Oct 20, 2013

Posted by in BÀI MỞ, Lá thư người tâm đạo, Trang chủ | 128 Comments

Kỳ 3: CẦU NGUYỆN – ý nghĩa và mục đích tịnh hóa

Kỳ 3: CẦU NGUYỆN – ý nghĩa và mục đích tịnh hóa

CẦU NGUYỆN : từ sự kiện thực tế đến hoạt động tâm linh (kỳ 1)

Kỳ 2: CẦU NGUYỆN: một pháp tu của đạo Phật

Kỳ 3: CẦU NGUYỆN – ý nghĩa và mục đích tịnh hóa

Kỳ 4: CẦU NGUYỆN ĐỂ TRƯỞNG DƯỠNG BỒ ĐỀ TÂM

Kỳ 5: CẦU NGUYỆN: đức huệ song tu

CẦU NGUYỆN NHƯ MỘT PHƯƠNG THỨC TIẾP CẬN GIÁC NGỘ BẰNG HOẠT ĐỘNG THƯỜNG NGÀY

Kỳ 6: CẦU NGUYỆN: Đối tượng cầu nguyện là ai?

Kỳ 7: CẦU NGUYỆN: Lời vàng thành tựu

Kỳ 8: CẦU NGUYỆN: Tự lực hành pháp, tha lực hộ trì, nhân quả tương ưng

VIẾT THÊM VỀ MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG TIỆN TRONG CẦU NGUYỆN

CẦU NGUYỆN: Ý NGHĨA VÀ MỤC ĐÍCH TỊNH HÓA

Có những bài cầu nguyện kinh điển của đạo Phật, được lưu truyền từ nhiều đời cho đến tận ngày nay. Cũng có những bài cầu nguyện của mỗi dòng phái, hệ phái khác nhau. Ở đất nước Tây Tạng có 4 dòng phái chính yếu: Nyningma, Sakya, Kagyu, Gelug. Riêng trong bài này, người viết giới thiệu chung, không thiên về một dòng phái nào.

Những bài cầu nguyện trong Mật giáo mang hình thức khác nhau. Có những bài cầu nguyện dài, ngắn, vừa, nhưng tựu trung là những bài nguyện kinh điển mang tính chất cố định, lưu truyền qua nhiều thế hệ. Thí dụ như bài “Cầu nguyện Bảy dòng”, bài “Cầu nguyện các vị thầy của dòng truyền thừa” (xem phần Phụ lục), bài “Cầu nguyện Bảy nhánh chi tiết ” …(xem phần Phụ lục), bài cầu nguyện vừa do Gyalwa Longchenpa sáng tác (xem phần Phụ lục), bài “Cầu nguyện chuyển di tâm thức vào lúc chết” ( xem phần Phụ lục)…

Gyalwa Longchenpa

Những bài cầu nguyện được ứng dụng trong các giai đoạn thực hành Mật giáo. Đặc biệt, pháp sơ khởi (còn gọi là Ngondro) bao gồm cả việc đọc tụng các lời cầu nguyện trước khi bắt đầu thiền tập. Chẳng hạn như lời nguyện sau đây thuộc pháp hành  dòng giáo lý “Longchen Nyingthig ngondro”:

“ Đạo sư biết, Đạo sư thấu biết!

   Nay con được tự do và thuận lợi, có được những điều kiện vốn khó đắc và rất quan trọng, con nguyện xin ghi nhớ sự vô thường của vạn vật. Để thoát khỏi biển khổ luân hồi trong ba cõi, không nhầm lẫn giữa tốt với xấu, con nguyện kiên trì thực hành.”

Trong tác phẩm “Diệu pháp đạt giác ngộ”, Đức Dilgo Khyentse Rinpoche nhấn mạnh: “ Nhưng dù bài cầu nguyện dài hay ngắn, điều quan trọng nhất vẫn là phải hiểu ý nghĩa và mục đích của lời cầu nguyện”.

Những lời cầu nguyện của các đạo sư, thánh tăng hầu như đều có mục đích riêng về bình diện tâm linh. Có những vị trước tác những bài nguyện là do Dakini (Không hành nữ) ứng mộng. Những lời cầu nguyện viết ra trong trường hợp đó, có sức gia trì thần lực từ cõi giới thù thắng của Đức Phật, đại sĩ Liên Hoa Sanh, và Thánh chúng. Hành giả khi đọc tụng sẽ nâng cao trình độ tâm linh với chiều kích mới.

Trong giai thoại Phật giáo Trung Quốc có ghi lại trường hợp vua Lương Võ Đế nằm mộng thấy Thái hậu yêu cầu nhà vua nhờ thiền sư Chí Công, một thánh tăng thời đó, làm lễ cầu siêu cho mình. Về sau, ngài Chí Công trước tác “Lương Hoàng Sám” giúp Thái hậu thăng thiên, để lại cho đời sau những lời cầu nguyện bằng những sám hối chí thành.

Tương tự như thế cũng có giai thoại về Quốc sư Ngộ Đạt làm ra “Từ bi thủy sám pháp” vào đời nhà Đường. Câu chuyện là thưở xưa vào triều vua Đường Ý Tông có một vị quốc sư pháp hiệu là Ngộ Đạt, pháp danh là Tri Huyền. Lúc chưa hiển đạt ngài thường gặp gỡ một nhà sư ở đất Kinh Sư trong một ngôi chùa nghèo. Sư ấy mắc bệnh cùi ai cũng nhờm gớm, chỉ có ngài Tri Huyền là thường gần gũi hỏi han, chăm sóc. Nhân lúc chia tay, nhà sư căn dặn: “Sau này ông có nạn chi nên qua núi Cửu Lũng tại Bành Châu, đất Tây Thục tìm tôi và nhớ trên núi ấy có hai cây tùng làm dấu chỗ tôi trú ngụ”.

Quốc sư Ngộ Đạt được hoá giải oan khiên nhờ tôn giả Ca lặc ca

Về sau, khi ngài làm Quốc Sư bị lâm nạn do khởi tâm kiêu mạn, liền nhớ lời xưa mà làm theo y lời dặn dò. Hoá ra nhà sư cùi ấy là tôn giả Ca lặc ca, còn Quốc sư Ngộ Đạt tức là quan tòa Viên Án chém oan Tiều Thố từ 7 kiếp trước vào đời nhà Tây Hán. Sau khi oan khiên được hoá giải nhờ sự giúp đở của tôn giả Ca lặc ca, Ngộ Đạt quốc sư quán xét lỗi lầm của mình, trước tác “Từ bi thuỷ sám pháp” hầu mong cầu nguyện để sám hối tội lỗi, tiêu trừ nghiệp chướng.

Ở Việt Nam, nhờ một duyên lành lớn gặp được minh sư, vua Trần Thái Tông cũng là một thiền sư đắc pháp, soạn ra những bài cầu nguyện được đúc kết trong tác phẩm “Khóa Hư Lục”.

Cầu nguyện đầu năm

 

Đó là chuyện xưa tích cũ còn trong thời hiện đại cũng có nhiều đạo sư, thành tựu giả Phật giáo Tây Tạng được sự gia trì của Đạo sư, Bổn tôn, Dakini, viết nên những lời nguyện chân thành chí thiết để làm lợi lạc cho những ai tu tập. Đây là trường hợp của H.H Dudjom Rinpoche (1904-1988), vị cha già của dòng Nyingma biên soạn tác phẩm: “Lời cầu nguyện để nhận ra những lỗi lầm và ghi khắc trong tâm những đối tượng quy y”.

Ngài kể lại nhân duyên khởi bút rằng vào một đêm đầu năm Thủy Hợi (1983), vị phối ngẫu tâm linh của Ngài là Rigdzin Wangmo nằm mơ gặp một thiên nữ thỉnh cầu: “Bà nên khẩn cầu Rinpoche biên soạn bài nguyện. Được chứ?”. Nói xong và biến mất. Sau đó một tuần, vào một đêm nọ, thiên nữ ấy lại xuất hiện và nói: “Vì sao bà không thỉnh cầu Ngài ấy?”. Sáng hôm sau, Rigdzin Wangpo nài nỉ và nói: “Dù dài hay ngắn, ngài cũng nên biên soạn bài nguyện này”!

Đức Dudjom Rinpoche

Đức Dudjom Rinpoche thầm nghĩ: “Thời đại này đang bị bệnh tật, chiến tranh và nạn đói đe dọa. Để che chở loài người thoát khỏi những hiểm họa này, ta nên soạn một lời cầu nguyện để nhắc nhở các Đấng Bi Mẫn về những thệ nguyện cứu độ chúng sanh của các ngài. Mặc dù đã nghĩ vậy nhưng nhiều pháp sự khác nhau, ngốn hết quỹ thời gian của ngài, nên cơ hội thực hiện lại vụt qua.

Một lần nữa, vào tối Mồng 10, thiên nữ ấy lại xuất hiện trong giấc mơ của Ngài, cô nói: “Đừng bỏ qua lời cầu nguyện mà tôi đã thỉnh cầu trước đây. Đó là điều rất cần thiết!”.. Tĩnh dậy, Ngài tự nhủ sẽ biên soạn vào ngày 15 tháng đó. Đêm ngày 14, Dudjom Rinpoche nhất tâm cầu nguyện Guru Rinpoche ( Liên Hoa Sanh Đạo sư), khẩn cầu Ngài ban phước để thực hiện được tâm nguyện của mình. Vào lúc trời bắt đầu bình minh, Ngài mơ thấy mình đứng ở đại sảnh ngôi chùa lớn. Một thanh niên sắc trắng trong bộ bạch y, mái tóc dài quá vai, xuất hiện từ hư không. Anh ta lắc chập xõa, vừa nhảy múa vũ điệu dakini, tiến lại gần Ngài và nói:

“ Nếu ngài muốn củng cố các giáo lý

Hãy củng cố chúng trong tâm ngài

Nơi tiềm thức thẩm sâu, ngài sẽ đạt được Phật quả

Nếu ngài muốn viếng thăm các cõi Phật

Hãy tịnh hóa tham luyến mê lầm

Cõi Phật viên mãn, sự tuyệt hảo ở gần tầm tay

Hãy phát triển tinh tấn để thực hành giáo pháp

Không tinh tấn, ai có thể thành tựu?

