Jun 5, 2016

Posted by in Giáo điển | 94 Comments

Kỳ 3: VƯỢT QUA ĐỊNH KIẾN

LOẠT BÀI VỀ QUYỀN LỰC TÂM LINH

Kỳ 3: VƯỢT QUA SẮC TƯỚNG

Tất cả thành tựu tâm linh đều nhờ đến công ơn của vị thầy dạy đạo, và cũng không có kinh điển nào xác quyết phải là một đạo sư đầu tròn áo vuông, ăn chay nằm đất hay là một đạo sư thực sự có đạo lực và phương pháp dạy đạo. Trò Mật Tịnh Giác thành thực chia sẻ: “Theo con hiểu từ kinh điển, người tu nào có được trí huệ thì được gọi là “Thiện tri thức”, còn nếu không chỉ là những người bình thường, bất quá được khoác áo thầy tu (nhưng “chiếc áo không làm nên thầy tu”).

Vậy, trí huệ/sản phẩm trí huệ của vị Thầy dạy đạo ở MGSN là gì?

Tác phẩm: "Một Đời Người Một Câu Thần Chú", Đạo sư Thinley -Nguyên Thành

Tác phẩm: “Một Đời Người Một Câu Thần Chú”, Đạo sư Thinley -Nguyên Thành

– Đó là hai tác phẩm tâm linh đã được xuất bản và lưu hành rộng khắp, được nhiều đọc giả hoan hỉ tán thán: “Một đời người một câu thần chú” “Pháp là cuộc sống theo quan kiến Mật giáo”.

– Gần một ngàn bài viết, bài giảng tràn ngập Chánh pháp Phật đà với đầy đủ luận cứ, luận chứng, tính học thuật, khoa học,… đã được đăng trên http://chanhtuduy.com.

Thế còn đức hạnh của Thầy thì sao?

Sau một thời gian dài tu tập nghiêm túc và tinh tấn dưới sự dẫn dắt của Đạo sư Thinley Nguyên Thành, huynh Mật Kiên đã viết bài chia sẻ “Nhìn Thầy thấy Phật” đúc kết những đức hạnh của vị Thầy như sau:

– Nói và làm đều vì Bồ đề tâm, đều thể hiện hoặc ẩn tàng 3 yếu tính giác ngộ, dù là nói chuyện phiếm, để gieo chủng tử Phật pháp cho mọi chúng sanh.

– Không bận tâm thế sự nhưng hòa nhập thế sự, vì Bồ đề tâm dụng.

– Hòa nhập thế sự nhưng không xao lãng Phật sự, vì chánh niệm thân thể.

phap la cuoc song

Tác phẩm: “Pháp là cuộc sống theo quan kiến Mật giáo”, Đạo sư Thinley -Nguyên Thành

Để hiểu rõ hơn về đức hạnh của vị Thầy, Quý vị đọc bài “Nhìn Thầy thấy Phật” theo link sau: http://chanhtuduy.com/nhin-thay-thay-phat/.

Vì sao Thầy Thinley Nguyên Thành không trong hình tướng “đầu tròn áo vuông”, mà lại có đời sống gia chủ?

Trong “Kinh Đại bát nhã Ba la mật đa, Tập 1, Phẩm Học quán” (do Hòa thượng Thích Trí Nghiêm dịch) đã xác quyết rằng các vị Bồ-tát Ma-ha-tát có nhiều hình tướng khác nhau:

“Lúc ấy, Xá Lợi Tử thưa Phật rằng: Bạch Đức Thế tôn! Các Bố tát Ma ha tát cần phải có cha mẹ, vợ con và các thân hữu sao?

Phật bảo cụ thọ Xá Lợi Tử rằng: Hoặc có Bồ tát có đủ cha mẹ vợ con quyến thuộc mà vẫn tu hạnh Bồ tát Ma ha tát. Hoặc có Bồ tát Ma ha tát không có vợ con, từ sơ phát tâm cho đến thành Phật, thường tu phạm hạnh chẳng hoại đồng chơn. Hoặc có Bồ tát Ma ha tát phương tiện khéo léo, thị hiện thọ ngũ dục rồi nhàm bỏ, xuất gia tu hành phạm hạnh, mới được vô thượng chánh đẳng Bồ đề…”

Đạo Phật lấy tâm làm chủ, lấy trí làm đầu, dùng tuệ làm nghiệp. Chính vì vậy Đức Phật đã tuyên thuyết như sấm động giữa trời quang “Duy tuệ thị nghiệp”, chứ không phải “Duy phục (y phục) thị nghiệp”(!).

Tranh vẽ Đại sĩ Duy Ma Cật

Hình ảnh vị Thầy “khoác bạch y, đầu có tóc, có vợ con” thì đâu có gì lạ, đâu có gì là “không đúng pháp”? (Tranh vẽ Đại sĩ Duy Ma Cật)

Vì vậy, hình ảnh vị Thầy “khoác bạch y, đầu có tóc, có vợ con” thì đâu có gì lạ, đâu có gì là “không đúng pháp”?

Trong cuốn sách “Đạo Gì?” của TT. Thích Trí Siêu, có viết: “Ở Nhật Bản các vị Tăng đa số đều có vợ. Có nhiều chùa, sau khi vị trụ trì mất thì con của họ lên thay thế làm trụ trì. Có hai vị thiền sư Nhật nổi tiếng là Shunryu Suzuki (1905-1971) tác giả quyển “Thiền tâm, Sơ tâm” (Zen mind, Beginner”s mind) và Daisetz Teitaro Suzuki (1870-1966) tác giả bộ “Thiền Luận”. Khi nói về hai vị này, nhiều người gọi họ là Đại Sư. Tôi tự hỏi không biết những người này có biết là hai Đại Sư của họ có vợ chăng? Nếu biết thì có còn gọi là Đại Sư nữa không?

Riêng theo truyền thống Tây Tạng thì có hai loại Lạt Ma. Lạt Ma Tăng không có vợ và Lạt Ma cư sĩ có vợ con. Chữ Lạt Ma (Lama) là dịch từ chữ Phạn Guru có nghĩa là Đạo Sư, vị Thầy dạy đạo.

…Với dân Tây Tạng, một vị thầy tu theo Mật tông Tây Tạng có vợ hay không, việc đó không thành vấn đề.”

Người Việt chúng ta xưa nay bị “tiêm nhiễm” bởi ý niệm hễ ai được gọi là Thầy tu (đạo Phật) thì phải đầu trọc áo vuông, không vợ con, phải ăn chay trường,…

Có nói rằng “Chiếc áo không làm nên Thầy tu”, sao chúng ta cứ mải vô minh cố chấp vào hình thức? Tu là phải như thế này, phải như thế kia! Đạo hạnh của một vị Thầy không thể chỉ được đánh giá trên việc vị Thầy ấy có vợ hay không có vợ, có tóc hay cạo đầu, ăn chay hay ăn mặn(!).”

Mật Tịnh Giác là ai? Sau đây là phần tự sự của trò ấy: “Tôi xin giới thiệu sơ lược về bản thân: tôi tốt nghiệp Cử nhân kinh tế và MBA tại một Trường đại học lớn ở TP.HCM. Tôi đã từng công tác trong Ban Đầu tư của một ngân hàng danh tiếng, từng công tác trong Ban Tham mưu về đầu tư tại một Tập đoàn khá lớn mà bên dưới Tập đoàn có đến vài chục công ty con, là Giảng viên về tài chính và đầu tư tại một số Trường đại học ở TP.HCM.

Tôi xin kể sơ lược như vậy, để Quý vị thấy rằng nếu chiếu theo địa vị thế gian thì tôi không phải là người thất học, kém thông minh và nghèo khổ; tôi tin rằng mình có đủ lý trí trong quá trình tầm sư cầu pháp, chứ không dễ dàng gì bị ai đó dụ dỗ lôi cuốn. Tôi không hề đề cao bản thân, không khoe mẽ, chỉ viết những gì mà nó “như là”; vì tôi biết nếu mình viết phóng đại sẽ rơi vào tội vọng ngữ, tăng ngã mạn. Không, tôi tuyệt đối không dại gì làm như thế…”.

Về luận điểm này trò Mật Tịnh Giác cũng khẳng định: “Đức Phật đã tiên đoán, thời mạt pháp không ít quyến thuộc ma Ba tuần hoá hiện thành thầy tu đạo Phật làm những điều tà vạy, nên người học Phật, tu Phật cần cảnh giác, không nên thấy hình thức bên ngoài mà vội tin theo. Cũng đừng thấy người tu là bạch y mà xem thường! Đây là điều mà Đại sĩ Liên Hoa Sanh đã khẳng định: “Bậc giác ngộ hiện thân với hình dạng bất định, kẻ hạ trí lừa dối là bọn đạo đức giả, đội lốt tu hành, đừng lầm đồng là vàng”. (Khai thị của Liên Hoa Sanh về Đại toàn thiện).

Tôi có vài dòng chia sẻ như trên, hy vọng rằng các đạo hữu, bạn đọc gần xa sau khi đọc xong sẽ hiểu hơn, không còn những “nghi ngờ không đáng có” về MGSN nữa.

Cầu nguyện ánh sáng trí huệ chiếu sáng khắp muôn nơi!

Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

OM MANI PADME HUM”

phat-tuyet-phap

“Trong tương lai, ác ma sẽ mang hình tướng Sa Môn (người xuất gia), vào Tăng Đoàn, và nói đủ loại tà thuyết, làm cho nhiều người trở thành tà nhân và nói tà pháp…”

Còn trò Mật Diệu Hằng tâm sự: “Những người mượn danh là đệ tử Như Lai, những ác ma mang hình tướng sa môn truyền tà thuyết, dạy chúng sanh thuyết tà đạo, tà pháp, biến thần chú của chư Phật, Bồ tát thành tà pháp để mưu cầu danh lợi cho bản thân trong thời Mạt Pháp này đã được đức Phật chỉ rõ trong Kinh Phật tạng: “Xá Lợi Phất! Các ác ma bây giờ ẩn trong thân của những kẻ giúp ông Điều Đạt (tức Đề Bà Đạt Đa) để phá Ta (Đức Phật), Pháp và Tăng. Bởi vì Như Lại với đại trí tuệ còn ở trên thế gian, những quỷ ma xấu xa đó không thể thành công khi làm việc đại ác. Trong tương lai, ác ma sẽ mang hình tướng Sa Môn (người xuất gia), vào Tăng Đoàn, và nói đủ loại tà thuyết, làm cho nhiều người trở thành tà nhân và nói tà pháp…

Câu chuyện buôn bán thần chú với giá cắt cổ của các vị thầy được coi là đệ tử Như Lai là một vết nhơ không thể chối cãi tại cửa Phật. Con không hiểu những vị tăng đã chọn cuộc đời thanh tịnh, ra khỏi ba nhà lửa để tu tập nhằm chứng thực Niết Bàn lại có thể vì những cám dỗ trần tục mà làm mất đi đạo hạnh, đạo lực của mình để ác ma dẫn đường đi về cõi thấp. Điều này rơi vào điều thất bại trầm trọng của một người tu mà thắng tăng Gampopa đã khuyến cáo: “Đã bước vào cổng Chánh pháp mà lại trở về với cuộc sống gia đình, cũng giống như con thiêu thân lao vào ngọn lửa. Đây là một thất bại trầm trọng.”

Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.”

Làng Phước Thành ngày 04/06/2016

Thinley- Nguyên Thành

Cùng chủ đề: 

LOẠT BÀI VỀ QUYỀN LỰC TÂM LINH (4 kỳ) – Thầy Thinley Nguyên Thành

Kỳ 1: CON SÂU LÀM RẦU NỒI CANH?

Kỳ 2: CHIẾC ÁO LÀM NÊN THẦY TU?

Kỳ 3: VƯỢT QUA ĐỊNH KIẾN

Kỳ 4 : TẠI GIA & XUẤT GIA; CHÙA & NHÀ: ĐÂU LÀ THỰC NGHĨA TỐI HẬU, ĐÂU LÀ THỰC CHẤT VẤN ĐỀ ?

 1. Mật Tuệ Tri says:

  Mô Phật,
  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc xong Kỳ 3: Vượt Qua Định Kiến. Con hoan hỷ tán thán bút lực dõng mãnh của vị Thầy và các đạo huynh.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều vượt qua được định kiến để tìm đến chánh kiến Phật đà, gặp được minh sư và thành tựu giải thoát.
  OM MANI PADME HUM.

 2. Mật Bình says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy, thiện hạnh của các Đạo huynh đã phân tích làm rõ định kiến của người thế gian, thường hay nhìn vào hình tướng bên ngoài để đánh giá đạo phong, đạo hạnh của một vị Thầy tâm linh. Mà không nhìn thấy vượt qua khỏi những sắc tướng bên ngoài của một Thầy tu đầu tròn áo vuông. Đó chính là trí tuệ của vị Thầy, với những sản phẩm tâm linh, được nhiều độc giả hoan hỷ tán thán. Một vị Thầy có thể làm chuyển hóa tâm thức của các học trò từ tâm phàm phu, chuyển sang bản tâm chân thật của Phật tánh.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự nghiệp hoằng dướng chánh Pháp.
  Cầu cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum!

 3. Mật Thủy says:

  Bài 3
  Kính bạch Thầy!
  Sáng nay con được đọc một lượt ba bài trong loạt bài “Quyền lực tâm linh” của Thầy, con vô cùng hoan hỷ! Với trí huệ cùng với phương tiện ngũ minh, những bài viết của Thầy được hoàn thành liên tục với một tốc độ “chóng mặt”, nội dung sắc sảo đầy tính học thuật. Bấy nhiêu cũng đủ cho bất cứ ai mang quan kiến sai lầm về Thầy, về Mật gia Song Nguyễn cũng phải chấp nhận trí huệ của Thầy (dù điều này đã được chứng minh qua hai tác phẩm “Một đời người một câu thần chú” và “Pháp là cuộc sống theo quan kiến Mật giáo” được xuất bản và lưu hành rộng khắp). Như vậy rõ ràng “hình ảnh vị Thầy “khoác bạch y, đầu có tóc, có vợ con” thì đâu có gì lạ, đâu có gì là “không đúng pháp”!”. Đó là chưa kể đến các tấm gương sáng ngời của các bậc đạo sư vĩ đại mang hình tướng cư sĩ như Đại sĩ Duy Ma Cật, Đại sĩ Liên Hoa Sanh, Đạo sư Marpa, Đạo sư Dilgo Khense, Đạo sư Thinley Norbu… Và nếu như những ai vẫn còn những tư tưởng này trói buộc, con cầu nguyện cho họ sẽ giải được mối quan ngại này qua loạt bài này của Thầy!
  Con tán thán công hạnh của Thầy! Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy và Cô!

 4. Mật Minh says:

  kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi. Con cảm tạ ơn Thầy.

