Nov 11, 2013

Posted by in BÀI MỞ, Giáo điển | 107 Comments

Kỳ 8: CẦU NGUYỆN: Tự lực hành pháp, tha lực hộ trì, nhân quả tương ưng

Kỳ 8: CẦU NGUYỆN: Tự lực hành pháp, tha lực hộ trì, nhân quả tương ưng

CẦU NGUYỆN : từ sự kiện thực tế đến hoạt động tâm linh (kỳ 1)

Kỳ 2: CẦU NGUYỆN: một pháp tu của đạo Phật

Kỳ 3: CẦU NGUYỆN – ý nghĩa và mục đích tịnh hóa

Kỳ 4: CẦU NGUYỆN ĐỂ TRƯỞNG DƯỠNG BỒ ĐỀ TÂM

Kỳ 5: CẦU NGUYỆN: đức huệ song tu

CẦU NGUYỆN NHƯ MỘT PHƯƠNG THỨC TIẾP CẬN GIÁC NGỘ BẰNG HOẠT ĐỘNG THƯỜNG NGÀY

Kỳ 6: CẦU NGUYỆN: Đối tượng cầu nguyện là ai?

Kỳ 7: CẦU NGUYỆN: Lời vàng thành tựu

Kỳ 8: CẦU NGUYỆN: Tự lực hành pháp, tha lực hộ trì, nhân quả tương ưng

VIẾT THÊM VỀ MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG TIỆN TRONG CẦU NGUYỆN

Kỳ 8: CẦU NGUYỆN: Tự lực hành pháp, tha lực hộ trì, nhân quả tương ưng

Có thể nói, cầu nguyện bằng khẩu ngữ với nội dung bất định, chính thực là tự lực hành pháp của người tu. Bởi lẽ khi cầu nguyện chỉ có chính mình tự nói lên những gì của mình mà không ai có thể thay thế được. Cũng chính mình trực diện, trực tiếp trình bày thỉnh nguyện đến vị Thầy và Bổn tôn, khác với bên Công giáo là tín đồ cầu nguyện trước vị Linh mục, sau đó vị ấy chuyển lên những tâm tư được nghe đến đấng Thiên Chúa.

Đạo hữu Mật Ngã cầu nguyện trong một buổi thực hành pháp tại Mật gia Vũng Tàu.

Khi cầu nguyện hành giả Mật giáo từ từ được khai trí vì chính mình quen dần với sự trình bày ý tưởng. Thông qua mô thức này, người tu dần dần rèn luyện phát triển khẩu ngữ, là bước đầu của hoạt động thuyết pháp trong tương lai. Cũng chính trong cầu nguyện thể hiện trực tiếp sự sùng mộ chân thành của mình đối với vị Thầy, Bổn tôn, bày tỏ cảm xúc thực của mình với tha nhân, hoàn cảnh khách quan bên ngoài (thiên tai, địch họa). Khác với tọa thiền, lễ bái, cúng dường, nghe pháp, chép kinh, niệm Phật, trì thần chú, là những tu pháp dễ bị vọng tưởng dấy khởi vì tâm trí người tu đang ở trạng thái tiềm ẩn thụ động; khi cầu nguyện chính bản thân người tu tự phát huy tối đa mọi trí lực để trình bày nội dung và sử dụng thủ pháp biểu đạt bằng ngôn từ. Hành giả sẽ không hoặc hiếm khi bị phân tâm tư tưởng. Bởi những lẽ đó, cầu nguyện trở thành tự lực hành pháp đích thực, là một hình thức thiền minh sát tuệ, là đường truyền tốt nhất giữa người tu với Bổn tôn thông qua kênh vận chuyển sóng lực là vị Thầy. Nhờ vậy, từ quá trình khai trí, dần dần hành giả chuyển sang trạng thái khai giác, có nghĩa từ trí hữu sư trở thành vô sư.

Đức Dalai Lama đang cầu nguyện cho nạn nhân động đất ở Tây Tạng

Khi ai đó tọa thiền, hành thiền khó có thể nhận thấy được tâm và trí của họ diễn biến như thế nào, nhưng khi cầu nguyện bằng lời chúng ta dễ nhận ra được nội lực tâm linh của hành giả (sùng mộ vị Thầy, cảm xúc trước tha nhân, môi trường).

Sau rốt, cầu nguyện là cách thể hiện Bồ đề tâm nguyện tha thiết của mình.

Hành giả ở Mật gia Song Nguyễn luôn cầu nguyện trong mỗi lần thực hành pháp, cầu nguyện ngắn hay dài tùy thuộc vào trình độ tâm linh của người tu. Thời gian cầu nguyện có thể từ 5 phút đến 1 tiếng đồng hồ. Đương nhiên cầu nguyện bằng lời nói, không phải bằng tâm trí vốn dễ bị tán loạn. Có nói rằng một vị đạo sư Mật giáo mỗi lần cầu nguyện trong đại lễ, trong pháp hội hay pháp sự sẽ trình bày nội dung cầu nguyện dài hàng giờ đồng hồ, với hình thức biểu đạt ngôn từ chuẩn mực.

Cầu nguyện đầu năm

Từ tận đáy lòng cầu nguyện, hành giả được coi như là tự lực hành pháp. Một khi tự lực hành pháp sẽ được tha lực hộ trì, điều mà trong nhiều comments của các đạo hữu Mật gia đã viết lên trong những phản hồi đó đây qua 238 bài viết của trang mạng Chanhtuduy.com. Bất kỳ lời cầu nguyện nào của người tu, Bổn tôn đều thỏa nguyện nhưng tùy theo đạo lực của họ mà thành tựu đến nhanh hay chậm, hình thức này hoặc hình thức khác. Một cốt lõi để thành tựu duy nhất là niềm tin vào vị Thầy, Bổn tôn. Do vậy, những hành giả vi phạm Mật giáo giới số 1, sẽ ít khả năng thành tựu cầu nguyện như đạo hữu khác, cho đến khi phục hồi được giới nguyện Mật giáo.

Đạo hữu Mật Tuệ Tín cầu nguyện với vị Thầy tâm linh trong một buổi thực hành pháp

Ở Mật gia Song Nguyễn, bản văn cầu nguyện bất định với bố cục cố định sẽ được tương ưng nhân quả sau đây:

1/ Khi mở đầu cầu nguyện là cảm tạ ân đức của Bổn tôn, Đạo sư, Dakini thông qua kênh vận chuyển vị Thầy, đã gia hộ cho họ được những gì tốt đẹp trong quá khứ (có thể hôm qua, tuần trước, tháng trước, năm trước..), hành giả thể hiện niềm tin tuyệt đối vào những đối tượng cầu nguyện. Nhân là niềm tin, Quả là chúng ta tích tập vô số công đức vì Phật dạy: Niềm tin là mẹ của tất cả mọi công đức. Nhân là niềm tin, Quả là chúng ta tích lũy được đệ nhất thánh tài (niềm tin, giới đức, đa văn, khiêm cung, tàm, quý, trí tuệ).

2/ Cầu nguyện để sám hối những lỗi lầm đã mắc phải, hành giả thực hành được Pháp hành Bồ tát đạo số 31 mà thánh tăng Thogme Zangpo đã dạy; đồng thời hiểu rằng hành giả thực hiện được một trong 10 hạnh nguyện của Phổ Hiền Bồ tát. Một khi Nhân là sám hối, Quả đem lại là tịnh hóa nghiệp chướng.

3/ Khi cầu nguyện để thỉnh cầu Bổn tôn, Đạo sư, Dakini thông qua kênh vận chuyển là vị Thầy hóa giải những khó khăn hiện tại của mình, gia hộ cho chúng ta hanh thông cát tường; hành giả thực hành Chánh niệm về những đối thể cầu nguyện quan trọng là Thầy, Phật, Pháp, Tăng. Khi cầu nguyện như vậy chúng ta cảm nhận được tự tin trong mọi diễn biến đời sống thường nhật.

Đạo huynh Mật Hải cầu nguyện trong một buổi thực hành pháp

4/ Cầu nguyện cho tha nhân, thế giới , trong đó có cầu nguyện cho đất nước Việt Nam trường tồn, đời sống nhân sinh hạnh phúc, thoát khỏi thiên tai địch họa, là hình thức đền đáp trọng ân Tổ quốc, Phụ mẫu,Thí chủ. Như vậy người tu trở thành một trong ba hạng người hiếm gặp được mà Đức Phật dạy trong kinh “Ba hạng người khó gặp”. Cầu nguyện như vậy cũng là thực hành Bồ đề tâm nguyện, là cốt tủy của Đại thừa. Nhân là cầu nguyện cho chúng sanh, thế giới thì Quả là xả ly tính vị kỷ.

5/ Cầu nguyện cho sự trường thọ của các bậc thánh tăng, đạo sư chân chánh, đặc biệt là vị thầy của mình, người tu sẽ được kết quả tương ưng là sức khỏe và thọ mạng dài hơn so với chính bản lập trình Nhân-Quả kiếp trước.

Từ những điểm tham chiếu và phân tích đã nêu trên, chúng ta nhận thức cầu nguyện không đơn giản là một sự cầu xin thông thường như kiểu đến chùa thắp nhang cầu nguyện bản thân, cầu xin phát tài phát lộc. Cao hơn nữa, cầu nguyện là thước đo trình độ tâm linh của hành giả Phật giáo, đặc biệt là Mật tông Tây Tạng. Tôi kết thúc bài này bằng luận kiến của thành tựu giả Dilgo Khentse: “Cầu nguyện đến vị Thầy là tinh yếu của việc tụng niệm, liên tục hợp nhất với tâm của vị Thầy là tinh yếu của việc thực hành tu tập”.

Làng Phước Thành ngày 11/11/2913

THINLEY-NGUYÊN THÀNH


Bản dịch tiếng Anh: Praying (Part 8): SELF – HELP PRACTICE AND DIVINITY SUPPORT – A SYNCHRONICITY CONNECTION

