Sep 10, 2013

Posted by in Pháp là cuộc sống | 9 Comments

KINH VU LAN BỒN: NGỘ NHẬN – KỲ 2: TỪ Ý KIẾN BẠN ĐỌC (COMMENT) THÀNH BÀI VIẾT?!

KINH VU LAN BỒN: NGỘ NHẬN – KỲ 2: TỪ Ý KIẾN BẠN ĐỌC (COMMENT) THÀNH BÀI VIẾT?! Kỳ 1:  http://chanhtuduy.com/ky-1-ngo-nhan-tu-doi-den-dao/ Kỳ 3:  http://chanhtuduy.com/ky-3-ngo-nhan-di-mua-nha-ma-chon-cua-so/ Kỳ 4: http://chanhtuduy.com/ky-4-ngo-nhan-ban-goc-ma-khong-goc/ Kỳ 5: http://chanhtuduy.com/ky-5-ngo-nhan-nguy-thu-khien-nguy-hieu/ Kỳ 6: http://chanhtuduy.com/ky-6-ngo-nhan-ve-ong-nguyen-minh-tien-het/ I/ ĐÔI ĐIỀU PHẢN BIỆN VỀ LUẬN KIẾN CỦA ÔNG 1/ Tựa đề mang tính chủ quan: Thưa ông, tựa đề bài viết của ông là “NGƯỜI PHẬT TỬ NÊN ĐỌC KINH ĐIỂN NHƯ THẾ NÀO?”. Nếu theo câu viết vừa nêu trên của Ông là “Tôi không phải là học giả hay hành giả gì cả…” thì ông cày ra gần 10.000 từ để khuyên dạy người khác làm chi? Bởi lẽ, nếu là người bình thường như ông đã nói thì đăng đàn làm gì, có lẽ nên ở nhà phụ việc cho vợ, dạy dỗ con cái là tốt hơn. Điều này chứng tỏ hành vi “nói và làm” trái ngược nhau. Do đó, tôi cũng không nên luận giải với đối tượng “khiêm tốn” như vậy. Song, vì bạn đọc đang chờ, vì trách nhiệm của người viết comment


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status