Aug 8, 2015

Posted by in Giáo điển | 42 Comments

Kỳ 4: QUYẾN THUỘC CHỐN LUÂN HỒI (2)

ĐỪNG KHINH VIỆC NHỎ, Kỳ 4: QUYẾN THUỘC CHỐN LUÂN HỒI (2) Vậy, phiền não nhà cụ Ngạch là gì? Chuyện đất đai, nói rộng là tranh chấp tài sản. Cụ có 3 người con như đã nói. Cô con gái út tên Hương là hạp ý cụ hơn cả. Cái “hạp” của thế gian thường tình: Xinh gái, chồng…sang (cấp tá, lương cao), nhà mặt tiền ở phố, nói tóm lại là thành đạt trong cái nhìn của cụ. Anh cả và chị kề cũng tự hào về gia đình em gái mình, nói gì cũng khoe mỗi khi gặp tôi vào mấy năm trước. Vậy mà… “chiến tranh” lại bỗng nổ ra với chính những người thân thuộc ấy. Nhà cụ Ngạch ở quê, đất rộng, một hôm họp gia đình phân chia tài sản. Theo đất lề quê thói để lại từ xưa ở vùng này, chuyện


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status