Apr 26, 2016

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 74 Comments

Thư gửi các trò 152: KHI SỰ QUAN TÂM TRỞ THÀNH BẤT THIỆN PHÁP

Thư gửi các trò 152:

KHI SỰ QUAN TÂM TRỞ THÀNH BẤT THIỆN PHÁP

Các trò thân mến!

Thay

Thầy trò chúng ta tu tập để chuyển hoá tâm chớ không phải để an tâm và nhất tâm.

Chỉ trong một ngày hôm nay (23/04/2016) Thầy gặp 2 trường hợp quan tâm vị thầy trở thành bất thiện pháp. Trường hợp thứ nhất là khi Thầy hỏi một trò ở Mật gia Hà Nội đã chuẩn bị tốt cho Pháp hội sắp tới chưa. Trò ấy nói: “Dạ, Thầy yên tâm đi, con đã chuẩn bị rồi ạ!”. Thầy nghe mà buồn cười, chớ không buồn lòng! Có lẽ trò này trấn an tinh thần Thầy chăng? Thầy tự hỏi rằng chuẩn bị cho Pháp hội là dịp may là cơ hội cho bản thân các trò chớ đâu phải cho Thầy đâu mà bảo Thầy đừng lo (tức là “yên tâm”)? Các trò chuẩn bị tốt thì đạt kết quả tốt hoặc ngược lại, liên quan gì đến Thầy? Pháp hội thành công không phải do có trò ấy dự, hay nhiều trò đến tham gia mà bởi mục đích, ý nghĩa của Pháp hội trên nền tảng Bồ đề tâm mới mang tính chất quyết định. Giả sử hàng ngàn người dự Pháp hội nhưng chẳng nghe được bài giảng từ Đạo sư, chẳng biết được những gì mà các đạo hữu, đạo huynh chia sẻ tâm linh, chẳng am tường chủ đề và chủ đích của Pháp hội, thì chẳng khác nào là một vườn hoa với đông đảo người đến chơi, đâu phải là một địa điểm sưu tầm và trưng bày dành cho những người yêu hoa đến thưởng lãm?

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status