Khó thấy được lỗi lầm bản thân

Vì thế, việc tự phơi bày chúng là một giáo huấn trọng yếu

Cuối cùng, khi những khiếm khuyết được tẩy trừ từng cái một.

Những phẩm tánh Giác ngộ sẽ tăng trưởng và chói ngời.”.

Vào cuối bài kệ, chàng trai lắc các xập xõa và đập chúng vào nhau. Dudjom Rinpoche liền thức dậy. Khi tỉnh dạy , tôi hiểu rằng đó là lời chỉ dạy việc thực hành những gì cần thiết: biết chấp nhận và chối bỏ.Ngài ân hận là dù thấy được khuôn mặt nhưng lại không nhận ra đó là Guru Rinpoche

Liên Hoa Sanh Đại Sĩ

Đó là câu chuyện về giấc mộng khiến cho Đức Dudjom Rinpoche viết nên những lời cầu nguyện thống thiết như sau mà rất nhiều hành giả Mật tông khi đọc tụng đều được ban phước vô song trên đạo trình Mật giáo:

Kính lễ Guru

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đấng Chiến Thắng

Bậc đạo sư siêu phàm của cõi giới trong thời đại may mắn này

Các Trưởng tử của Đấng Chiến Thắng

Tập hội các Bồ tát cao quý điều phục chúng sinh

Guru, vị cứu tinh vô song của chúng sinh trong thời đại u ám

Ba Gốc và những Hộ pháp chứng minh lời thệ nguyện

Con không ngừng khẩn cầu tự tận đáy lòng

Kêu cầu các Ngài với lòng bi mẫn siêu phàm

Xin chú tâm đến con

Xin gìn giữ con với lòng thương xót

Xin được ban phước để thân ngữ tâm của con tương ưng giáo pháp

Nhờ những tích tập công đức trong quá khứ

Con có được thân người quý báu

Nhờ công đức không quá ít so với ác nghiệp

Con được gặp Giáo pháp diệu thâm

Được Guru chấp nhận, con đã có thể nhận được những quán đảnh

Những sự ban phước và những giáo huấn cốt tủy

Là toàn bộ tài sản giờ này con đang có trong tay

Nhưng tâm con, giống như chú khỉ bông nhông, bị rời vào vòng kiềm tỏa

Của con quỷ phóng dật, dối lừa

Và con không thể rút ra được lợi lạc từ tài sản riêng con (từ chỗ này xin xem tiếp Phụ lục)

Làng Phước Thành ngày 21/10/2013

THINLEY-NGUYÊN THÀNH


English version: PRAYER (Part 3): THE MEANING AND PURPOSE OF PURIFICATION

 1. MAT HUNG says:
  KÍNH đảnh lể Đạo Sư tôn kính,chúng con xin vô cùng cảm tạ ơn Thầy đả ban cho chúng con pháp cầu nguyện đem lại cho chúng con thật nhiều kết quả và công đức thật là vô song,mõi khi chúng con gập trở ngại hay không hề gập trở ngại ,chúng con điều cầu nguyện cho bản thân và qua 16 động tác sinh hoạt hằng ngày để cầu nguyện cho chúng sanh,mõi khi chúng con phát lời cầu nguyện tâm chúng con cảm thấy vô cùng an lạc và hoan hỷ,luôn luôn cảm thấy an tâm vì chúng con biết rằng chúng con đang được nương tựa vào sự gia hộ của các ngài,chính là Thầy,Phật,Pháp,Tăng.Chúng con xin đảnh lể các bật Thầy tôn kính đả vì lợi ích cho các chúng sanh, đã để lại những bài pháp cầu nguyện thật giá trị và lợi lạc biết bao.Nguyện cho tất cả chúng sanh điều được thành tựu hạnh phúc của phật tánh.OM AH HÙM.
 2. Mật Giác Phương says:
  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này.

  Thưa Thầy, từ trước tới giờ con chỉ hay chú ý đến cách cầu nguyện bằng lời nói trước linh ảnh Bổn Tôn và cầu nguyện thông qua 16 động tác trong sinh hoạt thường ngày, con không hề hay biết rằng còn có những bài cầu nguyện do các đạo sư, thánh tăng sáng tác. Những bài cầu nguyện này, mỗi hành giả chúng con đọc tụng với tâm chí thành và lòng sùng mộ đều được ban phước vô song trên đạo trình Mật giáo.

  Con hoan hỷ và cúi đầu kính đảnh lễ Thầy.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Ah Hum!

 3. Mat Phuoc says:
  Kinh Bach Thay
  Con vo cung hoan hy duoc doc xong bai nguyen nay.Phat Phap linh dieu, co nhung viec tuong chung nhu khong con trong kha nang minh nua. Cung nho cau nguyen ma duoc su gia ho cua Thay, Bon ma su viec duoc tro nen ket qua bat ngo.Va tren con duong tu tap giai thoat con rat can cau nguyen de duoc su gia ho tu Thay ,Bon Ton.
  Con cau nguyen suc khoe va su truong tho cua Thay,Co.
  Cau mong tat ca chung sanh duoc thanh tuu hanh phuc cua Phat Tanh.
  Om Ah Hum
 4. Mat Vien says:
  Da, thua Thay!
  Con da doc bai nay roi a.
 5. ngọc anh says:
  Thưa Thầy!
  Con rất hoan hỉ khi đọc bài pháp quý báu này ạ.
  Con cầu nguyện Thầy,Cô có được sức khỏe và trường thọ để dìu dắt chúng con,chúng sanh đến bờ giác.
  Cầu nguyện chúng sanh được thành tựu Phật Tánh
  OM MANI PADME HUM
 6. Mật Giu Se says:
  Kính Bạch Thầy!
  Qua bài truyền giảng của Thầy mà con biết được sự vi diệu của việc cầu nguyện giúp sám hối và tịnh hóa lỗi lầm. Con cảm tạ Thầy đã truyền pháp.
  Cầu nguyện cho Thầy,Cô khỏe mạnh và trường thọ!
  Cầu nguyện cho mọi đau khổ của chúng sanh được lắng dịu!
  OM MANI PADME HUM!
 7. Mật Thái Dương says:
  Kính bạch Thầy,
  Con vô cùng hoan hỉ khi được đọc bài giảng này.

  Trước khi đến với Mật tông, con cũng từng đi các chùa Hiển giáo nhưng chưa ở đâu con thấy có thực hiện hoạt động tâm linh là Cầu nguyện, hầu hết chỉ là tụng kinh, niệm phật…Khi được Thầy giảng về pháp tu Cầu nguyện là một trong những pháp tu thù thắng của Mật tông Tây tạng con vô cùng ngạc nhiên và hoan hỉ.

  Nay qua bài giảng này, con càng hiểu hơn về nguồn gốc, ý nghĩa cũng như mục đích tịnh hóa của các bài cầu nguyện đã được trước tác bởi các vị Thành tựu giả.
  “Hành giả khi đọc tụng sẽ nâng cao trình độ tâm linh với chiều kích mới.”

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om ah hum.