 5. Mật Nhi says:

  Kính bạch Thầy!
  Bài này cho con hiểu được hình tướng bên ngoài nhiều khi trái ngược với phẩm chất bên trong, nên không thể dùng sắc tướng để đánh giá Thầy tu chân chính trong một số trường hợp.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy.
  Nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  OM AH HUM!

 6. Mật Đại Chí says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết rồi ạ. Con xin cám ơn Thầy!

  Con xin cầu nguyện sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh.!

  Om Mani Padme Hum

 7. Mật Ngữ says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi thưa Thầy.
  Cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy. Cô vì lợi lạc cho chúng con và chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 8. Mật Kiên says:

  Kính bạch Thầy!
  Đọc bài này, con chợt nhớ lời của Cô Mật Diệu trong bài Biển trí huệ: “Mọi sắc tướng rớt rơi muôn chiều/từ trí biết nguyên sơ diệu kỳ/ đại toàn thiện tự nhiên”. Nếu chấp chặt vào sắc tướng và định kiến (tăng bào hay bạch y, v.v…), làm sao vượt qua cửa ải “sở tri chướng” để dần dần “trở về tâm Tánh không rạng ngời” đặng từng bước đến bờ giác ngộ?
  Con hoan hỉ chia sẻ của Mật Tịnh Giác về thông tin cá nhân, vì Bồ đề tâm chứ không vì “khoe mẽ”!
  Con kính đảnh lễ Thầy.
  OM AH HUM.

 9. Mật Tịnh Như says:

  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc loạt bài “Quyền lực tâm linh” của thầy rồi a!
  Con vô cùng tán thán công hạnh của Thầy va thiện hạnh của các đạo huynh .
  Qua loạt bài này con hiểu được rất nhiều về chánh pháp Phật đà.
  Người Phật tử tu đúng giáo lí nhà Phật là lấy tâm làm chủ, lấy trí làm đầu , lấy tuệ làm nghiệp.
  Chúng con may mắn có duyên lành được gặp vị Thầy từ bi, trí huệ luôn để tâm đến chúng con, dẫn dắt chúng con trên con đường giác ngộ.
  Con cầu nguyện cho sức khoẽ của Thầy Cô vì
  lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!

 10. Mật Tịnh Như says:

  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc loạt bài “Quyền lực tâm linh” của thầy rồi a!
  Con vô cùng tán thán công hạnh của Thầy va thiện hạnh của các đạo huynh .
  Qua loạt bài này con hiểu được rất nhiều về chánh pháp Phật đà.
  Người Phật tử tu đúng giáo lí nhà Phật Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con hoan hỉ va tán thán công hạnh của Thầy va thiện hanh cua đạo huynh Mật Hạnh giác, Mật Quang Minh.Con rất biết ơn huynh Mật Tịnh Giác đã gieo duyên cho con đến với Phật pháp va gặp được vị Thầy tôn kính, được đến ngôi nhà chung của Mật Gia Song Nguyễn nơi mà các huynh đệ rất gần gũi và tương trợ lẫn nhau.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy Cô vì lợi ích của chúng sanh.
  Cầu nguyện huynh đệ kim cang , đời đạo hanh thông, tu tập tinh tấn.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh luôn tỉnh thức ở trạng thai giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.
  là lấy tâm làm chủ, lấy trí làm đầu , lấy tuệ làm nghiệp.
  Chúng con may mắn có duyên lành được gặp vị Thầy từ bi, trí huệ luôn để tâm đến chúng con, dẫn dắt chúng con trên con đường giác ngộ.
  Con cầu nguyện cho sức khoẽ của Thầy Cô vì
  lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!

 11. Mật Hạnh Giác says:

  Mô Phật!
  Kính Bạch Thầy, con đã đọc bài viết này ạ. Con hoan hỷ với những luận giải sát sao từ vị Thầy. Đồng thời con hoan hỷ với những đóng góp của các huynh Mật Tịnh Giác, Mật Diệu Hằng làm bài viết thêm phần sinh động. Bài viết đã khắc họa hình ảnh “vị Thầy áo trắng” đến với chúng con trong đời này vượt qua mọi ngăn ngại về sắc tướng. Con cũng cầu nguyện cho chúng sanh không vì những chấp nhặt hình thức, nào là phải ở chùa, phải đầu tròn áo vuông mà gây ra cảnh “cấm vợ phạt con” đến với Chánh Pháp.
  Cầu nguyện cho những chúng ma đội lốt sa môn, đội lốt “học giả” sớm có ngày lộ mặt thật dưới ánh sáng Chánh Pháp. Ngõ hầu không cuốn chúng sanh vào vòng xoáy mê lầm.
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô vì lợi lạc và hạnh phúc chúng sanh.
  Nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.
  Om Ah Hum.

 12. Mật Hòa says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy và thiện hạnh của các đạo huynh khi viết lên loạt bài về Quyền lực tâm linh. Sau khi đọc bài này, con nhận thấy, những người chấp vào hình tướng sẽ tự đánh mất đi chìa khóa bước vào cánh cổng của chánh pháp, bởi Đức Liên Hoa Sanh Đại Sĩ đã từng khuyến cáo: ” Bậc trí hiện thân với nhiều hình tướng bất định, kẻ hạ trí lừa dối, đạo đức giả là những kẻ đội lốt tu hành. Các người đừng nhầm cặn là vàng”. Vậy thì làm sao chúng ta nhận biết được ai là Thầy tu chân chính và kẻ nào là “quyến thuộc ma Ba tuần hoá hiện thành thầy tu đạo Phật làm những điều tà vạy”? Cách dễ thấy nhất đó chính là nhờ vào những sản phẩm trí tuệ được lưu xuất từ trí tuệ xuất thế gian của các vị đó. Có bao nhiêu là kẻ khoác lên mình chiếc áo thầy tu, đầu cạo trọc mà làm những điều một người bình thường còn không dám làm như nuôi động vật để lấy da và răng nanh, hay các trường hợp các sư sải dan díu với phụ nữ,…thì vẫn được Phật tử coi trọng?! Ngược lại, có những vị thầy mang hình tướng cư sĩ tại gia, nhưng những đóng góp của họ trong công cuộc hoằng dương chánh pháp không hề nhỏ, minh chứng là những tác phẩm trí tuệ được cả thế giới công nhận và những bài đối luận đả tà xây chánh chứa đựng Bồ đề tâm giúp chúng sanh xa rời vô minh, quay về nẻo giác thì có một bộ phận chúng sanh lại sanh lòng không hoan hỷ, tán thán, ngược lại còn có những lời nói xuyên tạc ác ý. Con rất lấy làm tiếc với những chúng sanh đã đến được với “kho báu” tâm linh chanhtuduy.com mà lại ra về tay trắng, không nhận thấy ánh sáng của chánh pháp. Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh hữu duyên có thể vượt qua những đinh kiến về hình tướng của người tu và ghi nhớ lời Đức Phật đã dạy “Duy tuệ thị nghiệp” để có thể mở ra nhiều cánh cửa đến với chánh pháp hơn.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô để làm lợi lạc cho chúng sanh!
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!
  Om Mani Padme Hum!

 13. Mật Khả Phúc says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết này ạ.
  Con hoan hỉ tán thán ngòi bút dũng mãnh của Thầy và các đạo huynh.Bài viết với nhiều luận cứ, luận chứng, khoa học,… đã làm rõ định kiến của người thế gian thường là “xem mặt mà bắt hình dong” mà không quan tâm đến lời Phật dạy rằng đạo Phật chủ trương “Duy tuệ thị nghiệp”, nếucứ khăng khăng vào cái “Duy phục thị nghiệp” hay “Duy thực thị nghiệp” để phán xét thì chẳng khác nào làm trái ý của Đức Phật, hậu quả của việc làm trái ý lời Phật dạy như thế nào thì chắc ai cũng biết. Như vậy, hình ảnh vị Thầy “khoác bạch y, đầu có tóc, có vợ con” từ bi, trí huệ, nói và làm đều vì Bồ đề tâm thì có gì là “không đúng pháp”.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum!

 14. Mật Hoàng Hạ says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đọc bài này rồi ạ. Hình ảnh những vị sư thầy đầu tròn, áo vuông, sống trong chùa đã ăn sâu vào tư tưởng mỗi người Phật tử còn người tu tập Phật pháp theo hình tướng “Cư sĩ” thì không. Khi con đọc LOẠT BÀI VỀ QUYỀN LỰC TÂM LINH, con nhận ra lối mòn trong tư tưởng về tu Phật đã bị nhuộm màu hình thức và chấp ngã vào hình tướng, nội dung bên ngoài. Điều cơ bản cốt lõi bên trong là “ Đạo Phật lấy tâm làm chủ, lấy trí làm đầu, dùng tuệ làm nghiệp như tôn chỉ của Đức Phật“Duy tuệ thị nghiệp”, chứ không phải “Duy phục (y phục) thị nghiệp”(!).” Qua những một loạt dẫn chứng những điều oái ăm, tà vạy mà các vị sư trụ trì trong nước cũng như ở nước ngoài đã được đăng trên kì 1 thì con thiết nghĩ hình ảnh đầu tròn, áo vuông, ăn chay, ăn mặn còn là không còn là thước đo của vị tăng, sư chuẩn mực ? Đức Liên Hoa Sanh Đại Sĩ đã từng khuyến cáo: ” Bậc trí hiện thân với nhiều hình tướng bất định, kẻ hạ trí lừa dối, đạo đức giả là những kẻ đội lốt tu hành. Các người đừng nhầm cặn là vàng”. Nguyên tố tinh túy là thước đo của vị chân sư trí huệ/sản phẩm trí huệ và đức hạnh của vị đó.

  Mục đích tu tập Phật pháp đó chính là chuyển hóa tâm phàm phu thành tâm Phật . Con cảm thấy may mắn vì được sự hướng dẫn chỉ dạy tận tình của vị Thầy vì “tu” chính là sửa chữa những điều vô minh, uế trượt của bản thân (con của ngày hôm nay trở nên hoàn thiện hơn con của ngày hôm qua) qua phương tiện trang mạng chanhtuduy. com với gần một ngàn bài viết, bài giảng tràn ngập Chánh pháp Phật đà với đầy đủ luận cứ, luận chứng, tính học thuật, khoa học..và hai tác phẩm tâm linh đã được xuất bản và lưu hành rộng khắp, được nhiều đọc giả hoan hỉ tán thán:“Một đời người một câu thần chú” và “Pháp là cuộc sống theo quan kiến Mật giáo”.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy và thiện hạnh của các đạo huynh .
  Cầu nguyện cho vượt qua định kiến, không mù quáng bám chấp vào nguyên tố thô như vậy trong đạo trình tu tập.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô để làm lợi lạc cho chúng sanh!
  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum!

 15. Mật Từ says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Trước khi được trở thành học trò Thầy, với sự hiểu biết hạn hẹp về Phật pháp con cũng từng nghĩ rằng một vị Thầy dạy đạo Phật phải là một người có hình tướng đầu tròn áo vuông, ăn chay nằm đất, hình thức bên ngoài đơn giản đến mức độ “tối giản”. Nhiều khi con tự hỏi, bằng chứng nào cho thấy họ là những bậc đáng kính? Chỉ bằng bề ngoài như vậy thôi sao? Những gì họ mang lại cho Phật tử – những người đặt niềm tin nơi họ thực sự là gì? Bởi lẽ khi đến chùa, Phật tử thường chỉ tham gia những thời tụng kinh, niệm Phật, hoặc tham gia các hoạt động nấu cơm chay, cúng sao, giải hạn, phóng sinh,.. Sau khi đi chùa về, tâm họ vẫn dấy khởi tham sân si (thậm chí còn có hiện tượng kết bè kết phái giữa những người Phật tử đi cùng một chùa), cuộc sống của họ vẫn không được cải thiện, tâm thức họ không hề chuyển biến. Hiếm hoi lắm (một năm một hoặc một vài lần) mới mời được một Thầy nào đó về giảng pháp. Con còn nhớ ngày đó chùa nơi gia đình con thường lui tới còn mời một thầy tu giảng về kinh Vu Lan Bồn, sau buổi giảng đa phần người tham gia trở về với đôi mắt sưng húp và củng cố thêm sự luyến ái, chấp thủ. Song chẳng ai bận tâm điều đó vì không hiểu thực chất của việc tu tập, chỉ nhận thấy người thầy đó đi đúng với chu trình xúc tình thế gian, cho rằng “thuận tình” thế là họ hết lòng cung phụng. Thực chất, niềm tin dựa trên những gì là “cảm tình” thế gian chỉ là những biểu hiện cảm tính, không có sự kiểm chứng, không có trải nghiệm, đặc biệt là dễ dàng thay đổi. Theo sự cảm tính, sự kính đối với một bậc cho là thầy có thể chuyển từ người này sang người khác tuỳ theo mức độ cảm tình của Phật tử, nghĩa là không bền vững, không chân thật. Như trong bài viết có đoạn chia sẻ của đạo hữu Mật Tịnh Giác có đề cập:” Có hai vị thiền sư Nhật nổi tiếng là Shunryu Suzuki (1905-1971) tác giả quyển “Thiền tâm, Sơ tâm” (Zen mind, Beginner”s mind) và Daisetz Teitaro Suzuki (1870-1966) tác giả bộ “Thiền Luận”. Khi nói về hai vị này, nhiều người gọi họ là Đại Sư. Tôi tự hỏi không biết những người này có biết là hai Đại Sư của họ có vợ chăng? Nếu biết thì có còn gọi là Đại Sư nữa không?”. Ngược lại, một Đạo sư được chứng minh về công hạnh, đạo hạnh, có sản phẩm trí tuệ và hàng ngũ học trò tương ưng là người trí thức, trình độ nhận thức cao, có địa vị xã hội. Cộng thêm những trải nghiệm thực tế, những thành tựu là minh chứng cho “chánh báo tương ưng y báo” của cả cá nhân lẫn tập thể qua rất nhiều sự kiện có thật song không đáp ứng sự nhìn nhận “cảm tính” như đã đề cập thì họ lại dấy khởi mối nghi ngờ, đeo đuổi định kiến về hình thức người tu. Điều gì là cảm tính thường chẳng tồn tại lâu, người nào gieo niềm tin dựa trên sự cảm tính, gieo các hành vi dựa trên sự cảm tính, nói những lời đầy cảm tính thì quả gặt được chẳng thể nào bền vững, lâu dài. Ví dụ, nếu đối xử với một người khác bằng hảo cảm chỉ bởi vì vẻ ngoài của họ đẹp, dễ nhìn, lời nói dễ nghe thì có thể một ngày nào đó sự thất vọng sẽ tăng lên gấp nhiều lần khi nhận ra nội tâm của họ gồ ghề, xấu xí. Đối với Phật pháp, chỉ có chánh và tà. Chánh kiến luôn luôn tồn tại như lời thuyết của Đức Phật trong kinh Phật tạng:” Như Lại với đại trí tuệ còn ở trên thế gian, những quỷ ma xấu xa đó không thể thành công khi làm việc đại ác”. Bởi vậy hành giả Mật giáo gieo niềm tin vào vị Thầy và giáo pháp chân chánh sẽ gặt quả là hạnh phúc miên viễn, bền vững trong tương lai.
  Con cũng hoan hỷ với những luận chứng của đạo hữu Mật Tịnh Giác không chỉ dựa trên kinh điển của dòng phái Ninh Mã mà còn từ trước tác của những bậc Thầy ở những dòng phái khác, cũng là minh chứng sự khách quan trong lời dạy của Đức Phật :” Tất cả các nước biển đều mang một vị mặn. Tất cả các pháp cùng chung một vị là giải thoát”.
  Cầu nguyện những người có định kiến, chấp hình tướng của người tu nhờ duyên lành được đọc loạt bài viết của Thầy để được minh định, thoát khỏi định kiến đó.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 16. Mật Huệ Pháp says:

  Mô Phật,

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này và hoan hỷ tán thán những lời chia sẻ sâu sắc của Đạo huynh Mật Diệu Hằng và đạo huynh Mật Tịnh Giác. Qua lời chia sẻ của các huynh, con hiểu rằng Chánh pháp không bị ngăn ngại bởi thời gian, không gian, vị trí hay hình tướng. Việc đánh giá phẩm chất, đức hạnh của một vị Thầy cần được nhận xét theo các khía cạnh:
  – Nói và làm đều vì Bồ đề tâm, đều thể hiện hoặc ẩn tàng 3 yếu tính giác ngộ, dù là nói chuyện phiếm, để gieo chủng tử Phật pháp cho mọi chúng sanh.
  – Không bận tâm thế sự nhưng hòa nhập thế sự, vì Bồ đề tâm dụng.
  – Hòa nhập thế sự nhưng không xao lãng Phật sự, vì chánh niệm thân thể. (“Nhìn Thầy thấy Phật” – Đạo huynh Mật Kiên).