 1. Mật Kiên says:
  Kính bạch THẦY,
  Với tu pháp cầu nguyện này, Thầy đã từ bi trao truyền cho chúng con một phương tiện diệu dụng vô song để thực hành. Chẳng rõ ở các đạo khác họ cầu nguyện như thế nào và hiệu quả ra sao, chúng con không dám lạm bàn vì không thuộc lĩnh vực của mình. Riêng cầu nguyện trong Phật giáo Mật tông do Thầy truyền dạy, với trình độ của mình, mỗi người chúng con đều có những trải nghiệm khác nhau và có những kết quả tương ưng khác nhau. Tuy nhiên, điều chung nhất mỗi lần cầu nguyện là mỗi lần chúng con gột rửa tâm mình từng bước được thuần thành tinh sạch, tạo được năng lượng kết nối tâm linh với Thầy, Phật, Pháp, Tăng và cảm thấy an lạc, tự tin trước mọi diễn biến của thế sự. Với những ai có quan niệm thực dụng thuần túy, có lẽ họ sẽ có những đòi hỏi mang tính “thách đố” với người tin vào cầu nguyện, chẳng hạn: Không vào bếp hãy cứ cầu nguyện đi để có cơm ăn, không hành động hãy cứ cầu nguyện đi để đạt điều mong muốn! Nếu họ hiểu về cầu nguyện như vậy và vội vàng phỉ báng thì thật là một quan niệm thô thiển, nếu không muốn nói là nông cạn, ngông nghênh đối với những tu pháp cầu nguyện đúng nghĩa, đúng pháp.
  Thường khi có việc gì ngoài tầm tay của con người, người thế gian vẫn hay chắp tay cầu xin “ông Trời” cho tai qua nạn khỏi, và không rõ ngẫu nhiên hay linh ứng, nhiều căn bệnh bác sĩ chào thua lại gặp được thuốc gia truyền của ai đó cứu sống, hoặc chí thành niệm Phật lại được kéo dài thọ mạng nhiều năm trong khi bệnh viện trả về để chuẩn bị lo…hậu sự; rồi nhiều sự việc bế tắc khác tưởng đi vào ngõ cụt thì khi cầu nguyện lại được thông suốt bất ngờ. Đây chỉ là những cầu nguyện thông thường trong khi cùng quẫn của một số người mà còn được như vậy, huống gì cầu nguyện đúng pháp Mật tông do Thầy truyền dạy.
  Nói như vậy không có nghĩa là cầu gì được nấy như câu chuyện cổ tích Nga “Ông lão đánh cá và con cá vàng”! Cái gốc của cầu nguyện ở đây là kết nối năng lượng tâm linh và chuyển hóa tâm trên con đường tu tập, còn mọi kết quả “mắt thấy, tai nghe” khác lại phải tùy thuộc vào nhiều yếu tố theo luật tắc nhân-quả khác nhau như trình độ tâm linh, duyên nghiệp và cách khởi tâm tác ý riêng của từng người trong lúc cầu nguyện. Trên thực tế có hành giả cầu nguyện việc này thì hỏng nhưng việc khác lại được, cho nên mọi đòi hỏi có tính chất “thách đố” là không ổn. Đơn cử huynh Mật Phương tuổi cao sức yếu luôn sống trong cảnh khó khăn thiếu thốn, nhưng không cầu trúng số được; tuy nhiên nhà láng giềng mở quán thịt chó, huynh ấy khởi tâm tác ý lúc cầu nguyện rằng “vì sợ nhân sát sinh sẽ gây ra quả xấu cho chủ quán, gây đau khổ cho bầy chó, nên con cầu nguyện Thầy, Phật, Pháp, Tăng gia hộ cho quán này sớm…dẹp tiệm!” Việc cầu nguyện “vị tha” này đã có kết quả, quán ngày càng ế khách và đã đóng cửa. Thật kỳ diệu!
  Trong những ngày này, nhiều cơn bão lớn xảy ra, đặc biệt là cơn bão Haiyan với sức tàn phá khủng khiếp “tựa sóng thần” đã nhắm hướng vào miền Trung, tuy nhiên đến “phút 89” bão đã chuyển hướng. Đây là hiện tượng thiên nhiên diễn biến theo quy luật khách quan, tuy nhiên khi chúng con cầu nguyện cho mọi vùng miền và mọi nhà mọi người giảm thiểu thiệt hại từ nặng thành nhẹ, từ nhẹ thành không, thì rõ ràng chúng con được sống trong tâm thế được che chở từ Thầy-Phật-Pháp-Tăng. Nói một cách dè dặt thì đó là một trạng thái tâm lý, tuy nhiên giữa tâm lý và thực tế đã có sự trùng khớp. Ai tin hay không thì tùy, nhưng chúng con tin đây chính là sự gia hộ của hồng ân Tam bảo thông qua vị Thầy. Chúng con kính đảnh lễ tri ân Thầy. Chúng con cầu nguyện cho những nơi có bão đi qua sớm khắc phục hậu quả và ổn định cuộc sống. Om Ah Hum.
 2. MAT HUNG says:
  KÍNH BẠCH THẦY,chúng con vô cùng hoan hỷ khi đọc được bài viết của Thầy,vì bản thân con là người còn sơ cơ học đạo, chập chững trên bước đường tu tập giải thoát nên con chỉ biết thực hành theo lời Thầy dại.Mà con thật không nghĩ rằn với bản văn cầu nguyện với 5 phần đơn giản mà lại chứa đựng biết bao nhiêu là điều lợi ít thiết thực,mà bấy lâu nay con vẫn không hề tường tận hết được giá trị của bản văn cầu nguyện,nhưng nhờ sự từ bi của Thầy đả khai thị nên chúng con mới biết được hết giá trị những gì mình đang có,Chúng con thành tâm cảm tạ ơn sâu và đảnh lể Thầy.OM AH HÙM.
 3. Mật Từ says:
  Kính bạch Thầy,
  Là một kẻ phàm phu vô minh, lại chưa từng được đọc qua kinh điển giáo pháp trước khi được đến với giáo Pháp Mật Tông Tây Tạng cũng như tu pháp cầu nguyện của giáo Pháp Mật Tông, con đã từng cảm thấy vô cùng mông lung trước 2 từ “cầu nguyện”. Trước kia, nhắc tới “cầu nguyện”, hình ảnh trong đầu con dừng lại ở hình ảnh chắp tay cầu nguyện trước Chúa của một con chiên theo đạo Công giáo, con thầm nghĩ rằng lẽ nào lại có chuyện chỉ cầu nguyện mà mọi việc đều được thuận theo ý của mình?
  Nhờ sự từ bi truyền giáo Pháp của Thầy, con hiểu rằng với lịch sử cội nguồn thâm sâu và ý nghĩa vô cùng sâu sắc của những lời cầu nguyện từ những bài giảng về cầu nguyện đầu tiên của Thầy, sự “cầu nguyện” chân chính không phải đơn giản là tha thiết khẩn cầu theo ý chủ quan của mình theo nghĩa chủ quan với sự mong cầu (mà vô tình người cầu nguyện đưa mình vào ngọn gió “được-mất”), lời cầu nguyện là sự tỏ bày tâm tư và niềm tin vào Đấng giải thoát, niềm tin vào Thầy và Bổn Tôn. Nhờ có phương pháp thực hành phát bồ đề tâm qua 16 động tác hằng ngày trong sinh hoạt bằng việc cầu nguyện cho chúng sanh mà Thầy đã truyền dạy, tâm trí con dần hiểu được lời Thầy: “Cầu nguyện như một phương thức tiếp cận giác ngộ bằng hoạt động thường ngày” và “Cầu nguyện để trưởng dưỡng bồ đề tâm” một cách rõ nét hơn. Đó là bằng việc cầu nguyện cho toàn thể chúng sanh, dần dần con sẽ chuyển hóa được bản tính cố hữu với tâm vị kỷ thành biết nghĩ cho chúng sanh khác, và ý nghĩ vì chúng sanh sẽ thấm dần trong tâm trí con.
  Bản thân con là một chúng sanh vô minh và tà kiến, nhìn lên sự cao diệu của Phật pháp nói chung và pháp môn cầu nguyện mà thầy dạy con nói riêng, trong con luôn cảm thấy một sự thiêng liêng khó nói nên lời. Đối với bản thân con, bằng việc cầu nguyện con nhận ra rằng mọi sự được-mất đều là sự sắp xếp và là ơn phước của Thầy và Bổn Tôn. Con xin được mạo muội tâm sự ra đây một trải nghiệm của bản thân con. Nhờ duyên lành, con đã có được những ngày tháng được cận kề với Thầy cô để chuyên tâm thực hành Pháp ở Mật gia Song Nguyễn. Trước đó con đã nhiều lần cầu nguyện trước Linh ảnh của Bổn tôn mong được Thầy và Bổn Tôn gia hộ để con được thuận lợi trên con đường đến học Pháp ở MGSN. Giờ đây khi nghĩ tới những thuận lợi trong khi tưởng chừng như khó khăn ập tới trước mắt, con càng nhận thấy rõ rằng một sự cầu nguyện chính đáng sẽ nhận được sự gia hộ của Thầy và Bổn Tôn. Ngày con về Mật Gia Song Nguyễn, trên các phương tiện đài báo không ngừng nhắc tới cơn bão số 13, mà tâm của cơn bão là TP Bà Rịa, Vũng Tàu. Thế nhưng hôm đó con lại không để tâm nhiều đến phương tiện truyền thông nên con không có sự chuẩn bị thời gian thuận tiện nhất để tránh lúc bão về. Sau này con mới biết rằng thời gian tâm bão ập tới đỉnh điểm và thời gian con đến MGSN trong dự tính là gần như cùng một lúc. Con mang trong lòng một sự thấp thỏm lo âu khi cơn mưa ngày một nặng hạt và có cảm tưởng con như đang tiến về tâm cơn bão vậy. Con lo lắng là giữa cơn mưa như thế này, con sẽ xoay sở ra sao khi bước xuống xe và hòa vào cơn mưa bão. Thế nhưng kì diệu thay, khi con gần tới nơi, trời dần chuyển thành mưa rả rich, khi con tới nơi mưa chỉ nhè nhẹ rơi như cơn mưa bóng mây. Sau đó nơi con đứng trú mưa là một trạm xăng, cô nhân viên tốt bụng ở đó đã nhiệt tình đề nghị với con sẽ gọi cho con một người lái xe ôm tới. Giữa lúc chưa biết lúc nào mưa lại ập tới, thế nhưng sau đó một chú xe ôm có khuôn mặt dễ mến đến đón con. Con lập tức hối hận khi đã có suy nghĩ là chú lái xe này có thể sẽ tận dụng cơ hội này để lấy công chở xe cao hơn bình thường khi con nghe chú ấy trả lời :”cô muốn đưa tui bao nhiêu cũng được mà”. Khi con lên đường về MGSN, mưa đã tạnh hẳn. Khi tới nơi, con có đề nghị chú xe ôm dừng lại trước con đường nhỏ vào nhà Thầy để con tự đi vô để tiện cho chú ấy đi về luôn kẻo mưa, thì chú ấy lại nhiệt tình như là một người chú của con, liền nói” thôi để tui đưa cô vô luôn”. Một đoạn đường nhỏ thôi nhưng con cảm thấy thật vui vì đã gặp được những việc tốt và người tốt như vậy. Con tin rằng những sự thuận lợi kì diệu này của con được lý giải chính như lời huynh Mật Kiên đã nói ở trên, đó là sự gia hộ của hồng ân Tam Bảo thông qua vị Thầy. Qua đó con càng thấm hơn lời Thầy đã dạy, “Tự lực hành Pháp, tha lực hộ trì”.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho con một pháp tu đơn giản mà vi diệu đến như vậy, sâu xa hơn Thầy đã khai sáng ý nghĩa cao quý của sự cầu nguyện cho con. Con cầu mong ngày càng nhiều chúng sanh có duyên lành được gặp vị Thầy từ bị truyền trao chánh Pháp để từ đó được tiến lên trên con đường thẳng chánh đạo, không bị ngả nghiêng bởi tà kiến và sự sợ hãi vây quanh.
  Om Ah Hum.
 4. Kính bạch Thầy,
  Do phải làm việc ở đất nước Malaysia, phải sống xa gia đình, và con cũng ít có cơ hội được gần thiện tri thức. Có đôi lúc tâm con chao đảo. Vài ngày trước, con luôn bị phân tâm, lúc thực hành pháp thì động tâm rất dữ dội. Ngày hôm sau con cầu nguyện với Thầy, Bổn Tôn, mọi chuyện đã tiến triển tốt hơn. Thật sự qua những bài giảng của Thầy, con mới hiểu rõ sự vi diệu của pháp cầu nguyện.
  Cho đến bây giờ con mới hiểu rằng tại sao khoảng một năm trước đây, những lời cầu nguyện của con luôn được như ước nguyện. Từ việc cầu nguyện gặp bậc đạo sư, pháp tu phù hợp, cho đến việc cầu nguyện cho ba con không uống rượu nữa,….
  ” Linh tại ngã, bất linh tại ngã ” , chỉ có ” Tự lực hành pháp, tha lực hộ trì” thì tất cả những lời cầu nguyện đúng quỹ đạo chánh pháp của chúng con sẽ thành tựu.
  Con cảm tạ ân đức Thầy đã giảng dạy rất rõ về pháp cầu nguyện, để từ đó luôn sẽ tăng trưởng bồ đề tâm, công đức, bản ngã và tính vị kỷ nhỏ dần,….
  Om mani padme hum.
 5. Mật Quân says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con cảm thấy thật hổ thẹn vì sự ngu muội của mình. Qua mỗi bài khai thị của Thầy, con chỉ biết nói bút pháp của Thầy thật thâm diệu, cao siêu, nhưng Thầy dùng những phương tiện (cách diễn đạt) đơn giản dễ hiểu phù hợp với căn cơ của tất cả đệ tử. Tuy vậy, con cũng chưa hiểu hết những tinh túy mà Thầy muốn truyền đạt…
  Ví như bài: “Kỳ 8: CẦU NGUYỆN: Tự lực hành pháp, tha lực hộ trì, nhân quả tương ưng”, con đã được học từ lâu nhưng vẫn vướng mắc như phân tích của huynh Mật Kiên: “Với những ai có quan niệm thực dụng thuần túy, có lẽ họ sẽ có những đòi hỏi mang tính “thách đố” với người tin vào cầu nguyện, chẳng hạn: Không vào bếp hãy cứ cầu nguyện đi để có cơm ăn, không hành động hãy cứ cầu nguyện đi để đạt điều mong muốn! Nếu họ hiểu về cầu nguyện như vậy và vội vàng phỉ báng thì thật là một quan niệm thô thiển, nếu không muốn nói là nông cạn, ngông nghênh đối với những tu pháp cầu nguyện đúng nghĩa, đúng pháp”. Con xin sám hối về sự vô minh, hành vi thân ngữ tâm bất thiện của mình.
  Thầy dạy Pháp cầu nguyện để chúng con rèn luyện phát triển khẩu ngữ; thể hiện trực tiếp sự sùng mộ chân thành của mình đối với vị Thầy, Bổn tôn, bày tỏ cảm xúc thực của mình với tha nhân, hoàn cảnh khách quan bên ngoài; phát huy tối đa mọi trí lực để trình bày nội dung và sử dụng thủ pháp biểu đạt bằng ngôn từ; là tự lực hành pháp đích thực, là một hình thức thiền minh sát tuệ, là đường truyền tốt nhất giữa người tu với Bổn tôn thông qua kênh vận chuyển sóng lực là vị Thầy; là từ quá trình khai trí, dần dần hành giả chuyển sang trạng thái khai giác; Sau rốt, cầu nguyện là cách thể hiện Bồ đề tâm nguyện tha thiết của mình, là cốt tủy của Đại thừa. Do Bồ đề tâm là cốt tủy của Đại thừa, nên Thầy dạy “Cầu nguyện để trưởng dưỡng bồ đề tâm”, mọi hành vi thân ngữ tâm trước hết phải “lợi cho chúng sanh,lợi mình”, tiếp theo là chỉ cầu lợi cho chúng sanh, nhưng vốn dĩ mình cũng là chúng sanh nên cũng chẳng thiệt thòi, cao hơn nữa là “vô cầu nhưng toại ý” vì mình đã biết sử dụng thuần thục pháp Cầu nguyện.
  Với cái đầu ngu muội, nghèo nàn ngôn từ, con chỉ biết nương theo bút lực của Thầy để trình bạch chút “hiểu” của mình. Con cúi xin Thầy từ bi miễn chấp, con chúc Thầy, Cô mạnh khỏe, trường thọ.
  Om ah hum!
 6. MẬT VIỄN says:
  Mô phật!

  Khi nghĩ “cầu nguyện” bản thân con chỉ hiểu được đó là những lời trình bạch tâm tư, nguyện vọng của mình lên Thầy và Bổn Tôn cầu xin các Ngài gia hộ!
  Nhưng khi đọc bài “Kỳ 8: CẦU NGUYỆN: Tự lực hành pháp, tha lực hộ trì, nhân quả tương ưng” của Thầy. Con như người mù sống trong màn đêm tối tăm, mịt mù nay được thay bằng đôi mắt sáng và trong tâm con được bừng sáng như :“Mặt trời chân lý chói qua tim” ( trích trong bài thơ “ Từ ấy”của nhà thơ Tố Hữu) và con đã hiểu được:
  “Cầu nguyện trở thành tự lực hành pháp đích thực, là một hình thức thiền minh sát tuệ, là đường truyền tốt nhất giữa người tu với Bổn tôn thông qua kênh vận chuyển sóng lực là vị Thầy. Nhờ vậy, từ quá trình khai trí, dần dần hành giả chuyển sang trạng thái khai giác, có nghĩa từ trí hữu sư trở thành vô sư.
  + Cũng chính trong cầu nguyện thể hiện trực tiếp sự sùng mộ chân thành của mình đối với vị Thầy, Bổn tôn, bày tỏ cảm xúc thực của mình với tha nhân, hoàn cảnh khách quan bên ngoài (thiên tai, địch họa).”
  Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ rõ cho chúng con hiểu được ý nghĩa sâu xa của cầu nguyện, và bố cục gồm năm phần – nhân quả tương ưng trong từng phần của cầu nguyện :
  1. Khi mở đầu cầu nguyện là cảm tạ ân đức của Bổn tôn, Đạo sư, Dakini thông qua kênh vận chuyển vị Thầy, đã gia hộ cho họ được những gì tốt đẹp trong quá khứ – Nhân là niềm tin, Quả là chúng ta tích lũy được đệ nhất thánh tài (niềm tin, giới đức, đa văn, khiêm cung, tàm, quý, trí tuệ)
  2. Cầu nguyện để sám hối những lỗi lầm đã mắc phải – Một khi Nhân là sám hối, Quả đem lại là tịnh hóa nghiệp chướng
  3. Khi cầu nguyện để thỉnh cầu Bổn tôn, Đạo sư, Dakini thông qua kênh vận chuyển là vị Thầy hóa giải những khó khăn hiện tại của mình, gia hộ cho chúng ta hanh thông cát tường – Khi cầu nguyện như vậy chúng ta cảm nhận được tự tin trong mọi diễn biến đời sống thường nhật
  4. Cầu nguyện cho tha nhân, thế giới , trong đó có cầu nguyện cho đất nước Việt Nam trường tồn, đời sống nhân sinh hạnh phúc, thoát khỏi thiên tai địch họa, là hình thức đền đáp trọng ân Tổ quốc, Phụ mẫu,Thí chủ – Cầu nguyện như vậy cũng là thực hành Bồ đề tâm nguyện, là cốt tủy của Đại thừa. Nhân là cầu nguyện cho chúng sanh, thế giới thì Quả là xả ly tính vị kỷ
  5. Cầu nguyện cho sự trường thọ của các bậc thánh tăng, đạo sư chân chánh, đặc biệt là vị thầy của mình – người tu sẽ được kết quả tương ưng là sức khỏe và thọ mạng dài hơn so với chính bản lập trình Nhân-Quả kiếp trước.
  Thực tế đã chứng minh là trên trang mạng chanhtuduy.com đã có rất nhiều bài viết chia sẻ những kết quả vi diệu, trải nghiệm tâm linh của các huynh đệ kim cang qua sự cầu nguyện chân thành lên Thầy và Bổn Tôn!
  Đối với bản thân con đây chính là “viên ngọc như ý” mà Thầy đã ban tặng giúp cho con – một người bình thường, nhỏ bé nhưng lại không bình thường, nhỏ bé chút nào!
  Con có thể sống những ngày ý nghĩa vì mỗi ngày qua đi con lại có thêm niềm vui là:
  + Tích lũy thêm được đệ nhất thánh tài (niềm tin, giới đức, đa văn, khiêm cung, tàm, quý, trí tuệ)
  + Tịnh hóa dần nghiệp chướng
  + Tự tin hơn trong mọi diễn biến đời sống thường nhật – thuận hay nghịch cảnh
  + Đền đáp trọng ân Tổ quốc, Phụ mẫu,Thí chủ
  + Xả ly dần tính vị kỷ
  + Sức khỏe gia tăng và thọ mạng dài hơn so với chính bản lập trình Nhân-Quả kiếp trước.

