Oct 10, 2013

Posted by in Pháp là cuộc sống | 6 Comments

KINH VU LAN BỒN: NGỘ NHẬN – KỲ 4: BẢN GỐC MÀ KHÔNG GỐC

KINH VU LAN BỒN: NGỘ NHẬN – KỲ 4: BẢN GỐC MÀ KHÔNG GỐC Kỳ 1:  http://chanhtuduy.com/ky-1-ngo-nhan-tu-doi-den-dao/ Kỳ 2: http://chanhtuduy.com/ky-2-ngo-nhan-tu-y-kien-ban-doc-comment-thanh-bai-viet/ Kỳ 3:  http://chanhtuduy.com/ky-3-ngo-nhan-di-mua-nha-ma-chon-cua-so/ Kỳ 5: http://chanhtuduy.com/ky-5-ngo-nhan-nguy-thu-khien-nguy-hieu/ Kỳ 6: http://chanhtuduy.com/ky-6-ngo-nhan-ve-ong-nguyen-minh-tien-het/ Chúng ta hãy xem ông Minh Tiến viết: “…chúng ta cần nhìn thấy bản văn gốc của kinh Vu Lan Bồn hiện đang tồn tại. Cũng như khi muốn thẩm định một món đồ là thật hay giả, chúng ta phải tận mắt nhìn thấy món đồ ấy, không thể chỉ nghe người khác nói về nó đã vội kết luận…”. Mới nghe qua cũng có lý, nhưng đọc kỹ thì đây là xảo biện. Thế nào là bản gốc, bởi nguồn gốc của nó không phải là kinh văn mà là kim khẩu của Đức Phật, vậy thì làm sao thẩm định nếu không dựa vào “Tứ pháp ấn”, tức là 4 tinh yếu thuộc nhân minh luận của nhà Phật? Nếu như theo ông Tiến nói là xem bản gốc từ tiếng Hán và Phạn thì lối


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status