  Đừng để sự chấp tướng trở thành rào cản cho việc tầm cầu vị Minh sư chỉ dạy trên con đường tu tập giải thoát.

  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh vì lợi lạc của chúng sanh
  Nguyện chúng sanh được uống tinh túy Cam lồ
  Om Ah Hum

 17. Mật Nghiêm Giác (Đoàn Nghĩa) says:

  Kính bạch Thầy
  Con hoan hỉ và tán thán những chia sẻ của Đạo huynh Mật Tịnh Giác và Mật Diệu Hằng. Những chia sẻ này giúp con biết được thêm nhiều vấn đề
  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ
  Om mani padme hum

 18. Mật Nhị Khang says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết kỳ 3 “vượt qua định kiến”. Bài viết đã chỉ rõ những định kiến về vị Thầy tu (đạo Phật) thì phải đầu trọc áo vuông, không vợ con, phải ăn chay trường thay vì hiểu rõ mục đích của mục đích tu tập để đạt được giải thoát tối thượng, tâm không vướng bận vào luân hồi lục đạo. Vì thế hình tướng của vị Thầy tu “đầu tròn áo vuông, ăn chay, nằm đất” hay vị Thầy “khoác bạch y, đầu có tóc, có vợ con” không là phải là yếu tố chủ chốt mà vấn đề là giải thoát khỏi sinh tử luân hồi là trí huệ Tánh Không. Đạo Phật lấy tâm làm chủ, lấy trí làm đầu, dùng tuệ làm nghiệp nên chuyển hóa tâm ở người tu là điều kỳ diệu nhất. Vì vậy, những gì vị Thầy truyền ban mà đem lại sự chuyển biến tâm ở học trò đó mới bản chất tối thượng của giải thoát. Ngay thời còn tại thế Đức Phật đã từng chỉ ra rằng “Nếu ta còn ở trên đời, rất nhiều người được nghe giảng Pháp, Giới hội đủ, Xã hội đủ, nghe hội đủ, Định hội đủ, Huệ hội đủ, Giải thoát hội đủ, Giải thoát chi kiến hội đủ, Chánh Pháp của Tôi cháy rực sáng lạng trên đời….bởi vì Pháp của tôi vẫn còn Giải Thoát kiên cố. Sau 500 năm, Chánh Pháp của tôi, Thiền Định, Tam Muội được kiên cố vững chắc. Kế 500 năm, đọc tụng, nghe nhiều được kiên cố vững chắc. Kế 500 năm, ở trong Pháp tôi xây nhiều Tháp Tự được kiên cố vững chắc. Kế 500 năm, ở trong Pháp tôi, tranh giành, tranh luận, ca tụng, “Pháp rõ ràng” đã ẩn kín không còn, tổn giảm kiên cố. Không còn biết nơi thanh tịnh! cứ thế về sau, ở trong Pháp tôi, tuy cạo đi tóc râu, mặc lên áo ca-sa, huỷ phá Giới cấm, hành xử không như Pháp, là Tì Kheo giả”. Vậy là sau hơn 2500 năm sau khi Đức Phật nhập niết bàn đang là thời Mạt Pháp này không ít Tì Kheo hành xử không như Pháp, tuy cạo đi tóc râu, mặc áo ca sa mà pháp hủy Giới cấm. Con cảm tạ Thầy đã từ bi cảnh tỉnh các biểu trạng sắc tướng của những kẻ “mượn đạo, tạo đời”, những người chỉ chăm chăm vào hình tướng “chiếc áo” là không nhìn ra được mục đích tối thượng của tu tập.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!.

  • Mật Nhị Khang says:

   Kính bạch Thầy!
   Con xin thành tâm sám hối vì sự cố và hành vi trong bài comment con đã viết. Con đã không tán thán thiện hạnh của các đạo hữu đồng tu cụ thể trong bài viết này là Đạo huynh Mật Diệu Hằng và đạo hữu Mật Tịnh Giác. Con mong Thầy từ bi cho con tịnh hóa lỗi lầm này, cho phép con được sám hối và làm người tối thượng thứ hai.
   Con xin tán thán công hạnh của Thầy trong việc định rõ định kiến thế gian làm cản trở bước đường tu học đạo.
   Pháp đệ xin tán thán thiện hạnh của Đạo huynh Mật Diệu Hằng, đạo huynh Mật Tịnh Giác trong việc cung cấp tư liệu, dẫn chứng để làm rõ về ý nghĩa thực sự của tu tập và con đường lựa chọn để tìm về nơi nương tựa chân thật nhất.
   Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
   Cầu nguyện cho Đạo huynh Mật Diệu Hằng, đạo huynh Mật Tịnh Giác công việc thế sự hanh thông, tinh tấn tu tập, thành tựu đạo pháp.
   Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
   – Hỡi Đại sỹ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật pháp!
   – Hỡi những bậc Toàn giác, xin đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém!
   – Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm đến con!
   Om Mani Padme Hum.

 19. Mật Ngã says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi.
  Qua bài viết con chợt nghĩ vị thầy là người tu tại gia hay xuất gia sẽ không còn là vấn đề quan trọng đối với người thật sự muốn tầm cầu giải thoát. Vì người muốn giải thoát thì họ chỉ cần vị Thầy nào có pháp tu giải thoát (đời này) là được thỏa nguyện, còn nếu ai đó vẫn nói rằng mình muốn tu tập, mong cầu giải thoát mà khi gặp được vị Thầy có pháp giải thoát(trí huệ được hiển bày qua những sản phẩm trí huệ) mà họ vẫn không chấp nhận đó là vị Thầy mà mình cần tìm vì cho rằng thầy đó không ăn chay, không phải là đầu tròn áo vuông.. thì hành động họ đang bán đứng lời nói của họ vì hành động của họ là đang cần tìm một vị thầy với định kiến cá nhân của mình là đầu tròn áo vuông. Nếu vị thầy như thế thì nhiều vô số vì chỉ cần vào đại một ngôi chùa nào đó thì có ngay cần gì phải “Tầm sư học đạo” cho mệt, hay đó là hình thức làm màu, muốn phô trương bản ngã của mình rằng không dễ có vị thầy nào có thể làm thầy mình được vì trình độ về Phật pháp của họ còn kém hơn mình?
  Con nhận thấy rằng một thực tế mà chắc ai cũng cần phải nhìn nhận lại rằng hình ảnh Thầy là Đạo sư cư sĩ và vô số những thầy tu tăng sĩ khác thì trong thời gian vừa qua “rầm rộ” rất nhiều những thầy tu tăng sĩ phá giới, tà kiến, không có trí tuệ, không thể làm lợi lạc gì cho chúng sanh mà ngược lại là hại chúng sanh bị nhiễm “độc” như họ mà các huynh đệ đã chia sẻ hay báo đài thường đăng tin…. Còn Thầy không phải là thầy tu tăng sĩ nhưng đã đem lại vô số lợi lạc cho chúng sanh kể từ khi Thầy phát nguyện đả tà xây chánh, hoằng dương chánh pháp thông qua những pháp sự, những bài giảng bài viết trên chanhtuduy… Qua 2 hình ảnh đó có thể dễ dàng nhận thấy rằng định kiến cho rằng thầy tu tăng sĩ mới xứng được gọi là Thầy, mới xứng để truyền pháp dạy pháp, hoằng dương chánh pháp làm lợi lạc cho chúng sanh…. là sai lầm. Vấn đề không phải là tăng sĩ hay cư sĩ mà là ai có pháp giải thoát, có phương pháp để giúp chúng sanh làm theo tuyên ngôn của Đức Phật “Duy tuệ thị nghiệp” thì họ “xứng đáng” là Thầy, còn ngược lại thì chỉ là “thầy diễn” nhờ chiếc áo chứ chẳng phải là thầy tu thật nếu bỏ chiếc áo ấy đi.
  Cầu nguyện cho chúng sanh mở cửa vào thành phố giải thoát. Om Ah Hum!

 20. Mật Thiệu says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con rất hoan hỷ khi đọc bài “Quyền Lực Tâm Linh,Kỳ 3:Vượt Qua Định Kiến”.Qua bài này,con nghĩ chiếc áo không làm nên thầy tu,mà mọi người thường có cách nghĩ là thầy tu thật sự thì phải cạo đầu,tu trong chùa,không vợ con,ăn chay và mặc áo cà sa…Nhưng đó là những suy nghĩ sai lầm,để đánh giá được người tu chân chánh thì phải dựa vào đạo lực,đạo hạnh và những sản phẩm tâm linh mang tri kiến giải thoát cho chúng sanh khỏi luân hồi.Đức Phật dạy”Duy Tuệ Thị Nghiệp” dùng trí làm đầu chứ không chú trọng vào hình tướng bên ngoài.Hình thức bề ngoài chỉ là yếu tố thô không bền vững sẽ sớm mất theo thời gian.Con ngán ngẫm cho một số thầy tu đầu tròn,áo vuông mà lại làm những việc không đúng chánh pháp như những bài báo đã đưa tin.Con cảm thấy mình may mắn hơn nhiều người gặp được vị Đạo sư Mật giáo,Thầy đã hóa thân đồng dạng với hình tướng cư sĩ,dẫn dắt chúng con trên bước đường tu tập,dùng phương tiện thiện xảo để truyền dạy cho chúng con như trang mạng chanhtuduy.com .Tới đây,con nhớ lời dạy của Đại sĩ Liên Hoa Sanh là”Bậc trí hiện thân dưới nhiều hình tướng bất định,kẻ hạ trí lừa dối,đạo đức giả là những kẻ đội lốt tu hành.Các người đừng nhầm cặn là vàng”(Trích tác phẩm Khai thị của Liên Hoa Sanh).
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy,Cô vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.

 21. Mật Ba says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này. Con xin tán thán công hạnh của Thầy và thiện hạnh của Đạo huynh Mật Diệu Hằng, Mât Tịnh Giác đã làm sáng tỏ phẩm chất và đạo lực của vị Đạo Sư. Đạo Phật lấy tâm làm chủ lấy trí tuệ làm nghiệp không có “duy thực thị nghiệp” hoăc “duy y phục thị nghiệp”. Thầy Thinley Nguyên Thành mặc dù sống đời sông gia chủ nhưng Thầy có đầy đủ trí tuệ và bồ đề tâm: minh chứng là những sản phẩm tâm linh những quyển sách ” Một Đời Người Một Câu Thần Chú và Pháp và Cuộc Sống” đã được xuất bản và lưu hành trên cộng đồng thế giới. Trang mạng chanhtuduy.com đã rất nhiều bài viết và bài giảng mà mỗi ngày lượt đọc điều trên 1000 lượt. Còn những vị Thầy tu khác sống trong chùa, ăn chay,nhưng đã làm nhiều chuyện gọi là ” trời ơi đất hỡi” phá giới làm điều tà vạy.v.v.. Thế thì ai sẽ là người xứng đáng làm Đạo Sư.
  Con cầu nguyện cho chúng sanh xóa bỏ định kiến chấp vào hình thức bên ngoài dễ làm mồi cho tà sư.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Om Ah Hum!