 8. Mật Hồng Tuyến says:
  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỷ khi đọc bài giảng này. Qua bài giảng này con biết được có cả những bài cầu nguyện của các bậc đi trước với mục đích sám hối tội lỗi, tiêu trừ nghiệp chướng nữa.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 9. Mật Lễ says:
  Mô Phật!
  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này.
  Con cầu nguyện cho con và các vị đạo hữu luôn thân tâm an lạc.
  Sống vui, sống khỏe, tu vui, tu tinh tấn.
  Con cầu nguyện cho Thầy và Cô luôn mạnh khỏe.
  Om Ah Hum!
 10. nguyennga says:
  Mo phat!
  Kinh bach thay!
  Con da doc bai nay roi a.
  Um ma ni pe me hum
 11. Minh Thiên says:
  Dạ con xin cảm ơn Thầy về bài giảng!
 12. Mật Khả Phúc says:
  Kính bạch Thầy,
  Con vô cùng hoan hỉ khi đọc bài viết này.
  Con cúi đầu đảnh lễ tri ân Thầy.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.
 13. Mật Diệu Hằng says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc kỳ 3: Cầu nguyện- ý nghĩa và mục đích tịnh hóa. Đọc bài giảng này của Thầy con hiểu thêm ý nghĩa và mục đích của tu pháp cầu nguyện là tịnh hóa nghiệp chướng, giúp con vượt qua mọi khó khăn trên con đường tu tập, cả về mặt đời sống thế gian và đời sống tâm linh.
  Những bài cầu nguyện được các thánh tăng, đạo sư viết ra đều có ý nghĩa riêng về bình diện tâm linh, nhằm mang đến lợi lạc cho chúng sanh, giúp chúng sanh tiêu trừ nghiệp chướng, gia tăng lòng sùng mộ và nâng cao trình độ tâm linh với chiều kích mới.
  Thầy có dạy trong bài giảng: “Có những vị trước tác những bài nguyện là do Dakini (Không hành nữ) ứng mộng. Những lời cầu nguyện viết ra trong trường hợp đó, có sức gia trì thần lực từ cõi giới thù thắng của Đức Phật, đại sĩ Liên Hoa Sanh, và Thánh chúng.” Như vậy, bài cầu nguyện do vị Thầy Mật giáo soạn ra trong nghi quỹ thực hành thì học trò của Thầy được Thầy chấp nhận truyền pháp thì mới nhận được sự gia trì của vị Thầy và nhận được ơn phước từ Bổn tôn và thánh chúng thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy để được tiêu trừ nghiệp chướng, vượt qua mọi khó khăn do quả báo đến mà học trò đã gieo nhân từ trước. Thông qua việc cầu nguyện đúng pháp (được vị Thầy Mật giáo truyền pháp), hành giả vượt qua mọi khổ đau, hanh thông thế sự và được an lạc đời này, cực lạc đời sau.
  Những bạn đọc đọc chanhtuduy.com thực hành theo bài cầu nguyện và theo lời dạy của Thầy trên trang mạng, nương theo nguyện lực của Thầy sẽ được gieo duyên Mật giáo nhưng con đường giác ngộ vẫn rất khó bước vào. Bởi vì, thánh tăng Atisha đã dạy tu Mật tông tự lực sẽ không đạt kết quả gì trong tác phẩm đèn soi nẻo giác.
  Con cảm ơn Thầy đã giảng cho con hiểu thêm về ý nghĩa và mục đích tịnh hóa của tu pháp cầu nguyện.
  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Hỡi đại sỹ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về phật pháp
  Hỡi những bậc toàn giác, đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém
  Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các ngài chẳng khác, xin để tâm đến con.
  Om Mani Padme Hum.
 14. Diệu Viên Nguyên says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ và cảm tạ Thầy đã luận giảng.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Om Mani Padme Hum
 15. Mật Đại Chí( Quốc Cường) says:
  Kính bạch Thầy!

  Con xin cám ơn bài Pháp nhũ của Thầy ạ.

  Om Mani Padme Hum

 16. Mật Từ says:
  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Qua đó con hiểu rằng mỗi bài cầu nguyện được trước tác bởi các bậc đạo sư, thánh tăng đều có những mục đích riêng về bình diện tâm linh và hành giả khi đọc tụng sẽ nhờ sức gia trì thần lực từ cõi giới thù thắng của chư Phật, ngày càng nâng cao trình độ tâm linh với chiều kích mới. Chúng con cảm tạ ơn Thầy vì đã cô đọng những bài cầu nguyện của các bậc thánh tăng, đạo sư trong nghi quỹ hành trì một cách lớp lang, thứ tự để chúng con được thực hành trong mỗi thời thiền trong không gian linh thánh. Hơn nữa, trước mỗi bài cầu nguyện được tập hợp trong nghi quỹ đều có thể hiện mục đích của bài cầu nguyện. Ví dụ: Để tích lũy công đức, chúng con đọc bài nguyện Bảy nhánh chi tiết, Để khắc sâu thánh tướng Bổn Tôn trong tâm tưởng, chúng con trùng tuyên Bài nguyện của thánh tăng Tang-tông Gangpo,.. Thêm vào đó, qua các bài giảng, bài viết của Thầy, chúng con còn được hiểu thêm ý nghĩa của những lời cầu nguyện này.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng giải giúp con hiểu hơn về mục đích và ý nghĩa và mục đích tịnh hóa của tu pháp cầu nguyện. Cầu nguyện Bổn Tôn gia hộ thông qua kênh vận chuyển vị Thầy cho chúng con luôn tinh tấn thực hành pháp cầu nguyện.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 17. Mật Chánh Tấn says:
  Kính bạch Thầy,

  Con cảm tạ lời dạy của Thầy qua bài viết này ạ.

  Qua bài viết con hiểu được rằng khi thực hành cầu nguyện, ta cần hiểu rõ mục đích và ý nghĩa của từng lời cầu nguyện, từ đó biết áp dụng một cách phù hợp với hoàn cảnh và mong ước, nhu cầu hiện tại.

  Bên cạnh đó, qua bài viết trước của Thầy, con hiểu được rằng hoạt động cầu nguyện sẽ giúp cho người học Phật nâng cao được lòng sùng mộ và trí huệ của bản thân. Đến bài viết này, qua các câu chuyện mà Thầy kể lại, con hiểu được rằng hoạt động cầu nguyện để nâng cao trí huệ bản thân sẽ được thực hiện tốt hơn nếu như người học Phật biết chấp nhận, quán xét các lỗi lầm của bản thân trước, từ đó biết chối bỏ được những điều sai trái, biết từ bỏ những hành vi chưa đúng với quỹ đạo chánh pháp để hướng tới những hoạt động tinh tấn hơn trong đường đời và đường đạo.

  Quả thực, con nhớ lại những lời Thầy đã dạy rằng đạo Phật là tự giác ngộ, trí huệ là một trong bảy tài bảo mà người học Phật cần phải tự phát triển, và đến câu chuyện của ngài Ngộ Đạt, pháp danh là Tri Huyền, câu chuyện của Đức Dudjom Rinpoche, con nhận ra rằng hoạt động cầu nguyện sẽ được thực hiện tốt hơn nếu như đầu tiên ta hiểu được, chấp nhận và quán xét những lỗi lầm bản thân, biết từ bỏ cái sai và hướng tới chánh pháp, rồi khi nhận ra những lỗi lầm rồi, tiến tới ta nên hiểu được những mục đích và ý nghĩa của từng bài cầu nguyện nhằm chọn ra những phương pháp phù hợp để quán chiếu, sửa lại lỗi lầm, giúp nâng cao trí tuệ cũng như lòng sùng mộ của bản thân.

  Con cảm tạ những lời dạy của Thầy. Con chỉ hiểu được một phần nhỏ ý nghĩa về hoạt động cầu nguyện trong bài viết của Thầy. Con mong Thầy chỉ dạy thêm cho con ạ

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh biết chấp nhận quán xét lỗi lầm bản thân, từ bỏ những điều sai trái, hiểu và biết được ý nghĩa của những bài cầu nguyện phù hợp với hoàn cảnh bản thân, thực hành tốt hơn nhằm đạt được hạnh phúc Phật tánh

  Om mani padme hum

 18. Mật Thanh Tâm says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con vô cùng hoan hỷ khi đọc bài giảng của Thầy ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 19. Mật Nguyên Tánh says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đọc bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ cảm ơn Thầy về bài viết.

  Kính Thầy,

  Om Mani Padme Hum

 20. Mật Tuyết Hoa says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Qua bài viết con biết được sự kì diều của những lời cầu nguyện, con hiểu rằng cần phải hiểu ” ý nghĩa và mục đích của lời cầu nguyện” để ứng dụng vào đúng hoàn cảnh. Và hành giả khi đọc tụng sẽ nâng cao trình độ tâm linh với tầm kích mới.
  Con xin đảnh lễ tri ân sự khai thị của Thầy.
  Con nguyện cầu sức khỏe và sự trường thọ đến Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sanh.
  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Kính Thầy.

 21. Mật Tuệ Phúc says:
  Bạch Thầy
  Con đã đọc bài này ạ !
 22. Mật Cẩm Hồng (Mật Cẩm Hùng) says:
  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài kỳ 3.cầu nguyện _ý nghĩa và mục đích tịnh hoá.
  Con cảm tạ bài cầu nguyện sâu sắc của thầy.
  Con cầu nguyện cho sức khẻo và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc chúng sanh. OmaniPadme hum
 23. Mật Tấn Khải says:
  Kính bạch thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con đảnh lễ tri ân sự khai của Thầy
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh.
  Càu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 24. Hoàng minh tâm says:
  Trọng kính bạch thầy. Con hoàng minh tâm nguyện là cái áo chánh kiến được mặc vào để chống lại gió chướng quỷ ma
 25. Mật Cẩm Hồng (Mật Cẩm Hùng) says:
  Kính Bạch Thầy.
  Con Đã đọc xong bài này lại thưa thầy.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thành tựu hạnh phúc của phật tánh.
  Om maniPadme hum.
 26. Chu Thị Hồng Đăng says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài ” Cầu nguyện – ý nghĩa và mục đích tịnh hóa” rồi ạ.
  Thưa thầy, qua bài giảng của Thầy con thấy chẳng những Cầu nguyện là pháp đem lại lợi lạc cho chúng sanh mà còn ẩn sau mỗi bài nguyện là những truyện xưa truyện nay, tích cũ hấp dẫn giúp chúng con hiểu sâu sắc bài nguyện. Con xin cảm tạ Thầy đã khai thị.
  Con cầu nguyện Thầy, Cô luôn mạnh khỏe và trường thọ.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum
 27. Mật Chánh Hoa says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này ạ. Qua bài giúp con hiểu cầu nguyện còn có ý nghĩa và mục đích là để tịnh hoá, sám hối tội lỗi và tiêu trừ nghiệp chướng.
  Con cảm tạ ơn Thầy về bài viết rất lợi lạc.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự nghiệp giáo hoá chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum
 28. Phong Lữ says:
  Mô Phật!
  Thưa Thầy, con đã đọc bài viết này ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô trường thọ.
 29. Mật Hà Tiến. says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này.
  Om Mani Padme Hum.
 30. Mật Ly says:
  Kính Thầy
  Con đọc bài viết này rồi a
  Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô trường thọ
  Om mani padme hum
 31. Mật Nghiêm Giác says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ
  Con cảm ơn Thầy đã khai thị cho chúng con
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh
  OM MANI PADME HÙM.
 32. Mật Hảo says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài này rồi thưa Thầy.

