Nov 12, 2012

Posted by in Ứng dụng thực hành | 8 Comments

KINH VU LAN BỒN: NGỘ NHẬN – KỲ 3: ĐI MUA NHÀ MÀ CHỌN CỬA SỔ

      Kỳ 1:  http://chanhtuduy.com/ky-1-ngo-nhan-tu-doi-den-dao/ Kỳ 2: http://chanhtuduy.com/ky-2-ngo-nhan-tu-y-kien-ban-doc-comment-thanh-bai-viet/ Kỳ 4: http://chanhtuduy.com/ky-4-ngo-nhan-ban-goc-ma-khong-goc/ Kỳ 5: http://chanhtuduy.com/ky-5-ngo-nhan-nguy-thu-khien-nguy-hieu/ Kỳ 6: http://chanhtuduy.com/ky-6-ngo-nhan-ve-ong-nguyen-minh-tien-het/ Tuy nhiên, một học giả như ông không thể sơ xuất được nhưng ông muốn “hô biến” như vậy để có dịp khoe rằng ông đọc kỹ, đọc nhiều; mới có dịp ông tung tẫy ngòi bút của ông, để mọi người thấy được kiến thức bác học của mình. Bản ngã tự kiêu của ông ở chỗ nào thể hiện? Thứ nhất là ông quá tự tin đến mức chủ quan vào “kiến thức” tầm chương trích cú của mình, bỏ qua tính thực tế hiện hữu mà nhận xét: “ tôi nhận ra khá nhiều lệch lạc từ 2 phía, dù là tán thành hay không tán thành”. Ôi chao! Ông đã khiêm tốn viết trong email gửi ông Tân Thanh là ông không phải “học giả hay hành giả” mà tại sao phán xét


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status