Jan 29, 2016

Posted by in Giáo điển | 20 Comments

KHÔNG CÓ ĐÚNG HOẶC SAI, CHỈ CÓ CHÁNH VÀ TÀ!

ĐÚNG HAY SAI?

          Mới đây một bạn đọc tự xưng là “lê bích” viết comments như sau:

lê bích

1 approved

[email protected]

14.169.194.8     

Submitted on 2016/01/28 at 14:06 | In reply to Mật Tuệ Tín.

Bạn nói thế cũng tà kiến luôn rồi, cho rằng thầy mình là đúng nhất. Sao bạn biết mấy thầy kia nói trật lất.

 

Unapprove | Reply | Quick Edit | Edit | History | Spam | Trash

chanh -ta

Trong luận đạo không có đúng hoặc sai chỉ có chánh kiến và tà kiến

Trong luận đạo không có đúng hoặc sai chỉ có chánh kiến và tà kiến làm chuẩn để phân biệt. Chánh kiến là những luận điểm, kiến giải theo tinh thần đạo Phật, theo lời dạy của Thánh chúng, còn gọi là “thánh giáo lượng”, nếu trái với quỹ đạo này gọi là tà kiến. Nói một cách khác, ai tự ý lập ngôn là tà kiến vì họ phi lý tác ý, ai lập ngôn trên nền tảng Chánh tư duy của đạo  Phật, gọi là chánh kiến vì họ như lý tác ý.  Vì vậy, không thể tự cho rằng vị thầy này đúng nhất, vị thầy kia là trật lất như bạn đọc “lê bích” chủ quan suy luận. Do vậy khi comment  đưa lên gặp nhiều phản đối . Tôi trích ra để bạn đọc tham khảo thế nào là chánh kiến, tà kiến từ những comments đối luận sau đây:Đối với bạn đọc:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status