  Con càu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  om ah hum

 33. Mật Thiệu says:
  Kính Bạch Thầy !
  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy !
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.
 34. Mật Tuấn Giác says:
  Thưa Thầy.
  Con đọc bài viết này rồi
  con cảm ơn Thầy.
  Om mani padme hum.
 35. Mật Tấn Pháp says:

  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô,
  Cầu nguyện cho chúng sanh hạnh phúc phật tánh

 36. Thưa Thầy!
  Con đa đọc xong bài này rồi ah
  Con cảm ơn vị Thầy đã viết bài này cho con hiểu được thế nào là cầu nguyện cầu mong tắt cả chúng sanh luôn có duyên lành biết đến chánh pháp OM ah hùm

 37. Mật Nhẫn Hoà says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết ạ.

 38. Kính bạch thầy
  Con rất hoan hỉ khi đọc bài viết này ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô.
  Thông qua kênh vận chuyển của vị thầy nguyện cho tất cả chúng sanh mở được cánh cửa giải thoát.

 39. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc xong kỳ 3: “CẦU NGUYỆN _ ý nghĩa và mục đích tịnh” hoá rồi thưa Thầy.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy khi con đọc được bài viết và con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con bài pháp quý báu và lợi lạc.
  Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!

 40. Cao Thị Hoài My says:

  Kính bạch Thầy!
  Con là Mật Thuận Nữ ( Cao Thị Hoài My) con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ, trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.
  Con cầu nguyện chúng sanh thành tựu, hạnh phúc.
  Om Mani Padme Hum.

 41. Mật Tường Niệm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 42. Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc bài viết: “ Kỳ 3: CẦU NGUYỆN – ý nghĩa và mục đích tịnh hoá”. Qua luận giảng của Thầy cùng với những dẫn chứng sinh động từ những chuyện xưa tích cũ đến câu chuyện của ngày hôm nay, con được hiểu thêm về ý nghĩa và mục đích của pháp tu cầu nguyện ở phương diện sám hối tội lỗi và tiêu trừ nghiệp chướng. Ý nghĩa đó của cầu nguyện đã được Thầy cô đọng lại trong cụm từ: “ biết chấp nhận và chối bỏ”. Con hiểu rằng biết chấp nhận nghĩa là khi chúng con biết đối diện và thành thực thừa nhận những lỗi lầm của bản thân mình và chối bỏ những sai lầm ấy, không lặp lại những điều sai trái do hành vi thân ngữ tâm gây ra không đúng với quỹ đạo chánh pháp. Con cũng hiểu thêm vì sao Thầy lại huấn thị chúng con trong khi thực hành Cầu nguyện, đối với những lỗi lầm của bản thân, chúng con “ hãy nêu cụ thể thì tốt hơn là nói chung”. Chúng con, những kẻ phàm phu thường thích nói lỗi người hơn chịu thừa nhận lỗi của mình bởi tâm được – mất, khen – chê, vinh- nhục; và dù có nhận ra sai lầm của bản thân thì với tập khí ương ngạnh của chúng con, viêc tự phơi bày chúng và chối bỏ chúng cũng thật vô cùng khó khăn.. Và khi không chịu quán xét lỗi lầm của bản thân, tâm thức của chúng con tựa như chiếc bình dơ không được gột rửa sẽ chẳng thể nào nhận được tinh tuý cam lồ từ lời giáo huấn của vị Thầy, bởi vậy không thể mong cầu sự tích tập công đức cũng như sự tăng trưởng của trí huệ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng cho con bài pháp ý nghĩa.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho con và chúng sanh biết quán xét lỗi lầm, từ bỏ những điều sai trái.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om mani padme hum.

 43. Mật Liễu Thuận says:

  Kính bạch thầy
  Con Mật Liễu Thuận hoan hỷ khi đọc bài viết này. Con đã đọc và biết được những bài cầu nguyện của các bậc đi trước
  Cầu nguyện thầy cô mạnh khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh
  Om Mani Padme Hum

 44. Nguyễn Hải says:

  Con  Mật Hùng Tâm đã đọc bài viết này, xin cảm ơn Thầy.

 45. Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi.
  Om mani padme hum.

 46. Mật Hoàng Vân says:

  Con kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài giảng của Thầy.

  con cầu nguyện bổn tôn gia hộ thông qua kênh vận chuyển vị Thầy, cho chúng con thực hành pháp cầu nguyện.

  Con cuối đầu đảnh lễ tạ ơn Thầy.

  OM MANI PADME HUM.

 47. Vũ Thị Thu says:

  Kính bạch Thầy con là Mật Thuận Nguyên con đã đọc xong bài này rồi ạ. Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

 48. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết này. Từ luận giải của Thầy, con hiểu được rằng các bài cầu nguyện trong Mật giáo đều có mục đích riêng về bình diện tâm linh. Đồng thời, con xin ghi nhớ lời Thầy chỉ dạy về khai thị của Đạo sư Dilgo Khyentse Rinpoche rằng “Nhưng dù bài cầu nguyện dài hay ngắn, điều quan trọng nhất vẫn là phải hiểu ý nghĩa và mục đích của lời cầu nguyện”. Từ đây, con hiểu rằng như việc đọc tụng kinh điển nếu không hiểu ý nghĩa thì người tu chỉ tích tập được phước đức, đọc mà hiểu được ý nghĩa thì tích tập được công đức và hiểu ngoài nghĩa trong kinh thì được giác ngộ (từng phần cho đến toàn giác). Cầu nguyện bằng lời nếu chỉ đọc mà không hiểu ý nghĩa cũng vậy, sẽ chỉ tích tập được phước đức nhờ sự gia hộ của tổ sư, các bậc thánh đức là tác giả, biên soạn qua kênh vận chuyển vị Thầy. Còn khi người thực hành cầu nguyện hiểu được được ý nghĩa và mục đích cầu nguyện thì sẽ tích tập được công đức, từ đó sẽ “nâng cao trình độ tâm linh với chiều kích mới”.

  Con hoan hỷ khi giờ đây đã hiểu thêm rằng trong nghi quỹ hành trì giáo pháp Mật tông của Mật gia Song Nguyễn do Thầy chỉ dạy, trước bài nguyện như Bảy nhánh chi tiết được vị Thầy chỉ dạy mục đích rõ ràng đó là “để tích lũy công đức”, trong đó ý nghĩa của bài nguyện được Thầy từ bi luận giải của các bài viết, bài giảng trên chanhtuduy.com. Đọc bài viết này, con cũng hiểu được rằng những bài cầu nguyện trong Mật giáo mang hình thức khác nhau, được sáng tác, biên soạn ở các giai đoạn khác nhau nhưng qua luận giải của Thầy, con dần hiểu được các bài nguyện để sử dụng đúng ý nghĩa, mục đích khi được vị Thầy truyền dạy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài ý nghĩa, lợi lạc này. Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 49. Nguyễn Thị Mai Anh says:

  Kính bạch Thầy

  Con Mật Diệu Châu con đã đọc bài rồi ạ.

  Con cảm tạ Thầy đã luận giảng cho chúng con được hiểu thêm được mục đích ý nghĩa của Cầu nguyện chính là để sám hối tội lỗi và tiêu trừ nghiệp chướng, và khi hiểu được ý nghĩa của bài cầu nguyện sẽ tích tập được công đức và ddi tối gần hơn thành phố giải thoát.

  Con cầu nghuyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được ánh sáng của Phật pháp soi rọi tới.

  Om mani padme hum.

 50. Nguyễn Thị Vân Anh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Giác Vân (Nguyễn Thị Vân Anh) đã đọc Kỳ 3: Cầu Nguyện – Ý nghĩa và mục đích tịnh hóa này rồi ạ.

  Qua bài viết này của Thầy đã cho con hiểu thêm ý nghĩa và mục đích của tu pháp cầu nguyện là tịnh hóa nghiệp chướng giúp con vượt qua mọi khó khăn trên con đường tu tập, cả về mặt đời sống thế gian và đời sống tâm linh.

  Bên cạnh đó qua bài viết của Thầy đã cho con hiểu được rằng hoạt động cầu nguyện sẽ giúp cho người học Phật nâng cao được lòng sùng mộ và trí tuệ của bản thân.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho con hiểu được một phần nhỏ ý nghĩa về hoạt động cầu nguyện trong bài viết của Thầy.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất thảy chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

   

 51. Mật Tự Tâm says:

  Kính bạch Thầy,

  con đã đọc bài này rồi ạ. Con hoan hỷ và tán thán công hạnh vị Thầy đã từ bi

  khai thị cho chúng con. Con xin cầu nguyện cho Thầy Cô sức khỏe và trường thọ. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani Padme hum.

 52. Doãn Thị Linh says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sinh có được hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 53. Đoàn Thị Yên says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con Mật Thuận An đã đọc bài rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy, Cô

  Cầu nguyện cho tất thảy chúng sanh được thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 54. Mật Hồng Nguyên says:

  Kính thưa Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi.Qua bài phân tích của Thầy cùng với những tích xưa kể lại vô cùng rõ ràng,dễ hiểu,hấp dẫn và mang nhiều ly kỳ. Mục đích của cầu nguyện là tịnh hóa nghiệp chướng giúp người tu tập vượt qua mọi khó khăn trong đời sống tâm linh cũng như đời sống hàng ngày. Cầu nguyện không chỉ như những bài con đã đọc,cầu nguyện còn được các bậc Đạo sư, Thánh tăng sáng tác để làm lợi lạc và được ban phước vô song cho những hành giả đọc tụng trên đạo trình Mật Giáo.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 55. Mật Hồng Thức says:

   

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài rồi, con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 56. Mật Thanh Quang says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con xin cảm tạ Thầy đã luận giải cho con hiểu được cầu nguyện, ý nghĩa mục đích tịnh hoá. Qua câu chuyện và những bài cầu nguyện từ xưa để lại trong bài viết của Thầy, con nhận ra rằng cầu nguyện cũng là để được tịnh hoá những lỗi lầm của người tu.

