Mar 9, 2017

Posted by in BUDDHISM IN OTHER LANGUAGES | 29 Comments

Letter to Disciples No.01: Irrigating vegetables (Tưới rau)

Letter to Disciples No.01: Irrigating vegetables (Tưới rau)

Letter to Disciples No.01:  Irrigating vegetables

Phuoc Thanh December 01 2012

Dear Disciples!

I feel so glad when seeing the website chanhtuduy.com. The website’s appearance is so effulgent and solemn as the mountain called “Copper-Coloured Mountain of Glory”. The English articles by Mat Kinh has also increased the diversification of the website. I was told that there were so many joyful events, which were taking place. In Saigon, the hardship and burden of Mat Linh and Mat Nga was eased due to the help of Mat Phap.  There is only me in Song Nguyen Tantra House being engrossed in taking care of cabbage and gourd, which you contrived.

However, when thinking of disciples in Saigon being diligent in practicing Dharma, having new place to practice, especially Huynh Kim Anh came and requested for Dharma with sincerity, Mat Khai and Mat Lan set up a new mediation room, came and practiced Dharma with everyone in Mat gia Saigon, all of these have made me feel so delighted. I praised for the courage of Mat Khai, Mat Lan! Remember to keep moving forward; don’t be afraid of anything because there is no evil force which enables to stop the Dharma wheel! Mat Duong also should remember this meaning. About Mat Nga, practicing and putting more effort to improve the devotion toward Guru. There would be enough!

After yesterday call, I knew that Mat Dan traveled for 20 km by bicycle to practice Dharma with everyone in Mat gia Tien Giang. The story of Mat Chan’s grandchild was so marvelous. Disciples in Tien Giang have lived a noble-mined life. I feel admired of you. Mat Nga and Mat Ba always try their best to practice bodhicitta. This is so precious.

Mat Truc is a great co-religionist in Hai Phong but her mind and soul is always toward Song Nguyen Tantra House. Let’s pray for healthiness and happiness of Mat Truc and Ms. Thuy! Mat Truc received Dharma material “The Yu-lan-p’en Sutra: True or False?” and gave a thank-you call.

Due to busy schedule of work, Mat Phat in Danang just received the Dharma material yesterday. Mat Phat got introduced to a translator named Thu Huong, who specializes in translating Tibetan Tantric works. I pray for this connection can be developed in near future. I also want to send my regards to Mrs. Huong, the owner of coffee shop “SÁCH” in Hoang Van Thu street, Da Nang City.

According to Mat Phat, Mrs. Huong also practices Tibetan Tantric; it means she is our co-religionist, so we should feel happy with their virtuousness.

Mat Kien in Tuy Hoa city feels eager for waiting our trip in this Tet holiday.

I pray for auspicious time to all disciples.

Thinley – Nguyen Thanh

Translated by Mat Chanh Tan


Vietnamese version: Thư gửi các trò số 1: tưới rau

Korean version: 야채에 물을 주다 (Tưới Rau)

 1. Dear Mat Chanh Tan

  I rejoice your translation of our Guru’s sermon. This is the first online letter he wrote to disciples on the newly established Tantra website so that those who stay far from him can have access to Dharma at any time and any where. This letter is one of the landmarks showing kinds of teaching method that are suitable with characteristics of nation, territory and age. So glad to see the strong growth of our Chanhtuduy.com day by day. Thank you for your great effort and do wish you the best wishes.

  May our Guru live long for the sake of all sentient beings
  May sentient beings achieve the happiness of Buddha’s nature
  Om Ah Hum

 2. Mô Phật!
  Mật Ngã hoan hỷ tán thán thiện hạnh dịch bài của Mật Chánh Tấn.
  Thật mừng vì có thêm một cây bút dịch thuật nữa góp phần giúp cho nhiều chúng sanh biết đến chanhtuduy, biết đến Thầy, nhờ đó có duyên lành được học pháp và thực hành để được đời này an lạc, đời sau cực lạc.
   
  Cầu nguyện ánh sáng trí tuệ Phật đà chiếu soi muôn nơi. Om Ah Hum!

 3. Mật Tuệ Tri says:
  Dear Mat Chanh Tan,
  I really rejoice in your translation of our Guru’s discourse into English. I pray his content will touch base with every reader possible. Hope you diligently practice Dharma and reap more forwards in life.
  May our Guru live long for the sake of all sentient beings.
  May all sentient beings achieve the happiness of Buddha nature.
  Om Mani Padme Hum.
 4. Mô Phật!