 22. Mật Chi says:

  Kính bạch Thầy con đã đọc loạt bài về quyền lực tâm linh kỳ 3 Vượt qua sắc tướng rồi ạ
  Một người Thầy trí tuệ Ngày phải có những sản phẩm trí tuệ, chứ không phải dựa vào yếu tố đầu tròn áo vuông, không vợ con, phải ăn chay trường… vì chiếc áo không làm nên Thầy tu, đạo Phật lấy tâm làm chủ, lấy trí làm đầu, lấy tuệ làm nghiệp chứ không phải chỉ nhìn vào bề ngoài mà đánh giá
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy và Cô
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh
  Om ah hum

 23. Mật Diệu Hằng says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Trong cuốn “Sáu cửa vào động Thiếu Thất” tổ Bồ Ðề Ðạt Ma nói thẳng : “Nếu thấy tâm mình là Phật thì không cần cắt tóc cạo râu (xuất gia), hàng áo trắng (cư sĩ) vẫn là Phật. Nếu không thấy tánh, cắt tóc cạo râu, vẫn là ngoại đạo”.
  Như vậy, khi người Thầy dạy đạo, thực hiện đúng lời dạy của đức Phật, làm theo giáo lý của đức Thế Tôn, dùng trí tuệ Phật đà và Bồ đề tâm vì lợi ích độ hóa quần sanh như nguyện ước của Như Lai thì người đó chính là vị Đạo sư chân chính. Trong bài “Nhìn Thầy thấy Phật” của Đạo huynh Mật Kiên đã chỉ rõ:
  – Nói và làm đều vì Bồ đề tâm, đều thể hiện hoặc ẩn tàng 3 yếu tính giác ngộ, dù là nói chuyện phiếm, để gieo chủng tử Phật pháp cho mọi chúng sanh.
  – Không bận tâm thế sự nhưng hòa nhập thế sự, vì Bồ đề tâm dụng.
  – Hòa nhập thế sự nhưng không xao lãng Phật sự, vì chánh niệm thân thể.
  Kinh Phật thuyết như vậy: “Này các tỷ kheo, nếu một tỷ kheo nắm lấy viền áo Tăng già lê đi theo sau lưng Ta, chân bước theo chân, nhưng vị ấy có tham ái trong các dục, với lòng sắc xảo, với tâm sân hận, ý tư duy nhiễm ác, thất niệm, không tỉnh giác, không định tỉnh, tâm tán loạn, với các căn hoang dại, vị ấy xa hẳn Ta và Ta xa vị ấy. Vì cớ sao? Này các tỷ kheo, tỷ kheo ấy không thấy pháp. Do không thấy pháp nên không thấy Ta. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo sống xa đến 100 do tuần và vị ấy không có tham ái trong các dục, với lòng tham không sắc xảo, tâm không sân hận, ý tư duy không nhiễm ác, chánh niệm tỉnh giác, định tỉnh nhất tâm, các căn được chế ngự, vị ấy gần hẳn Ta và Ta gần vị ấy. Vì cớ sao? Này các tỷ kheo, tỷ kheo ấy thấy pháp. Do thấy pháp nên thấy Ta”.
  Tiếp thu thánh ngôn trên tinh thần y nghĩa bất y ngữ thì “tỳ kheo” có nghĩa rộng là phật tử, hành giả. Do vậy, những phật tử làm theo lời dạy của đức Thế Tôn, không có tham ái trong các dục, lòng tham không sắc sảo nghĩa là hòa nhập thế sự nhưng tâm không bận thế sự, vì Bồ đề tâm dụng giúp chúng sanh lìa mê về giác.
  Tâm không sân hận, ý tư duy không nhiễm ác, chánh niệm tỉnh giác thể hiện rõ nhất khi đối luận minh định chánh tà chân ngụy để giúp chúng sanh không rơi vào tà kiến, là nguyên nhân đọa vào ba đường thấp. Đó là Bồ đề tâm cao cả của vị Thầy. Ngoài ra, vị Thầy luôn chánh niệm tỉnh giác, định tỉnh nhất tâm khi thực hiện pháp sự tại không gian linh thánh hay không gian thế tục đều theo quỹ đạo chánh pháp. Các pháp sự lê la cà phê, các chương trình văn nghệ “điệu đời, lời đạo” đều thể hiện ba tinh yếu giác ngộ: xả ly, bồ đề tâm, trí huệ tánh không, giúp học trò áp dụng pháp là cuộc sống và hân thưởng cuộc sống theo trục Thầy Phật Pháp Tăng.
  Vị Thầy tuy mang hình tướng cư sĩ, có đời sống cư sĩ nhưng mọi hoạt động, mọi hành vi thân ngữ tâm đều theo đúng quỹ đạo chánh pháp, đều tuân theo lời dạy của đức Phật nên chỉ cần nhìn Thầy là thấy Phật, đó mới chính là đệ tử chân chính của Như Lai.
  Đơn cử như mùa Phật đản năm nay, mọi chùa to cổng lớn, từ trụ trì đến phật tử, ngay cả những vị tiến sĩ nọ kia đều khuyên chúng sanh phóng sinh, làm từ thiện, tắm phật nhưng không có ai thực hiện các hoạt động tâm linh theo đúng quỹ đạo chánh pháp như vị Thầy đã chỉ dạy học trò thực hành ở đạo tràng Mật gia song Nguyễn. Thầy giảng pháp, làm pháp sự, đối luận, viết bài, hướng dẫn học trò thực hành pháp, “tụng kinh gõ mõ” liên tục hàng ngày…một cách luôn chánh niệm, tỉnh giác và dựa trên ba tinh yếu giác ngộ.
  Rõ ràng là, “đầu tròn áo vuông” hay bạch y cư sĩ không phải là yếu tố quan trọng và cốt lõi của người tu Phật. Những ai làm theo lời Phật dạy, luôn quán xét thành vi thân ngữ tâm theo quỹ đạo chánh pháp lợi mình lợi người đó mới thực sự là người Phật tử chân chính, là đệ tử ở gần Như Lai. Khi phật tử vượt qua được định kiến về chiếc áo cà sa và bạch y, đi thẳng vào bản chất vấn đề tu Phật lấy tâm làm chủ, lấy trí làm đầu và duy tuệ thị nghiệp thì con đường tiến tu sẽ thong dong rộng mở. Đó cũng là lý do tại sao Mật gia song Nguyễn ngày càng nhiều học viên tham dự thực hành Yoga Tây Tạng sau khi phương pháp thực hành cũng như đạo hạnh của vị Thầy được thực chứng trên các tác phẩm tâm linh với bồ đề tâm rộng khắp vì mục đích độ hóa quần sanh.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 24. Mật Phụng says:

  Mô Phật!
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài” Kỳ 3: VƯỢT QUA SẮC TƯỚNG” rồi. Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy đã vì chúng sanh mà phát Bồ đề tâm cho ra những bài pháp liên tục hết sức quý báu.
  với hai tác phẩm tâm linh đã được xuất bản và lưu hành rộng khắp, được nhiều đọc giả hoan hỉ tán thán: “Một đời người một câu thần chú” và “Pháp là cuộc sống theo quan kiến Mật giáo”. Gần một ngàn bài viết, bài giảng tràn ngập Chánh pháp Phật đà với đầy đủ luận cứ, luận chứng, tính học thuật, khoa học,… đã được đăng trên http://chanhtuduy.com.
  Người đầu tròn,áo vuông có vợ hay không vợ thì không quan trọng .
  Đạo Phật lấy tâm làm chủ, lấy trí làm đầu, dùng tuệ làm nghiệp , chính vì vậy Đức Phật đã tuyên thuyết như sấm động giữa trời quang”Duy tuệ thị nghiệp, chứ không phải” Duy phục thị nghiệp”.
  Con Cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô vì sự nghiệp giáo hóa chúng sanh hữu duyên.
  Nguyện cho ngọn đuốc trí tuệ được thắp sáng muôn nơi.
  Om mani padme hum.

 25. Mật Hạnh Dung says:

  Kính bạch Thầy! con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy và thiện hạnh của các đạo huynh qua loạt bài về Quyền lực tâm linh. Đọc bài viết con hiểu được rằng đạo Phật với tôn chỉ “Duy tuệ thị nghiệp” không chấp nhận định kiến, sự bám chấp vào sắc tướng bên ngoài, bởi có câu “chiếc áo không làm nên Thầy tu”. Người học trò muốn tầm sư học đạo để được tu tập đúng chánh pháp cần căn cứ vào đạo hạnh, các sản phẩm tâm linh từ trí tuệ xuất thế gian và Bồ đề tâm của vị Thầy, cũng như sự chuyển hoá tâm ở những người học trò được chỉ dạy dưới sự giáo huấn của vị Thầy. Định kiến và bám chấp vào sắc tướng sẽ khiến người tu đạo Phật dễ nhầm lẫn cặn là vàng, thay vì đi trên đạo lộ Giải thoát lại rơi xuống bể luân hồi bởi những kẻ đạo đức giả, thân quyến của ma quân nhưng đội lốt nhà tu hành. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con. Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh. Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh. Om mani padme hum.

 26. Mật Minh Trí says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.Người thế gian vì không có trạch pháp nhãn nhà Phật nên không thể phân biệt được đâu là chánh kiến,đâu là tà kiến mà chỉ mà cứ bám chấp vào hình tứơng đầu tròn áo vuông,học vị,giáo phẩm mà tìm chân lý.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

 27. Mật Nguyên Tánh says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đọc bài này rồi ạ.
  Ông bà ta đã dạy “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, vậy tịnh tiến qua Đạo Phật thì bất cứ vì Thầy nào, dù là tại gia nhưng lại chỉ dạy cho chúng ta những tri kiến giải thoát theo đúng quỹ đạo chánh pháp thì ta theo. Còn những vị mang danh tu sĩ, đầu tròn áo vuông, chức này tước nọ mà tri hành bất nhất, sinh nhai tà mạng, truyền bá tà kiến… thì cũng chỉ là “cặn”, là “lớp sơn” màu mè giả tạo đáng vất bỏ mà thôi.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh tìm được nơi nương tựa chân thật

  Kính Thầy,

  Om Mani Padme Hum

 28. Mật Hoàng Mai says:

  Kính Bạch Thầy,
  Con đã đọc bài LOẠT BÀI VỀ QUYỀN LỰC TÂM LINH /Kỳ 3: VƯỢT QUA SẮC TƯỚNG của Thầy và các đạo huynh rồi ạ.
  Con hoan hỷ và tán tán công hạnh của Thầy và các đạo huynh đã đưa ra những luận điểm, luận chứng rõ rang để minh định rằng đạo hạnh, đạo phong, đạo lực của vị Thầy chân chính không phụ thuộc vào sắc tướng bên ngoài như: cạo đầu, mặc áo vuông, ăn chay hay ăn mặn. Bởi tôn chỉ của Đức Phật đã tuyên thuyết rằng “ Duy tuệ thị nghiệp” –Đạo Phật lấy tâm làm chủ, lấy trí làm đầu, dùng tuệ làm nghiệp chứ không phải “Duy phục thị nghiệp” hay “ Duy thực thị nghiêp”.
  Con hiểu được rằng thước đo chuẩn xác nhất để biết vị Thầy có phải là vị Thầy chân chính,là “ Thiện tri thức” hay không chính là dựa vào những sản phẩm trí huệ tâm linh của vị Thầy ấy, những gì vị Thầy đã làm vì công cuộc hoằng dương chánh pháp để hóa độ chúng sanh chứ không phải chỉ mang ý nghĩa tầm thường, bám chấp vào hình thức bên ngoài.
  Con cầu mong cho chúng sanh hữu duyên khi đọc được loạt bài của Thầy sẽ dần cởi bỏ được tâm thức bám chấp về hình tướng bên ngoài của vị Thầy dạy đạo đã ăn sâu vào suy nghĩ từ bao đời nay. Và mong rằng chúng sanh hữu duyên sẽ dùng chìa khóa tâm linh để mở cánh cửa bước vào con đường Giải thoát , đừng vì hình tướng bên ngoài mà vội đánh mất “chiếc chìa khóa vàng” để về Tây Phương Cực lạc quốc, an lạc đời này, cực lạc đời sau.
  Con cảm tạ Thầy và các đạo huynh vì bài viết lợi lạc.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum!

 29. Mật Viễn says:

  Mô Phật!

  Trong năm mươi kệ tụng Sùng kính Đạo sư Thánh giả Mã Minh chỉ ra những tiêu chí về vị Thầy chân chính như sau:

  “Vị Thầy xứng đáng không dễ thấy
  Phải gồm đầy đủ những điều sau:
  Giới đức, trí tuệ, đa văn, nhiều phương tiện
  Dạy trò lớn nhỏ mọi căn cơ
  Miễn sao thông hiểu nhiều Mật Điển
  Kiên nhẫn dạy trò không quản ngại thân sơ!”

  Vậy theo lời dạy của Thánh giả Mã Minh vị Thầy xưng đáng là vị Thầy:
  + Có giới đức tức là có đạo hạnh, và luôn giữ giới luật, giới nguyện của người tu
  + Có trí tuệ, đa văn, nhiều phương tiện, thông hiểu nhiều Mật Điển tức là có sản phẩm trí tuệ, và phương tiện thiện xảo giáo hóa chúng sanh.
  + Kiên nhẫn dạy trò không quản ngại thân sơ tức là tâm từ bi, tâm bồ đề vì sự lợi lạc của chúng sanh mà không quản ngại thân sơ dành hết tâm lực, trí lực, sức lực giúp chúng sanh đón nhận ánh sáng chánh pháp, tinh túy giáo pháp thoát khỏi màn đêm tà kiến, vô minh – an lạc đời này, cực lạc đời sau.

  Những tiêu chí trên Thánh giả Mã Minh đâu có nói đến đầu tròn, áo vuông? có vợ hay không có vợ? ăn chay hay ăn mặn?

  Nhưng vì sao chúng sanh thời đại mạt pháp này lại dựa vào hình thức bên ngoài trên để phân biệt đâu là Thầy tu đâu không phải là Thầy tu?
  Bởi vì Đức Phật đã dạy: “ Thời mạt pháp tà sư nhiều như cát sông Hằng”
  Đại sỹ Liên Hoa Sanh dạy: “ Trong thời mạt pháp, người tu chân chính, đúng chánh pháp hiếm như sao buổi sớm”.

  Bởi vậy chúng sanh gặp tà sư thì nhiều còn gặp chân sư thì như thấy sao buổi sớm làm sao nhà nhận biết được? Mà trong khi đó tà sư đâu có gì để thu hút chúng sanh đến cúng dường, đến cung kính để thỏa mãn cái ngũ dục bất chính của mình ngoài việc lừa đảo mượn hình ảnh bên ngoài của tăng sĩ là “chiếc áo cà sa” che lấp đi. Và lấy cái ăn chay để lừa đảo chúng sanh tưởng đó là từ bi, là đạo hạnh, là vị Thầy giỏi vì không phải chúng sanh nào cũng ăn chay được.
  Do đó hình ảnh Thầy tu là người đầu tròn, áo vuông, ăn chay, xuất gia ở chùa không có gia đình đã ăn sâu bám rễ vào tâm thức chúng sanh.
  Nhưng giờ đây những tin động trời, giật gân về vụ lừa đảo, từ việc buôn bán thú vật quý hiếm đến trẻ em, Thầy tu đánh bạc, đánh đề, nghiện mà túy.., đi từ xe hơi hạng sang đến phi cơ làm những chuyện đồi bại đã không còn xa lạ với chúng sanh. Để lại sự thất vọng, sự hoang mang, mất niềm tin của các Phật tử nơi Thầy tu, làm họ xa rời Phật Pháp. Thật nguy hại!

  Nhưng chân lý “tứ diệu đế” giải thoát – ánh sáng chánh pháp của Đức Phật luôn chiếu soi – Những vị Thầy chân chính đang ngày đêm dành tâm lực, trí lực, sức lực với tâm bồ đề (từ bi – trí tuệ) mà “tác pháp chiếu quang” giúp chúng sanh tỉnh thức trước bẫy vực thắm tà kiến mê tín dị đoan, để đón nhận tinh túy giáo pháp – an lạc đời này,cực lạc đời sau.

  Cầu nguyện cho chúng sanh có duyên lành sớm vị được vị Thầy chân chính soi sáng trên đạo trình tu tập giải thoát.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của bậc Đạo sư chân chính. Cầu nguyện cho đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp, đả tà xây chánh của các Ngài được thành tựu viên mãn.