  Con xin cầu nguyện sức khoẻ Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 57. Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ Thầy đã giảng luận cho chúng con hiểu về cầu nguyện, mục đích cầu nguyện là giúp cho người tu tịnh hóa nghiệp chướng cũng như hóa giãi những khó khăn trong đời sống cũng như trên bước đường tu tập, cầu nguyện còn giúp cho chúng con tập trung vào đối tượng để cầu nguyện, cầu nguyện còn là con đường để tiếp cận giác ngộ. Con cầu  nguyện Thầy và Cô trụ thế dàu lâu để quay bánh xe chánh pháp vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của phật tánh. Om Ah Hum!

 58. Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc các bài viết kỳ 1,2,3 về chủ đề cầu nguyện. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giảng giải cho chúng con được hiểu về mục đích, ý nghĩa của cầu nguyện – một trong mười Pháp hành tâm linh đạo Phật.
  Qua bài viết của Thầy con hiểu rằng cầu nguyện là một phương tiện giúp hành giả trưởng dưỡng niềm tin và lòng sùng mộ vào Đấng giải thoát. Niềm tin là gốc rễ, khởi nguồn của sự cầu nguyện, bởi họ tin vào sự ban phước của Đạo sư, chư Phật,Thánh chúng nên tự lực hành Pháp, từ đó được tha lực hộ trì. Đại sĩ Liên Hoa Sanh đã có xác quyết rằng “Có niềm tin là đã thành công một nửa”, cũng vậy Đại sư Tsongkhapa đã nhấn mạnh rằng “Vị Thầy đáng kính đã thực hành như vậy, những người muốn giải thoát nên làm theo”. Đối với hành giả Kim Cang thừa chúng con, may mắn được theo chân một vị Thầy, là đối thể trung tâm, là kênh vận chuyển ơn phước từ Bổn Tôn, do vậy song song với việc thực hành cầu nguyện, chúng con cần trưởng dưỡng niềm tin và lòng sùng mộ vị Thầy bởi “trừ khi con là cánh đồng của lòng sùng mộ, nếu không trận mưa ban phước sẽ không rơi xuống”.
  Con cũng hiểu rằng cầu nguyện trong đạo Phật hoàn toàn khác với ngoại đạo, bởi mục đích cuối cùng của hành giả thông qua hoạt động cầu nguyện là tích lũy công đức, trí tuệ, tịnh hóa nghiệp chướng ngõ hầu an lạc đời này, cực lạc đời sau. Do bởi mục đích cầu nguyện là giải thoát tối thượng do đó hoạt động này sẽ tạo nên các nguyên tố tinh túy, tương hợp với từ trường thanh tịnh từ cõi giới thù thắng của Bổn Tôn, nhờ đó mà “lời vàng thành tựu”.
  Lòng bi mẫn của các Đấng giải thoát vẫn luôn hiện hữu, là hành giả chúng con cần nương theo các nguyện lực của các Ngài để thực hành cầu nguyện, đón nhận thần lực gia trì của Bổn Tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy, tựa như “Hãy gõ sẽ mở, hãy cầu sẽ được”, cầu nguyện cho huynh đệ Kim Cang chúng con sẽ trưởng dưỡng niềm tin vào vị Thầy, Tam Bảo và tinh tấn trong thực hành hoạt động này.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 59. Mật Khuê Minh says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con được hiểu về ý nghĩa và mục đích tịnh hóa của tu pháp cầu nguyện.

  Con xin được trùng tuyên 3 chìa khóa tâm linh

  HỠI ĐẠI SỸ LIÊN HOA SANH, XIN HƯỚNG TÂM CON VỀ PHẬT PHÁP

  HỠI NHỮNG BẬC TOÀN GIÁC, XIN ĐỪNG ĐỂ CON LẠC VÀO TÀ ĐẠO THẤP KÉM

  HỠI NHỮNG VỊ THẦY TỪ BI ĐỒNG VỚI CÁC NGÀI CHẲNG KHÁC, XIN ĐỂ TÂM ĐẾN CON

  Om mani padme hum

 60. Mật Bích Liên says:

  +14/11/2017

  Mô Phật!

  Kính Bạch Thầy, con hoan hỷ đọc bài viết này. Con cảm tạ ơn Thầy đã giúp con hiểu được ý nghĩa và mục đích của cầu nguyện. Những minh chứng về lời cầu nguyện chân thành, thống thiết được biên soạn bởi những Đạo Sư, Thánh Tăng thời xưa đã đem lại lợi ích vô song cho chúng sanh và các hành giả Mật Tông.

  Con cảm tạ Thầy đã từ bi cho con kiến tập việc cầu nguyện thông qua 16 động tác phát Bồ Đề Tâm trong sinh hoạt hằng ngày cho bản thân con và cho chúng sanh muôn loài. Con hiểu rằng khi cầu nguyện, tâm của con hướng đến cái thiện, nhờ đó chúng con được an lạc dù cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn. Con hiểu rằng đó cũng là sự gia hộ từ Bổn Tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy.

  Con thành tâm đảnh lễ vị Thầy tôn kính. Con cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc và hạnh phúc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

  Om mani padme hum.

 61. Mật Nguyên Hội says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết :Cầu nguyện – ý nghĩa và mục đích tịnh hóa.

  Con hoan hỉ cảm tạ Thầy đã khai thị cho con hiểu ý nghĩa và mục đích của tu pháp cầu nguyện là tịnh hóa nghiệp chướng , giúp con vượt qua khó khăn trong con đường hành pháp, vượt qua mọi khổ đau hanh thông thế sự và an lạc đời sau.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô và sự trường thọ.

  Xin cầu nguyện ngon đuốc trí huệ được thắp sáng muôn nơi.

  Um Mani Padme Hum

 62. Mật Nhã Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con vô cùng hoan hỷ khi được đọc bài luận giảng quý báu này, kỳ 3:” Cầu nguyện- ý nghĩa và mục đích tịnh hóa.

  Qua bài viết, con hiểu rằng” Nhưng dù bài cầu nguyện dài hay ngắn, điều quan trọng nhất vẫn là phải hiểu  ý nghĩa và mục đích của lời cầu nguyện”. Lời chỉ dạy của Thầy giúp chúng con nhận ra rằng với người tu,mục đích cầu nguyện cũng là giúp tịnh hóa nghiệp chướng, hóa giải mọi khó khăn trong đời sống hiện tại cả về đời sống tâm linh và đời sống thường nhật,  để được an lạc đời sau. Muốn làm được điều ấy chúng ta phải biết” chấp nhận và chối bỏ ” cũng như ” luôn luôn quán xét và loại trừ lỗi lầm của mình” để thân ngữ tâm của chúng ta luôn được điều chỉnh theo đúng quỹ đạo của Chánh pháp.

  Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum.

 63. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy đã khai thị cho chúng con hiểu ý nghĩa và mục đích tịnh hóa trong hoạt động cầu nguyện như đức Dilgo Khyentse Rinpoche đã nhấn mạnh:

  “Nhưng dù bài cầu nguyện dài hay ngắn, điều quan trọng nhất vẫn là phải hiểu ý nghĩa và mục đích của lời cầu nguyện”.

  Trên bình diện tâm linh, những lời cầu nguyện viết ra bởi các bậc đạo sư, thánh tăng có sức gia trì thần lực từ cõi giới thù thắng của đức Phật, đại sĩ Liên Hoa Sanh và Thánh chúng. Hành giả khi đọc tụng sẽ nâng cao trình độ tâm linh với chiều kích mới. Cùng với đó, “Lời cầu nguyện để nhận ra những lỗi lầm và khắc sâu trong tâm những đối tượng quy y” (H.H Dudjom Rinpoche).

  Ở khía cạnh độ sanh, những lời cầu nguyện chí thành, chí thiết dâng lên các đấng chiến thắng có thể tạm thời giải thoát cho chúng sanh thoát khỏi ngục tù tam ác đạo, được trở lại cõi nhân, thiên như trường hợp Thái hậu của vua Lương Võ Đế. Hoặc nếu có ác nghiệp kết chặt nhiều đời tất được giải tỏa nếu sám hối, cầu nguyện chí thành như trường hợp pháp sư Ngộ Đạt. Lúc này, hoạt động cầu nguyện có ý nghĩa tịnh hóa lỗi lầm và tiêu trừ nghiệp chướng.

  Trên bất kỳ bình diện nào thì hoạt động cầu nguyện đều đem lại phước báo vô song, đặc biệt đối với hành giả mật giáo.

  Con cảm ơn Thầy về bài viết lợi lạc.

  Con xin được cầu nguyện:

  Hỡi đại sĩ Liên Hoa Sanh xin hướng tâm con về Phật pháp

  Hỡi các bậc Toàn giác xin đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém

  Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các ngài chẳng khác, xin để tâm tới con.

  Om Mani Padme Hum.

 64. Mật Tuyết Mai says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết rồi ạ. Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con hiểu ạ.

  Con xin cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 65. Mô Phật,

  Kính Bạch Thầy con đã đọc kỳ 3: Cầu nguyện, ý nghĩa và mục đích tịnh hóa.

