Apr 23, 2015

Posted by in Ứng dụng thực hành | 11 Comments

Kỳ II : TÔI ĐI THI CAO HỌC – Thuận lợi và hanh thông

Kỳ II : TÔI ĐI THI CAO HỌC – Thuận lợi và hanh thông Trong cuộc sống thế gian, khi người ta càng mong cầu, càng nhiều kỳ vọng, càng dành nhiều tâm huyết, quyết tâm, thì lẽ thường, sẽ dễ thành công. Thế mới có câu “có chí thì nên”. Nhưng tôi nghĩ, nhìn từ góc độ đạo pháp, mọi việc không đơn giản như vậy. Bởi vạn vật đều vận hành theo lý Nhân duyên, theo quy luật Nhân quả rất công bằng, sát sao. Gieo nhân lành thì gặt quả lành, gieo nhân ác thì gặt quả xấu. Muôn đời không sai chạy. Những sự thành công, suôn sẻ hay trắc trở, thất bại ở đời này đều có liên quan đến phước duyên từ kiếp trước, hay từ lúc trước đó. Nếu cứ mãi tự đắc vì mình thi đâu đậu đó, làm gì nên đó mà quên đi mất việc làm thiện, tích đức thì cái phước ấy ngày


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status