May 28, 2015

Posted by in Pháp là cuộc sống | 49 Comments

KHẨU NGHIỆP CƯU MANG

KHẨU NGHIỆP CƯU MANG “Bạn ba phải quá!” – câu nói này từ một đứa bạn thân vẫn ám ảnh tôi khi tôi định nói hay làm một việc gì. Sinh trưởng trong gia đình nặng về “dĩ hòa vi quý”, tôi không tránh khỏi cái tính “quan ba cũng ừ, quan tư cũng gật”. Chính vì tính “xấu” này mà tôi luôn bị lung lạc giữa một rừng thông tin như ngày nay, không biết phân biệt tốt xấu mà đa phần là tà kiến (tà kiến rất dễ ma mị con người). Cái gì tôi cũng nghe, cái gì cũng đọc, để rồi sự nghi hối về mọi thứ bao bọc lấy trí óc mình, khiến mình trở thành con người ưu tư sầu não, thảm hại ngay trong thân xác lành lặn của mình. Tôi được huynh Mật Từ trợ duyên đến MGSN Nhưng cố tật dĩ


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status