Nov 4, 2013

Posted by in BÀI MỞ | 112 Comments

Kỳ 6: CẦU NGUYỆN: Đối tượng cầu nguyện là ai?

Kỳ 6: CẦU NGUYỆN: Đối tượng cầu nguyện là ai?

CẦU NGUYỆN : từ sự kiện thực tế đến hoạt động tâm linh (kỳ 1)

Kỳ 2: CẦU NGUYỆN: một pháp tu của đạo Phật

Kỳ 3: CẦU NGUYỆN – ý nghĩa và mục đích tịnh hóa

Kỳ 4: CẦU NGUYỆN ĐỂ TRƯỞNG DƯỠNG BỒ ĐỀ TÂM

Kỳ 5: CẦU NGUYỆN: đức huệ song tu

CẦU NGUYỆN NHƯ MỘT PHƯƠNG THỨC TIẾP CẬN GIÁC NGỘ BẰNG HOẠT ĐỘNG THƯỜNG NGÀY

Kỳ 6: CẦU NGUYỆN: Đối tượng cầu nguyện là ai?

Kỳ 7: CẦU NGUYỆN: Lời vàng thành tựu

Kỳ 8: CẦU NGUYỆN: Tự lực hành pháp, tha lực hộ trì, nhân quả tương ưng

VIẾT THÊM VỀ MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG TIỆN TRONG CẦU NGUYỆN

ĐỐI TƯỢNG CẦU NGUYỆN

Để thành tựu dễ dàng hơn nữa mọi lời cầu nguyện bạn đã lập hay những ý định đã hình thành, sẽ vô cùng lợi lạc nếu bạn nương tựa vào một hiện thân của năng lực tâm linh. Vì thế hãy ghi khắc trong tâm bậc mà bạn có lòng sùng mộ vĩ đại nhất qua việc thực hành của bạn. Đó là Đạo sư vĩ đại và vinh quang xứ Oddiyana, tức là Liên Hoa Sanh đại sĩ, hay Đấng Cao quý Avalokiteshvara ( Đức Quán Thế Âm) với sự xác tín rằng Ngài là hiện thân của mọi nguồn mạch quý báu của sự quy y, hãy nhất tâm cầu nguyện để hoàn thành nguyện ước của mình.

Đại Sĩ Liên Hoa Sanh

Tựa như một bà mẹ luôn thương nhớ đứa con duy nhất, ngày đêm trông đợi lời khẩn cầu của con mình để có cơ hội giúp đỡ nó khỏi cơn nguy khốn. Song, đứa con lại bặt vô âm tín, cá lặn chim sa thì bà mẹ làm sao biết đến nó để ra tay? Cũng vậy, cầu nguyện giúp ta phát tín hiệu mong cầu được bảo vệ, hộ trì từ Đấng Giải thoát luân hồi tử sanh. Xét về góc độ này, cầu nguyện tựa như một cần ăng ten, có khả năng thu sóng truyền hình, truyền thanh vậy! Bởi các vị A la hán, Bồ tát thuộc hàng chánh đẳng chánh giác, và đặc biệt là Đức Phật, luôn có Phật lực vô dụng công, thường gia trì và thỏa nguyện cho những ai mong cầu. Đạo Phật để lại nhiều giai thoại ly kỳ phản ánh tác dụng lớn lao của cầu nguyện. Người viết trích dẫn vài minh chứng sống động…

Câu chuyện 1:

           Vào thưở xa xưa, Vua Brahmadatta và đoàn tùy tùng đến một hang động thiên nhiên thật đẹp. Ở trước hang có một người đang ca hát. Nổi giận, vua bắt nhốt và chuẩn bị xử chém. Một trong những vị đại thần can vua không nên làm vậy. Cuối cùng, người đó xuất gia và trở thành một Bích Chi Phật. Đại thần ngưỡng mộ và quy kính rồi cầu nguyện vị ấy. Kết quả là trong nhiều kiếp sau ông ta được tái sanh vào gia đình giàu có và thế lực hay một vị trời sống lâu, hoặc là một người có thân thể đặc biệt. Vào thời kỳ Đức Phật Thích Ca giáo hóa ở cõi ta bà, ông tái sanh làm con trai độc nhất của một thương gia giàu có. Cha anh không muốn con mình xuất gia. Cậu ta nghĩ: “Nếu mình sanh trong một giai cấp thấp của xã hội, mình sẽ được cho phép trở thành một nhà sư”. Vừa nghĩ xong, anh liền phóng mình xuống mỏm núi. Nhưng anh rớt xuống an toàn. Rồi anh nhảy vào một dòng sông nhưng không chết đuối; anh uống thuốc độc cũng không hiệu quả. Bởi anh phạm luật lệ của vua, ba lần vua ra lệnh bắn anh, nhưng tên đều rơi xuống đất.

          Nhà vua bảo: “Anh phải là một vị trời hay con quỷ?”. Anh liền giải thích vì sao muốn chết, vua cho phép anh xuất gia. Rồi sau đó anh thọ giới với Phật Thích Ca và thành một A la hán.

 Nhờ cứu một cuộc đời nên không có gì có thể rút ngắn cuộc đời của anh ta được. Và nhờ sùng mộ và cầu nguyện với vị Bích Chi Phật, anh trở thành một bậc giải thoát luân hồi. Còn nhiều trường hợp tương tự được ghi lại trong kinh Hiền Ngu.

Như vậy cho thấy, khi còn là phàm phu, chúng ta bị che chướng bởi nghiệp và thế lực của các xúc tình tiêu cực, và bị nhận chìm trong vô minh của đại dương sanh tử. Nếu chúng ta không cầu nguyện, tức là không nương tựa vào một hiện thể phi thường như Đức Liên Hoa Sinh được tôn xưng là Guru Rinpoche (bậc thầy tôn quý), hoặc là Quán Thế Âm Bồ tát, là những đấng giải thoát khỏi đại dương đau khổ này, như những thí dụ vừa nêu trên, thì ta không có cách nào thoát khỏi khổ đau luân hữu. Những người bình thường có khuynh hướng nương tựa vào người có ảnh hưởng và quyền lực lớn nhất. Cũng thế, chúng ta nương cậy vào Đức Liên Hoa Sanh và Quán Thế Âm Bồ tát.

Bổn tôn Quán Âm Tứ Thủ

Chúng ta cầu nguyện với những đối tượng như vậy, bởi lẽ các Ngài đã hứa thỏa mãn những sở nguyện chính đáng của bất cứ ai cầu nguyện đến các Ngài. Đức Liên Hoa Sanh đã hứa khả: “Khi một đệ tử khẩn cầu ta với lòng sùng mộ và đọc tụng Bài Cầu nguyện Bảy dòng, ta sẽ đến lập tức như một bà mẹ không thể cưỡng lại sự kêu cầu của đứa con độc nhất”. Guru Rinpoche từng đánh giá cao lòng sùng mộ bằng một lời hứa nguyện: “Ta đứng trước cửa nhà bất cứ ai có lòng sùng mộ”

Cầu nguyện đầu năm

Đặc biệt là Quán Thế Âm đại sĩ, bậc giải thoát mà Đức Phật quán xét rằng rất có duyên với cõi Ta bà, có nguyện lực vô song, Ngài hứa nguyện : “…Với sự xót thương, Ta đặc biệt chăm sóc những ai trong hoàn cảnh khốn cùng, Ta thấu hiểu họ và ban tặng họ điểm nương tựa cuối cùng khi họ khổ đau tuyệt vọng…”   Chỉ một vài điều kiện nhỏ để nối kết liên hệ với Ngài được chỉ ra trong “Đại nguyện của Quán Thế Âm Bồ Tát”: niệm danh hiệu, niệm thần chú, và lễ lạy Ngài với niềm tin và lòng sùng mộ. (xem Đại nguyện của Quán Thế Âm bồ tát ở phần Phụ lục).

Phật giáo Mật tông có truyền thống cầu nguyện với vị Đạo sư, Bổn sư của mình. Ngài Patrul Rinpoche, đạo sư nổi tiếng trong cả  4 dòng phái Mật tông Tây Tạng, ngay khi đến tuổi 80, thường xuyên cầu nguyện Guru Rinpoche với lòng sùng mộ vô biên. Đây là tấm gương cho những hành giả Pháp.

Patrul tôn giả

Ngoài ra, còn một đối tượng mà ta cầu nguyện đến, đó là vị thầy tâm linh của mình. Đức Dilgo Khyentse Rinpoche khẳng định: “Cầu nguyện đến vị Thầy là tinh yếu của việc tụng niệm, liên tục hợp nhất với tâm của vị Thầy là tinh yếu của việc thực hành tu tập”. Trong tác phẩm “Diệu pháp đạt giác ngộ” của mình, Ngài cũng xác quyết rằng nếu không có lòng tôn sùng vị Thầy của mình thì dù có thực hành giai đoạn phát triển và giai đoạn thành tựu trong Mật giáo bao nhiêu năm, cũng không có kết quả cao trong tu tập. Vì vậy, hãy cầu nguyện với vị Thầy của mình, đặc biệt là những lúc bị lâm vào tình thế bi đát. Sau đây là những điển hình:

Câu chuyện 2:

          …Nhà sư Rechung là một trong những đệ tử của đại thành tựu giả Mật tông ở Tây Tạng vào thế kỷ 11 là đạo sư Milarepa. Nghe sư phụ qua đời, nghi lễ an táng tổ chức tại địa điểm Chuba, xa hàng vạn dặm từ chỗ của mình, Rechung dùng thuật phi hành lao như tên bắn nhưng dường như thời gian không đợi một ai. Vừa đến nơi, sư thấy hàng vạn người đã bao quanh lễ đài, có thể không một ai chen chân vào được, nói chi đến chuyện lại gần nhìn mặt Thầy lần cuối! Sư đã giới thiệu mình là Rechung, một đệ tử thân thiết của Thầy Milarepa. thử hỏi nhờ những vị tu sĩ trẻ xem có cách nào để vào dự lễ nhập quan. Họ nhất định không cho vào và thậm chí không biết Rechung là ai. Giây phút đó, sư tủi thân rơi nước mắt, rồi lại khóc rưng rức vì sự bất hạnh cùng tuyệt của mình. Nhớ lại lúc sinh tiền, Thầy Milarepa cùng sư hành cước khắp nơi, coi nhau như cha và con. Đôi lúc Milarepa gọi: “Này Rechung, con trai của ta, lại đây!”. Bao nhiêu kỷ niệm êm đềm với Thầy mình từ khi mới thọ giới sa di đến khi thành một đại hành giả như ngày nay, hiện về trong ký ức sư như thể vừa xảy ra mới ngày hôm qua. Dù đã thấm sâu nỗi vô thường của đời người, nhưng sư không cưỡng lại được những xúc tình phàm tục trước cuộc chia ly không hẹn trước. Sư bất giác òa khóc như trẻ thơ và ngồi xuống bên lề đường cầu nguyện thiết tha với Thầy mình. Sư kể lể những ưu ái, công ơn to lớn mà Thầy đã dành cho mình trong suốt thời gian tu tập, sư ước muốn gặp Thầy lần cuối dù đã biết Ngài vừa viên tịch. Dòng tư tưởng tuôn trào bất tận, bỗng sư dừng lại sự cầu nguyện vì trước mặt sư là hình ảnh của Thầy mình, đại hành giả Milarepa. Cũng như bao giờ, dáng người gầy guộc, nước da màu xanh của cây tầm ma, đặc biệt đôi mắt sáng long lanh đầy thần lực, Milarepa mĩm cười hỏi: “Nào con trai, con cầu nguyện để gặp mặt ta ư?”. Rechung không tin và mắt và tai mình, đứng bật dậy lao đến ôm chặt Thầy, cảm nhận được hơi ấm từ Người tỏa ra. Milarepa an ủi sư bằng những lời trìu mến, căn dặn sư tinh tấn tu hành. Sư lặng người trong niềm vui khôn tả. Lát sau, vị thầy đáng kính bỗng dưng biến mất, bên trong kia loan báo bắt đầu lễ trà tỳ. Ngày giây phút đó, Rechung thấu hiểu vị thầy của mình không bao giờ phân cách đệ tử, một khi trong họ còn tràn ngập niềm tin và lòng sùng mộ. Cầu nguyện với Thầy mình là phương tiện nối kết siêu hình, phi thực thể mà những kẻ ngoài cuộc không thể nghĩ tưởng được!

          …       Câu chuyện 3:

Tenzin Palmo

          Tenzin bị dằng co mâu thuẩn giữa lý tưởng và con tim. Tiếng gọi tâm linh trong cô vẫn có một mãnh lực vô hình, khiến cô không thể nào quay lưng để chạy theo tình yêu được.. Cô đau khổ, dằn vặt. Vào một đêm, trong nước mắt nghẹn ngào, cô chắp tay cầu nguyện Thầy mình giúp cô sáng suốt lựa chọn đúng cho mình một hướng đi nhất định. Kỳ diệu thay, ngài Khamtrul Rinpoche đã nghe được tiếng khẩn cầu của đệ tử mình. Tenzin thấy như có một luồng ánh sáng mầu vàng soi sáng toàn thân, và giọng nói của Thầy rõ ràng vang bên tai: “Hãy về Ấn Độ lập tức!”. Cô như bừng tỉnh cơn mê, sáng mai Tenzin mua vé về Ấn Độ , và từ đó cô không bao giờ gặp lại người thanh niên Nhật bản đó nữa…
Sau này, khi trở về châu Âu sau 12 năm nhập thất trong một hang động hoang sơ cao 12.300 bộ Anh ở dãy Hy mã lạp sơn, sư cô Tenzin Palmo tâm sự : “Tôi vô cùng sung sướng. Tôi đã được che chở, đã được cứu độ nhờ sự cầu nguyện khẩn thiết đến vị Thầy tâm linh của mình”.

Câu chuyện 4:

Nữ đạo sư vĩ đại của Mật giáo Tây Tạng là Machig Labron, một thành tựu giả của pháp môn Chod (Cắt đứt) mật truyền, khi ở tuổi ba mươi lăm bà trở về Lato thăm vị hai vị thầy. Với Lama Sonam, bà thỉnh cầu ngài truyền tâm pháp năm vị thần Varahi, vì không kịp dâng mạn đà la cúng dường, bà dâng lên ngài bài cầu nguyện tám điều với những câu ứng khẩu sau đây:

Nữ đạo sư vĩ đại của Mật giáo Tây Tạng là Machig Labron

          Đảnh lễ phục lạy các vị Thầy

          Dạy trí huệ tự chứng ngộ

          Đảnh lễ phục lạy các vị thần Yidam,

          Ban sự thành tựu…

(từ đây xin xem tiếp phần phụ lục)

Khi bà dâng bài cầu nguyện này, Sonam Lama thật hài lòng, ban cho bà lễ truyền pháp trọn vẹn. Vị thầy thấy bà là một dakini, và bà thể hiện mình toàn triệt thực hành trong giai đoạn phát triển về pháp quán tưởng dakini. Khi thực hành Nghi quỹ Yoga Tối thượng của Mật chú thừa, bà sớm biểu lộ vài dấu hiệu thành tựu. Sau đó, vị thầy truyền cho bà kinh văn, giảng giải pháp thực hành, và đặt mật danh cho bà là “Nữ thần Ngự trị Kim cương giới” (Vajradhavisvari)

 

Làng Phước Thành ngày 04/11/2013

THINLEY-NGUYÊN THÀNH


Bản dịch tiếng Anh: PRAYING (PART 6):  TO WHOM DO WE PRAY? (Đối tượng cầu nguyện là ai?)

 1. Mật Hải says:
  Mô Phật,
  Chúng con hoan hỷ khi được đọc bài viết về “Đối tượng cầu nguyện” và loạt bài giảng về những khía cạnh nông sâu, từ thô đến tế của pháp môn cầu nguyện mà vị Thầy tâm linh – Đạo sư Thinley Nguyên Thành đã từ bi ban tặng cho chúng sanh hữu duyên chúng con. Quả thật là hy hữu và quý báu vô cùng!

  Con cảm đội ơn Thầy đã kể lại những câu truyện, những hành trạng cao quý thấm đẫm chất Bi – Trí – Dũng của các vị Đạo sư Kim Cang từ cổ chí kim, giúp cho chúng con càng thấy rõ hơn công hạnh của vị Thầy, của các bậc tiền bối khả kính.
  Chúng con cũng thật xấu hỗ vì chưa thể hiến trọn thân, ngữ, tâm cho Giáo Pháp như các Ngài… Và mặc dù chúng con có thường xuyên cầu nguyện với Chư Phật, Bồ tát, Thánh chúng, với đức Bổn tôn… Nhưng than ôi! dường như chúng con vẫn còn xa cách với các Ngài muôn trùng, bởi chúng con chưa thật sự có niềm tin và lòng sùng mộ tuyệt đối nơi vị Thầy. Tâm thức chúng con trong mỗi lần cầu nguyện thay vì phải thấm đẫm lòng sùng kính đối với vị Đạo sư tâm linh của mình như thì lại ngập tràn những cảm xúc phiền não, vị kỷ. Thế nên khổ đau cứ còn mãi day dẳng bên chúng con mà chưa dứt… Thương thay, tội lỗi thay cho chúng con!

  Con khẩn cầu Thầy, Bổn tôn, Dakini từ bi gia hộ, điểm hóa để “lật tẩy” những tệ nạn, những lỗi lầm ẩn dấu này của những người hành giả mang danh như chúng con.

  Cầu mong Thầy đồng với chư Phật mười phương ba thời từ bi thương tưởng mà gia hộ ban phước cho chúng sanh chúng con thoát khỏi những cơn bão tố rối loạn của tâm thức và được ở trong ánh hào quang của sự quân bình, ngập tràn an lạc từ cõi giới thù thắng Liên Hoa tạng thứ 13 của các Ngài!

  Om Mani Padme Hum.

 2. matlinh says:
  Kính bạch Thầy
  Chúng con cảm tạ ân đức Thầy đã từ bi truyền dạy pháp môn cầu nguyện cho đệ tử chúng con.Con cầu nguyện Thầy,Bổn Tôn gia hộ cho chúng con luôn tỉnh thức dù ở trong cuộc sống đời thường,trong giấc mơ hoặc trong thân trung ấm cũng có được trạng thái chánh kiến.Con thành tâm đảnh lễ Thầy.OM AH HUM.
 3. Mật Thủy says:
  Chúng con cảm ơn Thầy về bài viết. Những câu chuyện trên con đã được nghe Thầy kể vài lần, nhưng lần này đọc lại con vẫn xúc động mạnh mẽ. Phật, bồ tát, thánh tăng là những đối tượng cầu nguyện thường thấy, nhưng chỉ ở Mật Giáo mới đặc biệt chú trọng sự cầu nguyện với vị Thầy tâm linh của mình, với lòng sùng mộ vô biên, với tâm chí thành và sự khẩn thiết. Khi ấy những sở nguyện chính đáng của con đều thành tựu. Con đã nhiều lần như thế…
  Kính bạch Thầy, chính hình ảnh đời thường bằng xương bằng thịt, giọng nói, cử chỉ, hành vi của vị Thầy mà chúng con dễ dàng nhớ tưởng đến Ngài. Và trong những lúc cùng cực, niệm tưởng về vị Thầy bao giờ cũng mãnh liệt nhất, nhanh chóng cứu chúng con ra khỏi những khổ đau, nguy khốn. Con đã may mắn được trải nghiệm điều này qua giấc mơ. Lúc ấy, trong mơ khi con đang cận kề cái chết, thân thể này rã rời nhưng con đã được gặp Thầy. Niềm hoan hỷ của con lúc đó lên đến cực độ, con đã lấy hết sức lực còn lại và quỳ lạy, đảnh lễ Ngài. Trong thân tâm con lúc ấy vô cùng hỷ lạc, một niềm hỷ lạc vô bờ bến. Đó là một trải nghiệm quý báu mà con vẫn nhớ như in trong ký ức mình.
  Thật may mắn, ơn phước cho chúng con biết bao khi được thân cận Thầy! Mong sao tất cả chúng con thường xuyên có được phước duyên hy hữu này và luôn cảm niệm ơn phước từ các Ngài!
 4. Mật Quốc Ninh says:
  Con hoan hỷ khi nghe bài viết của Thầy.
 5. Mật Tất Kiểm says:
  Mô Phật.
  Qua bài viết vừa rồi con như thấu hiểu rõ hơn về đối tượng cầu nguyện của hành giả Mật giáo là vị Thầy và Bổn Tôn .Con cầu nguyện cho chúng sanh tìm được vị đạo sư từ bi trí huệ để tìm đến con đường tu học trên đạo lộ giải thoát ,thoát khỏi lục đạo luân hồi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc .
  Cầu nguyện cho chúng sanh mở cánh cửa vào thành phố giải thoát .
  OM MANI PADME HUM !
 6. Mat Phuoc says:
  Kinh Bach Thay
  Con vo cung hoan hy khi duoc doc xong bai nay .Doi voi chung con on duc cua Thay rat lon lao khong the ngi ban .Con cam ta an duc cua Thay ,Bon Ton da gia ho cho chung con trong cuoc song hang ngay.Con nguyen noi guong theo got chan sen cua Thay ,Phat ,Phap ,Tang tu day cho den khi giac ngo toi thuong.
  con cau nguyen suc khoe va su truong tho cua Thay,Co.
  Cau mong tat ca chung sanh duoc thanh tuu hanh phuc cua Phat Tanh.
  Om Ah Hum
  • Trần thị Mai says:
   Kính bạch Thầy.

