Aug 9, 2020

Posted by in Giáo điển | 145 Comments

Kỳ 4 : TẠI GIA & XUẤT GIA; CHÙA & NHÀ: ĐÂU LÀ THỰC NGHĨA TỐI HẬU, ĐÂU LÀ THỰC CHẤT VẤN ĐỀ ?

Kỳ 4 : TẠI GIA & XUẤT GIA; CHÙA & NHÀ: ĐÂU LÀ THỰC NGHĨA TỐI HẬU, ĐÂU LÀ THỰC CHẤT VẤN ĐỀ ?

Kỳ 4: TẠI GIA & XUẤT GIA; CHÙA & NHÀ: ĐÂU LÀ THỰC NGHĨA TỐI HẬU, ĐÂU LÀ THỰC CHẤT VẤN ĐỀ ?

Cuối cùng tôi muốn nhấn mạnh thực chất tu tập không phải ở nhà hay ở chùa (tại gia hay xuất gia), có gia đình hay độc thân tuyệt dục (sắc dục) mà tu xuất gia có nghĩa tối hậu là làm sao cho thân, ngữ, tâm của mình đúng theo quỹ đạo Chánh pháp mà Đức Phật đã chỉ ra ngõ hầu rời khởi 3 nhà lửa (1) thế sự gia (tức là chuyện đời), (2) phiền não gia (tức là được an lạc, an tịnh, thanh tịnh), (3) tam giới gia (tức là rời khỏi những nhàn cảnh hoan lạc Dục giới;  những cảnh giới định quang của Sắc giới; những tầng trời vi tế chỉ còn lại thức mà không danh (sắc) gọi là Vô sắc giới).

3 nhà lửa: (1) thế sự gia (tức là chuyện đời), (2) phiền não gia (tức là được an lạc, an tịnh, thanh tịnh), (3) tam giới gia (tức là rời khỏi những nhàn cảnh hoan lạc Dục giới;  những cảnh giới định quang của Sắc giới; những tầng trời vi tế chỉ còn lại thức mà không danh (sắc) gọi là Vô sắc giới).

Thánh tăng Atisha dạy : ” “Ở trong chùa mà không tu tập thì không được gọi là tỳ kheo bởi vì con chim, con vượn, con cá cũng ở trong chùa vậy!”

Đừng hiểu xuất gia là rời khỏi nhà mình sang ở trong chùa mà không hành trì giáo pháp Như lai, chỉ lo chấp chùa to, cổng lớn, kỷ lục nhiều, danh tiếng cao…, chẳng khác gì “Đã bước vào cổng chánh pháp mà trở lại đời sống gia đình” hoặc như thánh tăng Atisa mĩa mai: “Ở trong chùa mà không tu tập thì không được gọi là tỳ kheo bởi vì con chim, con vượn, con cá cũng ở trong chùa vậy!”. Người tầm cầu đạo pháp quá chấp vào hình tướng là trái với lời dạy của Đức Phật là “y pháp bất y nhân”, hãy noi theo gương của Trừ cái chướng Bồ tát học đạo từ một vị cư sĩ tại gia ở chợ thành Ba la nại; hãy noi theo gương Thiện tài đồng tử cầu pháp ở một dâm nữ; hãy noi theo gương của thầy Naropa học đạo ở ngài Tilopa là một lão ăn mày ăn lòng cá thối ven sông Hằng tại Ấn Độ. Lại một lần nữa tôi muốn nhấn mạnh rằng chiếc áo không làm nên thầy tu, đừng quá chấp tướng mà mất cơ hội thân cận tuệ tri thức, làm trái với những quy chuẩn tâm linh đã được Đức Phật chế tác. Tuy nhiên, nếu một vị thầy đây đủ đạo hạnh, đạo lực là hình tướng một tỳ kheo thì càng tốt, song nhân duyên mỗi người do tiền kiếp hoặc trùng trùng khởi hiện trong hiện kiếp gặp đạo sư đủ chuẩn tâm linh là tốt rồi, kể chi Đạo sư tăng sĩ, hay Đạo sư cư sĩ.Đối với bạn đọc:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status