  OM MA NI PAD ME HUM

 30. Mat Hoang Van says:

  Con kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ.
  Con xin cảm tạ ơn đức của Thầy.
  OM MANI PADME HUM.

 31. Mật Thuận Tâm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con rất hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh Mật Diệu Hằng và huynh Mật Tịnh Giác đã chia sẻ tâm linh của mình. Qua đó rõ ràng trong thời đại mạt Pháp này tà sư nhiều như cát sông hằng gây nhân cho biết bao người u mê mà dẫm đạp vào vũng lầy tà kiến mà vẫn không biết làm cho xã hội ngày càng loạn lạc. Cũng may vẫn còn vị Thầy Mật giáo là một vị đạo sư chân chánh không dễ gặp đã chỉ dạy chúng con thoát khỏi vô minh. Con mong rằng chánh Pháp sớm theo chân những ai có duyên lành.
  Cầu nguyện sức khỏe Thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Ôm mani padme hum!

 32. Mật Thanh Tâm says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con rất hoan hỷ khi đọc bài “Quyền Lực Tâm Linh,Kỳ 3:VƯỢT QUA ĐỊNH KIẾN”
  Thưa Thầy con thấy những bằng cấp học vị của thế gian “tiến sĩ, hoà thượng, thượng toạ, đại đức..” những học vị này chưa phản ánh được cốt lõi “Duy tuệ thị nghiệp” thì sao có thể “xóa mù tâm linh” cho hàng Phật tử.
  Con cảm thấy mình và các huynh đệ Mật Gia Song Nguyễn quá may mắn khi trong thời đại Mạt Pháp này,bọn tà sư đội lốt tu hành nhiều như cát sông Hằng, còn người tu tập chân chính thì hiếm như sao buổi sớm. Chúng con được gặp vị Thầy chân chính,Thầy là Đạo sư Thinley Nguyên Thành, Giáo thọ tuệ tri thức, dòng truyền thừa Ninh Mã, pháp hệ Quan Thế Âm, đạo tràng Mật gia Song Nguyễn, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng thực hành Yoga Tây Tạng, CLB UNESCO Khảo cứu và ứng dụng Yoga Tây Tạng,là vị Thầy Cư sĩ có thể thuyết Pháp, giảng kinh, viết sách, hoạt động công khai, minh bạch, đả tà xây chánh, Thầy không văn bằng tiến sĩ, giáo phẩm chức sắc tôn giáo,không chùa cao cổng lớn,vị Thầy không đầu tròn áo vuông, nhưng với trí tuệ xuất thế gian, chỉ với một trang mạng Chanhtuduy.com ,giúp chúng con hiểu và thấm nhuần lời dạy của Đức Phật, đó là “Duy tuệ thị nghiêp”, tu phải dựa vào trí tuệ, để phân biệt Chánh -Tà. Không phụ thuộc vào chiếc áo cà sa,hay bằng cấp học vị, bởi chiếc áo hay bằng cấp không làm nên Thầy tu.Con vô cùng cảm tạ ơn đức của Thầy,Thầy đã “xóa mù tâm linh” cho chúng con,Thầy đã hóa thân đồng dạng với chúng con để thấu hiểu được những tâm tư, nỗi niềm, nguyện vọng, khó khăn mà đồng cảm, sẻ chia, trao truyền cho chúng con vũ khí tâm linh phù hợp với chúng con để chặt đứt những vô minh, những phiền não huân tập trong tâm trí chúng con.Thầy từ bi trí tuệ luôn chỉ dạy,để tâm nhắc nhở chúng con bằng sự nộ Pháp kịp thời, giúp chúng con quán xét lại hành vi thân ngữ tâm của mình để không đi lệch quỹ đạo chánh Pháp.Và con thấy từ Thầy trí tuệ và bồ đề tâm rộng lớn qua 2 tác phẩm đã được xuất bản rộng rãi “Một đời người một câu thần chú” và “Pháp là cuộc sống theo quan kiến Mật Giáo”.Nhưng đó chỉ là hai trong số hàng trăm bài viết tâm linh đồ sộ mà Thầy đã ban qua trang mạng Chanhtuduy.com .Với biển trí tuệ và đạo hạnh uyên thâm của vị Thầy,những bài viết,bài đối luận nội dung sắc sảo đầy tính học thuật,bấy nhiêu cũng đã khiến cho nhiều “tà sư” phải hiện nguyên hình. Điều này khiến cho bọn “tà sư” mang bằng cấp học vị thế gian sinh lòng ganh tị, đâm thọt, chia rẽ, hay những lời khích bác, vu khống vô căn cứ ,và khi đã gieo nhân phỉ báng vị Thầy, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp bởi luật tắc Nhân- Quả không bao giờ sai chạy.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.
  Om Mani Padme Hum.

 33. Mật Mai says:

  Kính Bạch Thầy !
  Con đã đọc bài viết này rồi thưa Thầy. Con hoan hỷ va tán thán thiện hạnh của huynh Mật Tịnh Giác, Đạo huynh Mật Diệu Hằng.
  Con cầu nguyện sư khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.Om Ah Hum!

 34. Mật Tịnh Tâm says:

  Kính bạch Thầy,
  Thật mới thấy “truyền thống vô minh chẳng đáng tin”, truyền thống cho rằng vị thầy dạy đạo phải là đầu tròn áo vuông đã ngăn cản chúng sanh đến với Đạo pháp, sự ngăn cản từ 2 phía: 1/ngăn cản người tu học tìm đến vị đạo sư, 2/ngăn cản người có ý chí giáo hóa chúng sanh. Cái nhìn truyền thống về người thầy dạy đạo đã gây ra tâm lý “chuộng sư”. Trò trước kia, cũng sai lầm như vậy. Đến khi được tu học với vị Thầy, trò hiểu biết rằng Mật Tông thật là thông thoáng, biến mọi phương tiện thế gian thành phương tiện tu học, trong đó có phương tiện hình tướng. Mà thực ra, trong hiển giáo cũng không có giới hạn tăng sĩ hay cư sĩ giáo được phép hóa chúng sanh, nhưng vì một số nguyên nhân, nhất là lợi ích bộ phái, như trường hợp TS. Thích Nhật Từ cho rằng chỉ có tăng sĩ mới sống đời sống “duyệt dục” thì mới đạt được đạo quả, đã tạo ra định kiến sai lầm cho Phật tử. Vì vậy, ở Việt Nam mới có chuyện hạn chế vai trò cư sĩ đạt đến sự Toàn Giác, trong đó có vai trò người thầy dạy đạo của cư sĩ tại gia.
  Bàng bạc trong kinh điển, trong lịch sử những vị thầy dạy đạo trong hình tướng cư sĩ, vẫn làm tốt vai trò tiếp mạch nguồn pháp: Bồ tát cư sĩ Duy Ma Cật, cư sĩ Lý Bỉnh Nam, cư sĩ Nghiêm Xuân Hồng… Tây Tạng còn lộ xuất vị Đại Sĩ Liên Hoa Sanh lừng lẫy, sơ tổ của Mật Tông Tây Tạng.
  Thực nghĩa của người thầy dạy đạo nằm ở đạo hạnh, trí tuệ, khả năng truyền thụ, chứ không nằm ở chổ hình tướng như thế nào. Nếu chấp vào cái áo, để chỉ rằng là tu sĩ, thì cũng như coi hát bội mà mà nghĩ diễn viên là Võ Tòng. Thật sai lầm!
  Thậm chí trò nhận ra rằng, thầy dầy đạo cư sĩ còn thể hiện nhiều ưu điểm vượt trội hơn là tu sĩ. Gì là vượt trội (“Nhìn Thầy thấy Phật”):
  – Nói và làm đều vì Bồ đề tâm, đều thể hiện hoặc ẩn tàng 3 yếu tính giác ngộ, dù là nói chuyện phiếm, để gieo chủng tử Phật pháp cho mọi chúng sanh;
  – Không bận tâm thế sự nhưng hòa nhập thế sự, vì Bồ đề tâm dụng;
  – Hòa nhập thế sự nhưng không xao lãng Phật sự, vì chánh niệm thân thể.

  Ví dụ như chuyện đơn giản như việc liên quan đến khó khăn trong công việc, cuộc sống, vị thầy tăng sĩ làm sao có sự từng trãi nghiệm cuộc đời mà chia sẽ và cho lời khuyên đến học trò. Thầy tăng sĩ sao đi café, dã ngoại với học trò để phương tiện giáo hoá được. Thầy tăng sĩ không có Người phối ngẫu tâm linh đủ điều kiện, thì coi như thiếu đi một phương tiện tu học thù thắng…
  Như trò được biết, Đạo huynh Mật Diệu Hằng và huynh Mật Tịnh Giác đều là những người thành đạt trong xã hội, là trí thức, có vị trí nhất định trong xã hội. Họ đến với Mật Gia đều qua quá trình học Phật chuẩn của Đức Phật đưa ra: Văn – Tư – Tu. Như vậy hoàn toàn không có sự bộp chộp, thiếu suy nghĩ, nghe người này người nọ mà họ học đạo ở Mật Gia. Dưới sự giảng dạy của Thầy Thinley Nguyên Thành, trong hình tướng cư sĩ, họ có sự phát triển vượt bật về cả mặt Đạo lẫn đời, bao gồm đời sống xã hội và đời sống gia đình. Điều đó minh chứng rằng, hình tướng người thầy dạy đạo không có tính quyết định trong việc giáo hóa chúng sanh, mà thực chất của người thầy dạy đạo phải là đạo hạnh, trí tuệ, khả năng truyền thụ.
  Định kiến về hình tướng người thầy dạy đạo chẳng qua cũng do truyền thống vô minh để lại, truyền thống đấy là trái với Chánh Pháp, nên cần phải loại bỏ. Mà cho dù truyền thống có đúng đi nữa, thì nó cũng phải đủ uyển chuyển để thích hợp với tính thời đại, tính quốc độ, tính dân tộc. Nói về những truyền thống, hẵn con người đã liên tục loại bỏ những truyền thống đi ngược lại với sự văn minh, tiến bộ xã hội, mà cái tên lột tả bản chất đó là “hủ tục”. Ví dụ như truyền thống trọng nam khinh nữ, tảo hôn…Vì đơn giản những ai còn ôm ấp, khuyến khích truyền thống vô minh thì bị xã hội đào thải.
  Người Phật tử sống trong thế kỹ tiến bộ vượt bật về khoa học công nghệ, được tự do về quyền con người, quyền lựa chọn thì không lý gì người Phật tử tiếp tục đi theo lối mòn sai trái, trong khi đó pháp luật, giáo điển đều ủng hộ người Phật tử lựa chọn người thầy thực nghĩa, bất kể trong hình tướng tăng sĩ hay cư sĩ. Do đó việc quyết định nương tựa vào vị giáo thọ nào, hoàn toàn là do họ tự quyết định, không nên đổ lỗi cho những hoàn cảnh bên ngoài.
  Với bài viết của Thầy, trò cầu nguyện chúng sanh đã thông tư tưởng, nắm được thực nghĩa người thầy dạy đạo, mà đủ tự tin bước qua được định kiến sai lệch: VƯỢT QUA SẮC TƯỚNG.
  Trò cầu nguyện chúng sanh nương tựa được vị Thầy chân chánh!
  Trò đảnh lễ Thầy!
  Om Mani Padme Hum

 35. thanh thúy says:

  Thừa thầy,
  Con đa đọc xông bài này rồi ah
  Cầu mong tắt cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh
  Om ah hùm

 36. Mật Hạnh Duyên says:

  Kính bạch Thầy con đã đọc bài này rồi ạ!
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường tồn của Thầy Cô.
  Om mani padme hum.!

 37. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh, lòng từ bi của Thầy bài loạt bài “Quyền lực tâm linh – kỳ 3: Vượt qua định kiến”

  Đúng theo lời Đức Phật đã chỉ dạy “Duy tuệ thị nghiệp”, người theo học Phật cần lấy tâm làm chủ, lấy trí làm đầu, dùng tuệ làm nghiệp, chứ không phải chỉ quan tâm đến hình thức ăn mặc ở bên ngoài.

  Qua bài viết của Thầy, con được mở mang thêm kiến thức của mình khi được Thầy chỉ ra những luận chứng cụ thể mà các bậc “Thiện tri thức” đã đưa ra như lời của Đạo sĩ Liên Hoa Sanh đã chỉ dạy, nhắc nhở người học Phật cần phải biết quán xét, nhận định rõ ràng, dựa trên kiến thức học Phật để nhìn nhận sự việc chứ không nên chỉ nhìn vẻ bề ngoài. Rồi đến dẫn chứng cuốn sách “Đạo Gì?” của TT. Thích Trí Siêu, hai tác phẩm tâm linh của Thầy “Một đời người một câu thần chú”, “Pháp là cuộc sống” đã được xuất bản và lưu hành rộng khắp chính là những minh chứng cụ thể, khuyên nhủ chúng sanh nên nhìn nhận sự việc, đặc biệt là nên có con mắt nhìn nhận chánh pháp dựa vào trí tuệ, kiến thức Phật giáo để biết đâu là “Thiện tri thức”, đâu là kẻ “đội lốt áo cà sa mà tuyên lời tà kiến”.

  Con hiểu rằng qua những minh chứng cụ thể đó, Thầy luôn mong muốn chúng sanh bỏ đi những quan niệm sai lầm rằng “Thầy tu (đạo Phật) thì phải đầu trọc áo vuông, không vợ con, phải ăn chay trường,…”. Đó quả là một quan niệm sai lầm, không hề có một chút luận chứng nào chứng minh cho quan niệm đó, và cũng bởi vì quan niệm sai lầm đó mà nhiều người dù rất muốn theo học Phật pháp mà cảm thấy khó khăn vì họ sợ không thể theo được, vì họ sợ không ăn chay được nên sẽ không theo Phật được. Con thấy rằng, quan niệm đó cần được bác bỏ và sửa đổi thật nhanh và thật rộng khắp để khắp mọi nơi, ai cũng hiểu đâu là chánh pháp, ai cũng hiểu học Phật là dựa vào tâm, trí và tuệ để giác ngộ tự giải thoát chứ không phải hình thức ăn, mặc bên ngoài.