   Con đọc xong bài này rồi ạ.

   Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ đến với Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

 7. Mật Thái Dương says:
  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỉ và tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con hiểu thêm về những lợi lạc không thể nghĩ bàn của tu pháp Cầu nguyện cũng như đối tượng cầu nguyện với những câu chuyện thật sống động về các vị Thánh tăng.

  “cầu nguyện giúp ta phát tín hiệu mong cầu được bảo vệ, hộ trì từ Đấng Giải thoát luân hồi tử sanh. Xét về góc độ này, cầu nguyện tựa như một cần ăng ten, có khả năng thu sóng truyền hình, truyền thanh vậy! Bởi các vị A la hán, Bồ tát thuộc hàng chánh đẳng chánh giác, và đặc biệt là Đức Phật, luôn có Phật lực vô dụng công, thường gia trì và thỏa nguyện cho những ai mong cầu.”

  “một đối tượng mà ta cầu nguyện đến, đó là vị thầy tâm linh của mình. Đức Dilgo Khyentse Rinpoche khẳng định: “Cầu nguyện đến vị Thầy là tinh yếu của việc tụng niệm, liên tục hợp nhất với tâm của vị Thầy là tinh yếu của việc thực hành tu tập”. Trong tác phẩm “Diệu pháp đạt giác ngộ” của mình, Ngài cũng xác quyết rằng nếu không có lòng tôn sùng vị Thầy của mình thì dù có thực hành giai đoạn phát triển và giai đoạn thành tựu trong Mật giáo bao nhiêu năm, cũng không có kết quả cao trong tu tập”

  Con hiểu rằng trong Mật giáo, vị trí của vị Thầy luôn được đặc biệt chú trọng, “sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ” (Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo sư – Thánh giả Mã Minh). Hơn thế nữa, con nhớ lời Thầy vẫn nhắc nhở chúng con “Thầy là “kênh vận chuyển trung gian” giúp học trò kết nối tâm linh với các chư Phật, Bồ Tát”. Bởi vậy nên khi cầu nguyện, chúng con phải hướng tâm trước tiên là tới vị Đạo sư của mình để cầu xin sự gia hộ, “để tâm” từ Ngài.

  Hỡi Đại sĩ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật pháp.
  Hỡi những bậc toàn giác, xin đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém.
  Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các ngài chẳng khác, xin để tâm đến con.

  Con xin cầu nguyện những ai thành tâm đến với Phật pháp sẽ tìm được cho mình một vị Đạo sư chân chính.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam bảo.

  Om ah hum.

 8. Mật Hồng Tuyến says:
  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỷ khi đọc bài pháp này. Qua đó con biết được “Phật giáo Mật tông có truyền thống cầu nguyện với vị Đạo sư, Bổn sư của mình… Ngoài ra, còn một đối tượng mà ta cầu nguyện đến, đó là vị thầy tâm linh của mình. Đức Dilgo Khyentse Rinpoche khẳng định: “Cầu nguyện đến vị Thầy là tinh yếu của việc tụng niệm, liên tục hợp nhất với tâm của vị Thầy là tinh yếu của việc thực hành tu tập”.” Đồng thời con cũng biết thêm nhiều điển tích minh chứng cho sự vi diệu của việc thành tâm cầu nguyện đến các Đấng Giải thoát luân hồi tử sanh. Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 9. Mật Giác Phương says:
  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con về đối tượng của cầu nguyện. Qua bài viết, con hiểu rằng, chúng con cầu nguyện đến đại sỹ Liên Hoa Sanh, Đức Bổn Tôn Quán Âm Tứ Thủ và đặc biệt là cầu nguyện với Vị Thầy của mình.

  Qua 4 câu chuyện được trích dẫn, câu chuyện thứ 2 là để lại trong con nhiều cảm xúc nhất “Ngay giây phút đó, Rechung thấu hiểu vị thầy của mình không bao giờ phân cách đệ tử, một khi trong họ còn tràn ngập niềm tin và lòng sùng mộ. Cầu nguyện với Thầy mình là phương tiện nối kết siêu hình, phi thực thể mà những kẻ ngoài cuộc không thể nghĩ tưởng được!”

  Cầu nguyện cho tất cả chúng con luôn trưởng dưỡng niềm tin và lòng sùng mộ Vị Thầy.

  Om Ah Hum.

 10. Mật Mỹ Lạc says:
  Kính bạc thầy,

  Con đã đọc xong chuỗi bài giảng của thầy về chủ đề: Cầu nguyện. Nhờ cách giảng, cách kể hấp dẫn của thầy đã giúp con đi từ thế giới này sang thế giới khác theo dòng chảy thời gian thật chân thực. Sức mạnh của cầu nguyện là rất lớn và màu nhiệm. Con cám ơn thầy.Con xin cầu nguyện cho sự trường thọ của thầy cô.

  Um mani padme hum.

 11. Mật Diệu Hằng says:
  Kính bạch Thầy!
  Đọc bài giảng của Thầy trong kỳ 6: Cầu nguyện: Đối tượng cầu nguyện, con không khỏi bồi hồi xúc động. Sự cầu nguyện của hành giả Mật tông hướng đến vị Đạo sư vĩ đại đại sỹ Liên Hoa Sanh có thể giúp hành giả đạt được ước nguyện như lời khả hứa của ngài: “Khi một đệ tử khẩn cầu ta với lòng sùng mộ và đọc tụng Bài Cầu nguyện Bảy dòng, ta sẽ đến lập tức như một bà mẹ không thể cưỡng lại sự kêu cầu của đứa con độc nhất”. Hoặc hành giả hướng tâm cầu nguyện đến Bổn tôn quan âm Bồ tát cũng nhận được ơn phước và sự chở che, bảo vệ như đại nguyện của ngài: “Với sự xót thương, Ta đặc biệt chăm sóc những ai trong hoàn cảnh khốn cùng, Ta thấu hiểu họ và ban tặng họ điểm nương tựa cuối cùng khi họ khổ đau tuyệt vọng…”  
  Như Thầy giảng trong bài, cầu nguyện như cần ăng ten, phát sóng tới các vị phật, bồ tát và thánh đức để các ngài ấy nhận được tín hiệu và giúp đỡ chúng sanh như người cha người mẹ có đầy đủ quyền năng luôn mong mỏi giúp đứa con đỗ nhất của mình. Cầu nguyện là phương tiện thiết yếu để nhận sự gia trì từ chư Phật và thánh chúng.
  Tuy nhiên, sóng phát ra từ cần ăng ten của hành giả đến với cõi thù thắng của chư Phật quá yếu bởi nghiệp chướng ngăn che, bản ngã tham ái ngũ dục làm nhiễu loạn đường truyền, do vậy, chư Phật và thánh chúng khó mà tiếp nhận được sóng không tương ưng. Khi đó, chư Phật hay vị Phật bên trong liên lạc với hành giả thông qua vị Thầy dạy đạo mang hình tướng tấm thân tứ đại, tạo nên đường truyền thông suốt giữa hành giả và chư Phật.
  Vì vậy, khi cầu nguyện, đối tượng gần gũi nhất và dễ nhậm được sóng nhất là vị Thầy. Cầu nguyện với vị Thầy là cách nhanh nhất và đúng đắn nhất để hành giả viên tròn ước nguyện. Đức Dilgo Khyentse Rinpoche khẳng định: “Cầu nguyện đến vị Thầy là tinh yếu của việc tụng niệm, liên tục hợp nhất với tâm của vị Thầy là tinh yếu của việc thực hành tu tập”. Khi hành giả thực hiện cầu nguyện đến vị Thầy với lòng sùng mộ, vị Thầy sẽ nhận được tín hiệu và chuyển những ơn phước của chư Phật và thánh chúng đến với hành giả. Khi hành giả liên tục cầu nguyện đến vị Thầy, họ sẽ đạt được sự hợp nhất với tâm của vị Thầy và dần nhận ra được bản tâm uyên nguyên trong sáng của mình. Cũng vì lẽ đó mà thánh tăng Atisha khẳng định: “vị Thầy từ bi hơn đức Phật, lời Thầy quan trọng hơn kinh sách”.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con bước theo chân Thầy để con ngày càng hiểu hơn về vai trò kim cang sư của vị Thầy đối với hành trình giác ngộ của hành giả Mật thừa.
  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Hỡi đại sỹ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về phật pháp.
  Hỡi những bậc toàn giác, đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém.
  Hỡi vị Thầy từ bi đồng với các ngài chẳng khác, xin để tâm đến con.
  Om Ah Hum.
 12. Mật Chánh Tấn says:
  Kính bạch Thầy,

  Con xin cảm ơn lời dạy của Thầy ạ.

  Khi đọc được những lời dạy của Thầy con càng hiểu thêm vì sao mình nên cầu nguyện và khi cầu nguyện ta nên biết nương tựa nơi đâu.

  Đúng như lời Thầy dạy ạ ” Những người bình thường có khuynh hướng nương tựa vào người có ảnh hưởng và quyền lực lớn nhất. Cũng thế, chúng ta nương cậy vào Đức Liên Hoa Sanh và Quán Thế Âm Bồ tát”. Học trò chúng con khi quy y như một lần nữa trở thành một đứa trẻ nhỏ trong cuộc sống tâm linh. Chúng con còn non yếu trong kiến thức Phật học, vì vậy học trò chúng con thực sự cần dựa vào những đấng giải thoát khỏi đại dương đau khổ, chính là Đức Liên Hoa Sinh được tôn xưng là Guru Rinpoche (bậc thầy tôn quý) và Quán Thế Âm Bồ tát.

  Tuy nhiên, không chỉ có vậy, qua những câu chuyện trong bài, con nhận thấy rằng học trò chúng con thực sự may mắn khi có một chỗ dựa tâm linh thực sự gần gũi, đó chính là người Thầy đã giúp cho con được quy y, nuôi dạy kiến thức Phật học trong đời sống tâm linh của con. Và điển hình là việc chúng con có cơ hội học, hành pháp do Thầy truyền dạy ngay trên trang mạng chanhtuduy.com. Và con còn được may mắn có được sự quan tâm của Thầy ngay trong cuộc sống đường đời chứ không chỉ đường đạo, điển hình qua những cuộc gọi và nhắn tin nhắc nhở của Thầy.