  Con hoan hỷ cảm tạ Thầy đã viết bài.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi ích chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 66. Mật Tường Vân says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ và cảm tạ ơn Thầy với những khai thị đầy ân phước và lợi lạc từ bài viết này

  Con nguyện cầu Thầy Cô an tịnh và  trường thọ

  Nguyện cầu cho tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo

  Om Mani Padme Hum

 67. Mật Pháp Vũ says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này và đang đọc các bài tiếp theo của loạt bài về hạnh “Cầu nguyện” ạ

  Con tạ ơn  Thầy đã khai thị

  Con cầu nguyện Thầy Cô an tịnh và trường thọ

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  OM MANI PADME HUM

 68.  

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ khi được đọc bài này.

  Qua bài giảng con hiểu được mục đích và ý nghĩa của việc cầu nguyện. Cầu Nguyện là một pháp tu ở đạo Phật và  những lời cầu nguyện của các đạo sư, thánh tăng hầu như đều có mục đích riêng về bình diện tâm linh và làm lợi lạc cho những ai tu tập. Qua đó con xin cảm tạ ơn vị Thầy đã từ bi cô đọng những bài cầu nguyện của những vị thánh tăng, đạo sư trong Nghi Quỹ hành trì mà chúng con có cơ hội được diễn tập hay thực hành dưới sự chấp thuận của vị Thầy. Từ đó có thể tích tập được công đức, trí tuệ, tịnh hóa những nghiệp chướng sâu dày cũng như có thể ứng dụng từng phần theo mục đích rõ ràng như xả ly, bồ đề tâm, tánh không mà với căn cơ chậm lụt khó có thể hiểu được nếu không được vị Thầy chỉ dạy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài viết lợi lạc.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe và an tịnh.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.

  Om Mani Padme Hum.

 69. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc kỳ 3 loạt bài cầu nguyện : Ý nghĩa & mục đích tịnh hoá.

  Qua lời dạy của Thầy, con hiểu rằng cầu nguyện được ứng dụng trong các giai đoạn thực hành Mật giáo và đặc biệt trong pháp sơ khởi (Ngondro) trước khi bắt đầu thiền tập. Mỗi bài cầu nguyện được trước tác bởi các bậc đạo sư, thánh tăng đều có những mục đích riêng về bình diện tâm linh và hành giả khi đọc tụng sẽ nhờ sức gia trì thần lực từ cõi giới thù thắng của chư Phật, ngày càng nâng cao trình độ tâm linh với chiều kích mới.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cô đọng những bài cầu nguyện trong nghi quỹ hành trì, để chúng con được thực hành trong không gian linh thánh, hiểu được ý nghĩa, mục đích của bài cầu nguyện :

  + Thực hành cầu nguyện theo bản văn mẫu của tịnh trú Mật gia Song Nguyễn tuỳ theo thực tế diễn biến ngoại cảnh hay nội tâm của hành giả.

  + Tích luỹ công đức : bài nguyện bảy nhánh chi tiết.

  + Tích luỹ trí tuệ : bài nguyện của thánh tăng Tangtong Gyalpo.

  Con cảm tạ ơn Thầy với bài viết lợi lạc này.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 70. Mật Hồng Nguyện says:

  Kính Bạch Thầy

  con đã đọc bài viết này rồi ạ

  con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  om mani padme hum

 71. Mật Định Châu says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết Kỳ 3: Cầu nguyện- Ý nghĩa và mục đích tịnh hóa. Đọc bài viết của Thầy con đã hiểu thêm được ý nghĩa và mục đích của tu pháp cầu nguyện là tịnh hóa nghiệp chướng.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã khai thị.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 72. Mật Bảo Châu says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 73. Mật Thà says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con xin cầu nguyện sức khỏe Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

 74. Mật Dũng Tâm says:

  Thưa Thầy

  Con Mật Dũng Tâm đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với bài viết của Thầy ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi  giảng dạy cho chúng con hiểu về ý nghĩa và mục đích của tịnh hoá.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 75. Kính Bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài cầu nguyện” ý nghĩa và mục đích tịnh hóa”

  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 76. Mật Hải Lưu says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết ” Cầu nguyện : ý nghĩa và mục đích tịnh hóa” rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy đã khai thị cho con.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy , Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum!

 77. Kính Bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài kỳ 3 cầu nguyện : Ý nghĩa & mục đích tịnh hoá. Bài pháp của Thầy giúp chúng con biết các bài cầu nguyện của các Đạo sư hay Thánh tăng đều có mục đích riêng về bình diện tâm linh, đọc tụng có sự gia trì thần lực từ cõi giới thù thắng của Đức Phật, Đại sĩ Liên Hoa Sanh và Thánh chúng.

  Con rất hoan hỷ khi được thực hành cầu nguyện theo bản văn của đạo tràng Mật gia Song Nguyễn do Thầy biên soạn. Bản văn cầu nguyện do Thầy biên soạn giúp chúng con sám hối tội lỗi, được tịnh hóa tiêu trừ nghiệp chướng và phù hợp với thực tế diễn biến ngoại cảnh hay nội tâm của chúng con mà áp dụng những lời cầu nguyện cho phù hợp.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sinh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 78. Mật Tuyết Mai says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết rồi ạ.

  Con xin cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tât cả chúng sanh thành tựu trạng thái tuyệt đối.

  Om Mani Padme Hum.

 79. Mật Liễu Nguyên says:

  Kính bạch Thầy:

  Mật Liễu Nguyên con đã đọc xong bài viết này.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho con hiểu được ý nghĩa mục đích tịnh hóa trong pháp tu cầu nguyện.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của tất cả các chúng sinh.

  Cầu nguyện cho tất cả các chúng sinh thành  tựu hạnh phúc của phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

   

 80. Mật Hoàng Như says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con tạ ơn Thầy đã luận giảng cho chúng con về ý nghĩa và mục đích của pháp tu cầu nguyện.

  Con cầu nguyện Thầy,Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu trong hạnh phúc của Phật tánh.

 81. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết “Kỳ 3: CẦU NGUYỆN – ý nghĩa và mục đích tịnh hóa”. Qua bài viết, con hiểu rằng những bài cầu nguyện trong Mật giáo mang hình thức khác nhau. Có những bài cầu nguyện dài, ngắn, vừa và mỗi bài cầu nguyện đều có ý nghĩa và mục đích riêng. Hành giả đọc tụng những bài cầu nguyện được trước tác bởi các bậc đạo sư, thánh tăng sẽ giúp nâng cao trình độ tâm linh với chiều kích mới.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài!

  Con cầu nguyện Thầy, Cô luôn mạnh khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 82. Mật Thi La says:

  Kính bạch Thầy!

  Con rất hoan hỉ với bài pháp của Thầy. Con hiểu rằng, nhờ cầu nguyện sẽ giúp chúng con sám hối và nhìn rõ bản thân một cách sâu sắc.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi ích chúng sanh. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 83. Kính Bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc bài viết “Kỳ 3 : CẦU NGUYỆN – Ý Nghĩa Và Mục Đích Tịnh Hóa” mà vị Thầy đã khai thị .
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã trích dẫn cho chúng con hiểu được những lời cầu nguyện của các đạo sư, thánh tăng hầu như đều có mục đích riêng về bình diện tâm linh. Nhất là những bài cầu nguyện được trước tác do Dakini (Không hành nữ) ứng mộng có sức gia trì thần lực từ cõi giới thù thắng của Đức Phật, đại sĩ Liên Hoa Sanh và Thánh chúng. Nên hành giả khi đọc tụng sẽ nâng cao về trình độ tâm linh với chiều kích mới, cũng như được ban phước vô song.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 84. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc kì 3 bài “Cầu nguyện: ý nghĩa và mục đích tịnh hóa”. Qua đó con hiểu rằng, những bài cầu nguyện của các bậc Đạo sư, Thánh tăng được lưu truyền đến ngày nay đều mang những hình thức khác nhau, được ứng dụng trong các giai đoạn thực hành, mang lại mục đích riêng về bình diện tâm linh. Có những lời cầu nguyện có sức gia trì thần lực từ cõi giới thù thắng của Chư Phật, Đại Sĩ Liên Hoa Sanh và Thánh chúng, khi đọc tụng sẽ giúp Hành giả nâng cao trình độ tâm linh với chiều kích mới. Ngược lại có những lời cầu nguyện thể hiện bằng những lời sám hối chân thành, chí thiết để tịnh hóa nghiệp chướng.

  Chúng con những hội viện thuộc Viện ITA ( Viện nghiên cứu tâm lý học và ứng dụng Yoga thanh trí) được vị Thầy tâm linh hướng dẫn thực hành Nghi quỹ hành trì trong không gian linh thánh với bài cầu nguyện của bản thân khi nêu ra cụ thể những lời cầu nguyện cũng như lỗi lầm mắc phải, cùng với đó là việc thực hành tụng niệm các bài nguyện của các bậc Đạo sư, Thánh tăng theo lớp lang thứ tự, bởi sự biên soạn của vị Thầy. Là một trong những phương pháp thực hành, nhằm tích tập công đức, trí tuệ mang lại cuộc sống hiện đời với ba mục đích( hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự và thành đạt xã hội) hướng đến cực lạc đời sau.
  Con tạ ơn Thầy với bài viết ý nghĩa, nhiều lợi lạc. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!

