm bồ đề , làm lợi lạc cho chúng sanh tức là cho chính mình , nhưng đó được khởi sự bởi tâm thuần khiết , giúp người mà không mong cầu sự đền đáp. Hai câu chuyện thật sự ý nghĩa , cho chúng con thấy được luật nhân quả không sai chạy , nhưng câu chuyện thứ hai , thật là hy hữu, chỉ một hành động nhỏ nhoi , với tâm thuần khiết , tinh túy , với tấm lòng bồ đề tâm , không một chút nghĩ suy , đã mang lại thành quả không thể ngờ , sự vi diệu của bồ đề tâm định quán mà vị Thầy đã phát kiến , không thể nghị bàn .

  Con cảm tạ ân đức từ bi của Thầy, đã ban phát cho chúng con Lục diệu Pháp môn, một pháp tu đơn giản nhưng lại tạo thành những kết quả lợi lạc vô song , sớm đoạn lìa với bóng đêm của vô minh .

  Con thành tâm cầu nguyện cho Thầy Cô luôn trường thọ vì sự nghiệp Hoằng dương chánh pháp.

  Con cầu cho tất cả chúng sanh và các huynh đệ Mật gia đều được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Con cầu cho đại dịch COVID 19 sớm được tiêu trừ.

  OM MANI PADME HUM.

   

 94. Đinh thị loan says:

  Con kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài “Vì người tức là vì mình” rồi ạ.
  Đọc xong bài này con thấy việc giúp người trong lúc hoạn nạn, khó khăn là việc nên làm trong cuộc sống. Giúp người, giúp mình cũng là thực hành Pháp. “Pháp là cuộc sống, cuộc sống là Pháp”.
  Con cầu nguyện cho Thầy, Cô sức khỏe trường thọ, trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

 95. Mật Thúy says:

  Kính Bạch Thầy .
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Mật Thúy hoan hỉ với bài viết chia sẻ của Tantra Nirvadeva , qua bài này con liên qua đạo pháp thì con cảm nhận tấm lòng bồ đề tâm của vị Thầy thật bao la ngày đã phát kiến ra lục diệu pháp môn trong đó có pháp cầu nguyện bồ đề tâm định quáng hằng ngày chúng con cầu nguyện cho chúng sanh thành Phật . Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của chúng sanh con cầu nguyện cho vi khuẩn corona xóm ngày được tiêu trừ Om Ah Hùm.

 96. Mật Tích says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã được đọc xong bài viết này rồi ạ
  Con hoan hỷ với những dòng chia sẻ của TantaNirvadeva
  Qua bài viết chia sẻ con hiểu được sâu sắc và lợi lạc tu Pháp bồ đề tâm mà vị Thầy từ bi phát kiến chỉ dạy cho chúng con
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe Thầy trụ thế dài lâu vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí tỏa sáng muôn nơi
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh
  Om mani padme hum

 97. Mật Hoa Tâm (Nguyễn Huỳnh Ngọc Phụng 9 tuổi) says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ!
  Con xin cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh
  Cầu nguyện dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ
  Om mani pedme hum

  • Mật Khánh Thảo says:

   Kính bạch Thầy!
   Con đã đọc xong bài rồi ạ. Con hoan hỷ với những dòng chia sẻ của Tantra Nirvadeva.
   Qua 2 câu chuyện trên con hiểu được khi mình giúp đỡ người khác xuất phát từ tấm lòng thương người của bản thân minh thì sẽ gặt được trái lành do luật tắc nhân – quả.
   Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp.
   Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
   Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
   Om Mani Padme Hum

 98. Vũ Ngọc says:

  Kính bạch thầy!Con đã đọc bài viết này!Con cảm ơn thầy ạ!

 99. Nguyễn Tân says:

  Kính bạch thầy!Con đã đọc và đọc cho cả mẹ con nghe ạ. Mẹ con bị trầm cảm ạ. Cảm ơn thầy!