  Nhờ ơn Thầy chỉ dạy, con cảm thấy may mắn và an tâm hơn trên đường đời và đường đạo.

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô
  Cầu mong tất cả chúng sanh đạt được hạnh phúc Phật tánh

  Om mani padme hum

 13. Mật Tuệ Phúc says:
  Bạch Thầy !
  Con đã đọc bài này ạ!
 14. Mật Nguyên Tánh says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đọc bài này rồi ạ và con thật hoan hỷ.

  Đệ tử cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi ích cho chúng sanh.

  Kính Thầy và Cô,

  Om Mani Padme Hum

 15. Mật Cẩm Hồng (Mật Cẩm Hùng) says:
  Kính Bạch Thầy con Đã đọc bài này rồi ạ.con cảm tạ ơn Thầy.
  Con cầu nguyện cho sức khẻo và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om maniPadme hum
 16. Mật Địa Cát says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu nguyện cho các đạo hữu Mật gia song Nguyễn tinh tấn tu tập để đạt giác ngộ tối thượng.
  Om Mani Padme Hum.
 17. Hoàng minh tâm says:
  Trọng kính bạch thầy. Con hoàng minh tâm nguyện là cái áo chánh kiến được mặc vào để chống lại gió chướng quỷ ma
 18. Chu Thị Hồng Đăng says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Thưa Thầy, con đã hiểu bằng tấm lòng chân thật thiết tha sùng kính vị Thầy đạo sư thì mọi điều cầu nguyện chính đáng đều thành tựu như ý.
  Con xin cầu nguyện Thầy, Cô luôn mạnh khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum
 19. Mật Diệu Tâm says:
  Kính bạch Thầy,
  Con vô cùng hoan hỉ và cảm tạ ơn đức của vị Thầy từ bi đã khai thị cho chúng con hiểu về lợi ích của pháp tu Cầu nguyện và đối tượng cầu nguyện bằng những câu chuyện rất ý nghĩa.
  Con thành tâm cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sanh.
  Om mani padme hum.
 20. Phong Lữ says:
  Thưa Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô được trường thọ.
 21. Tran vu says:
  Thưa thầy.Con vô cùng biết ơn những gì mà thầy đã truyền dạy cho chúng con.Con chúc thầy cô luôn khoẻ mạnh,bình an.
 22. trần trường miết says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đọc xong bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy.
  Om mani padme hum
 23. Trần Trường Miết says:
  Kính bạch Thầy!
  Con cảm tạ ơn Thầy ạ!
  Om mani padme hum.
 24. Mật Nghiêm Giác says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ
  Con cảm ơn Thầy đã khai thị cho chúng con hiểu những lợi ích về cầu nguyện và lòng sùng mộ Đạo Sư
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh
  OM MANI PADME HÙM.
 25. Mật Tấn khải says:
  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài kỳ 6″ĐỐI TƯỢNG CẦU NGUYỆN “rồi thưa Thầy.con hoan hỷ khi đọc bài giảng đối tượng cầu nguyện của vị Thầy ‘Đạo Sư Mật giáo đã từ bi ban tặng cho chúng con thật là quý báu vô cùng. Con hiểu rõ hơn vị trí của vị Thầy quan trọng trong mỗi học trò chúng con khi cầu nguyện đến vị Thầy là tinh yếu của việc thực hành tu tập được nhận và thực hành pháp do vị Thầy từ bi và trí tuệ truyền dạy “vị thầy từ bi hơn Đức Phật, lời Thầy quan trọng hơn kinh sách”. Sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ
  “”Giáo huấn Dakini đại sĩ Liên Hoa Sanh ,đã dạy.”
  Con phải biết rằng Đạo Sư là quan trọng
  hơn
  Chư Phật của một trăm nghàn kiếp
  Bởi vì tất cả chư Phật củ các kiếp
  Có xuất hiện ở đời là nhờ theo những Đạo sư
  Sẽ không bao giờ có vị Phật nào
  Không theo học một Đạo sư .
  Đạo sư là Phật, Đạo sư là Pháp
  Như vậy Đạo sư cũng là Tăng
  Ngài là hiện thân của tất cả chư Phật
  Ngài là bản tánh của kim cương trì
  Ngài là gốc của Tam Bảo.
  Chúng con thật may mắn khi được nương tựa gót chân sen của Vi Thầy ,Phật Pháp ,Tăng. thông qua “kênh vận chuyển trung gian” giúp chúng con được tu tập kiến thức Phật học ,lợi mình, lợi người , thoát khỏi lục đạo luân hồi,an lạc đời này cực đời sau.
  con thành thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thị của Thầy ,Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thẫm đẫm hồng ân Tam Bảo.
  Om mani padme hum.
 26. Diệu Viên Nguyên says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị.
  Om Mani Padme Hum.
 27. Mật Tấn Pháp says:

  Kính bạch Thầy con đã đọc bài viết này rồi ạ
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum

 28. Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu mong chúng sanh uống được tinh tuý cam lồ.
  Om mani padme hum

 29. Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.

 30. Thưa Thầy!
  Con đa đọc xong bài này rồi ah con rất quang hi với công hạnh của vi Thầy Qua bài viết này con hiểu được thế nào là cầu nguyện con cần nguyện sức khỏe và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc cua chúng sanh Om ah hùm

 31. Mật Nhẫn Hoà says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Om mani padme hum.

 32. Cao Thị Hoài My says:

  Kính bạch Thầy!
  Con là Mật Thuận Nữ ( Cao Thị Hoài My) con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ, trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

 33. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc xong kỳ 6: CẦU NGUYỆN: đối tượng cầu nguyện là ai? rồi thưa Thầy.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy, và con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con về sự lợi lạc của Pháp tu cầu nguyện, và đối tượng cầu nguyện. Con thành tâm cảm tạ ơn Thầy.
  Con cầu nguyện Thầy cô được mạnh khỏe trường thọ trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng học trò và chúng sanh hữu duyên.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.
  Om Mani Padme Hum!

 34. Lê Thịnh says:

  Kính bạch Thầy !
  Con Mật Tuệ Viễn ( Lê Thịnh )
  Con đã đọc bài rồi ạ . Con tạ ơn Thầy
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh
  Om mani padme hum

 35. Mật Liễu Thuận says:

  Kính bạch thầy
  Con Mật Liễu Thuận hoan hỷ khi đọc bài viết này. Con cảm tạ ơn thầy đã khai thị cho chúng con về đối tượng cầu nguyện
  Cầu nguyện thầy luôn mạnh khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh
  Om Mani Padme Hum

 36. Nguyễn Hải says:

  Con Mật Hùng Tâm đã đọc bài viết này, con xin cảm ơn Thầy.

 37. Mạc Thị Duyên says:

  Kính bạch Thầy!

  con là Mật An Duyên(Mạc Thị Duyên) với cùng hoành hỷ với bài viết của Thầy dạy chúng rất chi tiết,cụ thể trong cách cầu nguyện và tôn kính những vị đáng tôn kính với tất cả tấm lòng sùng mộ thì mọi ước nguyện chính đáng sẽ được viên thành. Với chúng con Thầy như người cha thứ hai luôn che chở bảo vệ cho những đứa con của mình. Bằng tất cả tấm lòng tôn kính con thành tâm cầu nguyện cho Thầy cùng vị phối ngẫu tâm linh luôn khỏe mạnh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh

  Om Mani Padme Hum

 38. Vũ Thị Thu says:

  Kính bạch Thầy con là Mật Thuận Nguyên con đã đọc xong bài này rồi ạ. Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

 39. Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài cầu nguyện kỳ : Đối Tượng Để Cầu Nguyện rồi ạ!
  Con cám ơn Thầy đã chỉ ra những đối tượng để chúng con dâng lên lời cầu nguyện đó là Phật, bồ tát, thánh tăng nhưng trong Mật giáo vị Thầy là kênh vận chuyển ơn phước từ tam bảo đến với học trò, hãy dâng lời cầu nguyện với tâm thành thấm đẫm lòng sùng mộ lên vị Thầy thì những ước muốn chính đáng sẽ viên thành
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô
  Om ah hum

 40. Mật Hồng Nguyện says:

  Kính Bạch Thầy

  con đã đọc bài viết này rồi ạ

  con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

  om maini padme hum

 41. Nguyễn Thị Mai Anh says:

  Kính bạch Thầy

  Con Mật Diệu Châu con đã đọc bài này rồi ạ.

  con tạ ơn Thầy đã khai thị.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường tồn của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu với hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 42. Mật Tự Tâm says:

  Kính bạch Thầy,

  con hoan hỷ vì đã đọc được đến bài 6 “đối tượng cầu nguyện” rồi ạ.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu

  hạnh phúc của Phật tánh.

  Ommani padme hum.

 43. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết này. Trước đây, con hiểu rằng ngoại đạo tinh tấn, miên mật thực hành cầu nguyện, có người bạn con quen thường cầu nguyện 5 lần/ngày. Tuy nhiên, khác biệt về thực hành tâm linh cầu nguyện trong đạo Phật và ngoại đạo chính là ở “đối tượng cầu nguyện”. Bởi lẽ, ngoại đạo là tôn giáo thờ Trời, thần, quỷ, vật là các đối tượng còn nằm trong luân hồi, năng lực tâm linh của họ không siêu vượt khỏi tam giới. Như thánh tăng Thogme Zangpo đã chỉ dạy trong trước tác “37 pháp hành Bồ tát đạo” rằng: “Các vị trời phàm tục còn bị trói buộc trong ngục tù của luân hồi sinh tử, làm sao có thể hộ trì cho ta được? Bởi vậy, có quy y thì quy y Tam bảo, nơi nương tựa chân thật. Đó là pháp hành Bồ tát đạo”. Con hoan hỷ khi đọc được lời dạy của Thầy rằng ở thế gian, người bình thường có khuynh hướng nương tựa vào những người ảnh hưởng và quyền lực nhất. Cũng vậy, trong thực hành tâm linh, người hành giả cần nương tựa nơi các bậc hiện thân của năng lực tâm linh, cụ thể là bậc Đạo sư vĩ đại và vinh quang xứ Oddiyana, tức là Liên Hoa Sanh đại sĩ và Đấng Cao quý Avalokiteshvara, bậc hiện thân của tất cả các Đấng Chiến thắng.

