Dec 18, 2012

Posted by in Giáo điển | 24 Comments

MỘT ĐỜI NGƯỜI MỘT CÂU THẦN CHÚ – 9. Kinh Sách Tham Khảo

 – Kinh Pháp Hoa  – Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện – Mật giáo nhập môn  (Lạt ma Thubten Yeshe) – Biển Phương tiện và Trí huệ bất khả phân (Lạt ma Thubten Loden) – Gương Trí tuệ – Pháp Không Tánh (Gheshe Tsultim Gyeltsen) – Khai thị của Đức Liên Hoa Sanh – Giáo lý Dakini (Lục Thạch dịch) – Kho tàng các giáo huấn siêu việt về tri giác của trí tuệ nguyên thủy (Lạt ma Orgyen Kusum Lingpa ) – 37 Pháp hành Bồ tát đạo (Lạt ma Thogme Zangpo) – Mật thừa Tây Tạng (Đức Đạt lai Lạt ma 14) – Sư tử tuyết bờm xanh (Lạt ma Surya Das) – Pháp thực hành Mật giáo dòng Nyingma (Lạt ma Khetsun Sangpo) – Kho tàng tâm của những bậc Giác Ngộ (Lạt ma Dilgo Khyentse) – Tánh giác lộ toàn thân (Lạt ma Karma Chagme)


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers/ learners:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with your infomation to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status