  Mật Hải hoan hỷ với công đức dịch bài của vị Thầy sang tiếng Anh mà đạo hữu Mật Chánh Tấn đã thực hiện.

  Cầu nguyện Đạo sư, Bổn tôn, Dakini từ bi gia hộ cho Mật Chánh Tấn cùng chư huynh đệ kim cang giỏi ngoại ngữ sẽ dịch được nhiều bài pháp hơn nữa của vị Thầy với tấm lòng sùng mộ đạo sư, trân quý giáo pháp để làm lợi lạc cho chúng sanh hữu duyên trên toàn cầu.

  Om Ah Hum.

 5. Mật Đăng Tâm says:

  Mô Phật
  Pháp đệ Mật Đăng Tâm hoan hỉ tán thán thiện hạnh dịch bài của huynh Mật Chánh Tấn.
  Cầu nguyện đạo huynh Mật Chánh Tấn cùng người bạn đời tâm linh thành tựu các ước nguyện chính đáng.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế dài lâu của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum

 6. Mật Phước says:
  Mô Phật !
  Mật Phước hoan hỷ với thiện hạnh từ cây bút mới dịch bài sang tiếng Anh ” Thư gửi các trò 1; Tưới rau ” mà vị Thầy đã khai thị của Mật Chánh Tấn. Ngõ hầu tạo điều kiện cho bạn đọc hữu duyên trên thế giới sớm được thân cận ” Tuệ tri thức ” để được “thanh trí” mà “an lạc đời này, cực lạc đời sau “.
  Cầu nguyện cho Mật Chánh Tấn đời đạo ngày càng hanh thông và ước nguyện chính đáng sớm được viên thành.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 7. Mật Thủy Hà says:
  Mô Phật!

  Pháp đệ hoan hỷ với thiện hạnh của đạo huynh Mật Chánh Tấn. Cảm ơn huynh đã dịch bài viết của vị Thầy sang tiếng Anh, góp phần đem lại lợi lạc cho chúng sanh hữu duyên trên toàn cầu.

  Cầu nguyện Thầy, Cô luôn mạnh khỏe, trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Om Ah Hum.

 8. Mật Viễn says:
   
  Mô Phật!
   
  Mật Viễn xin hoan hỷ với cây bút dịch mới của Mật Gia ẩn mình mới xuất hiện là đạo hữu Mật Chánh Tấn.
   
  Mật Viễn xin hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Mật Chánh Tấn đã dịch sang tiếng Anh bài viết của Thầy.
   
  Cầu nguyện cho đạo hữu Mật Chánh Tấn có nhiều điều hanh thông thuận lợi để dịch nhiều hơn nữa bài viết của Thầy. Đó chính là thực hiện Bồ đề tâm dụng giúp cho chúng sanh hữu duyên có duyên lành được nối kết nương tựa chân thật vào Thầy – Tam Bảo mà an lạc đời này, cực lạc đời sau.
   
  Cầu nguyện Thầy Bổn Tôn gia hộ cho đạo hữu Mật Chánh Tấn thành tựu trên đường đạo hanh thông trên đường đời, những ước nguyện chính đáng được viên thành.
   
  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô và đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp của Thầy Cô – Mật Gia Song Nguyễn thành tựu viên mãn vì sự lợi lạc của chúng sanh.
   
  OM MA NI PAD ME HUM
   
 9. Mật Phê Rô says:

  Mô Phật!
  Mật Phê Rô hoan hỷ thiện hạnh chuyển ngữ bài viết của vị Thầy sang tiếng Anh của đạo huynh Mật Chánh Tấn tạo điều kiện cho tất cả các bạn đọc hữu duyên trên thế giới biết đến chanhtuduy.com.
  Cầu nguyện đạo huynh luôn được hanh thông thế sự, đời đạo song hành!
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường tồn vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp, làm lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum!

 10. Mật Tấn Khải says:

  Mô Phật.
  Mật Tấn Khải hoan hỷ với thiện hạnh của huynh Mật Chánh Tấn, đã dịch bài viết của vị Thầy sang tiếng Anh góp phần tạo điều kiện cho bạn đọc hữu duyên trên thế giới.
  Cầu nguyện cho huynh Mật Chánh Tấn đời đạo hanh thông viên thành mọi ước nguyện chính đáng.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Om mani padme hum.