  Sẽ có những kẻ lấy tâm phàm phu đo lường rằng ngoài thế gian nếu có ý nguyện thì thường tới những lãnh đạo địa phương, hoặc trong cơ quan là thủ trưởng phòng là gần nhất, sâu sát, sẵn sàng đáp ứng nên từ đó mà tịnh tiến qua tâm linh nương cậy nơi thần tài, thổ công, thần địa, cho đến các vị trời phàm tục…Nhưng họ đâu biết rằng, những đối tượng họ cầu nguyện tự họ còn phải đối mặt với những vấn đề hiện tại của bản thân do nghiệp lực từ những kiếp trước, làm sao có thể hộ trì? Hơn nữa, trái ngược với thế gian, các bậc Toàn giác vốn luôn có diệu lực vô song, thường gia trì và thỏa nguyện cho những ai mong cầu những ước nguyện chính đáng. Như lời Thầy dạy về tấm lòng bi mẫn của Đại sĩ Liên Hoa Sanh rằng “ta sẽ đến lập tức như một bà mẹ không thể cưỡng lại sự kêu cầu của đứa con độc nhất” và Ngài luôn thường trực, hiện hữu như hứa nguyện “Ta đứng trước cửa nhà bất cứ ai có lòng sùng mộ”. Đặc biệt là Quán Thế Âm Bồ tát đã từng tuyên thuyết trong đại nguyện của Ngài rằng: “…Với sự xót thương, Ta đặc biệt chăm sóc những ai trong hoàn cảnh khốn cùng, Ta thấu hiểu họ và ban tặng họ điểm nương tựa cuối cùng khi họ khổ đau tuyệt vọng…”. Giờ đây, con hiểu rằng chỉ có những hành giả với những niệm tưởng bất chánh, tập khí ương ngạnh và thiếu lòng tin, lòng sùng mộ như những đứa con bất trị không màng, thậm chí khước từ tấm lòng bi mẫn của những bậc Toàn giác như người mẹ hiện luôn mong chờ sự tự giác, những lời khẩn nguyện chí thành, tha thiết của người con để đến giúp đỡ.

  Con cũng cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy qua những câu chuyện về truyền thống Phật giáo Mật tông cầu nguyện với vị Đạo sư, Bổn sư của mình. Con hiểu rằng nếu những lời cầu nguyện của hành giả như những ăng ten phát sóng thì việc cầu nguyện tới vị Thầy tâm linh là những trạm ra đa tiếp nhận thông tin. Thậm chí khuếch đại những tần số sóng còn đang yếu ớt và tất cả được chuyển trực tiếp tới cõi thù thắng của chư Phật, Bồ tát và thánh chúng với vận tốc bằng sóng lực của lòng sùng mộ và tín tâm. Qua các câu chuyện về các thành tựu giả là Rechung, Machig Labron hay sư cô Tenzin Palmo, con hiểu rằng vị Thầy tâm linh tôn quý với bản tánh tâm giác ngộ của ngài thì không bao giờ phân cách với đệ tử. Như trong bài viết “Giáo điển: Cận” vị Thầy có chỉ dạy, con hiểu rằng giữa tâm của bậc Đạo sư Mật giáo với người đệ tử thuần thành vốn không có khoảng cách địa lý, không thời gian mà chỉ bị ngăn cách bởi những chính niềm tin và lòng sùng mộ của người đệ tử. Con nhớ tới lời dạy của Đạo sư Dilgo Khyentse khai thị về tác dụng của sự cầu nguyện với vị Thầy trong luận giải “Viên ngọc như ý” như sau: “ ..Khi mưa đổ xuống trên mái nhà, ống máng xối thâu thập tất cả nước. Tương tự như vậy, nếu chúng ta cầu nguyện với vị thầy của riêng ta, không phân cách Đấng Giải thoát, thì chúng ta sẽ thu thập tất cả các sự ban phước”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài và từ bi chỉ dạy, gia hộ cho chúng con hiểu được về đối tượng cầu nguyện. Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 44. Đoàn Thị Yên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Thuận An đã đọc bài rồi ạ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sự trường thọ và sự trụ thế lâu dài của Thầy, Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất thảy chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum!

 45. Mật Hồng Thức says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài rồi, con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 46. Mật Thanh Quang says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con xin cảm tạ Thầy đã luận giải cho con hiểu rõ hơn về đối tượng cầu nguyện. Qua những câu chuyện Thầy nêu ra con hiểu rằng lời cầu nguyện là một phương tiện liên kết giữa học trò với vị Thầy từ bi, bới Bổn Tôn và từ đó nhận được ơn phước vô cùng quý báu.

  Con xin cầu nguyện sức khoẻ Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 47. Trần Thị Lê says:

  Kính bạch Thầy,

  Con Mật Tuyết Liên (Trần Thị Lê) đã đọc bài viết này rồi ạ,

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con bài pháp ý nghĩa và lợi lạc.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 48. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc kỳ 6 của loạt bài Cầu nguyện: “Đối tượng cầu nguyện là ai?” của Thầy ạ.

  Qua bài con hiểu “Phật giáo Mật tông có truyền thống cầu nguyện với vị Đạo sư, Bổn tôn của mình” và đặc biệt cầu nguyện đến vị Thầy tâm linh tôn quý của mình sẽ có cơ hội được kết nối với trường tâm thanh tịnh của vị Thầy thì sẽ được lợi lạc vô song. Do đó Đức Dilgo Khyentse Rinpoche khẳng định: “Cầu nguyện đến vị Thầy là tinh yếu của việc tụng niệm, liên tục hợp nhất với tâm của vị Thầy là tinh yếu của việc thực hành tu tập”.

  Con cảm tạ ơn Thầy về bài pháp lợi lạc và ý nghĩa.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện bản thân con cùng các huynh đệ Kim cang Mật gia Song Nguyễn luôn tinh tấn thực hành pháp cầu nguyện đến vị Thầy tâm linh tôn quý – Đạo sư Thinley Nguyên Thành để trưởng dưỡng niềm tin, lòng sùng mộ và được theo gót chân của vị Thầy đi đến thành phố Giải thoát.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.

  Om Mani Padme Hum!

 49. Mật Nhã Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con hiểu hơn về ý nghĩa của lời cầu nguyện và đối tượng mà chúng ta cầu nguyện là ai.

  Qua bài luận giảng con hiểu rằng để thành tựu hơn nữa mọi lời cầu nguyện mà chúng ta đã lập ra hay những ý định đã hình thành, sẽ vô cùng lợi lạc nếu chúng ta biết nương tựa vào một hiện thân của năng lực tâm linh. Đó là Đức Liên Hoa Sanh, Quán Thế Âm Bồ Tát chúng ta nên nương tựa.

  Ngoài ra, chúng ta cần cầu nguyện đến vị Thầy tâm linh tôn quý của mình, ” Vị Thầy từ bi hơn Đức Phật, lời Thầy quan trọng hơn kinh sách”.

  Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy mãi mãi trường thọ.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 50. Kim Ngân says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi thầy ạ

  Con cảm ơn Thầy đã chỉ dạy.

  Con xin cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 51. Minh Tâm says:
  Kính bạch Thầy! Con là Vũ Thị Minh Tâm. Con ở Hà Nội. Con đã đọc bài rồi ạ! Con xin cảm ơn thầy ạ!
 52. Mật Như Pháp says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 53. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ xen lẫn xúc động trào dâng khi biết được lòng bi mẫn siêu phàm của các đấng giải thoát dành cho chúng con, những chúng sanh đang ngụp lăn nơi đại dương sanh tử.

  Lời Thầy dạy như chiếc phao cứu sinh khiến chúng con được chở che giữa đại dương bao la ấy. Bởi qua đó, chúng con được kết nối tới các đấng chiến thắng nhờ nguyện lực rộng lớn, không ngằn mé của các ngài. Sẽ là nghiệp lực chi phối, vô minh thúc đẩy nếu không có cuộc hạnh ngộ quan trọng này, khi mà kiếp người thì ngắn ngủi và thế lực của ích kỷ và gian tham, hoài nghi và sân hận, đố kỵ và ngã mạn đang bành trướng thế gian.

  Từ đây con hiểu rằng mình cần nương tựa vào ai, cần khẩn thiết dâng lời cầu nguyện lên ai để giải vây khỏi những nỗi sợ hãi bức bách và nhiệt não trên, đồng thời thành tựu mọi ước nguyện chính đáng dù là thế gian hay đạo pháp.

  Con cảm ơn Thầy về bài viết lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thắt cội gốc của điều lành.

  Om Mani Padme Hum.

 54. Mật Nhị Khang says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài kỳ 6: CẦU NGUYỆN: đối tượng cầu nguyện là ai?. Qua những câu chuyện của các bậc thành tựu giả, các bậc đạo sư vĩ đại và thực tiễn đặc trưng của Đạo Phật. Cầu nguyện không đơn thuần là sự dựa dẫm vào các bậc chứng ngộ, và ngay đến Đức Thế Tôn cũng không thể ban phước, giáng họa mà Ngài chỉ ra con đường để đạt đến được cảnh giới Giác Ngộ và một trong những phương pháp đó là tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác trong mọi hành vi thân ngữ tâm. Bởi vậy, lời cầu nguyện không vị kỷ, vị tha vì mọi chúng loài không phân biệt sang hèn, tầng lớp, giai cấp và ngay đến những kẻ là “kẻ thù” cũng như từng là cha, là mẹ chúng ta trong vô lượng kiếp. Do vậy, bằng tâm bồ đề, lòng vị tha thì năng lượng tâm linh sẽ được hội tụ để có thể đạt được những thành tựu nhất định.

  Như trong kệ 276 Kinh Pháp Cú có viết:

  “Hãy tự siêng trau dồi,
  Như Lai chỉ thuyết dạy.
  Tự hành trì thiền định,
  Tự giải thoát ác nghiệp”

  Vì thế, bằng việc thực hành cầu nguyện với tâm bình đẳng, từ bi với mọi chúng loài và hồi hướng công đức cho tận biến pháp giới, cho mọi đệ tử và chúng sanh chính là gieo nhân đạt đến trạng thái an bình, thanh tịnh.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng luận chi tiết và tường minh về ý nghĩa của cầu nguyện và minh chứng bằng những ví dụ cụ thể để chúng con có thể điều phục tâm mình đúng quỹ đạo chánh pháp lợi mình, lợi người.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 55. Mật Giu Se says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ .
  Om mani padme hum !
 56. Lan Trần says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Om Mani Padme Hum. 

 57. Mô Phật,

  Kính Bạch Thầy con đã đọc kỳ 6 Đối tượng cầu nguyện là ai? Con hoan hỷ cảm tạ Thầy đã luận giảng về đối tượng cầu nguyện, con ấn tượng và xúc động với những câu chuyện Thầy kể về sự cầu nguyện hướng đến Liên Hoa Sanh đại sĩ, đến Đức Quán Âm Tứ Thủ, đến vị Thầy tâm linh.

