Jan 16, 2017

Posted by in BÀI MỞ, Giáo điển | 63 Comments

Kỳ 7: CẦU NGUYỆN: Lời vàng thành tựu (Bài mở)

Kỳ 7: CẦU NGUYỆN: Lời vàng thành tựu (Bài mở) CẦU NGUYỆN : từ sự kiện thực tế đến hoạt động tâm linh (kỳ 1) Kỳ 2: CẦU NGUYỆN: một pháp tu của đạo Phật Kỳ 3: CẦU NGUYỆN – ý nghĩa và mục đích tịnh hóa Kỳ 4: CẦU NGUYỆN ĐỂ TRƯỞNG DƯỠNG BỒ ĐỀ TÂM Kỳ 5: CẦU NGUYỆN: đức huệ song tu CẦU NGUYỆN NHƯ MỘT PHƯƠNG THỨC TIẾP CẬN GIÁC NGỘ BẰNG HOẠT ĐỘNG THƯỜNG NGÀY Kỳ 6: CẦU NGUYỆN: Đối tượng cầu nguyện là ai? Kỳ 7: CẦU NGUYỆN: Lời vàng thành tựu Kỳ 8: CẦU NGUYỆN: Tự lực hành pháp, tha lực hộ trì, nhân quả tương ưng VIẾT THÊM VỀ MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG TIỆN TRONG CẦU NGUYỆN   CẦU NGUYỆN ĐÚNG PHÁP: LỜI VÀNG THÀNH TỰU Ở những kỳ trước (1-4) phần trình bày những bài cầu nguyện, lời cầu nguyện mang tính chất giáo điển, đã trở thành cố định trong

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status