  Nhờ có tha lực hộ trì bằng sự tự lực thực hành đích thực – cầu nguyện! cầu nguyện! và cầu nguyện!
  Con xin khắc ghi lời dạy của thành tựu giả Dilgo Khentse: “Cầu nguyện đến vị Thầy là tinh yếu của việc tụng niệm, liên tục hợp nhất với tâm của vị Thầy là tinh yếu của việc thực hành tu tập”.
  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô để giúp cho nhiều chúng sanh hơn nữa đến được sứ sở đầy ngọc báu và trở về cùng với những viên ngọc như ý mà không rơi vào thất bại trầm trọng thứ nhất của người tu: “ Đã được làm người mà không tu tập chánh pháp cũng giống như một người đến xứ sở đầy ngọc báu mà trở về tay không. Đây là một thất bại trầm trọng” ( trích trong “14 điều thất bại trầm trọng của người tu” của thánh gia Gampopa.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Đệ tử Mật Viễn thành tâm kính đảnh lễ tri ân Thầy!

  OM MA NI PAD ME HUM

  .

 7. Tâm Châu says:
  Kính bạch Thầy,
  Dịp giao thời năm cũ sắp qua và năm mới đang tới, là lúc các Phật tử nhìn nhận lại kết quả tu của mình, chuẩn bị cho những phát nguyện và cầu nguyện đầu năm. Cũng là dịp người dân đến chùa nhiều, có cơ hội được nghe pháp.
  Bài Thầy dạy giúp chúng con được hiểu biết thêm, điều chỉnh nội dung và cách thức cầu nguyện của mình cho đúng với chánh pháp và hiệu quả hơn. Cầu nguyện tưởng chừng như là dễ thực hiện nhất trong mười cách tích tập công đức ( nghe kinh, thính pháp, cầu nguyện, trì niệm kinh, chú, hồng danh chư Phật, lễ bái, cúng dường Tam bảo, ấn tống kinh sách…)
  Vậy nhưng thiếu vắng sự hướng dẫn và kết nối từ vị Thầy, thiếu lòng sùng tín Tam Bảo mà Đạo sư là đại diện, thì kết quả cầu nguyện coi như không có.
  Con xin cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô và các vị Đạo sư, vì lợi ích của chúng sanh!
  Om ma ni pad me hum,
  Con Tâm Châu
 8. Mat Phuoc says:
  Kinh bach Thay
  Con vo cung hoan hy khi duoc doc xong bai viet nay. Giup con hieu duoc nhung loi lac Trong cau nguyen. va su hop nhat tam cua vi Thay den voi chung co qua duong truyen song luc tam linh. Con xin cam an duc cua Thay.
  Con cau nguyen suc khoe va su truong tho cua Thay,Co.
  Cau mong tat ca chung sanh duoc thanh tuu hanh phuc cua Phat Tanh.
  Om Ah Hum
 9. Mật Nhị Khang says:
  Kính bạch Thầy
  Con vô cùng hoan hỷ với bài viết Cầu nguyện của Thầy. Cầu nguyện với mỗi hành giả là thực hành tâm linh làm gia tăng trí huệ. Tuy nhiên bất kỳ lời cầu nguyện nào của người tu đều thỏa nguyện nhưng tùy theo đạo lực của họ mà thành tựu đến nhanh hay chậm, hình thức này hoặc hình thức khác. Một cốt lõi để thành tựu duy nhất là niềm tin vào vị Thầy, Bổn tôn. Tại Mật gia Song nguyễn luôn hành trì năm cầu nguyện sau: (1)Cầu nguyện là cảm tạ ân đức của Bổn tôn, Đạo sư, Dakini thông qua kênh vận chuyển vị Thầy. (2)Cầu nguyện để sám hối những lỗi lầm đã mắc phải. (3)Cầu nguyện để thỉnh cầu Bổn tôn, Đạo sư, Dakini thông qua kênh vận chuyển là vị Thầy hóa giải những khó khăn hiện tại của mình, gia hộ cho chúng ta hanh thông cát tường.(4)Cầu nguyện cho tha nhân, thế giới , trong đó có cầu nguyện cho đất nước Việt Nam trường tồn, đời sống nhân sinh hạnh phúc, thoát khỏi thiên tai địch họa. (5) Cầu nguyện cho sự trường thọ của các bậc thánh tăng, đạo sư chân chánh, đặc biệt là vị thầy của mình, người tu sẽ được kết quả tương ứng là sức khỏe và thọ mạng dài hơn so với chính bản lập trình Nhân-Quả kiếp trước.
  Trên thực tế khi cầu nguyện cho tai qua nạn khỏi, mà không tu nhân tích phước, không tu tâm dưỡng tánh, không dừng các nghiệp bất thiện, phỏng có được gì?.Cầu nguyện là tập trung tâm trí, nhất tâm chuyển đổi vọng niệm mê lầm, xấu ác trở nên thanh tịnh. Cầu nguyện vì thế chính là phương pháp quán chiếu, nhìn lại con người thật của mình, quan sát tâm tình, trừ khử tà kiến mê tín, khát vọng phàm tình, ích kỷ nhỏ nhen, ỷ lại yếu đuối. Cầu nguyện là một cách định tâm, định ý để chuyển hóa lòng mình, lòng người để đạt được tâm Phật trên con đường giác ngộ Tối thượng.Nếu hiểu chính xác ý nghĩa cầu nguyện thì cầu nguyện là một phương pháp tu tập, có giá trị tương đương với phương pháp thiền định, quán chiếu tự tâm.
  Con đảnh lễ tri ân Thầy Cô.
  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu mong chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Ah Hum.
 10. Mật Viên says:
  Dạ, thưa Thầy!
  Con đã đọc xong loạt bài giảng của Thầy về Cầu nguyện, con thật hoan hỉ và cảm tạ Thầy đã trao cho chúng con phương thức thực hành thật đơn giản và vi diệu. Trước kia con chỉ cầu nguyện cho bản thân mình mỗi khi có sự việc không như ý, rồi rộng thêm tí là cầu nguyện cho gia đình mình, thi thoảng nghe hay chứng kiến những mảnh đời còn nhiều cơ cực hoặc bị đối xử tệ bạc thì cũng thầm mong cho họ sớm vượt qua và tìm được niềm vui trong cuộc sống. Nhưng tựu trung lại thì vẫn cầu cho bản thân mình là chính, thế mới thấy con thật ích kỷ.

  Thưa Thầy, trong bài 6 Thầy có chia sẻ những câu chuyện về các Đạo sư sùng kính vị Thầy mình, con cảm tưởng tấm lòng súng kính Đạo sư ấy như viên ngọc quý thuần khiết, trong veo, không chút tì vết. Thật đáng ngưỡng mộ.

  Dạ, thưa Thầy! con nhiều lần khiến Thầy buồn và hao tâm tổn sức để chỉ bảo. Con xin cúi đầu sám hối và xin Thầy cho con làm người tối thượng thứ hai. Con xin cảm tạ Thầy.

 11. tuệ tâm says:
  Con xin kính lễ thầy, bậc GURU soi đèn chánh pháp, con xin tri ân và cảm tạ sự khai sáng của thầy đến con và chúng sanh.
 12. Mật Diệu Hằng says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc đến kỳ 8: CẦU NGUYỆN: Tự lực hành pháp, tha lực hộ trì, nhân quả tương ưng, cũng là kỳ cuối cùng trong chuỗi bài giảng về cầu nguyện của Thầy, con hiểu rõ hơn về pháp tu cầu nguyện, hiểu rõ về hiệu năng của tu pháp này cũng như những lợi lạc mà hoạt động tâm linh này đem lại.
  Phải là một vị Thầy âm tường giáo điển, siêu việt trong việc ứng dụng pháp là cuộc sống, hiểu rõ những khó khăn của học trò và quyết tâm độ hóa chúng sanh bằng phương tiện thiện xảo để chuyển hóa tâm phàm phu nhiều mong cầu thành tâm phật, mới có thể ban cho học trò một bài cầu nguyện ngắn, gọn nhưng bao hàm nhiều nội dung ý nghĩa, giúp học trò tiếp cận với ba tinh yếu giác ngộ: xả ly, bồ đề tâm và trí huệ tánh không như vậy.
  Cầu nguyện thường là phần được phật tử hay hành giả chú trọng nhất trong mỗi lần thực hành pháp, bởi vì, cư sĩ sống trong đời sống thế tục bị quay vòng trong bể khổ của cơm áo gạo tiền nên không thể tránh khỏi việc mong cầu tu tập sẽ chuyển tình thế “mọi sự hanh thông”. Các phật tử lên chùa, sau khi dâng hương đặt lễ, khi lời khấn vái ngân lên thì đến 80% là cầu nguyện và xin xỏ với tâm bám chấp vào ngũ dục.
  Trong nghi quỹ hành trì, Thầy dạy con cách cầu nguyện lợi mình lợi người, báo đáp tứ trọng ân; đồng thời là phương thức giúp hành giả đức huệ song tu, trưởng dưỡng lòng sùng mộ Đạo sư, Bổn tôn và chư Phật để dần tiếp cận được bản tâm uyên nguyên trong sáng.Cầu nguyện tại Mật gia Song Nguyễn mang đúng nghĩa tu pháp, một trong 10 hoạt động tâm linh giúp hành giả làm đầy hai bồ tư lương về đất Phật.
  Khi học trò cầu nguyện với vị Thầy, Phật Pháp Tăng, tâm thức của học trò sẽ được kết nối với trường năng lượng thanh tịnh của Thầy, Phật Pháp Tăng. Khi cầu nguyện chí thành với lòng sùng mộ vô biên hướng tới vị Thầy, phật tánh trong tâm thức học trò sẽ được đánh thức, đồng thời nhận được một năng lượng thanh tịnh từ bản tâm giác ngộ của vị Thầy đến học trò theo luật tắc nhân quả tương ưng, giúp học trò tịnh hóa nghiệp chướng, hanh thông thế sự và thành tựu trong đạo pháp theo qua tắc “tự lực hành pháp, tha lực hộ trì”
  Tuy nhiên, theo căn cơ và nghiệp chướng của từng học trò mà lời vàng cầu nguyện phát huy tác dụng khác nhau. Đối với học trò nghiệp nhẹ, công đức nhiều thì lời cầu nguyện sớm có kết quả hơn. Tương tự như hình ảnh viên ngọc tâm ít bụi phàm sẽ dễ dàng phát ra ánh sáng hơn viên ngọc bị lớp bụi dầy đặc bao quanh. Nhưng khi thực hành tu pháp cầu nguyện với tâm sùng kính vị Thầy vô biên tạo nên sóng lực mạnh mẽ, đập vỡ lớp bụi nghiệp chướng vô minh, làm cho viên ngọc tỏa sáng ánh hào quang giác ngộ trí tuệ Phật đà và giúp học trò “đời này an lạc, đời sau cực lạc”. Thái độ trong pháp tu sùng kính vị Thầy khi thực hành cầu nguyện rất quan trọng đối với hành giả Mật tông.
  Biểu trạng của công dụng khi thực hành tu pháp cầu nguyện sẽ biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau: hanh thông thuận (công việc thế sự thuận buồm xuôi gió), hanh thông nghịch (tịnh hóa nghiệp chướng). Đối với hành giả nghiệp nhẹ, lời vàng thành tựu biểu hiện bằng việc hanh thông; đối với hành giả nghiệp nặng, tựa như viên ngọc bị bao phủ bởi lớp bụi dày, khi có trường lực thanh tịnh từ lời cầu nguyện, lớp bụi sẽ dần bị bóc ra một cách nhẹ nhàng hiện hóa bằng hình thức tịnh hóa nghiệp chướng từ nặng thành nhẹ, từ nhẹ thành không có gì. Việc tịnh hóa thông qua thực hành pháp sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều so với khi đủ hội duyên, quả báo trổ ra. Bởi vì, khi tịnh hóa, nghiệp chướng sẽ được tiêu trừ nương theo “tha lực” của sự thực hành pháp. Nhờ tha lực đó mà hành giả nhẹ nhàng đón nhận sự tịnh hóa. Dụ như trong thế gian, người gặp nạn mất tiền, liên quan đến pháp luật nhưng có người nhà làm quan to, giàu có thì có thể giúp người đó thoát khỏi việc phá sản và tù tội. Đối với người không thực hành pháp, không có ai trợ giúp; khi trổ quả, tự mình nhận lãnh những gì mình đã gây nhân, e rằng vào thời điểm đó khó mà chống đỡ được vì “họa vô đơn chí”.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng về cầu nguyện với nhiều kỳ, giúp học hiểu rõ về tu pháp cầu nguyện vi diệu này.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 13. Nga (HN) says:
  Thưa thầy con đã đọc hết loạt bài về cầu nguyện và hiểu cầu nguyện là một trong 10 pháp hành tâm linh của đạo Phật. Trước đây khi đến chùa con thường chỉ cầu xin những ước muốn cá nhân, sau con giảm dần ước muốn vật chất và hay cầu chư Phật chư Bồ tát gia hộ cho con có trí tuệ và được bình an, đồng thời khấn nguyện cho những người thân trong gia đình được bảo trợ tai qua nạn khỏi, mọi việc hanh thông. Gần đây con mới phát tâm cầu nguyện cho tất thảy chúng sanh nhưng cũng chỉ cầu khi nào thắp hương mà thôi. Qua loạt bài con thấy mình có thể phát tâm cầu nguyện mọi lúc mọi nơi, đi đứng nằm ngồi đều có thể cầu nguyện được. Tâm xuất Phật biết, khi cầu nguyện tức là đã “tự lực hành pháp” thì sẽ được Bổn tôn, chư Phật “tha lực hộ trì”. Khi cầu nguyện tâm thức của người tu sẽ được kết nối với trường năng lượng thanh tịnh của Thầy, Phật Pháp Tăng. Cầu nguyện với lòng sùng mộ chí thành hướng tới vị Thầy, phật tánh trong tâm thức học trò sẽ được đánh thức, đồng thời nhận được một năng lượng thanh tịnh từ bản tâm giác ngộ của vị Thầy đến học trò theo luật tắc nhân quả tương ứng, giúp học trò tịnh hóa nghiệp chướng, hanh thông thế sự và thành tựu trong đạo pháp theo quy tắc “tự lực hành pháp, tha lực hộ trì”.
  Tuy nhiên, theo căn cơ và nghiệp báo của người tu mà lời cầu nguyện phát huy tác dụng khác nhau và đạt thành tựu nhanh hay chậm với hình thức khác nhau.