 11. Kính Bạch Thầy.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Chánh Tấn đã dịch bài viết ” Tưới Rau” của Thầy sang tiếng Anh. Đệ cảm ơn huynh đã mang bài viết của Thầy giúp cho chúng sanh hữu tình trên thế giới được biết đến.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc cho tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme  Hùm.

 12. Mô Phật,

  Mật Tuyết Hoa hoan hỷ tán thán thiện hạnh chuyển ngữ bài viết của vị Thầy sang tiếng anh của Mật Chánh Tấn, ngõ hầu cho các bạn đọc dùng tiếng anh có cơ hội được biết đến chánh pháp Phật đà.
  Nguyện cầu cho Mật Chánh Tấn tinh tấn vui tu, đời đạo hanh thông.
  Nguyện cầu sức khỏe và sự trường thọ đến Thầy Cô vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp lợi lạc chúng sanh.
  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 13. Mô Phật!
  Mật Nhuận Quang hoan hỷ tán thán thiện hạnh dịch bài viết của vị Thầy sang tiếng Anh của huynh Mật Chánh Tấn. Thật hoan hỷ với cây bút dịch thuật mới của Mật gia. Cầu nguyện huynh luôn tinh tấn, hanh thông, thành tựu đời đạo song hành.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
   
  Om Mani Padme Hum!

 14. Mô Phật

  Mật Hảo hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Mật Chánh Tấn qua bài dịch tiếng anh bài viết “Tưới rau ” của Thầy.

  Cầu nguyện cho chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.

  om ah hum

 15. Mô Phật!
  Mật thúy rất hoan hỉ với thiện hạnh dịch bài viết của vị Thầy sang tiếng anh của Mật Tấn Giác cầu nguyện tất cả chúng sanh luôn có duyên lành biết đến chánh pháp OM ah hùm

 16. Mô Phật!
  Mật Chánh Hoa hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh Mật Chánh Tấn đã dịch bài viết của Thầy sang tiếng Anh. Hoan hỷ với cây bút dịch thuật mới của Mật gia. Cầu nguyện huynh tinh tấn dịch thêm nhiều bài nữa để góp phần giúp bạn đọc hiểu tiếng Anh có cơ hội tiếp cận với Chánh pháp Phật đà.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!

 17. Mô Phật!
  Mật Nhị Khang hoan hỷ với thiện hạnh chuyển ngữ bài viết của Thầy sang tiếng Anh của đạo hữu Mật Chánh Tấn. Cầu nguyện cho các bạn đọc hữu duyên phù hợp với ngôn ngữ tiếng Anh có được thêm cơ hội tiếp cận với bài viết lợi lạc từ vị Thầy.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện đạo hữu Mật Chánh Tấn viên thành mọi ước nguyện chính đáng.
  Om Mani Padme Hum!.

 18. Mật thúy says:
  Mô Phật!
  Mật thúy rất hoan hỉ với thiện hạnh dịch bài viết của vị Thầy sang tiếng anh của Mật chánh Tấn cầu mong tất cả chúng sanh luôn có duyên lành biết đến chánh pháp OM ah hùm
 19. Nguyễn Hà Liên says:

  Mô Phật!
  Đệ hoan hỷ và tán thán thiện hạnh chuyển ngữ bài viết của vị Thầy sang tiếng Anh của huynh Mật Chánh Tấn.
  Cầu nguyện huynh Mật Chánh Tấn luôn tinh tấn tu tập và hanh thông thế sự.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 20. Mật Diệu Linh says:
  Mô Phật.
  Pháp đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh dịch bài viết của Thầy sang tiếng Anh của huynh Mật Chánh Tấn.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện huynh Mật Chánh Tấn đời đạo song hành, hanh thông thế sự, thong dong trên đạo lộ giải thoát.
  Om mani Padme hum.
 21. Dear Mat Chanh Tan,

  I really rejoice in your good deed of translating the Guru’s discourse into English. I hope many people all over the world have a good chance to read the Guru’s discourses so that they can understand the path to temporary happiness and everlasting happiness.

  May you get all wishes.

