Dec 18, 2012

Posted by in Giáo điển | 24 Comments

MỘT ĐỜI NGƯỜI MỘT CÂU THẦN CHÚ – 9. Kinh Sách Tham Khảo

 – Kinh Pháp Hoa  – Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện – Mật giáo nhập môn  (Lạt ma Thubten Yeshe) – Biển Phương tiện và Trí huệ bất khả phân (Lạt ma Thubten Loden) – Gương Trí tuệ – Pháp Không Tánh (Gheshe Tsultim Gyeltsen) – Khai thị của Đức Liên Hoa Sanh – Giáo lý Dakini (Lục Thạch dịch) – Kho tàng các giáo huấn siêu việt về tri giác của trí tuệ nguyên thủy (Lạt ma Orgyen Kusum Lingpa ) – 37 Pháp hành Bồ tát đạo (Lạt ma Thogme Zangpo) – Mật thừa Tây Tạng (Đức Đạt lai Lạt ma 14) – Sư tử tuyết bờm xanh (Lạt ma Surya Das) – Pháp thực hành Mật giáo dòng Nyingma (Lạt ma Khetsun Sangpo) – Kho tàng tâm của những bậc Giác Ngộ (Lạt ma Dilgo Khyentse) – Tánh giác lộ toàn thân (Lạt ma Karma Chagme)


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status