  Con hiểu cầu nguyện là thước đo trình độ tâm linh của hành giả Phật giáo, và “Cầu nguyện đến vị Thầy là tinh yếu của việc tụng niệm, liên tục hợp nhất với tâm của vị Thầy là tinh yếu của việc thực hành tu tập”. Cầu nguyện giúp con dần dần chuyển hoá được tâm vị kỷ, niệm vọng mê lầm xấu ác thành bồ đề tâm, tích được công đức và tăng trưởng trí tuệ. Giờ con đã hiểu và càng muốn tri ân vị thầy và các đệ tử của ngài đã giải đáp các khúc mắc mê lầm trước đây của con.

  Cầu nguyện cho tất thảy chúng sanh được Phật pháp soi rọi và sớm thành tựu Phật quả.

 14. Mật Diệu Tâm (Nguyễn Minh Nhật) says:
  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết vô cùng quý báu này mà Thầy đã khai thị cho chúng con.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sanh.
  Om mani padme hum.
 15. Mật Chánh Tấn says:
  Kính bạch Thầy,

  Con cảm tạ ơn Thầy về những lời dạy trong bài viết này ạ.

  Qua bài viết này, con chỉ mới hiểu được 3 điểm lợi ích từ hoạt động cầu nguyện.

  Từ lời Thầy dạy rằng, thường xuyên thực hiện cầu nguyện bằng lời nói sẽ giúp cho hành giả Mật Tông khai trí và rèn luyện được cách suy nghĩ, sắp xếp logic trong từng lời nói. Đồng thời, thực hiện cầu nguyện thường xuyên cũng sẽ giúp khả năng trình bày được tốt hơn, nói năng được lưu loát và rõ ràng hơn. Qua lời Thầy dạy, con nhận thấy được lợi ích to lớn đầu tiên này của việc thường xuyên thực hiện lời cầu nguyện bằng khẩu ngữ thực sự cần có ở mỗi con người, đặc biệt là cho người dân Việt Nam, bởi lẽ người dân Việt Nam do một phần bị ảnh hưởng bởi nền giáo dục “cô đọc, trò chép” (con xin mạn phép dùng từ này ạ, nếu có gì sai sót mong Thầy tha lỗi cho con) khiến cho đa phần các học sinh, sinh viên rất ngại giao tiếp, ngại thể hiện bản thân, bộc lộ khả năng của mình, đặc biệt là các ngành liên quan nhiều đến kỹ thuật như công việc của con. Con cảm tạ Thầy đã khai sáng cho con lợi ích thực sự to lớn này của việc thường xuyên thực hiện hoạt động cầu nguyện.

  Lợi ích thứ hai con nhận ra được chính là việc khi ta tự lực cầu nguyện bằng khẩu ngữ chính là khi ta tự lực hành pháp. Với hoạt động này giúp con liên tưởng đến cách thức học thuộc bài ngày trước con được dạy rằng khi học ta nên đọc nhìn và đọc từ từ nên, đọc thẩm từng cầu để giúp cho tâm trí hòa cùng với lời nói, giúp cho tâm trí không nghĩ ngợi lung tung khi đang học. Qua đó, con nhận ra rằng, khi thực hành cầu nguyện bằng khẩu ngữ cũng một phần giúp cho người hành giả tập trung tâm trí với lời nói, giúp hợp nhất được tâm và ngữ. Và điều tất nhiên khi ta thực hành cầu nguyện ta cần tỏ lòng tôn kính, thể hiện sự trang nghiêm trong dáng ngồi, quần áo. Như vậy, con nhận thấy được thực hành cầu nguyện thường xuyên bằng khẩu ngữ còn giúp cho ta hợp nhất các hoạt động thân, ngữ, tâm.

  Lợi ích thứ ba con nhận ra được cũng là lợi ích quan trọng nhất của việc thực hành cầu nguyện thường xuyên: đó là theo bố cục 5 phần như lời Thầy dạy, thực hành cầu nguyện thường xuyên còn giúp ta đạt được Nhân – Quả tốt. Bởi vì (1) đầu tiên ta biết tỏ lòng biết ơn tới Đức Bổn tôn, Đạo sư, Dakini thông qua kênh vận chuyển vị Thầy, chính là ta biết gieo một nhân Niềm Tin vững chắc vào các Ngài, thể hiện lòng tin vào Phật pháp. Và khi ta có được tài bảo đầu tiên quan trọng nhất (Niềm Tin) như lời Đức Phật dạy thì sẽ giúp ta tiến tới đạt được các tài bảo tiếp theo: giới đức, đa văn, khiêm cung, tàm, quý, trí tuệ. (2) Sau đó, ta biết quán xét bản thân, tự biết nhìn nhận những lỗi lầm của mình, giúp ta biết được “Nhân là sám hối, Quả đem lại là tịnh hóa nghiệp chướng”. (3) Rồi tiếp đến ta thể hiện lời thỉnh cầu tới Bổn tôn, Đạo sư, Dakini thông qua kênh vận chuyển là vị Thầy để hóa giải những khó khăn hiện tại của mình. Điều đó thể hiện mong ước tới sự gia hộ của các Ngài. (4) Tiếp đến, ta cầu nguyện cho hạnh phúc của chúng sanh, cầu nguyện cho mọi gian khổ của chúng sanh được vơi bớt, chính là thể hiện cốt yếu của Bồ đề tâm. Khi ta biết nghĩ tới người khác, chính là khi ta gieo một nhân lành, giống như ta phát đi một năng lượng tốt hướng ra ngoài tới chúng sanh. Và con biết được rằng nhiều định luật khoa học đã chứng minh khi ta phát ra một năng lượng ra ngoài như thế nào, ta sẽ nhận lại được một năng lượng tương ứng như vậy, điển hình như sóng rada. Do đó, khi ta biết nghĩ tốt, gieo nhân tốt, hướng điều tốt tới mọi người thì bản thân ta cũng sẽ nhận được những quả tốt, những ứng xử và điều tốt lành tới bản thân. (5) Và điều cuối cùng, chính là tỏ lòng súng kính vị Thầy của mình theo như đúng lời dạy trong “Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo sư”. Khi ta biết tỏ lòng sùng kính, nghe lời vị Thầy tâm linh của mình, thì sẽ được vị Thầy từ bi chỉ dạy những chánh pháp, chánh kiến giống như học trò chúng con được Thầy chỉ dạy những điều hay, thực tế, giúp cho chúng con có cơ hội được thực hành chánh pháp, giúp cho đường đạo và đường đời của chúng con được song hành, điển hình từ bài viết “Hoa hồng và Ổ khóa” Thầy đã chỉ dạy cho con. Qua lời Thầy dạy, từ bố cục trên con thấy được thực hành cầu nguyện thường xuyên còn giúp cho ta gieo được những Nhân-Quả tốt, giúp cho người hành giả đạt được những lợi lạc trong cuộc sống.

  Con cảm tạ lời dạy của Thầy ạ
  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô
  Cầu mong tất cả chúng sanh đạt được hạnh phúc Phật tánh

  Om mani padme hum

 16. Mật Giác Hương (CAM HUONG) says:
  THƯA THẦY CON ĐÃ ĐỌC XONG BÀI NÀY RỒI CON CAM ƠN THẦY
 17. Mật Tuệ Phúc says:
  Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ!
 18. Nguyễn vân diệulinh says:
  Kính bạch Thầy! Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy, con cầu cho sức khỏe Thầy cô trường thọ vì lợi lạc của mọi chúng sanh, con nguyện cầu Quốc Thái dân an,còn cầu mong cho tất cả chúng sanh đạt được hạnh phúc Phật tánh
 19. Mật Cẩm Hồng (Mật Cẩm Hùng) says:
  Kính Bạch Thầy.Con đã đọc bài này rồi thưa thầy. Con cảm tạ ơn Thầy đã dìu dắt chúng con đi trên con đường Phật pháp. Concầu nguyện cho sức khẻo và sự trường thọ của thầy cô
  vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om maniPadme hum
 20. Hoàng minh tâm says:
  Trọng kính bạch thầy. Con hoàng minh tâm nguyện là cái áo chánh kiến được mặc vào để chống lại gió chướng quỷ ma
 21. Mật Tuyết Hoa says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con xin cám ơn sự khai thị của Thầy.
  Con nguyện cầu sức khỏe và sự trường thọ đến Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Kính Thầy.

 22. Chu Thị Hồng Đăng says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài giảng của Thầy rồi ạ.
  Thưa Thầy, trước kia con chỉ hiểu hạn hẹp rằng cầu nguyện là cầu xin những lợi ích cho cá nhân, gia đình mình nhưng nay qua bài giảng của Thầy con hiểu ý nghĩa thiêng liêng cao quý, lợi mình lợi chúng sanh của cầu nguyện đích thực.
  Khi Phật tử cất lên bài cầu nguyện được vị Thầy truyền pháp đích thực trao cho với lòng thiết tha sùng kính, với niềm tin kiên định thì chẳng những tâm bồ đề được trưởng dưỡng, trí tuệ khai mở, trình độ tâm linh được nâng cao, chúng sanh cùng lợi lạc mà bản thân người ấy còn được “tha lực hộ trì, nhân quả tương ưng”. Hơn nữa, việc thực hành cầu nguyện còn có thể thực hiện “dễ dàng” hơn tọa thiền, chép kinh, niệm chú,.. vì giúp tâm không bị vọng tưởng. Con xin cảm tạ Thầy đã khai thị.
  Con xin cầu nguyện Thầy, Cô luôn mạnh khỏe vì lợi lạc chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum
 23. Phong Lữ says:
  Mô Phật!
  Thưa Thầy, con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc và hạnh phúc chúng sanh.
 24. Mật Nghiêm Giác says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ
  Qua bài giảng của Thầy giờ đây con đã được biết ”cầu nguyện các hành giả Mật Giáo từ từ được khai trí, người tu dần dần rèn luyện phát triển khẩu ngữ và hành giả sẽ chuyển sang trạng thái khai giác” và bài cầu nguyện của Mật Gia Song Nguyễn có 5 ý tương ứng nhân quả
  Con cảm ơn Thầy đã khai thị cho chúng con
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh
  OM MANI PADME HÙM.
 25. Mật Tấn khải says:
  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài này rồi thưa Thầy,con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con loạt bài cầu nguyện phương pháp tu thật vi diệu. lợi lạc và bổ ích .
  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om mani padme hum.
 26. Diệu Viên Nguyên says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết Kỳ 8: Cầu nguyện: Tự lực hành pháp, tha lực hộ trì, nhân quả tương ưng rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con nhiều điều quý báu về tu pháp Cầu nguyện.
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 27. Mật thúy says:
  Thưa Thầy!
  Con đa đọc xong bài này rồi ah con cảm ơn Thầy đã dại con rất hoan hỉ với bài viết này ah
  Cầu mong tắt cả chúng sanh đều có duyên lành biết đến chánh pháp con nguyện đêm công đức đọc bài này hồi hướng cho mẹ chồng của con la trầm thụy Liêu màu hết bịnh OM ah hùm
 28. Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã có bài viết này giúp con có thể biết được Nhân và Quả mà mình có được qua những lời cầu nguyện hằng ngày mà mình vẫn thực hành.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  cầu mong chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.

  om ah hum

 29. Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy! Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con những pháp tu để chúng con tích tập công đức và trí tuệ hàng ngày, trong đó có cầu nguyện. Thầy đã dùng những phương pháp sư phạm phù hợp với đối tượng sư phạm mà dạy cho chúng con. Khi chúng con cầu nguyện thì tự lực hành pháp tha lực hộ trì, tương ưng theo quy luật nhân quả.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.

 30. Mật Tấn Pháp says:

  Kính bạch Thầy con đã đọc bài viết này rồi ạ
  Con cảm Thầy đã khai thị cho chúng con.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh
  Om mani padme hum.

 31. Mật Nhẫn Hoà says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này ạ
  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Om mani padme hum.

 32. Cao Thị Hoài My says:

  Kính bạch Thầy!
  Con là Mật Thuận Nữ (Cao Thị Hoài My) con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ, trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu, hạnh phúc.
  Om Mani Padme Hum.

 33. Mật Hoàng Vân says:

  Con kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ. con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con.

  Con cầu nguyện cho Thầy cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  OM MANI PADME HUM.

 34. Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc bài viết: “ Kỳ 8: CẦU NGUYỆN: Tự lực hành pháp, tha lực hộ trì, nhân quả tương ưng”. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho con được hiểu về những lợi lạc mà tu pháp Cầu nguyện mang lại cho hành giả trong quá trình tu tập. Con hiểu được rằng cầu nguyện không chỉ là một mô thức phát triển khẩu ngữ bởi mục đích trình bày ý tưởng mà còn thể hiện trực tiếp lòng sùng mộ chân thành của người học trò với vị Thầy, Bổn tôn; thể hiện cảm xúc thực của mình với tha nhân và hoàn cảnh khách quan bên ngoài. Trong khi cầu nguyện, hành giả phải phát huy tối đa mọi trí lực để trình bày nội dung ngang qua hình thức biểu đạt của ngôn từ. Vì vậy, so với các hoạt động tâm linh khác, người cầu nguyện sẽ không hoặc hiếm khi bị phân tâm tư tưởng. Cầu nguyện bởi những lẽ đó trở thành tự lực hành pháp đích thực, là đường truyền tốt nhất giữa người tu với Bổn tôn thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy; là cách người tu thể hiện Bồ đề tâm nguyện tha thiết.
  Ngang qua luận giảng của Thầy, con cũng được hiểu về diễn trình của luật tắc nhân quả tương ưng khi thực hiện tu pháp cầu nguỵện của Mật gia Song Nguyễn với 5 nội dung: 1. Cầu nguyện trước tiên để cảm tạ ơn đức của Bổn tôn, Đạo sư, Đakini thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy đã gia hộ cho chúng con được những gì tốt đẹp trong quá khứ thì khi đó, nhân là niềm tin, quả là tích luỹ được đệ nhất thánh tài; 2. Cầu nguyện để sám hối những lỗi lầm đã mắc phải thì nhân là sám hối, quả là tịnh hoá nghiệp chướng; 3. Cầu nguyện để thỉnh cầu Bổn tôn, Đạo sư, Đakini gia hộ thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy để chuyển hoá những khó khăn hiện tại thì nhân là Chánh niệm về Thầy, Phật, Pháp, Tăng; quả là sự tự tin trong mọi diễn trạng của cuộc sống vì dù phước hay hoạ, chúng con luôn cảm niệm rằng đó là ơn phước gia hộ của Bổn tôn thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy; 4. Cầu nguyện cho tha nhân, thế giới thì nhân là cầu nguyện cho chúng sanh, quả là xả ly tính vị kỷ; 5. Cầu nguyện cho sự trường thọ của các bậc Thánh tăng, Đạo sư chân chính, đặc biệt vị Thầy của mình thì quả là sức khoẻ và sự thọ mạng dài hơn so với chính bản lập trình nhân quả kiếp trước.
  Con cảm tạ ơn đức của Thầy đã ban cho chúng con bài pháp thật lợi lạc.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh. Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 35. Mật Liễu Thuận says:

  Kính bạch thầy
  Con Mật Liễu Thuận hoan hỷ khi đọc bài giảng của thầy
  Con cảm ơn thầy đã khai thị cho chúng con, giúp chúng con hiểu cách cầu nguyện và lợi ích của cầu nguyện trong quá trình tu tập
  Cầu nguyện thầy mạnh khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh
  Om Mani Padme Hum

 36. Nguyễn Hải says:

  Con Mật Hùng Tâm đã đọc bài viết này, xin cảm ơn Thầy.