  Con cảm tạ thiện hạnh của Thầy
  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh tỉnh giấc với trạng thái giác ngộ

  Om mani padme hum

 38. Mật Thủy says:

  Cảm ơn đạo hữu Mật Tịnh Giác và Mật Diệu Hằng đã góp những lời chia sẻ rất thực, không bóng bẩy khoa trương từ những trải nghiệm của mình, góp thêm luận chứng và động lực giúp bạn đọc “vượt qua định kiến”. Hai quyển sách “Một đời người một câu thần chú” và “Pháp là cuộc sống theo quan kiến Mật giáo” là minh chứng rõ ràng nhất cho trí huệ của vị Thầy Thinley Nguyên Thành, giáo thọ tuệ tri thức của Mật gia Song Nguyễn, giám đốc Trung tâm nghiên cứu ứng dụng & Thực hành Yoga Tây Tạng, chủ nhiệm Câu lạc bộ Unesco Khảo cứu & Ứng dụng Yoga Tây Tạng. Những việc Thầy làm đều liên quan đến pháp với sự chánh niệm và vì bồ đề tâm lợi lạc cho chúng sanh. Cảm ơn những luận chứng từ kinh điển Phật môn rất “đắt giá” của hai đạo hữu để một lần nữa minh chứng cho lời khẳng định cũng như khuyến cáo của Đại sĩ Liên Hoa Sanh: “Bậc giác ngộ hiện thân với hình tướng bất định. Kẻ hạ trí lừa dối là bọn đạo đức giả đội lốt tu hành. Các ông đừng nhầm lẫn cặn là vàng!”.
  Con cảm ơn loạt bài viết “Quyền lực tâm linh” của vị Thầy! Cầu nguyện cho chúng sanh sẽ mạnh mẽ “vượt qua định kiến”, không còn mê lầm tin vào những “chiếc áo làm nên thầy tu “ mà rơi vào bẫy của những kẻ “hạ trí lừa dối, đạo đức giả đội lốt tu hành” nữa!
  Om mani padme hum!

 39. Mật Ngã says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi.
  Con hoan hỷ và tán thán thiện hạnh của huynh Mật Tịnh Giác và Đạo huynh Mật Diệu Hằng!
  Nhờ bài viết này mà chúng con và nhiều người khác hiểu rõ hơn về Thiện tri thức hay nói đúng hơn là “Tuệ tri thức”. Có nói rằng “Chiếc áo không làm nên Thầy tu”, sao chúng ta cứ mải vô minh cố chấp vào hình thức? Tu là phải như thế này, phải như thế kia! Đạo hạnh của một vị Thầy không thể chỉ được đánh giá trên việc vị Thầy ấy có vợ hay không có vợ, có tóc hay cạo đầu, ăn chay hay ăn mặn(!).”
  Cầu nguyện cho con và chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ. Om Ah Hum!

  • Chánh Tri
   Chánh Tri says:

   Không phải vậy, yếu lõi ý nghĩa ở đây cần khẳng định tinh thần vượt qua định kiến của chính Mật Tịnh Giác, chứ không phải về “chiếc áo không mà nên thầy tu”!

   • Mật Hòa says:

    Mô Phật!
    Con cảm tạ Thầy đã khai thị cho chúng hiểu yếu lõi ý nghĩa của bài viết ạ. Con nhận ra rằng, để có được những cảm niệm sâu sắc như vậy là cả một quá trình trải nghiệm văn, tư, tu nghiêm túc của huynh Mật Tịnh Giác, trong đó tinh thần vượt qua định kiến là một khởi đầu hết sức quan trọng. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh Mật Tịnh Giác!
    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô để làm lợi lạc cho chúng sanh!
    Cầu nguyện tất cả chúng sanh có thể vượt qua mọi định kiến để có thể đi đến cánh cổng của chánh pháp!
    Om Mani Padme Hum!

 40. Mat Kha Phuc says:

  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỉ tán thán tinh thần vượt qua định kiến của huynh Mật Tịnh Giác “Theo con hiểu từ kinh điển, người tu nào có được trí huệ thì được gọi là “Thiện tri thức”, còn nếu không chỉ là những người bình thường, bất quá được khoác áo thầy tu (nhưng “chiếc áo không làm nên thầy tu”).
  Con cầu nguyện cho sức khỏe, sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong tất ca chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum!

 41. Mật Ngã says:

  Dạ, con đã hiểu. Con cảm ơn Thầy!

 42. Mật Phước says:

  Kính Bạch Thầy
  Con hoan hỷ vơi nhận định của đạo huynh Mật Tịnh Giác và Đạo huynh Mật Diệu Hằng.
  Người có được trí huệ thì gọi là “Thiện tri thức”. Đạo hạnh của vị Thầy nói và làm điều vì “Bồ đề tâm”. Vì vậy “Chiếc áo không làm nên thầy tu”.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Ah Hum.

 43. Mật Quang Minh says:

  Mô Phật!
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài” Kỳ 3: VƯỢT QUA SẮC TƯỚNG” rồi ạ. Con hoan hỷ va tán thán thiện hạnh của huynh Mật Tịnh Giác, Đạo huynh Mật Diệu Hằng. đã chỉ rõ định kiến của thế gian, suy nghĩ sai lầm của thế gian trong quá trình tìm đến với Giác ngộ.Đúng theo lời Đức Phật đã chỉ dạy “Duy tuệ thị nghiệp”, người theo học Phật cần lấy tâm làm chủ, lấy trí làm đầu, dùng tuệ làm nghiệp, chứ không phải chỉ quan tâm đến hình thức ăn mặc ở bên ngoài. Điều này Thầy luôn chỉ dạy chúng con trong các bài Pháp trên chanhtuduy.com. Chúng con hiểu được rằng,những việc Thầy làm đều liên quan đến pháp với sự chánh niệm và vì bồ đề tâm lợi lạc cho chúng sanh.
  Học trò chúng con đã có duyên lành khi được gặp Thầy , được Thầy từ bi chỉ dạy . Đại sĩ Liên Hoa Sanh khẳng định nếu theo học một vị thầy tốt chẳng khác nào tìm được viên ngọc như ý; tất cả những điều bạn cần và muốn đều được thành tựu (trích trong luận điển Giáo lý Dakini) để tìm được thầy tốt trong thời này quả thật là khó như lời Đức Phật đã dạy: “ Thời mạt pháp tà sư nhiều như cát sông Hằng”. Đại sỹ Liên Hoa Sanh dạy: “ Trong thời mạt pháp, người tu chân chính, đúng chánh pháp hiếm như sao buổi sớm”. thánh Mã Minh xác quyết:
  “Vị Thầy xứng đáng không dễ thấy,
  Phải gồm đầy đủ những điều sau:
  Giới đức, trí tuệ, đa văn, nhiều phương tiện,
  Dạy trò, lớn nhỏ mọi căn cơ,
  Miễn sao thông hiểu nhiều Mật điển,
  Kiên nhẫn dạy trò không quản ngại thân sơ!”
  Đã là học trò, ít nhất cũng phải hoàn thiện những phẩm chất của bậc thầy. Thầy là bậc đã giác ngộ, thì học trò phải nỗ lực làm sao để được như thầy. Đó cũng là điều mà Đức Thế Tôn luôn trông đợi, tin tưởng và gửi gắm cho tất cả những học trò của mình. Trên phương diện liên hệ xã hội, một người học trò dù ở nghĩa nào đi chăng nữa thì cần phải tiếp thu và kế tục những giá trị mà thầy mình đã tận tâm truyền thụ. Bổn phận quan trọng này của người học trò có thể biểu đạt nôm na trong nghĩa giản đơn, đó là: Thầy như thế nào, thì học trò phải cố gắng đạt được như thế ấy. Chúng con xin y giáo phụng hành những điều Thầy chỉ dạy, tu tập tinh tấn theo đúng quỹ đạo chánh pháp. Dalai Lama 14 đã nói rằng “Các chúng sinh giác ngộ là tấm gương cho tất cả những người tu tập noi theo. Các chúng sinh ấy khuyến khích chúng ta cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để có thể trở thành như họ, hầu giúp mình phát huy được trí tuệ và lòng từ bi như họ. Trí thông minh chỉ có thể giúp thực hiện được mục đích ấy khi nào nó không còn bị điều khiển bởi các thứ xúc cảm tiêu cực và độc hại, là nguồn gốc của khổ đau. Vì thế, trí thông minh khi được thúc đẩy bởi một động cơ tốt lành sẽ là một sự trợ lực quý báu vô ngần.”
  Cầu nguyện cho chúng sanh không còn mê lầm tin vào những “chiếc áo làm nên thầy tu “ mà rơi vào bẫy của những kẻ “hạ trí lừa dối, đạo đức giả đội lốt tu hành” nữa!
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 44. Mật Hạnh Giác says:

  Mô Phật!
  Kính Bạch Thầy, con hoan hỷ với thiện hạnh của huynh Mật Tịnh Giác. Con có biết rằng trước đây huynh Mật Tịnh Giác đã từng gặp gỡ nhiều vị Thầy tu đầu tròn áo vuông trong tự viện. Hoan hỷ thay huynh ấy đã vượt qua được định kiến về sắc tướng và đến với Mật Gia Song Nguyễn, nơi có “vị Thầy áo trắng”.
  Bạch Thầy, con nhận thấy nhiều người thành đạt trong xã hội thường tìm đến những vị Hòa Thượng, Thượng Tọa, Guru, Rinpoche, quy y nơi chùa to, cổng lớn để họ được tôn lên làm “Đại Thí Chủ”. Rồi thì có dịp được khoe rằng mình được quán đảnh ở Đài Loan, Hồng Công,…Con hoan hỷ huynh Mật Tịnh Giác đã vượt qua tất cả những điều danh vọng trên và tìm cầu một bậc “Thiện Tri Thức” đích thực. Con hoan hỷ với nhận định huynh ấy rằng:
  “Đạo Phật lấy tâm làm chủ, lấy trí làm đầu, dùng tuệ làm nghiệp. Chính vì vậy Đức Phật đã tuyên thuyết như sấm động giữa trời quang “Duy tuệ thị nghiệp”, chứ không phải “Duy phục (y phục) thị nghiệp”(!).”
  Hoan hỷ với những nhận định sâu sắc từ kinh điển và thực tiễn của huynh mật Tịnh Giác trong suốt quá trình tu tập cùng vị Thầy tâm linh.
  Cầu nguyện cho huynh Mật Tịnh Giác, Mật Tịnh Như luôn tinh tấn và đời đạo song hành.
  Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô vì lợi lạc và hạnh phúc chúng sanh.
  Om Ah Hum.

 45. Mật Thái Dương says:

  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỉ tán thán tinh thần vượt qua định kiến của huynh Mật Tịnh Giác và huynh Mật Diệu Hằng.
  Con cầu mong những người có tâm tầm cầu giác ngộ sẽ như các đạo huynh, thấu hiểu thực nghĩa của “y pháp bất y nhân” để tới được với ánh sáng của chánh pháp.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om ah hum.

 46. Mật Tịnh Tâm says:

  Kính bạch Thầy,
  Trò xin hoan hỉ và tán thán thiện hạnh vượt qua định kiến của huynh Mật Tịnh Giác và chia sẽ của Đạo huynh Mật Diệu Hằng. Trò cảm ơn bài chia sẽ của hai huynh, bằng luận chứng, luận cứ Phật môn, đã giúp trò và bạn đọc hữu duyên có thêm cơ sở vững chắc để vượt qua định kiến sai lầm. Đây là khởi đầu quan trọng, giúp cho người học Phật tầm cầm Minh Sư theo những tiêu chuẩn mà Đức Phật đã đề ra, hiểu đúng rằng “chiếc áo không làm nên thầy tu”.
  Mặc dù lời tán thán trên cũng là do Thầy từ bi chỉ dạy. Nhưng trò tán thán là thực lòng, vì trò rất vui mừng khi hiểu được thực nghĩa.
  Nhìn lại, trong khi đang mãi mê phê bình người khác, mà trò đã quên đi quán xét lỗi lầm của mình, trò thấy mình phạm lỗi:
  – Là kẻ tà, vì không biết hoan hỉ với chuyện đáng hoan hỉ;
  – Là kẻ vô ơn, vì không biết ơn và cũng không biết trả ơn;
  – Mất tỉnh thức, chánh niệm.
  Trò xin sám hối những lỗi lầm này trước Thầy, cầu mong Thầy cho con tịnh hóa lỗi lầm này. Trò không dám tái phạm.
  Trò cảm tạ Thầy đã từ bi khiển trách để giúp trò dừng việc tạo thêm nghiệp ác mà không biết.
  Trò xin trùng tuyên 3 chìa khóa tâm linh:
  HỠI ĐẠI SĨ LIÊN HOA SANH, XIN HUỚNG TÂM CON VỀ PHẬT PHÁP
  HỠI NHỮNG BẬC TOÀN GIÁC, ĐỪNG ĐỂ CON LẠC VÀO TÀ ĐẠO THẤP KÉM
  HỠI VỊ THẦY TỪ BI, ĐỒNG VỚI CÁC NGÀI CHẲNG KHÁC, XIN ĐỂ TÂM TỚI CON
  Om Mani Padme Hum

 47. Mật Hải says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này. Con cảm ơn vị Thầy đã từ bi đăng tải bài viết để chúng con được trang bị thêm tri kiến đúng quỹ đạo chánh pháp mà vượt qua định kiến, giúp chúng con củng cố vững chắc hơn nền tảng giác ngộ.
  Con hoan hỷ với tinh thần và bài học vượt qua định kiến mà đạo hữu Mật Diệu Hằng và đạo hữu Mật Tịnh giác đả chia sẻ thông qua bài viết này. Hai vị ấy là những Thạc sĩ ở thế gian, cũng như Đạo huynh Mật Kiên và nhiều huynh đệ kim cang khác, các vị ấy vốn là những con người thành đạt có danh vị, địa vị trong xã hội mà còn biết khiêm cung, tàm quý và thành tâm, chí kính học đạo theo Thầy, thì người bình thường như chúng con sao lại còn ám muội chạy theo định kiến, lề thói cũ!? Trong kinh điển, thông qua nhiều bài giảng của vị Thầy, các trước tác của các bậc Đạo sư, còn có rất nhiều, rất nhiều những tấm gương của những bậc thầy vĩ đại theo chân các vị Đạo sư Mật giáo mà không bị định kiến, sắc tướng làm mê mờ. Thử hỏi chúng con là ai mà sao vẫn si mê, không chịu khiêm cung học hỏi!?

  Mô Phật, kính bạch Thầy!
  Con xin thành tâm sám hối vì những hành vi, lời nói và ý nghĩ sai lệch, thất niệm của mình khi vẫn còn chưa vượt qua được định kiến của thế gian.
  Con cầu nguyện Đạo sư, Bổn tôn, Dakini thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy, từ bi gia hộ để con sớm vượt qua được mọi định kiến của thế gian mà thành tâm noi gương các bậc Đạo sư, các huynh đệ kim cang để tiến tu giải thoát.

  Con kính lễ Thầy!
  Om Ah Hum.

