Sep 28, 2014

Posted by in Giảng Pháp, Ứng dụng thực hành | 5 Comments

Bài chia sẻ: HOAN HỶ NHỜ ĐẠO PHÁP

Hoan hỷ nhờ đạo pháp – Bài chia sẻ của đạo hữu Mật Ngã

(mời quý đạo hữu bấm vào đường dẫn bên dưới để nghe)


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status