 37. Mật Quảng Lượng (Lê Tùng) says:

  Kính Bạch Thầy, con đã hiểu hơn về “tự lực hành pháp, tha lực hộ trì”,  “cầu nguyện”.

  Con xin hoan hỉ tán thán với đạo hạnh của huynh Mật Kiên(con đọc comment của huynh ấy ở trên ạ).

  Cầu nguyện khi xuất phát là tâm vì lợi lạc của chúng sinh thì nhanh chóng đạt được ý nguyện, và giúp cho người Phật tử chuyển hóa tâm một cách rõ nét.

  Từ khi con tập cầu nguyện thì con thấy tâm mình thay đổi rất nhiều!

  Con cảm tạ ân đức của Bổn tôn, Đạo sư, Dakini thông qua kênh vận chuyển của Vị Thầy đã trao truyền cho chúng con pháp tu cầu nguyện!

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô luôn thân tâm an lạc và trường thọ vì lợi lạc của chúng sinh!

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om Mani Pahme Hum!

 38. Nguyễn Thị Mai Anh says:

  Kính bạch Thầy.

  Con Mật Diệu Châu con đã đọc bài rồi ạ

  Con tạ ơn Thầy đã giáo huấn và trao truyền cho chúng con pháp tu hữu ích. Khi chúng con cầu nguyện với lòng sùng kính vị Thầy Bổn tôn thì sẽ đạt được những nhân quả tốt.

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu với hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani Padme Hum.

 39. Mật Tự Tâm says:

  Kính bạch Thầy,

  con hoan hỷ và cảm tạ ơn Thầy ,đã từ bi khai thị cho

  học trò chúng con những bài luận giảng hữu ích ,để

  chúng con tỉnh thức mà bước đi trên con đường tu

  tập giải thoát. Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và

  sự trường thọ của Thầy Cô ,vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh

  phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 40. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết này. Từ luận giải của Thầy, con hiểu được rằng khi cầu nguyện trực tiếp thỉnh bạch tới Thầy, Bổn tôn thì đệ tử chúng con có được sự tự lực hành pháp từ đó sẽ có tha lực hộ trì. Khi cầu nguyện với những bản văn cố định, chúng con sẽ nhận được công đức, trưởng dưỡng Bồ đề tâm và tích luỹ được trí tuệ từ sự gia trì của các Đấng chiến thắng qua kênh vận chuyển của vị Thầy. Đối với cầu nguyện với nội dung bất định là cách để chúng con tự mình thỉnh bạch những nội dung không ai có thể thay thế, mang tính thời sự, thể hiện sự tỉnh thức, chánh niệm khi sắp xếp những niệm tưởng với sự tác ý thành lời. Giờ đây, con đã hiểu lời dạy của Thầy rằng  cầu nguyện khi ấy không còn là “xin-cho” như ngoại đạo mà là thước đo trình độ tâm linh của hành giả đạo Phật, đặc biệt là Mật tông Tây Tạng. Như trong bài 2 ở loạt bài về cầu nguyện này, Thầy đã chỉ dạy về cầu nguyện là pháp tu, cụ thể là “Cầu nguyện trong Phật giáo là phương pháp thức tỉnh. Cầu nguyện là một hình thức thiền, là một phương thức tu chỉnh nội tâm”.(học giả Tịnh độ Chân tông Nhật Bản G.R.Lewis). Đến bài viết này, con đã hiểu đó là hình thức thiền minh sát tuệ, là đường truyền tốt nhất giữa người tu với Bổn tôn thông qua kênh vận chuyển sóng lực là vị Thầy. Khi tự lực thực hành pháp tu cầu nguyện với nội dung bất định nhưng bố cục cố định như vị Thầy chỉ dạy trong bài, đệ tử chúng con được đặt mình trong quỹ đạo chánh pháp không để vọng tưởng tán loạn như ngựa không cương, thuyền không lái. Đó là phương pháp trưởng dưỡng niềm tin kiên cố vào Thầy, Phật, Pháp, Tăng và rèn luyện khẩu ngữ, trưởng dưỡng Bồ đề tâm và từ khai trí sẽ chuyển qua khai giác nhờ “tự lực hành pháp, tha lực hộ trì“.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã lược giải về Nhân-Quả tương ưng trong thực hành cầu nguyện với nội dung bất định với bố cục cố định tại Mật gia Song Nguyễn. Con hiểu rằng đây chính là lý-sự viên dung theo luật tắc Nhân-Quả rõ ràng, khác với việc cầu xin núp bóng cầu nguyện của những người lên chùa khấn vái. Con xin ghi nhớ những nội dung luận giải của Thầy trong bài viết để từ đó gieo nhân để nhận được quả tương ưng trong mỗi lần cầu nguyện theo bố cục tại nghi quỹ hành trì giáo pháp Mật tông tại Mật gia Song Nguyễn. Đặc biệt, con xin ghi nhớ lời Thầy dạy trong bài “Bất kỳ lời cầu nguyện nào của người tu, Bổn tôn đều thoả nguyện nhưng tuỳ theo đạo lực của họ mà thành tựu đến nhanh hay chậm, hình thức này hoặc hình thức khác”. Đến đây, con lại hiểu ra rằng gốc của pháp tu cầu nguyện thành tựu là phụ thuộc vào đạo lực của người tu, tức là niềm tin và lòng sùng mộ tới những đối thể cầu nguyện là Thầy, Bổn tôn. Trong đó, con khắc tâm ghi nhớ lời dạy của thành tựu giả Dilgo Khyentse: “Cầu nguyện đến vị Thầy là tinh yếu của việc tụng niệm, liên tục hợp nhất tâm với tâm của vị Thầy là tinh yếu của việc thực hành tu tập”.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã viết loạt bài về cầu nguyện này. Con xin cầu nguyện Thầy, Cô mạnh khoẻ, trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Con xin trùng tuyên ba chìa khoá tâm linh:

  “Hỡi Đại sĩ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật pháp

  Hỡi những bậc Toàn giác, đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém

  Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm đến con”.

  OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM.

 41. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài rồi, con cảm tạ ơn Thầy đã giảng giải giúp con hiểu thêm về việc cầu nguyện và Nhân Quả tương ưng từ việc cầu nguyện.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ củ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 42. Mật Nguyên Hội says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết : “ Cầu Nguyện Kỳ 8 :” Tự lực hành pháp, tha lực hộ trì, nhân quả tương ứng.”

  Con cảm tạ Thầy đã khai thị cho chúng con bài viết lợi lạc trong con đường hành pháp để đến gần với đạo lộ giải thoát.

  Cầu nguyện là một nét văn hóa tâm linh đặc trưng thể hiện sự gắn bó mật thiết giữa con người và thánh đạo, giữa thực tế hiện hữu và tâm linh siêu hình. Đặc biệt đạo Phật cầu nguyện như là phương thức kích hoạt tiềm năng của chủ thể và đối tượng và tập trung vào nhũng bình diện khác, đa dạng hơn, siêu việt hơn.Khi cầu nguyện hành giả Mật giáo từ từ được khai trí chính mình quen dần với sự trình bày ý tưởng.Chính trong cầu nguyện thể hiện trực tiếp sự sùng mộ chân thành của mình đối với vị Thầy, Bổn tôn, bày tỏ cảm xúc thực của mình với tha nhân và hoàn cảnh khách quan bên ngoài như thiên tai địch họa.

  Ở Mật gia Song Nguyễn các hành giả huynh đệ luôn cầu nguyện trong mỗi lần thực hành pháp.Từ tận đáy lòng cầu nguyện hành giả được coi như là tự lực hành pháp, một khi tự lực hành pháp sẽ được tha lực hộ trì. Bất kỳ lời cầu nguyện nào của người tu Bổn tôn đều thỏa nguyện nhưng tùy theo đạo lực của họ mà thành tựu đến nhanh hay chậm hình thức này hay hình thức khác.Một cốt lõi để thành tựu duy nhất là niềm tin vào vị Thầy Bổn tôn.Do vậy những hành giả vi phạm Mật giáo giới số 1 sẽ ít khả năng thành tựu cầu nguyện như đạo hữu khác cho đến khi phục hồi được giới nguyện Mật giáo.Ở Mật gia Song Nguyễn,bản văn cầu nguyện bất định với bố cục sẽ được tương ứng nhân quả là (1)Khi cầu nguyện là cảm tạ ân đức của Bổn tôn,Đạo sư, Dakini thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy, đã gia hộ, hành giả thể hiện niềm tin tuyệt đối vào những đối tượng cầu nguyện.(2)Cầu nguyện để sám hối những lỗi lầm đã mắc phải,nhân là sám hối , quả là tịnh hóa nghiệp chướng.(3) Khi cầu nguyện để thỉnh cầu Bổn tôn,Đạo sư, Dakini thông qua kênh vận chuyển là vị Thầy hóa giải những khó khăn hiện tại của mình, gia hộ cho chúng ta hanh thông cát tường, hành giả thực hành Chánh niệm về những đối thể cầu nguyện quan trọng là Thầy,Phật,Pháp,Tăng.(4)Cầu nguyện cho tha nhân,thế giới trong đó có cầu nguyện cho nước Việt Nam.(5) Cầu nguyện cho sự trường thọ của các bậc thánh tăng,đạo sư chân thành,đặc biệt là vị Thầy của mình.

  Kính Bạch Thầy, nhìn lại với bản thân con với con đường chập chững tu tập từ khi có được duyên lành đến với Chanhtuduy.com đến với Mật gia Song Nguyễn qua lời khai thị giảng luận của vị Thầy con hiểu được ý nghĩa nhân quả của lời cầu nguyện, niềm tin vào vị Thầy Bổn tôn là giá trị cốt lõi thành tựu duy nhất. Không như trước đây bản thân con mỗi khi mệt nhoài với tham mê của cuộc sống thế gian chạy theo vòng xoáy danh lợi để rồi không đạt được cái mà mình mong muốn thì con mới cầu nguyện.Lời cầu nguyện mơ hồ mông lung không có đối tượng,giống như một lời xin cho được ban ơn theo tâm ý riêng của mình.

  Con xin cảm tạ Thầy khai thị cho con thấy ra những giá trị lợi lạc mà mình đang có trong việc cầu nguyện theo bản mẫu ở Mật gia Song Nguyễn,cầu nguyện là thực hành pháp.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô và sự trường thọ.

  Xin cầu nguyện ngon đuốc trí huệ được thắp sáng muôn nơi.

  Om Mani Padme Hum

 43. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài “Kỳ 8: CẦU NGUYỆN: Tự lực hành pháp, tha lực hộ trì, nhân quả tương ưng” của Thầy ạ.

  Qua bài con hiểu cầu nguyện không phải là đi cầu xin như kiểu mọi người lên chùa thắp hương cầu xin được phát tài, phát lộc,… mà “cầu nguyện là thước đo trình độ tâm linh của hành giả Phật giáo, đặc biệt là Mật tông Tây Tạng”. Thông qua việc tự bản thân chúng con cầu nguyện theo sở nguyện và thể hiện Bồ đề tâm nguyện tha thiết của mình thì chúng con sẽ vừa tích lũy được công đức, vừa tích lũy được trí tuệ. Khi cầu nguyện chúng con phải “tự phát huy tối đa mọi trí lực để trình bày nội dung và sử dụng thủ pháp biểu đạt bằng ngôn từ” nên sẽ phát triển được khẩu ngữ và sẽ ít bị phân tâm trong quá trình cầu nguyện. Cầu nguyện chính là đường truyền tốt nhất giữa người tu với Bổn tôn thông qua kênh vận chuyển sóng lực là vị Thầy nên điều cốt lõi là người hành giả phải có niềm tin vào vị Thầy, Bổn tôn thì khi tự lực hành pháp sẽ được tha lực hộ trì.

  Con hoan hỷ với “bản văn cầu nguyện bất định với bố cục cố định sẽ được tương ưng nhân quả” Thầy khai thị trong bài.

  Con cảm tạ ơn Thầy về bài viết lợi lạc và ý nghĩa.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 44. Võ Hồng Vẹn says:

  Thưa Thầy Con đọc xong bài này rồi ạ!

  Con hiểu thế nào là cầu nguyện,

  Kính chúc Thầy Cô được nhiều sức khỏe khỏe

 45. Mật Nhã Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con vô cùng hoan hỷ khi đọc bài viết” kỳ 8: Cầu nguyện: tự lực hành Pháp, tha lực hộ trì, nhân quả tương ưng”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con nhiều điều, để chúng con biết được rằng ẩn sau hai từ ” cầu nguyện” là biết bao ý nghĩa sâu sắc và giá trị lợi lạc, giúp cho người tu tích lũy được công đức và trí tuệ, phát huy được thái độ sùng kính Đạo sư trong quá trình tu tập. Con xin ghi nhớ lời dạy của Thầy ” Cầu nguyện đến vị Thầy là tinh yếu của việc tụng niệm, liên tục hợp nhất tâm với tâm của Thầy là tinh yếu của việc thực hành tu tập”.

  Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum.

 46. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán khả năng ngôn ngữ trác tuyệt, bút lực sung mãn của vị Thầy giúp chúng con lần nữa khai tâm mở trí, thấy được diễn trình nhân- quả tương ưng trong hoạt động cầu nguyện: đó là tự lực hành pháp, tha lực hộ trì.