  Con cầu nguyện Thầy và Cô thật khỏe mạnh và trụ thế dài lâu.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 58. Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỷ khi đọc bài pháp này.
  Qua bài viết, con hiểu thêm được những lợi lạc vô song từ sự cầu nguyện đến vị Đạo sư, Bổn Tôn của mình. Đặc biệt là trong Mật tông, với đối thể trung tâm là vị Thầy thì sự cầu nguyện khẩn thiết, thành tâm, đầy lòng sùng kính thì những ước muốn đúng chánh pháp sẽ được thành tựu. Vì vị Thầy là đại diện cho Phật Pháp Tăng, là kênh vận chuyển trung gian của Bổn Tôn. Nên nếu sự cầu nguyện như là “sóng ăng ten” thì vị Thầy chính là thiết bị để truyền tải “sóng ăng ten” là những lời thỉnh cầu của chúng con đến Bổn Tôn như đức Dilgo Khyentse Rinpoche đã khẳng định “Cầu nguyện đến vị Thầy là tinh yếu của việc tụng niệm, liên tục hợp nhất với tâm của vị Thầy là tinh yếu của việc thực hành tu tập”.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài pháp lợi lạc.
  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe và an tịnh.
  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 59. Mật Bảo Châu says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài pháp lợi lạc này.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 60. Mật Hữu Tâm ( Lê Văn Co ) says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con rất hoam hỷ bài viết cũa  vị Thầy cao quý ạ.con rất mong được Thầy và các Huynh giáo huấn thêm

  Con cầu nguyện Thầy Cô thật nhiều sức khõe và trường thọ vì lợi lạc chung sanh ạ

 61. Mật Định Châu says:

  Kính bạch Thầy! Con hoan hỷ khi đọc bài viết của Thầy. Kỳ 6: Cầu nguyện: Đối tượng cầu nguyện là ai?

  Lời Thầy khai thị cùng những câu chuyện Thầy trích dẫn trong bài giúp con hiểu được đối tượng cầu nguyện là ai và những lợi lạc không thể nghĩ bàn của tu pháp cầu nguyện.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thẫm đẫm hồng ân Tam Bảo.

  Om Mani Padme Hum

 62. Mật Thà says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con xin cầu nguyện sức khỏe Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

 63. Mật Hải Lưu says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết :” Kỳ 6: Cầu nguyện :Đối tượng cầu nguyện là ai” rồi ạ. Con cảm ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy,Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Om Mani Padme Hum!

 64. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Là một trong mười hoạt động tâm linh của đạo Phật, cầu nguyện mang lại những lợi lạc không thể nghĩ bàn, nhờ những lời dạy của Thầy con hiểu thêm rằng để những lời cầu nguyện của bản thân dễ dàng thành tựu hơn nữa nếu hành giả nương tựa vào hiện thân của năng lực tâm linh, gửi tới các Ngài những lời cầu nguyện với lòng sùng mộ. Đối tượng cầu nguyện cụ thể mà các hành giả hướng tới chính là Đức Liên Hoa Sanh đại sỹ, hoặc Đấng Cao Quý Avalokiteshvara (Đức Quán Thế Âm).

  Tuy nhiên trong truyền thống của Phật giáo Mật tông, các hành giả Kim Cang Thừa sẽ cầu nguyện với Đạo sư, Bổn sư của mình bởi như Đức Dilgo Khyentse Rinpoche đã khẳng định “Cầu nguyện đến vị Thầy là tinh yếu của việc thực hành tu tập”. Vị Thầy là đường truyền kết nối, là máng xối vận chuyển cơn mưa ơn phước từ Bổn tôn tới chúng đệ tử. Như vậy khi chúng con cầu nguyện với vị Thầy với lòng sùng mộ cũng chính là đang  được kết nối với cõi thù thắng của chư Phật và dâng những thỉnh nguyện lên các Ngài.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con được rõ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om ah hum.

 65. Nguyễn T. Lan says:
  Kính bạch Thầy,

  Dạ con đã đọc bài này rồi ạ! Thật sự màu nhiệm cho chúng sanh và chúng con có sự cảm ứng, liên thông, gắn kết từ vô thủy đến mãi mãi khi chúng con quay về nương tựa Đức Phật, chư Phật mười phương trong quá khứ hiện tại vị lai, đức Đại sĩ Liên Hoa Sanh hay đức Quán Thế Âm. Trong hiện tại chúng con thật lợi lạc khi biết được vị Thầy là đại diện cho đức Bổn tôn, người hướng dẫn, truyền Pháp và nhiều hơn thế nữa như cách hành sử ngay trong cuộc sống để cho chúng con quay về đúng với quỹ đạo Chánh pháp.

  Chúng con cầu nguyện luôn được Đức Phật, Đức Bổn Tôn, Đại sĩ Liên Hoa Sanh và vị Thầy luôn dõi mắt theo chúng con trên con đường cầu đạo.

  Con cầu nguyện đến Thầy và Cô thật nhiều sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các ngài chẳng khác, xin để tâm đến con.

  Con xin cầu nguyện cho những ai thành tâm đến với Phật pháp sẽ tìm được cho mình một vị Đạo Sư chân chánh.

  Om Mani Padme Hum.

 66. Minh Chien says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con rất hoan hỉ đọc bài viết của Thầy, con xin cảm ơn Thầy.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô để chúng sanh được nhiều lợi lạc.

  Om Mani Padme Hum!

 67. Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài pháp của Thầy và rất hoan hỷ vì đối tượng cầu nguyện của chúng con là Đạo sư vĩ đại Đức Liên Hoa Sanh và Đấng cao quý Ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện thân của năng lực tâm linh phi thường.

  Con rất hoan hỷ với pháp tu truyền thống trong Phật giáo Mật tông Tây tạng là cầu nguyện tới vị Đạo sư, vị Bổn sư của mình mà Đức Dilgo Khyentse Rinponche khẳng định: “Cầu nguyện tới vị Thầy là tinh yếu của việc tụng niệm, liên tục hợp nhất với tâm của vị Thầy là tinh yếu của việc thực hành tu tập”. Nhưng Ngài cũng xác quyết rằng nếu không có lòng tôn sùng vị Thầy của mình thì dù có thực hành giai đoạn phát triển và giai đoạn thành tựu trong Mật giáo bao nhiêu năm thì cũng không có kết quả cao trong tu tập.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sinh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 68. Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết ” Kỳ 6 : Cầu Nguyện : đối tượng cầu nguyện là ai :” rồi thưa Thầy.

  Con cảm tạ Thầy đã phân tích và giảng luận cho chúng con hiểu đối tượng để chúng con cầu nguyện đó là Đức Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng, và đặc biệt là đổi thể trung tâm để chúng con cầu nguyện đó là vị Thầy của mình, vì vị Thầy là đối thể vận chuyển ơn phước từ cõi thù thắng của các Ngài và những cơn mưa ơn phước đến với chúng con, ví dụ như trời mưa mà muốn cái lu đầy nước thì phải có mắng xối thì nước mới đổ vào lu được

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của phật tánh. Om Ah Hum!

 69. Lê Ngọc Anh says:
  Kính bạch Thầy.

  Con Mật Ngọc Pháp đã đọc xong bài viết này rồi ạ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum!

 70. Kính  Bạch  Thầy

  Bài  này  con đã  đọc  rồi  ạ

  Qua  bài  này  cho  con hiểu  được  đối tượng    chúng con  cầu nguyện là ai , đó  là  Đức Phật ,  Bồ  Tát  ,Thánh  Tăng  và  vị  Thầy

  Con  xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự  trường  thọ  của  Thầy  và  Cô  vì  lợi  lạc  của  chúng  sanh

  Cầu  nguyện cho tất  cả  chúng  sanh thành  tựu  hạnh  phúc  của  Phật  tánh

  Om Mani padme hum

 71. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết “Kỳ 6: CẦU NGUYỆN: Đối tượng cầu nguyện là ai?”. Qua bài viết, con hiểu được đối tượng cầu nguyện của chúng con là Liên Hoa Sanh đại sỹ, Quán Thế Âm Bồ tát và vị Thầy tâm linh.

  Liên Hoa Sanh đại sỹ là Đạo sư vĩ đại và vinh quang xứ Oddiyana, sơ tổ Phật giáo Mật tông Tây Tạng. Quán Thế Âm Bồ tát là bậc giải thoát mà Đức Phật quán xét rằng rất có duyên với cõi Ta bà, có nguyện lực vô song. Vị Thầy là người gần gũi với chúng con nhất, người đại diện cho Tam bảo, người mà chư Phật mười phương của ba thời tỏ lòng kính trọng.

  Để những lời cầu nguyện trở thành lời vàng thành tựu thì ngoài việc cầu nguyện đúng đối tượng, người cầu nguyện phải có tâm chân thật và lòng sùng mộ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài!

  Con cầu nguyện Thầy, Cô luôn mạnh khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Om mani padme hum.

 72. Mật Thi La says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết, con càm ơn Thầy ạ. Con hiểu rằng phải cầu đúng đối tượng và tâm phải chân thành cộng với lòng sùng mộ thì lời cầu nguyện mới thành tựu.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi ích chúng sanh. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 73. Kính Bạch Thầy !
  Con đã đọc bài viết “Kỳ 6 : CẦU NGUYỆN : Đối Tượng Cầu Nguyện Là Ai?” mà vị Thầy đã khai thị.
  Qua sự luận giải của vị Thầy cùng với những câu chuyện sống động trong bài viết, giúp con hiểu được rằng; cầu nguyện sẽ dễ dàng thành tựu nếu nương tựa vào bậc hiện thân của năng lực tâm linh.
  Cầu nguyện tựa như phát tín hiệu mong cầu, cũng như được nối kết để được bảo vệ, hộ trì từ Đấng Giải thoát khỏi luân hồi sanh tử.
  Bởi các vị A la hán, Bồ tát thuộc hàng chánh đẳng chánh giác, đặc biệt là Đức Phật luôn có Phật lực vô dụng công, thường gia trì và thõa mãn những ai mong cầu.
  Con hiểu rằng; trong Mật Tông thì rất chú trọng trong việc cầu nguyện đến vị Đạo Sư của mình, với lòng sùng mộ thì mọi ước nguyện chính đáng sẽ được viên thành, bởi vì “Sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ” mà kinh điển đã xác quyết.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 74. Mật Pháp Ngân says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ!