  May our Guru and his consort live long for the sake of all sentient beings.

  May all sentient beings achieve the happiness of Buddha’s nature.

  Om Mani Padme Hum.

 22. Thanks to your translation I could read the first letter from Guru once again. This recall me about the memory of the very first days of Chanhtuduy.com.I’m delighted with your virtuousness. Hope you have more translations for the sake of foreign readers.
  May Guru and his consort live long for the sake of all sentient beings.

 23. Tantra Mahajan (Bhushan Ravindra Mahajan) says:
  Dear Holy Guru,
  I have read this beautiful article. Thank you so much.
  Thanks to your compassion and wisdom, the website of chanhtuduy.com brings us closer to the castle of enlightenment day by day. The articles on chanhtuduy.com open the new and wonderful land of knowledge about Buddhism for those who are interested in learning and practicing the path to enlightenment like me.
  I neither come to temples nor do I spend much time on reading all difficult Buddhist sutra. I still have a good chance to understand the true meaning ofg Buddha ‘s teaching through your articles. More importantly, I can easily apply your teaching into my life for a better life because your teaching itself is close to our life and about true stories in life.
  May you and your consort have a good health and live long for the sake of all beings.
  May all beings get the happiness of Buddha nature.
  Om Mani Padme Hum.
  • Kính bạch Thầy!

   Con xin phép dịch comment của đạo hữu Tantra Mahajan (Bhushan Ravindra Mahajan) sang tiếng Việt như sau:

   “Kính bạch Thầy tâm kinh tôn quý!

   Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy!

   Nhờ trí tuệ và bồ đề tâm của Thầy mà chúng con tiến gần đến lâu đài giác ngộ hơn khi đọc các bài viết trên chanhtuduy.com hàng ngày. Các bài viết trên chanhtuduy.com mở ra một miền đất mới và tuyệt vời mang tri kiến Phật đà cho những người yêu thích đạo Phât và mong muốn được thực hành pháp như con.

   Con không phải đến chùa cũng không phải tốn nhiều thời gian vào việc đọc tất cả quyển kinh dài dằng dặc mà không hiểu nổi. Nhưng con vẫn có cơ hội tốt để hiểu thực nghĩa lời dạy của đức Phật thông qua việc đọc các bài viết trên chanhtuduy.com. Quan trọng hơn nữa, con dễ dàng áp dụng những lời dạy của Thầy vào cuộc sống hiện tại của con để con có cuộc sống tốt đẹp hơn bởi vì những bài viết của Thầy rất gần gủi với cuộc sống và những câu chuyện trong bài viết của Thầy phản ánh chân thật về cuộc sống này.

   Con cầu nguyện Thầy Cô khỏe mạnh và trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

   Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

   Om Mani Padme Hum.”

 24. Tantra Amishuta says:
  Dear Holy Guru,

  This article reminds me of just how many of us are brought together through Buddhism. You are doing such a good thing having this website for those who wants to learn and practice. Thank you for your service and your teachings. May you be well for the sake of all sentient beings.

 25. Tantra Amishuta says:
  Dear Holy Guru,

  I wanted to add, Merry Christmas from my family to the whole Buddhist nation!! I know its a day later than Christmas there but here in the USA it’s just the beginning of Christmas.

 26. Tantra Upatissa says:
  Dear Guru thanks for sharing this article.

  May all beings who are reading articles in this website may get sufficient positive energy and courage so they can follow Guru teachings and use them in real life situations. They may get all favourable conditions to practice dharma diligently and their minds always try to stay in purity with good thoughts towards them and others.

  May Guru live long for other beings and be protected and get enlightened.

  May all beings be free from suffering and get enlightened.

  Om Mani Padme Hum..( )..

 27. Mô Phật,

  Mật Giác Đăng hoan hỷ tán thán thiện hạnh của Mật Chánh Tấn đã dịch thư số 1 “Tưới rau” của Thầy sang tiếng Anh. Cầu nguyện cho Mật Chánh Tấn tinh tấn, hanh thông, thành tựu ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 28. Phạm Đình Đang(Quảng Ninh) says:

  Dear holy Guru,

  I have read this article already. Thank you so much for your sharing. May you and your consort live long for the sake of all sentient beings. May all sentient beings attain the happiness of buddha’s nature.

  Om mani padme hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status