  Thực tế xuất phát của quy trình này phải là tha lực rồi mới có tự lực – tha lực. Bởi lẽ ban đầu, hành giả sơ cơ dựa vào lực giáo huấn của vị Thầy để tiếp thu giáo điển, từng bước thực hành pháp cầu nguyện. Nhờ sự tinh tấn không nhàm mỏi mà hành giả thấm nhuần dần lời dạy của chư tôn, để rồi tiến lên một tầm cao mới: tự lực. Trong hoạt động cầu nguyện, hành giả phải tự tư duy để biểu đạt ý tưởng, ngôn ngữ trình bày khi tác bạch Bổn tôn và chư thánh đức. Lúc này, hành giả phải vận trí, huy động vốn ngôn ngữ tự thân để sao cho trình bày sáng ý, rõ nghĩa các vấn đề cần biểu đạt. Từ đó mà khả năng khẩu ngữ phát triển, là tiền đề của hoạt động thuyết pháp trong tương lai.

  Thêm vào đó, khi hành giả tập trung tư tưởng cao độ vào đối thể cầu nguyện, họ hốt nhiên đi vào trạng thái thiền, là mô thức kết nối tâm linh với Bổn tôn, kích hoạt sóng lực gia hộ của ngài từ cõi giới thù thắng. Vì thế hành giả sẽ nhận được ơn phước tùy theo đạo lực và trình độ tâm linh của mình. Đó là tha lực hộ trì.

  Con sẽ cố gắng ghi nhớ lời Thầy dạy về các bước thực hành cầu nguyện để đạt được lợi ích rốt ráo.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 47. Mô Phật,

  Kính Bạch Thầy con đã đọc bài này.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy, con cảm tạ Thầy đã từ bi luận giảng về Cầu nguyện, là tự lực hành pháp, tha lực hộ trì, và chỉ cho chúng con thấy được Nhân quả tương ưng trong từng phần cố định của bố cục cầu nguyện.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 48. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi.

  Qua bài viết, con hiểu thêm được rằng thực hiện khẩu ngữ khi cầu nguyện với nội dung bất định, chính là tự lực hành pháp. Vì khi đó người hành giả sẽ là người trực tiếp thực hiện pháp này khi trình bạch đến Bổn Tôn. Việc này đòi hỏi hành giả cần phải tập trung để suy nghĩ, sắp xếp  rồi trình bày những suy nghĩ, tâm tư nguyện vọng đến Bổn Tôn.  Đồng thời cũng là cách thể hiện sự sùng mộ chân thành của hành giả đến Bổn Tôn,vị Thầy cũng như bày tỏ lòng từ đến tha nhân cùng hoàn cảnh khách quan bên ngoài.

  Nếu tọa thiền, lễ bái, cúng dường, nghe pháp, chép kinh, niệm Phật, trì chú là những phương pháp dễ bị vọng tưởng. Thì việc cầu nguyện lại cần các hành giả tập trung tối đa để phát huy mọi trí lực trong việc trình bài nội dung và ngôn từ. Đây vừa là hình thưc thiền minh sát tuệ, là đường truyền tốt nhất giữa người tu  với Bổn Tôn thông qua sóng lực của vị Thầy và giúp cho hành giả từ quá trình khai trí chuyển sang trạng thái khai giác cũng như thể hiện được nội lực của hành giả, trưỡng dưỡng tâm bồ đề.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con hiểu được khi thực hiện bản văn cầu nguyện bất định trong thực hành pháp ở Mật Gia Song Nguyễn với bố cục cố định chúng con sẽ nhận được nhân quả tương ưng  là : Niềm tin, sám hối, hanh thông, , trở thành người biết ơn và biết nhớ ơn, thực hành hạnh xả ly, tăng thêm thọ mạng. Tựu chung sự cầu nguyện  không phải là mục đích xin cho mà còn là thước đo trình độ tâm linh của hành giả, thể hiện tâm sùng kính vị Thầy như trong Mật tông Tây Tạng. Điều đã được ngài Dilgo Khentse khẳng định “Cầu nguyện đến vị Thầy là tinh yếu của việc tụng niệm, liên tục hợp nhất với tâm của vị Thầy là tinh yếu của việc thực hành tu tập”.

  Con cảm ơn Thầy đã viết bài viết lợi lạc.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe và an tịnh.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 49. Mật Pháp Ngân says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ. Con xin cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 50. Mật Hồng Nguyện says:

  Kính Bạch Thầy

  con đã đọc bài viết này rồi ạ

  con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  om mani padme hum

 51. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ Thầy đã từ bi giảng giải cho chúng con về lợi lạc của pháp tu cầu nguyện. Qua bài viết của Thầy, con hiểu rằng khi thực hành tu pháp cầu nguyện chúng con tập trung trên cả ba phương diện là thân, ngữ, tâm: thân ngồi trong tư thế kiết già, ngữ là hoạt động cầu nguyện còn tâm thì hướng đến Thầy và Bổn Tôn để bày tỏ cảm xúc thực của mình. Con nhớ lại lời dạy của Đức Liên Hoa Sanh, sơ tổ Mật Tông Tây Tạng đã từng khai thị rằng:”Nếu con muốn thấm đẫm trong cơn mưa đều đặn của phước lành, hãy cầu nguyện với lòng sùng mộ”. Kết hợp với lời dạy của Thầy trong bài viết trên rằng qua việc thực hành tu pháp cầu nguyện thể hiện được đạo lực của người tu thì con nhận thấy rằng thông qua việc cầu nguyện, hành giả thể hiện tấm lòng biết ơn, cảm niệm ơn phước cũng như cầu nguyện cho tha nhân (đào luyện phẩm chất từ bi và dần xả ly tính vị kỷ), cũng cùng lúc trưởng dưỡng lòng sùng mộ Đạo sư. Vậy thì khi càng tinh tấn thực hành tu pháp này, hành giả càng đến gần hơn với từ trường của vị Thầy và chư Phật, càng đào luyện các phẩm chất diệu kỳ và càng dễ đạt được những ước nguyện chính đáng theo cơ chế tự động. Dần dần, lòng sùng mộ trở nên “thuần thục” hơn từ lời nói biến thành suy nghĩ và hành động, từ đó hành giả càng dễ kết nối với từ trường thanh tịnh của Bổn Tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy nhờ lòng sùng mộ trong quá trình cầu nguyện. Bởi vậy, Ngài Dilgo Khentse đã dạy rằng “cầu nguyện đến vị Thầy là tinh yếu của việc tụng niệm, liên tục hợp nhất với tâm của vị Thầy là tinh yếu của việc thực hành tu tập”.

  Con xin thành tâm cầu nguyện:

  Hỡi Đại sĩ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật pháp.

  Hỡi những bậc toàn giác, xin đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém.

  Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm đến con.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Om Mani Padme Hum.

 52. Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài ” Cầu nguyện kỳ 8 : Tự lực hành pháp, tha lực hộ trì, nhân quả tương ưng : rồi ạ

  Con cảm tạ Thầy đã giảng luận cho chúng con hiểu hơn lợi lạc của pháp tu  cầu nguyện, giúp chúng con hợp nhất thân ngữ tâm. Con cảm tạ Thầy đã cho chúng con bài pháp lợi lạc này

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của phật tánh. Om Ah Hum!

 53. Mật Bảo Châu says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 54. Mật Mỹ Lạc says:

  Kính bạch Thầy,

  Con cảm tạ ơn Người đã luận giải về việc cầu nguyện đó chính là tự lực hành pháp tha lực hộ trì. Nhiều người đến ngay cả bản thân con có thể viết ra được nhiều điều trôi chảy, nhưng khi trình bày trước đạo chúng, trước đám đông thì mọi ý tưởng dường như chạy trốn, mọi nguồn diễm bày trở lên cộc lốc, đó là thể hiện nội lực tâm linh yếu. Điều này ảnh hưởng đến cuộc sống thế tục, vị Thầy có nói rằng người tu nếu thiếu cách ứng xử trong xã hội cũng được coi là thiếu thực hành. Bài viết vị Thầy đã chỉ ra điểm yếu kém còn tồn tại trong con và chính ở đây đã bày ra cách thức để giúp con tiến bộ đó chính là Cầu Nguyện. Cầu nguyện là những gì chân thực nhất xuất phát từ tâm, Cầu nguyện thể hiện rõ nhất lòng sùng mộ, niềm tin mãnh liệt tuyệt đối vào vị Thầy, Phật, Pháp Tăng từ đó là sợi dây kết nối trường tâm linh với vị Thầy, Tam Bảo. Cầu nguyện thể hiện bồ đề tâm của mình với tha nhân, là thực hành bồ đề tâm nguyện là cốt tủy của đại thừa. Khi Cầu nguyện trở thành việc thực hành không thể thiếu hàng ngày, người tu sẽ luôn nghĩ cho tha nhân mà dần mất đi tính vị kỷ của bản thân mình. Lợi ích của Cầu Nguyện thật lớn. Con cảm tạ ơn người đã khai mở cho con. Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp hóa độ chúng sinh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh, tìm được nơi nương tựa chân thật nơi Thầy, Phật, Pháp, Tăng.

  Om mani padme hum.

 55. Mật Định Châu says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài Kỳ 8: Cầu nguyện: Tự lực hành pháp, tha lực hộ trì, nhân quả tương ưng. Bài viết của Thầy giúp con hiểu rõ hơn về tu pháp cầu nguyện đơn giản mà vi diệu, lợi lạc.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thẫm đẫm hồng ân Tam Bảo.

  Om Mani Padme Hum

   

 56. Mật Hải Lưu says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết rồi ạ. Con cảm ơn Thầy vì bài Pháp lợi lạc.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Om Mani Padme Hum!

   

 57. Kính Bạch Thầy!

  Con rất hoan hỷ đọc bài pháp của Thầy “Kỳ 8: CẦU NGUYỆN: Tự lực hành pháp, tha lực hộ trì, nhân quả tương ưng”. Qua những tham chiếu và phân tích của Thầy, chúng con có được pháp tu “cầu nguyện” quá nhiều lợi lạc qua bản văn cầu nguyện bất định với bố cục cố định của Mật gia Song Nguyễn: rèn luyện phát triển khẩu ngữ; thể hiện sự sùng mộ chân thành của mình đối với vị Thầy, Bổn tôn; sám hối để được tịnh hóa nghiệp chướng; tự tin trong mọi diễn biến đời sống thường nhật; xả ly tính vị kỉ; sức khỏe và thọ mạng dài hơn.

  Con luôn ghi nhớ lời dạy của thành tựu giả Dilgo Khentse: “Cầu nguyện đến vị Thầy là tinh yếu của việc tụng niệm, liên tục hợp nhất với tâm của vị Thầy là tinh yếu của việc thực hành tu tập”.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sinh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

   

 58. Mật Pháp Khánh says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài pháp này và xin cảm tạ ơn đức vị Thầy từ bi truyền dạy chúng con pháp tu cầu nguyện để tự lực thực hành pháp.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sinh.

  Om mani padme hum!

   

   

 59. Mật Thi La says:

  Kính bạch Thầy!

  Con rất cảm ơn Thầy đã dạy cho chúng con hiểu về pháp tu cầu nguyện thật vi diệu và đạt được thành tựu lớn.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi ích chúng sanh. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 60. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết “Kỳ 8: CẦU NGUYỆN: Tự lực hành pháp, tha lực hộ trì, nhân quả tương ưng”.

  Qua bài viết, con hiểu được bản thân mỗi người tự mình cầu nguyện bằng khẩu ngữ với nội dung bất định chính là tự lực hành pháp. Tác dụng của việc tự mình cầu nguyện này là chúng con sẽ được khai trí vì chính mình quen dần với sự trình bày ý tưởng, phát triển khẩu ngữ (hoạt ngôn hơn).

  Cốt lỗi để lời cầu nguyện thành tựu là niềm tin vào vị Thầy, Bổn tôn và lời cầu nguyện vị tha nhân.

  Con hoan hỷ với bản văn cầu nguyện bất định với bố cục cố định ở Mật gia Song Nguyễn (Viện ITA) với những tương ưng nhân quả. Thật là lợi lạc biết bao khi học viên được diễn tập/thực hành theo bản văn này.

  Cầu mong tất cả chúng sanh hiểu được bản chất của cầu nguyện không đơn giản là sự xin cho mà là tự lực hành pháp với những tương ưng dựa trên luật tắc nhân quả.

  Con cảm tạ ơn Thầy!

  Con cầu nguyện Thầy, Cô luôn  mạnh khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Om mani padme hum.

 61. Mật Hồng Nguyện says:

  Kính Bạch Thầy

  con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  con cảm tạ ơn vị Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con hiểu rõ hơn về câu” tự lực hành pháp..”

  con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành phục hạnh phúc của Phật tánh.

  om mani padme hum

 62. Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết “Kỳ 8 : CẦU NGUYỆN : Tự Lực Hành Pháp, Tha Lực Hộ Trì, Nhân Quả Tương Ưng” mà vị Thầy đã khai thị.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu được những lợi lạc tâm linh theo Thánh Giáo Lượng Phật đà, qua sự tự lực hành pháp của người tu trong bản văn “cầu nguyện”; với nội dung bất định và bố cục cố định.
  Và con hiểu rằng trong đó: (1) Cầu nguyện cảm tạ ơn đức Bổn Tôn, Đạo Sư, Dakini thông qua kênh vận chuyển vị Thầy đã gia hộ trong quá khứ – Quả là tích tập vô số công đức … (2) Cầu nguyện sám hối lỗi lầm mà hành giả mắc phải – Quả đem lại tịnh hóa nghiệp chướng (3) Cầu nguyện để thỉnh cầu Bổn Tôn, Đạo Sư, Dakini thông qua kênh vận chuyển vị Thầy hóa giải khó khăn hiện tại trong cuộc sống, gia hộ cho hanh thông cát tường – Quả là cảm nhận được sự tự tin trong mọi diễn biến đời sống thường nhật (4) Cầu nguyện cho tha nhân và thế giới – Quả là xảy ly tính vị kỷ (5) Cầu nguyện cho sự trường thọ của các bậc thánh tăng, đạo sư chân chánh, đặc biệt là vị Thầy của mình – Quả là sức khỏe và thọ mạng được kéo dài hơn so với chính bản lập trình Nhân Quả kiếp trước.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 63. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài “Kỳ 8: CẦU NGUYỆN: Tự lực hành pháp, tha lực hộ trì, nhân quả tương ưng”. Con hoan hỷ với những giảng luận về những lợi ích có được nhờ thực hành cầu nguyện. Đặc biệt theo tuần tự các đề mục không chỉ phát triển khẩu lực còn tạo nhân giúp việc tăng trưởng công đức nhờ nhận được tha lực hộ trì của Thầy, Bổn tôn thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy.