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 75. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết. Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài. Qua bài viết với một loạt các ví dụ từ những câu chuyện về sự linh diệu của sự cầu nguyện. Đặc biệt khi người tiến hành cầu nguyện với tâm chân thành với đối thể là đức Liên Hoa Sanh , Quán Âm Tứ Thủ và vị Thầy tâm linh. Bằng phương tiện kết nối thông qua việc cầu nguyện, sự chân thành thống hối phát lời cầu nguyện đều viên thành một cách vi diệu. Và điều đó minh chứng rằng sự gia trì của các Ngài là không giới hạn, không ngằn mé. Song chỉ do tâm cầu nguyện, chí hướng thuần tâm của người học trò có đủ mãnh lực hay không để đường kết nối vô hình đó được hiện hữu và viên thành vi diệu. Có nói rằng, mọi thành tựu thế gian và xuất thế gian không thể thiếu sự chỉ dạy của vị Thầy, ngay cả khi các  Ngài viên tịch thì nếu chí tâm, chí thiết cầu nguyện tới các Ngài thì ngay có thể hiện thân báo ứng của các Ngài có thể tới và gia trì đúng lúc, kịp thời và vi diệu không thể nghĩ bàn.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài. Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 76. Mật Quảng Dũng says:

  Kính Thưa Thầy!

  Con đã đọc bài: Cầu Nguyện Đối Tượng Cầu Nguyện Là Ai? (Kỳ 6).

  Qua bài viết này con hiểu được vị Thầy và các Chư Phật, Bồ Tát với các đại nguyện, khi con cầu nguyện với lòng thành kính và sự sùng mộ tuyệt đối thì các Ngài sẽ hiện ra để giúp đỡ chúng con khi gặp khó khăn hoặc ma chướng. Chúng con như những người con lạc mẹ, nếu muốn được mẹ cứu giúp thì cần phải phát ra được tín hiệu, cầu nguyện như là phát tín hiệu để khi gặp khó khăn thì sẽ được ơn phước gia trì của chư Phật.

  Cầu nguyện cho tất cả mọi người trong trạng thái tĩnh thức!

 77. Simon Michael says:

  Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của bạn đọc Simon Michael sang tiếng Việt như sau:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con được đọc bài viết này và chỉ dạy cho chúng con hiểu được đối tượng cầu nguyện là ai.

  Con cầu nguyện Thầy cho con được nương tựa vào trường tâm linh thanh tịnh của Thầy bằng cách cầu nguyện đến Thầy với lòng sùng mộ và thông qua kênh vận chuyển của Thầy, lời cầu nguyện của con được ứng nghiệm nhờ sự gia hộ của Quán Âm Tứ Thủ.

  ………………………………………………………………………………………………….

  Dear Guru,

  Thank you for giving us this article to read and know who to pray to. may you give us the spirit to take refuge in emanation of spiritual power,by praying to Guru and receiving  prayers answer through devotion to avslokiteshvara

   

 78. Mật Khuê Minh says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài Kỳ 6: “ CẦU NGUYỆN”: đối tượng cầu nguyện là ai” rồi ạ.

  Con hiểu được rằng người thế gian thường có xu hướng nương tựa vào người có ảnh hưởng và có quyền thế, tuy nhiên sự nương tựa đó chỉ khiến họ mãi chìm đắm trong đại dương sanh tử. Những hành giả đạo Phật với mục tiêu giải toát tối thượng sẽ nương cậy một hiện thể phi thường như Đức Liên Hoa Sanh và Quán Thế Âm Bồ tát là những đáng giải thoát khỏi đại dương đau khổ này.

  Là hành giả Yoga Thanh trí, chúng con may mắn  khi có được vị Đạo sư tôn quý trong đời này, ngài  cũng chính là một đối tượng mà chúng con cầu nguyện đến. Tuy nhiên mọi lời cầu nguyện nếu không xuất phát từ tâm chân thành với tấm lòng tôn sùng vị Thầy thì sẽ không thể nào thu được kết quả trong tu tập.

  Con cảm tạ ơn Thầy, con xin được trùng tuyên ba chìa khóa tâm linh:

  HỠI ĐẠI SỸ LIÊN HOA SANH, XIN HƯỚNG TÂM CON VỀ PHẬT PHÁP

  HỠI NHỮNG BẬC TOÀN GIÁC, ĐƯNG ĐỂ CON LẠC VÀO TÀ ĐẠO THẤP KÉM

  HỠI VỊ THẦY TỪ BI ĐỒNG VỚI CÁC NGÀI CHẲNG KHÁC, XIN ĐỂ TÂM ĐẾN CON.

  Om mani padme hum

 79. Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Qua bài con hiểu được, vị Thầy là người đại diện cho Tam bảo, là kênh vận chuyển, kết nối với Bổn tôn và các Chư Phật đến chúng sanh hữu tình. Vì vậy, vị Thầy là là đối tượng để chúng con nương tựa, cầu nguyện với vị Thầy tâm linh của mình với lòng sùng mộ sẽ được thành tựu, như Đức Dilgo Khyentse khẳng định: “Cầu nguyện đến vị Thầy là tinh yếu của việc tụng niệm, liên tục hợp nhất với tâm của vị Thầy là tinh yếu của việc tu tập”.
  Trong tác phẩm “Diệu Pháp Đạt Giác Ngộ” của mình, Ngài xác quyết rằng:” Nếu không có lòng tôn sùng vị Thầy của mình thì dù có thực hành giai đoạn phát triến và giai đoạn thành tựu trong Mật giáo bao nhiêu năm, cũng không có kết quả cao trong tu tập. Vì vậy, hãy cầu nguyện với vị Thầy của mình, đặc biệt là những lúc bị lâm vào tình thế bi đát”.
  Qua các câu chuyện cho thấy, các Bậc thánh đức ngày xưa đã thực hành cầu nguyện với vị Thầy tâm linh của mình và đã được thành tựu, hàng hậu bối như chúng con chỉ nền làm theo để được giải thoát.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh
  Om Mani Padme Hum.

 80. Mật Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc bài viết này. Những câu chuyện, những giai thoại về các bậc Đạo sư xưa với cánh đồng thấm đẫm lòng sùng mộ dâng lên vị Thầy của mình khiến con ngưỡng mộ, xúc động. Ước nguyện chính đáng dâng lên những bậc giải thoát khỏi luân hồi tử sanh luôn luôn được các Ngài quán xét, thỏa mãn. Song con hiểu rằng, gần với chúng con nhất là vị Thầy đồng với các Ngài chẳng khác, là kênh vận chuyển trung gian gửi đường truyền nhanh nhất tiếng lòng của chúng con tới các Ngài, và cầu nguyện tới vị Thầy với lòng sùng mộ là “cánh cửa giải thoát ta đang bước vào”. Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh mở cánh cửa vào thành phố giải thoát.
  Cầu nguyện đạo hữu Mật Hoàng Phúc được thác sanh nơi cõi lành.
  Om Mani Padme Hum

 81. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 82. Mật Thuận Lễ says:

  Kính bạch Thầy ! 

  Con đọc xong bài :  Cầu nguyện ”  Đối tượng cầu nguyện là ai “

  Con hoan hỷ đọc bài pháp mà Thầy khai thị cho chúng con về những lợi lạc của tu pháp cầu nguyện và đối tượng cầu nguyện cùng các câu chuyện về các vị Thánh Tăng . Đối tượng mà ta cầu nguyện đến đó là vị Thầy tâm linh của mình đó là việc tụng niệm liên tục hợp nhất với tâm của vị Thầy là tinh yếu của việc thực hành tu tập và “sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ ” .Còn nếu không có lòng sùng kính vị Thầy của mình thì dù có thực hành bao nhiêu năm cũng không có kết quả cao trong tu tập 

  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khoẻ và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện đạo hữu Mật Tịnh Pháp  vượt qua khó khăn hiện tại ,hanh thông tương lai 

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh 

  Om mani padme hum .

 83. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Qua bài viết này, con hiểu được rằng đối tượng cầu nguyện mà những hành giả Phật giáo nên hướng tới chính là các bậc Thánh đức như Đại sĩ Liên Hoa Sanh, Bổn tôn Quán Âm Tứ Thủ hay chính tới vị Thầy của mình. Tuy nhiên, điểm mấu chốt chung nhất khi những người hành giả hướng sự cầu nguyện tới những đối tượng này chính là cần khởi phát niềm tin và lòng sùng mộ. Bởi con hiểu rằng nếu như sự cầu nguyện tựa như một cần ăng ten thì niềm tin, lòng sùng mộ chính là nguồn năng lượng cần thiết để cần ăng ten ấy phát đi những bước sóng cần thiết, kết nối được với trường năng lượng thanh tịnh nơi cõi Phật. Niềm tin và lòng sùng mộ thực sự là điều cần thiết và lời xác quyết của Đại sĩ Liên Hoa Sanh hay Đại nguyện của Quán Thế Âm Bồ Tát đều đã khẳng định điều ấy. Bên cạnh đó, những câu chuyện thực tế mà vị Thầy đưa ra trong bài viết đã một lần nữa khẳng định về sự quan trọng của lòng sùng mộ mà người học trò hướng tới vị Thầy của mình. Con cảm tạ ơn Thầy đã giúp con thấy được điểm mấu chốt, quan trọng trong hoạt động cầu nguyện mà bản thân con nên cần hướng tới.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy ạ. Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp

  Cầu nguyện cho bản thân con cùng các huynh đệ Kim Cang luôn tinh tấn thực hành pháp, trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 84. Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến) says:
  Kính Bạch Thầy
  Con Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến) đã đọc qua bài: ” Kỳ 6: CẦU NGUYỆN: Đối tượng cầu nguyện là ai “rồi ạ
  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con được đọc bài pháp quý báu này. Qua 4 câu chuyện trên cho con hiểu được rằng: Phật, Bồ tát, Thánh tăng là những đối tượng cầu nguyện thường thấy và đối tượng cầu nguyện của hành giả Mật Giáo là Bổn tôn, vị Thầy, vị trí của vị Thầy luôn được đặc biệt chú trọng ” sùng kính Đạo sư là nền tảng của giác ngộ”. Thầy là ” kênh vận chuyển trung gian” giúp học trò kết nối tâm linh với các chư Phật, Bồ tát. Bởi vậy chúng con phải hướng tâm trước tiên là tới vị Đạo sư của mình để cầu xin sự gia hộ sự để tâm từ Ngài.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh!
  Om mani padme hum.
 85. Mật Ba says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này.

  Con cảm tạ Thầy đã đưa những tấm gương của các bậc Đạo sư đã thực hiện pháp cầu nguyện với đối tượng (Đức Phật, Bồ tát, Đức Liên Hoa Sanh, các Thánh Tăng và vị Thầy của mình không phân biệt đấng giải thoát)  đã đạt kết quả mĩ mãn. Tuy nhiên, người thực hành cần có tâm sùng kính đến đối tượng cầu nguyện, vì như vậy mới phát ra sóng từ trường kết nối đến các Ngài. Đức Phật cũng đã xác quyết “Ngài vẫn không độ hết tất cả chúng sanh, không độ được những ai không có duyên với Ngài”.

