Dec 9, 2014

Posted by in Giáo điển | 6 Comments

Khảo cứu: TƯ DUY

TƯ DUY “ ĐÚC KẾT VÀ LÝ GIẢI TỪ NHỮNG CHÍNH KINH : DIỆU PHÁP LIÊN HOA, KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT, VIÊN GIÁC, THỦ LĂNG NGHIÊM, DUY MA CẬT, PHÁP BẢO ĐÀN KINH, SÁU CỬA VÀO ĐỘNG THIẾU THẤT, VỊ TẰNG HỮU THUYẾT NHÂN DUYÊN, ĐẠI PHƯƠNG TIỆN PHẬT BÁO ÂN,TÂM ĐỊA QUÁN… “ PHẬT TỬ : PHÚC ĐẠO – KHẢO CỨU TỰA Trong lịch sử hình thành và phát triển của loài người,vấn đề đời sống tâm linh nói chung và tôn giáo nói riêng được đặt lên vị trí rất quan trọng. Không những nó làm nền tảng cho sự định hướng về văn hoá cho các dân tộc, mà nhiều khi nó còn chi phối đến từng ngóch ngách đời sống xã hội của các dân tộc đó. Cùng với những tôn giáo khác, Đạo Phật đã ra đời hơn hai ngàn năm trăm


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
Please login to read more or kindly send an email of request to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status