  Qua bài viết, con thấy được lực tương hỗ giữa việc bản thân thực hành pháp và nhận được tha lực hộ trì nhờ các phương pháp khi được tinh tấn thực hành pháp theo sự chỉ dạy của vị Thầy.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 64. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết này ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải, giúp con hiểu thêm được khi người hành giả cầu nguyện cũng chính là tự lực hành pháp. Và khi thực hành cầu nguyện cũng là cơ hội để người hành giả hợp nhất hành vi thân, ngữ, tâm của mình. Bởi khi đó, thân và tâm của người hành giả đều hướng tới vị Thầy, Bổn tôn và biểu đạt sự sùng mộ của mình qua ngôn từ, tự phát huy và tập trung trí lực để trình bày nội dung bài cầu nguyện qua lời nói, hướng tới vị Thầy và Bổn tôn.

  Bên cạnh đó, qua những luận giải của vị Thầy trong bài, con hiểu thêm được tính Nhân – Quả trong bài cầu nguyện khi thực hành giáo pháp Yoga Thanh Trí mà vị Thầy từ bi chỉ dạy. Con xin ghi nhớ lời dạy của vị Thầy trong bài về tính Nhân – Quả khi cầu nguyện, xung quanh 5 đề mục rõ ràng: (1) Khi cầu nguyện là lúc con trưởng dưỡng, thể hiện lòng biết ơn, niềm tin vào vị Thầy, vào Bổn tôn. Và khi Nhân là niềm tin, Quả mà con tích lũy được chính là đệ nhất thánh tài; (2) Khi cầu nguyện để sám hối cũng chính là lúc con quán xét lại hành vi thân, ngữ, tâm của mình và Quả mà con gặt hái được chính là tích tập công đức để tịnh hóa nghiệp chướng; (3) Khi cầu nguyện, con có cơ hội rèn luyện sự Chánh niệm cho bản thân mình khi hướng tâm lực, trình bày nội dung xung quanh đề mục là Thầy, Phật, Pháp, Tăng; (4) Cầu nguyện cho đất nước, cho chúng sanh cũng là lúc để con trưởng dưỡng Bồ đề tâm nguyện, là cốt lõi của Đại thừa; (5) Và khi con cầu nguyện sự trường thọ cho các đạo sư chân chính, đặc biệt là vị Thầy của mình thì Quả mà con nhận được chính là sức khỏe tương ưng.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy, giúp con hiểu thêm được những ích lợi lớn lao của việc thực hành cầu nguyện. Đặc biệt, qua lời chỉ dạy của vị Thầy, con biết và hiểu được bố cục rõ ràng, mạch lạc mà một bài cầu nguyện cần có mà một người hành giả nên hướng tới theo đúng lập trình Nhân – Quả.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 65. Mật Pháp Ngân says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải. Qua bài viết giúp con hiểu việc thực hành cầu nguyện mang lại nhiều lợi lạc cho bản thân và biết được bố cục cố định của một bài cầu nguyện.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chung sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 66. Mật Quảng Dũng says:

  Kính Thưa Thầy!

  Con đã đọc bài : Cầu Nguyện: Tự Lực Hành Pháp, Tha Lực Hộ Trì, Nhân Quả Tương Ưng.

  Như Thầy đã đề cập trong bài viết ” bất kỳ lời cầu nguyện nào của người tu, Bổn tôn đều thỏa nguyện, nhưng tùy theo đạo lực của họ mà đến nhanh hay chậm, hình thức này hoặc hình thức khác” con xin ghi nhớ điều này.

  Cầu nguyện cho tất cả mọi người trong trạng thái tĩnh thức!

 67. Simon Michael says:

  Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của bạn đọc Simon Michael sang tiếng Việt như sau:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài và cho chúng con được đọc bài viết của Thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy để chúng sanh được nương tựa vào Thầy và những công trình giải thoát tuyệt vời của Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy, Bổn tôn gia hộ, chỉ dẫn chúng con đạt được giải thoát.

  Con cầu nguyện những lời sám hối của chúng con sẽ giúp chúng con tịnh hóa nghiệp xấu.

  Con cầu nguyện cho con luôn nghĩ nhớ đến Thầy để con được giải thoát khỏi khổ đau cho mình và cho tất cả chúng sanh.

  ……………………………………………………………………………………….

  Dear Guru,

  We thank you for this article which you share to us. May you have good health so that you can be doing this wonderful work for sentient being may our prayers to Guru and Yidam lead to achievement may our penance remove bad karma and give us the good one may our essence of being with Guru bring liberation to me and all human sentient being

   

 68. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Qua những lời dạy của vị Thầy, con đã hiểu rằng cầu nguyện không phải là sự cầu xin thông thường theo cơ chế “xin-cho” mà nhiều người lầm tưởng. Tu pháp Cầu nguyện mà các hành giả ở Mật gia Song Nguyễn thực hành dưới sự chỉ dạy của vị Thầy – bậc Đạo sư Thanh Trí cao quý với bản văn cầu nguyện với bố cục cố định sẽ được tương ưng theo đúng luật tắc nhân – quả, một diễn trình hết sức logic và khoa học. Và kết quả lời cầu nguyện được thành tựu nhanh chậm sẽ tùy theo đạo lực của mỗi hành giả.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải giúp chúng con hiểu rõ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om ah hum. 

 69. Mật Tịnh Pháp says:

  Dạ Con kính bạch ThầyCon đã đọc bài này rồi ạ

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài lợi lạc chúng sanh

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Um Ma Ni Pê Mê Hum

 70. Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết kỳ 8 : Cầu nguyện : tự lực hành pháp  tha lực hộ trì ,nhân quả tương ưng

  Qua bài viết con hiểu khi ta cầu nguyện sẽ dần phát triển khẩu ngữ, trí tuệ , khi người đệ tử  cầu nguyện với vị Thầy còn thể hiện lòng sùng kính Đạo sư .

  Ở Mật Gia Song Nguyễn chúng con được Thầy hướng dẫn cách cầu nguyện theo một văn bản lớp lan thứ tự,mang lại lợi ích cho bản thân và tha nhân

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Om mani pedme hum

 71. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết này rồi thưa Thầy

  Qua bài viết; Cầu Nguyện;tự lực hành pháp,tha lực hộ trì,nhân quả tương ưng cho con hiểu thêm về cầu nguyện khẩu ngữ thế nào rồi ạ.con cầu nguyện cho ai đã từng sát sanh và tà dâm,khẩu ngữ hại người sẽ được vị Thầy,Phật ,Pháp,Tăng gia hộ được an lạc chánh pháp. Con cầu nguyện Thầy gia hộ cho con gì lúc trước con đã từng sát sanh nhiều ạ

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu nguyện cho chúng sanh an lạc ,tịnh thức với trạng thái giác ngộ Phật tánh

  Om MaNi Padme Hum

 72. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 73. Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Qua bài con hiểu được, cầu nguyện với vị Thầy tâm linh của mình với lòng sùng mộ, sẽ giúp chúng con trưởng dưỡng được niềm tin vào Thầy, Phật, Pháp, Tăng, trưởng dưỡng được tâm Bồ đề là cốt lõi của Đại thừa. Nhân là chúng con nương tựa, kết nối với bậc giải thoát thì quả là chúng con sẽ được sự  gia hộ từ các Đấng giải thoát và tùy thuộc vào trình độ tâm linh của mỗi người.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh
  Om Mani Padme Hum
   

 74. Mật Tịnh Hải says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng giúp chúng con hiểu rõ về yếu nghĩa của pháp tu cầu nguyện, bố cục thực hành cũng như những lợi lạc mà cầu nguyện đem lại cho người hành giả trên con đường tu tập.

  Trong dòng truyền thừa Yoga Thanh Trí, cầu nguyện là một pháp môn tu tập mà nội dung dựa vào yếu tính cốt tủy là Bồ đề tâm, thực hành cầu nguyện cũng là thực hành Bát chánh đạo (Chánh kiến, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tư duy, Chánh tinh tấn, Chánh niệm, Chánh định), nhờ cầu nguyện mà hành giả từ từ được khai trí rồi dần chuyển sang trạng thái khai giác.

  Khi thực hành cầu nguyện cũng là lúc chúng con thể hiện trực tiếp sự sùng mộ chân thành đối với vị Thầy và Bổn tôn, vừa thể hiện Bồ đề tâm nguyện tha thiết đối với tất cả chúng sanh. Chính vì vậy, “cầu nguyện trở thành tự lực hành pháp đích thực, là một hình thức thiền minh sát tuệ, là đường truyền tốt nhất” giữa chúng con “với Bổn tôn thông qua kênh vận chuyển sóng lực là vị Thầy”, và cũng Thông qua kênh vận chuyển vị Thầy – Nhân quả tương ưng – Những ước nguyện chính đáng của chúng con qua việc thực hành cầu nguyện sẽ dần được thành tựu thông qua “Tự lực hành Pháp, tha lực hộ trì.”

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp, đem lại lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum !

 75. Mật Tấn Giác says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết “Tự lực hành pháp, tha lực hộ trì, nhân quả tương ưng” trong loạt bài Cầu nguyện của vị Thầy. Qua lời khai thị của vị Thầy con hiểu được “cầu nguyện  trở thành tự lực hành pháp đích thực, một hình thức thiền minh sát tuệ, là đường truyền tốt nhất giữa người tu với Bổn tôn thông qua kênh vận chuyển sóng lực của vị Thầy”. Qua hoạt động cầu nguyện giúp con nhận ra được “nội lực tâm linh” thông qua lòng sùng mộ vị Thầy, cảm xúc trước tha nhân và môi trường và cầu nguyện là cách thể hiện Bồ đề tâm nguyện tha thiết của mình.

  Kính bạch Thầy! Con cảm tạ vị Thầy đã giảng luận cho bố cục bài cầu nguyện cũng như ý nghĩa của từng phần trong bài cầu nguyện để từ đó khi thực hành có được sự “tương ưng nhân quả”. Đó là niềm tin, sám hối, sự hanh thông… và trở thành người biết nhớ ơn và biết trả ơn , tuân lời vị Thầy, nghĩ nhớ đến những lời dạy của vị Thầy với tri kiến thanh tịnh. Con cảm tạ vị Thầy đã luận giảng để con hiểu hơn ý nghĩa của tu pháp “Bồ đề tâm định quán” và hoạt động tâm linh cầu nguyện với ý nghĩa “tự lực hành  pháp, tha lực hộ trì, nhân quả tương ứng.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì đạo nghiệp Hoằng pháp, vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  OM MANI PADME HUM

 76. Phan Ngô Thùy Dung 8 tuổi says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ!

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Om MaNi PAMe Hum.

 77. Mật Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc bài này với những luận giải tường tận trên cơ sở biện chứng của vị Thầy về bố cục và từng nội dung của bài cầu nguyện. Con hiểu rằng những lời cầu nguyện ấy là điều kiện cần hướng đến đối tượng Bổn tôn và vị Thầy đồng với Ngài chẳng khác là điều kiện đủ trở thành chìa khóa vàng mà nhờ đó người hành giả với lòng sùng mộ dần dần được khai trí, chuyển dần sang trạng thái khai giác và còn là cách người hành giả thể hiện Bồ đề tâm nguyện thiết tha của mình. Chứng kiến những trải nghiệm vi diệu của bản thân cùng bao huynh đệ kim cang về cầu nguyện con càng trân quý cơ hội hạnh ngộ vị Thầy với giáo pháp Yoga Thanh Trí cao diệu. Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.
  Cầu nguyện đạo hữu Mật Hoàng Phúc được thác sanh nơi cõi lành.
  Om Mani Padme Hum

 78. Kính Bạch Thầy  !

  Con đã đọc vài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giảng luận cho chúng con biết hiểu về sự lợi lạc và ý nghĩa về cầu nguyện .  Qua bài theo sự hiểu của con  , những lời cầu nguyện của người tu hướng đến Bổn Tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy giúp cho người hành giả trưởng dưỡng lòng sùng mộ và dần dần khai mở trí tuệ .

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện cho đạo hữu Mật Tịnh Pháp vượt quá khó khăn hiện tại và hanh thông tương lai.  Om Ah Hum!

 79. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoet và sự trường thọ. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 80. Mật Nhị Khang says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ qua những luận kiến tri giảng về tự lực trong thực hành cầu nguyện đối với hành giả kim cang thừa nói riêng và hành giả tu tập Phật pháp nói chung. Thực hành cầu nguyện là một trang thái được tiến hành bằng chính nội lực tâm linh, kiến tri của bản thân, bên ngoài thì tăng khẩu lực, bên trong thì định tâm và khai trí bởi khi tiến hành thực hành, người cầu nguyện phải tư duy, quán chiếu, so sánh, cân nhắc đồng thời phương thức trình bày sao cho nội dung được rõ ràng, cẩn trọng về ngôn từ bởi lẽ đang gửi lời cầu nguyện tới các bậc thành tựu, thánh trí thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy. Bởi vậy cho nên, chỉ khi tự lực thực hành mới có thể đem lại hiệu quả thay vì dựa trên tâm lý nhờ vả, thụ động.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài và chia sẻ. Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế dài lâu vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thẫm đẫm Hông ân Tam Bảo.

  Om Mani Pamde Hum!

 81. Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến) says:
  Kính Bạch Thầy
  Con Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến) đã đọc qua bài ” Kỳ 8: CẦU NGUYỆN: Tự lực hành pháp, tha lực hộ trì, nhân quả tương ưng” rồi ạ
  Con cảm tạ ơn Thầy đã dạy và trao cho chúng con những pháp tu lợi lạc để chúng con tích tập công đức và trí tuệ hàng ngày đó là cầu nguyện. Khi chúng con cầu nguyện là tự lực hành pháp sẽ có tha lực hộ trì và tương ưng theo luật nhân quả. Qua bài này cho con hiểu rằng khi thực hành pháp tu cầu nguyện chúng con tập trung trên cả ba phương diện: thân ( thân là ngồi tư thế kiết già), ngữ ( ngữ là hoạt động cầu nguyện) , tâm ( tâm là hướng đến vị Thầy, Bổn Tôn để bài tỏ cảm xúc thực của mình).
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh!
  Om mani padme hum.
 82. Mật Thuận Lễ says:
  Kính bạch Thầy ! 

  Con đọc xong bài này rồi ạ .

  Con hoan hỷ đọc bài pháp mà Thầy ban cho chúng con về cầu nguyện như thế nào và hiệu quả ra sao, cầu nguyện là chân thực xuất phát từ tâm và thể hiện lòng sùng mộ và đặt niềm tin tuyệt đối vào vị Thầy ,Phật Pháp ,Tăng ,tu pháp cầu nguyện dưới sự chỉ dạy của vị Thầy bậc Đạo sư với bản văn cầu nguyện với bố cục cố định sẽ được tương ưng theo đúng luật tắc nhân -quả ,lời cầu nguyện được thành tựu nhanh hay chậm sẽ tuỳ theo đạo lực của mỗi hành giả

  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khoẻ và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện đạo hữu Mật Tịnh Pháp  vượt qua khó khăn hiện tại ,hanh thông tương lai 

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh 

  Om mani padme hum .

