Nov 12, 2012

Posted by in Ứng dụng thực hành | 12 Comments

KINH VU LAN BỒN: NGỘ NHẬN – KỲ 6: NGỘ NHẬN VỀ ÔNG NGUYỄN MINH TIẾN – Hết

Lại nữa, thưa ông Minh Tiến! Ở đoạn phản biện này, ông ẩn dụ một hình ảnh nhằm vào tôi là “một học sinh tiểu học, không qua nỗi kỳ thì tốt nghiệp”, thì ông vui lòng xem lại sự ngộ nhận của ông khi bỏ qua từ “đạo lực” để dùng chiến thuật “cả vú lấp miệng em”. Và ở đây cũng cho thấy ông quá kiêu ngạo, sẳn sàng nhục mạ luận giả khi tranh luận bằng từ “phóng tưởng”. Tôi cảm ơn ông đã viết như vậy vì đã cho tôi thấy được nhân quả hiện tiền, là sau đó tôi được Tân Thanh gửi đến email mà chính ông đã tự bóc trần mặt nạ tâm thức của ông qua sự mô tả thủ đoạn luận bút, ngôn từ thể hiện của ông, qua đời sống thực của ông mà người khác viết với chứng cứ rõĐối với bạn đọc:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status