 48. Mật Hoàng Hạ says:

  Kính Bạch Thầy !
  Con hoan hỷ và tán thán thiện hạnh của huynh Mật Tịnh Giác, Đạo huynh Mật Diệu Hằng vì bài viết rất lợi lạc. Con càng hoan hỷ vì tinh thần tu tập tinh tấn, nghiêm túc của hai huynh có thể vượt qua định kiến cũng như chứng duyên trong quá tu tập, đạt những hanh thông Đời lẫn Đạo. Con cũng tin tưởng rằng nếu có một khởi đầu tốt thì sẽ có kết quả tốt.
  Cầu nguyện cho chúng sanh có thể vượt qua tất cả các định kiến, chứng duyên trên con đường tu tập.
  Con cầu nguyện sư khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Ah Hum!

 49. Mật Viễn says:

  Mật Viễn cảm ơn huynh Mật Diệu Hằng và huynh Mật Tịnh Giác đã chia sẻ những nhận định sâu sắc “vượt qua định kiến”, theo đúng quỹ đạo chánh pháp, để phân biệt được đâu là tà sư? Đâu là chân sư – qua lăng kính Phật Đà – những lời dạy của Đức Phật, Bồ Tát và Thánh Tăng. Từ đó giúp cho chúng sanh không nhầm lẫn cạn là vàng.

  Mật Viễn xin tán thán công đức “ tác pháp chiếu quang” của hai huynh.

  Cầu nguyện ánh sáng chánh pháp chiếu sáng muôn phương xóa tan màn đêm tà kiến, vô minh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  OM MA NI PAD ME HUM.

 50. Mật Thiệu says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy!Con xin tán thán thiện hạnh của huynh Mật Tịnh Giác và Đạo huynh Mật Diệu Hằng qua bài này.
  Đệ thật hoan hỷ và tán thán tinh thần vượt qua định kiến của huynh Mật Tịnh Giác,cảm ơn huynh đã có những chia sẻ thật quý báu.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.
  Om ah hum.

 51. Mật Diệu Hằng says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Mật Tịnh Giác đã vượt qua định kiến thường tình của người thế gian về hình ảnh đầu tròn áo vuông, và chùa là nơi tu tập để đến được với chánh kiến phật đà theo đúng lời dạy của đức Thế tôn: ” y pháp bất y nhân”. Nơi nào có chánh kiến, có tri kiến giải thoát thì nơi đó mang lại an lạc, thanh tịnh và hạnh phúc chân thật cho chúng sanh hữu duyên.
  Với tinh thần vượt qua định kiến của đạo hữu Mật Tịnh Giác và có được niềm tin kiên cố vào vị Thầy Mật giáo và Tam bảo để được an lạc đời này, cực lạc đời sau là minh chứng sống động cho việc phật tử cư sĩ với đời sống thế tục bận rộn hoàn toàn có khả năng tu học phật theo đúng quỹ đạo chánh pháp như lời đức Phật dạy “tứ chúng đồng tu”, để vượt luân hồi vào tịnh độ khi có vị Đạo sư chân chính hướng đạo.
  Mật Diệu Hằng cảm ơn đạo hữu Mật Tịnh Giác đã chia sẻ những cảm niệm quý báu và ý nghĩa.
  Mật Diệu Hằng cầu nguyện đạo hữu Mật Tịnh Giác tinh tấn tu tập và thong dong trên đạo lộ giải thoát.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 52. Mật Tuệ Tín says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết và tán thán thiện hạnh của đạo hữu Mật Tịnh Giác, Đạo huynh Mật Diệu Hằng đã chia sẽ và chứng minh trí tuệ và đạo hạnh của một vị Đạo sư không thể được đánh giá qua việc có vợ hay không có vợ, có tóc hay cạo đầu, ăn chay hay ăn mặn bằng luận chứng-luận cứ Phật môn thuyết phục.

  Con mong rằng tinh thần vượt qua định kiến của hai huynh ấy sẽ lan toả đến các bạn đọc khác.
  Cầu mong Thầy Cô an tịnh, trường thọ.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái Giác ngộ.
  Om mani padme hum.

 53. Mật Kính says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con hoan hỉ đọc xong bài” Kỳ 3: Vượt qua định kiến rồi ạ. Con hoan hỷ và tán thán thiện hạnh của huynh Mật Tịnh Giác, huynh Mật Diệu Hằng đã chỉ rõ định kiến của thế gian, suy nghĩ sai lầm của thế gian và những nhận định của mình để vượt qua định kiến và hoan hỉ với tinh thần tu tập tinh tấn, nghiêm túc của hai huynh có thể vượt qua định kiến và đạt được thành công. Và khi lòng sùng mộ vị Thầy bằng bản tâm thanh tịnh, và niềm tin học trò sẽ nhận được ơn phước từ chư Phật như lời dạy của Dilgo Khyentse Rinpoche
  Dilgo Khyentse Rinpoche: “Khi một đạo sư giác ngộ với trí tuệ và lòng bi mẫn gặp một đệ tử có tín tâm và hạnh tinh tấn, điều đó giống như ánh mặt trời được tập trung lại nhờ kính lúp và chiếu vào đống cỏ khô, khiến nó bùng cháy lập tức. Tương tự như vậy, dòng ân phước mà chúng ta đón nhận sẽ tương ứng với mức độ sùng mộ của chúng ta.”
  Con cầu nguyện sư khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Ah Hum!

 54. Mật Hồng Tuyến says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán tinh thần vượt qua định kiến của huynh Mật Tịnh Giác.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh tỉnh thức mà vượt qua định kiến để có cuộc sống an lạc đời này cực lạc đời sau.
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

 55. Mật Từ says:

  Kính bạch Thầy,
  Con cảm tạ Thầy đã chỉ rõ cho chúng con hiểu về cốt lõi ý nghĩa của bài viết. Con hoan hỷ tan thán thiện hạnh và tinh thần vượt qua định kiến của đạo hữu Mật Tịnh Giác và Đạo huynh Mật Diệu Hằng. Từ những điểm quy chiếu sử dụng luận chứng, luận cứ nhà Phật không chỉ trong dòng phái Ninh Mã, mà còn sử dụng kinh điển hay lời dạy của các vị Thầy của các dòng phái khác, chứng tỏ đạo hữu Mật Tịnh Giác có sự nghiên cứu đa chiều và thấu đáo từ nhiều nguồn khác nhau. Sau quá trình tư duy nghiêm túc và có những trải nghiệm thực tế, đạo hữu Mật Tịnh Giác đã vượt qua định kiến – không vì sự khác nhau về “hình thức” bên ngoài của các vị Thầy thuộc đặc trưng của các dòng phái khác nhau mà dựa trên sản phẩm trí tuệ, đạo hạnh và tinh thần “duy tuệ thị nghiệp” được Thầy truyền dạy, cũng như những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống từ khi gặp được Thầy, trở thành hành giả Mật Tông Tây Tạng. Bài viết là sự nhìn nhận từ một người có trình độ học vấn, có địa vị xã hội để thấy rằng đó là sự nhìn nhận khách quan từ một người có khả năng tư duy theo tinh thần “duy tuệ thị nghiệp”, từ đó tạo nền tảng niềm tin bền vững vào vị Thầy và giáo pháp; bài viết cũng là minh chứng thực tế, sống động, đem lại động lực cho cả chúng con và những độc giả của chanhtuduy.com.
  Con xin thành tâm sám hối vì những hành vi thân ngữ tâm chưa đúng quỹ đạo chánh pháp do chưa vượt qua được định kiến của thế gian, nhìn nhận bài học sai lệch. Con mong Thầy từ bi cho con tịnh hoá lỗi lầm này, từ nay về sau con sẽ rút kinh nghiệm và không tái phạm nữa. Con cầu nguyện Bổn Tôn gia hộ thông qua kênh vận chuyển vị Thầy cho con luôn tỉnh thức, chánh niệm, chú tâm để phòng hộ tâm mình trước những điều bất thiện.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

 56. Mật Thanh Tâm says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con tán thán thiện hạnh của Đạo huynh Mật Tịnh Giác và Đạo huynh Mật Diệu Hằng đã có những chia sẻ thật quý báu vượt qua được định kiến của thế gian, tìm đến chánh kiến Phật đà để tiến tu giải thoát.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác Ngộ.
  Om Mani Padme Hum.

 57. Mật Diễm says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết ” vượt qua định kiến kỳ 3″ rồi ạ . Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  OM AH HUM

 58. Mật Ba says:

  Kính bạch Thầy!
  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã chỉ ra cốt lõi ý nghĩa của bài viết.
  Con xin tán thán thiện hạnh của Đạo huynh Mật Diệu Hằng, Mật Tịnh Giác đã vượt qua định kiến và đã chia sẻ kinh nghiệm cho mọi người.
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Om ah hum!

 59. Mật Hoàng Mai says:

  Kính Bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán tinh thần vượt qua định kiến của huynh Mật Tịnh Giác và Đạo huynh Mật Diệu Hằng.
  Cảm ơn hai huynh đã chia sẻ bài viết lợi lạc cho đệ và chúng sanh hữu duyên,
  Con cầu nguyên cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngô.
  Om Mani Padme Hum.

 60. Mật Phụng says:

  Mô Phật!
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh và tinh thần vượt qua định kiến của huynh Mật Tịnh Giác và Đạo huynh Mật Diệu Hằng.
  Om mani padme hum.

 61. Mật Tất Kiểm says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con hoan hỉ khi đọc bài viết “Vượt qua định kiến”.Con cầu nguyện cho chúng sanh ngoài kia có rất nhiều người tìm được tới bài viết này để thấu hiểu rõ việc tu tập theo bát chánh đạo không phải là dầu tròn áo vuông và ở trong chùa chiền.Việc tu tập theo chánh pháp phải từ tâm và tri thức từ đó chuyển hóa hành vi thân-ngữ-tâm đi đúng quỹ đạo.Định kiến được tạo ra bởi những người “chưa thực sự” hiểu rõ bản chất gốc của tu Phât pháp.
  Vào thời mạt pháp ngày nay thì định kiến càng được thấy rõ nhưng cũng càng thấy rõ nhiều vị tà sư gieo rắc tà kiến cho chúng sanh.Qủa thật đáng buồn vì có nhiều chúng sanh chưa tìm được vị thầy chân chính.
  Con cảm niệm bài viết như lời cảnh tỉnh cho sự hiểu lầm, hiểu sai về việc tu tập của đại đa số người chưa có sự chỉ dạy đúng từ vị thầy.
  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu cho chúng sanh hạnh phúc với thành tựu Phật tánh.
  OM AH HUM !

 62. Mật Thuận Đức says:

  Mô phật !
  Kính thưa bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi
  Om mani pad mehum

 63. Mật Nhuận Quang says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong kỳ 3: vượt qua định kiến rồi ạ. Con vô cùng hoan hỷ tán thán tinh thần vượt qua định kiến của Đạo huynh Mật Diệu Hằng và huynh Mật Tịnh Giác. Cảm ơn hai huynh đã có những chia sẻ quý báu và lợi lạc.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sinh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 64. Mật Giác Đăng says:

  Mô Phật,
  Kính Bạch Thầy,
  Con đã đọc kỳ 3 của loạt bài Quyền lực tâm linh.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy và thiện hạnh của các Đạo huynh Mật Diệu Hằng, huynh Mật Tịnh Giác.
  Con vẫn còn nhớ câu chuyện về cơ duyên được gặp Thầy của huynh Mật Tịnh Giác, cho nên những cảm niệm của huynh Tịnh Giác về sự vượt qua định kiến về sắc tướng bên ngoài thật đáng quý, đáng nể phục. Pháp đệ hoan hỷ tán thán và xin được học hỏi theo huynh.
  Con cầu nguyện Thầy và Cô thật khỏe mạnh và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp, giáo hóa chúng sanh.
  Cầu nguyện các huynh đệ kim cang ngày một hanh thông, tinh tấn, thành tựu ước nguyện chính đáng.
  Cầu nguyện chúng sanh sớm vượt qua định kiến để tìm được cho mình nơi nương tựa chân thật.
  Om Mani Padme Hum.

 65. Bùi Văn Tân says:

  Thưa Thầy con đã đọc bài này rồi!con cám ơn Thầy,con chúc Thầy dồi dào sức khỏe ạ!

 66. Bùi Văn Tân says:

  OM MANI PADME HUM

 67. Hoàng Minh Tâm says:

  Kính Bạch Thầy. Con đã đọc bài này , con xin được cầu nguyện cho Thầy Cô luôn luôn mạnh khỏe vì lợi ích chúng sanh

 68. Vũ Phương Nga says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết kỳ 3: Vượt qua định kiến. Con vô cùng tán đồng và xin được hoan hỷ tán thán thiện hạnh của các đạo huynh.
  Con cảm tạ ơn Thầy!
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh vượt qua định kiến và có được tinh thần “cầu pháp bất phân biệt đối tượng truyền pháp”.

  Om mani padme hum.

 69. Mật Tấn Khải says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc vài viết kỳ 3 “vượt qua định kiến”.con xin tán thán công hạnh của Thầy và thiện hạnh của các Đạo huynh Mật Diệu Hằng, Mật Tịnh Giác.
  Con cầu nguyện súc khỏe và sự trường thọ của Thầy ,Cô vì sự nghiệp hoằng dương chán Pháp.giáo hóa chúng sanh.
  Cầu nguyện các huynh kim cang ngày một hanh thông tinh tấn,thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh.
  Om mani padme hum.

 70. Mật Tấn Khải says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc vài viết kỳ 3 “vượt qua định kiến”.con xin tán thán công hạnh của Thầy và thiện hạnh của các Đạo huynh Mật Diệu Hằng, Mật Tịnh Giác.
  Con cầu nguyện súc khỏe và sự trường thọ của Thầy ,Cô vì sự nghiệp hoằng dương chánh Pháp.giáo hóa chúng sanh.
  Cầu nguyện các huynh kim cang ngày một hanh thông tinh tấn,thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh.
  Om mani padme hum.