 83. Thuỳ Linh says:
  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài viết k8

  Con cảm ơn Thầy đã viết bài.

  Om Mani Padme Hum!

 84. Mật Ba says:
  Kính bạch  Thầy!

  Con đã đọc bài này. Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu được về sự vi diệu của hoạt động tâm linh “cầu nguyện”.

  Cầu nguyện vừa trãi những tâm tư nguyện vọng của bản thân đến đối tượng mình cầu nguyện vừa phát ra tín hiệu cầu cứu và kích hoạt “ăng teng” để kết nối với các Ngài được bảo hộ . Ngoài ra, cầu nguyện còn rèn luyện phát triển khẩu ngữ,  là bước đầu của hoạt động thuyể pháp  trong tương lai.  Ngoài ra khi thực hành pháp cầu nguyện với vị Thầy của mình với tâm sùng kính không phân biệt Đấng Giả Thoát sẽ nhận được sự gia hộ của các Ngài một cách nhanh chóng. Vì vị Thầy là kênh vận chuyển trung gian như hình ảnh “mưa rơi trên mái nhà máng xối thu thập tất cả nước”.

  Cầu nguyện ở đạo Phật không phải hinh thức xin cho mà là tự lực hành pháp tha lực hộ trì. Những tâm tư nguyện vọng gửi đến các Ngài cần đúng quỹ đạo chánh pháp và kèm theo công đức và phước báo  mình tích tập thì mới thành tựu.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om ah hum!

 85. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài này.

  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải chúng con hiểu được thực nghĩa sâu hơn của việc cầu nguyện đúng quỹ đạo chánh pháp từ “tự lực hành pháp”, sẽ được “tha lực hộ trì” vì “nhân quả tương ưng”. Khi cầu nguyện nghĩa là hành giả đang tự mình nói lên những gì là của mình, là suy nghĩ của bản thân về tha nhân hay về tâm vị kỉ. Điều này vừa giúp rèn luyện trí tuê, phát triển khẩu ngữ, cũng như trưỡng dưỡng Bồ đề tâm, gieo trồng hạt giống giải thoát qua những lời cầu nguyện. Đặc biệt là cầu nguyện với tâm chân thành, với lòng sùng kính Đạo sư mới có thể kết nối với các cõi thù thắng. Vì vị Thầy là kênh vận chuyển trung gian đến Bổn Tôn, nếu như vi phạm Mật giáo giới số 1 thì hiển nhiên sẽ ngưng mạch kết nối với vị Thầy, và dẫn đến đường truyền tới Bổn Tôn cũng đứt đoạn. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoạt dụng Bồ đề tâm, lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện đâu khổ của chúng sanh được lắng dịu.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 86. Mật Chân Tính says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Pamde Hum

 87. Phan thị Bạch Tuyết says:
  Kính bạch Thầy!

  Con là Mật Phong Tuyết( Phan thì Bạch Tuyết)con đã đọc bai kỳ8 :Cầu nguyện -Tự lực hành pháp, tha lực hộ trì, nhân quả tương ưng.Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng cho chúng con hiểu được thực nghĩa sâu hơn của việc cầu nguyện.

  Con thành tâm cầu nguyên cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Cầ.u nguyện cho tất cả chúng sanh được thành tựu hạnh phúc của phật tánh.

  Om mani padme hum.

 88. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con hoan hỷ với bài giảng của Thầy . Cầu nguyện là một phương tiện tâm linh tuyệt hảo để phát triển trình độ tâm linh của mỗi người, khi cầu nguyện là hoàn toàn nói lên những gì chân thật nhất những gì từ đáy tâm hồn do đó dễ dàng kích hoạt năng lượng tinh tuý từ Bổn Tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy cũng như làm quen với thiền minh sát tuệ và trưởng dưỡng bo đề tâm vì tâm thức ít bị phân tán. Do đó thấy được pháp tu vô cùng lợi lạc này bởi dễ thực hành nhưng những phẩm tính nó mang lại là vô song. Con cảm tạ Thầy đã chỉ dạy bài pháp lợi lạc.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om mani padme hum !

 89. Trịnh Văn Đạt says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ!

  Con cám ơn Thầy!

 90. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy, giúp con hiểu rằng thông qua hoạt động cầu nguyện, người  hành giả trực tiếp thể hiện thỉnh nguyện của mình tới vị Thầy và Bổn tôn. Nhờ sự hợp nhất thân, ngữ, tâm trong thực hành cầu nguyện (diễn đạt thỉnh nguyện bằng ngôn từ, thân và tâm hướng tới nội dung, mục đích của lời cầu nguyện) và hoạt động cầu nguyện hoàn toàn dựa trên sự ý thức tự lực của bản thân nên cầu nguyện trở thành tự lực hành pháp đích thực. Và chính nhờ tự lực hành pháp nên người hành giả có thể được tha lực hộ trì thông qua nhân quả tương ưng mà vị Thầy đã luận giải từ 5 ý chính trong bố cục của bài cầu nguyện. Trong đó, (1) khi mở đầu lời cầu nguyện, con cảm tạ ơn đức của Bổn tôn thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy để trưởng dưỡng niềm tin vào Thầy, Phật, Pháp, Tăng. Với nhân là niềm tin thì quả là tích tập công đức; (2) Thực hành cầu nguyện để sám hối nhằm giúp tịnh hóa nghiệp chướng; (3) Cầu nguyện để cảm nhận sự tự tin trong cuộc sống thường ngày khi thỉnh nguyện tới Bổn tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy gia hộ ; (4) Cầu nguyện để trưởng dưỡng Bồ đề tâm khi cầu nguyện tới sự lợi lạc cho chúng sanh. Và với nhân là cầu nguyện cho chúng sanh thì quả là xả ly tính vị kỷ; (5) Cầu nguyện cho sự trường thọ của vị Thầy, các bậc Thánh tăng, Đạo sư chân chánh thì kết quả là sức khỏe và thọ mạng dài hơn.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải chi tiết, giúp con hiểu thêm được lợi ích, nhân quả tương ưng từ thực hành cầu nguyện trong Phật Pháp. 

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện cho dịch cúm Corona nhanh chóng tiêu trừ và mọi khổ đau của chúng sanh được lắng dịu.

  Om Mani Padme Hum!

 91. Mật Định Thuần says:
  Kính bạch Thầy!

  Con rất hoan hỷ đọc xong bài viết : “Cầu Nguyện Kỳ 8 – Tự lực hành pháp, tha lực hộ trì, nhân quả tương ứng.” của vị Thầy.

  Con cảm tạ Thầy đã từ bi ban cho chúng con bài pháp lợi lạc. Trong các kỳ trước con đã hiểu được trong mười pháp hành tâm linh của đạo Phật thì cầu nguyện có một số ý nghĩa to lớn như: tịnh hóa; trưởng dưỡng Bồ đề tâm, hướng lòng từ bi tới phổ độ chúng sanh, cầu mong cho chúng sanh bớt đi nỗi khổ có được hạnh phúc Phật tánh; đức huệ song tu, tích lũy công đức, gia tăng năng lực trí tuệ,…Cầu nguyện với tấm lòng sùng mộ thành kính đối với vị Thầy, Bổn tôn hành giả sẽ được thỏa nguyện nhưng tùy theo đạo lực của họ mà thành tựu đến nhanh hay chậm, hình thức này hay hình thức khác. Đó cũng chính là một thành tố cốt lõi của việc thực hành tu tập, như Giáo thuyết của vị Thầy đã ban dạy: tự lực hành pháp sẽ được tha lực hộ trì. Ở Mật gia Song Nguyễn, bản văn cầu nguyện bất định với bố cục sẽ được tương ứng nhân quả là: (1) – Khi cầu nguyện là cảm tạ ân đức của Bổn tôn, Đạo sư, Dakini thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy, đã gia hộ, hành giả thể hiện niềm tin tuyệt đối vào những đối tượng cầu nguyện. (2) – Cầu nguyện để sám hối những lỗi lầm đã mắc phải, nhân là sám hối, quả là tịnh hóa nghiệp chướng. (3) – Khi cầu nguyện để thỉnh cầu Bổn tôn, Đạo sư,  Dakini thông qua kênh vận chuyển là vị Thầy hóa giải những khó khăn hiện tại của mình, gia hộ cho chúng ta hanh thông cát tường, hành giả thực hành Chánh niệm về những đối thể cầu nguyện quan trọng là Thầy, Phật, Pháp, Tăng. (4) – Cầu nguyện cho tha nhân, thế giới trong đó có cầu nguyện cho nước Việt Nam. (5) – Cầu nguyện cho sự trường thọ của các bậc thánh tăng, đạo sư chân thành, đặc biệt là vị Thầy của mình.

  Kính bạch Thầy! trong thời gian qua con đã mắc lỗi lầm, và đã thành tâm sám hối trước Thầy, Bổn tôn. Với sự kham nhẫn và tấm lòng từ bi bao la, vị Thầy đã hướng dẫn con cách sám hối đúng chánh pháp. Con sâu sắc cảm tạ ơn Thầy. Qua đó con có cảm nhận nhờ cầu nguyện mà nguyện lực của con mạnh mẽ hơn, chiến thắng được mặc cảm, niềm tin của con được tăng trưởng, thiện nghiệp được phát huy, ác nghiệp tiêu trừ, thân tâm hoan hỷ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe, sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện cho dịch Covid -19 sớm được tiêu trừ.

  OM MANI PADME HUM!

   

  • Nguyên Thành says:

   Thầy chưa bảo trò sám hối đúng pháp sao trò nói vậy? Thế nào là đúng pháp?

 92. Mật Định Thuần says:
  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy lỗi lầm mất tỉnh thức của con. Con nguyện sẽ không tái phạm.

  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe và trường thọ để lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho dịch Covid -19 sớm được tiêu trừ.

  OM MANI PADME HUM!

   

 93. Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết “Cầu nguyện kỳ 8:Tự Thực Hành Pháp ,Tha Lực Hộ Trì,Nhân Quả Tương Ưng của vị Thầy rồi ạ

  Kính Thầy con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi trí tuệ ban cho chúng con bài pháp quý báu đầy lợi lạc qua bài viết con hiểu được vi diệu hoạt động cầu nguyện với tâm chân thành kết nối tâm linh phật pháp tăng thông qua kênh vận chuyển vi Thầy

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh

  Cầu nguyện dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ

  Om mani padme hum

 94. Mật Định Thuần says:
  Kính Bạch Thầy! Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban lời huấn thị cho con. Con xin được sám hối theo Thi kệ 16 – lời dạy của Thánh giả Mã Minh trong 50 kệ tụng sùng kính Đạo Sư. Kính mong Thầy từ bi chấp nhận.

  OM MANI PADME HUM!

 95. Mật Huệ Bích ( Lê Hải My 8 tuổi) says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ,

  Con cảm ơn Thầy ạ,

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh,

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ,

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh,

  Om Mani Padme Hum.

 96. Đỗ Khương Duy says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy,

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

 97. Mật Hạnh says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc xong bài : Kỳ 8 : CẦU NGUYỆN : TỰ LỰC HÀNH PHÁP , THA LỰC HỘ TRÌ , NHÂN QUẢ TƯƠNG ỨNG của Thầy rồi.

  Con hoan hỷ và tán thán công đức đạo hạnh bồ đề tâm từ bi của Thầy đã phân tích và luận giải cho chúng con bài pháp lợi lạc về phương cách cầu nguyện của một hành giả Mật tông .

  Trong thực hành pháp , cầu nguyện là cách thể hiện Bồ đề tâm nguyện tha thiết nhất của mình , tin tưởng tuyệt đối vào Bổn tôn, trình bạch bằng những ngôn từ , lời nói từ tận đáy lòng của chính mình , thông qua sự gia hộ của vị Thầy .

  Nhờ ơn phước Thầy chỉ dạy cặn kẽ, nên con đã hiểu sâu sắc hơn về pháp tu cầu nguyện , tự lực hành pháp , tha lực hộ trì , nhân quả tương ứng . Mỗi ngày con đều thực hành pháp và con cảm nhận được sự vi diệu pháp tu này , con cảm tạ ân đức từ bi và sự độ lượng của Thầy.

  Con thành tâm cầu nguyện cho Thầy Cô luôn trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.

  Con cầu cho tất cả chúng sanh và các huynh đệ Mật gia đều được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Con cầu cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.

  OM MA NI PAD ME HUM.

 98. Mật Nhất Nguyên (Lê Duy Trí) says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con rất hoan hỉ vì những kiến thức được học trong bài. Đặc biệt có đoạn:

  “Khi cầu nguyện chính bản thân người tu tự phát huy tối đa mọi trí lực để trình bày nội dung và sử dụng thủ pháp biểu đạt bằng ngôn từ. Hành giả sẽ không hoặc hiếm khi bị phân tâm tư tưởng. Bởi những lẽ đó, cầu nguyện trở thành tự lực hành pháp đích thực, là một hình thức thiền minh sát tuệ, là đường truyền tốt nhất giữa người tu với Bổn tôn thông qua kênh vận chuyển sóng lực là vị Thầy.”

  Và: “Cầu nguyện không đơn giản là một sự cầu xin thông thường như kiểu đến chùa thắp nhang cầu nguyện bản thân, cầu xin phát tài phát lộc. Cao hơn nữa, cầu nguyện là thước đo trình độ tâm linh của hành giả.”

  Qua đó con thấy được ý nghĩa và hiệu quả của pháp cầu nguyện. Vốn là một trong 10 hoạt động Tâm Linh của đạo Phật, cầu nguyện cũng là con đường đi đến Giác ngộ, không thể chỉ đem lại lợi ích tiền bạc, của cái, sức khoẻ hay sự yên ổn như nhận thức của thế gian. Hiểu được như vậy con sẽ không rơi vào quan kiến sai lầm đó nữa.

  Con cảm tạ vị Thầy vài bài viết lợi lạc. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Nguyện cho ngọn đuốc trí tuệ được thắp sáng muôn nơi. Nguyện cho dịch bệnh Corona nhanh chóng được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 99. Nguyễn Vân Linh says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết này ạ.

  Con cảm ơn Thầy đã viết bài.

 100. Mật Hải Như (8 tuổi) says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết của Thầy ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy,Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho virus corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum

 101. Mật Minh Ánh (7 tuổi) says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài” Kỳ 8: cầu nguyện: tự lực hành pháp, tha lực hộ trì, nhân quả
  tương ưng” rồi ạ.
  Con cảm ơn Thầy đã viết bài ạ.
  Con cầu nguyện Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.
  Con cầu nguyện chúng sanh được uống tinh tuý cam lồ.
  Cầu nguyện Corona sớm được tiêu trừ.
  Om Ah Hum.
 102. Mật Minh Nguyện says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Cầu nguyện Thầy Cô khoẻ mạnh và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện bệnh dịch Covid-19 sớm tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status