Nov 12, 2012

Posted by in Ứng dụng thực hành | 6 Comments

KINH VU LAN BỒN: NGỘ NHẬN – KỲ 5: NGỤY THƯ KHIẾN NGỤY HIẾU

Hòa thượng Tuyên Hóa đã chia ra 4 loại hiếu: Hiếu thuận với cha mẹ mình là cận hiếu; Hiếu kính với cha mẹ bạn là viễn hiếu; Chăm lo phụng dưỡng cha mẹ, không làm ô nhục dòng họ, gia đình là tiểu hiếu; Khuyên cha mẹ làm lành, tu theo Phật pháp là đại hiếu. Như vậy cách báo hiếu tốt nhất là tự mình thực hành Pháp rồi hồi hướng công đức đó cho cha mẹ sau mỗi thời công phu như lời dạy của thành tựu giả Dilgo Khyentse thuộc Phật giáo Tây Tạng. Mặc khác ta nên giúp cha mẹ tu tập Phật pháp là tốt nhất, chứ không phải là báo hiếu “hình thức”, nhờ người khác báo hiếu hộ… vào mỗi dịp Vu Lan ngắn ngủi hàng năm! Thói quen “báo hiếu” này xin các bạn đọc suy gẫm lại từ đâu. Oái


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status