Sep 18, 2017

Posted by in Giáo điển | 13 Comments

“KẺ DẠI GÁI” NGUYỄN XUÂN CHIẾN CÀI BOM KÍCH NỔ NHƯNG TỊT NGÒI!

“KẺ DẠI GÁI” NGUYỄN XUÂN CHIẾN CÀI BOM KÍCH NỔ NHƯNG TỊT NGÒI! Gửi ông Nhất Tâm – Quyết Vãng Sanh (Nguyễn Xuân Chiến) Tôi, Mật Linh Nguyên , Hội viên Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Thực hành Yoga tây Tạng Mật Gia Song Nguyễn, Một học trò dốt nát của Thầy Thinley Nguyên Thành. Đọc bài VÀI NHẬN XÉT VỀ HỘI CHỨNG GIÁO CHỦ https://thuvienhoasen.org/a28575/vai-nhan-xet-ve-hoi-chung-giao-chu tôi không khỏi ngạc nhiên rằng không hiểu tại sao cách nửa vòng trái đất  mà có một mối tư thù mà ông lấy hình Thầy tôi – Đạo sư Thinley Nguyên Thành làm ảnh minh họa trong bài viết này của ông, hơn nữa trong danh sách liệt kê của ông có thêm cả tên Thầy. Tôi khẳng định là không có đâu phải không ông? Nhưng có một lý do mà tôi đoan chắc rằng ông là kẻ bồi bút cho thư viện Hoa Sen, và nơi đây đã đặt hàng ông viết bài này. Đúng không ông ?!


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status