 71. Chu Thị Hồng Đăng says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài giảng này rồi ạ. Qua bài giảng con thấy rằng khi nhìn nhận sự việc chớ vội dựa vào sắc tướng mà phải dựa vào cốt lõi chân thật của sự việc dưới ánh sáng chánh kiến. Mỗi ngày con đã chứng kiến xung quanh con không biết bao nhiêu người thế vô minh đáng thương mới thấy áo cà sa đầu tròn ,không biết thế nào là “đạo lực” mà vội trao gửi tâm linh nhầm địa chỉ, bước nhầm trên con đường “tu quỷ” mà cứ ngỡ là “tu Phật”. Cũng vì hai chữ “định kiến” mà biết bao người chấp thủ vào đó, rồi sợ hãi và đau khổ..
  Thưa Thầy, con xin hoan hỉ tán thán đạo hạnh vô song của vị Thầy – là Phật dưới hình tướng cư sỹ hòa nhập thế gian để cứu độ mọi chúng sanh. Con thành tâm cầu nguyện Thầy, Cô luôn mạnh khỏe trường tồn vì sự nghiệp hoằng dương chánh Pháp.
  Con vô cùng hoan hỉ, vô cùng khâm phục các huynh là học trò của Mật gia dưới sự dìu dắt của Thầy thiện tri thức, các bài viết và comments của các huynh là minh chứng chói lòa của trí tuệ.
  Con cầu nguyện muôn người hữu duyên được ánh sáng trí tuệ của Thầy soi chiếu đến.
  Om Mani Padme Hum

 72. Mật thúy says:

  Thưa Thầy!
  Con đã đọc xong bài này rồi ah
  Con rất hoan hỉ với thiện hạnh của vi thầy tôm qúy va các huynh qua bài này con hiểu được cần chiến áo không làm nên thầy tu cầu mong tắt cả chúng sanh luôn có ý thức khiên tốn và hỗ thẹn Om ah hùm

 73. Mật Nhẫn Hòa (Phạm Vũ Chiến) says:

  Thưa Thầy con đã đọc bài.

 74. Mật Bích Đào says:

  Thưa Thầy con Mật Bích Đào_Đào Thị Châu đã đọc bài viết này rồi ạ
  Om Mani Padme Hum

 75. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài viết này rồi thưa Thầy.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy, và thiện hạnh của các đạo huynh Mật Diệu Hằng, Mật Tịnh Giác.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani Padme hum.

 76. Mật Tuấn Giác says:

  Dạ thưa Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi.
  Con nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sanh đang bị bệnh duyên, mong cho tất cả sớm khỏi bệnh.
  Cầu nguyện cho Thầy Cô luôn khỏe mạnh.
  Om mani padme hum.

 77. Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự truờng thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

 78. Bùi Thị Liên says:

  Kính bạch Thầy,

  Con Mật Liễu Nguyên hoan hỉ khi đọc xong bài viết:Vượt qua định kiến rồi ạ. Chúng con thật may mắn khi được gặp vị Thầy tâm linh từ bi trí tuệ, hướng dẫn cho chúng con trong mọi hành vi của thân, ngữ, tâm trong hành trình lìa mê về giác. Với những kho tàng vô giá là sản phẩm trí tuệ tâm linh mà vị Thầy dày công nghiên cứu và đúc kết trên 20 năm đó qua 2 tác phẩm: Một Đời Người Một Câu Thần Chú và Pháp Là Cuộc Sống Theo Quan Kiến Mật Giáo gồm hơn 1000 bài viết, bài giảng  tràn ngập chánh pháp Phật đà.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng. Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sinh.

  Cầu nguyện  tất cả chúng sinh tỉnh thức trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum.

 79. Mật Quảng Thanh says:

  Kính bạch thầy
  Con đã đọc bài viết này. Qua đó con hiểu hơn về việc tu tập. Không quan trọng là tu ở đâu, có xuất gia hay không, có ăn chay trường hay không, có vợ/chồng hay không.
  Cầu cho tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân tam bảo.
  Cầu cho sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô.

 80. Mật Nhã Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con vô cùng hoan hỷ và tán thán công hạnh của Thầy cùng thiện hạnh của các đạo huynh qua các bài viết về Quyền lực tâm linh.

  Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum.

 81. Mật Bích Thuỷ says:

  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc bài viết kỳ 3 : ” VƯỢT QUA ĐỊNH KIẾN ” rồi ạ .
  Con xin hoan hỷ tán thán công hạnh của Vị Thầy cùng thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng và và huynh Mật Tịnh Giác.
  Qua những nhận định sâu sắc trong bài chia sẻ của 2 huynh Mật Diệu Hằng và huynh Mật Tịnh Giác đã giúp cho chúng con , chúng sanh có thêm cơ sở vững chắc về những định kiến sai lầm trong quá trình tầm cầu học đạo : Rằng chiếc áo không làm nên Thầy Tu , mà bậc trí hiện thân với nhiều hình tướng bất định , kẻ hạ trí lừa dối , đạo đức giả là những kẻ đội lốt tu hành. Các người đừng nhầm cặn là Vàng ( khai thị của Đại Sỹ Liên Hoa Sanh) .
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vi lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Diệu Hằng và huynh Mật Tịnh Giác hanh thông thế sự viên thành mọi ước nguyện chính đáng.
  Cầu nguyện cho đạo hữu Mật Tịnh Pháp sớm vượt qua khó khăn trong hiện tại và hanh thông trong tương lai.
  Cầu Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong mọi trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum!

 82. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này ạ. Con hoan hỉ tán thán tinh thần vượt qua định kiến của huynh Mật Tịnh Giác và đạo huynh Mật Diệu Hằng. Bài viết với nhiều luận cứ, luận chứng và luận điểm Phật môn chứng minh đạo hạnh một vị Đạo sư không phải dựa vào hình thái bên ngoài, vì Phật dạy “duy tuệ thị nghiệp” chứ không phải “duy phục thị nghiệp” hay “duy thực thị nghiệp”. Qua bài viết, con càng cảm niệm ơn phước của bản thân và các huynh đệ kim cang trong thời mạt pháp này được hạnh ngộ vị Thầy “khoác bạch y” từ bi, trí huệ, luôn dẫn dắt chúng con theo đúng quỹ đạo chánh pháp. Bài viết cũng là lời cảnh tỉnh cho những ai vẫn còn mang định kiến hay còn những “nghi ngờ không đáng có” để nhanh chóng được tu tập theo chánh pháp, ngõ hầu an lạc đời này, cực lạc đời sau.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe, sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Mật Tịnh Pháp vượt qua khó khăn hiện tại, hanh thông trong tương lai.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

   

   

   

 83. Mật Thuận Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Thưa Thầy con đã đọc bài viết “Vượt qua định kiến ” rồi ạ. Qua bài viết con hiểu rằng cần xóa bỏ tư duy định kiến không phải đạo sư là đầu tròn áo vải, tu trong chùa và không lập gia đình, mà có cả tu sĩ tại gia, họ  có gia đình như người thế gian vì đại sĩ Liên hoa sanh có nói” bậc giác ngộ hiện thân với hình dạng bất định, kẻ hạ trí lừa dối là bọn đạo đức giả đội lốt tu hành , đừng lầm đồng là vàng.” Nên chiếc áo không làm làm nên thầy tu. Mà phẩm chất thầy tu chân chính thể hiện người nó có trí tuệ Phật đà, từ trong suy nghĩ, lời nói, hành động đều theo quan kiến nhà Phật.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe, trụ thế dài lâu vì lợi lạc mọi chúng sanh.

  Cầu nguyện cho Pháp sự, Pháp hội trong tương lại của vị Thầy sẽ thành công viên mãn.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam bảo.

  Cầu nguyện cho huynh Mật Tịnh Pháp sớm vượt qua khó khăn hiện tại.

  Om mani padme hum

 84. Kính Bạch Thầy
  Con Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến) đã đọc qua bài Kỳ 3: VƯỢT QUA ĐỊNH KIẾN ” rồi ạ
  Con hoan hỷ và tán thán công hạnh, bồ đề tâm của vị Thầy, thiện hạnh của các Đạo huynh đã phân tích làm rõ định kiến của người thế gian thường hay nhìn bề ngoài để đánh giá bên trong mà không nhận ra rằng ” chiếc áo không làm nên Thầy tu”. Người theo học Phật cần lấy tâm làm chủ, lấy trí làm đầu như theo lời Đức Phật chỉ dạy: ” Duy tuệ thị nghiệp” chứ không chỉ quan tâm đến hình thức ăn mặc bên ngoài. Chúng con may mắn có duyên lành gặp được vị Thầy từ bi, trí huệ luôn để tâm dẫn dắt chúng con trong mọi hành vi thân, ngữ, tâm trên con đường tu tập để đi đến thành phố giải thoát khỏi kiếp luân hồi
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh!
  Con cầu nguyện cho đạo hữu Mật Tịnh Pháp sớm vượt qua khó khăn hiện tại, hanh thông tương lai.
  Om mani padme hum.

 85. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Qua những lời dạy của vị Thầy và những luận chứng, luận cứ được ghi trong kinh điển, những lời tự sự của huynh Mật Tịnh Giác và huynh Mật Diệu Hằng, con càng thêm hiểu và tự hào khi được là đệ tử Mật gia Song Nguyễn, được theo bước chân vị Thầy – một bậc Đạo sư cư sĩ với đầy đủ phẩm hạnh, từ bi và trí huệ, không ngừng nghỉ trong công cuộc giáo hoá chúng sanh, giúp chúng con lìa mê về giác.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức để hiểu “chiếc áo không làm nên thầy tu” và đừng “nhầm lẫn cặn là vàng”.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani pad me hum.

 86. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ vị Thầy đã ban cho chúng con món quà tiếp theo ” vượt lên định kiến” . Qua đây chúng con thấy được mình may mắn khi đã tìm được một vị Thầy dạy đạo mang đầy đủ 8 phẩm hạnh của một vị Phật kiên nhẫn dạy chúng con biết phân biệt chánh, tà , trân, nguỵ qua từng bài trên chanhtuduy.com để chúng con vừa có chánh kiến, vừa tích tập hai bồ tư lương công đức, trí tuệ  làm hành trang mang theo trong đời này và nhiều kiếp sau nữa.

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 87. Mật Hạnh says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc xong bài : Kỳ 3 : VƯỢT QUA ĐỊNH KIẾN của Thầy rồi.

  Thế gian , lắm người không được trang bị trạch pháp nhãn nên thường cho rằng chỉ có ” đầu trọc áo vuông ” mới xứng đáng là Thầy thuyết giảng giáo lý nhà Phật, mới xứng đáng để các thí chủ tôn kính . Nhưng thực chất hoàn toàn trái ngược , họ chỉ mượn một chiếc áo vuông khoác lên mà thôi , để che mắt thế gian , khi giảng pháp , không dựa vào kinh điển nhà Phật, tự ý lộng ngôn , tâm bồ đề chỉ là những lời nói suông nhỏ nhẹ làm siêu lòng người mà thôi .

  Theo như Đức Phật đã chỉ dạy , lấy tâm làm chủ , lấy trí tuệ làm nghiệp , nghĩa là ” duy tuệ thị nghiệp ” , chứ không cần phải ” duy phục thị nghiệp hoặc duy thực thị nghiệp ” , nên cho dù họ khoác áo vuông , ăn chay ,nằm đất nhưng trí huệ , đạo lực , bồ đề tâm không có thì cũng chỉ là con người bình thường thôi , dù họ có là thầy tu hay thượng tọa .

  Con hoan hỷ với thiện hạnh của đạo hữu Mật Tịnh Giác , Mật Diệu Hằng , bằng những minh chứng thực tiễn và với trình độ kiến thức học vị trong xã hội , đặc biệt là những kiến thức trong giáo pháp đạo Phật, từ kinh điển nhà Phật và những tác phẩm ” Pháp là cuộc sống ” , ” Một đời người , một câu thần chú ” của chính vị Thầy tuệ trí thức Thinley Nguyên Thành. Cả hai đạo hữu Mật Tịnh Giác, Mật Diệu Hằng đã vượt qua hàng rào định kiến sai lầm , bởi do một số người kém hiểu biết , và kết quả tương ứng với y báo của cả hai đạo hữu đều thành đạt trong xã hội , mọi vấn đề đều hanh thông nhờ tự lực hành pháp , tha lực hộ trì .

  Con thành tâm cầu nguyện cho Thầy Cô luôn trường thọ vì sự nghiệp Hoằng dương chánh pháp.

  Con cầu cho tất cả chúng sanh và các huynh đệ Mật gia đều được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Con cầu cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.

  OM MA NI PAD ME HUM.

   

 88. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi đưa ra những luận giải cùng với những luận cứ, luận chứng rõ ràng để giúp phá bỏ đi những bám chấp về hình tướng mà đệ tử, học trò và chúng sanh có thể gặp phải. Qua đó, tôn chỉ của đạo Phật là “Duy tuệ thị nghiệp” là kim chỉ nam mà những Phật tử chân chính nên quan niệm và hướng tới. Khi con đọc những lời dạy của vị Thầy trong bài viết này và đối chiếu với trường hợp những kẻ giả dạng tu hành mà làm điều xằng bậy, trái với quỹ đạo chánh pháp (như coi bói, cầu siêu, giải hạn, v…v), con càng thấy giá trị biết bao lời dạy của Đức Phật trong “Tứ y cứ” (Y pháp bất y nhân, Y nghĩa bất y ngữ, Y trí bất y thức, Y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa). Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí huệ và Bồ đề tâm của vị Thầy vì mong muốn cho đệ tử, học trò và chúng sanh khắp muôn nơi có cơ hội được giải thoát nên Thầy đã tạo dựng lên vườn hoa đạo pháp Chanhtuduy.com ngập tràn hương chánh kiến để giúp chúng sanh bừng tỉnh khỏi giấc mê ảo huyền, thoát khỏi bàn tay đen tối của những tà sư, tà quyền. 

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy. Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona nhanh chóng tiêu trừ và mọi khổ đau của chúng sanh được lắng dịu.

  Om Mani Padme Hum!

 89. Kính Bạch Thầy

  Bài này con đã đọc rồi ạ

  Con xin hoan hỷ và tán thán thiện hạnh với những chia sẻ của huynh Mật Tịnh Giác và huynh Mật Diệu Hằng. Qua bài này cho con hiểu đừng nhìn vẻ ngoài mà vội đánh giá bất cứ điều gì  bởi ” chiếc áo không làm nên Thầy tu ” .

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om mani padme hum

 90. Mật Chân Tính says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ. Qua bài viết con thấy được rằng  những người tu khoác áo cà sa, ăn chay trường chỉ dựa vào hình thức bên ngoài nhưng chiếc áo không làm nên thầy tu cho nên họ chất đầy tà kiến ở bên trong nhưng hình thức bên ngoài khiến chúng sanh hiểu nhầm do bị tiêm nhiễm những điều đó từ người Tàu. Họ dựa vào hình thức bên ngoài để cho mọi người nghĩ mình là sư tốt nhưng cách đó chỉ dể che mắt mọi người, để vụ lợi nếu họ cứ tiếp tục thì chắc chắn họ sẽ bị đọa vào 3 cõi thấp.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho virus corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho chúng sanh tỉnh thức ở trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

 91. Mật Tấn Sơn (Đỗ Trường Giang) says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đọc bài này rồi ạ.
  Con đã hiểu được tất cả tâm linh đều nhờ đến công ơn của vị thầy dạy đạo, và cũng không có kinh điển nào xác quyết phải là một đạo sư áo vuông đầu tròn, ăn chay nằm đất hay là một đạo sự thực sự có đạo lực và phương pháp dạy đạo.
  Con cảm tạ ơn Thầy.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy về sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status