   

   

 85. Mật Pháp Ngân says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ. Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 86. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc kỳ 3: “Cầu nguyện – ý nghĩa và mục đích tịnh hoá” của vị Thầy. Qua bài viết của vị Thầy con đã hiểu thêm về nguồn gốc, ý nghĩa và mục đích của những bài cầu nguyện. Mỗi bài cầu nguyện của các đạo sư, thành tăng hầu như đều có mục đích riêng về bình diện tâm linh và đều mang sự lợi lạc cho hành giả khi đọc tụng: tiêu trừ nghiệp chướng và nâng cao trình độ tâm linh với chiếu kích mới. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu, ý nghĩa và lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 87. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết này ạ.

  Từ những câu chuyện, giai thoại mà vị Thầy chỉ ra trong bài viết, con hiểu thêm được rằng: những lời cầu nguyện không chỉ giúp cho người Phật tử tích tập công đức, giải trừ nghiệp chướng, mà còn là cơ hội để nhận ra những lỗi lầm của bản thân, thể hiện niềm tin hướng tới những đối tượng quy y là vị Thầy và Bổn tôn. Như vị Thầy đã chỉ dạy trong bài viết: “Những lời cầu nguyện của các đạo sư, thánh tăng hầu như đều có mục đích riêng về bình diện tâm linh” và những câu chuyện, giai thoại mà vị Thầy đưa ra trong bài giúp con nhận ra thêm được rằng những bài cầu nguyện của các bậc Đạo sư, Thánh Tăng đều khởi phát vì lợi ích của chúng sanh hữu duyên. Chính vì mục đích lớn lao như vậy nên con hiểu rằng khi bản thân mình là người Phật tử thì nên biết tinh tấn thực hành, không chỉ để giúp cho bản thân mà cũng nên hướng tới cầu nguyện vì lợi ích của chúng sanh hữu duyên.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 88. Mật Quảng Dũng says:

  Kính Thưa Thầy!

  Con đã đọc bài Cầu Nguyện : Ý Nghĩa Và Mục Đích Tịnh Hóa (Kỳ 3).

  Con xin hoan hỷ và cảm tạ bài viết của Thầy đã giúp cho chúng con hiểu được rằng mục đích của việc cầu nguyện là hướng tâm về giáo pháp vi diệu, nhằm tịnh hóa tất cả các nghiệp chướng lỗi lầm trong quá khứ, nhờ vậy mà có thể nhận ra lỗi lầm của bản thân, kịp thời sám hối những lỗi lầm và không dám tái phạm, giúp người tu tinh tấn và vững vàng trên con đường tu tập hơn.

  Cầu nguyện cho tất cả mọi người trong trạng thái tĩnh thức!

 89. Giorgi says:

  Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của bạn đọc Giorgi sang tiếng Việt như sau:

  Kính bạch Thầy!

  Con chân thành cảm tạ ơn Thầy vì những bài viết khai sáng như thế này ạ. Những bài viết của Thầy đã khai trí cho chúng con và mang lại cho chúng con sự bình an vào đúng thời điểm chúng con cần nhất. Con bắt đầu hiểu hơn về những lời Thầy dạy và những lời dạy của Thầy thực sự giúp con vượt qua những khó khăn, trở ngại trong cuộc đời.

  ………………………………………………………………….

  Dear Guru, many thanks for such enlightening articles. They bring wisdom and peace in time of need. I start to understand more and it really helps dealing with hinderances.

 90. Simon Michael says:

  Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của bạn đọc Simon Michael sang tiếng Việt như sau:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài này. Con hiểu rằng cầu nguyện có công năng tịnh hóa nghiệp chướng.

  Con cầu nguyện Thầy để tâm đến chúng con để khi chúng con cầu nguyện thì được nhận ơn phước từ Thầy.

  ………………………………………………………………..

  Dear Guru,

  I thank you for this article that talk about prayer as the power of purification and cleaning of bad karma..

  Guru may you give us the power to pray so that to attract your blessing

 91. Mật Tịnh Pháp says:

  Dạ Con kính bạch Thầy Con đã đọc bài này rồi ạ

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài lợi lạc chúng sanh

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh

  Um Ma Ni Pê Mê Hum

 92. Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Qua bài con hiểu, những bài cầu nguyện trong Mật giáo mang hình thức khác nhau, có những bài cầu nguyện ngắn, dài và vừa. Đều là những trước tác của những bậc Đạo Sư và những thành tựu giả Phật giáo Tây Tạng, được sự gia trì của Đạo sư, Bổn tôn, Dakini viết nên những lời nguyện chân thành, chí thiết để làm lợi lạc cho những ai tu tập.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 93. Lương Ngọc Kiên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Hoàng Đăng hoan hỷ khi được đọc xong bài rồi thưa Thầy.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Om mani padme hum !

 94. Mật Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc bài này: “Kỳ 3: CẦU NGUYỆN – ý nghĩa và mục đích tịnh hóa”
  Con hiểu rằng, những bài cầu nguyện chí thành được trước tác bởi các bậc đạo sư giúp người hành giả khi đọc tụng những bài cầu nguyện ấy nhận được sự gia trì và ban phước từ các đấng Chiến Thắng, và kỳ diệu thay nhờ đó chúng con có thể được tịnh hóa những nghiệp chướng sâu dày từ vô thủy kiếp. Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con được hiểu ý nghĩa những lời cầu nguyện như một phương tiện giúp tương thông với cõi giới thù thắng và sóng trường siêu việt ấy giúp chúng con tiêu trừ tự nhiên những gánh nặng là món nợ khổng lồ của những nghiệp xấu ác chất chồng. Con hiểu rằng, thật may mắn sao khi hành giả Phật giáo có được phương tiện như thế.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thắt chặt cội gốc điều lành.
  Cầu nguyện đạo hữu Mật Hoàng Phúc được thác sanh nơi cõi lành.
  Om Mani Padme Hum

 95. Kính bạch Thầy Con đã đọc bài viết kỳ 3:Cầu nguyện -ý nghĩa và mục đích tịnh hóa.Qua bài viết con hiểu những dòng phái khác nhau thì sẽ có những bài cầu nguyện khác nhau với độ dài ngắn cũng khác nhưng những bài cầu nguyện đó đều được lộ xuất từ những bậc thành tựu tâm linh mang lại công đức và trí tuệ cho người trì tụng. Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô Cầu nguyện cho đạo hữu Mật Tịnh Pháp vượt qua khó khăn hiện tại hanh thông trong tương lai.Om mani pedme hum  

 96. Đỗ Trường Giang says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy!
 97. Mật Đăng Toàn says:
  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu nguyện cho đạo hữu Mật Tịnh Pháp vượt qua khó khăn hiện tại, hanh thông tương lai. Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh. Om mani padme hum.
 98. Mật Thuận Lễ says:

  Kính bạch Thầy !

  Con đọc xong bài :Cầu nguyện “ý nghĩa và mục đích tịnh hoá ”

  Qua bài giảng của vị Thầy con hiểu về ý nghĩa và mục đích của tu pháp cầu nguyện là tịnh hoá nghiệp chướng giúp con vượt qua mọi khó khăn trên con đường tu tập về cả đời sống thế gian và đời sống tâm linh .Những bài cầu nguyện được các Thánh tăng ,Đạo sư  viết ra đều có ý nghĩa về bình diện tâm linh ,nhằm mang đến lợi lạc cho chúng sanh và tiêu trừ nghiệp chướng .Con cảm tạ ơn Thầy đã chọn ra những phương pháp phù hợp để quán chiếu cho con sửa lại lỗi lầm bản thân và biết được ý nghĩa của những bài cầu nguyện để thực hành tốt hơn nhằm đạt được hạnh phúc Phật tánh

  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khoẻ và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện đạo hữu Mật Tịnh Pháp  vượt qua khó khăn hiện tại ,hanh thông tương lai 

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh 

  Om mani padme hum .

 99. Mật Như Pháp says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm thấy thật ơn phước khi chúng con được tiếp cận với chánh pháp qua sự truyền tải của vị Thầy tâm linh. Trong đó chúng con hiểu được những lợi ích, ý nghĩa của việc cầu nguyện và phương thức cầu nguyện đúng đắn nhất.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện Mật Tịnh Pháp sớm vượt qua được khó khăn hiện tại, hanh thông tương lai.

  Cầu nguyện chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 100. Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến) says:
  Kính Bạch Thầy
  Con Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến) đã đọc qua bài : ” Kỳ 3: CẦU NGUYỆN: ý nghĩa và mục đích tịnh hóa” rồi ạ
  Qua bài này cho con hiểu thêm ý nghĩa và mục đích tu pháp cầu nguyện là tịnh hóa nghiệp chướng, giúp con vượt qua mọi khó khăn trên đường tu tập cả về đời sống thế gian lẫn đời sống tâm linh.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài pháp lợi lạc quý báo này ạ
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh!
  Om mani padme hum.
 101. Mật Hồng Quang says:

  Kính bạch Thầy,
  Con Mật Hồng Quang hoan hỷ đọc xong bài ‘ Kỳ 3: CẦU NGUYỆN – ý nghĩa và mục đích tịnh hoá’.
  Con được biết rằng ‘Những lời cầu nguyện của các đạo sư, thánh tăng hầu như đều có mục đích riêng về bình diện tâm linh’.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và sự trường thọ vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 102. Mật Huệ Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cúi đầu kính đảnh lễ Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ,

  Om Mani Padme Hum.

 103. Mật Ba says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng đưa những luận chứng cho chúng con hiểu về ý nghĩa của cầu nguyện và mục đích tâm linh.

