Dec 18, 2012

Posted by in Giáo điển | 20 Comments

MỘT ĐỜI NGƯỜI MỘT CÂU THẦN CHÚ – 9. Kinh Sách Tham Khảo

 – Kinh Pháp Hoa  – Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện – Mật giáo nhập môn  (Lạt ma Thubten Yeshe) – Biển Phương tiện và Trí huệ bất khả phân (Lạt ma Thubten Loden) – Gương Trí tuệ – Pháp Không Tánh (Gheshe Tsultim Gyeltsen) – Khai thị của Đức Liên Hoa Sanh – Giáo lý Dakini (Lục Thạch dịch) – Kho tàng các giáo huấn siêu việt về tri giác của trí tuệ nguyên thủy (Lạt ma Orgyen Kusum Lingpa ) – 37 Pháp hành Bồ tát đạo (Lạt ma Thogme Zangpo) – Mật thừa Tây Tạng (Đức Đạt lai Lạt ma 14) – Sư tử tuyết bờm xanh (Lạt ma Surya Das) – Pháp thực hành Mật giáo dòng Nyingma (Lạt ma Khetsun Sangpo) – Kho tàng tâm của những bậc Giác Ngộ (Lạt ma Dilgo Khyentse) – Tánh giác lộ toàn thân (Lạt ma Karma Chagme)


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status