May 28, 2015

Posted by in Ứng dụng thực hành | 55 Comments

KHẨU NGHIỆP CƯU MANG

KHẨU NGHIỆP CƯU MANG “Bạn ba phải quá!” – câu nói này từ một đứa bạn thân vẫn ám ảnh tôi khi tôi định nói hay làm một việc gì. Sinh trưởng trong gia đình nặng về “dĩ hòa vi quý”, tôi không tránh khỏi cái tính “quan ba cũng ừ, quan tư cũng gật”. Chính vì tính “xấu” này mà tôi luôn bị lung lạc giữa một rừng thông tin như ngày nay, không biết phân biệt tốt xấu mà đa phần là tà kiến (tà kiến rất dễ ma mị con người). Cái gì tôi cũng nghe, cái gì cũng đọc, để rồi sự nghi hối về mọi thứ bao bọc lấy trí óc mình, khiến mình trở thành con người ưu tư sầu não, thảm hại ngay trong thân xác lành lặn của mình. Tôi được huynh Mật Từ trợ duyên đến MGSN Nhưng cố tật dĩ


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers/ learners:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with your infomation to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status