  Dụ như khi xảy ra sự cố cần cứu hộ cứu nạn thì người cần cứu hộ cứu nạn trước tiên phải phát ra tín hiệu kêu cứu và gửi đến đúng nơi có khả năng giúp đỡ thì mới được giải cứu. Nếu không phát ra tín hiệu kêu cứu dù ở gần trung tâm cứu hộ cứu nạn vẫn không được giải cứu kịp thời. Hoặc gửi không đúng đối tượng có khả năng cứu giúp thì dù cho người đó có cố gắng giúp nhưng khả năng thành công sẽ không cao. Cũng như thánh tăng Thogme Zangpo đã xác quyết “Còn trói buộc trong ngục tù sanh tử, các vị trời phàm tục làm sao có thể hộ trì cho ta được vì vậy có quy y thì quy y Tam Bảo nơi nương tựa chân thật.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Con cầu nguyện cho sự nghiệp hoằng dương chánh Pháp của Thầy , Cô được thành công viên mãn.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om ah hum!

 86. Mật Ba says:
  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ Thầy từ bi sách tấn con ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Om ah hum!

 87. Mật Bích Thuỷ says:

  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc bài kỳ 6 : ” CẦU NGUYỆN : ĐỐI TƯỢNG CẦU NGUYỆN LÀ AI ? ” .
  Qua những tấm gương cầu pháp của các bậc Đạo Sư trong những câu chuyện mà vị Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con hiểu rằng đối tượng cầu nguyện phải là ( Đức Phật, Bồ Tát , Đức Liên Hoa Sanh , các Thánh Tăng và vị Thầy của mình ) Tuy nhiên người thực hành cầu nguyện với tâm phải chân thành tha thiết , với niềm tin tuyệt đối , hoặc gần tuyệt đối bằng sự đánh đổi , xả ly thân ngữ tâm và phải là nhất tâm cầu nguyện sẽ được linh ứng , cũng giống như cột ăng ten có khả năng thu sóng nhờ đó ngay lập tức được kết nối với sóng trường vi diệu của cõi giới thù thắng của các bậc Thánh trí của Đạo Phật nhờ đó ngay lập tức được phản hồi hiệu quả nên ước
  nguyện sẽ được viên thành .Cũng như lời Đức Phật đã khẳng định tùy theo mối duyên sâu dày hay cạn cợt và Ta cũng không thể độ cho những ai không có duyên với Ta .
  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu, hạnh phúc của Phật Tánh.
  Om Mani Padme Hum!

 88. Mật Huệ Liên says:

  Kính bạch Thầy! 

  Con vô cùng hoan hỷ khi được đọc bài pháp quý báu: Kỳ 6 cầu nguyện:  ĐỐI TƯỢNG CẦU NGUYỆN LÀ AI? 

  Thành tựu sẽ dễ dàng hơn nữa, nguyện cầu đã lập hay ý định đã hình thành sẽ vô cùng lợi lạc nếu bạn nương tựa vào hiện thân của một năng lực tâm linh. 

  Đại sĩ Liên Hoa Sanh như một người mẹ luôn thương nhớ đứa con duy nhất, ngày đêm trông chờ lời khẩn cầu của con mình, để có cơ hội giúp nó khỏi cơn nguy khốn. Vậy nên chúng ta hãy thành tâm nguyện cầu, phát tín hiệu mong cầu được bảo vệ, hộ trì từ Đấng Giải thoát luân hồi tử sanh. Đặc Đại sĩ Đức Hoa Liên Sanh đã hứa, khi một đệ tử khẩn cầu ngài với lòng sùng mộ và đọc tụng với bài Cầu nguyện Bảy dòng, ngài sẽ đến ngay lập tức, như một bà mẹ không thể cưỡng lại trước sự kêu cầu của đứa con độc nhất,.. 

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô khoẻ mạnh, trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh. 

  Cầu nguyện chúng sanh không bị che mắt bởi nghiệp và các thế lực cảm xúc tiêu cực. 

  Om Mani Padme Hum. .

 89. Thuỳ Linh says:
  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài viết k6,

  Con cảm ơn Thầy đã viết bài.

  Om Mani Padme Hum!

 90. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài này.

  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi phân tích, luận giảng về các khía cạnh về đối tượng trong cầu nguyện qua những tấm gương sống động từ các vị Thành tựu giả, các vị Thầy tâm linh đã đặt kết qủa khi thực hành cầu nguyện tới Bổn Tôn, Đức Phật, Đức Liên Hoa Sanh. Đặc biệt là cầu nguyện với lòng sùng mộ vị Thầy tâm linh trong Mật giáo, vì người là kênh vân chuyển trung gian đến Bổn Tôn, là “đồng với các Ngài chẳng khác”. Vì thế nên lời cầu nguyện tha thiết, chân thành sẽ được kết nối với từ trường thanh tịnh của các Ngài. Đồng thời, qua bài viết, con hiểu rằng có được đối tượng để cầu nguyện là yếu tố cần, nhưng phát ra lời cầu nguyện với lòng sùng mộ là yếu tố đủ để mở ra cánh cổng kết nối tới các cõi thù thắng. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoạt dụng Bồ đề tâm, lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 91. Mật Chân Tính(12 tuổi) says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

   

 92. Phan thị Bạch Tuyết says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con là Mật Phong Tuyết Phan thị Bạch Tuyết hoan hỉ và tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con hiểu thêm về những lợi lạc không thể nghĩ bàn của pháp tu cầu nguyện cũng như đối tượng cầu nguyện với những câu chuyện sống động về các vị Thánh tăng.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Con cầu nguyện cho tât cả chúng con luôn trưỡng dưỡngnieemf tin và lòng sùng mộ vị Thầy.

  Cầu nguyên cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của phật tánh.

  Om mani padme hum.

 93. Phan Ngô Thùy Dung ( 9 tuổi ) Thùy Dung says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồin ạ!

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Om Mani Padme Hum.

 94. Mật Xuyến says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi.

  Qua bài viết con hiểu rằng đối tượng cầu nguyện là Đại sĩ Liên Hoa Sanh, Quán Thế Âm Bồ tát. Còn ở Phật giáo Mật tông có truyền thống cầu nguyện với vị Đạo sư, Bổn Tôn của mình. Và cầu nguyện là phát tín hiệu cầu mong được bảo vệ, hộ trì từ các Ngài.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Cầu nguyện cho dịch corona sớm được tiêu trừ. Om mani padme hum.

   

 95. Mật Hoa Pháp( Phan Ngô Thùy Dung 9 tuổi ) says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con Mật Hoa Pháp đã đọc xong bài này rồi ạ!

  Con cầu nguyện cho Vius Corona được tiêu trừ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Om Mani Padme Hum.

 96. Trịnh Văn Đạt says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ!

  Con cám ơn Thầy!

 97. Đỗ Khương Duy says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy!

 98. Mật Định Thuần says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con Mật Định Thuần  rất  hoan hỷ khi đọc xong bài: “Kỳ 6: CẦU NGUYỆN: Đối tượng cầu nguyện là ai?”.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe và trường thọ để lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho dịch Covid -19 sớm được tiêu trừ.

  OM MANI PADME HUM!

   

 99. Mật Huệ Bích ( Lê Hải My 8 tuổi) says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ,

  Con cảm ơn Thầy ạ,

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh,

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ,

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh,

  Om Mani Padme Hum.

 100. Nguyễn Vân Linh says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ

  Con cảm ơn Thầy đã viết bài ạ!

 101. Mật Nhất Nguyên (Lê Duy Trí) says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Qua bài viết, con hiểu được sự cầu nguyện đúng đối tượng, là các bậc đã vượt thắng khỏi luân hồi và vị Đạo sư của mình. Đức Dilgo Khyentse Rinpoche khẳng định: “Cầu nguyện đến vị Thầy là tinh yếu của việc tụng niệm, liên tục hợp nhất với tâm của vị Thầy là tinh yếu của việc thực hành tu tập.”

  Con hiểu được rằng cầu nguyện đúng đối tượng là điều rất cần thiết. Bởi “Bị trói buộc trong ngục tù sanh tử luân hồi, làm sao những vị trời phàm tục có thể hộ trì cho ta được? Bởi vậy, có quy y thì hãy quy y Tam Bảo, nơi nương tựa chân thật. Đó là pháp hành Bồ tát đạo.” Mà thế gian lại đầy rẫy hiện tượng này.

  Con cảm tạ vị Thầy vì bài pháp lợi lạc. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ. Nguyện cho dịch bệch Corona nhanh chóng được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 102. Mật Minh Ánh (7 tuổi) says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài “Kỳ 6: cầu nguyện: đối tượng cầu nguyện là ai?” rồi ạ
  Con thấy cầu nguyện thật là tốt.
  Con cầu nguyện Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.
  Con cầu nguyện chúng sanh được uống tinh túycam lồ.
  Cầu nguyện đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.
  Om Ah Hum.
 103. Mật Minh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài “Kỳ 6: CẦU NGUYỆN: Đối tượng cầu nguyện là ai?” rồi ạ. Qua 4 câu chuyện trong bài viết con thấy được lợi ích và thành quả không thể nghĩ bàn của việc cầu nguyện. Cầu nguyện giúp chúng ta phát tín hiệu mong cầu được bảo vệ, hộ trì từ Đấng giải thoát luân hồi sanh tử. Cầu nguyện tựa như 1 cần ăng ten có khả năng thu sóng truyền hình, truyền thanh; ở đây là các bậc A la hán, Bồ tát thuộc hàng chánh đẳng chánh giác, đặc biệt là đức Phật luôn thỏa nguyện cho những ai mong cầu đúng chánh pháp. Để lời cầu nguyện mau chóng đạt hiệu nghiệm, chúng con nên nương tựa vào hiện thân của năng lực tâm linh, người mà chúng con sùng mộ. Đó là Liên Hoa Sanh đại sĩ, Đấng Cao quý Avalokiteshvara, đặc biệt là vị Thầy tôn quý. Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng bài cho chúng con.

  Cầu nguyện Thầy, Cô trường thọ vì lợi lạc chúng con và chúng sanh.

  Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện virut corona sớm được tiêu trừ.

  OM MANI PADME HUM.

   

 104. Mật Nhất Nguyên (Lê Duy Trí) says:

  Kính bạch Thầy,
  Con cảm tạ vị Thầy từ bi đã sách tấn cho con.
  Om Mani Padme Hum.

 105. Mật Hải Như (8 tuổi) says:
  Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ.

  Cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy,Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho virus corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum

 106. Mật Minh Nguyện says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Cầu nguyện Thầy Cô khoẻ mạnh và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện bệnh dịch Covid-19 sớm tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status