Aug 20, 2014

Posted by in Ứng dụng thực hành | 68 Comments

HUYỀN HOẶC CHUYỆN TU HÀNH LINH CĂN: Kỳ 1- HÀNH TRÌNH LÊN NÚI CẤM

Một chuyến hành hương

Vài dòng giới thiệu:    Mật Giác Đăng – Bùi Thị Anh Thư đã tâm sự về con đường tu tập lầm lạc của mình trên Chanhtuduy.com. Mật Diệu Đức tự nhận bản thân trước kia khi chưa đến với Mật gia Song Nguyễn cũng bị như vậy. Theo thỉnh cầu của Mật Diệu Đức, Mật Giác Đăng viết lên những quái trạng bát nháo trận đồ tâm linh do những linh căn tà giáo, tà đạo bày ra để gieo rắc mê tín dị đoan, gây sợ hãi cho người khác mà chính mình là nạn nhân. Nhận thấy đây cũng là bài học kinh nghiệm tâm linh chung cho nhiều người hiện đang vướng mắc lưới ma, Thầy cho đăng lên Chanhtuduy.com để qua đó, các trò thấy được thủ đoạn tinh vi, tà đạo của họ và vì sao người theo họ luôn bị “tiền mất tật mang”. Thầy thỉnh nguyện Kim cang Hộ pháp gia trì, và dùng chày kim cang đập nát tâm thức tà kiến của chúng sanh tan thành ngàn mảnh!

Sau đây là bài viết nhiều kỳ của Mật Giác Đăng..Đối với bạn đọc:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status