 100. Nguyễn Thị Phương Thảo(11 tuổi) says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài rồi ạ.
  Qua bài viết, con hiểu rằng:Bài thứ nhất là một người đang cưỡi ngựa đã giúp những người lính nâng thanh gỗ sang bên đường.Bài thứ hai là một người đàn ông nước Anh đã giúp rất nhiều người và cuối cùng trở thành thủ tướng nước Anh.Tóm lại, qua hai câu chuyện trên, con rút ra được một bài học :nếu chung ta giúp đỡ những người xung quanh là lợi ích cho chính bản thân.
  Cảm ơn đạo hữu Tantra Nirvadeva đã chia sẻ bài viết.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ được trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum

 101. Đức Nguyễn says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này. Con cảm ơn Thầy ạ.

 102. Nguyễn Thị Yến Nhi (8 tuổi ) says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Cảm ơn đạo hữu Tantra Nirvadeva đã chia sẻ bài viết này.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy được trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.
  con cầu nguyện dịch virus corona sớm được tiêu trừ
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om mani padme hum!

 103. Nguyễn Thị Yến Nhi (8 tuổi ) says:

  Kính bạch Thầy!
  Con cảm tạ ơn đã từ bi sách tấn con ạ
  Con cầu nguyện cho sức khỏe vị Thầy và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.
  Om mani padme hum !

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Giỏi

   • Nguyễn Ngọc Kim Ngân says:

    Kính bạch Thầy!
    Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ.
    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của vị Thầy vì tất cả lợi lạc của chúng sanh
    OM MANI PADME HUM

 104. Mật Giác Phương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết “Vì người tức là vì mình” của đạo hữu Tantra Nirvadeva rồi ạ.

  Con hoan hỷ với hai câu chuyện mà đạo hữu chia sẻ trong bài viết. Câu chuyện thứ nhất nói về một người có chức vụ, địa vị trong xã hội còn câu chuyện thứ hai nói về một người nghèo khổ, khốn khó nhưng cả hai đều có tấm lòng vị tha thay vì vị kỷ. Con cảm thấy hân hoan bởi sự ấm áp của lòng tốt và “vì người tức là vì mình” sẽ luôn tương ưng theo luật tắc nhân quả.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã giáo hóa chúng con. Cảm ơn đạo hữu Tantra Nirvadeva đã chia sẻ.

  Con cầu nguyện Thầy luôn mạnh khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 trên toàn thế giới sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 105. Mật Huệ Liên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài: “Vì người tức là vì mình” rồi ạ.
  Giúp đỡ được người khác dù là việc nhỏ cũng khiến tâm mình thanh thản.
  Qua hai câu chuyện con đã hiểu được lợi ích của sự phát triển tâm từ và Phật tánh.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện đạo hữu Tantra Nirvadeva viên thành mọi ước nguyện chánh đáng.
  Cầu nguyện đại dịch Covid19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 106. Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này ạ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh chia sẻ pháp của đạo hữu Tantra Nirvadeva. Hai câu chuyện được chia sẻ trong bài viết đã giúp con thấy được ý nghĩa và sự lợi lạc không thể nghĩ bàn của việc phát Bồ đề tâm với chúng sanh, dù việc nhỏ nhưng cũng mang ý nghĩa lớn. Con cảm tạ ơn Thầy đã luôn kham nhẫn chỉ dạy chúng con.
  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc và hạnh phúc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện nạn dịch covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 107. Đỗ Mạnh Cường says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy, cảm ơn người viết và người việt dịch. Con cầu nguyện Thầy luôn mạnh khỏe và trường thọ.

  Om mani padme hum.

 108. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con hoan hỉ với hai câu chuyện đầy tính nhân văn nói về lợi ích của việc khởi lên Bồ đề tâm đối với mọi người xung quanh dù là những việc nhỏ nhặt nhất hay chỉ là một lời cầu nguyện nhưng lợi lạc mang lại vô cùng to lớn khi được lòng kính trọng của những người lính hay trở thành một vị thủ tướng đầy uy quyền của nước Anh. Vậy nên việc tận dụng mọi cơ hội để rấy khởi Bồ đề tâm thì lợi lạc mang lại cho chính mình và chúng sanh không thể nghĩ bàn nhất là điều đó lại nằm trong quỹ đạo chánh pháp và hướng chúng sanh đến con đường giải thoát trong hiện tại hoặc tương lai.
  Cầu nguyện vị Thầy sức khoẻ và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Corona nhanh chóng được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status