  Cầu nguyện không những lời thiết tha cầu khẩn, lời tâm sự những ước nguyện chính dáng thầm kín của bản thân gửi đến  đối tượng mình tôn kính, sùng mộ. Cầu nguyện còn mang tính chất sám hối lỗi lầm, một sự thành khẩn từ tâm giúp bản thân trực diện xoay chuyển không mắc tái phạm, giúp tịnh hóa tỗi lầm và cũng là cơ hội tích tập công đức khi thực hiện một trong mười hoạt động tâm linh.  Ngoài ra các bài cầu nguyện của các bậc Đạo sư, các bậc Thánh tăng để lại không đơn thuần là bài cầu nguyện bình thường mà đã có sức gia trì của Đức Phật. Vì vậy tùy theo tình huống hành giả cũng có thể đọc tụng các bài cầu nguyện này nhằm gia tăng công đức và trí tuệ cho người trì tụng.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om ah hum!

 104. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài này.

  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng chúng con hiểu được “Cầu Nguyện – Ý nghĩa và mục đích tịnh hóa” là như thế nào. Qua bài viết, con hiểu được cầu nguyện là một pháp tu trong đạo Phật để tích tập công đức và có thể tịnh hóa nghiệp bất tịnh chúng con đã gây tạo từ vô thủy kiếp. Tuy nhiên “dù  bài cầu nguyện dài hay ngắn, điều quan trọng nhất vẫn là phải hiểu ý nghĩa và mục đích của lời cầu nguyện”. Vì “Những lời cầu nguyện của các đạo sư, thành tăng hầu như đều có mục đích riêng về bình diện tâm linh”. Qua đó, con hoan hỷ và cảm tạ ơn Thầy đã từ bi tạo ra phương tiện thiện xảo trong trạng thái động là 16 lời cầu nguyện từ 16 động tác trong cuộc sống đời thường hành ngày. Điều này vừa giúp chúng con trưỡng dưỡng Bồ đề tâm, vừa rèn luyện sự tỉnh thức. Đồng thời  những bài cầu nguyện của các bậc Thánh giả theo từng mục cụ thể Bồ đề tâm, xả ly, tánh không trong Nghi quỹ, được thực hành diễn tập với sự đồng ý của vị Thầy giúp chúng con kịp thời trực diện và xoay chuyển tâm thức về đúng với quỹ đạo chánh pháp. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe, trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoạt dụng Bồ đề tâm, hoằng dương chánh pháp, lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện đau khổ của chúng sanh được lắng dịu.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 105. Hoàng Thị Loan says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đoc xong bài này rồi ạ.

  Con sẽ đọc tiếp ạ.

   

   

 106. Thuỳ Linh says:
  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài viết k3,

  Con cảm ơn Thầy đã viết bài.

  Om Mani Padme Hum!

 107. Mật Chân Tính(12 tuổi) says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này. Con cảm ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con hiểu ý nghĩa của cầu nguyện và mục đích tâm linh ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh tỉnh thức ở trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

   

 108. Kính Bạch Thầy

  Bài này con đã đọc rồi ạ

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu

  Qua bài này giúp con hiểu về ý nghĩa và mục đích của  pháp tu  cầu nguyện là tịnh hóa nghiệp chướng và là cơ hội để tích tập công đức

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om mani padme hum

 109. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Qua bài viết của vị Thầy đã từ bi ban phước cho chúng con được hưởng lợi lạc và công đức về việc cầu nguyện xua đi nghiệp chướng mà chúng con tạo ra ạ.cầu nguyện cũng xua tan tội lỗi và xám hối từ khẩu nghiệp mình gây ra,cầu nguyện giúp cho chúng con bình tỉnh và thoải mái trên con đường giải thoát khỏi cảnh luân hồi và ta,con thành tâm tạ ơn vị Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con một bài pháp thật là ý nghĩa và lợi lạc ạ

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy và Cô thật nhiều sức khỏe và sự trường thọ để lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om Mani Padme Hum

 110. Phan văn thanh says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài viết kỳ 3 cầu nguyện.

  Con kính chúc thầy công đức viên mãn .

 111. Phan thị Bạch Tuyết says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con là Mật (Phong Tuyết Phan thị Bạch Tuyết)đã đọc bài viết kỳ3 của bài Cầu nguyện.Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải và khai thị cho chúng con hiểu được cầu nguyện là để tịnh hóa nghiệp chướng và là cơ hội để tích lập công đức. Để việc cầu nguyện đạt hiệu quả ,trước khi cầu nguyện mình cần phải hiểu rõ ý nghĩa và mục đích của  bài cầu nguyện đó ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lơi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thành tựu hạnh phúc của phật tánh.

  Om mani padme hum.

 112. Phan Ngô Thùy Dung ( 9 tuổi ) Thùy Dung says:
  Kình Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ!

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Om Mani Padme Hum.

 113. Mật Hoa Pháp( Phan Ngô Thùy Dung 9 tuổi ) says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con Mật Hoa Pháp đã đọc xong bài này rồi ạ!

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Om Mani Padme Hum.

 114. Mật Hải Như (Đặng Vũ Phương Anh 8tuổi) says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi dọc bài viết này ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho virus corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum !

 115. Mật Khánh Như ( Võ Thị Kim Quí ) says:
  Kính Bạch Thầy ! Con đã đọc xong bài . Con cầu nguyện Thầy và Cô sức khoẻ trường tồn lợi lạc chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum

 116. Đỗ Khương Duy says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài viết rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy,

  Con cầu nguyện cho Thầy sức khỏe và sự trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho mọi người sớm vượt qua đại dịch Covid-19.

  Om Mani Padme Hum!

   

 117. Trịnh Văn Đạt says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ!

  Con cám ơn Thầy!

 118. Mật Huệ Bích ( Lê Hải My 8 tuổi) says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ,

  Con cảm ơn Thầy ạ,

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh,

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ,

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh,

  Om Mani Padme Hum.

 119. Nguyễn Vân Linh says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ

  Con cảm ơn Thầy!

 120. Mật Định Thuần says:
  Kính bạch Thầy!

  Con rất hoan hỷ khi được đọc bài pháp của vị Thầy.

  Qua bài giảng con hiểu được pháp tu Cầu nguyện không chỉ là một pháp tu thù thắng của Mật Giáo mà còn có mục đích tịnh hóa. Tiêu biểu là bài cầu nguyện đã được trước tác bởi Đức Dudjom Rinpoche, sau khi ngài nhất tâm cầu nguyện Guru Rinpoche (Liên Hoa Sanh Đạo sư), khẩn cầu Ngài ban phước để thực hiện được tâm nguyện viết lên một bài nguyện quý giá. Con xin mượn bốn câu nguyện của Ngài để nói lên tâm niệm của bản thân, nhờ duyên lành đã được hạnh ngộ vị Thầy tôn kính:

  “Nhờ những tích tập công đức trong quá khứ

  Con có được thân người quý báu

  Nhờ công đức không quá ít so với ác nghiệp

  Con được gặp Giáo pháp diệu thâm”.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe và trường thọ để lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho dịch Covid -19 sớm được tiêu trừ.

  OM MANI PADME HUM!

   

 121. Mật Hoa Pháp( Phan Ngô Thùy Dung 9 tuổi ) says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con Mật Hoa Pháp đã đọc xong bài này rồi a!

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Virs Corona được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 122. Mật Diệu Hà (Nguyễn Hồng Hà 10 tuổi) says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc này ạ.

  Con cầu nguyện cho chúng sanh uống được thứ nước tinh túy cam lồ .

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho dịch corona sớm được tiêu trừ

  Om Mani Padme Hum.

   

 123. Mật Nguyên Minh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Cầu nguyện Thầy Cô khoẻ mạnh và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện bệnh dịch Covid-19 sớm tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

   

 124. Mật Nhất Nguyên (Lê Duy Trí) says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Qua bài viết con hiểu được một trong những công năng của cầu nguyện đó là để tịnh hoá nghiệp chướng. Có những nghiệp chướng từ các kiếp trước gây cản trở trên đường tu, nhờ có cầu nguyện mà được tiêu trừ. Thật là một món quà quý giá mà Đức Phật và các bậc Thánh đức đã ban cho con thông qua lời dạy của vị Thầy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 125. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con hoan hỷ đọc bài pháp của vị Thầy.  Qua bài pháp con được hiểu thêm về ý nghĩa và mục đích của tu pháp cầu nguyện là tịnh hóa nghiệp chướng.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 126. Mật Minh Ánh (7 tuổi) says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài ” Kỳ 3:cầu nguyện – ý nghĩa và mục đích tịnh hoá ” rồi ạ.
  Con cảm ơn Thầy đã viết bài ạ.
  Con cầu nguyện Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.
  Con cầu nguyện chúng sanh được uống tinh tuý cam lồ.
  Cầu nguyệ đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.
  Om Ah Hum.
 127. Mật Phước says:
  Kính Bạch Thầy !
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã luận giải và dẫn chứng những bài cầu nguyện của các bậc đạo sư, thánh tăng… giúp con biết được những lời cầu nguyện của các đạo sư, thánh tăng hầu như đều có mục đích riêng về bình diện tâm linh. Do vậy dù bài cầu nguyện dài hay ngắn, điều quan trọng nhất là phải hiểu được “ý nghĩa và mục đích” của lời cầu nguyện mà ứng dụng trong thực hành.
  Con hiểu rằng, cầu nguyện để có được sức gia trì thần lực từ cõi giới thù thắng của Đức Phật, đại sĩ Liên Sanh và Thánh chúng ; nhằm mục đích giúp người tu tập được tịnh hóa nghiệp chướng.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.
  Cầu nguyện cho bệnh dịch Corona bị tiều trừ.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc hạnh tánh.
  Om Mani Padme Hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status